Reklama

čtvrtek 18. března 2021

Retro: Kapitalismus není a nikdy nebyl o volném trhu

Jan Kadubec

18. 3. 2021 Outsidermedia
(Poprvé vyšlo 14. 3. 2014)

Před pětadvaceti lety nás, tedy skoro většinu obyvatelstva, Klaus docela přesvědčivým způsobem ošálil, když tvrdil, že nejhlavnějším atributem kapitalismu je volný trh, proto nebojme se kapitalismu, trh vše vyřeší ke spokojenosti všech, neboť stát je nejhorší ze všech možných hospodářů. Já si to tehdy myslel taky, přece centrálně určované ceny čehokoliv bez ohledu na nabídku a poptávku jsou nesmyslné. Až když jsem vystřízlivěl a zjistil, že oni ti centrální plánovači nebyli zase žádní idioti a také k centrálně určovaným cenám měli jakési podklady, že ceny neurčovali ad hoc dle toho, jak se vyspali. 


Důkazem je fakt, že po převratu se většina základních potřeb skokově zvýšila na desetinásobek, tedy k cenám určeným centrálně připsali pouze nulu, kdežto mzdy maximálně na dvojnásobek (pouze několika šťastlivcům na trojnásobek). To byla perfektní krádež, co? Měnová reforma z roku 1953, která ostatně postihla pouze ty bohaté, je oproti této loupeži, která zase naopak postihla většinu řádně pracujících, byla naprosto zanedbatelnou a miniaturní krádeží. Že by pomsta zámožných za rok 1953? 

Když centrálně určená cena chleba a mléka byla dvě koruny a po převratu dvacet, cena piva taky tak, tož to jasně dokladuje skutečnost, že oni ekonomové určující centrálně ceny pro celé naše území nebyli žádní neumětelové, určovali to docela přesně! Textil a obuv je výjimka, neboť na trh se dostali konečně i Číňané a Vietnamci. A žvanit o tom, že jsme u nás neměli počítače, je mimo mísu, vždyť je neměli ani na Západě. Jistěže tam u nich byla vyšší životní úroveň, to nikdo nepopírá, ale srovnávat, že v době Rakouska-Uherska neměl nikdo barevnou televizi a dnes ji má každý (ó jak jsme oproti monarchii vyspělejší), je docela trapné.

Od doby Václava Klause si spousta obyvatel myslí, že volný trh a kapitalismus je jedno a totéž. Není to ovšem vůbec pravda! Volný trh byl už v době kamenné, obchodovalo se třeba s nástroji z pazourku. Prostě po celou dobu existence civilizace volný trh fungoval a kvetl. Trh může fungovat v jakémkoliv politickém režimu. Takoví orientální despotové, evropští feudálové, čínští mandaríni, indiánští kněží, muslimští šejkové… nikdy neměli tu moc a sílu si volný trh podřídit, ale v každém případě mohli regulovat výstřelky, neboť trh a obchod vždycky sváděl k podvádění, takže solidní vládcové jej měli stále pod dohledem, a to docela přísným. Poslední dobou vidíme na vlastní oči, že to, co fungovalo po staletí (ba tisíciletí), přestalo fungovat.

Pro kapitalismus jsou totiž charakteristiky úplně jiné, naprosto odlišné od volného trhu. Atributy kapitalismu jsou následující: Loupeže, vraždy, krádeže, tunelování, podvody, odklánění apod. Co třeba byla kuponová privatizace, kdy se přes noc z pár zločinců stali miliardáři, to bylo působení volné ruky trhu? Kdyby alespoň ty podivným způsobem získané finance investovali, tj. zřídili nějaké podniky a vyráběli potřebné věci a zaměstnali spoustu lidí, tak by se to dalo vcelku omluvit, ale oni s nakradeným majetkem prchli do ciziny a pokud u nás získali nějaký podnik, tak ho okamžitě střelili cizincům. Které podniky jsou naše? Které banky jsou naše? 

Mateřská německá banka vlastní dceřinou banku v Rakousku a ta vlastní svou dceřinou banku v Česku (není to vlastně ale vnučka?), reálně jsou všechny tři banky vlastnictvím německým. Podobné je to se strategickými podniky. V podstatě není naše už nic! Samozřejmě se tato praxe (zlodějna) musela nějak zakrýt, zamaskovat, zahalit, zakamuflovat a předstírat, že tak si to žádá volná ruka trhu. Všichni ovšem víme, že akorát bezostyšně kradli a kradou a podvádí podnes, snad s výjimkou Babiše, ten se zákony nemá problém. A že těch zákonů využívá? Však on je netvořil! No, a když jsou tak krásně nastavené pro podnikatele, proč toho nevyužít?

Dříve ředitel závodu a náměstci řídili podnik a odpovědni byli státu. A firmy docela fungovaly, i když zisky byly až na druhém místě, podnik mohl být klidně i ztrátový, neboť v první řadě šlo o prospěch dělníků a prospěch pro obyvatele. Bývala nastavena úplně jiná kritéria. Jsou zaměstnanci spokojeni? Jsou výsledky prospěšné pro obyvatelstvo? Ale dnes? Manažer manažeruje, tj. plní zadání akcionářů, jde o zisky, ne o funkčnost a prospěšnost. Jsou spokojeni akcionáři? Jiné kritérium není! Co pro kapitalisty znamená volná ruka trhu? Trhnout na podnikání co nejvíce, no a jediná cesta je svést to na tzv. konkurenceschopnost, jinými slovy – snížit mzdy na méně než je existenční minimum, což nedělali ani antičtí ba ani texaští a virginští otrokáři!

Snad každý jakž takž solidní stát má odjakživa monopol na železniční dopravu, energie, nerostné bohatství, vodu apod., vždyť z toho má bohaté příjmy do státní pokladny. Ale v zájmu oligarchů je státní monopoly na cokoliv rozbít na malé části, které se vyjmou z pravomocí státu a tudíž se dají snáze ovládat, a stát se vzdává i kontroly, ti pánové si potom mohou dělat, co se jim zlíbí dle své chuti a nálady. A na to vymysleli směšně divadelní tzv. protimonopolní úřad, jinak by se dal také nazvat lotrovský a lupičský úřad.

Jak jsem se nedávno dověděl z vyjádření ministra dopravy, tak antimonopolní úřad rozbil na 19 nezávislých akciovek bývalé československé státní dráhy. Pamatuji ještě parní lokomotivy, kde člověk když otevřel okno, měl okamžitě v očích plno sazí, sedávalo se na obyčejných dřevěných lavicích, uprostřed vagónu bývala kamna, kde v zimě chodila přikládat průvodčí. Teprve později začaly jezdit motorové lokomotivy a začala se provádět elektrifikace drah. Parní lokomotivy dnes už můžeme uvidět pouze v nějakém muzeu. A tento obrovský státní podnik, kde se neustále něco budovalo, řídil jeden ředitel a k ruce měl nějaké náměstky a spousty úředníků. Fungovalo to!

Dnes je ředitelů – manažerů celkem devatenáct, neboť musí být zvlášť nákladní doprava, zvlášť osobní doprava (štědře dotovaná státem), zvlášť opravárenské podniky, koleje a železniční svršek, nádražní budovy atd. Podobně třeba i státní monopol na elektřinu se musí rozbít na samostatné akciové společnosti – elektrárna je jedna akciovka, dráty a sloupy el. vedení je jiná akciovka, vysokonapěťové vedení jiná, transformátory jiná a pokud možno v každém kraji zvlášť, elektroměry a výběr peněz má pod palcem další akciovka. Podobně voda, benzínové pumpy a potravinářské i jiné obchodní domy. Lze se divit, že ceny elektřiny, vody apod. neustále rostou? Stát do toho nemá co kecat! Jinak řečeno, co je státu po tom, kolik na tom já trhnu. No ale když v těch výdělečných akciovkách mám většinu (anonymních) akcií já, tak jsem přece monopolním vlastníkem tak jak tak, ale už za podmínky, že mne nikdo nemůže kontrolovat a zisky nejdou do kapsy státu, nýbrž do mé, tedy to, co mohlo být příjmem státu, je příjmem mým. No není to krásné? Jakou tu hraje roli trh? Žádnou! Rozbíjet tyto státní monopoly je přece proti zdravému rozumu. Ale v dnešní době nějací ti kapitalisté podnikatelé nehrají zase nějak moc důležitou roli, podstatná základní role přísluší oligarchům, je v rukách nikoliv trhu, nýbrž je v rukách oligarchů či plutokratů, kteří prostřednictvím antimonopolního úřadu a dosazených manažerů sbírají smetanu.

Ovšem volným trhem se dá zdůvodnit cokoliv, i masakry, genocidy a záměrně vyvolané hladomory. Tak třeba loupežení a vraždění v koloniích se krylo heslem – přinášíme přece těm divochům civilizaci, my máme ty nejlepší úmysly je zcivilizovat. Evropan, bílý člověk, ty barbary morálně vysoce převyšuje a navíc má jediné správné náboženství, které jim musíme pro jejich dobro vnutit třeba násilím.

Vynikala v tom Anglie, tedy Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Na jejím účtu jsou vepsána největší zvěrstva, zhovadilosti, brutality, bestiality, nelidskosti a zrůdnosti, které se kdy odehrály v historii lidstva. Viz třeba jenom její působení v Indii a Číně! Hitler se svým fašismem je pouhým slabým odvarem. Po pádu britského impéria nastoupilo impérium USA, které pokračuje v téže tradici zločinů proti lidskosti. Anglie, kolébka průmyslové revoluce, má minulost velice velmi temnou. Kupodivu, historikové (mimo Hobsbawma) se těmto zločinům nevěnují, případně pouze okrajově, asi proto, aby nebyl zneuctěn královský majestát. Málo také víme, jaké množství naloupeného v koloniích se ocitlo v Evropě a ve kterých rukou skončilo. Z lupu se dá docela slušně žít, no ne? To se nám to hodovalo! (Za cenu neúcty k životu, záměrného rozpoutávání národnostních vášní a nenávistí, ohlupování mas, apoteóza krve a síly, násilí nadlidí dovoleno, pouze v kapitalismu mohl vzniknout fašismus a rasismus.) Ale když už není kde loupit? Co teď?

Když se tedy tvrdí, že v Číně a v Rusku je kapitalismus, tak je to pravda pouze částečná. Existuje tam tržní hospodářství, to ano, ale jak jsem napsal výše, tržní ekonomika neznamená automaticky kapitalismus. Je pravda, že tržní hospodářství je tam u nich docela přísně regulováno a kontrolováno. Silně pochybuji, že Rusko si někdy v budoucnosti přidá do svého názvu slovo socialistické (Rusko) či komunistické (Rusko) či marxistické (Rusko). Proč by to dělali? Nemají k tomu nižádný důvod. Čína si ovšem slovo Rudá (Čína) zajisté ponechá, nemá důvod měnit fakt, že zakládá na marxismu, klidně totiž může tvrdit, že hlavním znakem (atributem) komunismu je volný trh a odvolávat se přitom na Karla Marxe!

Kapitalismus a neoliberalismus je pořád jedno a totéž, snad akorát že neoliberalismus je současná forma kapitalismu, můžeme to ale klidně pojmenovat jako třeba thatcherismus či reaganismus. Je mně a vlastně skoro každému, naprosto lhostejné, jak se bude nový systém jmenovat, jaký název se ujme, ať třeba putinismus či babišinismus, jenom probůh ne klausismus či pravdoláskismus či knížetismus a kalouskismus. Přece jde pouze o to, aby systém fungoval pro většinu obyvatelstva a ne pouze pro blaho oligarchů.

Takže očekávat od kapitalismu nějaké jiné civilizovanější chování než v minulosti, je příliš naivní, bude ve svých tradicích pokračovat dále, není se proto potřeba divit akcím v Libyi, Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu a dnes na Ukrajině a Sýrii, příště kde? On ten kapitalismus jiný fakt nebude!

Závěrem bych přidal takové jakoby poučení z historie. Antický císařský Řím byl ukázkovým příkladem loupežení. Tehdejší Řím se choval stejně jako dnes USA, podobnosti jdou skoro do nejmenších detailů.

Když se císařem stal Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 37 – 68 n.l. (nebo po Kristu?), tak tehdejší Fendrychové, Lipoldové, Steigerwaldové a „televizní“ komentátoři ho vykreslili jako zločince a netvora. Dodnes se taky tak v hodinách dějepisu předkládá žactvu jeho životopis. Není ovšem divu, pro ně skutečně byl Nero nestvůra. Jenom výjimečně se dovíme, že: snížil obyvatelům daně ze 4,5 procent na 2,5 procenta, rovněž přikázal, aby byla veřejně vyhlašována běžná výše sazby každé daně. Obchodní lodě byly osvobozeny od daní, což vedlo k poklesu cen potravin. Nechal znovuvystavět Město, žádný dřevěný dům nezůstal, vše z cihel a kamene, dodnes obyvatelé Říma chodí po stejných ulicích jako tehdejší obyvatelé. Práce bylo spousta, žádná nezaměstnanost neexistovala, trh fungoval, jak se sluší a patří.

Císařovu správu říše můžeme tedy charakterizovat jako velice prospěšnou a efektivní. Traduje se, že v převleku se vydával do krčem a nevěstinců v doprovodu svých společníků (takové legendy máme i v naší historii), takže znal podrobně život, strasti a radosti obyčejných obyvatel. Není divu, že u prostého lidu byl nezvykle populární.

Ovšemže senátoři, nobilita a příslušníci horních vrstev ho přímo nenáviděli. Zase se není čemu divit, měli k nenávisti své důvody. Tehdejší Bakalové, Kožení, Bémové, Janouškové a podobní dostávali průběžně od císaře Nera dopisy asi tohoto znění: „Byl bych velice nerad, kdybych tě někdy potkal. S pozdravem Nero.“ No a císařská garda, která dopis doručovala, pokud příjemce nespáchal sebevraždu hned, tak mu k tomu dopomohla. Ono také utéci nebylo kam, stejně jako dnes. Veškerý majetek superboháčů propadl ve prospěch státu. To se to plnila císařská pokladna, co?

Lid císaře přímo miloval a každý den s radostí očekával, který oligarcha zase spáchá sebevraždu. Masy obyvatel (dle Duky lůza) jásaly a měly radost nezměrnou. Nero se líbil i svatému Augustinovi, který věřil v opětovné nastolení jeho vlády. (Kardinál Duka nemá rád ani svatého Augustina!) Ve východní části říše obyvatelé neuvěřili, že císař spáchal sebevraždu, a propukla tam celkem tři povstání vedená muži přisvojujícími si Neronovo jméno.

Oligarchové ovšem vítali tyranovo úmrtí s neskrývanou radostí. Koho se totiž dotýkal Nerův teror či jeho hrůzovláda? Takže dva diametrálně odlišné pohledy na kteroukoliv historickou osobnost, třeba našeho Husa či Žižku, jsou vlastně oprávněné, záleží pouze na stanovisku historika, buď vyje s oligarchy nebo s „lůzou“.

Myslím, že nějaký ten dnešní Nero by velké většině obyvatelstva vůbec nevadil a byl by dokonce vítán a milován. Bude tedy nějak divné, že i dnešní lid si bude žádat takového nějakého současného Nera? I já bych byl docela pro, protože jiné (demokratické) řešení snad ani není možné.


106 komentářů :

 1. Pane Kadlubec,napsal jste to vcelku přesně.Ale s tím Hitlerem to moc nesedí.Kdyby měl na ty svoje plány více času asi by vycházel po té Anglii jistě lépe.Ale dobře,že jej neměl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím o radu, ten Ukno... se skutečně narodil jako debil nebo to je učebnicový příklad toho co se stane s průměrným človíčkem, když sleduje dnešní protektorátní média napříč politickým spektrem ??? Jinak autorovi patří uznání za skutečnou analýzu zločineckého kapitalizmu !!

   Smazat
  2. PRO ME JE ZAJIMVE,CO ZA GIGA PODVOD SE POVEDL PRESIDENTOVI ODS

   implntoval zubozene OS tj obcanske spolecnosti republiky tj nejhorsi formu kapitalismu bez privlastku vychazejici z gangsterismu.
   Ohlupenost ohlupovadly zpusobilo,ze teto forme domorodci ĆR jeste tleskaji a vubec NIKDO z intelektuallu se nerozhlizi kolem nasi republiky ,kde uz davno vladne na pr.pravicovy socialni stat,ktery zcela zamerne v nasi ustave chybi a obycejni volici ani nevi co to je,ale to,ze plati ze zakladni minimalni plat 10 eur a z toho pry tam lide zbohatli,tu denne jen prsi a kdo muze utece tam pracovat.

   O TOM ZAVEST DISKUSI V DOBE,KDY PENIZE JSOU NA PRVNIM MISTE

   jakoby nikoho za 31 let nenapadlo

   Co myslite lidovi komenttori,proc tomu tak je a ma to byt tak donekonecna?

   Smazat
  3. Dokaze nekdo zapremyslet a napst do diskusi zda komunisti

   nam kradli jako dnesni system dve tretiny platu,proc to radeji "vyplaceli"a v jake forme a proc ty dve tretiny kradenych platu dnes nikdo nechce a zadny politicky subjekt se neodvazuje to dat do sveho programu,jen pan Okamura se o tom obcas ozve,ale nikoho nenapadne mu dat vetsi podporu nez 6%,pricemz pro zmenu systemu je treba vetsinu,aby se to dostalo do USTAVY?

   Smazat
  4. Pan Kadubec to popsal dost nepřesně. Vychází z dojmů. Pojmy se neobtěžuje.

   Snaha se v tomto případě nepočítá, pakliže autor nezná a nechce znát základní věci.

   Hovořit o volném trhu v souvislosti s prvobytně pospolnou formací, otrokářským a feudálním systémem, může jenom nevzdělanec nebo podvodník.

   Nepřiznat buržoazii volně tržní minulost? Zde platí totéž, co v předchozím případě. Mladá buržoazie opravdu ctila volný trh. Byla to ovšem buržoazie mladá a zároveň malá. jak stárne a roste ona buržoazie, důraz na volný trh je opouštěn a nahrazován.

   Kapitalismus a neoliberalismus jedno jsou? Musím tenhle intelektuální výkal vúbec komentovat?

   Ne snaha fakt nestačí, když jde o politiku a propagandu. Pro mě autor hrubě nedostatečný.

   PS: Nero jako dobrák, obnovitel Města (které sám zapálil) :-D

   Smazat
  5. mr.chives 18:37
   Když je autor nevzdělanec a vy to víte, tak se pochlapte a popište to vy. Nestačí jen autora dehonestovat.

   Smazat
  6. Kastelán 18:51
   A proč bych to dělal? Proč bych se obtěžoval psát obsáhlou reakci na páně autorovy prostoduché slinty, když příšlušné vědomosti byly už tisíkrát publikovány a jsou běžně dostupné tomu, kdo má zájem se vzdělávat?

   Nemůžu za to, že jste ještě o to více prostoduchý než autor a stačí až vám málo. S nějakou "dehonestací" při takové úrovni myšlení to na mě vůbec nezkoušejte.

   Chcete se vzdělávat? Hledejte, Šmudlo!

   Smazat
  7. mr.chives. Copak tady mezi nevzdělanci hledáte? Nebo si léčíte mindrák z nemohoucnosti se prosadit u elit.

   Smazat
  8. mr.chives 20:06
   Tak jo, to jste mi to dal! :-)
   Mohl jste zazářit! :-)
   Mohl bych vás obdivovat a vždycky když byste se tu objevil, šel bych to ukázat ženě a řekl jí: "Miláčku, to si musíš přečíst, to psal pan vzdělanec mr.chives! Se mnou si tolik neužiješ, já jsem jen ten prostoduchý." :-) :-) :-)

   Smazat
  9. Necetl jsem ten clanek, cely ten bordel jsem zazil, takze nejdriv to nakurvil Havel, znicenim zbrojniho prumyslu, prevazne na Slovensku - pitomec, ci hajzl

   Tim nasral Slovaky respektive Meciara a dalsi kteri se chteli uz davno "pochlapit" a zridit znova Slovensky Stat,-- povedlo se--

   pak prisla Havlova Amnestie, dalsi rana,= a potom v 92 =93 a dale vlna privatizace ktera dokonale znicila vyspely cesky prumysl.

   Jak jsem psal nevim co pan autor rikal, ale predpokladam ze vi aspon to co ja, cili Havel Klause, dva narcisove - z nihz Klaus byl daleko smrtelnejsi

   Ovsem vy cesi nemuzete rikat "ja za to nemuzu, to oni nas podvedli. Podvedli jste se sami, a ted dokonce vy pitomci oslavujete tyhle dva grazliky, ale to neni vse, nechali jste se ocuravat OF "dissidenty" Vondrova typu, a pak ODS a dalsimi bezcharakternimi smejdy, a ted vy troubove lezete k Piratum, a nadavate jednomu Slovenskemu "huncutovi" ktery to zamyslel spravit, ale neeeeee preci je to STBak

   Smazat
  10. Basosi 22:20
   Většina lidí a troufnu si podle prezidentských voleb že to bude drtivá většina, protože spousta lidí kteří k volbám nejde je na stejné straně, Havla ani Klause neadoruje a ví že to byl všiváci, každý jinak ale všiváci. Havel z blbosti, Klaus z vychcanosti. A Piráty taky volí jen malé procento lidí, tomu Kantaru bych zase tak moc nevěřil. A musíte také vzít v úvahu, že jsou momentálně lidi nasraní na Babiše kvůli Blatnému debilním opatřením, tak to dávají najevo. U voleb si doufám uvědomí, co se stane, jestli fetka Bartoš bude premiérem. Takže nemůžete nadávat všem Čechům, že jsou blbí. Ano byli jsme po plyšáku trochu opilí štěstím že padl bolševik, někdo víc někdo míň, ale většina už z toho vystřízlivěla. Bohužel jsme se mezitím stali součástí EU a NATO a z toho se bude těžko vykrucovat. No a ten "huncut" nemí dělat před EU pukrlata, a musí se chovat jako chlap, pak ho lidi budou podporovat, zatím je to spíš naopak. Vzít si do vlády chlapa, který proti němu vyřvával na Letné s Miliónem chvilek, to byl teda majstrštyk!!! Takže my nejsme tak pitomí všichni, jenže co teď s tím.

   Smazat
  11. Kromě divnoměsta Prahy. Málo lidí. Volí lupiče.

   Smazat
 2. Zajímavý pohled. Hned sahám do knihovny pro životopisy dvanásti římských císařů. A zhodnotím, který další z nich byl pomluven, neboli hodnocen těmi, kterým se dnes říká„historikové“,

  OdpovědětSmazat
 3. Jenom bych zde ještě k článku poznamenal, že "kapitalismus" a hlavně katolická církev povraždila daleko více lidí, než za období stalinské diktatury v SSSR a to je možné snadno doložit! Katolická a jiné církve měly více času na vraždění, jenom v té době nebyla ta morální hlediska tak přísná! Nepokřtěný jihoamerický idián a jeho život , byl pro "správné" a zbožné katolíky z Evropy asi tak cenný jako život kozy!!Oni vraždili a potom se šli "vyzpovídat" a dostali v kostele "rozhřešení" a tak to fungovalo ještě v 19. století!! Kolik zemřelo otroků během přepravy a když byli otrokáři překvapeni na moři a už tehdy bylo otrokářství zakázáno , tak šel "náklad" do moře a nebyli žádní svědci!! Tady jsou veliké úspěchy amerického kapitalismu a otrokářství!! Pořád vykřikují cosi o Stalinovi, ale časový rozdíl mezi těmito zločiny je cca 50 let!! Takže Stalin byl vrah , ale "kapitalisté a katolická církev", to byli andělé!! To je právě ta stále sílící deformace dějin, kdy jeden je špatný a ten druhý je překvapivě dobrý!! Koncentrační tábor "vymysleli" Britové ještě před první světovou válkou v Jižní Africe!! Hitler a Stalin je pouze přivedl k dokonalosti!! A tak bychom si mohli vyprávět pořád!! Špatní komunisté a ostatní byli svatí! Jenom zda nebyl ten "komunismus" pouze určitou reflexí všeho toho vraždění před tím! Na to nejsem tolik historicky vzdělán, abych vyslovil nějaké jasné soudy, pouze mně štve současná jednostrannost pohledu na dějiny!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hodny clovek18. března 2021 9:37 Doplňte si tedy vzdělání a zjistíte, že i Vy máte o Stalinovi vžitou a nepravdivou představu. Ti mrtví, povraždění miliony, připsané Stalinovi, mají na svědomí úplně jiní "borci". Tak tedy do toho, začněte studovat, ale bevybírejte si nikoho z našich systémem požehnaných historiků, musíte sáhnout jinam.

   Smazat
  2. Heldo jasně, Stalin byl hodný strejda a dobromil...:-)
   A tu o Budulínkovi znáte?

   Smazat
  3. Kasteláne a jak to teda bylo? A tu o Budulínkovi ne.

   Smazat
  4. pradědo 17:57
   Tak zcela jistě to bylo tak, že Stalin určitě nebyl žádné neviňátko, jak se ho tu snaží prezentovat Helda. Na triku má zcela jistě hezkých pár miliónů nepohodlných a neposlušnch životů. Účtování po VŘSR byl kruté. Krásně to bylo vylíčeno v mnou tady již zmiňovaném dokumentu Chruščev rudý car. Ten se Stalina bál jako čert kříže. Jasně, vyhrál válku, tedy říká se to, ale nevyhrál ji on, ale nezměrné oběti národů SSSR, kteřé věděli, že pokud nevyhrají, nebudou existovat. Stalin dělal neuvěřitelné chyby, i ten Stalingrad svojí blbostí málem projel, když věděl o německé ofenzívě a ve své zpupnosti tomu nechtěl věřit, až byl zaskočen. Taky na začátku války projížděl co se dalo díky tomu, že nechal vyvraždit skoro celý gen.štáb a spoustu důstojníků, kterým nevěřil, neměl zkušené generály. Ti noví se učili za pochodu. Samozřejmě proti německým zkušeným válečníkům z první světové to byly nezralí kluci. Nechal popravit 27 000 Polských důstojníků v Katyni...mám pokračovat? Tohle nejsou pohádky, to přiznali i Rusové, byli odkryty archívy.

   Smazat
 4. V ČÍNĚ nepotřebovali nic privatizovat, ani "reformovat“a už 2 roky jsou nejsilnější ekonomikou světa.Do Číny si nepustili žádnou Rotschildovu, Morganovu, Rockefellerovu či GoldenSachsovu banku a to ani přes bílé koně, navzdory nabízeným výhodám.-Za dva roky vyprodukovala Čína víc cementu než USA za celé 20. století.-Délka vybudovaných cest –4 mil.km-300 tisíc mostů po celé zemi, z nich přes 1000 s délkou víc než 1 kilometr.-V roce 2016 postavili most z Hongkongu do Macau.-Předtím tam cesta trvala 1 hodinu na rychlostním člunu.-Za jeden rok se autopark Číny zvětšil o 20 miliónů automobilů.-Každý rok se v Číně postaví 100 nových letišť.-Dále se například postavili gigantické viadukty s délkou 150 km a tunel o délce 28 km .-Vlak z Guangzhou do Guiyangu za jednu hodinu projede 510 mostů a 236 tunelů rychlostí 250 km/hod.-Za 30 roků v Číně zvětšili obytnou plochu 8 x a byty se přidělují i bezplatně.-Za10 let bude v Číně 220 měst s počtem obyvatel přes 1 milión.----------Celá tato statistika je reálná díky jednoduchému číslu: Od roku 2000 v Číně popravili za korupci přes 10 000 politiků a úředníků!
  Poslední věta v příloze říká, že kdyby tu vládli Číňané, tak všichni politici, kteří kradli od roku 1990 - dosud, by už nežili !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Před pár dny něco podobného řekl Bill Maher svým spoluobčanům (překvapení pro ně): Prohráváme z Čínou https://www.youtube.com/watch?v=2DH4v6FnbvM

   Smazat
 5. Teď musí být v médiích neustále na prvním místě vulgární antikomunismus a patologická rusofobie, aby byly "překřičeny" všechny zločiny a zlodějny posledních 30 let!! To je jediný účel! Nejsem zastáncem doby před rokem 1989, ale bohužel nevidím žádnou poctivou snahu vyrovnat se zločiny a zlodějnami posledních 30 let!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Možná by byla vhodná a přínosná diskuze v tom směru , zda máme na světě ještě "kapitalismus",nebo spíše něco, co bychom lépe nazvali jako "finanční feudalismus" , se všemi aspekty,které z názvu vyplývají a také bychom se mohli zeptat, zda máme ještě "demokracii", nebo spíše "pravdu" má ten, kdo si v médiích více zaplatí, nebo si je přímo koupí!! A jak je možné z naší praxe doložit, jsou zde lidé, kteří jsou "mediálně" odsouzeni a mediálně popraveni bez soudu a kteří nemají možnost, jak se bránit!!! Takže, kdo má velké peníze má pravdu a na kapitalismus a demokracii už se dávno nehraje!!! Teď je ještě kardinální otázka,zda se tito "lidé" sdružují do globálních finančních celků a potom máme světovou finanční mafii, která nám vládne!! "Politika" je už jenom takové divadlo a cirkus pro méně znalé a naivní občany, hlavně při "volbách" !! Rád budu , když mně někdo moji úvahu vyvrátí, ale vzhledem ke všem reálným událostem v politice u nás i ve světě lze jenom potvrdit, že nejsem daleko od reality!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co se týče politiky je to mnohem horší než pouhé divadlo. Politika vytváří clonu a zákony aby ti co doopravdy vládnou byli chráněni před právem rozezleným občanstvem a mohli spokojeně loupit dál. Divadlo by proti tomu bylo dost nezávadná zábava.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kachno, obrátím Vám otázku, proč Vám vadí ruský kapitalismus?

   Smazat
  2. Kachno, pokud mu vadí všechny, tedy i ruský, Vám zřejmě jen ten ruský. Tam směrovala moje otázka. Proč?

   Smazat
  3. Boeing 737 MAX byl také dokonale schválen a měl všechny protokoly v pořádku a potom "zakukalo" více jak 300 lidí, abychom se nedostali s Astrou Zenecou do podobné situace a všechno tomu nahrává!!

   Smazat
  4. 13:41-nerad bych Vás řadil k bezejmennému, fandícímu Pfizeru. Pokud vím Astra Zeneca je "příbuzná" Sputniku.
   Pokud jste odborník, uveďte proč, jinak se řadíte ke svému nicku, který uvěří všemu. Nic nebrání se rozhodnout, že se nenecháte očkovat.

   Smazat
  5. Povolý příbuzná Sputniku? Sputnik je dvou vektorový a Rusko nabízelo právě tu druhou část. Byl nějaký zájem o spolupráci, ale dokud není zle, tak to nejde. Teď dokonce nějaký doktor v Německu v malé laboratoři vynalezl vakacínu na úplně jiném principu, která se dá lehce vyrábět za pokojové teploty a bojuje s Německými úřady. Bude to zajímavé.

   Smazat
  6. Pradědo, jinde píši o spolupráci obou. Nová informace je, první dávkou očkovat AZ, druhou Sputnikem. To není příbuznost?

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už jen slovo "Rusák" ukazuje , že jsi dementní rusofobní kretén, či imbecil, najdi si veškerá slova pro synonymum blbce a jsi doma.

   Smazat
  2. 11,34
   Mě zase tvoji "milí krajané" pozabíjeli polovinu rodiny.
   Tak je smáznem všechny najednou, ne? Germány i Rusáky!

   Smazat
 9. Ano měl jsem jako mladý THP příležitost poznat tvorbu cen a mohu potvrdit, že byla tvořena reálnými podklady, do doby něž se do toho začaly montovat komouši a tak začal chaos. Už v 48 do všech státních struktůr nalezly kariéristé z rodů parazitujících za všech režimů. Pak přišel 68 rok, kdy se pokusily o to co se jím povedlo až v 89. O spravedlivý systém pro většinu občanů jím nikdy nešlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, pradědo 18. března 2021 10:26, nevím jak mladým THP (technicko-hospodářský pracovník) jste musel být před tím, než tvorbu cen převzalo komunistické „plánovité národní hospodářství“. Já se za komunistů intenzivně zajímal o to, jak co fungovalo za pomlouvané První republiky. Od devadesátých let vzpomínám a intenzivně se zajímám, jak a co fungovalo za komunistů. Povím, co nejstručněji, co o cenotvorbě ve „znárodněném“ hospodářství s dostatečnou jistotou vím:
   1) pro výrobní (průmyslové) podniky platil kalkulační vzorec: Cena "jednicové" práce, tedy mzdy dělníků + dílenská režie, tj. ostatní náklady provozu výroby + podniková režie tj. náklady provozu podniku, to celkem + zisková přirážka procentem (na rozvojové potřeby podniku).
   2) S těmito cenami pracovali Státní plánovací komise a Státní cenový úřad. Pro hospodářství pak platily ceny "velkoobchodní", pro spotřebitele ceny "maloobchodní". Pamětníci vědí, že na výrobku bylo napsáno "SMC xxx,xx Kčs. To znamenalo státní maloobchodní cenu platnou, prakticky neměnně, od Aše po Čiernou pri Čope.
   3)Tuto cenu, v rámcové dohodě se Státní plánovací komisí, určoval (pod politickou kuratelou) Státní cenový úřad podle zobecněné ceny výrobku, na cenu konečnou, přiřazením daně od záporné v případech "základních životních potřeb" (např. dětské oblečení), až po třeba několikasetprocentní kladnou u potřeb "zbytných" (např. parfémy). Součástí SMC byla i "maloobchodní" přirážka, ze které existovala obchodní síť.
   Tolik tedy, se snad ještě únosným zjednodušením a poznámkou, že prostředky mezi průmyslovými podniky, resp. jejich výnosy, byly centrem rozhodným způsobem přerozdělovány. Dál, že značně jinak bylo dirigováno „kolektivizované“ zemědělství. JiH

   Smazat
  2. Patrně mluvíte o stejném principu, možná každý z jiného sektoru. Aby to mohl stát kontrolovat, stanovil normy. každý nový výrobek musel projít kalkulací aby byl uveden na trh a i u jiných výrobců jako normu. Modifikace byla náročná administrativně, proto ona zaostalost inovací ale kvalita zůstávala.

   Ty ceny VC a MC nahrazovaly současnou marži a zaručovaly stejné ceny pro spotřebitele.

   Celkově tento systém brzdil vývoj vůči západu ale držel kvalitu, což se projevilo později. Moderní "dizajn" a kooperace výroby dílů, dělení na hobby a profi převážil v líbivost mas a konci východu, který doplatil na solidnost.

   Kapitalismus začínal na kvalitních výrobcích konkurenčních, pokračuje konkurencí, kdo lépe výrobek ošidí náhradou. Zde by měli napřít Zelení tlak. "Výroba pro výrobu" ať to stojí, co to stojí, planetu Zemi.

   Smazat
  3. Miroslave Povolný 18. března 2021 14:25, nemyslím, že to byla cenotvorba, co brzdilo inovace. Ty byly limitovány neúnosně širokým sortimentem průmyslových výrob, západním embargem, neúnosným objemem zásob (pro úvahy o příčinách tady není místo) a dalšími limity ani ne tak ve výzkum a vývoji, jako v konstrukci. Čs. státní normy, což byly v jádru DIN střihnuté sovětskými GOST a ty zase US military, zajišťovaly jistou preciznost, ale vynucovaly ne vždy potřebnou "bytelnost". Především ale zajistily poměrně harmonickou kooperaci v celém průmyslu. Podstatným rysem celého toho hospodářství bylo, že šlo o hospodářství "nedostatkové". Téměř ničeho nebylo dost. Ani pracovních sil. I ty byly "bilancovány". JiH

   Smazat
  4. JiH děkuji, popsal jste to dobře. Pak se začaly do toho montovat různí komouši a vymáhaly si vyšší procenta režií. Tak začal rozklad. Část od: Už v 48, je jiné téma. Cenotvorba nebránila inovacím a veškeré kvaltování toliko hovada vhodné jest. KAM SE ŽENEM.

   Smazat
  5. Pradědo, to proč nám to tady kulhalo bylo způsobeno hlavně tím, že se nemakalo tak jako by se makat mělo, když se makalo tak na starých mašinách z první republiky v době kdy západ už byl automatizovaný, makalo se na věcech které nikdo nekupoval jen aby byla zaměstnanost. Navíc západ nás bojkotoval jak se dalo, takže nám neprodal žádnou novou technologii. S tím se prostě nedalo konkurovat a tak jsme postupně začali zaostávat. Krásně to bylo vidět třeba na automobilech. Zatím co Tatraplán a Tatra 603 ještě byly svým způsobem před světovými značkami nebo aspoň rovnocenné a Škoda 1000 MB bylo ještě krásné auto, postupně nás západ převálcoval. Srovnávat Škodu 105 nebo 120 už prostě nešlo, to nebylo auto, ale proti konkurenci chudinka. Také jsme vyváželi do východního sektoru za babku kvalitní zboží. RVHP nás taky držela hezky zpět, nesměli jsme vyčnívat, spousta výrob nám byla odebrána (optika, elektronika)jako třeba teď nám sebrala spoustu věcí EU. Místo toho jsme museli vyrábět těžký průmysl bez základních surovin a ničili jsme si životní prostředí, zisk z toho mizerný. A tak by se dala vypočítávat spousta věcí. Nemohli za to všechno jen komunisté, ale měli na tom hodně velký podíl. V každém případě byl kapitalismus úspěšnější, o tom se nedá diskutovat. Stačí se jen podívat na totálně rozbité Německo, jak se rychle vzpamatovalo. Když jsem začal chodit na základku, šilink se prodával za 80 haléřů. Když jsem základku končil, už se prodával za 2,80. A to Rakousko nemělo nikdy bůhvíjaký průmysl. Takže tahle směs všech možných vlivů nás brzdila ve vývoji. Ale po 89. roce to dostalo díky zlodějinám ODS přímo do strmého pádu, dnes nám tady nepatří nic. Ale za to podle mě nemůže kapitalismus, ale zlodějiny, korupce a neschopnost našich politiů.

   Smazat
  6. Kasteláne je potřeba ještě zvýšit tempo makačky, ať se do toho kapitalistického ráje dostanem co nejdříve. Teď jsme ten západ dohnaly a možná ho i předeženem. Zlodějiny, korupce a prazitizmus jsou hnací silou kapitalizmu. Moudrý člověk hledí omezovat své potřeby a hlupák nemá nikdy dost.

   Smazat
  7. Pradědo 20:34
   Tak to je fakt. Za sebe toho moc nepotřebuju, nejsem konzumní tvor a taky mi občas hlava nebere, proč se pořád musí lidstvo honit za větší spotřebou a většími zisky. Já se jen snažil zdůvodnit, proč nebyl socík až tak moc úspěšný. Já osobně jsem se ale cítil v mnoha ohledech svobodněji jak dnes a můžu říct, že jsem měl hezký život. Ani ty dovolené u moře mi nechyběly.

   Smazat
  8. Kastelane 18. března 2021 19:28, je toho dost, co jste si nechal napovídat. Patnáctimilionový stát nemohl efektivně produkovat sortiment té šířky, kterou udržoval. Podstatnou, když ne rozhodující podmínkou efektivnosti je sériovost až hromadnost výroby. To by bývalo znamenalo specializace v rámci RVHP, jenže tam všichni usilovali o "perspektivní" obory, pak většinou nedosahovali nezbytné kvality a zejména ne k tomu úměrné ceny. Dosažení specializačních dohod znemožňovala zásada jednomyslnosti, která v RVHP účinně platila. Vzpomeňte třeba na maďarské autobusy Ikarus, jako já vzpomínám na polovodiče z Rumunska. JiH

   Smazat
  9. JiH-u 14:17
   Nejsme v postavení učitel žák, takže na mě nemachrujte co a kde jsem si nechal napovídat. Já jsme měl naštěstí vždycky svůj selský rozum. Celý náš problém byla RVHP, tak jako teď EU. I tak jsme byli dobří a živili celý ten zoufalý spolek.
   To co uvádíte na závěr jsem psal i já, možná jen jinými slovy. Ale to byste musel číst a ne přečíst jednu větu a hned machrovat.

   Smazat
  10. JiHu to byl ten zlý úmysl komoušů dohnat a předehnat západ. Podařilo se jím tímto oblbnout většinu lidí a daří se jím to i dnes. Nebo si myslíte, že je všechno jak má být. Parazitizmus nemůže růst do nekonečna.

   Smazat
  11. Kastelane 19. března 2021 17:20, co vás nutí být se "svými pravdami" až tak agresivní? Ptám se, abych jen tak, ber kde ber, neznámkoval Vaše osobní vlastnosti. Jak to rád děláte Vy. JiH

   Smazat
 10. K 9:50. Vaše názory na současnost s Vámi sdílí mnoho těch lidí, kteří nejsou napojeni na ten cecík, kterým současné panstvo napájí - ale ovšem jen dočasně, ty slouhy svých realizovaných zločinů. Brzo je potřebovat nebude, po zařazení automatizovaných procesů je kopne tam, kde slunce nesvítí. Vidím s Vámi ten soumrak říše lupičů. Ale i Římané netušili, co je čekalo v Teutoburském lese. Netuší to ani současné panstvo. Nic netrvá věčně !!

  OdpovědětSmazat
 11. Nero Claudius: "žádný dřevěný dům nezůstal, vše z cihel a kamene..."

  Řekněte to obyvatelstvu nejbohatší země na zemi, kdo tam má dům z cihel a kamene? Ale pro ty jejich hurikány a požáry jsou domy ze dřeva zřejmě vhodné...

  OdpovědětSmazat
 12. O Číně a jeho systému toho víme obecně velmi málo, natož odborné "recenze". Prezident Z. nemá takovou politickou sílu a je viditelné, že naše elita si nepřeje informovanost občanů. Osobně vidím v jejich systému onu třetí cestu. Tedy volnost schopných, národní akcent a důslednou roli státu v eliminaci těch, co dohodnuté principy porušují nebo přímo torpédují. Někdo to nazve diktaturou, jiný pořádkem. Jde tedy o zákulisní formu "demokracie" nebo přímou, řízenou autokracií, také volenou z lidu ale bez zásahů "zvenčí". Číňané mají výhodu i v tom, že jsou etnicky snadno identifikovatelní a nehrozí jim tedy infiltrace "západních" hodnot "zvenčí".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:42
   Píšete správně, že toho víme málo. Ale já bych si tu Čínu zase tak moc neidealizoval. Možná by se hodně našich "levoruček" divilo, jak by si na svůj žvanec muselo v práci zabrat! A svoboda tam asi moc velká nebude, tam to "velký brácha" kontroluje přes telefony, takže se ví o každém prdu každého kuliho. Osobně bych tam žít nechtěl ani náhodou.
   Ale je fakt, že to nese výsledky a je tam určitě líp jak za velkého Maa. Jde jen o to, jak dlouho jim to vydrží, než to zase zbourá nějaká další "revoluce", klturní, průmyslová, kybernetická či jiná. Oni ti Číňani už asi ze své podstaty ty revoluce nějak potřebují k životu. :-)

   Smazat
  2. Kasteláne, víte že si rádi oponujeme, což mi nevadí.

   Pokud moc toho nevíme o systému, nemůžeme ani soudit.

   Byl bych rád, kdyby se "levoručky" divily i u nás.
   Nejen levoručky, i různí podfukáři. Ale jak jsem říkal, moc o nich nevíme, jen z médií. Co se týče kultur a revolucí, je to jedna z nejstabilnějších zemí, ač se také neubránila vlivu a moci zvenčí.

   Nemají náboženství Boha, i toho novodobého,"velkého bratra" jsme jim vnutili.

   Tak máme velké bratry dva.

   Smazat
  3. Kasteláne a Povolný. V Číně jsem byl pracovně v 2001 a 2002. Ano v tomto systému je nejlépe se narodit, nebo tam přijít dosti mladý a vnímavý. Je to o pochopení že co je dobré pro většinu, je dobré i pro mě. Mají vysoce vyvinutý smysl pro celospolečenské vlastnictví a potřeby. Začínat tam po 30 je nemožné.

   Smazat
  4. 12:57
   Nejstabilnější??? Záleží čemu říkáte stabilita. Rozhodně poslední dvě století moc stabilní nebyla. (Opiová válka, přechod na socialismus, válka s Japonskem, Mao....)
   Jinak firma ve které jsem až do důchodu pracoval vyváží polovinu výrobků právě do Číny a jezdili tam pravidelně naši servisáci, takže o nich z vyprávění trochu něco vím.
   Jak jsem říkal, žít bych tam nechtěl ani náhodou. Dokonce si odpustím i strávit tam dovolenou.
   Ale nejde mi jen o to oponovat vám za za každou cenu,fakt ne.

   Smazat
  5. Měl jsem rozepsány odpovědi, leč neodeslal pro jinou práci.
   Pradědo, ta výchova je právě do 30 ti let.

   Kasteláne, stabilitu myslím na tisíce let, jako ji máme i my. Nějaké století v ní nehraje roli.

   Smazat
  6. MP 20:42
   Tak teď jste mě rozesmál...s tím že ji máme i my...dobrý. :-)
   Nemyslím to ironicky. Kéž bychom ji měli aspoň vždycky 100 let.
   Ale nedávno jsme si povídali, my staří dědci spolužáci a naznali, že jsme stejně asi byli docela šťastná generace, nepoznali jsme totiž válku, což se dřív asi jen tak někomu celá staletí nezadařilo. Už to samo je výhra. Takže jsme si říkali, že ani s těmi komunisty to zase nebyla taková hrůza. Škoda, že se to možná brzy pokazí a neskončíme tím pádem bez ztráty kytičky. :-(

   Smazat
  7. Kasteláne, který národ si uhájil hranice uvnitř nepřátelského prostředí víc než tisíc let?

   Teď je to na nás a potomcích.

   Smazat
  8. 23:32
   No uhájil...jak se to vezme a za jakou cenu...
   Rozhodně tady moc stability nebylo. Husitské války, 30-letá válka, Bílá hora, Habsburci 300 let...byla to spíš obrovská klika, že jsme se z toho vyhrabali jako samostatný národ a mluví se tu česky. Nemluvě o tom, že se to kloní už zase na špatnou stranu, ledvá jsme si chvilku vydechli.

   Smazat
 13. Kapitalismus vytvořil požírání se navzájem.

  OdpovědětSmazat
 14. Jenom se podivuji, že ten socík se tak dlouho udržel. Těch Klausů Třísků Havlu a vystudovaných zlodějů v zahraničí Bakalů Kožených bylo neurekom.

  OdpovědětSmazat
 15. Kapitalismus není pro obyčejné lidí v dnešní době korporátní fašismus je opravdu hnusný.

  OdpovědětSmazat
 16. Mimo téma, poslouchám Čro+ a občas dávají perly ze záznamů. Š těpánek mluví za kulturní frontu a blahořečí za protektorát!

  Inu není nad naši kulturní frontu!

  OdpovědětSmazat
 17. Šest let natvrdo za dvě věty? Raketa. Ani žalobce tolik nežádal. Advokátům došla slova

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sest-let-natvrdo-za-dve-vety-Raketa-Ani-zalobce-tolik-nezadal-Advokatum-dosla-slova-657595

  OdpovědětSmazat
 18. Kachno, Švorcová byla "kovaná", to mi nevadí. U Gotta nevím ale bylo tam mnoho dalších, později zuřivých antikomunistů. Pokud by se změnila situace dnes, byl bych zvědav na dnešní "kulturtrégry".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to já ne. Bylo by mi z toho ještě víc k zeblití, než z těch pohadrákových převlékačů kabátů.

   Smazat
  2. Milane, ale pokud je nedonutíme se převléknout, tak je neodlišíme. Navíc delší dobu budou "prdět" umění svého druhu.

   Smazat
 19. Když jsme se kdysi ve škole učili o feudalismu, jak ubozí poddaní museli dávat desátek, bylo nám to líčeno jako strašné vykořisťování...no jasně, byli jsme hloupé děti a věřili tomu. Dnes nás oberou defakto o polovinu příjmu, každým rokem se prodlužuje doba, kdy děláme na daně.
  Ják rád bych dnes paltil jen desátek!!! :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kasteláne, bral bych to také. Ten desátek byl na pohodlný život těch nahoře, což zůstalo. Zbytek daní, ne celý, jde ale také na životní jistoty garantované státem. Úměrnost a efektivitu neumím posoudit ani kde ušetřit. Vím jen, že jen na ten desátek si nenechají sáhnout.

   Smazat
  2. "Dělat na daně" je jen jiná podoba "dělat na sebe". Nepodléhejte ODSácké a TOPácké demagogii!

   Smazat
  3. Kastelane 18. března 2021 12:01, samozřejmě netušíte, co všechno byste, platíc pouhý desátek, k dispozici neměl. Nejsem si jist, že to pochopíte. JiH

   Smazat
  4. Desátek stačil v době, kdy bylo málo parazitů. Jak se namnožily zavedly daně. To by nebylo tak nejhorší, kdyby jsme nějakým způsobem mohly ovlivňovat jejich použití. Takhle jsem jen moderní otroci, co musí zajistit parazitům blahobyt. Za současných technických vymožeností je neuvěřitelné jak roste počet státních zaměstnanců a jejich příjmy, nezávisle na tom co se ve státě děje. Nebo ČT placená z samostatné daně /konc.popl./ parta kolem ředitele si dělá co si zamane a je nekontrolovatelná, přes to že státních kontrolních institucí máme neurekom. Tak bych mohl pokračovat o tom současném molochu do nekonečna.

   Smazat
  5. 12:01. Kastelane.
   Ve škole jste moc pozor nedával, když se probíral feudalismus.
   Desátek se odváděl církvi. Jinak existovala robota panstvu a berně státu.
   Takže to byste asi moc nevyskakoval.

   Smazat
  6. Pánové, JiH a Heriote, nezklamali jste a zase jako obvykle machrujete. Berně státu zavedla jako první až Marie Terezie aby měla na válku s Turkem, troubo. Pozor ve škole jste nedával asi vy.
   Pravdivě a objektivně to popisuje Praděda, přesně tak to je. Z daní živíme vyžírky flákače, neziskovky městeské policajty co nás za to zmlátí a podobnou havěť. A nemáme žádnou možnost ovlivnit, kam ty prachy jdou. Klidně bych si ty prachy raději spořil a investoval určitě líp, takže bych pane přechytralý JiH-u nic od státu nepostrádal. Stát mi taky vždycky jen škodil a hovno dal. Možná ale vám to vyhovuje, patrně patříte taky k těm, co se o sebe neumí postarat a natahují jen ruku.

   Mně se pane Dvořáku z těch daní vrátí hóóódně málo. A o to jde. Rozhodně nepodléhám žádné ideologii, ODS-ácké už vůbec ne.

   Smazat
  7. 20.05

   Ono je to vůbec fascinující, sledovat ten trend.
   Za prvního nevolnictví (do Bílé hory) byla robotní povinnost 12-20 dní v roce, plus desátek, zaokrouhleno na dny tedy 37 dní, takže cca 57 dní v roce se makalo na "daně". Ale ať nežeru, 60 pracovních dní. Takže, přepočteno na kalendářní dny, to máme necelé tři měsíce "makání na cizí". Čiže koncem března začínala daňová svoboda středověkého robotěze. Jojo, bejvávalo, bejvávalo...
   Za temného středověku.

   No a pak nastal plýživý nástup novověku a po třicetileté válce přínos Habsburků do té nové doby: Druhé nevolnictví a robota 3 dny v týdnu, tedy cca 155 pracovních dní v roce, o berních nemluvě.

   A kdyže byl den "daňové svobody v minulém roce? Koncem června. To máme bajvočko 180 kalendářních dnů, z kterých jsme robotovali cca "pouhých" 126 dní oproti středověkým 60 dnům.

   Ovšem, oproti 155 dnům roboty v sedmnáctém století je to ohroný pokrok, že? O celých třicet dní jsme si polepšili oproti novověkému druhému nevolnictví!
   A o stejný počet dnů pohoršili oproti středověkému prvnímu.
   Vyjádřeno v procentech to vypadá ještě zajímavěji - o 20% jsme si "polepšili" oproti druhému nevolnictví, leč o 50% pohoršili oproti prvnímu.

   Zkrátka a dobře průměrný sedlák sedmnáctého století "investoval do cizího" sakumprásk se vším všudy cca 60% svého pracovního úsilí, zatímco my jen 50% (rok - 251 prac. dní).
   Jsme na tom o 10% lépe než nevolníci za Habsburků!
   Heuréka!

   Takže když už je řeč o robotě, musí se rozlišovat období tzv. prvního nevolnictí do "Bílé hory", od tzv. druhého nevolnictví po třicetileté válce. Inu, nebyli lidi, neb jich hafo emigrovalo, hafo padlo, další hafo pomřelo na doprovodné válečné epidemie (tyfus, cholera atd.) a co zbylo, ještě zdecimoval vídeňský mor (co ti by tenkrát dali za pandemii covidu s
   25 000 mrtvých za rok! Zařvalo jich u nás tenkrát na černou smrt cca 100 000).

   Takže se těšme - covidběsnění nám likviduje ekonomiku i státnost a 12 srpen coby den daňové svobody druhého nevolnictví zdatně doháníme i bez něj.
   To by v tom byl čert, abychom habsburské druhé nevolnictví v náručí Čtvrté říše evropské, národa německého, nedohnali!

   P.S.
   Víš co je zajímavé? Ta oponentura.
   Tohleto a tamhleto a nejsem si jist, že to pochopíte a buďme rádi že jsme rádi a buď rád že máš tohle a neměl bys tamto a z čeho bys platil tohleto a z čeho tamto a jistoty semhle a jistoty tamhle, ale o stovkách miliard které jsou vyváděny za hranice, ani o armádě darmožroutů ve státní správě, nebo o zbytečných; stejně jako o korupčních; armádních nákupech, natožpak nedejbůh o "neziskovkách", ani hovno. Vysvětlení toho prazvláštního úkazu najdeš v Bibli:
   ""A naplní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí:
   "Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte. Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad neuzřeli někdy očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli.""
   Buď tak, nebo na tvém 12.01 ironickém povzdechnutí zakončeném smajlíkem rajtují co na sdělné myšlence, obsažené ve skutečnosti ve druhé větě - že by jim to uniklo? -, a pak má opět pravdu bábrle se svým úslovím, že "kdo chce psa mlátit, hůl si vždycky najde". I kdyby měla bejt zpuchřelá, dodávám k tomu.   16.27

   SUHLAS !!!
   velebný kmete.

   Smazat
  8. 20:05. Kastelane.
   Ona Marie Terezie nevladla ve feudalismu ?
   Ctí Vás, že jste si po upozornění urychleně zalistoval ve Wikipedii, tak to má být. Pochvala.
   Nicméně jste listoval nepozorně, protože jinak byste nalistoval kdy Marie Terezie vládla...
   A že berně vypisoval každý král, čiže platit krvavé daně musel každý, kromě vrchnosti pochopitelně.
   Inu jako dnes...

   Smazat
  9. Heriote 8:03
   Mám malého pejska, yorkšira. A ten je člověče tak chytrý, že i on chápe, přestože je to "jen" pes, co mu říkám. Což se fakt nedá říct o některých jedincích na tomto fóru, mezi něž jsem vás zařadil. Ale chápu. Jste zvyklý poslouchat befely a nepřemýšlet, jste jen policajt se švindlmaturitou, možná ani to ne. To je ovšem potom těžké. Svým způsobem vás lituji. Tak vám prominu i ty vaše jedovaté výplody vzhledem k mé osobě, nějak si musíte kompenzovat frustraci a zaprděnost. Třeba byste ještě pod vliven své nedostatečnosti někoho na ulici zmlátil kvůli respirátoru. To si raději vylejte zlost na mě, já to unesu.
   Hezký den, mám vás docela rád. :-)

   Smazat
  10. 11:40 Kastelane.
   Nechtěl jsem se Vás dotknout a žádné své výpady nevidím - pouze jsem si dovolil malé faktické upřesnění k Vaši tezi, jak bylo za feudalismu blaze.
   K Vašemu tomuto nervoznímu, přisprostlému příspěvku, který za reakci ani nestojí, ovšem proč si mám nechat od Vás nadávat, že.
   K němu bych si aspoň dovolil použít slova Putina, kterými poslal do háje Bidena.
   Za víc nestojí,

   "Kdo to říká tento je, na toho to pasuje"...

   Smazat
 20. 12:01
  Nic hloupějšího tam nemáš,??? Z čeho jsou placeni lékaři, policie, hasiči a další desítky potřebných. Co sem chodí za totàlni ....
  Je neuvěřitelné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doušku o "totálních..." sis mohl nechat od cesty.

   Smazat
  2. Já jsem možná "totální", ale ty jsi hloupý. Budu ti tykat, když si neumíš dát ani to alias.
   Kdyby se platilo jen to tebou jmenované, bohatě by na to stačila čtvrtina dnešních daní. Jenže my z toho platíme hlavně asi tak 4x přebujelý státní aparát, všelijaké neziskovky, které pak pracují proti státu, spousta peněz se ztratí ve všelijakých pofidérních dotacích nebo se přímo rozkrade, staví se z nich naprosto nepotřebné věci (rozhledny na rovině či dokonce v údolí!!, cyklostezky prostředkem pole!!! ), vojsko, které pak bojuje někde v Afghanistanu po boku největšího agresora, a to mi sakra vadí. Lékaře si neplatíme z daní, ale z nemocenské, pokud vím. Na důchody měl být už dávno vyčleněn důchodový fond, když už nám ho Klaus rozkradl. Takže co mi na to povíš teď? Kdo z nás je ten "totální....." ???

   Smazat
 21. Autor napsal: "Jistěže tam u nich byla vyšší životní úroveň, to nikdo nepopírá"... Hovoří o západě před rokem 1989. Ne že bych toto tvzení chtěl úplně zpochybnit, dle mě je životní úroveň pojem širší. Ano měli větší výběr spotřebního zboží, mohli cestovat kam chtěli (když na to měli, to je stjené dnes). Ale my jsme tady měli takové životní jistoty o kterých se pracujícím "na západě ani nesnilo". Co stát dával do celospolečenské spotřeby. Ceny základních komodit, elktřina, teplo, voda,potraviny byly stálé a lidé s nimi neměli problém je hradit. Dále nemluvím co šlo do školství, kutury sportu. Neskutečné peníze šli na armádu, stačí se podívat do statistik. Právo na práci bylo u nás skutečné. Nakonec ani ti dizidenti "nemřeli" hlady na chodníku. Jistě vše nebylo v pořádku, škoda, že "demokratický socialismus" nedostal ještě šanci s novými lidmi. Jen tak pro zajímavost,podle jednoho z prvních polistopadových průzkumů se drtivá většina občanů vyslovila pro reformovaný socialismus. Proč myslíte , že v devadesátých letech bylo kapitalismus sprosté slovo,tehdy se tomu říkalo tržní hospodářství. Jak mnohdy v minulosti se většina lidí nechala opít tehdy vidinou "spotřebního pozlátka." Dnes máme kapitalismus, ale jsme zcela nesvéprávným státem, kde nám skoro nic nepatří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus je parazitický společenský systém,jež je kontraproduktivní pro 80% obyvatel této planety!Pro její udržitelnost je nutno tento systém zlikvidovat!

   Smazat
  2. Georgu 18. března 2021 12:35, jsou dvě možná kriteria. Životní úroveň a úroveň života. Pro každého mají jinou váhu. Větší váhu dávám úrovni života. Pro tu vytvářel komunistický režim lepší předpoklady. Pokud je přípustné mít takový pocit. JiH.

   Smazat
  3. Unknowne 18. března 2021 14:57, nevím, jestli "naprostá většina lidí" dnes skutečně dává přednost životní úrovni před úrovní života. Svého času vidině vysoké životní úrovně jistá většina přednost patrně dala. Je možné, že málokoho napadlo, za jakou to bude cenu. To jste si ovšem docela snadno mohl z předchozího textu zodpovědět sám. Proč bych ale nepomohl, že? JiH

   Smazat
  4. Je treba tez vzit v uvahu, ze existence komunismu nutila kapitalisty se pretvarovat a udrzovat vyssi vseobecnou uroven a vetsi demokraticke svobody ,aby se nesilhalo na vychod.
   A neutikalo tam jako dnes..Take treba Neckerman katalog bojoval proti komunistum..
   To se zmenilo ihned po porazce komunismu v 89. Zhorsene velmi sjednocenim Nemecka.
   Rychle odhodili masky.
   Informace jsou o vladach panovniku prolinajici se s vladou Vatikanu kdysi, ze pro velke mnozstvi povinnych cirkevnich svatku se nedalo ani poradne pracovat.
   Ze prej se pracovalo asi tak 180 dni v roce a jak lide robotovali v zime, mi celkem neni jasne.

   Smazat
 22. Liberální kapitalismus (=liberálfašismus) je jen současná forma tlupo-elitářského systému. To je podstata. Tento otrokářský systém zde vládne již více než 3000 let a je zdrojem všech zločinů. Tento systém je nutno odstranit. Všechny samozvané elity zlikvidovat a nedopustit vytvoření nových. Systém sociální spravedlnosti bez parazitních elit je jedinou šancí pro budoucnost lidstva.

  OdpovědětSmazat
 23. Kapitalizmus zmutoval po pádu socializmu ve východní Evropě
  v "mocenský" kapitalizmus. Daleko největší moc má jedna velmoc a její banky. To umožňuje bezbřehé lhaní o ekonomice,falšování statistik a šířít dluhový systém po jhako základní argument. Občas vyleze nějaký mudřec z velké banky a prohlásí,že lidé už dluží každý statisíce a doporučuje nějakou reformu. Ta spočívá v nekontrolovaném okrádání kohokoliv slabšího a neinformovaného. Příkladem bylo umělé snižování kursu koruny k euru a dolaru prováděné "naší" ČNB což chválila i polednice Zamrazilová co radí vládě.Centrálné moc a její méfia už
  využívjí počítačový systém k chytrému sčítání hlasů u voleb. Velmi často to vychází 50 na 50 a fous vyhraje nakonec ten jejich. Destabilita států volbami je opravdu zhoubná věc. Zadlužování systému umožňuje "moci" cokoliv.

  OdpovědětSmazat
 24. Doporučuji, aby tento článek byl povinně vložen do učebnic historie, aby každý pochopil jaký rozdíl je mezi kapitalismem a neexistujícím komunismem. Myslím si, že současná vírová pandemie je jistým aktem sebereflexe kapitalistických vůdců z Bilderbergu. Zjistili totiž, že stálý ekonomický růst je nedosažitelná idea a proto přišli s teorií redukce lidské populace. Pandemie skrývá skutečné úmysly elitářů, kteří se snaží řídit dějiny světa. Vymysleli covid, o kterém nikdo z nás neví, jak se množí, jak denně napadá po celém světě stále více lidí, kteří umírají. Jediné vysvětlení vidím v jeho šíření rozprašováním z vesmíru. A lidé s nízkou imunitou mu podléhají, tedy umírají po státisících a zřejmě se to půjde geometrickou řadou až do jisté úrovně.. Pochopitelně, že mocní tohoto světa mají pro sebe účinné léky k přežití, které nebudou dostupné pro kmány. Ono to souvisí i s důchodovým systémem. Důchodci, kteří netvoří žádné hodnoty ( i když si na ně ve svém aktivním životě našetřili) zmizí ze světa a tím se důchodový systém zachrání a zachrání se svět, a snad i v jiném konstalaci a jeho vývoji..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. tomasi, kapitalizmus byl vždy parazitizmus a jeho úroveň byla vždy vykoupena utrpením jiných.

   Smazat
 25. Je pravda, ze socialisticke planovani melo dve faze. Obrovske plany na zacatku petiletky. Na konci petiletky prazdne obchody, fronty na banany a lidi utikajici z prvomajoveho pruvodu, jakmile uvideli stanek s pomeranci:-)

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 27. Dobrá retrospektiva. Jen bych dodal 3 body. 1.Klaus privatizoval majetek-kapitál za tzv. účetni ceny, což byl "podvod".2.Doporucuji knihu 60 rodin, které vládnou Americe (1948).3.I dnes má Čína zájem o 2.verzi knihy Superimperialismus.

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 29. Žijeme v době,kdy;doktoři ničí zdraví,právníci ničí spravedlnost,univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu,média ničí informace, církve ničí morálka a naše vlastní banky ničí ekonomiku. Chris Hedges

  OdpovědětSmazat
 30. Evropská léková komise rozhodla, že se může s AstrouZenekou očkovat dál, nemá se sraženinám nic společného.
  Mnoho povyku pro nic.

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 32. EU by už teď měla myslet na nákup Sputniku, burcuje bavorský premiér
  Evropa musí co nejvíce zrychlit schvalování ruské vakcíny Sputnik V a již nyní se musí věnovat nákupu tohoto preparátu proti nemoci covid-19. Po čtvrtečním jednání premiérů německých spolkových zemí, ke kterému se připojila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, to prohlásil bavorský ministerský předseda Markus Söder.„Je nezbytné zrychlit schvalovací proces, obzvláště u Sputniku,” řekl Söder. „Ale co je důležitější, protože schválení je podle mě jen otázkou času, Evropa už teď musí přemýšlet, jak toto očkování koupí. Není možné, aby se čekalo na schválení a teprve poté nakupovalo,” zdůraznil.Söder rovněž uvedl, že vzhledem k potížím s produkcí Sputniku V je důležité poskytnout Rusku nabídku na výrobu preparátu v Německu. Podle agentury Interfax se již Rusko s Německem dohodlo; jméno německé firmy, která bude látku vyrábět, ale zveřejněno nebylo. Sputnik V je nejvíce spojován s biofarmaceutickou firmou IDT Biologika ze sasko-anhaltského souměstí Dessau-Rosslau.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/eu-by-uz-ted-mela-myslet-na-nakup-sputniku-burcuje-bavorsky-premier-40354434#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=chXOHZoHXu8-202103181713&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Evropská l=ková komise je poskok nadnárodních farmaceutických společností a bez jejich souhlasu nesmí ani pípnout. Jejich rozhodnutí je fraška.

   Smazat
 33. Trh možná řeší mnohé, ale opravdu nemůže vyřešit vše. Trh sice zajistí, že si český zemědělec může jít koupit traktor, ale bude mu zcela jedno, jaké bude značky. Kdežto my chceme, aby se u nás prodávaly naše Zetory.

  OdpovědětSmazat
 34. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 35. Nie je kapitalizmus ako kapitalizmus. Klasický kapitalizmus laissez-faire, teda pravý kapitalizmus bol kapitalizmom voľného trhu, voľnej súťaže ponuky a dopytu. Samozrejme, aj tam nájdeme príklady regulácie, ale väčšinovo to platilo. Lenže každý systém vývojom vyčerpá svoj potenciál a odumrie. Kríza klasického kapitalizmu začala po r. 1848, nastúpili krízy z nadvýroby, na čo reagoval kapitál koncentráciou a centralizáciou, menil sa na monopolný kapitalizmus. Jeho zánik teoreticky predvídal M. Keynes v diele The End of Laiisez-Faire v r. 1926, klasický kapitalizmus voľného trhu definitívne zanikol s odchodom kapitalistickej epochy Veľkou hospodárskou krízou 1929-33.
  To, čo my dnes poznáme, nie je pravý kapitalizmus, ale post-klasický kapitalizmus, aby mohol ešte ekonomicky rásť, prispôsobený formou socialistickej epoche ako silne socializovaný, regulovaný kapitalizmus (sociálny štát, štátna ekonomika, štátne vlastníctvo, regulovanie). Napr. v USA prezident Roosevelt presadil tzv. Nev Deal, množstvo regulačných zákonov, sociálnych opatrení, aby mohol kapitalizmus fungovať aj ďalej. Post-klasický monopolný kapitalizmus je negáciou klasického kapitalizmu voľnej súťaže, aby bola udržaná aká-taká konkurencia, štát musí regulovať ekonomiku, inak by monopoly si totálne podelili trh. Preto by som črty kapitalizmu neodvodzoval od tej podoby kapitalizmu, ktorú poznáme dnes.

  Niektorí to, čo som napísal, budú kritizovať, ale nie je nič zvláštneho, v podstate sa podľa tohto programu správajú všetky spoločenské systémy. Spoločnosť si už vyvinula spoločenskovedné metódy na lepšie uchopenie takýchto problémov, aby sme nestrieľali od buka do buka pojmami, len sme ich opustili.
  Ak vychádzame z dialektickomaterialistického chápania dejín, tak dejiny sa nám premietnu v usporiadanej štruktúre epoch (globálna, socialistická 1928-1998, kapitalistická 1368-1928, nevoľnícka 3312p.n.l.-1368, prvobytná), z ktorých každá má determinovaný charakter a rozsah. Charakter a rozmer epochy je daný existujúcim výrobno-technologickým spôsobom, teda kvantita (obsah) determinuje kvalitu (formu). A všetky materiálne systémy v našom vesmíre podliehajú prírodným zákonom, napr. zákonu premeny kvantitatívnych zmien na kvalitatívne, konkretizovanému v zákone súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných síl, alebo súladu formy s obsahom. Nič zvláštne, systém pracuje efektívne vtedy, je konkurencieschopný, ak má zosúladenú formu s obsahom. Tým je daný charakter epochy a charakteru danej epochy sa prispôsobujú všetky preživšie systémy.
  Zjednodušene povedané, tak ako do vodíkovej väzby nenatlačíte 10 protónov a elektrónov, tak ani spoločenská forma nie je schopná viazať viac, ako má potenciál. Preto narastaním sociálnej kvantity forma prestane zodpovedať obsahu, a tým začnú krízy z nadvýroby. Vedie to k zániku klasickej podoby systému.

  OdpovědětSmazat
 36. V dejinách odumreli všetky klasické podoby systémov: socialistický, kapitalistický, nevoľnícky (otrokársky), prvobytný (v podobe neandertálcov), biologický (v podobe dinosaurov), atď. Systém buď zmení svoju podobu zásadným, revolučný spôsobom – vznikom zásadne novej formy (kapitalizmus na socializmus), alebo za určitých priaznivých podmienok u časti obsahu evolučným spôsobom – premenou klasickej formy na post-klasickú, prispôsobiac sa charakteru danej epochy.. Lenže je to slepá cesta vývoja, systém má obmedzenú možnosť ekonomického rastu. Preto sa kapitalizmus nachádza neustále v kríze, ktorú rieši lúpežnými vojnami, imperializmom, neokolonializmom, prerozdeľovaním zdrojov.
  Po r. 1989 Kapitalizmus sa prispôsobil aj globálnej epoche vznikom globálneho kapitalizmu, vznikom globálnych, nadnárodných korporácií. Samozrejme, že tie majú tiež snahu potlačiť voľný trh a preto sa nám zdá, že kapitalizmus nerovná sa voľný trh.
  Lenže stará forma nedáva taký priestor ekonomickému rastu. Preto sa postupne začala presadzovať Čína so socialistickou formu, dnes post-klasickou, a postupne prispôsobujúcou sa globálnej epoche. Jej modernejšia forma dáva väčší priestor súčasnému výrobno-technologickému spôsobu, preto má vietor v plachtách. A ona sa stala propagátorom globalizácie a globálneho „voľného“ trhu, liberalizácie globálnej ekonomiky – v zmysle odbúrania hraničných prekážok v podobe ciel, ap. Čína dnes zdôrazňuje globálnu prepojenosť vývojových, výrobných, technologických, dodávateľských reťazcov, ktoré ak budú zničené, utrpia stratu všetci.
  Ak dnes hovoríme o voľnom trhu, tak jedine v zmysle odbúravania prekážok medzi národnými štátmi, nie v zmysle absencie regulovania a plánovania. So socialistickou epochou, koncentráciou kapitálu sa objavila nutnosť regulovať a plánovať, návrat ku klasickému kapitalistickému voľnému trhu už nie je možný.
  Ak neovládame tieto súvislosti, urobíme to, čo robia dnes USA, nacionalizácia ekonomiky a vedenie obchodných vojen. Lenže nacionalizovaná forma dáva menší priestor súčasnému výrobno-technologickému spôsobu, preto USA pôjdu postupne ekonomicky dolu.

  OdpovědětSmazat
 37. Prostě Marx měl pravdu.
  Kapitalismu se vyvinul ve své poslední stádium - monopolistický kapitalismus (imperialismus).
  Parazitický zahnivající systém.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.