Reklama

úterý 9. března 2021

Svět ruskýma očima 601

Zajoch

9. 3. 2021   Outsidermedia

Lež s názvem klimatická katastrofa žije dál * Pro ruskou ekonomiku je dosud velmi naléhavým problémem odliv kapitálu * Podle amerického novináře není NATO v současné době připraveno vést válku na východě * Merkelová: „Jaro 2021 musí být jiné než jaro 2020, musí být svobodné.“Pařížská dohoda o klimatu jako největší aféra století, aneb Climategate

Valentin Katasonov
28. února 2021


V době masivního rozšíření internetu a sociálních sítí není problém přesvědčit lidi o čemkoliv. Před přibližně padesáti lety se rozhodla globální elita deindustrializovat světovou ekonomiku. Rozhodnutí bylo odůvodněno v dokumentech Římského klubu a podepřeno teorií „postindustriální společnosti“ představené v jiných výpočtech. Jedním z nich je doktrína globálního oteplování pod vlivem skleníkového efektu, způsobeného emisemi do atmosféry z průmyslu, dopravy, zemědělství domácností (CO2, metan a řada dalších plynů).

Začátkem sedmdesátých let byl skleníkový efekt hypotézou. Existovala i druhá hypotéza o postupném ochlazování planety. Kolem toho byly vědecké diskuse, které v osmdesátých letech již řídly. Bez viditelného důvodu se dostávala do popředí hypotéza skleníkového efektu a oteplování klimatu. Koncem osmdesátých let se z hypotézy stala „teorie“ a oteplování klimatu se prezentovalo jako klimatická katastrofa. Media a kinematografie s pomocí zastánců této teorie děsily lidi apokalyptickými obrazy; druhá světová potopa byla zdůvodňována táním polárního ledu.

Celá ta ohromná práce byla přípravou ke konferenci OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Na zmíněné konferenci byla přijata Rámcová konvence o změně klimatu, oteplování klimatu a klimatické katastrofě jako výsledku antropogenních a technogenních aktivit. Bylo to přijato jako axiom, který nepotřebuje dokazování.

Potom jednala OSN podle plánu přijatého v Riu. V roce 1997 byl připraven a dán k podpisu Kjótský protokol, který určil konkrétní kvóty na emise CO2 a pro jednotlivé země stanovil dobu pro dosažení nařízených úrovní emisí. Na Pařížskou konferenci o klimatu v prosinci 2015 se sjely delegace dvou set států a jurisdikcí. Výsledkem konference byla Dohoda o klimatu, která předpokládala dosažení nulových emisí skleníkových plynů do poloviny 21. století.

Nově zvolený prezident USA Trump odmítl účast USA v Pařížské dohodě. Když nyní přišel do Bílého domu Biden, ihned ve svém druhém pracovním dni řekl, že se USA do Pařížských dohod vracejí. Dal najevo, že USA jsou připraveny šéfovat světovému hnutí v boji s klimatickou katastrofou. Ale došlo k faux pas. V únoru uhodily v Texasu i v jiných státech USA mimořádné mrazy. Několik desítek lidí zemřelo na podchlazení a tisíce jich omrzlo. Čtyři miliony obyvatel byly bez elektřiny.

V únoru se opět objevily teorie o dlouhodobém ochlazování planety. V Americe je i přes diktát v oficiální vědě dost vědců, kteří odmítají teorii oteplování. Bývalý prezident Akademie věd USA Seitz bojoval proti teorii oteplování mnoho let a sedmnáct tisíc amerických vědců podepsalo proti podvodu kolektivní petici. Člen ruské akademie věd Andrej Kapica poskytl rozhovor na téma globálního oteplování a ozonové díry – vědeckých mýtů. On stejně jako Seitz a tisíce dalších vědců říká, že Kjótský protokol a Pařížská dohoda jsou podvody v zájmu světové oligarchie a že tendence stojící za těmito dokumenty znamenají podlou hrozbu lidstvu a těžký úder jeho budoucnosti.

Z digitálního prostoru byly odstraněny všechny informace zpochybňující dogma o klimatickém oteplování. Jeden příklad. Tato skandální událost byla před deseti lety nazvána Climategate. Centrum skandálu bylo Oddělení klimatologie Climatic Research Unit, CRU univerzity ve východní Anglii, které je jedním ze tří hlavních dodavatelů informací o klimatu do mezivládního panelu pro klimatickou změnu při OSN – The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Jde o klíčový útvar OSN pro klimatickou tématiku.

V listopadu 2009 šířily neznámé osoby prostřednictvím internetu archivní soubor s informací, která se ztratila ze zmíněného Oddělení klimatologie. Kritici teorie antropogenního oteplování se s tím seznámili a dospěli k závěru, že výchozí data této teorii neodpovídají a že některé údaje byly skryté a jiné překroucené. Ukázala se i přípravna potřebných informací. Například dne 16. listopadu 1999 psal ředitel Oddělení klimatologie Jones: „Právě jsem užil Mikeův trik z časopisu Nature a dodal skutečné teploty v každé kolonce … abych zatajil pokles.“ Dne 11. března Jones pohrozil redaktoru časopisu Climate Research. Byl rozdrážděný tím, že redaktor umožňuje publikovat v časopise specialistům s alternativními názory.

Ukázalo se napojení spolupracovníků Oddělení na ty, kteří se v dalších zemích zabývali konstruováním „teorie oteplování“. Ukázalo se, že jde o širokou mezinárodní síť. Zastánci teorie oteplování například snižovali teploty na zemi v době středověku, aby současné teploty působily jako velmi vysoké.

Ohledně skandálu kolem Oddělení klimatologie se provedly desítky prověrek různými komisemi, ale byly jen formální. Stejně formální byly i závěry komisí. Proto americká agentura pro životní prostředí napsala, že „jde o otevřenou diskusi vědců pracujících na otázkách, které vznikají při shromažďování velkých a složitých souborů dat“.

V roce 2017 unikl soubor FOIA2011 s pěti tisíci písmeny o objemu 173 MB. Soubor byl zveřejněn na serveru Sinwt.ru. Tady žádné inspekce a prověrky nebyly. Škodlivá činnost ---..Oddělení klimatologie nebyla potrestána.

Dosud „silikonová mafie“ vyčistila na internetu vše, co se k tomuto skandálu vztahovalo. Existují podrobné studie Johna Costelly The Climagate Emails. Jsou i autoritativní informační zdroje, které mnoho let odhalovaly lež zvanou „klimatická katastrofa“.

P.S. Jeden zajímavý fakt uvádějí Trumpovi životopisci, a to, že ve své době byl nastávající prezident USA žhavým zastáncem teorie klimatického oteplování. Až do roku 2010 se neseznámil s materiály o Climategate. Potom se jeho postoj v této věci radikálně změnil. Přestal věřit oficiálnímu pohledu a po příchodu do Bílého domu oznámil, že USA v Pařížské dohodě o klimatu účinkovat nebudou.

Převzato z Fondsk.ru


* * *


Deoffshorizace pokračuje. Na řadě je Švýcarsko a Nizozemí


Konstantin Dvinskij
2. března 2021


Ministr financí pokračuje v důsledném plnění příkazu Vladimira Putina o deoffshorizaci ruské ekonomiky, kdy se přehodnocují a ruší smlouvy o dvojím zdanění se státy, do kteých si ruské podniky navykly vyvádět peníze.

Jestliže Sulivanov s ministerstvem financí něco správně udělají, potom i přes nesouhlas s jeho liberálně monetární ideologií to bude vítáno.

Pro ruskou ekonomiku je dosud velmi naléhavým problémem odliv kapitálu. V roce 2020 šlo o 47,8 miliard USD. Podle současného kursu je to přes 3,5 bilionu rublů. Pokud by tyto peníze nebyly investovány do reálného sektoru, potom by se zachovaly na bankovních účtech.

Ministerstvo financí už přezkoumalo otázku dvojího zdanění s Kyprem, Maltou a Lucemburskem a své ovoce to přineslo. Ještě se nedá mluvit o hromadném přeregistrování domácích společností z offshore do Ruska, ale něco už nastartovalo. Uhelní oligarchové začali vyvádět své společnosti z Kypru a registrovat je ve Vladivostoku.

Dosud existují populární země s daňovými ráji, a to Nizozemí, Švýcarsko a Hongkong. Prakticky po celý rok 2020 jednalo ministerstvo financí s Nizozemskem, aby ho přesvědčilo ke zvýšení daně z dividend na ruskou částku (15 %). Pohrozilo, že jinak dojde k přezkoumání dvojího zdanění s touto zemí, případně s úplným přerušením. Výsledek zatím není, Amsterodam revizi odmítl. Ministerstvo financí vydalo zprávu, že bude Státní dumě v březnu předložen návrh zákona o ukončení dohody o dvojím zdanění s Nizozemskem. Nyní Moskva začíná jednat o revizi daňových zákonů se Švýcarskem a Hongkongem.

V čem je tato věc důležitá. V Nizozemsku jsou registrovány mnohé ruské IT společnosti a mnoho maloobchodů. Jako výrazné příklady je možno uvést Yandex, X5 a Magnit. Yandex neplatí svým akcionářům dividendy a tak nedochází k odlivu kapitálu. Zato u maloobchodu je odliv ohromný. Právě samotný Magnit vyplatil loni za 9 měsíců svým akcionářům 24 miliard RUB.

Ukončení dvojího zdanění s Nizozemskem dává naději, že se i maloobchod začne hromadně přeregistrovávat do Ruska. V každém případě existuje podobný příklad. Loni změnila registraci síť hypermarketů Lenta a přešla z Kypru na ostrov Okťjabrskij u Kaliningradu.

Převzato z Russiapost.su

* * *Američané chtějí modernizovat obranu NATO na účet Polska


Alexandr Staver
1. března 2021


V obraně země není možno experimentovat a slevovat s poukazováním na hloupost protivníka. Hloupí protivníci z principu nejsou. Dělají chyby a my je do nich tlačíme. Jenže druhá strana dělá totéž.

Svéráznou odpovědí na zprávy o výsledcích vojenských cvičení „Zima 20“ v Polsku a o starších plánech NATO k Rusku je článek amerického analytika, novináře a sloupkaře z The National Interest Johna Rossomanda.


Rusko jednoduše NATO roztrhá

Po rozboru cvičení Zima 20 dochází Rossomando k závěru, že NATO nemá ve skutečných bojových akcích v Pobaltí a v Polsku šance. Píše, že Rusko jednoduše NATO roztrhá. U polské armády připomíná přítomnost dosud jen plánovaných letounů páté generace F-35, systémů protiraketové obrany Patriot a raketových systémů se střelbou salvami HIMARS. Znamená to, že síly, které má Polsko k dispozici, nemohou dlouho odolávat ruským a běloruským vojskům. „V případě války ruská a běloruská armáda zabere území NATO podél hranic a takto roztrhnou síly aliance na polovinu. To rozdělí logistické uzly spojující Polsko s Litvou.“

Závěr amerického novináře se dal čekat.

Polsko začne bez odkladu nakupovat v USA nejmodernější zbraně a maximálně u sebe zvyšovat přítomnost amerických vojáků. Jednoduše řečeno, objednávat za peníze evropského státu výrobky amerického vojenského průmyslu.

Docela komicky působí seznam ruských zbraní, které by musela polská armáda v nejbližší době překonat. Rusko posílilo a modernizovalo Západní vojenský okruh, v němž jsou „soustředěny nejkompetentnější vojenské útvary“ země, vybavené moderními tanky T-90 a T72B3M, obrněnými transportéry BTR-82 a BMP-3, stejně jako složitými systémy protivzdušné obrany, mezi nimiž jsou i protiletadlové komplexy Tunguzka, Pancir-S1 a S-400.

Vojenský analytik je skutečně znechucen, že NATO, které převyšuje Rusko v počtech skoro ve všech položkách, od osob, až po hospodářskou sílu států aliance, není ve skutečnosti připraveno vést na východě válku.

Je potřeba ihned všechno změnit, jinak…

Samozřejmě, že po vyjmenování všech „ničemností“ Ruska k Západu musel autor poukázat na cesty, kterými by se měli ubírat generálové NATO, aby mohli vhodně bránit evropskou civilizaci před východními barbary. Nejprve doporučil změnit koncepci války s Ruskem. Nebude se válka klasicky vyhlašovat, nebudou se připravovat jednotky k ofenzívě a nedojde k soustředění skladů s municí a pohonnými hmotami na hranicích a nebudou ani další opatření. NATO musí udeřit nečekaně. „Současně na zemi, na moři i ve vzduchu, v kosmu i v kybernetickém prostoru.“ Patřičně a od prvních hodin musí být vyřazeny objekty jaderných sil, nejschopnější vojenské bojové složky, systémy obrany, energetické objekty, komunikace, vojenské a státní řízení, systémy průzkumu a bojového řízení.

Problém je jen jeden a tím je ruská protivzdušná a protiraketová obrana. Nikdo nevyřadil z nebezpečných směrů nejpropracovanější komplexy elektronického boje. Ke všemu nebudou na nebi bojovat kluci na předpotopních letadlech, ale bojoví piloti nejméně tak zdatní jako ti západní.

Podobně působivě se jeví další rada amerického novináře. Je nezbytné obnovit zásobovací linky z doby studené války. Určitá neznalost politického zeměpisu z té doby se dá Američanovi odpustit. Není Varšavská smlouva, to znamená, že nikdy nebyla.

Zde není jasné, jaké prostředky jsou Evropanům doporučovány k praktickému obnovení válečné infrastruktury.


Krátké závěry

Američtí i evropští analytici udivují svojí vírou, že příští válka, pokud bude, bude pokračováním druhé světové války. Hlavní boje budou vedeny především na ruském území. Území USA zůstane nedotčené. Evropa Rusko rozbije svými silami. Atd.

Ještě více zaráží nechuť číst válečnou doktrínu protivníka. Je s podivem, že většina analýz je založena na tom, že Rusko nezahájí boje dříve, než bude napadeno jeho území. Ale v ruské doktríně taková možnost je. V případě reálného nebezpečí pro Rusko bude jeho úder první. Navíc může Rusko při reálném nebezpečí pro zemi zaútočit jadernými zbraněmi v rámci preventivních opatření.

V ruské doktríně je zakotven i přechod od politiky potlačování k politice zastrašování. A že má Rusko zbraně, které jsou zárukou opravdového poškození území USA a kterékoliv další země, pravděpodobní protivníci Ruska také vědí. Před válkou nebudou žádná území chráněná. Ani jedna země nebude mít zajištěný týl. Současná koncepce i jen lokální války hovoří o povinnosti zničit nejen vojenské síly, ale i vojenský průmysl a infrastrukturu.

Je s podivem, že členové aliance nechápou jednoduché skutečnosti. Válečné řečnění, zbrojní závody, posuny NATO na východ, všechno to znamená odvetnou reakci z opačné strany. A jakákoliv chyba systému, lidský faktor i provokace mohou naší planetě způsobit ne toliko zničení a smrt určitého počtu lidí, ale i zmizení celých států a národů.

Převzato z Topwar.ru

* * *


Německo v březnu ukončí karanténu a zruší lockdown


Dmitrij Sedov
4. března 2021


Německo se rozhodlo k návratu ze všeobecné karantény k normálnímu životu v průběhu března. Stalo se tak na distanční konferenci vlády a ministerských předsedů všech federálních zemí. Konference dne 3. března trvala 11 hodin. Byl připraven plán, „cestovní mapa“ ke zrušení izolace po celé zemi. Základem plánu je postupné zeslabování v závislosti na rozsahu a úrovni nemocnosti v jednotlivých okresech. Tam, kde je výskyt nemoci pod 50 (50 lidí na 100 tisíc obyvatel) půjde uvolnění nejrychleji. Při stovce bude opatrnější a nad stovku bude proces zabrzděn. Hlavní zvláštnost je ve zrušení dřívějšího požadavku epidemiologů řídit se při zeslabování indexem 35.

Merkelová po konferenci řekla, že i přes nebezpečí třetí vlny nemocnosti se vláda rozhodla o omezení kvůli únavě společnosti. Řekla: „Nastala doba ulehčit lidem život.“

Komentáře médií nehovoří o přípravě nové vlny protestů proti karanténě. Má být další masová manifestace hnutí „Myslet napříč 7/11“ dne 4. dubna ve Stuttgartu. Protesty se mají zesilovat v souvislosti s přípravou oslavy katolických Velikonoc a začne se 24. dubna.

Merkelová řekla: „Dnes můžeme mluvit o naději na přechod do nové etapy a je to velmi odpovědná fáze.“ Obává se šíření britské mutace, což by mohlo vést ke zrušení uvolňování. Proto žádá o stálé respektování disciplíny. Jedno z největších nebezpečí vidí v tom, že Němce opustí zdrženlivost.

Bavorský předseda vlády Söder žádá o obezřetnost. Domnívá se, že vláda má důležité nástroje: Testy a očkování. Ale ani jedno z toho není připraveno v požadovaném rozsahu. „V testech nejsme tak daleko, jak bychom chtěli, a s injekcemi jsme rovněž za zahraničím.“ Dále uvedl: „Je potřeba rychle vytvořit infrastrukturu, ale je jasné, že není dost času. Dodávky dostatečného množství vakcín se očekávají až v dubnu.“

Uvolnění musí být provázeno posílením testování. Od příštího týdne budou moci všichni občané SRN bezplatně absolvovat expresní testy, ale je málo očkovacích center. Vyvíjí se a brzy bude k dispozici individuální test. Uvažuje se o očkování rodinnými lékaři. Čeká se, že dojde k rozhodnutí očkovat osoby nad 65 let vakcínou AstraZeneca.

První uvolnění přijde 8. března. Budou se moci setkávat rodiny s počtem 5 dospělých a neomezený počet dětí do čtrnácti let, což dříve nešlo. Otevřou se obchody s knihami, s květinami a se zahradnickými potřebami, ale musejí se dodržovat hygienické podmínky. Jestliže budou během dvou týdnů výsledky kladné, otevřou se kavárny, divadla, kina a sportovní zařízení vnitřní i venkovní. Ale počítá se s možností zvláštního přibrzdění pro případné nebezpečí. Veškerou organizaci kolem uvolnění má na starosti ministerstvo zdravotnictví.

V dubnu se očekává velké množství masových akcí kvůli jarním svátkům a kulturním a sportovním událostem. Merkelová řekla, že „jaro 2021 musí být jiné než jaro 2020, musí být svobodné“.

Převzato z Fondsk.ru

62 komentářů :

 1. Však skončil projekt F-35 vybouchl tak co chtějí dodávat nemají adekvátní letadla proti Ruským letadlům. A že by Rusko NATO roztrhlo jak žábu je jasné z dostupných informací. Hlavní je že na fašisty za oceánem dosáhnou to není jako zabíjet bezpečně muslimy válka by skončila rychle.

  OdpovědětSmazat
 2. Já ti odpovím i když budeš smazán není možné natahat k Ruským hranicím soldatesku jakou měl hitler. Žádná konvenční válka nebude. Tak fašouni z usa blouzní že lze jadernou válku vyhrát. Karty jsou rozdány jasně Rusko má už obranu proti hypersonickým raketám. Takže zastaralý us jaderný šrot bude sestřelován v bezpečné vzdálenosti od RF. Útočné hypersonické rakety by s nimi udělal krátký proces to jsou prostě fakta a us světovláda nikdy nebude realizována naštěstí pro celé lidstvo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

   Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

   A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

   Smazat
  3. Ctyri rocni obdobi uz zase babe nevyhovujou.
   Jaro je napriklad zotrocene a musi byt svobodne. Baba zvani a nevi co..Jak to hodla udelat.
   Posle na jaro NATO ?
   Zeny podlehaji rovnopravne a daleko vice mentalnim uchylkam a silenstvi.
   Pelosi a tahle s tim jarem,jsou priklad carodejnic ze stredoveku, kdy blazince nebyly.
   Nevi co delaji a co zvani. Pokud budou baba a ta druha s mentalnim zakrslikem /kterym byl vzdycky, nikoliv starim/, bajdenem ,brat davy vetrelcu s covidem ,pak reseni je sireni infekce,coz je jejich zamer.
   Jde o osvobozovani nevinnych obeti od zivota..

   Smazat
  4. "Oteplovani" jim zamrzlo Texas a okolni staty s katastrofickymi nasledky na delsi dobu.
   Ovsem konference na zmrazovani planety nejsou povoleny.
   Neni uz pochyb, ze poblitici/media ,zadnej tady rozdil/, rvou o horku a mrznou jim prdele zaroven.
   Uz je to zhruba asi 15 a vice let nazpet, kdy ostrov Kiribati mel byt zatopen z niceho nic 8 metru a tramtarie mela uz byt naopak pouze sucha poust ,bez vody a jedine kapky deste. V dusledku.
   Nic takoveho a vedci,alarmisti, se ani neomluvili a samozrejme nic z toho "vedeckeho" vyvoje a pokroku,nepricetny inteligence, nevysvetlili, ani penize jim dodavane v tunach nevratili.
   Rovnez alarmisticka media/podobna tem fasistickym/,ted netusi ,jak hystericky nedavno vriskaly vselijake falesne lzive alarmy.

   Smazat
  5. Baba uz se nemuze dockat, aby se vyvlikla z pritomne situace, kde podelala zase co mohla a uz krici, ze je v nadejne dalsi etape..Aby odvedla pozornost.
   Takovy chytrosti,ktery ji poradi navic velky stado poradcu, uz jsme my davno zapomneli..

   Smazat
  6. Rozvolnění známe i od nás. Pokud tomu nebude předcházet vakcinace minimálně 60 % obyvatelstva, dopadne to zase špatně. Přání politiků jsou logická, chtějí navnadit voliče a zvýšit naději svých stran na volební úspěchy, ale ten virus tady stále je a žádné přání ho nesmázne.

   Smazat
  7. Stoji za povsim, ze ani slovo o rychle zhorsujici se devastaci cele planety korporacemi a bankeri v poslusne spolupraci s na rozkazy cekajicicmi poblitiky.
   Zamoreni Mexickeho zalivu 2010,,kde jde o Golfsky proud, dale totalni utok na zniceni Amazonskych pralesu,silene niceni prirody/tady se nedivim, priroda je to nejkrasnejsi,co my zname a nicitele prave tu krasu nemohou neznicit jako vse ostatni/,fracking v USA a jinde nacpavani toxickych Novicoku do zeme, kde tisic let nic neporoste a spodni vody to roznaseji jinam..Toho vseho je samozrejme daleko vic..Monsanto, Gates,Dow Chemicals,umele potraviny vyrabene pseudo vedcema..atd.

   Smazat
  8. Dejme tomu, ze Amici a spojenci Rusaky atomove prekvapi, zatimco Rusaci budou spat- no to se muze stat ne? jenomze v Rusku vzdycky nekdo a neco zbyde aby mohl "patricne" odpovedet a i kdyz Amici 95% Ruskych raket sestreli, furt tech 5% co doletnou do USA je asi 17, takze.... mimo toho i ty sestrelene, znici radioaktivnim odpadem atmosferu - no neznici ale zahnoji radiaktivitou, takze ti co zbydou nahore budou zavidet tem co to dostali primo

   Smazat
  9. Basos Hypersonickou raketu čím to sestřelí supermanem? Nemají adekvátní obranu. Věřím že to u nich moc dobře ví a nic nezačnou. Rusové se překvapit nedají a jejich ponorky hlídkují v oceánech odplata by byla jistá.

   Smazat
 3. Indický běžec zakopl a upadl na hlavičku......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:54
   Kadlíku, co tak místo pochybného žvástu, napsat něco k mému příspěvku, něco rozumného, na to nemáš ??

   Smazat
  2. AMERICKÁ VAKCÍNA U NÁS PROKAZATELNĚ VRAŽDÍ STARÉ LIDI !!!!!

   SÚKL prověřuje osm podezření na úmrtí po očkování proti covidu-19

   To nemusíte číst, je to "léčebný" nápis pro psychotické a prolhané grafomany, jako je Unknown, Indický běžec a další podobné klony, kteří nás zde denně obtěžují svým "mozkovým blitím", aby si také užili a viděli, co jsou za blbečky a ubožáky!!!!!!!!!

   Smazat
  3. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

   Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

   A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

   Smazat
  4. Prej Rusko NATO roztrha a vytahujou se s Ruskem..Jo.
   Putin ma novy devce a kdo vi, kde a co trha.
   Nejsem rus ,ale sem vazne nespokojenej a otresenej..
   Vazny zalezitosti nejsou, kdyz ale sou..
   A maji nasledky, ale taky nemaji, kdyz maji mit..
   Souvisi to s bajdenem, kterej si nepamatuje a je celkem zpomalenej a nekdy jako vyleze a bez varovani zaleze...Jako treba ilusionista necha zmizet slona.
   Ale aspon to napred rekne. Nebo bajdena nepusti ke slovu..Kde je to hrobove vazny.
   Kdyz napr. Horni Volta vyhlasi valku USA.
   Vyleze bajden,a zjevi se a zmizi, mezitim si nepamatuje svyho ministra obrany, potom zase mluvi vo necem jinym ,kdyz je potreba, vyhlasit valku nazpet.
   Vetsinou neni a nebavi se, nebo nedostane povoleni..
   I kdyz zrovna nezmizi.
   Ovsem kdyby Putin nechrapal nekde a vyhlasil valku rovnou ted a obsadil USA se svejma spenatama, ktery sou na to cviceny, zatim, nez se podari bajdena ,vzbudit, nastartovat z bezvedomi a primet aby behem hodiny neco rek, vazna vec.
   A kdyz by se bajdenovi prece jen zdarilo vyhlasit valku, co se stane ???
   BEDA 3x beda !! A tragedie.
   Ostatni z vlady se mu zacnou smat jako kravy..
   Tady ma Putin USA na lopate.
   Jako Baba Jaga , Jenicka a Marenku.
   Jak to ze Baba Jaga vi co ma delat.
   Bez jedinyho vystrelu, bez jedinyho zraneni a kde je Putin. Kdyz je potrebnej,jako nikdy jindy, aby korunoval konecne sve usili agresivniho dobyvatele.A.
   Kdyz porad stehuje Rusko, co nejbliz k americkym zakladnam..

   Smazat

 4. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady si můžete přečíst autentický výrok Unknowna ze včerejška a udělat si obrázek, o koho jde! Zde už nejde o žádnou diskuzi ,ale tihle podlidé chtějí Novou republiku zničit, ona jim vadí! Nevím zda Cemper, nebo Elfové , nebo někdo jiný za tím stojí , ale to je teď jedno!
   "POJĎME TENHLE HNŮJ ZAHLTIT PŘÍSPĚVKY
   AŤ SI TA SVINĚ DVOŘÁK NEODPOČINE MY TÉ PARCHANTE ZNIČÍME"

   Smazat
  2. AMERICKÁ VAKCÍNA U NÁS PROKAZATELNĚ VRAŽDÍ STARÉ LIDI !!!!!

   SÚKL prověřuje osm podezření na úmrtí po očkování proti covidu-19

   To nemusíte číst, je to "léčebný" nápis pro psychotické a prolhané grafomany, jako je Unknown, Indický běžec a další podobné klony, kteří nás zde denně obtěžují svým "mozkovým blitím", aby si také užili a viděli, co jsou za blbečky a ubožáky!!!!!!!!!

   Smazat
  3. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

   Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

   A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

   Smazat
  4. Ten "herec", klon, či blb ve službách "C" neovládá vůbec nic; ani sebe sama... Kódy zůstaly u DJT stejně, jako Number "1". Vše brzy uvidíme i na našich "zaprodaných" televizích a dalších tzv. "MSM"...

   Smazat
  5. Ten "herec", klon, či blb ve službách "C" neovládá vůbec nic; ani sebe sama... Kódy zůstaly u DJT stejně, jako Number "1". Vše brzy uvidíme i na našich "zaprodaných" televizích a dalších tzv. "MSM"...

   Smazat
 5. Vážení SPDáci, před chvílí se vaš blb Okatámura vyblil na ČT24, tak něco ubohého se neslyší každý den !! Jaký pán, takový krám, viz Volný !!
  A vy stím zoufalcem usilujete být ve vládě, no tak tohle snad ne. No vítězní Piráti k tumu řeknou své, i k této žumpě !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Flákanec k nám nepatří SPD má pravdu a pyjáti vládnout nebudou hezké odpoledne fašisto.

   Smazat

  2. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!
   Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

   Smazat
  3. Tady si můžete přečíst autentický výrok Unknowna ze včerejška a udělat si obrázek, o koho jde! Zde už nejde o žádnou diskuzi ,ale tihle podlidé chtějí Novou republiku zničit, ona jim vadí! Nevím zda Cemper, nebo Elfové , nebo někdo jiný za tím stojí , ale to je teď jedno!
   "POJĎME TENHLE HNŮJ ZAHLTIT PŘÍSPĚVKY
   AŤ SI TA SVINĚ DVOŘÁK NEODPOČINE MY TÉ PARCHANTE ZNIČÍME"

   Smazat
  4. AMERICKÁ VAKCÍNA U NÁS PROKAZATELNĚ VRAŽDÍ STARÉ LIDI !!!!!

   SÚKL prověřuje osm podezření na úmrtí po očkování proti covidu-19

   To nemusíte číst, je to "léčebný" nápis pro psychotické a prolhané grafomany, jako je Unknown, Indický běžec a další podobné klony, kteří nás zde denně obtěžují svým "mozkovým blitím", aby si také užili a viděli, co jsou za blbečky a ubožáky!!!!!!!!!

   Smazat
  5. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

   Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

   A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

   Smazat
  6. No Pelosi bejvala pekna defka, fakt hezka a pritulna, ale vek se na ni podepsal a vypadala hrozne takze nedavno si nechala predelat cifernik a asi i telo, a zacala zase vypadat jako clovek

   takze je mozne, ze nekoho klofla Bideta urcite ne- von Bidet uz fakt nemuze- a tak proste po "ssezeni" mela dobrou naladu.....

   Smazat
 6. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

  Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

  Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

  Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

  Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

  Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.
  Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

  A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
  No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


  TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

  Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

  Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

  O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:49
   Ty že nejseš rusofil??? Ty už jsi z ruské PRDELE nevylezl od 89 roku a nemáš šanci z ní vylézt RUSOFILCKO.
   Pokud to je v Rusku tak dobre a tady vše špatně,jak píšeš každý den,potom nevím co ty ZMRDE tady ještě DĚLÁŠ. Odtahni do ruského blbákova a chudákova. Sračko ruská SMRADLAVá

   Smazat
  2. Zase máš záchvat Unknowne alias Indický běžec, už se ti to prolhaný blbečku krátí, v květnu dostaneš IP Ban a potom budeš doma čumět z okna jako bedna kytu , protože na stránky NR se už nedostaneš!!

   Smazat
  3. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

   Smazat
 7. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

  OdpovědětSmazat
 8. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

  Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

  A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15;10
   Tvá debilita se hodinu od hodiny zhoršuje, něco s tím dělej magore.

   Smazat
  2. Zase máš záchvat Unknowne alias Indický běžec, už se ti to prolhaný blbečku krátí, v květnu dostaneš IP Ban a potom budeš doma čumět z okna jako bedna kytu , protože na stránky NR se už nedostaneš!!

   Smazat
 9. V Rakousku je prošetřováno úmrtí a plicní embólie po vakcíně od Astra Zenecy


  Po aplikaci vakcíny skončila jedna zdravotní sestra pod drnem a druhá leží v nemocnici s vážnými komplikacemi.

  Jak nám krásně lžou: "Odkazovaný článek popisuje, že nebyla zjištěna žádná příčinná souvislost mezi vakcinací a zdravotním stavem."

  U nás už si přes 700 lidí stěžovalo na nežádoucí účinky vakcíny - 28 lidí zkolabovalo, 22 dostalo COVID a bezmocní důchodci v pečovatelských domech už se do toho pravděpodobně ani nepočítají.

  Kdokoliv z nás tou "ruskou ruletou" projít může bez poškození zdraví. Každý by si měl posoudit jestli mu riziko za to stojí

  OdpovědětSmazat
 10. Hodný blbé HOVADO, tak ses tady 7x vyblil neustále stejnými zvratky.
  Ten očkovaný cesťák z Ruska je lež, psána z Petrohradu, trolí farmy,jen vyučený tupý vůl jako ty, věří, že cizince očkuje rus zdarma, ty stará tupá rakovino lizlá ALZHEIMEREM.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Rakousku je prošetřováno úmrtí a plicní embólie po vakcíně od Astra Zenecy

   Po aplikaci vakcíny skončila jedna zdravotní sestra pod drnem a druhá leží v nemocnici s vážnými komplikacemi.

   Jak nám krásně lžou: "Odkazovaný článek popisuje, že nebyla zjištěna žádná příčinná souvislost mezi vakcinací a zdravotním stavem."

   U nás už si přes 700 lidí stěžovalo na nežádoucí účinky vakcíny - 28 lidí zkolabovalo, 22 dostalo COVID a bezmocní důchodci v pečovatelských domech už se do toho pravděpodobně ani nepočítají.

   Kdokoliv z nás tou "ruskou ruletou" projít může bez poškození zdraví. Každý by si měl posoudit jestli mu riziko za to stojí

   Smazat
  2. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

   Smazat
  3. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

   Smazat
 11. Tak Magor člověk,to dotáhl na 11 blàbolu v jednom šiku.
  Ty máš slušně ve tvé hlavě vymeteno, tak blbé prolhané hovado se nevidí. Tak dopadnou všichni milovníci ruského fašismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase máš záchvat Unknowne alias Indický běžec, už se ti to prolhaný blbečku krátí, v květnu dostaneš IP Ban a potom budeš doma čumět z okna jako bedna kytu , protože na stránky NR se už nedostaneš!!

   Smazat
  2. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

   Smazat
  3. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

   Smazat
 12. Kdo má čas a chuť je dobré si poslechnout! Celý život něco studuji a zajímám se o všechno, kam ale tenhle chlap chodí na ty všechny znalosti, je mně u Boha!! To je neuvěřitelné jakým záběrem znalostí Calábek operuje!!! Opravdu jeden z mála lidí, kteří se kdysi nazývali "polyhistorové" a kteří ve své době znali všechno učení světa , což už dnes není možné, ale Calábek se silně přibližuje!!!

  Milan Calábek 3. díl: Lidé s neandertálským genem měli větší riziko vážného průběhu nemoci covid-19

  https://www.youtube.com/watch?v=RYtfx-iRlJk

  OdpovědětSmazat
 13. Víte, vše co je zde napsaáno o Rusku a jeho výzbroji, je jen jeddna část problému západu. Hlavní problém je, že ruský člověk je daleko odolnější než zpotvořená západní rasa. Přežije i tam, kde ostatní vychcípají. Ale vstoupit na jeho území ozbrojenou silou je jen taková pohádka pro blbce v NATO.

  OdpovědětSmazat
 14. AMERICKÁ VAKCÍNA U NÁS PROKAZATELNĚ VRAŽDÍ STARÉ LIDI !!!!!

  SÚKL prověřuje osm podezření na úmrtí po očkování proti covidu-19

  To nemusíte číst, je to "léčebný" nápis pro psychotické a prolhané grafomany, jako je Unknown, Indický běžec a další podobné klony, kteří nás zde denně obtěžují svým "mozkovým blitím", aby si také užili a viděli, co jsou za blbečky a ubožáky!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helekamo, i kdyz te asi nastvu, tak jsem byl Astrazenekovan pred 3 nedelemi a Marjanka taky, a furt jsme v nasem stari na spravne strane travniku

   Smazat
 15. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

  Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

  A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

  OdpovědětSmazat
 16. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

   Smazat
  2. Dneska je vsechno podvod.
   Kdyz neco nahodou neni podvod, pouzije se to k prodvodum.
   Musi si americka vlada,/opravdu tezke je nazyvat je jeste porad vladou/,tech 44 bilionu pujcit,/1.9 trilionu dolaru/..
   Samozrejme ,ze na to nemaji. Kdyz.
   Dalsi trilion plati uroky kazdej rok.
   Vi moc dobre uz ted,jako my vsichni ,ze dluh nejde splatit, vedi na beton ,ze to ani splacet nikdy nebudou ,ani nechteji, ze je to jen jeden z dalsich clanku v retezu jejich nekonecnych podvodu.
   Vedi malo,co vedi nejlip, ze zitra urcite udelaji zase dalsi stejny, podobny podvod.
   A kdo jeste to vi, celej svet.

   Smazat
 17. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

  Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

  Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

  Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

  Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

  Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.
  Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

  A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
  No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


  TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

  Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

  Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

  O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

  OdpovědětSmazat
 18. V Rakousku je prošetřováno úmrtí a plicní embólie po vakcíně od Astra Zenecy


  Po aplikaci vakcíny skončila jedna zdravotní sestra pod drnem a druhá leží v nemocnici s vážnými komplikacemi.

  Jak nám krásně lžou: "Odkazovaný článek popisuje, že nebyla zjištěna žádná příčinná souvislost mezi vakcinací a zdravotním stavem."

  U nás už si přes 700 lidí stěžovalo na nežádoucí účinky vakcíny - 28 lidí zkolabovalo, 22 dostalo COVID a bezmocní důchodci v pečovatelských domech už se do toho pravděpodobně ani nepočítají.

  Kdokoliv z nás tou "ruskou ruletou" projít může bez poškození zdraví. Každý by si měl posoudit jestli mu riziko za to stojí

  OdpovědětSmazat
 19. Tady si můžete přečíst autentický výrok Unknowna ze včerejška a udělat si obrázek, o koho jde! Zde už nejde o žádnou diskuzi ,ale tihle podlidé chtějí Novou republiku zničit, ona jim vadí! Nevím zda Cemper, nebo Elfové , nebo někdo jiný za tím stojí , ale to je teď jedno!
  "POJĎME TENHLE HNŮJ ZAHLTIT PŘÍSPĚVKY
  AŤ SI TA SVINĚ DVOŘÁK NEODPOČINE MY TÉ PARCHANTE ZNIČÍME"

  OdpovědětSmazat
 20. Komentátorka ČRo nazvala člena Trikolóry fašounem. Nelze to jen tak přejít, vzkazuje Sputniku příznivec hnutí

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2021030913301375-komentatorka-cro-nazvala-clena-trikolory-fasounem-nelze-to-jen-tak-prejit-vzkazuje-sputniku/

  OdpovědětSmazat
 21. Mě velmi zaujal z přehledu článek:"Deoffshorizace pokračuje. Na řadě je Švýcarsko a Nizozemí".
  Opravdu perfektní strategie proti vyvádění zisku ze země.
  Problém je v tom, že Rusko si to, na rozdíl od nás může "lajznout". Proč může? Nejen proto že je to mocnost, ale hlavně proto, že není v evropské unii!!! Nám by to odstoupení od dvojího zdanění prostě nedovolili, takže sklopíme uši, šoupneme nožičkou, a..budeme dál držet hubu a platit. Tomu se říká evropská hodnota, demokracie, rovnoprávnost atd. atp.

  OdpovědětSmazat
 22. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  Debile prolhaný a ukecaný Unknowne, když napíšeš ,"rád naseru Dvořáka", tak se nediv, že tě smaže,psychicky nemocný blbečku !!!

  OdpovědětSmazat
 23. Ten pán Kačer je lidský a duševní mrzák, to je neoddiskutovatelné.
  Máte ho tam, kde jste ho chtěl mít, ale nepřehánějte to ...! Děkuji. 😡 VIP

  OdpovědětSmazat
 24. Všechny "kačeroviny" jsou průběžně mazány. Prosím, nereagovat na toho psychopata.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.