Reklama

pondělí 15. března 2021

Svět ruskýma očima 602

Zajoch
 
14. 3. 2021

Začlenění zemí bývalého socialistického tábora mezi vyspělé západní země na příkladu České republiky * * *  Americký projekt Assault Breaker 2 * * * Washington chtěl, aby na sebe Rusko vzalo náklady na obnovu infrastruktury i ekonomiky Ukrajiny.

„Protektorát v agónii“. Proč se v Evropě odvážili žádat vakcínu u Putina

Alexej Pišenkov (ČR)
7. března 2021


Pojednání o tom, co skutečně přivedlo bývalé státy „socialistického tábora“, aby se zařadily do systému „kvetoucího a rozvinutého západního společenství“ a také aby chápaly, co ve skutečnosti čeká ty, kteří o tom ještě přemýšlejí.

Příkladem bude Česká republika, neboť původně byla a je i nyní nejrozvinutější zemí ve východní Evropě. NDR již neexistuje. V tomto případě existuje pandemie koronaviru, funguje jen jako indikátor, který vytáhl na světlo hluboké procesy v těchto státech probíhající a obyčejným občanům dosud skryté.


Co se tam zvláštního stalo?

Před několika dny se osobně obrátil prezident Zeman na Vladimira Putina s prosbou o urychlenou dodávku Sputniku V jeho zemi. V nemocnosti na kovid je na tom nyní ČR v Evropě nejhůře. Desetimilionová země má denní přírůstek nemocných až 20 tisíc. Má testování, karanténu a sledování šíření, mírně řečeno ne právě nejlepší. Realita je nejspíše ještě žalostnější. Nemocnice jsou přeplněné těžkými případy a část pacientů se připravuje na převoz do Německa. V sousedním Slovensku a dalších východoevropských státech to není o moc lepší. Jak to, že po úspěšném zvládnutí „první vlny“ na jaře se všechny tyto dostatečně rozvinuté a civilizované země tak střemhlavě zřítily?

Vysvětlení existuje. Za prvé se ukázalo, že nepříliš silná vlna pandemie byla v dřívějším „socialistickém táboře“, na rozdíl od Západu, rychle přemožena za pomoci stále ještě zachovaných zbytků „sovětského“ systému zdravotnictví, který si ještě i přes 30 let „tržní optimalizace“ uchoval svoji funkčnost. V Rusku proběhlo v principu totéž. Avšak v době, kdy v RF a dalších státech využili letní ústup covidu a připravovali se na nový atak nemoci, budovali rychle nové a přebudovávali stávající nemocniční fondy a kupovali nové vybavení a zajišťovali nové vakcíny a léky, ve východní Evropě většinou nic nedělali. Pouze byly nakoupeny roušky a respirátory a vyrobena jich velká množství.

Proč celé léto nikdo nic nedělal. Jednoduše. Nebyly žádné instrukce shora, co se má dělat. Sama česká vláda nic dělat nemůže a také nechce. Kvůli tomu úředníci na svých místech nejsou. Jsou tam jen pro předávání vůle vedení EU svému obyvatelstvu a vedení EU jsou zase pro předávání zájmů USA v Evropě. Je to vertikála. V USA došlo v záležitosti koronaviru k celkovému kolapsu. Veškeré zahraniční a protiruské procesy a programy šly svou cestou, jako kdyby koronaviru nebyla věnována žádná pozornost. Všechny instrukce byly rozdány a nikdo je neměnil. V tom byla neochota Evropanů jakkoliv reagovat na existenci ruských vakcín – vše bylo v souladu s původními politickými direktivami.

Mimochodem, vůdčí západní státy se nebudou dělit o vakcíny a léky proti nebezpečnému viru s východními „podlidmi“. Zde je předveden skutečný vztah k různým malým „spojencům“, prý plnoprávným členům EU a NATO. Ale toto nevzniklo kvůli koronaviru. Východní Evropané zaplatili za to, že se zřekli vlastní samostatnosti výměnou za hromadný přístup k banálnímu spotřebnímu zboží. Tak mají dostupnější spotřební zboží, ale jejich vlastní domov, dobré zdravotnictví a vysokoškolské vzdělání jsou pro mnoho lidí těžko dostupné a mohou o nich jen snít.

Jednoduše prodali svoji svrchovanost a zpočátku si mysleli, že výhodně. To není poprvé. A nyní ještě na všechny strany vytrubují jak získali nezávislost a jak se zbavili hrůzného komunistického jha, od už neexistujícího Sovětského svazu.


Něco z historie a co s tím má společného Navalnyj

Nejprve se jednalo o Československou republiku vzniklou po rozpadu Rakouska-Uherska, kdy společně se Slováky žili 20 let v demokratické samostatnosti. Tehdy úzce spolupracovali se západním světem. Výsledkem této spolupráce byl nakonec krach státu. Rozbil se na úlomky. Část území přešla k Polsku, část k Maďarsku, část k Německu a hlavní část území tehdejší republiky se změnila na Protektorát Čechy a Morava v rámci Třetí říše. Slovensko, které se oddělilo a určité území mu bylo odňato, bylo loutkovým státním útvarem v rukách Německa.

Už v té době existoval jakýsi předobraz budoucí NATO. Byla to vojenská aliance západních demokracií, jejímž členem bylo i Československo. Ale v době, kdy Hitler ještě nesahal po českém území, jenom měl takový úmysl, „věrní spojenci“ nejen že Československo nepodrželi, ale dokonce se aktivně účastnili na jeho zničení a následně jeho rozdělení. To bylo ještě před 2. světovou válkou. Potom pracoval až do konce války tehdejší velký průmyslový potenciál pro Třetí říši.

Po osvobození země především silami Rudé armády (dnes se tomu říká okupace) byla Sovětským svazem prakticky zcela obnovena územní celistvost a nezávislost Československa. Ano, byla odříznuta Zakarpatská oblast kvůli sovětské Ukrajině, ale bylo to kompenzováno připojením území, která před válkou patřila Maďarsku, Německu a Polsku a ještě některými doplňky přibližně ve velkosti území Zakarpatí.

V roce 1948, kdy byla dokončena poválečná stabilizace, se k vládě oficiálně dostala komunistická strana a řídila stát až do roku 1989. V té době se Češi stali členy tak zvaného východního bloku a země vstoupila do Varšavské smlouvy. Hospodářsky byla součástí RVHP. Nyní se to vydává za roky nesnesitelného útlaku ze strany Sovětského svazu. Rusové prý ukrutně vykořisťovali a „ždímali“ jimi okupované východoevropské země. Tak se na to podívejme.

V roce 1989 měli Češi druhou nejlepší životní úroveň po obyvatelstvu NDR. V tomto ohledu na tom byli lépe než lidé v Sovětském svazu. Je divné, když okupovaní žijí lépe než okupanti, že.

Potom v důsledku vážných vnitřních otřesů v Sovětském svazu a rovněž fatální neschopnosti československé komunistické vlády k rozumným samostatným akcím, byl silami západních speciálních služeb nastrčen k moci místní „navalnyj“ – Václav Havel. V té době neměl velkou podporu mas a neměl žádné osobní úspěchy v profesi, kterou měl vykonávat. Sám později přiznal, že v době svého disidentství žil z platu CIA. Pod jeho slabým vedením se Československo včlenilo do světa západních demokracií. Dva roky nato se všechno opět zhroutilo. U Čechů a Slováků se náhle obnovilo národní sebevědomí.

Samostatná Česká republika vytvořená v roce 1991 vstoupila do této nové role s takovou vědeckou a průmyslovou náloží, že by jí mohly závidět největší a nejrozvinutější státy světa. A také záviděly. V zemi menší než ruská Tverská oblast, bez zvláštního přírodního bohatství a bez otevřeného přístupu k moři bylo vyráběno v plném cyklu a většinou vlastní konstrukce všechno možné: osobní a nákladní auta, osobní a nákladní lodě, letadla (i vojenská proudová), traktory, lokomotivy, vagóny a další dopravní prostředky, ke všemu motory, různé zbraně a obrněná technika, radioelektronika (i vojenská), optika, turbíny, obráběcí stroje a jiná průmyslová zařízení, byl vlastní metalurgický, těžební, chemický, farmaceutický, lehký a potravinářský průmysl, bylo rozvinuté zemědělství, věda, kultura i vzdělávání na světové úrovni. Bylo by snadnější vyjmenovat to, co nebylo, než to, co bylo. To vše představovalo vynikající výchozí podmínky ke startu do další hospodářské a politické prosperity a nezávislosti, pokud by o to měl zájem ten, kdo byl u moci. Ale českého „navalného“ tam neposadili kvůli prosperitě země. On se se svým úkolem dobře vypořádal. Do dneška z vědeckého a průmyslového potenciálu v zemi nezůstalo skoro nic. Většina skutečných specialistů na vysoké úrovni byla odlákána do zahraničí. A přibližně 80 % těch výrobních zařízení, která zůstala v zemi, je ve vlastnictví západních korporací, nebo je složkami jejich výrobních řetězců. Žádné strojírenské závody plného cyklu nejsou.

Tato situace znamená, že země je řízena zvenčí čistě ekonomickými pákami a vede k absolutní degradaci domácích řídících struktur na státní úrovni, které jsou v podstatě zbytečné. Hlavně toto bylo v ČR v posledních třiceti letech. Podobně nebo alespoň částečně i v jiných zemích Evropy. Výsledek je ten, že současná ČR je v podstatě Protektorát Čechy a Morava jen s tím rozdílem, že mu vládnou autority EU. Ve srovnání s chytrými, schopnými a zákeřnými vůdci hitlerovského Německa jsou to jen hloupé, bezmocné a usmrkané děti. Němci vybudovali v polovině dvacátého století první EU s reálně fungujícím centralizovaným řízením.

Zde je možno si položit otázku, proč vůdci Maďarska, Slovenska i ČR se najednou zachovali samostatně a navzdory svým pánům se obrátili o pomoc k Rusku, když normálně nic samostatně nerozhodují. Jednoduchá odpověď je, že lidé, kteří jsou dnes u moci v těchto zemích vyrůstali, formovali se a získali vzdělání ještě za „příšerného sovětského socialismu“, a to znamená, že mozky „vymývané“ skutečným vytrvalým západním liberálním vlivem mají přesto zachované instinkty normálního člověka. U jejich kolegů na Západě má degradace lidské komunity jiný rozsah. Pochopili, že jim nikdo nepomůže a chytili se „záchranného kruhu“. Asi si ještě pamatují, že právě z Východu byli několikrát zachráněni.


Co je v této souvislosti důležité pro Rusko

Přinese tato další záchrana evropských malých národů něco užitečného Rusku? To je těžké odhadnout. Proruskými hned nebudou. Ale z různých diskusí z evropských internetových sítí je v posledních měsících vidět, že se u lidí silně snížilo protiruské myšlení. I místní média se v tomto směru viditelně zklidnila. Je zajímavé i to, že se v ČR i na Slovensku mluví pozitivně o vakcinaci proti covidu a přibližně polovina, přes 60 %, žádá k očkování zejména ruský Sputnik-V. Jsou to voliči, oni tvoří budoucí vlády. Možná „vakcinační diplomacie“ trochu sníží u ruských sousedů otevřeně nepřátelské pohledy na tento stát. Mezi Evropany se v poslední době snížila bezmezná víra ve všemohoucí Západ a jeho čelní mocnost – USA.

Naši lidé, kteří stále obhajují vstup Ruska do jakési „světlé rodiny civilizovaných národů“, by se měli podívat na zkušenosti těch, kteří tam v devadesátých letech dvacátého století vstoupili. S jednou důležitou výhradou: o ČR nemá Západ ve skutečnosti žádný zájem, až na vysoce kvalifikovanou a disciplinovanou pracovní sílu. Tu využívá, drží ji v minimálním komfortu, pokud může. A co až nebude moci, to ukázal koronavirus.

Rusko má ohromné množství zajímavých zdrojů. Převážnou většinu našich obyvatel nepovažují mocní světa ani za kvalifikované, ani za disciplinované. Takže na rozdíl od ruských zdrojů, Rusy k ničemu nechtějí. Ti spíš překážejí. To je třeba mít na mysli při každé zmínce o možném začleňování Ruska do západního světa. Nebo snad ještě někdo věří, že se Britové a Američané skutečně zajímají o naše blaho, nebo o dodržování kterýchkoliv práv?

Převzato z Topcor.ru


***


Nový tajný projekt Pentagonu: Rychle zničit hodně čínských lodí a ruských tanků:

David Axe
10. března 2021


V americké armádě se usilovně pracuje na novém tajném projektu, kde vedení Pentagonu doufá, že dokáže ihned zastavit jakýkoliv ruský nebo čínský útok. Jenomže Rusko i Čína mají jednoduchý způsob, jak tomu čelit.

Americký projekt se nazývá Assault Breaker 2. Je o něm málo informací, ale sám jeho název naznačuje, jaké mohou být použity technologie a jaký ničivý potenciál bude mít.

Dočasně jmenovaný zástupce ministra obrany USA pro vědu a vývoj konstrukčních prací uvedl, že „Assault Breaker 2 je slibný v tom, jak je možno jít v našem strategickém soupeření kupředu. Pokud uděláme všechno správně, nebudeme potřebovat Assault Breaker 3.“


Co je Assault Breaker 2?

Dnes je šéfem Agentury ministerstva obrany USA pro pokročilé vědecké projekty DARPA, která projekt vede, Steven Walker. První projekt s tímto názvem byl zahájen v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy se NATO obávala, že silné sovětské tankové jednotky rozdrtí alianční obranu. Tedy že zvítězí zásluhou velké úderné síly obyčejných zbraní.

„Pentagon nařídil DARPA, aby našla způsob na rychlé a přesné zničení tisíce sovětských bojových vozidel řítících se do průlomů v obraně aliance. Mělo to být zmaření útoků a získání času na příchod aliančních sil. Proto název Přerušení ofenzívy.“

V roce 2015 vysvětlil podstatu přerušení ofenzívy tehdejší náměstek ministra obrany Work. O projektu ze sedmdesátých let uvedl: „Projekt předpokládal použití letadel pro zjištění a zaměření a ničících cíle s pomocí útoků na velké plochy a také balistických raket třídy země-země se samonaváděcí protitankovou dílčí municí.“

Ve skutečnosti existovaly dva paralelní projekty, jeden letecký a druhý pozemní. V leteckém byly zařazeny americké bombardéry B-52 s novými radary a raketami vybavenými vysoce přesnými bojovými prvky v kazetách. V pozemní sestavě byla přítomna odpalovací zařízení pozemních vojsk USA, která se na cíl naváděla průzkumnými letadly. Obě složky měly odpalovat stejné střely s kazetovou hlavicí a na tytéž cíle. V obou případech hrály klíčovou úlohu radary s širokým úhlem záběru, samonaváděcí dílčí munice a spojující je sítě.

„Akce kulminovala velmi úspěšnou demonstrací na raketovém polygonu v Novém Mexiku v roce 1982. Ale ukázalo se, že zkoušky sledovali i Sověti. Výsledkem této jedinečné demonstrace a všeho, co v této době ve vojskách NATO běželo, bylo rozhodnutí o pauze.“

Dnes chce Pentagon získat ten samý systém, který může ničit hromadu sovětských tanků a čínských lodí hned v první chvíli masivního útoku a dát tak USA a NATO dost času k mobilizaci.

Podle dokumentu Rady pro obranu USA z roku 2017 tvrdě cenzurovaného, dává Assault Breaker 2 možnost vyvést v krátké době ze systému síly a prostředky protivníka, které jsou nezbytné k dosažení strategického úspěchu a úspěchu jej zbavit na tak dlouho, dokud USA a spojenci nezavedou do boje své tradiční komplexy zbraní.

Vědecká rada vyjmenovala, že systémy Assault Breaker 2 mohou ničit lodě, PVO, štáby, tanky, sklady a další cíle.

Důležité prvky starého projektu ve vývoji v americké armádě zůstávají. Mezi jiným jsou to střely pozemních vojsk, vzdušné radary upozorňující na cíle v pohybu a různé systémy navádění na cíl.

V projektu budou využity staré systémy zřejmě s novými detekčními zařízeními, municí a síťovými technologiemi. Variant je mnoho. Letecké síly přijímají do vybavení málo viditelné průzkumné letouny RQ-180, které při kombinaci s odpovídajícími radary mohou podstatně rozšířit zónu pozorování detekčních zařízení. Nové programové zajištění systému řízení bojem (Advanced Battle Management System) činí tuto síť ještě více intuitivně pochopitelnou.

Letectvo i námořnictvo si pořizuje nové řízené střely dlouhého dosahu pro boj proti pozemním cílům i cílům na vodě. Letectvo má i malé bomby Golden Horde s rojovou municí. Přitom se v pozemních vojskách připravují rakety dlouhého dosahu a dělostřelecká zařízení s dosahem střelby přes půl druhého tisíce kilometrů. Pokud se systémy propojí, bude možno teoreticky zjišťovat, navádět a rychle zaútočit na velké množství tanků a lodí. Tak bude možno přerušit ofenzívu.

Samozřejmě, že žádný složitý systém nepracuje bezchybně a také nepřítel má svá tajemství a možnosti. Za prvé je systém Assault Breaker 2 určen pro útoky na týl nepřítele, ale ne do velké hloubky.

Vědecká rada objasnila, že existují určitá omezení. „Aby se zabránilo riziku eskalace, neměla by se žádná efektivní strategická protiopatření USA spoléhat na útoky běžnými zbraněmi na cíle v hloubce ruského a čínského území. Nemá to také být příliš nákladné. Vědecká rada uvedla, že „taková strategie opatření nemůže předpokládat předem nasazení amerických vojsk ve velkém množství.“ To je, že náklady na takové rozsáhlé progresivní zavádění budou mimořádně velké.

I pokud se Assault Breaker 2 ukáže jako efektivní prostředek odporu dnešním armádám Ruska a Číny, má Moskva i Peking jednoduchý i když nikoliv levný způsob ubránit se tomu, objasnila vědecká rada.

Navýšit hmotu. Nepřítel má „vždy možnost dát do boje další síly i prostředky, aby způsobily co největší škody“.

Převzato z Rusvesna.su


***


Iščenko vysvětlil, jak Putin jednou větou zhatil plány USA pro Rusko a Ukrajinu

Vasilij Ševčenko
27. února 2021


Západ si usmyslel, že využije Ukrajinu jako zátěž pro Rusko, ale prezident Putin mu udělal jednou větou čáru přes rozpočet.

USA vidí svůj hlavní úkol na Ukrajině ve vyřešení otázky, jak na Rusko naložit ohromné břemeno jejím prostřednictvím. V roce 2014 chtěla vláda USA, aby Rusko vtrhlo na Ukrajinu, zaplatilo její dluhy, zaopatřovalo zemi se čtyřiceti milionovým obyvatelstvem, obnovilo infrastrukturu a hospodářství a přijalo všechny možné sankce. Jenže nezasahování Ruska do záležitostí Ukrajiny zhatilo plány Washingtonu. Prezident Vladimir Putin oznámil, že zahraniční hráči se snažili přimět Rusko, aby platilo jejich fiasko.

Iščenko vysvětlil: „Problémů by bylo velmi mnoho, ale nyní se s nimi utkávají Američané. Ukrajina je pro ně břemenem po stránce politické, diplomatické i finanční. Význam této země není v tom, kdo ji obsadí, ale komu připadne neštěstí stát se jejím likvidátorem. Dříve se mnou někteří souhlasili. Ale Putin zcela nedávno řekl směrem k západnímu posluchačstvu: ‘Chtěli jste nás donutit, abychom platili vaše fiasko na Ukrajině’.“

Vyjádření Putina se vztahovalo i k plynovodu Severní proud-2, jehož realizaci USA i EU vydávají jako starost o Ukrajinu a jeho budování kladou překážky. Putin se nedomnívá, že Západ by snad chtěl Ukrajině zajistit příjmy z tranzitu ruského plynu, aby kompenzoval krach politického projektu majdanu.

„Všichni chápou, že se s Ukrajinou musí něco udělat. Ale nikdo neví, jak to udělat bez velké škody pro sebe. Všichni se snaží naložit ctihodnou misi likvidace Ukrajiny přenesením jejích dluhů na někoho jiného. Američané to začali, ať se tím zabývají. Jestliže se jim nechce, ať si na to najmou. Jenže oni se snaží nastrčit na to nás. Myslím, že nic z toho jim nevyjde“, prohlásil politolog.

Podle Iščenka je Amerika stále v iluzi, že Rusko řeší ukrajinské problémy. Washington věří, že by to bylo možné, kdyby byla Ukrajina obsazena armádou RF. Avšak Moskva se k tomu nemá. To, že nechce zasahovat do ukrajinských záležitostí, maří plány USA.

Převzato z Newinform.com46 komentářů :

 1. Nezbývá nic jiného, než vyčkat Doníkova návratu... Pak už bude dobře...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalistický systém vlády v nejsilnější zemi v USA nesouvisí s takovou drobností jako je osoba prezidenta a to v období systémové krizi kapitalizmu ! Americké okrádání světa narazilo na své limity a dál to půjde ztuha !!

   Smazat
  2. Nejen světa, ale i vlastního obyvatelstva. To je důležité. Čím byla vyvolaná poslední bublina? Pokusem o udržení jakés takés prosperity nižší střední třídy jinými prostředky, spekulacemi finančního trhu.

   V tomhle to je, když tak o tom přemýšlím, jiné, než s Britským impériem. To prakticky skončilo, když z toho vykořisťování kolonií i neprivilegované třídy pořád ještě něco měly. A bylo to podložené reálnou zlodějnou v koloniích a reálnou výrobou v metropoli, ne investiční bublinou.

   Doník možná chtěl tak trochu obnovit nějaký takový blahý stav.

   Smazat
  3. Bylo to jinak.Donikovi dne 29.3.2019 vylozili po lopate

   co se stane,kdyz se bude valcit dal a jak pekne se zacne rozsypavat jeho USA coz se bude dost podobat CCCP a chteli to spustit HNED!
   Donik je uprosil,aby to dlozili do terminu 1.1.2022.

   A tato akce asi uz nepujde zastavit,mozna jeste trochu prelozit.
   I strejda Putka vi o co jde.
   Ale ten miglanc zacal s pripravou a vydela na tom balik!

   A vo tom to je...

   Smazat
  4. Dost možná. Akorát ty termíny jsou hodně napjaté. V Rusku jde jde ve vlasteneckých kruzích na odbyt i hypotéza, že termíny jsou 2030 nejdéle a 2025 zásadně. Současně s tezí, že na pořadu dne globálních elit už není rozbití Ruska ale naopak jeho udržení pohromadě a podřízení vcelku a v co nejlepším funkčním stavu. Tedy palácový převrat. Protože Čína. Podle této představy je potřeba prostě celý poteciál Ruska včetně zbrojního a nukleárního přidat na jednu hromádku k tomu, co je k dispozici ve Státech.

   Smazat
  5. Pane Buresi,ten manevr co byl bankstery domluven asi stoji fest

   dukazem je,ze strejda Putin to nejen vi,ale on se i pripravuje a to poradne.
   Na prvni pohled se nic nedeje a burza dale jede jako by se nic nedelo,ale FED uz nema zodpovednost za tisk penez.,tt revzal jiny mmechanizumuso

   tProto to fffunbgujeycejni obyvatele planety by museli vedet co se za jejich zady domlouva.
   Vidite,ze redukce obyvatel se dari a Frau von Leyno je jakoby nasazena carem Putinem rozvalit EU na sracku,to by nedovedlo
   ani 10 plukovniku FSB,byli by totiz drazsi..sV

   Smazat
  6. Vsimnete si vsichni,ze tady muzeme vsichni psat i dost ostre

   ale pozor,kdokoli zacne prozrazovat jejich penezotvorbu, je okamzite vnitraky z nami zvoleneho CSSD (tzv sorosčata),rychle komolen a NELZE NIC o tom psat,vidite to tam a bude to vypadat,ze "ja male zvire", ktere o tom pise,pisi bludy.
   No dobra dobra vnitraci, nebudu nic psat stejne tomu nikdo verit nebude a prijde to jako rana necekana. Boze cara chran!.


   Tak jo

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 3. Naprosto špičkový výraz, kterému tleskám, "Navalný" Havel, jak jsem to četl ,hned jsem se rozřechtal jako kůň, ještě jednou "Navalný" Havel, a je to pravda!
  PRO PŘÍŠTĚ POUZE "NAVALNÝ" HAVEL !!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Zeman dvakrát po sobě zvítězil v přímé volbě a má u nás nejsilnější politický mandát, ze všech politiků vůbec!! Tajvanského kašpárka Vystrčila ze senátu z ODS volilo pouze cca 8 tisíc voličů, to je jedno malé město,takže je prakticky bez mandátu!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vystrcil dostal 8 tisic preferencnich hlasu. Ostatni hlasy byly pro kandidatku ODS.
   Zeman dostal cca. lehce nad 50% hlasu v systemu, kdy v druhem kole byli jen dva kandidati.
   Pokud by se do parlamentu volilo dvojkolove a do druheho kola sly dve nejsilnejsi strany, tak by jedna z techto dvou stran dostala lehce nad 50%.
   Ze ty jsi v matematice propadal, Hodny clovece?-)

   Smazat
  2. Srovnávat směšnou figurku Vystrčila s prezidentem je velmi opovážlivé a ukazuje na základní neznalosti v matematice. Pan prezident Zeman je úplně jiná vahová kategorie než hysterický Tfujvanec. Ještě že se nepodepisujete, Unknowne, jinak byste asi musel vráti vysvědčení za tu matematickou demagogii.

   Smazat
  3. Trochu mizí z témat příprava nového volebního zákona i Senátu. Pokud by byl jeden volební obvod ČR, volební šašci by neměli šanci. Proto ten odpor z "Prahy"!

   Smazat
  4. 9:33.
   Pletete si pojmy a melete nesmysly. Volby do senátu jsou většinové, tam žádné Vaše preferenční hlasy neexistují.
   Vystrčil byl zvolen "ohromujícím" číslem 8 tisíc voličů.
   Zemana volilo "pouze" 2,7 milionů voličů.
   Takže vážně - koho vlastně ten šašek v senátu tedy reprezentuje ?

   Smazat
  5. Doplňuji čerstvou informaci, nepřítelem jednoho volebního obvodu ČR je Senát, Proč asi? Nechat se zvolit širší rodinou je přece tak snadné!

   Zvýšíme tlak na strany, že jeden volební obvod má i Izrael, dokonce bez Senátu a Ústavního soudu?

   Smazat
  6. Kdo znovu postne seznam mailových adres ke vzdoru a přání jednoho volebního obvodu stran a ústavních činitelů?

   Otázku pro ně: Chci jeden volební obvod ČR, váš názor?

   Budu rád za tazatele, kteří zveřejní jejich odpovědi.

   Smazat
 5. Východo - evropské zěmě (lidé) naletěli na vidinu pozlátka, spořební zboží,vidinu svobody a demokracie. Ti domácí pomahači, dobře věděli o co jde. Velmi zjednodušeně bych to přirovnal k tomu, když první kolonizátoři (dobře víme které státy a panovníci to byli) přijeli do Afriky a Ameriky,"korálky"vyměnili za "svobodu" původních obyvatel. V centále EU, Bruselu dosud stojí socha belgického krále Leoploda II, který sám obrovsky zbohatl a dle věřejných informací má na svědomí smrt až 15 mil lidí v B.Kongu. U nás to bylo pochopitelně již humálnější, nás připravili o samostatnost státní (ekonomicky jsme kolonie) a svobodu a jako odměnu zavedli globálně se šířící neoliberalismus, tak zv. liberální demokracii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:41 Naprostý souhlas, není co dodat, ostatní komentáře jsou více méně zbytečné!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. 9:41. Souhlas, dobře vystiženo.

   Smazat
  4. V Africe vladl kult smrti. Otrokum vyvezenym jinam to zajistilo delsi zivot moznost si zalozit rodinu atd.
   Ve stari doziti.
   Otrok byl velmi drahej, starosti nekonecny a ve srovnani, pomerne linej,komplikovana kvalifikovana prace ,zapomente..
   Proto se nejen otroctvi zrusilo, bohaci dostavali miliony nahrad,zavedlo se vyucovani..
   Obcanska valka v USA vyresila ulevila mnoho veci.
   Misto aby se otrokar staral otroka, otrok se musel zacit starat o sebe..To trva dodnes.

   Smazat
  5. Paw, tak si říkám, jestli máte všech pět doma. Víte vůbec o čem je řeč? nejenže pustě lžete o nějakých kompenzacích a školní docházce. Pán se o otroka staral jako o psa. A i ten měl větší cenu. Otrok se musel starat o pána a nikoliv naopak. Četl jste alespoň Dobrodružství Toma Sawyera nebo Huckleberyho Finna? Původně nebyly myšleny jako knihy pro děti. A další - třeba Chaloupka strýčka Toma? Co víte o statisících otroků, kteří se "jinam" (především do Ameriky) nedostali, protože je otrokáři při prvním nebezpečí naházeli do moře? Že "jinam" dojela cca 1/3 těch, co byli naložení na otrokářské lodě? Založili si rodinu? Pán ji klidně rozprodal po kusech. I to je v těch knížkách. Třeba ženu a děti otroka Jima. "Není-li otroctví špatné, není špatné nic!" (Mary Lincolnová). Otrokářství je hodně špatnou kapitolou dějin USA (a nejen USA). A Američani to vědí. Co se občanské války týče, tak nezačala kvůli otrokům. osvobození bylo doplněno až v r. 1863. Ale ještě v šedesátých letech minulého století byly USA plně segregovány. Zejména na Jihu. Boj za zrovnoprávnění spojený s M. L. Kingem začal v r. 1968. Tehdy zbili a vyhodili z autobusu starou černošku, protože nechtěla uvolnit sedalo pro mladého bělocha. Černoši začali bojkotovat hromadnou dopravu. Tak je policie zmlátila. Nastala druhá vlna slávy Ku Klux Klanu. Dobře se na tu dobu pamatuji. Trvalo to až do 80. let a leckde do dnes. Památníky konfederačním generálům stojí.

   Smazat
  6. Predkladani lokalnich,individualnich mozna a beletristickych problemu zastini pak skutecnost.
   Dodavate pak otrokum vsemocne dulezitosti v jejich "starostech" o majitele..
   Nebezpeci,jake, pro lode prevazejici otroky?
   Lokalizovani problemu. Otroctvi a jina forma nevolnictvi, poddanstvi vladly vsude na svete a modernizovani vyroby a prostredku se promitlo i do nastoleni jinych forem otroctvi.
   Nasilne rezimy voli pak nasilna reseni.Na vsecko.
   Treba okolo 100 tisic smrtelnych urazu rocne v USA, po zruseni otroctvi, prave tech nyni bezcenych modernich prostredku.
   V beletrii se jiz nevyskytuje. Nevydelava..
   Parks nastrcena liberaly/v autobusu a hojne opevovana, vykrikovana ,v dulezitosti dodnes ,byla daleko mladsi..
   A jisty King nebyl nic jineho, nez zase nedostatecny a nepresvedcivy nastroj fake propagandy mirici k dnesku....

   Smazat
  7. Prave treba Bajden ,je velmi ukazka teroru a pouziti moci moderniho otrokare, nad prevratem "osvobozenymi" otroky ,na Ukrajine.
   Postavil se na Ukr. doprostred, zarval, tamhle ty vsechny vyhodite z mist z funkci a synackovi budete platit, co ja chci a rozkazuji..

   Smazat
 6. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

  OdpovědětSmazat
 7. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

  Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

  A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

  OdpovědětSmazat
 8. To je dneska zase legrace, když není možné "dosáhnout" na Zemana, tak se hodí každý z Hradu a bude dehonestován až za hrob!! Kdyby nepracoval na Hradě,tak si ho nikdo ani nevšimne!!

  OdpovědětSmazat
 9. Hodny clovece, koho jeste znas osobne?-)

  OdpovědětSmazat
 10. Kolik ještě bude muset zemřít lidí, než tady budeme mít dostatek bezpečných vakcín a dalších léků, kde rozhodování o jejich způsobilosti nebude zatíženo politikou a kšeftem!! Jenom bych upozornil odpovědné politiky a "odborníky" , že občané budou chtít účet za mrtvé a tragické ekonomické ztráty a to už nebudou nějaké "onanistické" vyšetřovací komise v parlamentu ! To bude na tvrdo a rozuřený dav je horší než splašený býk! Vakcína Astra Zeneca je vadná, už jí odmítlo 15 států, dnes ještě Holandsko , pro podlidi u nás je stále dobrá, jak tvrdí ten hajzlík Blatný!! Ten bude viset za koule v průvanu už brzo!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 14. Povinně si platíme ČT, která má být dle kodexu vyvážená a nestranná a to je vidět, jak tento princip porušuje právě dnes!! Dnešní datum 15. března je zmíněno v ČT pouze okrajově a to ještě jsou zmíněni jako okupanti nějací ,jinak nespecifikovaní nacisté , ale datum 21. srpna je v ČT svátek patologické rusofobie , která kvete týden před tímto datem a týden po něm!! Jenom bych připomněl, že 21. srpna 1968 nás přepadli a okupovali především Ukrajinci,Poláci, Němci, Maďaři a Bulhaři, co se týče národnostního složení okupačních vojsk z 21. srpna 1968, Rusů bylo tak cca 20%, přesto ČT překrucuje, manipuluje a lže, když hovoří o ruské okupaci a tato vojensko - historická data lze velmi jednoduše doložit!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerušit prosím!
   Právě jsem zahájil pět minut nadávání na ČT!

   Smazat
 15. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. k Hodný člověk -
   Vážený pane pokud si i ostatní neuvědomí, že na ony "více méně" provokace a nadávky budeme reagovat, tak budou stále pokračovat. Doporučuji na ně vůbec nereagovat, jako kdyby jejich pisatelé neexistovali. A i kdyby pokračovali, tak tím, že reagujeme, jim prokazujeme alespoň to , že existují. Již jsem na N.R. napsal co si o takových lidech myslel p.Werich. "S blbejma nikdy nediskutujte. Jednak je to ztráta času a jednak jím tím prokazujte laskavost, že je vůbec berete na vědomí."
   "Jestliže se člověk hádá s blbcem víc, jak půl minuty, hádají se už dva blbci".

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 17. Moc pěkně popsáno a můžou pro západní poskoci kecat proti socialismu ten byl stvořen pro všechny lidi.

  OdpovědětSmazat
 18. Pravdu nelze překroutit, 21. srpna nás přepadly armády převážně složené z Ukrajinců, Poláků,Němců, Maďarů a Bulharů!! Rusů bylo cca 20%!! Kde měli velení je jiná otázka, ale tady je to jasné , doložitelné a nelze o tom diskutovat!!

  Povinně si platíme ČT, která má být dle kodexu vyvážená a nestranná a to je vidět, jak tento princip porušuje právě dnes!! Dnešní datum 15. března je zmíněno v ČT pouze okrajově a to ještě jsou zmíněni jako okupanti nějací ,jinak nespecifikovaní nacisté , ale datum 21. srpna je v ČT svátek patologické rusofobie , která kvete týden před tímto datem a týden po něm!! Jenom bych připomněl, že 21. srpna 1968 nás přepadli a okupovali především Ukrajinci,Poláci, Němci, Maďaři a Bulhaři, co se týče národnostního složení okupačních vojsk z 21. srpna 1968, Rusů bylo tak cca 20%, přesto ČT překrucuje, manipuluje a lže, když hovoří o ruské okupaci a tato vojensko - historická data lze velmi jednoduše doložit!!!

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 21. 10:55- i kachně je potřeba nechat ranní očistu těla, zadní částí!

  OdpovědětSmazat
 22. Ať žijí „západní" hodnoty:

  O takzvané nové morálce – Na Západě dochází k prudké transformaci mezilidských vztahů

  http://svobodnenoviny.eu/o-takzvane-nove-moralce-na-zapade-dochazi-k-prudke-transformaci-mezilidskych-vztahu/

  OdpovědětSmazat
 23. Nekde se veci zmeni. V Bolivii vytahli byvalou presidentku, ktera se schovavala pod posteli a hura s ni k soudu.
  Asi nemela nejlepsi svedomi.
  A vedeni EU si kleka pred Sputnikem a bude se zavadet vsude.
  I nejzavilejsi nepratele Ruska ,nechteji nic jineho, nez Sputnik.
  Rus to nemuze samozrejme stacit, tak se bude vyrabet v licenci skoro vsude.
  Taky neni jina cesta a protesty hrozi odstranit parasity, kteri zase dokazali co jsou..

  OdpovědětSmazat
 24. Očkování Astrou zakázali právě i Kypr, Portugalsko a Slovinsko. Tedy s ní neočkuje prakticky žádní evropská země. Podle pana Blatného je však bezpečná a u nás se s ní očkovat bude. Sputnik je neprověřený a očkovat se s ním nebude. I když s ním už očkuje půl zeměkoule a není jediný případ vedlejších účinků nejen v Rusku. V žádní z těch 50 zemí. je to prostě tupé hovado!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.