Reklama

pondělí 22. března 2021

Většina z nich je schopna odhlasovat, že Země je placatá, když jim to navrhne Komise.

Ivan David
(rozhovor)
23. 3. 2021   parlamentnilisty

„Většina v Evropském parlamentu je schopna odhlasovat, že Země je placatá a Slunce obíhá kolem ní, pokud to navrhne Evropská komise a doporučí vedení frakce. Další problém je obecně rozšířená úzkost z odchýlení od linie vládnoucí ideologie, proto to hlasování někdy vypadá jak v KLDR. Další zásadní vlivy jsou pokrytectví a licoměrnost. Není to náhoda, protože spousta lidí se udrží na výhodných místech právě také díky výhodným charakterovým vadám. Kam nás to asi dovede?“ ptá se europoslanec Ivan David (SPD) a vysvětluje novou platbu o vypouštění uhlíku, jejíž zavedení dle něj zvýší cenu energií, což povede k růstu cen a snížení konkurenceschopnosti.


Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) tento týden předložil v Evropském parlamentu iniciativní zprávu, v níž údajně navrhuje zavést novou platbu za vypouštění uhlíku a jeho sloučenin do atmosféry. Jak velkou šanci tato platba má na schválení?

Schválení této platby je prakticky jisté, hlasovalo pro něj 444 europoslanců, což je asi o 100 více než by bylo postačující. Hlasovali pro něj i Šojdrová a Zdechovský z KDU-ČSL, Polčák ze Starostů, Pospíšil a Niedermayer z TOP 09, všichni europoslanci z ANO, to je dohromady většina z ČR. Poslanci za ODS a Kateřina Konečná se zdrželi stejně jako Piráti, kterým se návrh určitě zdál naopak málo ambiciózní, protože hlasovali proti pozměňovacím návrhům mírnícím ambice a hrozící důsledky. Proti jsme byli jen my dva s generálem Blaškem.

V návrhu jde o to, že podniky produkující CO2 mají platit za znečištění. Argumentuje se tím, že se produkce CO2 v EU sice snížila, ale zvýšil se dovoz produktů, při jejichž výrobě vzniká CO2. Je to logické, protože došlo k masivní delokalizaci podniků s energeticky náročnou výrobou do třetích zemí, nejen Číny. Tyto produkty se ale do EU samozřejmě nadále dovážejí. Tito producenti teď mají být na hranicích EU trestáni a platit jakési uhlíkové clo.

To všechno neznamená, že schválený návrh bude možné realizovat. Dokument se jmenuje „O mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude slučitelný s pravidly WTO“. Jenže tento návrh slučitelný s pravidly WTO není, jak mi vysvětlil můj asistent Martin Kunštek, který se v této problematice dobře vyzná. S návrhem by museli souhlasit všichni ministři financí členských států WTO. Je absurdní si představovat, že by například těžko opomenutelná Čína souhlasila s tímto postupem, který by těžce poškodil její hospodářskou bilanci. Takové detaily ale poslance Evropského parlamentu netrápí. Oni jsou schopni hlasovat o přírodních zákonech nebo schválit Evropské komisi, aby si půjčila u komerčních bank 750 miliard euro, ačkoli to smlouvy o Evropské unii a o fungování Evropské unie výslovně zakazují.

Jedná se o gigantické zadlužení, které se má splácet do roku 2058, ale oni to interpretují jako pomoc Evropské unie členským státům. Pak se mě snaží zesměšňovat, že jsem jediný hlasoval proti této „pomoci“. A to 40 % této částky má jít na nesmyslné projekty Zeleného údělu a 20 % na „digitalizaci“. A protože se jim to zdá stále málo, tak hledají takzvané „vlastní zdroje“. To jsou peníze, které ukradnou členským státům. Uhlíková daň má být jednou z nich. Další mají být například daň za nerecyklované plasty a digitální daň…


Ale to jsme se trochu odchýlili od tématu…

Ano, ale jenom trochu. Chtěl jsem jen ukázat, že většina v Evropském parlamentu je schopna odhlasovat, že Země je placatá a Slunce obíhá kolem ní, pokud to navrhne Evropská komise a doporučí vedení frakce. Mohl bych uvést řadu dalších příkladů. Další problém je obecně rozšířená úzkost z odchýlení od linie vládnoucí ideologie, proto to hlasování někdy vypadá jak v KLDR. Další zásadní vlivy jsou pokrytectví a licoměrnost. Není to náhoda, protože spousta lidí se udrží na výhodných místech právě také díky výhodným charakterovým vadám. Kam nás to asi dovede? Kam můžeme dojít podle chybných map při ignorování přírodních zákonů a sociální reality?


Co by uhlíková daň v praxi znamenala a co může způsobit?

Uhlíková daň zcela jasně dále zdraží energie. Nejen uhlí, ale i nafta, benzín, plyn obsahují uhlík, který se uvolňuje při spalování. Vyšší zdanění těchto zdrojů povede k růstu cen a snížení konkurenceschopnosti, která už teď pokulhává. Nemám nic proti fotovoltaice obecně, ale pokud je energie z ní dražší a motivací k zavádění jsou garantované výkupní ceny vedoucí ke zdražování energie, pak se zdražení nepromítá jen do cen energie, ale do cen všeho, neboť ke všemu potřebujeme energii. Navíc fotovoltaika a větrníky jsou zdroje s velmi kolísavým výkonem. A nejen to, výroba větrníků a fotovoltaických panelů je energeticky náročná, a je třeba myslet i na likvidaci a skutečnost, že komponenty se převážejí na velké vzdálenosti. I výroba elektromobilů je energeticky náročnější, jejich životnost bude zřejmě kratší, i dojezd je kratší.

V budovatelském nadšení v raných stadiích socialismu sovětského i zdejšího a v představách o nekonečném potenciálu vědy a regulovatelnosti větrů a dešťů se také prosadily bizarní nesmysly. Kariéry se dosahovalo pomocí ostentativní věrnosti idejím. Obávám se, že současná západní společnost pokročila značně na cestě tímto směrem a vstali noví Lysenkové a Lepešinské přímo v lůně kapitalistické společnosti, ne jako dětská, ale jako stařecká nemoc a zřetelný projev rozkladu. Nevěříte-li, zadejte si do vyhledavače skupiny slov – Profesorka Visseren – Johan Rockström Maa – Magnus Söderlund mrtvoly. Nábožná úcta k nezletilé Gretě dokola opakující sporné teze s neadekvátním emočním doprovodem mluví sama za sebe.


Proč je vlastně snaha uhlíkovou daň zavádět?

Že se ptáte, přece zachraňujeme planetu. Uhlík, jeden z hlavních biogenních prvků, byl učiněn terčem nenávisti. Hovoří se o „dekarbonizaci“, tedy „oduhlíkování“. Je skoro jisté, že dochází ke globálnímu oteplování a je nepochybné, že se na tom podílí člověk svojí činností. Oteplování je obecně připisováno skleníkovým plynům, zejména kysličníku uhličitému a metanu. Jako důkaz je uváděn prokazatelný fakt, že za poslední dvě století stoupl podíl kysličníku uhličitého ve vzduchu z 0,027 % na 0,041 %, tedy o 50 %. Kyslíku je stále 21 %. Jenže to nevysvětluje velké oteplení v 11.–14. století, které bylo větší než se očekává v nejbližších letech, aniž by vzrostl podíl CO2. V druhohorách byl údajně podíl CO2 stokrát větší, tedy 3 %. Dařilo se obřím přesličkám, přispěla vysoká nabídka CO2 nutného pro fotosyntézu.

Problém je mnohem složitější a podílí se na něm hlavně odlesňování, o kterém se mluví méně. V Evropě a v USA lesů přibývá. Mluví se o tom, že lesy fotosyntézou snižují množství CO2, ale nemluví se tolik o tom, že brání ohřívání zemského povrchu a ochlazují prostředí vypařováním vody a mechanismem biotické pumpy (Brom a Pokorný, 2017) lesy přitahují vlhký oceánský vzduch. Vodní pára má pro ochlazení mnohem větší význam než CO2 s metanem dohromady, ale o tom se prakticky nemluví. Víra ve vinu CO2 a metanu byla povýšena na základní článek víry. Kdo to zpochybní, nedostane grant na výzkum. Neotřesitelná dogmata se rozšířila z náboženství nejen do společenských věd.

Klíčovým problémem je voda, nejen tající led, ale i pára. Některé starověké kultury uschly. Obilí je plodinou relativně suchých stepí. Dekarbonizace je s vysokou pravděpodobností nesmysl, pokud není účelem zničit hospodářství a sociální stabilitu již tak těžce poškozené společnosti. Ale oni tomu bezmezně věří. Důvody najdeme, ale nejsou racionální.

Evropská unie má na ploše Země podíl 0,9 %. Plyny, jak známo, neznají hranice a vzduch proudí. EU se údajně na produkci CO2 podílí 9 %, ale i když se bude podílet jen 4 % do roku 2030 podle „ambiciózních plánů“ Evropské komise a Evropského parlamentu, je to jako když plivne do moře, nehledě na skutečnost, že podíl CO2 na oteplení je mnohem menší, než se uvádí. Představitelé EU tvrdí, že země mimo EU se nutně přidají.

Rozhodně nepřidají. O Číně jsem se zmínil, pro Rusko je oteplení velmi výhodné – značně se posunula severní hranice pro možnost pěstovat obilí, tající Severní ledový oceán umožňuje téměř celoroční lodní dopravu atd. Daleko větším problémem je vypalování lesů v Jižní Americe, kácení v Africe a v Indonésii pro chov dobytka, plantáže sojových bobů, palmy olejné atd. Tyto produkty se pak dovážejí do USA a Evropy, které nyní proklamují ostentativní askezi a přitom se na tomto ničení podílejí jako odběratelé produktů. A přitom se čeští senátoři angažují proti potravinové soběstačnosti České republiky. Při pokračujícím rapidním růstu populace v mnoha mimoevropských zemích bude odlesňování s tragickými následky pokračovat. Zelení argumentují, že musíme přejít na „udržitelnější rostlinnou stravu“ také proto, aby Země dokázala nasytit 14 miliard lidí. Ptám se, co dál…


Teď k jinému tématu. Rusové se prý opět vměšovali do amerických voleb a prezident Biden prohlásil, že za to Vladimir Putin ponese tvrdou cenu. Jakou?

Důkazy jsou tajné jako obvykle. Nevím, nakolik je Biden schopen svá slova domyslet. Klinický problém jedné osoby zde může mít celosvětový politický dosah. Nepochybně se zatím jedná o takzvanou „mírnou kognitivní poruchu“. S tím se dá spokojeně žít v domově důchodců nebo v péči laskavé rodiny, ale je to neslučitelné s odpovědným výkonem tak významné funkce.


Svět se potýká s pandemií, jaká tu dlouho nebyla. K čemu je dobré vyostřování vztahů mezi velmocemi? Komu to prospěje?

Neprospěje to nikomu. Velmoc, která přestává ovládat svět, se bude chtít udržet silou. Sílu k rozpoutání válečného konfliktu má. Obávám se, že nemá sílu k nerozpoutání konfliktu. Jestliže nedostatečně směřovala k cíli učinit se „opět velkou“, vojenskými prostředky toho nyní nedosáhne. Nemusím být Pýthie a mluvit tentokrát o překročení veliké louže. Prosperita oné velmoci je totiž závislá na onom ovládání. Není to tak, že by přestala ovládat a jinak se mnoho nezmění. Je jasné, co by znamenalo opuštění dolaru jako světové rezervní měny.


Dávky s vakcínami jsou v EU rozdělovány velmi nerovnoměrně. Kdo v EU organizuje šmelinu s vakcínami? Kdo z toho profituje a kdo na tom prodělává?

Rakouský kancléř Sebastian Kurz z toho obvinil poradní výbor EU „Steering Board“. Korupce je světodějný činitel a orgány EU nejsou imunní. Jisté je, že na tom prodělávají země, které mají menší příděly. Delší trvání epidemie znamená větší hospodářské škody… Vyvolání nedostatku je standardní metoda ke zvýšení poptávky a růstu cen. A nemusí jít jen o peníze.


Co říkáte na to, že Evropská léková komise stále zkoumá vakcínu Sputnik a asi ještě dlouho zkoumat bude, a proto ji v Česku nemůžeme jako neschválenou povolit, zatímco již dlouho schválená vakcína AstraZeneca se najednou dostává kvůli vedlejším účinkům do potíží?

Máme věřit, že utajované smlouvy s jistými firmami jsou čisté. Jestliže ano, proč jsou smlouvy utajovány? Nejde o obchod za soukromé peníze. Jestliže jde o gigantické prachy nejsem nakloněn víře v neposkvrněné početí jakýchkoli rozhodnutí. A pak je tady onen politický aspekt, pěstování obrazu nepřítele.161 komentářů :

 1. za ty penize clenove ceske zumpy odlhasuji cokoliv

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Basosi,kdyby jste mel nejaky napad jak to napravit,

   tak to by se daly krabice do pohybu.
   Nejak nam ten pan samuraj zvadl neobjevi se tu mezi nami a tak riskuje,ze do prazdeneho prostoru zas vnikne nejaky ten kazisuk.
   Domnivam se,ze by darebaky,kteri mavaji s nebohou OS,ta uz je napolovic odsouhlasit vsecko,jenom aby mela klid,zkusit dostat do richtiku.
   Co tak zkusit navrhnout vznik doposud nevidanych politickych subjektu a dat jim do Programu co vlastne volici povazuji za SVE hdnoty a to hezky jednoduse a vyzivne.
   Nynejsi jsou totiz uplne prazdne,nic se jim nechce delat a GR TV s nimi toci jako s vrtulemi a jak vsichni vidite hlasuji proti svm volicum a oni o tom ani nic nevi.
   Kdovi,zda by to pan Okamura pochopil,ze mu chteji volici a obcani pomoci,aby pak mel vice casu na devcata.
   Tak jak to chce nas nejvyssi kadi z US by to pak mohlo i splnovat ten jeho sen o jednote.
   Kdyz nic,tak zkusit o tom aspon diskusi,kdyz nemame co ztratit,ceka nas cenzura je nas tu plno jak mysicek a vsichni jsou poradne namichnuti i C19 a brzy i tim,ze jim v exekuci zabavi i manzelky!

   Smazat
  2. Jsem prekvapen jak skvele se tady pode mnou rozviji diskuse k veci

   Je to dobre valecnici,zbyva jen to klubickoproblemu zacit rozvinovat a diskutovat nejprve jake mame oproti pritrouble konkurenci politiku stare republiky , zlodeju nasich volebnich hlasu vyhody,ktere oni uz nemusi mit paru
   dohnat.
   Proto zkusim nejprve seradit je do prvniho bodu A.tj z ceho muzeme s klidem vyjit a jak na tom vlastne jsme jako transformujici se nova sila NOVE REPUBLIKY(NR),ktera je prozatim relativne bez vazne konkurence..

   MAME TADY DE FAKTO MONOPOL!

   Bude trvat nez se ty bandy zlodeju nasich volebnich hlasu rozhodnou nas napodobit!
   Jsou totiz bez novych myslenek a prozatim jsou tady jen NASE vyhody.
   Zkusim je postupne vyjmenovat a pokud nekdo z valecniku alternativy bude chtit,muze k nim diskutovat,treba i do protivky,ale slusne a k veci.
   Jednou z prvnich vyhod totiz je,ze tu mame mezi sebou dokonce plno kazisuku a ti nam budou rikat jak nam to nejde a my chlapci a devcata se jim budeme smat!
   To uz je na zacatek docela pekne!

   No ni?

   Smazat
  3. A jde opravdu jen o peníze ? Možná jsou přesvědčeni o želvě, slonech a o placaté zemi.

   Smazat
  4. Tak říká se, že těm, co za vším tím stojí, o peníze nejde. Těch mohou "vyrobit" kolik chtějí. Pavel

   Smazat
  5. Adonisi v kapitalismu zn ČR jsou penize VZDY na prvnim miste

   Proto se musime odnaucit zit jenom za tretinu platu a chtit dalsi dve tretiny.
   Jen si vsimnete,ze sousede,kteri prohrali valku HNED PO NI dali do sveho ZZ(ustavu nemaji),zvlastni pravicovy spolecensky system a ten plati 10 eur ze zakona a tak tam zbohatli!

   Smazat
  6. Pane Krtečku,
   je mi jasné, že jim jde o majetek, ale chtěl jsem trochu zapochybovat o jejich inteligenci.

   Smazat
  7. Ach ADONISI, "oni" jsou velice fikani a nemusime je podcenovat

   vsichni vidite,ze my se tu zabyvame ostrymi "myslenkami" a chceme se "sjednotit"a pobijeme se misto toho jejich ostrosti,to jen tak vidite nelze,musi byt totiz NA CEM.
   To vyresili ONI lehce,sjednotili se na nasem rabovani aktiv a dvou tretin platu a chteji nas VYRABOVAVATI dal a to pred nasim nosem.
   Tak to budeme musetni my zacit kopirovat a zacneme chtit jako oni penize,zijeme v kapitalismu a tedy v teto vykonove spolecnosti za
   bojovat a ne zalezt do kutecka,kde nas najde vadny exekucni zakon,ktery beze zmeny rezimi nepujde NIKDY opravit!
   To budeme muset zvladnout v produktu,ktery bude asi ve forme uz ve startovnich jamkach stojiciho navrhu Narodniho Programu
   Volicu(NPV) a zkusit ho realizovat,anebo taky ne!,pokud nebudeme stejne jednotne postupovat jako oni!

   Smazat
  8. Pane Krtečku,
   jak tak pozoruji Slovensko, tak je šance, že se ONI požerou mezi sebou.

   Smazat
  9. Adonisi, spis je rozhadane zaberou Madari, jako Horni Uhry.
   ale nas ceka velike nestesti, Trikoloru mozna povede misto mladyho Klause, starej Klaus, takze po dalsi Klausove privatizaci, se z nas stane znova "Protektorat Boehmen U Maehren

   Smazat
  10. V CEM SPOCIVA VYHODA TRANSFORMACE OS NA ČSV KONKRÉTNĚ

   Vzhledem k tomu,ze za 31 let nebyly schopny nase politicke formace nas obcany volice tzv."zastupujici"sestavit silne programy,ktere by pokryvaly dostatecne zajmy volicu vychazi najevo,ze jen program OK SPD obsahuje zakladni pozadavek na kterem se mohou volici shodnout tj odvazny bod č.10,ktery zni.

   "Je treba prosazovat rasantni zmenu rezimu."

   V tomto okamziku neni vysvetleno co je skutecnym konkretnim obsahem tohoto bodu.
   Proto by bylo zajimave navrhnout snad cely vzorovy navrh programu hodnot volicu,ktere by po zarazeni do programu k nasim skutecnym zastupitelum jim pomohly doslova monumentalne vyhravat volby!
   Nic lepsiho si nemohou politicke formace přat.
   Muzeme zkusit obsah naseho skoro NARODNIHO PROGRAMU VOLICU i mezi nami tady v oblasti experimentalni prvni okamzite a skutecne prime demokracie,kde kazdy muze zkusit do tohoto NPV dokonce vlozit i svoje pripominky,ci dokonce cely bod,vec osvetlit.
   Protoze vhodne clanky zachazi za obzor musime podle meho nazoru postupovat metodou "per partes"tj postupne zdiskutovat jednotlive dnes uz navrzene body NPV a rozlozit diskusi pripadne do vicero clanku.
   Bylo by zajimave ,kdyby se na pr.diskuse ucastnili,samozrejme ve svem zajmu i clenove vedeni SPD,kteri program SPD a jeho body schvaluji,ale pokud nechteji nebo se neobjevi, nemusi to byt podminkou.

   NPV je flexibilni a jeho body se mohou vylepsovat a menit a to v nas obcansky prospech.
   Zkusim je pokud mozno naformulovat a zcasti vysvetlit a pokud chcete muzete se ptat co predstavuji,ci jak jim rozumite...

   At zije SVOBODA a OBCANSKA PRIMA DEMOKRACIE IHNED!

   Smazat
  11. Víte pane Krtečku, za 30 let jsem si zvyknul, že všechny politické strany myslely jen na mé dobro a vždy se mi cesta do ráje vzdálila. Snad to myslíte upřímně, ale nedůvěra má též svou logiku.

   Smazat
  12. Adonisi 11/50 z vaseho komentu vyplyva,ze jste nepochopil

   ze JA nejsem politicka strana ale clen ČSV tj Česke spolecnosti volicu stejne jako vy!
   Pisi jen za sebe a ve svem vlastnim zajmu potažmo v zajmu obcanskych hodnot,ktere se nyni zacinaji koncentrovat do obcanskeho Programu,tj nikdy nevidaneho soustredeni myslenek ve prospech nas obcanu volicu.
   Ano,vsechny ostatni politicke formace pry maji programy a ty maji tito "zastupitele"udajne v nasem pry volicskem zajmu.Neni tomu tak,proto tady je moznost ukrast nam nase volicske hlasy ohlupovani ve velkem GR TV formatu,ale vypada to tak,ze stale mene obcanu na to skoci jako na spek!To je neco co tu jeste nebylo!
   A NIKDY NEBUDE,DOKUD POLITICE NEDAME NAMI NAFORMULOVANE NASE OPRAVDOVE HODNOTY toho co vlastne chceme.

   Ty oni nevi pry 31 let.Takze jednoho dne prijde okamzik,kdy obcane volici pochopi,ze neni mozne volit neustale stejne xichty a cekat,ze dostanou k nim jine nez dnesni katastrofalni vysledky!.

   Pokud mate k tomu dotaz,dejte ho vcas,aby bylo jasne,zda jste vy a ostatni porozumeli!

   Smazat
  13. Pane Krtečku, myslím si že vy i já máme stejné přání i cíl. Jen rozdíl je v tom kudy vede cesta. Vy máte jasno a já zatím ne. Systém pracuje na principu voleb pro stran a zatím mám tu zkušenost, že každá strana nedodržela své sliby. Proto chovám nedůvěru i k nově založeným. Jsem jen technik, nejsem politik, proto než budu bourat barák musím vědět co chci místo něj postavit, kolik to bude stát a kdo a kdy to postaví. Na začátku je záměr rozpracovaný do ideového projektu, který projde oponentůrou a pak následuje technický projekt, který se pak rozpracuje do detailu. Dnes v politice nevidím podobný proces, na začátku je jen záměr, snad upřímný, zbourat dům, ale vždy mi chybí pokračování, co nového postavit etc. Tak se snažte pochopit i mne, proč jsem, po letech pokusů, opatrný.

   Smazat
 2. Jenže o ni ty peníze dostanou, i když to neodhlasují... Takže je to složitější.

  OdpovědětSmazat
 3. https://youtu.be/o5BNWSgJgM0
  https://operationdisclosureofficial.com/2021/03/14/the-new-world-order-plans/

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Heriote

  Pane JiHu

  Howni

  Oznamuji vám tímto, že dnes budu mít noční směnu a po dobu této budu aktivní pod nickem:
  "Milan za Zahrady Čech".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5:09 pane Milane.
   A Ježíš praví "a říkám vám, že stejně tak bude v nebi větší radost z jednoho hříšníka, který činí pokání, než z 99, těch kteří jednají správně a nepotřebují činit pokání"...

   Smazat

  2. 9.13

   Pane Heriote,
   omluva za nařčení z podvodu by vaše pokání ozdobila květem upřímnosti, Lukášovo poselství by tak došlo naplnění, a má pozemská radost by se té nebeské větší radosti velice velmi přiblížila.
   Ale on Ježíš placama květnatil a já tu nebeskou větší radost rád oželím. Prosté čaulidské "Sorry jako" by mi stačilo.

   Smazat
  3. 14:35. Milane.
   Jo pane Milane, těžko můžete jako zbloudilá ovečka učinivši kradmé pokání oznámením, že další podvod se zatím konat nebude, žádat omluvu od člověka, který pouze vyjevil pravdu a nic než pravdu.
   A dal ovečce tak možnost to pokání učinit...
   Spíše byste se měl zamyslet, kde se ve Vás vzala ta zloba vedoucí k nechutným urážkám, kterých jste se dopustil na mou adresu.

   Smazat
  4. 18:24

   Pmětliv tohoto:

   "Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu." Přísloví 15:1 
   dal jsem vám (5:09) šanci k omluvě, neboť vy jste sprostým (není, doufám, nad prahem vašeho vnímání pochopení rozdílu mezi pojmy sprostý versus vulgární) a podlým způsobem nařkl z podvodu mě, ne naopak.
   Bohužel, mírovou ratolest jste nepřijal. Stačilo pouhé:"Sorry jako", a omluvil bych se i já za slova vyřčená hněvu. Namísto toho jste však naplnil
   Přísloví 15:2: "Jazyk moudrých přináší dobré poznání, kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost."

   Ano, když mě někdo napadne, pak jsem vulgární. Ale jen vulgární! - nikdy ne sprostý, natož podlý! A to je ten rozdíl mezi námi dvěma.
   Vy a pravda!

   P.S.
   K nechutným urážkám? Tak se vraťte zpět, kde to začalo, a zjistěte si, kdo první sklouzl z obecně názorové roviny do osobní roviny.
   Nepatřím k těm, kteří si nechají nasrat na hlavu.

   Smazat
  5. Milane ze Zahrady Čech, vulgo Milane, se mnou se netrapte, bylo těžké si vaší dvojjedinosti nevšimnout a nepodivit se, že právě vy byste si s nedopatřením vzniklou chybou neuměl poradit. Klidně nechte být. Může se hodit, až vás pan Dvořák v inovované verzi bloggu zabanuje. Dojdete si do práce s novým laptopem, že. JiH

   Smazat
  6. 21:30. Milane.
   Jeden moudrý člověk pravil:

   "Kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem"

   Smazat
  7. 8.26

   Sorry jako, trapně jsem se zmýlil. Měl jsem vás za oponenta, ale přece jen za chlapa. A vy jste zatím křivák. Nebo jen hlupák?
   Vám vážně nedošlo že ten druhý laptop si v práci nechávám? Začínate mi svou hloupostí připomínat unk Howna. Hm. To bych vskutku rád viděl jak mi bude jeden z nicků zabanován, když je každý na jiném počítači. Nashle z práce, hloupý pane.


   Smazat
  8. 10.28

   Filozof?
   Kdybys mlčel, zůstal bys jen oponentem. Takhle ses stal křivákem. Pravím já.

   Smazat
  9. Panove, timhle vasim intelektualnim dohadovanim.... no slr jinsk, nechte toho intelektualniho narikani, kdo se vyjadruje jako drevorubec ci metar a kdo se vyjadruje intelikentne.... oboji ma stejny vyznam, totiz kdyz vam dojde soukani dlouhych intelikentnich vet, tak budto zacnete narikat nad kolegovym slovnikem, a stavite se nad nej.... coz je naprosta pitomost....mel jsem to "stesti" poznat jak zde pred 69 spoustu ci hodne intelektualu, kteri byli mistri v lepsomluve, pokud byli strizlivi, ale divili byste se co dokazali a myslim nasi predni dissidentsti i komunisticti baasnici kdyz se pri ideologickych dohadech ci disputacich (to zni lip) vozrali jak Danove... to jsem se skoro stydel i ja, ackoliv muj slovnik je pestry a rizny

   byl bych vam vsem osobne vdecny, abyste se vzdali lepsopisu, a kdyz jste si jisti ze nekdo pise hovadiny nebo lze (nyni fabuluje) tak mu to reknete na plnou hubu, a usetrite ostatnim plno casu si prelozit vasi lepsomluvu (Jarkovsky a spol) do normalni vecne cestiny... a laskave se neohanejte obvinovanim druheho ze se vyjadruje jak kanal, on i ten kanal je uzitecnej, a to vase urazeni, peskovani, a jine ijntelektualni vytky nechte bud Klausovi ci tom hele ja zapomel jmeno je to ,,, uz vim Fialkovi
   Pokud se mnou nebudete souhlasit , dejte si dva panaky (pro vas lepsolidi dva drinky treba rumu je levnejsi) ja sem tam uliznu Jameson, nebo 12* Metaxu ale uz to neni ono a pak uvidite jak vam ta nase zizkovska cestina pujde

   Smazat
  10. 22.02
   Basoši, já jsem lopata volbou, ne lepšolid, ale ti dva se do mě navezli, že mám dva nicky a že podvádím atd. no a toto je následek.
   Rádi by vzdělanci lopatě nasrali na hlavu, leč nedaří se jim to.
   Aby taky jo, když já, na rozdíl od nich, nelžu, nepodsouvám, ani nemanipuluji. Ani ty dva nicky a proč jsem nikdy netajil - jenže oni ucítili šanci jak mi to nandat tak se do mě pustili. A nebýt toho, že tím otravujeme ostatní, asiže bych se i bavil.
   Oni ale lepšolidé obecně těžce nesou, když lopata neodpovídá jejich šuplíčku "blbec" a navíc vládne slušnou slovní zásobou. Zkrátka tu rozpoutali skrytý "třídní boj". Tak jo. Proč ne? Nikdy jsem z boje neutekl.
   Upřímně - Já na to v 5.09 čekal, jak teď vidím neodůvodněně, jako reakci omluvu za nařčení z podvodu. Aspoň tak bych to udělal já na jejich místě. No nic. Každej jsme holt jinej.

   Smazat
 5. Zavedení uhlíkové daně bylo známé již řadu měsíců. Konec konců, má to být jeden ze zdrojů na splácení oné megasekery, kterou odhlasoval i Bureš na konci minulého roku. Jediný, kdo se tomu alespoň na krátkou dobu vzepřel, byl Orbán. A to nebylo kvůli dani, jako takové, ale kvůli tomu, že Maďarům hrozili krácení výplaty z oné sekery za nedodržování zásad právního státu. Proto nechápu to současné "překvapení" nad raketovým růstem cen. Všechno se u nás dováží, nebo převáží. Máme to tak nastavené. Tak že pokud se zdraží pohonné hmoty, vlivem zavedení nových daní, zdraží se i vše, co se převáží.
  Tak že se to nebude týkat pouze energeticky náročných výrobků, ale prakticky všeho. Tak že ono "překvapení" svědčí pouze o tom, že máme společnost rozdělenou na dva tábory. První jsou gauneři, kteří to věděli a druzí jsou tupci, neschopní sčítat jednoduchá čísla. Ale oba tábory tomu nadšeně tleskaly a jejich jedinou starostí bylo, aby jsme z onoho dluhu také něco dostali. Kdo a jak onen dluh bude platit a u koho většina peněz nakonec skončí se neřešilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vsimnete si vsichni jedne veci.Kazdy vi,ze nam kradou dve tretiny mezd

   OS tj obcanska spolecnost je tak zpracovana ohlupovadly zvlaste GR TV drziciho svoje koryto a chce za to jeste pridat,ze namisto,aby se ozvala svym "zastupcum"politikum,ze ji nemohou tak sproste a drze gangstersky rabovat donekonecna,tak tleska a krici svymi kavarenskymi povaleci,ze se nikdy predtim nemela lip?!.
   No to se sousedum s vysokymi platy zvysuji ty uhlikove dane,oni maji opravdu plne zadky a rezervy vysokych platu a nasi jim tam chodi robotovat,aniz by si uvedomili,ze to neni spravna perspektiva mit takove "zastupce",kteri si delaji ty svoje zasmolene bobkove listy tzv "programu"jen pro sebe a jeste chteji snizovat korporacim dane a to v dobe C19 kdy nas vybijeji nemocemi a nejsou schopni sehnat ani poradne solidni ruske vakciny, protoze nase kapacity vyzkumu a vyroby kdesi zacantrosili a penize za ne ukradli a to nazvali kapitalismem bez privlastku (ve skutecnosti bez jakychkoli skrupuli)a to mame snaset a nemame uvazovat jak to napravit?
   To nas nechaji na ty shnila vrata republiky koukat jako telatka a daji vratum na ten shnily podklad "novy" nater a ten vime,ze hned odpadne a budeme tam, kde to uz je shnilota nacisto na plech?

   Smazat
  2. Hlavně si všimněme, že i kdyby nám poručili skákat po jedně noze. A dali do do zákona. Tací idioti jako p K. ze Svovodného radia by tvrdili, že zákon je zákon a ten se musí dodržovat.

   Smazat
  3. Některé evropské státy (včetně nás) začínají do Evropy dovážet na lodích Ropu a Zemní plyn z USA. Cesta tam a zpět je cca 10 000Km. Mají oni také emisní povolenky, nebo to platí jen pro Evropské ovce.

   Smazat
  4. Pane Kamensky,dobra poznamka,ale oniuz nasli prima reseni

   nedovazeji nic,to by stalo kupu penez.
   Koupi to od Rusaku nacerpaji do lidi a prodaji s vydelkem do EU!
   Myslim,ze by bylo zajimave resit nejprve problemy NR prednostne a pa,pokud se to povede klidne i dalsi..

   Smazat
  5. 14,34
   Ano, spousta firem "podniká" tak, že nakoupí ropu, nebo plyn od Rusů a potom ho vydávají za "západní".
   Ale i tomu začíná být pomalu konec. Putin sleduje, jak se k Rusům kdo chová. Bělorusové si na tom založili docela slušný byznys. Nakupovali od Rusů ropu za výrazně nižší ceny a přebytky přeprodávali na západ. Putin jim ale zatnul tipec. Podobně se zachoval k Polákům, kteří nakupovali ruský plyn a posílali ho reversem na Ukrajinu. Putin jim snížil dodávky na takovou úroveň, že jim zbylo s bídou pro ně. Je zřejmé, že Rusové přestanou sponzorovat všechny, kteří s k nim chovají nepřátelsky. Že se to dřív, nebo později dotkne i nás je víc než pravděpodobné.
   Kdysi se všichni Rusům posmívali, že prodávají jenom suroviny. To už není pravda. Uhlovodíky tvoří cca třetinu ruského exportu. A i tu se díky novým plynovodům a ropovodům na východ podařilo značně diferencovat. Tak že výrazné omezení těchto dodávek do EU by Rusy sice citelně zasáhlo, ale na rozdíl od EU už nepoložilo. To my by jsme byli v pěkné prdeli, protože stávající infrastruktura stojí a padá na trubkách z Ruska. Jakákoliv alternativa by znamenala výrazné zdražení ropných derivátů na našem trhu.

   Smazat
  6. Krtečku, někteří zde aktivní by vám vysvětlili že vám žádné dvě třetiny nikdo nekrade, že je to vlastně konáno pro vaše dobro, abyste mohl lépe žít a dosáhnout na vymoženosti poskytované státem. :-)
   To jsou ty správné ovečky, milujcí pravidelné stříhání a svého páníška. Nekverulují a tak je to správné tak to má být.
   Vemte si z nich příklad. :-)

   Smazat
  7. Kastelane 17/43 to je ta odruda neomarxismu a modry trockismus

   za to byla Trockemu udelana cepinem dira do kebule!

   V Americe se Biden priznal,ze sfalsovak volby a zduvodnili to tim,ze to bylo v zajmu vsech volicu.
   Je tam bezne podvest nekoho a okrast ho,coz se pokklada za zvlast zdarila operace sice nemoralni,ale ucinne chovani a obcane jsou tim dokonce spokojeni a nasypou si jeste poppel na hlavu,ze jsou vlastne tim sami vinni.
   Stoji je to dnes hafo(527 726) mrtvych,ale i ti jsou tim,ze se nakazili, sami vinni.
   Pokud takovou moralku volbou na pr.neomarxistickych piratu a STAN
   bude volicska vetsina chtit,pak se splni sen zlocincu a mensina bude vladnout vetsine,tak jak to otrokum je naplanovano a demokracie bude znicena a caos pochodu institucemi bude standart.

   Dojde k jeste vetsimu chuzovani uz tak zubozene OS a lhostejnost a vybijeni obyvatel planety bude pokacovat podle planu,az dojde k jejimu vylidneni,chaosu a nastupu zla.
   Pak pokud to jeste neumite se velice rychle naucite rusky a zahajite prestehovani!

   Smazat
  8. Krtečku 18:58
   Naštěstí ještě ruštinu ovládám docela slušně, tak možná budu mít ještě kam emigrovat. :-)
   (To by mě před 30 lety nenapadlo, že o tom vůbec někdy budu přemýšlet.)

   Smazat


  9. kostelniku
   sem uz sakra starej ale premejslim o tom ac mam zamorskej pas, ale zase sem vodvockovanej takz ze by mne Volosa mozna vzal na milost

   Smazat
 6. Přečtěte si na H novivkách: Pořád nechápu co se děje, říká pimář Michal Rezek, z FN Brno a popisuje jak EMA nedoporučuje léčit Ivermektinem, který je už dlouho prokazaztelně účinný a doporučuje Remdesvir o kterém se ví že je neúčinný. Takže další důkaz že EMA je výkonný orgán nadnárodních farmaceutických firem a prezident Zeman má pravdu, když požaduje odvolání Blatného, vedoucí SUKL a Petříčka. V podstatě EMA ohrožuje životy občanů EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. A ty na hlavu unkhovne i když v tvém případě je to zbytečné troubo po lobotomii. Kde je nasráno....

   Smazat
  3. A ty na hlavu unkhovne i když v tvém případě je to zbytečné troubo po lobotomii. Kde je nasráno....

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Po Velikonocích budeme moudřejší. Z tohoto marastu nám pomůže trpělivost a čas...

  OdpovědětSmazat
 9. Spousta lidí žije v iluzi, že k blahobytnému životu není nutno přemýšlet a pracovat, ale ,,klanět se a sloužit svému králi". Ten jim pak na oplátku zajistí onen blahobyt. A jak už to tak u nás bývá, bude to samozřejmě na věčné časy.
  Lidé, procitněte !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo ctí cara a je Vávra může něčím býti,kdo nechválí bude věčně jenom vodu píti-K.H.Borovský,Křest sv.Vladimíra,r.1848.Stále to platí

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Běžci, co dobrého dnes v EU je? To nám napište. Populistický jsem proto, že jsem proti tomu co vy uznáváte? Populismus je vysvětlený m.j.i jako líbivý. Tak proto máte rád všechno, co se nemá lidem líbit.
  Podle vás mají občané volit jen ty, kteří se jim nelíbí, nepopulistické.

  OdpovědětSmazat
 12. Plynovod je důležitý faktor při přechodu Německa na OZE, pokud se uskuteční v plném rozsahu je energetickou zálohou i pro nás, takže v každém případě se musí dostavit a myslím, že dnes už není síla, která by ho mohla přerušit. Sankce jenom Rusko posílily ve vlastní produkci a my a další země jsme přišly o trhy v Rusku, to je smutný výsledek a ještě smutnější je fakt, že si to nejsme schopni přiznat!! Prohlásil psychiatr MUDr. David, že Biden trpí podle jeho názoru lehkou kognitivní poruchou, což pro výkon prezidenta USA není příliš dobrou zprávou. V současné době jsou USA pro svět ekonomickou i politickou zátěží a situace se bude spíše zhoršovat. Také dolar přestává být důvěryhodnou světovou rezervní měnou a hledá se náhrada! K válce velmocí nedojde, protože by to nebyl pro nikoho přínos, takže si dále budou okopávat kotníky, ale to je asi tak všechno, nikdo nemá odvahu spáchat rozpoutáním války sebevraždu, protože po případné válce, už by asi byla všechna slova marná!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

   Smazat
  4. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
  5. Kačere, unkrovne tobě se to kecá z kachličované místnosti.Ale výroba vakcíny Sputnik ve Francii, Itálii a Německu je neoddiskutovatelný fakt. A těch padesát zemí co ho od Ruska odebírá taky. Nikdo z nich nehlásil problémy při očkování Sputnikem. Kdyby jo, tak to by byl rachot. Kačere tak se s ním furt netrap...!

   Smazat
  6. Vazenemu panu pervoschitelstvu Adminstratory tohot docela dobreh keckoutku

   Vazen a cteny pana Admo, vedete zde dobry a vecny spolek, ale i pres to bych si dovlol jak neslusny intelooper vam neco laskave vynechat... je samozrejme ze slusni lide se zmeni v morony a zalezou a druha cast se nase#@##$#? a zacme psat dost neslusne ale vecne vystizne a kratce. nevim kolik nas prasat je zde, a tak vas prosim neodebirejte neslusne ale vecne komentare, a pokud mate trosku vic casu tak nahradte stavnatejsi ci idioticke nadavaky symboly,,!#$$%#^^%^

   lidem to doje taky ze mu rikate ze je pitomej vul, ale vypada to daleko distinguavaneji - do te doby kdy se kazdej vozere ale pak uz neni shopnej psat

   na zaver, mam rak Vas kecplatek, je dobrej da se rici nestranej ldii jsou zde dobry, jen toho intelektualistu spojeneho se soukanim elegantnich dlouhych vet mi trosku zapacha

   jinak Vas jaksetojenuje davno predcil Zvedavce kde si muj souputnik Stvora udelal lyceyum kde on je top modroser ci Arbitr Elegancia

   mejte se hezky delate dobrou vec jen vypeskujte basniky i soukaly dlouhych intelivet verte mi ze i oni dokazi rict vole// hodne uspechu a stesti

   Smazat
  7. Pane adminstratore, preklepy a chyby jaou moji vinou prisi vsemi destetiQUETY bez diakritiky nauzil jsem se psat za morem,a sem tam si polozim prst na spatnou klapku, mam blby brejle, proto prosim zadam o laskavou omluvu

   Smazat
 13. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to Dr. oficiálně zde diagnostikovaný DEBIL. Takže se nedivte.

   Smazat
 14. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

  OdpovědětSmazat
 15. Snad se lidé proti takovým hloupostem vzbouří a vykopnou zelené fanatiky po celé Evropě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi

  1. 10.53

   Lidem toho ke vzpouře už mnoho nezbývá, Cabliku.

   Na revoluce a defenestrace jsme, na rozdíl od předků, změkčilí a zbabělí (říkáme tomu humanita a rozvaha - viz už jen samotný pojem "sametová revoluce" a "nejsme jako oni"), takže zbývají už jen volby.
   No, dnes se kamvítrpláštivý Klaus jun. vzdal působení v politice, tak uvidíme, kdo po něm.
   Pak by už koalice SPD, ANO, Trikolóra a KSČM byla možná.

   Napřed ale musí občanům dojít, že tyto volby, na rozdíl ode všech předešlých, nebudou ani tak o tom co chceme (a co se už tři dekády jen slibuje a neplní), ale hlavně a především o tom, jakou vládu nechceme.
   To je dle mého jediná "cesta vzpoury" a hlavní prioritou těchto voleb.

   Smazat
  2. Milane!

   Všechny palce nahoru!!

   Smazat
  3. Milane,koalice,kterou jste sestavil mozna nebude. V pristich volbach

   uz mistri sveta ve skoku na spek,tj volici ČR na spek nemusi skocit.
   Na pr Trikkolona by chtela pokracovat v trendu a la byvaly president ODS.
   Dost poplantany Klaus ml.by snad chtel zvitezit,ale fotr mu nedovoli zastupovat zajmy volicu a ti uz tvori svuj vlastni PROGRAM.
   Kdyby chtela Trikkolona zvitezit, musela by chtit si zabezpecit volice a prevzit jejich HODNOTY.
   To vsak mlady nemuze,protoze by dostal od fotra rakoskou na holou!
   Proto dale prosazuje na pr. odstraneni minimalni mzdy v situaci,ktera smeruje obcany ke katastrofe.
   To neni politik,ale ucitel,takze at se vrati radeji do tridy a tam kaze svoji vodu podle prvni priority k ovladani sveta!

   No ni?

   Zda se mi,ze to pochopil i nas GURU pan OK samuraj!
   Taky ostatni vami jmenovani za nic nestoji a vidite vsichni,ze nami obcany pohrdaji a neobjevi se mezi nami,tak proc je vubec volit,kdyz zadne volice nechteji a vystaci si sami se sebou..

   Smazat
  4. milane Pokud začne být ouvej i lidem na tom „slavném" západě tak to propukne všude. Už tam též demonstrují a mají toho plné vidle. Místo Klause to vzala Mayerová. .

   Smazat
  5. Co se tyce Trikolory,tak to jeji sef Klaus ml.vzdal

   nyni by mohli jeji sympatizanti prejit pod SPD.
   Kdovi,mozna se tady objevi a my jim vysvetlime v diskusi,ze tady u nas na NR hraje muzika opravdovy narodni volicsky starosvetsky rokenroll!

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zalez, šupáku, otravuješ. Neplatíš, nepřepínej.

   Smazat
  2. Kdo používá hlavu k myšlení, tak dojde snadno k poznání, že nejde v Rusku o žádnou změnu v ekonomickém systému státu, ale pouze o bezpečnostní opatření, kdy si RF "vyčistí" území, na kterých nechce mít cizí vliv a za zábor nemovitostí zaplatí , takže nemůže být řeč o žádném "znárodňování", což celá světová veřejnost pochopí a těžko bude někdo protestovat , včetně dotčených majitelů!

   Smazat
 17. 9:41 A vám to rve žíly, že? Tak bacha, aby vám neprdla cévka nebyl z vás jen slintající dement. Kdo by nás tady obšťastňoval těmi rusofóbními keci. Putin jde krůček po krůčku a osvobozuje Rusko od Americké nadvlády. I kdyby jste se vzteky roztrhnul, jinak už to nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:28
   Vy se raději doučte Český jazyk, než budete někoho kritizovat.

   Ne KECIII,ale KECYYY. NE AAAMERICKÉ, ale aaamerické,

   Smazat
  2. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
  3. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
  4. Hodný člověče, já se zase divím vám, že vás tady baví tapetovat stále stejné výpady vůči blbovi, když víte, že je to zbytečné. Nic proti vám, ale už mi začínáte víc vadit vy, jako ten magor. Když totiž debatuje člověk s blbcem, po minutě debatují dva blbci. A ten chytrý je větší blbec, protože ten blbec to má od přírody. Zkuste o tom přemýšlet

   Smazat
 18. EU by už teď měla myslet na nákup Sputniku, burcuje bavorský premiér
  Evropa musí co nejvíce zrychlit schvalování ruské vakcíny Sputnik V a již nyní se musí věnovat nákupu tohoto preparátu proti nemoci covid-19. Po čtvrtečním jednání premiérů německých spolkových zemí, ke kterému se připojila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, to prohlásil bavorský ministerský předseda Markus Söder.„Je nezbytné zrychlit schvalovací proces, obzvláště u Sputniku,” řekl Söder. „Ale co je důležitější, protože schválení je podle mě jen otázkou času, Evropa už teď musí přemýšlet, jak toto očkování koupí. Není možné, aby se čekalo na schválení a teprve poté nakupovalo,” zdůraznil.Söder rovněž uvedl, že vzhledem k potížím s produkcí Sputniku V je důležité poskytnout Rusku nabídku na výrobu preparátu v Německu. Podle agentury Interfax se již Rusko s Německem dohodlo; jméno německé firmy, která bude látku vyrábět, ale zveřejněno nebylo. Sputnik V je nejvíce spojován s biofarmaceutickou firmou IDT Biologika ze sasko-anhaltského souměstí Dessau-Rosslau.

  OdpovědětSmazat
 19. Kdo používá hlavu k myšlení, tak dojde snadno k poznání, že nejde v Rusku o žádnou změnu v ekonomickém systému státu, ale pouze o bezpečnostní opatření, kdy si RF "vyčistí" území, na kterých nechce mít cizí vliv a za zábor nemovitostí zaplatí , takže nemůže být řeč o žádném "znárodňování", což celá světová veřejnost pochopí a těžko bude někdo protestovat , včetně dotčených majitelů!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:02
   A co tak vyhazet a vyčistit vše sebrat rusákum ve VARECH, ty mega MAGORE.

   Smazat
  2. Investoři z RF a dalších postsovětských států po roce 1992 Karlovy Vary prakticky zachránili, protože byli v tak žalostném a zoufalém stavebním stavu , že by spadly !!!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 20. Kdo to říká, sám to je!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. Chce se nám v tom profízlovaném, prolhaném probruselském spolku Pirátů, TOP 09 a podobných udavačů ještě žít? Neměli bychom udělat k volbám referendum, zda je nás Brusel hoden? Nemáme od těch podvodníků odejít? A k tomu Jourová...
  https://www.skrytapravda.cz/zahranicni/3905-malo-naockovanych-v-rusku-copak-to-potrebuji-vesele-si-ziji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Anonyme,na zakon o referendu je 31 let ambarga a i kdyby ho pustili


   bude ten zakon pro obcany k nicemu!
   Proto ČSV uz vymyslela daleko ucinnejsi a levnejsi mechanizmus jak ho nahradit a mohou si ho ti zmrdi pak strcit do zadku lidove do prdele !

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 22. Ruský ministr zahraničí prohlásil, že EU zničila vztahy s Moskvou

  https://cz.sputniknews.com/politika/2021032313366427-rusky-ministr-zahranici-prohlasil-ze-eu-znicila-vztahy-s-moskvou/

  Rychetský a další ústavní soudci čelí trestnímu oznámení. Podaly jej Bobošíková a Lipovská

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021032213363237-rychetsky-a-dalsi-ustavni-soudci-celi-trestnimu-oznameni-podaly-jej-bobosikova-a-lipovska/

  V Rusku bylo zahájeno testování vakcíny Sputnik V ve formě nosních kapek

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021032213364389-v-rusku-bylo-zahajeno-testovani-vakciny-sputnik-v-ve-forme-nosnich-kapek/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty se smejes. Ale neni to tak davno, co si Americani stezovali, ze meli jejich diplomate od Cinanu fasovat analni covid testy :)) Chtel bych videt ty paka z americke ambasady, kdyz si cetli navod jak provest analni ster. To musel byt pohled k nezaplaceni :))

   Smazat
  2. Predchozi patrilo mezitim smazanemu unknownovi. Normalne bych nereagoval, ale tohle mi pripomel.

   Smazat
  3. cert Oni tihle poskoci z neziskovek jsou celí vražení do pruhovaného (__!__)

   Smazat
  4. Činani ti miglanci prisli na to,ze C19 vytvari mutace

   a to i s pomoci parazitu v organismu,kdy se mRNA ziskava jen RESISTENCE,ale vir hleda jine misto nez pro, ktere byl pry "vedci" na nas vypusten .
   Tak analni test davaji cinani vsem no stezuji si i Japonci,ze je to ponizujici,ale kdyz se dozvi proc to ti komunisticti brutalove chteji tak jim ho pry daji.
   Proto ucinkuji pry na Covid 19 i leky na odstranovani parazitu (pro psy a kocky),tedy i na to se pry tam prislo!

   Smazat
  5. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
 23. Skylink zvedl roční poplatek na 1499 Kč. Od 1. července 2020 provozuje platformu Skylink společnost Canal+ Luxembourg S. à r.l..
  Chudáci v Luxembourgu asi vydělávají málo, takže se musí na ně skládat i kolonie. Nic s tím nenaděláme. Abychom jim udělali velkou radost, musíme volit komunisty.

  OdpovědětSmazat
 24. 11:07-západ, bezejmenný, má podobný termín zestátnění. Většinou jako formu pomoci v následné privatizaci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:18
   Něco konkrétního by nebylo, jinak jste jen tlučhuba.

   Smazat
  2. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
  3. 16:08- nebuďte líný, najděte si to na NETu. Přiléhavější je název oddlužení za peníze daňových poplatníků a dělá se to u firem s mnoha zaměstnanci nebo sektoru bank.

   Smazat
  4. PS. Vy už si nepamatujete, jak záp. státy v 60., 70.letech zestátňovaly podniky a úředně stanovovaly strop nájmů, aby udržely přívětivou tvář dravého kapitálu?

   Smazat
 25. "Klinický problém jedné osoby zde může mít celosvětový politický dosah.", píše pan David. To není, podle mého nekvalifikovaného náhledu, tento případ. Urážka prezidenta Ruska byla iniciována jinými - ne dementními v běžném smyslu toho slova. O to je to závažnější situace. Putin na to přímo reagoval skvělou odpovědí a nabídkou Bidenovi. A nepřímo asi v rozhorech s ministrem obrany na Sibiři. Protože hrozba rozsáhlého válečného konfliktu je podle všeho mimořádně akutní. Bohužel, jediný z významných politických lídrů, který se odvážil ohradit se, byl mjerzavec Erdogan - Erduan.

  OdpovědětSmazat
 26. Ano EU sere na Sputnik ale Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Rakousko a celá Jižní Amerika zjevně ne. Ani Brazílie nedala na doporučení USA Sputnik nebrat. Osobně bych se tím, unkrovne-Kačere netrápil. Tak to je a ty to svojím odporem nezměníš.

  OdpovědětSmazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
 28. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 29. Souhlasím s názorem kolokola, že v tom "klinickém" problému není jádro pudla. Ale samozřejmě ten "klinický" problém se může ukázat jako klíčová a rozhodující součástí nějaké konstelace, bez níž by se to něco buď nedalo úmyslně odstartovat, případně bez níž by se nemusely rozvinout i nezamýšlené důsledky. Čelinč, říká Větvička.

  Ostatně, (a kdoví, možná i "na druhé straně"), pamatujete, spolubesedníci moji milí, pamatujete Ronalda Reagana ??

  Když nastoupil, obavy z jaderné války - zdaleka nejenom v režimní propagandě a zdaleka nejenom na Východě - skutečně panovaly (nepříklad jméno "Armageddon" se teprve tehdy dostalo do širšího oběhu) a já docela příhodně okolnostem zrovna četl Merlův román Až delfín promluví.

  Merle tam totiž taky napsal pana POTUSe, který je spíš za míň, což ruku v ruce se zájmy zájemníků přivede svět na pokraj totální války. No a jako explicitní příklad toho, že tehdy, v době sepsání (myslím 1967) konstelace "nablblý prezident, loutka v rukou warmongerů" není nic nového pod sluncem, zařadil do textu explicitní právě na Reagana, tehdy bývalou průměrnou holywoodskou hvězdu, ovšem v roli guvernéra významné Kalifornie. Z Merlovy jasnozřivosti šel strach, když jste to četli v ČSSR roku 1980 a bylo Vám patnáct.

  Pak to ovšem bylo trochu jinak, ale nemuselo být, to je taky pravda.

  Druhá vzpomínka, kterou už jsem tady taky někdy určitě skleroticky ventiloval, se víže k podzimu 1982 a úmrtí Leonida Brežněva. Jeden kolík, který měl přes tatínka trochu přístup k tomu, co si meri sebou povídají kovaní soudruzi v Ostravě, nás šeptem přesvědčoval, že ve Svazu je jedna skupina, která to celé chce prodat. Fakt, vážně. Pak jsem to teda slyšel ještě asi dvakrát. No, pravda je, že tehdy jsem si něco takového prostě neuměl představit. A ono stačilo pár let a bylo to v přímém přenosu.

  Nuže, nikdo mi nevymluví, že posledně zmíněný faktor nehrál podstatnou roli v tom, že prezidentství Reagana nevyústilo v něco podobného jako prezidentství románového Smithe u Roberta Merla. Politika pokračovala jinými prostředky a cíle politiky bylo dosaženo, ale jinými prostředky než totální hardcore válkou. Otázka (na kterou si asi musí odpovědět každý sám, protože z archivů atd. toho asi ještě dlouho nmevypadne nic kloudného) je, jaké karty ve skutečnosti byly ve hře a na stole jako hratelné.

  Obdobné otázky si můžeme klást dnes. Za mne: bez mnoha tehdejší iluzí - i obav, když strach mám hlavně o generaci našich dětí a jejich dětí - starší, nepříliš moudřejší.

  Takže asi jediné, co z mého povídání vyplývá, je, že určitě existuje herní varianta zahrnující palácový převrat v Rusku (daleko spíš či přednostněji než v Číně), a dosažení cílů politiky jinými prostředky, nikoli ovšem (totální) válkou. Ale obejde se to i tentokrát bez odpalování rachejtlí?

  OdpovědětSmazat
 30. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. EU by už teď měla myslet na nákup Sputniku, burcuje bavorský premiér
   Evropa musí co nejvíce zrychlit schvalování ruské vakcíny Sputnik V a již nyní se musí věnovat nákupu tohoto preparátu proti nemoci covid-19. Po čtvrtečním jednání premiérů německých spolkových zemí, ke kterému se připojila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, to prohlásil bavorský ministerský předseda Markus Söder.„Je nezbytné zrychlit schvalovací proces, obzvláště u Sputniku,” řekl Söder. „Ale co je důležitější, protože schválení je podle mě jen otázkou času, Evropa už teď musí přemýšlet, jak toto očkování koupí. Není možné, aby se čekalo na schválení a teprve poté nakupovalo,” zdůraznil.Söder rovněž uvedl, že vzhledem k potížím s produkcí Sputniku V je důležité poskytnout Rusku nabídku na výrobu preparátu v Německu. Podle agentury Interfax se již Rusko s Německem dohodlo; jméno německé firmy, která bude látku vyrábět, ale zveřejněno nebylo. Sputnik V je nejvíce spojován s biofarmaceutickou firmou IDT Biologika ze sasko-anhaltského souměstí Dessau-Rosslau.

   Smazat
  2. 15:31
   A nedá si pokoj, neustále tady bude blábolit o sputniku, který nikdo neschváli. POMATENÝ, poblozněný, ruský stařík.

   Smazat
  3. Velice se podivuji Unknownovi , alis Indický běžec, že sem něco píše, když ví, že bude během hodiny smazán!! Jde o psychickou poruchu, tento patologický,prolhaný a sprostý grafoman, je praktickou ukázkou duševního onanisty , kdy mu dělá potěšení, jak "trpí" , když provádí sebemrskačství a potom může vykřikovat svoje sprosťárny!! On jenom v roztoužení duše čeká, až bude smazán a dojde u něj k patologickému orgasmu a uspokojení!

   Smazat
 31. Na vebu Myšlenky o čemkoliv je nově zveřejněn článek "Stát nehájí naše zájmy".
  Zejména diskuse pod ním je světová, zkuste se všichni podívat na:
  https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2021/03/stat-nehaji-nase-zajmy.html#comment-form

  a pana Dvořáka prosím o komentář, případně převzetí textu i s příspěvky do diskuse. Na tomto vebu jsou v archivu blogu odloženy taková témata, jako:

  Zkáza Velké Tartárie (12 článků, leden - březen 2015)
  Atlantská historie otroctví současné civilizace
  Pravda o Tibetu (listopad 2015)
  HYPERBOREA (únor - duben 2016)

  a mnoho dalších o dějinách Slovanů, Germánů a Evropy

  OdpovědětSmazat
 32. Máme dluh cca 500 miliard a to ještě zdaleka není konečný účet a potřebujeme 52 kusů dalekonosných děl z Francie za miliardy!! Já si tak broukám pod vousy a nebudu daleko od pravdy, že prostě vzali provize, tak teď se musí nakupovat , kdyby čert na koze jezdil!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Delo za sebou tahnu,bum bum bum,dame delovou ranu otrese se dum.

   Udelejme nasimi dely pravdy do hlinenych hradeb zla a lzi diry jak vrata!
   ANNA husita z KSH uz si dava pres oko pasku,pokud se mezi obcany novy ZIZKA nenajde, bude ho suplovat ona, autorka nove ideologie ANTINEOMARXISMU a ne,ze ne ANO!

   Smazat
 33. 15:56
  Pokud přestane Rusko harašit a vyhrožovat zbraněma, nemusí nikdo zbrojit.

  OdpovědětSmazat
 34. USA ZEMĚ SNŮ !!!!!!!!!
  Američan zavraždil svého dědečka, při výslechu vytáhl z kapsy jeho uši Otřesný případ vraždy museli o víkendu řešit floridští policisté. Třicetiletý Kolby Parker zavraždil svého 77letého dědečka a následně mu odřízl uši. Policistům vrah následně sdělil, že si jeho dědeček přál být na věčnosti s babičkou a že už „přišel jeho čas“.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vole, radim ti, chod ven jen s futralem na usich:-)

   Smazat
 35. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 36. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 37. Neschopny Vojtech, neschopna Prymula:

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-objednavky-vakciny-covid-19-evropska-komise-81-procent-davku.A210323_150924_domaci_lre

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase lžeš debílku Unknowne , objednáno bylo dost, ale EU nedodala a to lze doložit !!!

   Smazat
  2. 16:54 Takze podle tebe lzou vsichni novinari?

   https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-objednala-jen-81-procent-vakcin-ktere-mohla-ziskat-40354872

   Smazat
  3. Tady se zase ukazuje, jaky je Babis pitomec, kdyz si jde stezovat, ze se v EU rozdeluji vakciny nespravedlive a pritom neobjednal dostatecne mnozstvi, i kdyz to treba tak udelaly jine staty. Je to jako kdyz prisel s tim, ze je mozne z ampulky vytahnout 6 davek a tak mu Pfizer zkratil dodavky o 20%, protoze ve smlouve se jasne pise o mnozstvi davek a ne o mnozstvi ampulek.
   Uz se tesim, jak ten slovensky idiot prohraje volby, po volbach ztrati narok na nekonecne subvence jeho ztratovych podniku a privede je na buben.

   Smazat
 38. unknowne, zase za blba? Jak ty to děláš, že ti to pořád tak vychází? Smlouvy s Ruskem uzavřela jete Francie, Itálie a Španělsko. Indie má smlouvu na výrobu 100 miliónů dávek. Včera to hlásili na ukrajinských webech a nadávali, že e na ně EU vykašlala a oni musí brát ruský Sputnik přes Indii a ne přímo z politických důvodů. Rusko vědělo, že EU mu bude dělat problémy a má vlastní vakcíny. Tak obsadilo lukrativní trhy v zemích třetího světa. A Německo a spol. Chtějí taky trochu. Jinak v Rusku bylo ke včerejšku očkování přes 6 miliónů lidí z toho 4 milióny dvakrát. Počty nakažených stabilně okolo 9 tisíc. Na 146 miliónové Rusko dobrý. Uvolňují a přecházení na normální život. začaly velikonoce. I pro pravoslavné. Po ruských městech chodí tisícové průvody. Průmysl nezavřeli. A co my? Opět třicet ní v ajnclíku? a dej si bacha! Hamajda koupil 146 vodních děl na ty, kdo by se snad jeho demokratickým metodám zprotivili.

  OdpovědětSmazat
 39. unknowne, ty senochrupe. Rusko nestíhá vyrábět ani pro sebe. Tak prodává licence. Do Indie, Itálie, Německa, Francie, Španělska a zájem má i Rakousko a Dánsko. nejen že uvažují. Více než 50 zemí neuvažuje, ale kupuje a očkuje! A ty země, které koupily licence chtějí Sputnik pro sebe a taky prodávat. To jsou fakta, ty osle. S tím nic nenaděláš.

  OdpovědětSmazat
 40. unknowne. Vůbec nejde o Evropu!! Kdy už to pochopíš? Evropa je malý flíček na mapě světa a má vlastní vakcíny. Rusové po ní nejdou. proto nijak nespěchali se žádostí o certifikaci. Jde o ten zbytek světa. Tam je ten hlavní trh. Čína a USA mají vlastní vakcíny. Zbývá Asie, Afrika a Jižní a Střední Amerika. A tam všude už se očkuje Sputnikem. Jen země jako Pákistán a Indie jsou dohromady 2 miliardy lidí! USA si zabraly Kanadu a Mexiko a s Ruskem se perou o Brazílii. Evropu odstavily. nedají jim svoje vakcíny a dokonce ani Astru, kterou neočkují, ale vyrábějí. Tu dali právě Kanadě a Mexiku. EU je za blbce a my, jako obvykle s ní.

  OdpovědětSmazat
 41. Tak ještě jednou ty pitomče! Rusku nešlo a nejde o EU. Šlo a jde mu o světový trh. Zatímco EU se nemůže dohodnout sama mezi sebou a kradou si mezi sebou pomůcky i vakcíny, tak Rusko obsadilo Asii, Afriku, Jižní a Střední Ameriku. Američani mu zabránili proniknut do Mexika, kam dodali Astru, kterou vyrábějí, ale neschválili si ji. Totéž dodali i Kanadě. Evropu odstavili úplně. Rusko nestíhá vyrábět a tak zadává výrobu jiným. Aby se mohl vyrábět lék (jako cokoliv jiného) v EU, musí to být pod licencí, ty vole!! A Rusko má špičkové výrobní kapacity. EU mu může leda tak závidět. V kádi našli ledy tebe, ty primitive.

  OdpovědětSmazat
 42. KDYŽ ČLOVĚK PO OČKOVÁNÍ VYHRAJE ŽOLÍKA, TAK MÁ POTOM JAKO HLAVNÍ CENU TAKOVOU MALOU "ZAHRÁDKU" NA OLŠANECH!!! DĚKUJI PĚKNĚ, UŽ SE BĚŽÍM OČKOVAT!!!
  Mezi lidmi, kteří zemřeli krátce po podání vakcíny AstraZeneca, jsou i dva lidé s trombocytopenií, kteří vykrváceli, protože neměli dost krevních destiček. V USA takovéto komplikace evidují i po podání vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.V Dánsku na trombocytopenii, tedy snížené množství krevních destiček, zemřela po očkování asi 60letá žena a ze stejných důvodů zemřel i jeden očkovaný v Norsku, kde s trombocytopenií hospitalizovali po očkování tři lidi.

  OdpovědětSmazat
 43. Přesně tak unknowne. Rusko nestíhá vyrábět i s těmi špičkovými kapacitami. A velká část světa bude proočkován "indickým" Sputnikem. Má jich vyrobit v první rundě 100 miliónů. Zájemci už se hlásí. Konečně ti to došlo! Ale že ti to trvalo.

  OdpovědětSmazat
 44. Rusko doted vyrobilo 8 mil. vakcin. Tak bacha, at ti nefrnknou zelvy:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. unknowne, pan premiér právě národu s lítostí sdělil, že od Johnson & Johnson nedorazí ani ampulka a od ostatních pouze zlomek. A lidi chcípají po tisících. Nepřeji ti nic zlého. Opravdu ne. Ale nedej Bože abys byl závislý na očkování. Tak co ty hrdino. Sputnik nebo udušení? Kápni božskou.

   Smazat
  2. Blbeček Unknown tu není kvůli diskutování, on je tu, aby ničil diskuzi. Už to konečně pochopte!

   Smazat
  3. Ale já to vím, pane Dvořáku. Ale dokud nemá pěnu u huby, tak se s ním bavím.

   Smazat
  4. Ale tím ho živíte, povzbuzujete...smazán bude každopádně, dřív nebo později. Jen diskuze utrpí púrávě proto, že na něj reagujte. Po vymazání toho pitomy pak diskuze vypadá jako z Marsu.

   Smazat
 45. Astronomicky a nesplatitelně předlužené USA jsou dnes politickou a ekonomickou rakovinou světa, zvláště v této době , kdy podvodně zvolený prezident USA zjevně trpí stařeckou demencí, kdy často neví kde je a čí je a tenhle "Alzheimerem a Parkinsonem" postižený kašpárek ovládá raketojaderné kódy !!

  OdpovědětSmazat
 46. Joe Biden byl dne 4.3.2021 šéfkou amerického Kongresu N. Pelosi pozván na oficiální online konferenci Demokratické strany.

  Po ukončení čtení projevu (z čtecího zařízení), řekl, že je šťasten, že může začít odpovídat na dotazy, pokud je to ovšem to, co má udělat, jestli tedy je to přesně to, co po něm Nancy Pelosi chce....

  A na to se Pelosi začala smát a řehotat. Zjevně opilá šéfka amerického Kongresu tak vyvolala pohotovost v Bruselu v centrále NATO a v ruské televizi mají druhé Vánoce, neschopnost amerického prezidenta podléhajícího opilé ženě je naprostou ukázkou dekadence a degradace americké moci.....

  OdpovědětSmazat
 47. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 48. Je nezpochybnitelná pravda, že největší světové výrobní kapacity vakcín jsou v Indii a ti nakoupili ruské vakcíny, takže nakonec se bude na světě očkovat nejvíce ruskými vakcínami!!

  OdpovědětSmazat
 49. Co si to zase vymýšlíš v té tvojí vypucované, debilní, nemocné makovici, přemřelo?

  "BUDAPEST, Hungary (AP) — Hungary has emerged as a European Union leader in COVID-19 vaccinations thanks to a strategy that sought shots from Russia and China as well as from inside the bloc, spurring increasing trust in jabs from eastern nations.

  But that strategy is up against a skyrocketing rise in new COVID-19 cases and deaths blamed on a more infectious virus variant first found in Britain that is putting an unprecedented strain on Hungary’s health care system....."

  OdpovědětSmazat
 50. „BUDAPEŠŤ, Maďarsko (AP) - Maďarsko se stalo lídrem Evropské unie v očkování proti COVID-19 díky strategii, která hledala záběry z Ruska a Číny i zevnitř bloku, což vyvolalo rostoucí důvěru v popíchnutí východních zemí.

  Ale tato strategie stojí proti raketovému vzestupu nových případů COVID-19 a úmrtí obviňovaných z více infekční varianty viru, která byla poprvé nalezena v Británii a která představuje bezprecedentní tlak na maďarský systém zdravotní péče ..... “

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hodný člověče
   Jasně, dobrý ale začínáš plevelit zdejší diskuzi.
   Vykašli se na toho blba howna.
   Nech ho mazat.
   On nám za to nestojí.

   Smazat
  2. unknowne, ty pitomče jeden. Ti lidé se nakazili PO očkování těmito vakcínami? Tak co meleš, že je to z vakcinace. Nakazili se ti neočkovaní. Ale musím uznat, že nejsi pitomcem sám. ještě větším volem je netáhlo Prymula, který ještě včera vykřikoval, že Sputnik (který týden před tím velmi propagoval) nepotřebujeme, že západních vakcín bude dost a dost pro všechny. když je tak blbý profesor a plukovník k tom, tak co chtít po tak jednoduchém tvoru jako jsi ty, že?

   Smazat
 51. 17:50- bezejmenný, sám k té popularitě Sputniku přispíváte. Je nejpopulárnější, nejvíc se o něm mluví. Rusové vždy uměli udělat "z hovna bič".

  OdpovědětSmazat
 52. Pan premiér právě s lítostí oznamuje, že Američani nepošlou ani ampulku a ostatní pouze zlomek. Pan ministr v úterý slíbil 200 tisíc amerických vakcín. V pátek sliboval očkovat desítky tisíc osob v dubnu. A ještě větší omezení budou i v druhém kvartálu. Možná něco v květnu. Kolik lidí bude muset ještě chcípnout a jak dlouho budeme bloudit po vlastním dvorku, než se někdo odpovědný odhodlá přijmout odpovědnost a koupit vakcínu, která evidentně funguje? Tak ať žije EU a nehynoucí euroatlantická družba!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vzpomínám, jak jsme si v devítce s kámošem nechali vyrobit od jeho bráchy (měl zašívárnu v chemičce na propagaci) prvomájový transparent:
   "Se Sovětským Svazem do věčných časů a nikdy jinak!"
   A věřte nevěřte, nikdo si toho nevšiml!
   Nebo jestli všiml, tak mu to nedocvaklo. Holt to chtělo větší transparet a zvěčnit tam ty věčné časy jako inferno, to by zabralo. Jo, proč o tom píšu.
   Že mi to ta vaše poslední věta připoměla.

   Smazat
  2. Nejvíc je mi líto unknowna. Ten měl ohromnou radost, vykřikoval na vše strany, jak Sputnik si ani neškrtne, že bude všeho dost a naši kamarádi nás zaplaví vakcínami. Pak Prymula obrátil na obrtlíku, že Sputnik nebude potřeba, a unknown měl další Vánoce. A ten debil z Bruselu tomu včera nasadil korunu. A nyní tohle! Unknownovi totálně zkazili Velikonoce.

   Smazat
  3. Muselo ho to chuděru tvrdě zasáhnout.

   Smazat
 53. unknowne. zase jsi za vola! Putin se nechal očkovat jednou ze tří RUSKÝCH vakcín, ale nechce říci kterou. Tak měl znít titulek, aby byl pravdivý. To jenom naši novináři to slovo "ruských" vynechali. tak se dneska lže. A blbečci tvého ražení se toho ihned ujmou a špitají cosi o Pfizeru. A když už jsme u toho, jak tvoji pokrevní bratři? Dali nám to jak se patří, co? Američani nepošlou ani ampulku! Sami mají málo. Jinak všechny západní vakcíny jsou schváleny v nouzovém stavu a tedy podmínečně. I Johnson & Johnson. A Astra v USA není schválena vůbec. Ale vyrábějí ji a prodávají. Aktuálně Kanadě a Mexiku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9350863/EU-faces-Covid-vaccine-delays-amid-Johnson-Johnson-manufacturing-hiccup.html

   Smazat
 54. Ještě včera evropský komisař pro jednotný trh Thierry Breton vykládal v Paříři, že máme kapacitu k dodání 300 až 350 milionů dávek do konce června a že žádný Sputnik ani jinou ruskou vakcínu nebudeme potřebovat. Že je to idiot se všeobecně ví, jako ostatně všichni tam okolo něj, ale co je moc je moc. Rád bych slyšel co nám řekne dnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Babis uz od 10.brezna vedel, ze J&J nebude schopen dodavat v 1.pololeti vakciny, protoze mu chybi k vyrobe jedna komponenta. Presto tento hlavni koordinator ockovani vsechny balamutil. Mel by rezignovat.

   https://www.dailymail.co.uk/news/article-9350863/EU-faces-Covid-vaccine-delays-amid-Johnson-Johnson-manufacturing-hiccup.html

   Smazat
  2. Europětka v opozici by ale na Babišově místě udělala daleko horší věci. Stačí, co z těch individuí, co si hrají na politiky, za poslední měsíc či dva vyhřeznulo.

   Smazat
  3. Přesně tak, smažky mají svoji strategii. I když bez konkrétního plánu ale je tam destrukce, nebo naopak, mají plán bez strategie. STAN se veze. KDU-ČSL jedou na Sudetech(divná droga)
   A včil se v tom neutop.
   Vlastně oni chtějí utopit nás.

   Smazat
  4. Fakt je, že ten císař z Andersenové pohádky byl oproti císařům dneška nabalenej jak polárník.

   Smazat
 55. 21:36 Na netu je jasne dohledatelne, ze uz 10.brezna se vedelo o tom, ze nebude J&J (clanky v anglictine). J&J neni ani pro ockovani v USA, protoze firme chybi nejaka komponenta. Takze hlavni koordinator ockovani Babis zase zklamal. To je na rezignaci Babise.

  OdpovědětSmazat
 56. Hlavni koordinator ockovani Babis opet zklamal:

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9350863/EU-faces-Covid-vaccine-delays-amid-Johnson-Johnson-manufacturing-hiccup.html

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.