Reklama

pondělí 19. dubna 2021

Jako Goebels před Mnichovem: Kdo z toho má prospěch

Martin Koller

19. 4. 2021
K tragické explozi, či explozím ve Vrběticích jsem psal článek krátce, po tragickém výbuchu. Vyšel tehdy ještě na Parlamentních listech, což v současnosti určitě nehrozí. Při pohledu na komedii, kterou prezentují česká média, především ČT a Seznam, mám pocit generála, který v knize Černí baroni vidí, a komentuje úroveň lampasáků velících PTP. Protiruská kampaň připomíná svojí prolhaností Josefa Goebelse v létech 1937 a 1938 při tažení proti Československu. Bohužel, či bohudík, Babiš, Hamáček, Pavel a další slouhové cizáků zdaleka nedosahují úrovně kopytnatého socialistického advokáta, takže jsou spíš ubozí.


Obecně lze předpokládat, že strůjcem úžasných objevů po téměř sedmi letech je nejvyšší „čučkař“ Koudelka se svojí partou od firmy Bl.. Id.. St.., neboli CIA.cz. Stačí si připomenout jejich slavnou komickou akci s pisálkem Kundrou a smyšleným ruským diplomatem, převážejícím ampule s Novičokem. Nicméně, Koudelka je stálým oblíbencem Babiše i Hamáčka. Představa ruských Jamesů Bondů, vypátraných po sedmi letech má úroveň amerických i sovětských propagandistických filmů z doby studené války. Dvojka ruských agentů nejdříve tráví Skripala, poté vyhazuje sklad ve Vrběticích a možná i ohrožuje kriminálníka Navalného, případně ukradla Koudelkovi kufřík s tajnými spisy z auta. Opravdu, úroveň určená pro absolventy současné české inkluzivní školy, či doktory přes pasení koz, migrující ze Somálska do EU. Vcelku mne neudivuje, že na takovou stupiditu skočil Hamáček, který na mne při delším rozhovoru zapůsobil jako ubohá figurka o co omezenější, o to arogantnější, a navíc s nepotlačitelnou touhou po skleničce něčeho tvrdého. U Babiše, který se obvykle vyhýbá aktivistickým vystoupením k aktuálním událostem, mne účast na šaškárně to dost udivuje. Patrně začíná jít do úzkých a zednářští soudruzi typu Sorose, od nich má Babiš napůjčované peníze k nákupu a ovládnutí naší země, chtějí svoje dividendy, nejen v penězích.

Obecné souvislosti

Při hodnocení situace si vystačíme s jednoduchou předlistopadovou terminologií. Každopádně zde vidíme zoufalou snahu imperialistů, či neoimperialistů (rozbor slova si ponechám na jindy) k tažení proti Rusku, a to doslova za každou cenu. Imperialismus si totiž může udržet podporu obyvatel v demokratické komedii pouze při udržení životní úrovně. Zábor kolonií Polsko, Česko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina ho udržel při životě a růstu dalších třicet let. K tomu genocida Srbů a dva islámské narkomafiánské státy Bosna a Kosovo, které vyžírají EU. Na hranici Ruska se postup zastavil a není kam pokračovat. Putin odmítl udělat z Ruska rozkradenou a zotročenou kolonii, rozdělenou mezi USA a Německo a možná by něco málo Ukrajiny zbylo na Polsko. Je zde další z hospodářských krizí od roku 1990, a s ní COVID, jako prostředek nátlaku na vlastní obyvatelstvo v rámci přechodu na globální GULAG značky Nový světový řád. Vzorovým výsledkem takového postupu je Ukrajina, rozkradená a ovládaná několika oligarchy, kterou se budu zabývat jindy. Za třicet let úžasných úspěchů, jsme na tom dost podobně, nicméně z nás cizí banky a německý průmysl vysávají ročně v klidu téměř bilion korun a nehraničíme s Ruskem, takže nejsme ve válce. Vše u nás po úspěšné privatizaci devadesátých let patří několika oligarchům typu Babiše, Kellnera a spol., cizákům a jejich bankám, jako na Ukrajině (Kolomojskij, Porošenko, Hrojsman, Jacenjuk a spoj). Aby mohl být Soros, Schwab a podobní, německý továrník a rovněž průměrný Němec bohatý, musí být Čech, Slovák, Polák….. chudý. Za třicet let se z hlediska porovnání reálných příjmů a důchodů v podstatě nic nezměnilo, jen si někteří na stálou chudobu, nejistotu a strach zvykli a jsou ochotni líbat i ruku, která je ožebračuje. K tomu je třeba přidat známou britskou praxi, kterou převzaly USA, spolu s námořními základnami po druhé světové válce. Je třebas bojovat do posledního spojence. Na řadě jsou Ukrajinci a Poláci, my se můžeme těšit.

Vrbětická realita

Sklad munice ve Vrběticích patřil původně resortu obrany a byl již v předlistopadovém období vybudován tak, aby byl bezpečný. Prostor Vrbětic a další skladů podobného typu na našem území tvoří rozsáhlý oplocený prostor, v němž jsou rozmístěna jednotlivá skladiště a kobky. Skladiště jsou rozmístěna v terénu tak, aby nemohlo dojít k přenosu tlakové vlny a ohně při výbuchu z jednoho na další. Jsou většinou částečně zapuštěna do svahu a mají relativně lehké střechy a slabé zdi, což směruje tlakovou vlnu. Každé skladiště je vybaveno hromosvodovými sítěmi. Kolem jsou vysazeny lesy, takže stromy poskytují kryt před slunečným svitem a absorbují tlakovou vlnu při explozi. Existují naprosto jasné předpisy z hlediska skladování materiálu. Munice, trhaviny a třaskaviny se skladují odděleně, případně i podle stupně bezpečnosti v samostatných skladištích. Třaskaviny se skladují samostatně v malých podzemních kobkách. Existují jasně stanovené počty, případně hmotnosti materiálu, který lze skladovat v jednom skladišti. Při dodržení těchto norem je prakticky vyloučené, aby se exploze přenesla z jednoho skladiště na druhé. Sklady mají být opocené, hlídané a ostraha má znemožňovat proniknutí a pohyb cizích osob uvnitř areálů skladů.

Sklad ve Vrběticích si pronajala soukromá firma. Byly tam uskladněny ruční zbraně, především údajně kolem 10 000 kusů typu Samopal vzor 58. (uvedený počet nejsem schopen jednoznačně ověřit) Dále byla do skladu navezena dělostřelecká a letecká munice (granáty, rakety, bomby) a trhaviny ze Srbska, možná i jiných balkánských zemí. Údajně (?) se tam nalézala i americká munice s ochuzeným uranem. V televizních reportážích se objevily rovněž rakety do pancéřovky RPG-7.

Oficiálním důvodem uskladnění munice ve Vrbětickém skladu byla delaborace této válečné munice z Balkánu. Podle dosažitelných výpovědí hodnověrných svědků docházelo k hrubému porušování bezpečnostních norem i předpisů. Existuje dokonce dokumentární film, kde místní obyvatelé z okolí uvádějí, že přes poškozené ploty lezli do skladu zloději, kteří kradli kdeco, dokonce i ruční zbraně. Do objektu přijížděly osoby z Balkánu a pohybovaly se tam bez doprovodu. Množství munice překračovalo bezpečnostní normy a pravděpodobně byly spolu skladovány druhy materiálu, která by měly být skladovány separátně. Podle hodnověrných svědků byly ve skladech nálože šedé trhaviny na bázi nitroglycerinu, které se takzvaně potily. To je poslední fáze, před samovolnou explozí.

Tvrzení, že ve Vrběticích se prováděla delaborace munice, je mimo realitu. Delaboraci dělostřelecké a letecké munice mohly už v předlistopadové ČSSR a ČSFR provádět výhradně armádní muniční základna v Týništi nad Orlicí a firma Zeveta Bojkovice, na Slovensku závod v Novákoch a muniční základna v Moldave nad Bodvou. V současnosti delaboruje dělostřeleckou a leteckou munici v ČR základna v Týništi. Možnosti v Bojkovicích, kde se před lety naposledy delaborovaly jednotné náboje (granát/střela je pevně spojena s nábojkou jako u nábojů do ručních zbraní) ráže 100 mm (pro tanky T-54/55 a 100mm kanony vzor 53) jsou aktuálně nejasné. Nájemce Vrbětic nemohl dostat povolení k delaboraci dělostřeleckých granátů, raket a bomb. K něčemu takovému tam nebyly specializované stavby, bezpečnostní vybavení, ani technická zařízení. Delaboraci by musel zadat do Týniště, nebo Bojkovic, nebo do zahraničí. Nanejvýš by mohli ve Vrběticích ručně vytahovat prachové náplně z kovových dělostřeleckých nábojek u dělené munice (granát/střela a nábojka se skladují, přepravují a nabíjejí separátně), a poté vyšroubovávat, nebo iniciovat zápalkové šrouby, což je vcelku bezpečné.

Pokud někdo tvrdí, že dělostřelecká munice ve Vrběticích byla určena k vývozu na Ukrajinu, jednalo by se o hrubé porušení mezinárodního práva, a to ze strany státu. K takovému exportu je třeba povolení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu a souhlas z Ministerstva zahraničních věcí. Transport velkého množství munice by byl sotva přehlédnutelný. Munice byla deklarována jako určená k delaboraci, jinak by nesměla být dovezena z Balkánu na území ČR a jistě zde byl jednoznačný zákaz reexoportu do další země. Povolení k dovozu musela opět vystavit Licenční správa. Pokud by došlo k vývozu bez povolení, nesl by stát následky hrubého porušení mezinárodního práva. Nicméně, nelze přehlédnout, že naše kolonie, přesněji značná část politiků, mediálních pracovníků a různých aktivistů je schopna spáchat v americkém zájmu pravděpodobně cokoli. Síla exploze však potvrzuje, že munici nikdo neodvezl islámským teroristům do Sýrie, ani fašistickým vrahům na Ukrajinu.

V podstatě existují dvě verze příčiny exploze munice ve Vrběticích. První a pravděpodobnější je samovolný výbuch na základě nedodržování bezpečnostních norem. Druhou je nesprávná manipulace s municí. Odborníci se shodují, byť mnozí neoficiálně, že výrazně pravděpodobnější je první možnost. Není příliš pravděpodobné, že explozi zavinili dva mrtví skladníci. Na druhé straně nelze zapomenout, že to byli svědkové všeho, co se dělo ve skladu. Nikde nebyl zaznamenán pohyb nějakých Rusů. Ti se vynořili, evidentně účelově, po více, než šesti letech. Zde si můžeme položit první otázku římského práva, kdo z toho má prospěch. Pro Rusko by bylo daleko zajímavější dokázat porušování mezinárodního práva, než nějaké riskantní akce ve stylu Jamese Bonda. Ostatně, staré munice bylo na Ukrajině dost a dost, dokážou si ji tam sami vyrábět.

Ruční zbraně se nevypařují

Zajímavější je otázka následné exploze skladu ručních zbraní. Jak již bylo uvedeno v médiích, ruční zbraně nevybuchují. Bez ohledu na otřesný nepořádek není příliš pravděpodobné, že by se truhlíky se zbraněmi skladovaly společně s dělostřeleckou municí. Následně se našlo, údajně, podle různých informačních zdrojů, 120-180 zbytků samopalů vzor 58. Je třeba zdůraznit, že ocelové předměty se při výbuchu trhaviny nevypaří. Přežijí, byť rozteklé a deformované i jaderný výbuch. Pomineme-li nějaké zlodějiny, zmizelo beze stopy tisíce ručních zbraní. To byl pravděpodobně důvod druhé exploze ve Vrběticích. Měla zakrýt fakt chybějících zbraní, a to velkého počtu. Export zbraní podléhá stejnému právnímu procesu, jako u výše zmíněné munice. Existují dvě teorie o cestě samopalů za hranice.

Podle první se jednalo o tajnou operaci zvláštních služeb. Zbraně byly převezeny do tajného skladu americké armády v Přáslavicích u tankového útvaru, o jehož obsahu nebyl informován ani velitel. O tomto skladu jsem psal již před několika lety a není jisté, zda ještě existuje. Odtud byly zbraně v rámci oslavovaných komediálních konvojů americké armády přes naši republiku odvezeny buď na Ukrajinu, nebo do Kosova na základnu Bond Steel. Faktem je, že u islámských teroristů v Sýrii byly nalezeny zbraně Samopal vzor 58. Předpokládám, že se nikdo nenamáhal zjistit jejich čísla. U zmizelých zbraní ve Vrběticích musí existovat seznamy čísel uložených zbraní. Stačilo jen porovnat. Je to podobná špinavost, jako v případě rakety BUK, která sestřelila Malajsijské letadlo nad Ukrajinou. Na mnoha dílech rakety jsou vyražena identifikační čísla. Podle nich by se dalo zjistit, kdo raketu vlastnil, a tudíž odpálil. Čísla dodnes nikdo nekontroloval, zato mediální štvanice proti Rusku vesele pokračuje.

Podle druhé teorie se jednalo i ilegální obchod bez vědomí státu, ve spojení s jedním obchodníkem z Bulharska. Tam se podařilo zbraně převézt bez ohledu na pohraniční kontroly. Proud kamionů mezi Německem a Tureckem, přes otevřené hranice EU, umožňuje pašovat téměř cokoli. O tom, že z Turecka se vozí zbraně pro islámské teroristy do EU, si štěbetají vrabci na střechách. Jestliže lze úspěšně provážet tlupy migrantů, proč ne zbraně. V jednom truhlíku je 10 samopalů s příslušenstvím, ve 100 truhlících 1000. To se vejde rozměrově i hmotnostně pohodlně na náklaďák střední velikosti. I tomto bylo třeba zakrýt zmizení zbraní. Nelze vyloučit, že zbraně zmizely oběma uvedenými směry. Pokud se české samopaly vyskytují ve výzbroji teroristických žoldáckých praporů na Ukrajině, není co řešit. Oficiálně se tam nevyvezly. Měl někdo z našeho, údajně právního státu zájem zjistit, zda se zmizelé zbraně nevyskytují na Ukrajině?

Kdo z toho má prospěch

Důvody nedůstojné komedie kolem Vrbětic jsou evidentní. Je třeba posílit štvavou kampaň proti Rusku, samozřejmě nikoli v českém zájmu. K zlosti amerických imperialistů, stejně jako jejich slouhů z německé EU, mnoho Čechů stále používá mozek. Proto bez ohledu na televizi, především ČT, rozhlas, Seznam a různé další internetové šiřitele pravdy a lásky, nevěří přehlídce mediálních výmyslů kolem Skripala, Navalného, ruskému travičství a údajné ruské agresivitě logicky. Jenže v cizáckém zájmu je třeba zvýšit nenávist obyvatel ČR proti Rusku. Je třeba zamezit očkování úspěšnou vakcínou Sputnik V, které mnozí logicky věří víc, než dlouhodobě nejistému genetickému léčivu Pfizer. Je třeba získat podporu občanů k zastavení nákupů ruského plynu (90%) a ruské nafty (40%) a nahradit je dražšími produkty z USA. Je třeba prosadit americký projekt dostavby Dukovan, přestože je méně bezpečný a provozně dražší, než ruská verze. Češi musí být ochotni platit dražší a dražší elektřinu. Zábavné z tohoto hlediska je, že i americké a evropské jaderné elektrárny nakupují ruské palivo. Na to odbornice Drábová v rámci ideologických školení na Seznamu, účelově zapomíná. V neposlední řadě je třeba poštvat Čechy proti Rusku natolik, aby podporovali bez ohledu na vlastní životy imperialistickou vojenskou agresi proti Rusku, včetně rizika jaderné války. Zaplatí ji životy především Ukrajinci a Poláci, my se můžeme těšit. A tady vidíme, komu slouží Babíš, Hamáček, Pavel a další politické hvězdy.

132 komentářů :

 1. Brilantní shrnutí , tady není co řešit

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Smejici se bestie odhalila prihlouple koudelkoviny podporene

   al hamajdou CSSD,ale i sefem ANO,BUDE LIP,ktery se odhalil pote co nedokazal zabezpecit ani sputnik,aby se dal vystrelit na orbit a ukazal se tak v plne krase jako dvojka maslo,ktery vzbudil nejprve podezreni,ze neumi ridit republiku jako podnik a ted jistotu,ze ho znovu volit je jen dalsi katastrofa uplne zdeptane OS,obcanske spolecnosti,ktera se nyni tem jejich kolektivne schvalenym "koudelkovinam" bude řehtat jak kobyla sotva se objevi na verejnosti!

   Nebude lepsi,kdyby jejich volici presli uz dnes na stranu svobody a prime demokracie a tak se ty oni prestali trapit?

   No ti to fakt dopracovali,vsechna čest!

   Vymazat
  2. Hele Kollere je to hezkaj clanek, prectu si ho ale az zejtra, ted musim chrapat, ale jen bych ti rek' co jsem vycuchal na zahratelevizich, jmenovite Deutche Welle,


   ona totiz cela EU s nami tak nejak souhlasi, (zrejme stoji za nami) ale podporovat nas nemini, takze tenhle pruser, s Rusakama, je nas domaci, a ja mam takovej dojem, ze to spiskal Hamza s cestou do Ruska , a taky podezrivam Havlicka ze se ukec s tim Rossatomem ohledne dostavby Duko a Telemelina.. Nemci v tom nejedou furt chteji ten plynovod, takze v EU (Groesdeutches Reichu) nikdo zatim nema zajem se vazne kockovat s Ruskym medvidkem... proste todle spiskal nejakej blbec z opozice, ja osobne podeziram toho drbana ze Senatu, tam je totiz az na par slusnych znam dva banda hajzlu

   Vymazat
  3. ...."
   "Pokud by došlo k vývozu bez povolení, nesl by stát následky hrubého porušení mezinárodního práva. Nicméně, nelze přehlédnout, že naše kolonie, přesněji značná část politiků, mediálních pracovníků a různých aktivistů je schopna spáchat v americkém zájmu pravděpodobně cokoli. Síla exploze však potvrzuje, že munici nikdo neodvezl islámským teroristům do Sýrie, ani fašistickým vrahům na Ukrajinu."

   tenhle utrzek z clanku by mel uplne stacit, jen dodam, ze je to mozna jen reakce Babise, na Havlickuv navrh na Rossatom, a Hamackovu drzost jet vyjednavat Sputnik do Ruska, takze se temhle dvoum i kdyz ted je situace jina omlouvam, a pokud se nedozvim pravdu, tak se omlouvam za vobu Babise

   Vymazat
  4. Tento úžasný rozbor a perfektní shrnutí odborníka by měly být povinnou četbou každého Čecha.

   Vymazat
  5. Přesně tak,ať se už lidé probudí a chtějí pravdu a nejen výmysl a báchorky ...

   Vymazat
 2. Konečně faktografický popis fašounských aktivit protentokrátní vlády. No být Putinem, tak už se s tím neseru a vyhodím z Ruska všechny diplomaty juesej a států jevropejského sojuzu, zakážu všechny aktivity západních neziskovek a novinářů, (diverzantů) a pátou kolonu po vzoru Stalina pošlu budovat zemědělské osady na kamčatku (do nějaké hluboké rokle).
  Pak bych nechal zavřít všechny kohoutky (plynu, nafty) a všechny hranice, krom těch s Čínou, Běloruskem, Kazachstánem a Mongolskem.
  A na západní hranici Ruska bych spustil totální elektronickou roletu, žádné přejezdy a přelety ruského území.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se nasírat a zavírat kohoutky ? Vždyť ta realita a pravda se ukáže - pokud ji nebudou utajovat protože - nově to je od začátku tajné ! Ale vždyť už to Babiš s Hamáčkem vykecali.Celý svět je omráčen akcí tajné služby ve Vrběticích že? Tak co je ? Tisíce magorů médií - jeden přes druhého provokují válku proti Rusku tak,že to nakonec zmrví jediné vystoupení Hamáčka v ČT. Ten má důvěryhodnost stejnou jako většina těch nadějných studentů západních škol a institutů - čímž se chlubí.

   Vymazat
  2. super,běž do vlády a vyhod neziskovky tady. Tím začni. Pak nech dostavět Dukovany Rosatomem a humanitární bombardování nás nemine

   Vymazat
 3. Takže přesně, jak jsem předpokládal , žádný důkaz , že zmíněná dvojice umístila nějaké pyrotechnické nástražné "zařízení" ve Vrběticích není!! Pokud by takový důkaz existoval , už bychom ho viděli,především proto, že jde podle Babiše o kriminální kauzu / ničení zboží, i když vojenského charakteru, to je také možné z konkurenčních pohnutek - je těžké dokázat, že v tomto případě měl takový zájem ruský stát, protože "páni" agenti si mohli udělat melouch!!/ Majitelé , spíše pronajímatelé "muničního skladu" nemají žádné poznatky , že by do skladu byla vpuštěna nějaká nepovolaná osoba a hlavně "ostrahu" zajišťoval Vojenský technický ústav a na to má firma smlouva a pokud někdo prolezl dírou v plotě, tak jde škoda proti státu!! Jsou známé výpovědi místních vesničanů, že chodili do areálu úplně běžně na houby děravým plotem, takže tam mohlo vniknout 50 jiných agentů a nikdo by o nich nic nevěděl!!!Prostě správný český bordel, jinak to nemohu popsat!! A celá věc je směšná , protože pokud jde o takový čin, mohla už dávno naše prokuratura požádat o pomoc interpol, ale jak to vidím, oni ti "chudáci" z centrály policie proti organizovanému zločinu mají pouze "ztotožnění" agentů v Ostravě, ale skutečné "tvrdé" důkazy, že byli agenti ve Vrběticích a tam "položili" nástražné systémy nejsou!!! Je to jasná a blbá provokace proti Rusku a hlavně z toho čouhá jako sláma s bot , zase spackaná akce BIS a CIA!! Bohužel, nechtěl jsem použít tak tvrdá slovo a odsouzení,ale nic jiného mně po slovech Babiše nenapadá!! Proto také nebudou nějaké další "vyhošťování" v EU , protože jde o kriminální zločin, který mohli a teď , zdůrazňuji mohli!! spáchat označení agenti, ale žádný důkaz nám nikdo nepředložil!!! Prostě jsme zase v čele z BIS šlápli do velikého a smrdutého lejna!! Ještě jsem zvědav, jak budou mluvit poslanci, až se sejdou výbory pro kontrolu BIS a bezpečnost, ale vidím , že je to jenom nafouknutá a ničím nepodložená kauza!!! To se musí zase Putin bavit na účet blbých zpravodajců z ČR, on jako zasloužilý špion se musí řehtat kolosálně!! Také jsem velice zvědav, co se dozvíme v neděli od Zemana , ale všechno už řekl Babiš!!

  OdpovědětVymazat
 4. A co tedy vlastně vyšetřila - zjistila tajná služba. To je to tajné ? Vždyť to je nějaký samospád události v muničáku který privatizovali kdysi Lidovečtí ministři obrany za Kalouska a tak se sklady napěchované municí a zbraní staly předmětem kšeftů kde jakých svobodně podnikajících demokratů.
  Je pravdou, že žádný řádný stát by nepřipustil aby měl v ochraně muničáků s válečnou municí takový bordel. Ale to je vysvědčení státní správy i bezpečnosti. Proč nekonala ?
  Na co čeká ? A ještě se chce vytahovat že vypátrala dva
  špiony ? No hlavně,že už se nic jiného nestalo a občan si dnes může do lesa - jehož vyčištění od vybuchující munice
  stálo stát miliardu - jít bezpečně na houby. To je pro mne
  lepší zpráva než ty o válce na Ukrajině.

  OdpovědětVymazat
 5. Ono s těmi SA58 je to zajímavé, ve výzbroji byly pouze na území Slovenska a Čech. Takže, pokud by se někde používaly, nabízí se otázka, kdo je přivezl?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:28

   Objevili se i v Lýbii u povstalců. A mrkněte na toho nechutného zmr..a Mc Caina, který se nechal fotit s teroristy v Sýrii. Ten vlevo má na popruhu zavěšen Sa vz. 26:

   https://www.stuff.co.nz/world/americas/8736690/McCain-knows-the-good-guys

   Vymazat
  2. Zbraně tam skladovala i armáda, IMEX měl jenom část. SA.vz.58 mohly pocházet i z NZ.

   Vymazat
  3. Kocour, ale vždyť Koller píše, že tam byly staženy právě tyto samopaly z Balkánu.

   Vymazat
 6. Martin Koller jáko vždy excelentní. Pošlu to na seznam ať to tam vystaví ten článek :-). Pan David je označován za největšího dezinformatora. Problém je že se jeho tzv dezinformace stávají stále rychleji skutečností. Jaká záhada. Pravdou je, že i na seznamu v diskuzích je velká převaha myslících bytostí až mě to zarazilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také je pravdou, že pravděpodobně stejně jako já jsem byl upozorněn že můj pohled na hitparádu Vrbětice budou i další přispěvatelé banováni na všech úrovních Seznamu.

   Vymazat
  2. No mně to taky zarazilo, seznam.cz jenom přelítnu, ale zajímají mne diskuse. Většinou to jsou tupci, co nemají vůbec přehled, ale v poslední době je jich víc, cojim to myslí. Asi si naši přituplí politici myslí, že jim všechno sežerem!!! Kdepáááák.

   Vymazat
 7. V této zemi je bohužel tak velký bordel, že i havárka náklaďáku v tunelu se jeví jako teroristický čin. Je to ale státní terorismus.
  S poklesem životní úrovně zajisté se dočkáme i dalších překvapení. Je jasné, že terorismus bude v budoucnu kolem všude. Taky bude třeba více peněz na rozjetí oného a více neuniformovaných příslušníků, ale lidí typu Hamáčka, kteří peníze na tohle zajistí bude vždycky dost.

  OdpovědětVymazat
 8. Vzdyt je cela Evropa plna českych hrobu.
  Od Atosa do Arkony, od Urala do Normandie.
  Nic noveho.
  Muj pradeda v Bosne myslel ze bojuje proti Rakusakum, no nakonec to byly Češi.

  OdpovědětVymazat
 9. Skoncil Sputnik.
  Skoncil Rosatom.
  Skonci Nova republika.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdybys vole, taky skončil, to by se mnohým ulehčilo. Jelikož máš zřejmě holou zedníci, dej pozor ať se tady nenastydneš. Mimochodem, jestlipak víš, že každý konec je i začátek?

   Vymazat
  2. Unknowne ty HOVNOVÁLE, přečti si u svého sponzora na Seznamu že nikdo jiný než Rosatom to nemohl vlastně udělat. Takže se tam nic dostavovat nebude. Sputnik dostaneme z Německa pod jinou značkou a 100% přirážkou. A Novou republiku si vybudujem bez tebe.

   Vymazat
  3. A jak dopadnul NEslavný Westinghouse v Jižní KaROLÍNĚ A v Georgii při rádobydostavbách vlastních jaderných elektráren bys nám říct NEchtěl.....nebo jen NEuměl F73???!!!!

   Vymazat
  4. To,ze unknote 21/56 budes zabijet Novou republiku hned jak te OS

   ohlupena zlodejem nasich koncesionarskych poplatku pana GR TV zvoli, vime davno vsichni!

   Proto taky nemame co ztratit,krome svobody a prime demokracie OK SPD statecneho samuraje,kteremu zbyva jen zorganizovat kupu doposud nevidanych spojencu a to tak,aby dosahl vetsiny v dnesnim nepotrebnem prdlamentu!

   Neni divu,ze kdyz se volici opravdu vzpamatuji a zjisti to, pak prijde na radu jejich PROGRAM NPV,kde zadaji,aby ten zlodej GR nasich koncesionarskych poplatku pustil chlup a delil se o svuj lup fifty,fifty tj 50% pro nas volice svobody a prime demokracie a my uz za to vybudujeme opravdovou info sit po cele republice a to takove pravdy a lasky,ze pan Havel ozije v hrobe radosti bez sebe,ze to bylo SPLNENO!

   Vymazat
  5. Unku neboj, oni nam casem zavrou hubu vsem, a pak jako za protektoratu nam na knoflik od radia ted televize zavesi cedulku

   poslouchani zahranicnich sprav se tresta vezenim ale i Smrti

   Vymazat
 10. Díky, konečně jsou na stůl položena fakta. Pokládám za podceňování sebe i spoluobčanů, když si někdo myslí, že zbaštíme velmi naivní konstrukce, které se některým politikům velmi hodí. Dnes je mi jasno, volím SPD.

  OdpovědětVymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 12. Vrábel a jeho melody boys už určitě připravily celovečerní film jak se dva nerozeznatelní Ruští agenti plazí trávou, mají sebou žebřík na přelezení plotu v němž jsou díry po terénních vozech, na zádech baťohy se semtexem a snaží se poškodit zbraně co mají být rozebrány. Jejich obličeje uvidíme až při průchodu odletovým terminálem na letišti Ruzyně. Jsou to machři a pro amíky nepostradatelní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle policie se tam mohli klidně dostat autem a dělat si, co chtěli. Určitě je někde záznam i z Vrbětic, i když v tomto případě dost pochybuju. Nezdá se mi, že by zrovna tahle firma odesílala kamerové záběry ještě někam jako zálohu. Ti dva byli někde ubytovaní, takže jsou bez pochyby záznamy z hotelu třeba ve Zlíně. Nebo třeba z Trenčína. Taky nevíme, alespoň já ne, kdy přesně tam byli. Ale jak tvrdí policie a BIS, po výbuchu měli okamžitě odletět do Ruska. Takhle se to nedělá, to je neskutečně hloupé. Ale podle všeho to byli velice hloupí agenti-zabijáci a Rusko disponuje jen jimi. Teď už neudělá nic, protože je každý pozná.

   Vymazat
  2. Samé dohady. Nic k uvěření. Vy těm pohádkám věříte? My chceme důkazy.

   Vymazat
  3. Dvořák, zatím to vypadá, že na veřejnost nic podrobného nepůjde. Nezbývá než věřit, že je vše v pořádku a pro naše dobro. Protože dobro, svoboda a demokracie, to je přesně to, oč našim politikům běží. O to samé jde i Spojeným státům a EU. Takže musíte věřit, že vysetřili podlý teroristický čin agresorského státu a určitě jsou ve hře ještě i další, které dosud nebyly objasněny. Třeba i ta Bečva. Nebo nehody vlaků. Třeba ta z počátku tohoto měsíce u Teplic. Nebo ta ve Studénce přesně v den kdy Rusko napadlo Jižní Osetii, Abcházii a Gruzii 8.8.2008 v 10:30. Všichni pamatujeme, jak se v Gruzii střílelo a na český vlak spadl most. To nemůže být náhoda. Bohužel BIS na to ještě nepřišla, měli bychom ji na to upozornit.

   Vymazat
  4. Každej agent je vycvičenej na určitou věc. Není možný aby dva mladý kluci nejdřív otrávili Skřípala, pak je rozvědka pověřila vyhodit nějakej sklad ve Vrběticích, ještě navíc se žebříkem, ježišmarjá to si fakt ten blbec Koudelka myslí, že jsme národ idiotů? POsloužili Amíkům, Evropa dává ruce pryč od naší "akce" s diplomatama, takže Hamajda a Bába posloužili jako užiteční idioti.Chlapci, to jste fakt pos.rali.

   Vymazat
  5. Ne culibrku, napřed ty Vrbětice, pak Bulhar Novičkem, pak převrat v Makedonii a až pak Skripal. Opět Novičkem. Spletl se i Koller.

   Vymazat
  6. Pohádka pro J&J(pro děti)Tak si to shrneme :
   Dva ruští agenti se připlácají do Čech-přicestují nenápadně spolu, protože je to báječné krytí a vůbec to nebude nikomu nápadné pak se vyfotí na Staromáku a hodí to na FB, aby je viděla milarda lidi na Zemi.Pak se přesunou do Vrbětic, kde se dokonalou češtinou prohlásí za jakési komisaře, všichni před nima padnou na prdel a nikdo si nic neověří /telefony lidi moc nemají/,Ti dva komici podminují sklad a rychle odletí domů. Pak to bouchne a oni se vratí to odpálit ještě jednou. A když mezi tim nemají co na práci, jdou popatlat kliky od baráku Skripalových, kteří se otráví novičokem , který by vyhladil půl Prahy. Jelikož je to ruský mužik, a ruská matrjoška,tak to přežijí a za měsíc jede Skřípal na zotavenou i s dcerkou k moři. A angličtí bobíci tam běhají v atomo chemobordelu a novináři opodál, opření o zídku vesele vykuřují ,fotí a žádný ten ulhaný parazit nepojde. A pak zazvonil zvonec a pohádce je konec. A-milé děti, hezky si pamatujte, vůbec na tomto světě nejde o prachy a byznys, jde jenom o čisté ideály -svobodu.pravdu a lásku.
   A o co nám děti,především jde?“No přece o světový mír!“ AMEN.

   Vymazat
  7. Vydráku, když nerozumíte, prestaňte na mě reagovat.

   Vymazat
 13. Takže světový skandál a každý soudný člověk musí uznat, že je to dílo především USA a jeho poskoků v EU a NATO. Boj proti Rusku, tedy nejsilnějšímu slovanskému státu je tu od počátku. A samozřejmě i 2.sv. válka byla připravena k vymazání Ruska z mapy světa. V podstatě se ukazuje, že i ve 2..sv. válce by nechali zápaďáci Sov.svaz vykrvácet. Až když hrozilo, že SSSR osvobodí celou Evropu rozhoupali se i USA zabránit tomuto nebezpečí. A už dnes je jasné, že kdyby USA vystartovali proti Němcům včas, nemusel být ani Stalingrad a Leningrad a zejména tolik obětí, koncentrační tábory, obrovské materiální škody. I dnes, kdyby se peníze věnovali na odstranění bídy místo na přípravu války, žili bychom v pokoji a míru a zřejmě i v blahobytu. Pokud ovšem budou existovat imperialisté a nadnárodní korporace zejména v USA s úmyslem zbohatnout, nebude klidu na světě. Bible říká: Všechno zlo pochází z lásky k penězům, majetku a moci!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proto je katolická církev tak bohatá.

   Vymazat
  2. Reknu nasemu ideologu pani ANNE husitovi z KSH,aby se zeptala pana popa

   zda by nefinancoval vznik nove doposud nevidane strany KRESTANU SOCIALNICH HODNOT,to by se vyplatilo protoze krestane nemaji koho volit a vi se,ze krestane kteri u sousedu postavili Socialni stat s maji o dve tretiny vyssi platy nez nase propagandou zubozena OS ( obcanska spolecnost)pry tleskajici myslence oddelit s pomoci ji zvoleneho KDU CSL "Sudetenland Landsmananschafu" a zrusit benesovy dekrety!

   Vymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 15. Reakce Hamáčka že nečekal tak razantní odvetný postup od Rusů, odhaluje nahotu jeho myšlení.

  OdpovědětVymazat
 16. Občas mám drobné výhrady k tomu, co p. Koller napíše, ale tentokrát je to excelentní. Spoustu věcí normální smrtelník neví. Mám jedinou otázku. Dá se nějak doložit tvrzení autora, že ruské palivo odebírají ruské i americké jaderné elektrárny? Zatím jsem se s tím nikde nesetkal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čítal som na ruskom vebu,ze zakazal Putin vývoz jadroveho paliva do elektráreň atómových v usa.Ma to byt nejakých 60%.

   Vymazat
  2. AP1000 je typ reaktoru Westinghaus a více https://oenergetice.cz/nazory/jaderna-energetika-roce-2020-cast-i

   Vymazat
  3. Toto, ne, ruské palivo Američané neodebírají. Dnes ho neodebírají ani na Ukrajině a v Česku do dvou let končí také.

   Vymazat
  4. Unknown SVK, Putin nic podobného nezakázal. Do USA se nikdy palivo z Ruska neprodávalo.

   Vymazat
  5. Uknown a J.J., Palivo do reaktorů elektráren, dodává rusko na Ukrainu stále. Jsou to palivové tyče od ruské společnosti TVEL. současně na Ukrajinu se dodávají palivové tyče i z USA. Palivové tyče jsou na báze obohaceného uranu. Obohacování uranu na komerční metody se děje 2 zásadnímy způsoby . Ten který se používá v Rusku je levnější a efektivnější. A co se týká J.J. a zákazu Putina. Putin není Ruský car. Nicméně. Rusko a USA měli smlouvu ohledně dodávek uranu do USA. Dokonce to byla smlouva díky které byl skandál v době prezidentských voleb mezi Hillary Clinton a Trumpem, protože za smlouvou div se světe, stála dohody Hillary a Ruska. Táto dohoda ale nbyla ukončena, tuším měsíc zpátky. Takže se nejedná přímo o zákaz vývozu palivových tyčí (výrobku z obohaceného uranu) ale ukončení smlouvy na vývoz suroviny, kterou pak USA obohacovala na palivové tyče a na nukleární zbraně.

   Vymazat
  6. 12:27, prosím vás, nepoučujte mě o palivu, buďte tak laskav. Deal Putin-Cinton se týkal společnosti Uranium One. Další váš proslov je tak pomotaný, že vůbec nevím, co jste tím chtěl říct. Nejspíš nic S "Putin-car" se musíte obrátit na toho, komu jsem odpovídal. I toho cara jste si přidal.

   Vymazat
 17. Tebe je skoda zde i kdyz tve info .jsou pro nas nesmirne dulezite a poucne.Divam se prave na CT 24 a myslim ze s trpaslikem bys tam mohl vezt debatu se s.Hamackem a dalsimi velikany

  OdpovědětVymazat
 18. Fundovaný článek, u autora obvyklý přístup. Jen malou poznámku. Nejvyšší státní zástupce na dnešní tiskovce vypadal jako uličník, který u rozbitého okna narychlo hledá výmluvu. Oni si prostě dělají už naprosto bez zábran srandu. Ani jeden relevantní důkaz, ani náznak snahy doložit svá tvrzení. Skandál, ostuda, drzost!

  OdpovědětVymazat
 19. Malovani jsem musel nechat a venovat se politice.
  Skoda pro umeni vyhra pro nasince

  OdpovědětVymazat
 20. NAPIŠTE LHÁŘUM Z POLITIKY SVÉ REAKCE
  NAPIŠTE LHÁŘUM Z POLITIKY SVÉ REAKCE

  Prosím všechny, aby si nenechali líbit chování ubožáků a podporovatelů války ze sněmovny a vlády. Dejme jim najevo, že ve volbách končí a pokud to bude možné, budou na ně padat žaloby - namátkově jsem vytáhl několik, kteří lhali a blábolili k tématu Vrbětic:

  Babiš - vládní ubohý sluha 1: babisa@psp.cz
  Hamáček - vládní ubohý sluha 2: ministr@mvcr.cz, hamacekj@psp.cz
  Pekarová-Adamová - antiruská nemyslící kravka: adamovam@psp.cz
  Fiala - antiruská atrapa intelektuála: petr.fiala@ods.cz, fialap@psp.cz
  Vystrčil - Pepek Vyskoč senátu: milos@vystrcil.cz, vystrcilm@senat.cz
  Jurečka - antiruský lidovecký rozkrádač dotací: jurecka@kdu.cz
  Rakušan - antiruský trouba z děravého stanu: vit.rakusan@mukolin.cz

  Jako bonus ještě:
  Etzler - primitivní tchoř z ČT: tomasetzler@gmail.com


  BRAŇME se aspoň připomínkou, že vyhodíme do vzduchu jejich volební výsledky !

  OdpovědětVymazat
 21. Pan Koller se s tím nemaže a popíše pravdu pěkně o plic. Jestli si myslí sluhové že budeme skandovat na Rusa tak to se velice mýlí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:49 Přijde mi, že všechny tyhle tanečky jsou potřeba, aby se lidé konečně probudili a pochopili, kdo je jejich skutečný nepřítel. Jak říká Trump, nestačí o tom lidem říkat, musí se jim to ukázat.

   Vymazat
 22. Mluví přímo z mé duše. Moc dobré. Nebylo by na čase opět položit květiny k pomníkům padlích rudoarmějců v den osvobození? Aby všichni viděli, že nám to není jedno. Věřím, že nás není málo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Praha k výročí 9.5. připravuje překvapení. Zrušení ruské sekce na Olšanských hřbitovech.

   Vymazat
  2. Já to dělám každý rok nahoře na Hradčanech.Tam toho vojáka zastřelili Němci, byl převezen N Petřín do nemocnice kde zemřel. A jeho přání bylo být pohřben u Lorety, protože se mu líbila ta zvonkohra. To je minimum co můžu udělat pro toho mladého ruského kluka v cizí zemi,který za nás položil život. Letos půjdu zas i s vnoučatama. A to ať se posere Pičinský a ta jeho tupá banda.

   Vymazat
  3. Toho si vážím. Díky čulibrk.

   Vymazat
 23. Zdejší trapárna nabírá na obrátkách. Máte to ale marné. Fakta dokazují jak je Ruské vedení zákeřné a proradné. Nemám problém v Květnu zapálit svíčku u hrobu sovětského vojáka. To byli opravdoví hrdinové. A určitě nepoložili své životy za tu zlotřilou teroristickou bandu z Kremlu. Asi by je rovnou odbouchli u zdi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tvoje nenávist pramení z čeho? Jak jsi přišel na to, že "Ruské vedení je zákeřné a proradné"?

   Vymazat
  2. Theodorik, ale ti, co prišli v '45 také zabíjeli. Vraždili, bombardovali, stříleli, kradli a znásilňovali. Na to jste zapoměl. Budete pálit svíčku vrahům a okupantům? Musíte si to v hlavě pořádně srovnat.

   Vymazat
  3. Herr Novotný už má novou přezdívku???

   Vymazat
 24. Já myslím, že jsme touhle kauzou sice naletěli Amíkům, ale zato jsme naštvali Němce a další zájemce o ruský plyn, kteří potřebují, i proti vůli Amíků, dokončit Nord Stream 2. Proto sice většina států EU vyjadřuje ČR podporu bla bla bla, ale vylučovat ruské diplomaty jako výraz naší podpory EU výslovně odmítla. Takže nám teď po vyhoštění 20 diplomatů, tentokrát konkrétních osob, zůstal v Moskvě fakticky místo velvyslanectví jen konzulát. To je vše, co nám z té naší "hvězdné chvíle", jak ten průšvih nazval Hamáček, zbylo. Liboval si, že jsme konečně středem pozornosti celé Evropy, jenže jaksi pozapomněl, že středem pozornosti stejných spojenců jsme byli i v roce 1938, a z hlavy se mu taky vykouřilo, jak to s námi pak dopadlo. A počítám, že nám to Rusové osladí i jinak, jestli jim to bude vůbec stát zato. Každopádně v Dukovanech se asi stavět nebude vůbec, protože dva zájemci je trochu málo. Nakonec i ty ostatní ruské bloky bychom měli vlastně demontovat, jenže na nové nemáme, takže je asi nahradíme fotovoltaikou a větrníky. Odkud by pak ovšem bralo elektřinu za levný peníz bezuhlíkové Německo, vskutku netuším. Ještě to bude zajímavé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Dukovanech se stavět v dohledné době určitě nebude, alespoň ne velký zdroj, protože není co. SÚJB si přece netroufne povolit nabídky od těch zbývajících. Proto tam byl Rosatom, jinak by nebyl.

   Vymazat
 25. Sputnik. Bye bye.
  Dukovany. Bye bye.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se raduje s že smrti dalších stovek lidí, kteří nebudou včas očkovaní? Proč máš radost z toho, že díky tvé hlouposti razantně zdraží elektřina a díky tomu téměř všechno? Proč tu píšeš svou hloupost do veřejného prostoru? Proč exhibuješ jako blbec?

   Vymazat
  2. Westinhause....bye,bye.....a dokonce i u samotných amiokupantů při pseudostavbách v Jižní karolíně a Georgii,tam se to kurva prodražilo a nepostavili ty NEschopný hovada NIC!!!!!

   Vymazat
  3. Pro Ave, i to palivo v Dukovanech od Westinghouse se neosvědčilo a teď je tam ruský uran. Hlavně abychom nebyli závislí, ha ha.

   Vymazat
  4. 8,50
   Travex
   Dokonce i Drábová řekla....Je třeba,aby Dukovany dostavělo Rusko....

   Vymazat
  5. Ave,ta řekla že RF je nespolehlivý partner (teď aktuálně) a také před nějakou dobou, a to je zajmavé, že ruské technologie jsou OK, ale prý se nechtějí dělit o ?dokumentaci a to prý je fujky. Inu nemá to lehké a i to přesto, že je mnohem chytřejší než většina co o tom rozhodují

   Vymazat
  6. 10,11
   MÁTE PRAVDU,ALE PAPOUŠKOVÁNÍ HOVADIN A GRETENISMŮ JE JAKSI OD HADRÁKU V MÓDĚ:-(

   Vymazat
 26. Zajímavé. Jenže tady se neřeší kdo a kam co dovážel pro teroristy v Sýrii a pro Ukrajinu. I když pro Ukrajinu toho moc nešlo, protože v porovnání se Sýrií to byl malý konflikt, navíc obsazený domácími dodavately a již končící. Jde o to, že v podání BIS se odehrál teroristický útok na ČR. To je velmi závažné.

  Právníci firmy IMEX se shodují, že zákazník vyslal dva muže na inspekci a byli to právě tito dva. Musí být tedy k dispozici fotky jejich dokladů i zaregistrovaný pohyb po území, kamerový záznam z letiště, hotelu, z toho skladu (pokud existuje), měli by se na ně lidé pamatovat, hlavně z roku 2018...
  Oni následně museli nainstalovat výbušný systém v obou skladech. Buď během inspekce nebo jindy a inspekce sloužila jen na obhlídku. Prý se tam klidně mohli dostat v noci i s autem, vše bylo volně přístupné. Je zajímavé, že ten druhý výbušný systém ve skladu c.12 nikdo neodhalil.
  Taky je zajímavé, že pokud byla už značná část podle pana Kellera rozprodána jinam nebo ukradena, proč to stalo Rusku za tu námahu a riziko? A proč znovu vyslali stejnou dvojici na kvalitativně jinou práci do Británie? A znovu tak lehkomyslně provedenou. Něco podobného zabezpečuje celý tým lidí.
  Taky se divím, že tam byl časovač jako v meziválečném období. Asi GRU nemá modernější prostředky a jiné vhodné lidi.

  Takže si to shrneme. Útočili ve Vrběticích, neúspěšně. Útočili v Bulharsku, neúspěšně. Pokusili se o převrat v Makedonii, neúspěšně. Útočili v Británii, neúspěšně. Kde ještě? Nejen že nedosáhli cíle, protože pro Sýrii byly zbraně už dávno vyskladněny, ale byli vždy odhaleni. Takhle babrácký snad není ani Mossad.

  OdpovědětVymazat
 27. Já jen jestli si někdo z Vás všiml řeči těla Babiše při oznamování té zprávy? Jestli ne, pusťte si záznam zpráv TV NOVA z daného okamžiku ( na čt to vidět není - kamera z jiného úhlu ). Babiš skleněné oči - málem se rozbrečel ( a to nemyslím jako fór ), měl problém to vůbec přečíst. Tam byl učiněn dost velký nátlak ( dle mého názoru ) a to i v bezpečnosti jeho rodiny. Jinak by nevypadal jak těsně před zhroucením. Hned po přečtení si sundává brýle což nedělá. Potvrdíte či vyvrátíte můj názor. Rád bych znal Váš názor. Díky Ludvík

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť on to v podstatě řekl - jsme ve válce. O vyšetřování BIS musel vědět už dávno a věděl, že přijdou následky. Ale mně se nezdál nijak vystrašený, spíš odhodlaný.

   Vymazat
  2. DŮKAZY JSOU JASNÉ,ALE NEMŮŽEME JE V CELÉM ROZSAHU PUBLIKOVAT....Kde naši poskoci udělali chybu????!A že nás krom Slovenska každej za tu pseudokazu VEŘEJNĚ ODEPSAL už jen tím,že se do toho odmítá míchat je NAD SLUNCE JASNĚJŠÍ!Joooo Bl´biš a Al-Hamjda bude VLEKÉ ENDE!

   Vymazat
  3. Ludvíku, mluvíte mi z duše. Také jsem si toho všiml a abych si to potvrdil, při další relaci jsem si to natočil. Nátlak musel být brutální, pokračování je legrační, ale spíše k pláči nad ubohostí aktérů.

   Vymazat
  4. Je to jako v pohádce Čert a Káča. Zřejmě mu ukázali lože vyvrhelovo. Tehdy těm čertům Bek řekl, že ho chtějí zastrašit aby ho mohli lépe ovládat. A Babiš se tak se lekl uviděného že pak mel ty skleněné oči. I větší borci by se lekli, když slo o férovku ve stylu Hollywood. Tak je nesuďte příliš krutě. Inu národ Švejků je jasný a ani podtatransky Jánošík to nemá šanci to zachránit. Jsem rád, že v nás zůstala schopnost nabitá za Husáka, a to analyzovat situaci a nevěřit každé kachně

   Vymazat
  5. Ferino, nátlak nebyl, oni to museli připravovat už delší dobu. Uvidíme, co bude s výstavbou JE. Co se týká ruských webů, tam jen pár článků, pár vysměšných komentářů a jinak nic. Mám takový dojem, že Babiš se právě odepsal pár měsíců pred volbami. Anebo jsou v Česku animozity vůči Rusku tak mohutné, že se rozhodl být pravicovou stranou v rusofobním spektru. Protože není třeba zapomínat, že servilnost vůči USA je jedna věc, ale úspěšně zvládnuté volby druhá. A Babišovi padají body právě kvůli domnělému podřízení Hradu - poslední kvapkou byl Rosatom. Nezapomínejte, že Drábová je až zuřivě proti a to je silná váha. Takže tenhle tyjátr byl možná kvůli volbám, uvidíme podle preferencí, které válcují Piráti a ta opoziční progresivně luberální koalice.

   Vymazat
  6. Já už to tady psal k jinému článku.
   Chování a výraz, hlavně Babiše, byl až zarážející. Hamajda je kretino, ten má vždy problémy se svým výstupem a zajímavým projevem.
   Ale ten Babiš - to musela být hodně velká bota na kuřím oku.

   Vymazat
  7. Ne zajímavým ale zajíkavým projevem.

   Vymazat
  8. to Ludvik 7.06
   Dobrý den.
   Já potvrzuji Váš pohled na Babiše. Já jsem si myslela, že se buď rozbrečí a nebo zkolabuje.
   A když už jsem začala, tak doporučuji si přečíst i článek na aeronetu. Já jako pacifistka si se zbraněmi vůbec nerozumím, ale pan Koller je perfektní a pak ještě ten pan Vizinger z Brna. Kdysi řekl, že by se rád zúčastnil přehlídky na Rudém náměstí 9. května. Asi se mu to tak hned nepodaří.
   Mějte přijatelný den.
   https://aeronet.cz/news/video-sokujici-informace-andreje-babise-o-vrbeticich-v-poradu-ovm-v-roce-2014-majitel-zbrojarske-firmy-navstivil-vecer-pred-vybuchem-sklad-druhy-den-doslo-k-explozi-a-zahynuli-dva-lide/?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

   Vymazat
 28. Kdo opravdu rozezná Sa 58 od AK, může se pokochat a vidět kam šla naše pomoc od Stropnického, na tomto videu ze školy sloužící tzv."umírněným" kozomrdům, jako výcvikové středisko....:

  https://www.youtube.com/watch?v=od1woiBqLcM#t=460

  OdpovědětVymazat
 29. Komedie nabírá na obrátkách. Po té co zveřejnili pachatele stanovili verze k jejich zjištění, to nemá chybu. Pracujeme s podezřením - UEFA náš vzor, ta ovšem alespoň na vyžádání poskytne odůvodnění - v tomto případě stačí tajný režim - jak prozápadní. Nakonec za tím bude nějaká forma státního převratu, jehož cílem zřejmě je, nastolit tu poněkud "uvědomělejší" režim. A to ve všech směrech. Divím se, že ještě nikdo neřve o základně USA a pod.. Zatím si Koudelka zřejmě vyběhal generála a další kroky budou následovat.Nečas měl kabelky, Paroubek Kubiceho, Babiš ty dva poutníky s dynamitem a jedem a když se nad tím jeden zamyslí, tak z toho taky nemohl vybruslit.

  OdpovědětVymazat
 30. No pan Koller naprosto skvělé, ale oni vlastně všichni odborníci z této oblastni se vyjádřili naprosto shodně. Jediný idiot bývalý kriminalista poté celník a dne tvůrce nového politického subjektu,sběratel dámských kabelek podporuje tak zvanou ruskou stopu.

  OdpovědětVymazat
 31. Co říká Šedivý: pro Rusko jsme vojenský cíl, proto se snaží bořit naši vojenskou sílu. Další cit. „Naše armáda, byť není velká, tak je relativně moderně vybavená, máme velmi dobrý velitelský sbor, naše schopnosti jsou profilové"

  Takže soukromý muničák ve Vrběticích byla Rusko ohrožující vojenská síla, včetně naší armády... Takových poradců by bylo potřeba do vlády víc. Rusko dokáže zastrašit Ameriku. Netušil jsem, že my dokážeme zastrašit Rusko. Jsem na Českou republiku hrdý. Na našich šest Gripenů, na naše tři Pandury a naše fantastické vojáky, které v tak malém počtu dokážou ochránit našeho nejlepšího spojence.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenomže se ty pandury nesmějí dostat do kolize se Škoda Favorit. A Gripeny nemáme povolení použít v boji, nejsou naše, jenom půjčené. Doufám, že se nedožiji příjezdu kozáků na Václavák, to by bylo vítání, i běžec i Honolulu by doběhli

   Vymazat
  2. 9,10
   Jakou armádu ty havlo3,14čo máme?????Leda bandu NEschopných žoldáků,který se nechají střílet pod vedením amiokupantů!

   Vymazat
  3. Kachno, opět špatně přečteno. Já se nepoukazuju na slabost naší armády, ale na to, že je hrozbou pro tu ruskou. Rozumíme?

   Vymazat
  4. Trawex, to byla zákeřná Fabia :D

   Vymazat
  5. Ty JoJo a Ave já...Vy tomu češtinovi dáváte na prdel.Měli by jste se oba vrátit zpět do školy.A i s tou klávesnicí,máte velké problémy.Ale chápu to.Kdo neovládá český jazyk,nemůže z něho ,také nic kloudného vypadnout.Je to také trochu o myšlenkovém pochodu. No a to je u vás dvou ten největší problém,natož pak vůbec přelouskat a pochopit celou vynikající podstatu článku špičkového pana Kollera.Díky pane Kollere.

   Vymazat
  6. Vydrák, vážně? Tak mě pouč.

   Vymazat
 32. 8,46
  Doufat ty nepovedená F73 můžeš....:-)

  OdpovědětVymazat
 33. Výzva všem občanům, položte květiny u pomníků našich osvoboditelů. A klaďte je tam nejen v květnu, ale už teď a dělejte to pravidelně. Ať se ta cházka bojí a ví, že my víme také!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. 9,04
   ÁÁÁno,polož květiny těm ksidnlům,který okupovali a ""osvobozovali""čECHY OSVOBOZENÝ MĚSTO!

   Vymazat
 34. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 35. Viděl jsem na Parlamentních listech anketu k skandálnímu postupu ČR proti Rusku a z ankety vyplývá, že 95 % nesouhlasí rozhodnutím vlády o vypovězení ruských diplomatů. Je zřejmé, že tato akce vlády ČRR je vynucená od USA, nejen kvůli Dukovan, Sputniku NS2 a dalším úspěchům Ruska. Pak možno říci, že jsme porobená země pod diktátem USA a jejich, takto také postižených "spojenců". Ale věřím, že spojenectví Ruska a Číny je dostatečnou zárukou toho, že First America končí. A jestli byl Koller StB-ák, tak to je jen dobře, takovým říkám vlastenci, ba naopak ti čeští agenti CIA, kteří tak pomáhají okupantům USA u nás jsou vlastizrádci. Věřím, že na ně dojde! Vždyť CIA mají u nás eldorádo, jako Matuška v zemi zaslíbené, kde se má 90% lidí hůř než v Rusku. (to je citát z pera amerického novináře).

  OdpovědětVymazat
 36. F73 opět v akci....inu nejen ona diagnoza,ale i senilita se nám přidružila což...???!

  OdpovědětVymazat
 37. 9,18
  Anketu kde??????Noooo,tak tys měl zase hned cestou ze záchytky flašku vodky jako udavač chrla kdysi k snídani???.-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9,54
   Nazývat ten amiodpad pravým jménem ti nevoní,havlo3,14čo?

   Vymazat
 38. Vyjádření Erika Besta. Podobnou mínku mám i já, už jsem o tom psal, protože mi stále není jasné, proč to Zeman čučkařům rovnou neshodil ze stolu.

  ... Zdůrazňuji ale, že klíčovým momentem v celé věci je, že to odsouhlasil prezident Zeman. Buď je to tak, jak už jsem říkal a celý materiál je natolik přesvědčivý, že to kompletně přijal i Zeman. Druhou variantou může být, že je to celé natolik dobře zdokladováno, že Zeman nemohl tak rychle na místě výklad kauzy zpochybnit, ale má pocit, že to není úplně v pořádku.

  V průběhu ale vystupoval Rudolf Jindrák, prezidentův šéfdiplomat a mluvil velice přesvědčivě ve prospěch Babišem a Hamáčkem prezentovaného materiálu. Stejný komunikační směr zvolil i tiskový mluvčí Ovčáček a svým způsobem dával najevo, že Jindrákovy závěry a vyjádření podporuje a jsou oficiálním vyjádřením Hradu. Vůbec nepadlo žádné zpochybnění.


  Stejně tak Best nevylučuje úplné přerušení diplomatických kontaktů, což už naznačil i Lavrov v souvislosti s EU. Jednotlivé státy ovšem stále fungují. Zatím. Zatím proto, že teroristický čin podobného rozsahu, navíc nasledovaný útokem použitím A234 v Británii, který se tímto plně legalizuje (jsou stále pochybnosti) - podobně jako v případě MH17, kde to také plave na vodě, teď v tomto případě bude řetěz pochybností prolomen. A můžou nasledovat další, kdy se bude věřit úplně všemu, i Sarinu a chloru v Sýrii a možná i tomu Notre Dame, jak si z toho dnes děláme v Česku vtipy.

  S někým podobným se nemůžete kontaktovat ani na bázi ambasadora. A už vůbec není možné připustit takové lidi do OSN! OSN má hlavní orgány v New Yorku a už mnohokrát měli ruští vyslanci problémy. Zvlášť v době, kdy zasedala BR OSN.

  Pokud by k tomu došlo, pak projekt NS2 musí skončit a to i ve fázi, kdy bude naplněn plynem. A Západ bude muset vyvodit důsledky z událostí na Ukrajině. Amerika na to tlačí, už hodně dlouhou dobu, jenže sama nic dělat nechce, proto se zatím stáhli. Klíčové je jednání Turecka.

  Zdrženlivost Evropy je zřejmá, tohle je už opravdu krajně nebezpečná situace a oni vědí, že Rusko se nestáhne. Právě naopak, jde mu o existenci. Zvlášť Německu jde o hodně. Válka nebo drahý plyn? Ale ani tak není válka zažehnaná, protože Rusko tady stále je, neústupné, a my potřebujeme, aby se stáhli ihned.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. J.J. velice přesné, USA nepůjde do přímého střetu s Ruskem jako první. Potřebuje někde začít a kde jinde než v Evropě? Teprve poté se pokusí Rusko napadnout, dorazit?

   Vymazat
 39. 8,54
  To si pleteš se šaškem flaškou Havlam!.-)))

  OdpovědětVymazat
 40. Hele kachno přivez také kytky k pomníčkům amerických bombarďáků. Celou válku se nedokázali strefit do největších zbrojovek a pár dní před koncem války se dokázali strefovat i do obydlí českých občanů. Čest památce lidí které zhovadilí Amíci zabili. Dnes by se mněli střílet kachny tak pozor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10,08
   Kachny možná,ty NE!

   Vymazat
  2. Nějak jsem nepochopit tento tvůj komentář mého příspěvku. Ale Ave já asi značí vše.

   Vymazat
  3. 23,42
   Tys někdy něco pochopil????A čím?!

   Vymazat
 41. Nakoniec prišijú Ruskím agentom aj výbuch delaboračného skladu v Novákoch v roku 2007 aj haváriu lietadla zo Slovenskími vojakmi z Chorvátska.Sú toho schopný!Peter z dolony.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve VOP taky nebyl nikdo potrestaný. Taky se nechápalo, jak se to mohlo stát. Takže ano, je to možné.

   Vymazat
 42. Ukoune, ty emerický agent, já mám 2 osvědčení o tom, že jsem agentem neby, jak od Langoše tzak také od Rumla

  OdpovědětVymazat
 43. 9:31,myslel som to s irónie lebo niekoľko rokov starí prípad viťiahnu zo škatule po niekoľkích rokoch až teraz keď sa im to hodí.Peter z doliny.

  OdpovědětVymazat
 44. 9,52
  Loqui Ignorabit,Qui Tacere Nesciet....verstehen Dumkopf?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Konečně jsi mi přesvědčil o své odbornosti

   Vymazat
  2. 23,44
   Ty nás o své F73 přesvěčovat nemusíš....:-)

   Vymazat
 45. 9,44
  Škoda,že hloupost není bolestivá....v tvém případě obzvášť!!!!.-))

  OdpovědětVymazat
 46. Vem ten ukradenej vz.58 z Vrbětic a jdi zabíjet každýho Rusáka, na kterýho natrefíš, ty pako. Na to si netroufneš, co? A klidně jsi mohl, když ti tajní vyklízeli ambasádu. Buď tam nebo na letišti, bylo jich tam plno. Já bych to udělal, mít v sobě tu nenávist. A ty ani shnilé vejce by ses neodvážil po nich hodit, hrdino. Jen takhle se ukážeš, že máš koule, jinak jsi k ničemu, jen starej plácal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,11
   Kurva byl leda udavač Havel....a to ještě prodejná!

   Vymazat
 47. Chudinko,narodil ses jako hlupák,ovšem ""úspěšně""jsi rozvinul své NEschopnosti..:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty máš asi plzeňská práva.
   Demente.

   Vymazat
  2. 10,59
   Bohužel,tady není demoblok ani V.I.P. Mareček Benda.

   Vymazat
 48. Zásadní informace je, že doteď nejsou žádné nezvratné důkazy o účasti dvou agentů GRU na explozi ve Vrběticích , ale bylo vyhoštěno 18 lidí z ruského zastupitelství , ale pořád nevím za co? To jsou stále stejné kecy jako u Skripala, kdy žádné tvrdé důkazy nebyly předloženy!!! Kde je ten důkaz, že dva agenti GRU způsobili explozi ve skladu munice ve Vrběticích, když tam podle firmy nikdo nepřišel!! Lhát, lhát a lhát umí BIS dobře , jako s ricínovým kufříkem!!! Tohle posléze, až se sejdou všechna data, smrdí velkou mezinárodní ostudou a malérem pro naše bezpečnostní složky!!!

  OdpovědětVymazat
 49. 11,07
  Noční poluce přetvávají??.-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pouze další nový kačer.
   Ave já

   Vymazat
  2. Odpověz si sám. Nikdo jiný tě na to nemůže odpovědět.
   No Avejá. Proč nenapíšeš Já blbec. To je pro mašence pochopitelnější

   Vymazat
  3. 23,47
   Tvoje úroveň jazyka českého je na hranici F73!

   Vymazat
 50. 11:07 Tak proto tu ejakuluješ jak vzteklej, ty Lorenzovo podržtaško.

  OdpovědětVymazat
 51. za prachy jde všechno, toto si pamatujte!!! VŠECHNO !!!

  !!!

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.