Reklama

úterý 6. dubna 2021

Kellerova šperkovnice: nad Hybridní politikou

Petr Drulák

6. 4. 2021 casopisargument (se souhlasem autora)
Petr Drulák recenzuje novou knihu sociologa Jana Kellera „Hybridní politika“, která zkoumá současnou koalici extrémů mezi neoliberalismem a neomarxismem. Jan Keller nabídl českým čtenářům koncem loňského roku prostřednictvím Nakladatelství Ivana Davida mimořádný text, který si zaslouží být čten a diskutován. Už tím se vymyká z běžné produkce českých sociálních věd. Kniha je navíc napsána všeobecně srozumitelným jazykem a autor při výkladu nešetří svojí příznačnou ironií, kterou známe z jeho pravidelných komentářů v deníku Právo.

Přesto neupadá do sarkastického šklebu a přes svoji přístupnost není knihou, kterou bychom mohli bez dalšího označit jako popularizační. Přichází s původní myšlenkovou konstrukcí, která mu umožňuje podívat se na základní společenské otázky ze svěží a pro hlavní myšlenkový proud neobvyklé perspektivy.

Originální je Kellerův pojem hybridní politiky. Autor vychází ze dvou řeckých významů slova hybridní. Odkazuje ke křížení příbuzných druhů, ale také k neřesti domýšlivé arogance projevující se překračováním všech hranic. Dvě hlavní ideologie současnosti, neoliberalismus a neomarxismus, vznikají právě křížením a excesy. Kříženci jsou klasický liberalismus s marxismem, když vznikají v 18. a 19. století jako sekularizovaná náboženství promícháním vědy a víry. Obě se hlásí k racionalitě a odkazu osvícenství a současně vycházejí z monoteistických mýtů předávaných křesťanstvím a judaismem.

Pak přicházejí excesy století dvacátého. Neoliberální trh ovládne stát, přetváří ho do instituce „slabé vůči silným a silné vůči slabým“, a proniká do oblastí, které už s hospodářstvím nijak nesouvisí. Neomarxismus opouští zájmy proletariátu a útoky na kapitál původního marxismu, aby ve jménu různých společenských menšin zaútočil na většinovou společnost, její zvyky, mravy a instituce. Zatímco liberálové s marxisty byli nesmiřitelnými soupeři, neoliberálové s neomarxisty se skvěle doplňují, jak už řadu let vysvětluje Kellerův oblíbený myslitel Jean-Claude Michéa. Expanze individuálních a menšinových práv, oslabování demokratických orgánů státu či globalizace vyhovují jedněm i druhým. Společně vytvářejí progresivistický hybrid, který dnes určuje nejen, co je v politice možné ale také co lze veřejně vyslovit, aniž by se člověk vystavil lynči strážců politické korektnosti.

Tento hybrid podrobuje Keller nelítostné kritice. Nejprve naznačuje, jak vznikl a jak se dnes projevuje v Evropské unii a v kritice populismu. Následně ho zachycuje rozborem třiceti klíčových pojmů, od bobos po xenofobii. V závěrečné části představuje slovníček hybridní novořeči, v němž na základě typologie Jeana-Yvese Le Gallou a Michela Geoffroy ukazuje, jak neomarxisté s neoliberály orwellovsky proměňují náš jazyk, aby podřídily veškeré myšlení svým ideologickým cílům.

Hesla, která tvoří druhou a třetí část knihy, představují drobné šperky, jimiž nás autor podarovává. Čteme výstižné, vtipné texty vytepané a vybroušené umnou rukou zkušeného mistra, které při správném nasvícení pěkně zajiskří. Levici například charakterizuje jako: „politický směr, který již prakticky vymizel, a to zejména díky socialistům a sociálním demokratům“. O termínu otec se dozvíme, že se o něm raději nemluví s tím, že je „zároveň směšný, sexistický a kryptofašistický“, zatímco osa zla označuje „ustavičně se měnící počet zemí, jímž naši spojenci hodlají provést něco zlého.“

O výběru klíčových pojmů v druhé části je jistě možno diskutovat, jako celek však podávají výstižný obraz hybridity. Za nejslabší považuji paradoxně termín kentauří stát. Odkazuje sice k mytologickému hybridnímu stvoření z člověka a koně, dnešní politickou hybriditu spíše zastírá. Neomarxisté ho rádi používají při svých opakovaných kritikách rasismu páchaného neoliberálním kapitalismem. Většinou funguje jako kouřová clona: směřuje výzkumnou pozornost k diskriminované menšině, čímž zakrývá problém úpadku společenské většiny. Namísto kentauřího státu bych považoval za zajímavější představit termín anarcho-tyranie, který vystihuje zmíněnou tendenci státu slábnout vůči silným a posilovat vůči slabým. Popisuje, jak stát stupňuje tlak vůči společenské většině a současně rezignuje na vynucování pravidel vůči miliardářské elitě i vůči městským ghettům, která čerpají sílu z připravenosti k násilí a z postkoloniálního vydírání. Dobře tím vystihuje selhání neoliberálů i neomarxistů.

Rovněž nesdílím Kellerovo odmítnutí oxymóronu tedy protimluvu typu autoritářský liberalismus či globální vesnice. Nemusí být vždy jen výrazem propagandistické snahy neutralizovat společenské protiklady a tím i odpor vůči progresivistickým projektům. Oxymóron naopak může výstižně odhalovat odvrácenou stranu pojmů, které propaganda představuje jako pozitivní a bez jakýchkoliv alternativ. Jako když autor ve slovníčku vysvětluje netolerantnost progresivistické tolerance. Na obecnější úrovni může oxymóron vystihovat tragický protiklad, který je vlastní politickému rozhodování a jakémukoliv politickému jednání vždy zatíženému protikladností.

Užitek oxymóronu souvisí s otázkou, kterou si autor neklade, a dodejme, že má právo si ji neklást, ale kterou si přesto řada čtenářů položí. Co s tím? Nezbývá nám, než se nechat neoliberály a neomarxisty zardousit, protože není alternativ, nebo naopak stojí za to se o alternativu pokusit? Jednou z cest by mohlo být alternativní, pravo-levé spojenectví. Mělo by začít odhalením prázdnoty progresivistického strašení extrémismem. Nejde o rudo-hnědé spiknutí, nýbrž o boj společenské většiny proti vládě koalice extrémů. Ideologicky ji vytvořili neomarxisté s neoliberály a politicky ji dnes naplňuje spojenectví amerického velkokapitálu s antirasistickými, genderovými a proimigračními aktivisty, které vyneslo do Bílého domu Bidena s Harrisovou. Jistěže by takové spojenectví nebylo bez rozporů a některé jeho rysy by nejlépe vystihovaly právě oxymórony, ale může být tou nejúčinnější zbraní většiny proti vládnoucímu neo-neo extrémismu.

Kniha samozřejmě nic podobného nenavrhuje, neboť, jak bylo řečeno, si podobné otázky neklade. Přesto nám leccos napovídá. Keller se opírá o řadu francouzských myslitelů převážně z levicového prostředí, nicméně celá třetí část knihy staví na autorech, které francouzští neomarxisté řadí ke krajní pravici. Připomeňme také, že text našeho nejvýraznějšího levicového myslitele se ke čtenářům dostává zásluhou europoslance Okamurovy SPD. V pražských kavárnách a na pražských katedrách to autorovi samozřejmě přitíží, ale nemusí ho to zajímat a tím méně jeho čtenáře. Máme podnětný text, o němž můžeme zprava i zleva diskutovat a který si můžeme s čtenářskou svobodou domýšlet.

Recenzovaný titul: Jan Keller, Hybridní politika, Nakladatelství Ivana Davida: Praha 2021, ISBN: 978-80-907732-1-9.
Autor je profesor politologie

30 komentářů :

 1. takze Piratska Levice je oxymoron ze? ale Bartos je jenom moron

  OdpovědětSmazat
 2. Zajímavé, zrovna včera jsem psal o pravolevém spojenectví lidí proti pravolevé globalizaci. Zda by z toho vznikl hybrid 3.cesty nevím ale za pokus proti hybridní moci by to stálo.

  OdpovědětSmazat
 3. Vydání této publikace je mimořádně záslužný čin. Měl by obohatit i „ducha“ SPD, umožnit pochopení, proč a jak byly vyprázdněny pojmy levice, třídy a podobné, vrátit jim efektivní obsah a ukázat, jaká jsou potenciálně možná spojenectví proti současnému, anticivilizačnímu marasmu. Beru si (doufám, že spolu dalšími podobně orientovanými) za povinnost tuto knihu co nejdřív koupit a mnoha dalším její koupi doporučit. Ležákem by rozhodně být neměla. JiH

  OdpovědětSmazat
 4. Dovolím si upozornit na právní analýzu . Mgr. Jana Zwyrtek Hamplové, která je adresována na vládu a další dotčené instituce, kde je celý soubor věcných připomínek, proč nepoužívat testy a roušky ve školách a je tam také celá řada odborných vyjádření , která jsou proti nařízení MŠ. Nemám dítě školou povinné ,ale docela mně upřímně rozčiluje, že se MŠ dopouští takových právních přestupků, vždyť je to orgán vlády a má patřičný právní aparát, který, jak je vidět vůbec nepracuje!

  https://www.hamplova.cz/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hodny clovece 7. dubna 2021 3:50, přečetl jsem si (pro p. Dvořáka viz odkaz) a došel k závěru, že madam Zwyrtek Hamplová si dělá píárko (PR), když vládě nezbývá, než pracovat v terénu, který na pandémii typu Covid 19 nebyl a není nijak připraven.
   Příkladem je její pokřik kolem "papíru", který ji umožnil cestu mimo okres. Těžko popře účelnost omezení pohybu obyvatel. Těžko najde způsob, jak jinak pohyb omezit než regulací, tedy zákazy. Těžko najde způsob, jak nezbytné cesty umožnit, aby to bylo technicko organizačně únosné. Takže zvolenou, demokratickou formu samokontroly, kde je každý vyplněním formuláře nucen k zamyšlení a převzetí odpovědnosti za falešné prohlášení, právnička roku (!) zesměšňuje. Ignoruje, že účelu bylo v nějaké míře dosaženo a navíc není natolik korektní, aby další ponechala profesím, kterým to náleží.
   Beru to tak, že všichni ti, kteří pro vlastní popularitu, emoční expozici, neznalost a hloupost házejí do vší té snahy o omezení zdravotních rizik vidle, ti co se snaží na této krizi bezohledně vydělat nejen peníze, ale jakýkoli další prospěch, zaslouží opovržení.
   Vezměme exprezidenta Václava Klause. Co riskoval? Krom toho, že svým příkladem marnil účelná opatření, že mohl nebo i infikoval jiné, měl jistotu v ČR nejlepšího zdravotního servisu cestou týmu a techniky Ústřední vojenské nemocnice. V „domácím ošetření“, jistěže důstojné úrovně nestrádal, když mohl odcestovat do svého rekreačního objektu kdesi v Černém dolu. Ani s tou cestou „mimo okres“ si, za svého postavení hlavu dělat nemusel. Tu téměř jistě legalizoval některý jeho „asistent“ s víc nebo méně, vůči VIP, vstřícným úřadem.
   A zajisté, ani občan Klaus (možná i s ochrankou), ani občanka Zw Ha zřejmě veřejnou dopravou necestují a Bůh suď, zda svůj, těžko že skromný automobil, vůbec sami řídí. Pak, takhle celkem vzato, je docela snadné být za hrdiny. Nebo ne, Hodný člověče? JiH

   Smazat
  2. Pro Unknown7. dubna 2021 10:26

   Musím Vás podpořit vídím to stejně jako Vy. Jde zde o vidění světa z úplně jiných pozic, postavení a bohatství. Pro nás normální lidi platí jiné normy než na p.Klause a bylo by možno pokračovat.

   Smazat
 5. Spojenectví neoliberalismu a neomarxismu je dvoufrontový nástup fašismu, kterému předcházelo oslabení státu a humánních hodnot rukou vládnoucí 'tradiční pravice' v letech devadesátých. Budou vždy záložní jednotkou hájící korporace, není důvod v nich hledat spojence.

  OdpovědětSmazat
 6. Knihu jsem si pořídil hned jak vyšla. Za mně je nejlepší z těch, které jsem od Jana Kellera četl. Pro zajímavost jsem se podíval, kdo ji nabízí a všude byla už vyprodaná. S výjimkou zde: http://www.pi-shop.cz/knihy/jan-keller--hybridni-politika/

  OdpovědětSmazat
 7. Unknown7. dubna 2021 7:14
  Hlavně že ty bučíš, ani nevím, zda je to z hladu, nebo jak se říká trochu si zabučet.

  OdpovědětSmazat
 8. Slovensko jak patrno si ve své složité situaci ví rady. Nic do kanálu vylévat nebudou on to od nich rád někdo odkoupí. Takových vyhozených peněz do kanálu? Tak blbí opravdu nejsou
  ... VIP 🥴

  OdpovědětSmazat
 9. Ty, Sputnik, už zase? Jak to že nejsi v maskáčích na Ukrajině, abys to Rusům natřel? To čekáš na Novotného, srabe? Prý už se tam chystá tvoje parta, Novotný už přetřel multikáru do maskovacího a navlékl se do maskáčů, prý už se jenom čeká na Gabala, Langšadlovou, Štětinu, Koláře, Pekarovou a pár dalších hňupů jim rovných, místo tem ja i pro tebe. Jo a zezadu vás bude jistit Janda. Tak se ukaž, srabe.

  OdpovědětSmazat
 10. Čtu všechny texty prof. Kellera, velmi trefné, vtipné a ironické jsou zejména jeho články, které píše do Práva. Převážně se s jeho závěry ztotožňuji a považuji ho za předního sociologa, který je levicově orientován. Přínosné určitě bude si novou knihu od prof. Kellera přečíst. Neshodnu se s ním snad v jediném a to v termínu neomarxismus. Beru okamžitě námitku, že je to jen otázka „terminologie“ a pohled na to může a je rozdílný. Na tomto termínu mě vadí zejména ta skutečnost, že ono spojení s marxismem je zavádějící a jejím cílem je nejčastěji útok na samu podstatu marxismu. Je to něco podobného, jak se v dnešní době používá termínu „komunismus“. Za prvé nikdy tady nebyl, ale největší omyl je v tom, že Marx chápal „komunismus“ ne jako ideál a stav, ale jako „hnutí“.
  Zajímavé je také, kdo je za „neomarxisty“ označován. Dám jen příklad Pirátů. Nebylo by od věci, kdyby jim někdo položil otázku, jestli se neomarxisty cítí a jak oni jej vidí a zda-li oni za neomarxisty někoho považují. Ale to není až tak podstatné.
  V článku mě zaujalo tvrzení, že ideologicky tyto „teorie“ vytvořili neomarxisté a neoliberálové. To dost dobře nechápu, jediné co by mohlo na tom být logické a možná reálné je to, že velkokapitálu se hodí vše a spojí se třeba s ďáblem, ale jen do toho okamžiku, kdy půjde o jejich „zájem“. Dle mě dnes jen proto, aby velkokapitál odsunul, pozornost na toho, kdo bude vinen za všechny současné nepravosti, rozpory a zločiny na světě. Tak z toho možná i vyplývá otázka, kdo za „anticivilizačním“ tažení stojí sice skrytý, ale tahá za drátky ?
  Spojení „pravice a kapitálu“ (i mezinárodního) je z historie příkladem Hitlerovo tažení k moci ve 30 letech minulého století v Německu, v zemi kde fungoval „demokratický“ parlament, byla silná soc.demokracie a komunistická strana. Bez podpory velkého kapitálu, německého nacionalismu a militarismu by zřejmě vývoj v Německu mohl být i jiný, ale dějiny neznají kdyby. Samozřejmě je nutně zjednodušeno, bylo zde více vlivů, např. výsledky 1.SV.
  Ale zpět k neomarxismu nebudu se snažit o lepší zdůvodnění, protože si myslím, že existují mnohem odbornější a fundovanější lidé, kteří mají na neomarxismus jiný názor něž prof. Jan Keller. Uvedu názor prof. Oskara Krejčího: „Problémem je, že v hlavním mediálním proudu, tedy v oficiózní propagandě, jsou za neomarxismus vydávány nejrůznější „liberální představy“ o multikulturalismu a programy, které zaměnily boj za práva většiny za podporu zájmů okrajových skupin. Liberální multikulturalismus nemá nic společného s marxismem – marxistický humanismus vidí strukturu společnosti, vnímá její rozpory, chcete-li, chápe konkrétní totalitu sociálního života. Projevit lítost nad osudem narkomana není totéž co schvalovat drogy. Mít porozumění pro islámskou civilizaci neznamená chtít vytvořit či vlastní hloupostí přímo utvářet islámská ghetta v Evropě, a založit tak nový, velice nebezpečný konflikt. Běžně jsou dnes označovány teoreticky nevyzrálé liberální a liberálně-anarchistické skupiny, které hlásají bezbřehý multikulturalismus, podporují neomezenou migraci místo radikálního řešení problémů na místě, odkud lidé utíkají, za neomarxistické. Toto tvrzení má dvojí funkci. Jednak mají být tyto skupiny a ideové proudy v podvědomí měšťáků dehonestovány jako nebezpečně kryptokomunistické. Zároveň se ale jedná o snahu diskreditovat marxismus, představit jej jako ducha prostou konspiraci."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Georgi, možná se zbytečně točíte na čistotě Marxismu. Dá se jistě aplikovat i na dnešní dobu, k pochopení souvislostí. Celkem souhlasím, jen upřesňuji, že Hitler začínal levicově v boji proti bankéřům, dnes by se dalo říci globalistům, až později byl vmanévrován do boje proti komunistům, spíše "Rusku". Proto mám výhrady proti spojení "pravice a kapitálu". Toto spojení je logické. Šlo tedy spíše o boj levice proti levici, garantovanou kapitálem. Jako nyní.

   Smazat
  2. K Miroslav Povolný7. dubna 2021 11:38
   Opravdu nemám čas na „diskuzi“ o dějinách, ale toto jsem nemohl jen tak přejít přejít. Hitler od svého mládí, kdy se začal zajímat o politiku byl nacionalista (německý), rasista a antisemita. Možná Vás plete v názvu jeho partaje „socialistická“, byla to však strana „krajně pravicová“. Nebylo na ní zhola nic levicového. Zavádějící je i název jeho strany NSDAP, původně Německá dělnická strana. „Němečtí nacisté„ bojovali proti všem levicovým stranám, organizacím, názorům a nejen proti nim, takže to byl boj mezi krajní pravicí a levicí, dodal bych hlavně boj proti demokracii.
   Na „čistotě“ marxismu se opravdu netočím. Co je dle Vás čistota na které se točím ? To by bylo zcela jako náboženství a pouhá citace toho, co někdo, někdy, někam napsal. Není to víra, ale je to jedna z cest k poznání společnosti a vztahů ve společnosti člověka v určité době. Doba i společnost se mění, zrovna tak, jak vidíme přímo před očima, jak se proměnil kapitalismus.
   Vždyť revizí marxismu již bylo, že Lenin (jako pokračovatel myšlenek marxismu) změnil, opravil, modifikoval myšlenku zakladatele marxismu, že socialistická revoluce zvítězí v zemích, kde je kapitalismus nejvíce vyvinutý, kde je nejrozvinutější výroba, početná dělnická třída, že jsou tam také největší rozpory mezi společenským charakterem výroby, směny a soukromým přivlastňováním zisků. Vlastně prokázal v praxi, že je to možné i v zemi která dosud nepřešla zcela od feudalismu do kapitalismu. Samozřejmě, že byly podmínky, pro tyto revoluční změny ve společnosti a první revoluce v Rusku byla buržoazní.
   Nebudu vysvětlovat a obhajovat marxismus, na to nemám. Není to žádné „uzavřené svaté“ učení, bohužel minulý režim mu v tomto směru udělal nedobrou službu. Nazval bych ho spíše jako pomocníka v poznání. Kdo chce, tak v marxismu najde hlavně metody, samozřejmě je i mnoho jiných metod, kterými se dá společnost zkoumat, byly to i postupy Karla Marxe. V základním, a podstatném se kapitalismus od 19.století nezměnil ani o píď. Tady lze na Marxe navázat a pokračovat, používat ho, ale řeknu to zjednodušeně, nelpět na každé větě, která možná platila v 19. a 20. století. Mimo jiné jedno z oblíbených hesel Marxe bylo, o všem je nutno pochybovat a já bych to nazval, že to je marxistické, pochybovat tedy i o sobě.

   Smazat
  3. Georgi, opět musím souhlasit, včetně, že byl Hitler rasista a antisemita. Také byl proti kléru. Nebyl ale jediným na západě. Je ovšem také doložitelné, že masy získal na svou stranu bojem proti cizímu vlivu nadnárodnímu, mezi který zahrnul i SSSR. Patrně ze zkušeností z Výmarské republiky Jeho omyl byl, že přecenil své síly. Čistě hypoteticky se ptám, jak by to dopadlo, spojit se se Stalinem? Byl by ještě Deep State?

   Smazat
  4. mirku,
   pokud jsem cetl zdroje jeste pred 74 rokem kdyz jeste na zapade nebyly falsovane, ci upravene na jednu stranu (jako ze zapad jmenovite Jirka Pattonu porazil skopcaky) Tak Stalin Hitlera nemel tak rad, takze by mu urcite chtel zakroutit krk, ale kdovi? Jsou reci ze Anglie by se pridala k Nemcum, ale diky tomu ze na zacatku prosrali valku s Nemeckem, tak by mohli Nemcum tezko pomahat proti Rusakum, takze by asi neudali nic, a Rusaci by to pozdeji vyhrali, ale nebylo by to tak snadne, takze Deep State by asi stale existoval

   Smazat
 11. Svět se znovu rozdělil i když USA a NATO podplatilo Gorbačova , třeba jen sliby. Evropa ztrácí díky EU a Rusko znovu ovládá politiku severní velmocí.Česko tápe a hledá spojence ,snad EU ? Po covidu ne !Podzimní volby ukáží zda půjdeme víc do leva nebo ustrneme v důchodcovském dolíčku.

  OdpovědětSmazat
 12. Unknowne 7. dubna 2021 7:56, řekl bych, že onen novinář na www.forum24.cz věc uvedl celkem korektně, ale hned na to vyvodil nepříliš logický závěr. Totiž, jak zacházet s diskuzí, pokud respektujeme principy demokracie ať už orientované pravicově, nebo naopak. Znovu a znovu jsme u otázky, do jaké míry je přípustné „moderovat“ realitu tím, že její jednu část zamlčujeme a jinou zdůrazňujeme.
  Tvrdím, že rovnováha má být zajišťována pluralitou sobě rovných reprezentantů občanské společnosti, tedy především politických stran s vahou dle výsledků voleb, nikoli jakoukoli cenzurou. Totéž by mělo platit pro všechny další legalizované formy organizace občanské společnosti, kde ovšem kriteriem váhy nejsou volby, ale jen a pouze skupinové zájmy a víc nebo méně početní příznivci.
  Řídit společnost omezováním jejich přirozených projevů cenzurou znamená ztrátu právě té nejvýznamnější informace, nutné k rozpoznání jak smyslu, tak i cílů samotného řízení. Pokud má být demokratické i racionální. JiH
  PS jinou otázkou jsou nástroje řízení ,,,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele Unku
   o jake demokracii mluvis, a jakych jejich formach? bud tak laskaf a pouci (ne pochci) mne

   Smazat
  2. Nazdar Basos 7. dubna 2021 22:52, jestli mám být ten "Unku", tak nevidím, proč Tě pochcat. V 13:01 nepíšu o existující demokracii, ale o respektování demokratických pravidel. Jak si některá, podle všech těch deklarací, představuju. JiH

   Smazat
 13. Děkuji za upozornění na vydanou knížku, moje technické zaměření se v této oblasti špatně orientuje a mám nedostatky v teoretické výbavě. Než plácnu nějaký názor, musím se trochu dovzdělat.

  OdpovědětSmazat
 14. Georg v 11:11 to napsal výborně. Bylo by zajímavé zjistit kdo s termínem "neomarxismus" přišel a hlavně proč. Terminologie versus "nálepkování" plete dost lidem hlavu a mám zjištěno, že tím špatným směrem. Jan Keller je jinak pro mne nejčtivější současný autor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. R.P.- to je celkem jednoduché určit. Zjednoduším to, "z národů ač jsme různých", ve svých hranicích doplňuji, neomarxisté změnili na "ze států ač jsme různých", nevidíte ten rozdíl?

   Smazat
  2. PS. pro nechápavé doplním, "proletáři, sejdeme se na západě". "Doma chcípl pes".

   Smazat
 15. Hodinové videjko českého lékaře o organizování pandemie kovidu ve světě a u nás. Kdo vydrží do konce pochopí o co jde!!

  O zdraví lidí ani omylem!!!

  https://cz24.news/video-milan-vidlak-sifrovany-svet-co-stoji-za-humbukem-kolem-ockovani-video-cz-92min/

  Očkování je modifikace lidského genomu a čipování zároveň!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ďuro Trulo 7. dubna 2021 16:56, Vy snad jste vzděláním a praxí technik, ne? Pak mi není jasné, jak můžete po co do logiky rozpačitém (řečeno kulantně) vystoupením páně Vidláka uvěřit, za současného očkování, cosi o modifikaci lidského genomu a zejména, o čipování?
   Jak je prosím zajištěna prvotní evidence? Nebo jde o čip natolik "chytrý", že se z lahvičky s několika dávkami rozptýlí do každé jednotlivé injekce v unikátní masce? Nebo tak, že ten co „nafasujete“, bude popsán a přiřazen, třeba, až prostřednictvím vašeho mobilního telefonu? Ano, teoreticky je, nejen to, možné. Buďte si ale jist, že tak daleko technika ještě není. Nehledě na to, k čemu že by tak nesporně složitá a nákladná akce mohla sloužit. Aby byla rentabilní. Byla utajitelná a proti rušení i poškození dost odolná.
   Jistě, někde v budoucnu můžeme čekat čipy, které kohokoli podle potřeby třeba i "vypnou". Definitivně. Ne, že by se to nehodilo, ale přecejen. Tak hned to nebude, nezoufejte. Vás ještě nezničí nic jiného než, při smůle nepříznivá okolnost, bez ní pak pouhý zub času. S tím ani s originál genomem, ani bez čipu, věru nic nenaděláte. JiH

   Smazat
  2. hele Unku
   zase rejpas, Duro to myslel fakt dobre, takze ho nech na pokoji s tvou rejpavou logikou, preci vis ze kazdy z nas ma narok bejt nekdy blby, a podle toho se vyjadrit.

   Mimo toho tech cipu ve flasticce je 6 a jsou tak naprogramovany Gatesem ze kazdej ma svou adresu a vleze do strikacky jeden po druhem.

   a pokud vim tak dalsi dafky budou rozdeleny pro muze a zeny a pracuje se na cipech pro teply a trangendery po cesku AC-DC

   Smazat
 16. Budou současné očkování COVID 19 spícími spouštěči pro nadcházející apokalypsu nemocí šílených krav? https://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2021/04/will-the-present-covid-19-vaccinations-be-dormant-triggers-for-the-upcoming-mad-cow-disease-zombie-apocalypse-2650070.html

  Žiji v Kanadě a již vidíme případy propuknutí nemoci šílených krav ve východní Kanadě. Je to začátek propuknutí šílené krávy, což je ve skutečnosti opožděná reakce na vakcíny, které byly naprogramovány tak, aby zůstaly spící až rok, než se vrátí jako nová nezastavitelná veřejná nemoc?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. anone kecas, na vychodu Kanady zadne silene kravy nejsou tam jsou jen Nufici a u vas jim rikate Newfies, a ti sileni nejsou jen trosku blbi

   Smazat
 17. Chybí mi kávička, protože v tomto týdnu, jsou dvě zajímavá domácí témata. Jedno se týká kšeftování Pirátů (zaměstnanců magistrátu) se zdravotními pomůckami. Druhé stejně zajímavé téma je o podezření obchodu ředitele ČT, které by měla řešit Řada pro ČT. Promiňte, že narušují nit, ale předpokládám, že to zajímá i zdejší lid.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.