Reklama

pátek 23. dubna 2021

Korespondenční hlasování znovu na scéně: Řekněme ďáblovi Ne!

Jiří Kohoutek
23. 4. 2021  PrvníZprávy

V rámci debaty o změně volebního zákona pro volby do Poslanecké sněmovny v důsledku nedávného necitlivého zásahu Ústavního soudu otevřely strany tzv. Demokratického bloku opět otázku možnosti korespondenčního hlasování.

(Na snímku poslanec Jiří Kohoutek)

Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 rukou společnou a nerozdílnou navrhly zavedení korespondenčního hlasování (zatím) pro Čechy žijící - nebo zdržující se – v době voleb v zahraničí. Prozatím to bylo Sněmovnou odmítnuto. Ale zástupci jmenovaných stran se nijak netají tím, že po podzimních volbách, ve kterých očekávají vítězství a následné vytvoření společné sněmovní většiny a vlády, nastolí otázku korespondenčního hlasování znovu, a tentokrát již úspěšně. Senát, ovládaný subjekty tzv. Demokratického bloku, této snaze jistě bránit nebude, naopak.

S tím, že konečným cílem těchto politických stran je zavedení možnosti korespondenčního hlasování do všech typů voleb, které v naší zemi probíhají – a rovněž pro všechny voliče, nejen ty „zahraniční“. Korespondenční hlasování ze zahraničí je pak i součástí velmi pochybného „balíčku změn“ upravujících pravidla volebního procesu v České republice představeným Ministerstvem vnitra na sklonku roku 2019.


Nebezpečné volání Sirén

Vše je zahaleno v hávu líbivých frází o rozšíření volebního práva a volební účasti, svobodě a demokracii. A o vyšším komfortu pro Čechy žijící dlouhodobě nebo trvale v zahraničí v tom smyslu, aby nemuseli cestovat, chtějí-li se účastnit českých voleb, na příslušné zastupitelské úřady České republiky ve státech, kde pobývají a utrácet za letenky.

Poslední argument se už skoro pohybuje za hranicí absurdity: Chci-li jednou za tři-čtyři roky ovlivnit svým voličským hlasem politický vývoj v zemi, ze které pocházím a kde přitom nežiji, mohu snad „obětovat“ určitou částku za cestu do volební místnosti.

Češi žijící v zahraničí tedy možnost volit v „českých“ volbách dávno mají – standardním, fyzickým, způsobem u příslušné volební urny. A není radno tento mechanismus měnit a rozšiřovat, nota bene za použití prostředků, které jsou za hranou ústavnosti. A to korespondenční způsob hlasování je.

Jde totiž o nepřípustné narušení základních principů a pilířů volebního práva - tajnosti a rovnosti hlasování - což je naprosto zásadní konstanty a axiomy způsobu provádění politických personálních voleb demokratického typu.

Tajnost volby může být garantována pouze tehdy, když má samotný akt výkonu hlasovacího práva osobní a individuální charakter – když hlasování probíhá prostřednictvím fyzického vhození volebního lístku do volební schránky za plentou. Za dohledu volební komise, která celý tento proces kontroluje dle předem daných zákonných pravidel.

To u korespondenčního (ani u elektronického) hlasování není možné zaručit, jelikož nelze bez veškerých pochybností vyloučit možnost, že některé osoby hlasují pod „dozorem“ či dokonce pod nátlakem jiných osob, anebo variantu, že určitá osoba hlasuje v daných volbách vícekrát.

Rovnost volebního práva znamená, že každý ve volbách odevzdaný hlas má stejnou váhu a že každý volič má v rámci výkonu volby naprosto stejné možnosti a podmínky. Tyto zásady korespondenční (a elektronický) způsob hlasování rovněž zásadním způsobem narušuje, protože buď zavádí – pokud by platilo „celoplošně“ - dvojí typ volby (ústavně konformní a zároveň náročnější – a naproti tomu jednodušší, avšak neústavní), anebo určitou skupinu občanů neoprávněně zvýhodňuje oproti skupině jiné, to, když dává právo volit korespondenčně pouze určité části voličů, např. „zahraničním“ Čechům…


Argumentů proti je mnoho

Argument protiústavnosti korespondenčního hlasování by měl být sám osobě dostačujícím. Ale existují i další, velmi silné a praktické, argumenty proti zavádění korespondenčního hlasování do českého právního řádu, opírající se v první řadě o nesmírně negativní zahraniční zkušenosti s ním.

Například v současných Spojených státech americkým po posledních prezidentských volbách vidíme, kam až může korespondenční hlasování - a hlavně proces sčítání a posuzování korespondenčních hlasů - vést: K totálnímu zničení víry občanské veřejnosti ve spravedlivou politickou soutěž a ve férové volby, k rozvratu a rozeštvání společnosti včetně projevů masového násilí. Korespondenční způsob hlasování taktéž delegitimizuje politiky vzešlé z voleb, kde je používáno a kde s sebou neoddělitelně nese odér podvodného jednání.

Nehledě na to, že korespondenční hlasování volby v žádném případě nezrychlí a nezjednoduší, jak často argumentují jeho propagátoři. Naopak, pokud by bylo, nedej Bože, zavedeno, jen je nesmírně prodlouží a zkomplikuje. Což také vidíme v zemích, kde tento způsob hlasování už zaveden je.

Jde nejen o riziko nejrůznějších manipulací. V České republice je dosud vždy pravidlem, že hlasy jsou sečteny – a volební výsledky vyhodnoceny a vyhlášeny maximálně do nějakých deseti až dvanácti hodin od uzavření volebních místností. Včetně okamžité možností jejich snadné a dostupné kontroly, např. na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Zatímco výsledky voleb, kde bylo použito korespondenční hlasování, se počítají několik dní až týdnů – na jejichž konci může občas být i zrušení celého hlasování pro jeho zásadní nesrovnalosti, viz. příklad rakouských prezidentských voleb v roce 2016.


Jak počítat zahraniční hlasy?

Odmítání korespondenčního hlasování neznamená zavržení jakýchkoli případných změn či úprav v českých volebních systémech resp. v procesu organizace voleb v České republice. Na místě by mj. byla i jedna úprava v oblasti hlasování v zahraničí ve volbách do naší Poslanecké sněmovny. Nikoli ovšem ve změně způsobu tohoto hlasování, ale co do způsobu vlivu jeho výsledků na celkové výsledky těchto voleb. Nyní to probíhá tak, že před volbami je vylosován jeden český volební kraj, mezi jehož stranickými volebními listinami si voliči hlasující v zahraničí vybírají.

Letos půjde o kraj Ústecký. Tato úprava může ovšem značně nepřiměřeným a asymetrickým způsobem ovlivnit konečný výsledek voleb nejen v daném kraji, zejména pokud jde o kraj velmi malý (s nízkým počtem obyvatel-voličů), kde zahraniční hlasy značným způsobem zkreslí vyjádření politické vůle „skutečných“, reálných občanů tohoto kraje, ale i na celostátní úrovni.

Už se tomu tak v minulosti stalo. V roce 2006 byl tímto krajem, kde se započítávaly hlasy odevzdané v zahraničí, Jihočeský kraj – a jen díky tomu mohla následně vzniknout tzv. Topolánkova vláda (ODS, KDU-ČSL, Strana zelených). Protože, kdyby se „zahraniční“ hlasy započítávaly v některém jiném, např. větším nebo severním, kraji, získaly by tehdy ČSSD a KSČM dohromady 101 sněmovních mandátů a mohly by společně sestavit většinovou vládu. Takto byl výsledný poměr levicového a pravicového bloku sto ku stu poslaneckým křeslům. A tento volební pat později umožnil Mirku Topolánkovi a Marku Dalíkovi „nákup“ dvou sociálnědemokratických přeběhlíků a získání většinové podpory a důvěry ve Sněmovně.

Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byl tímto „vylosovaným“ krajem Středočeský kraj – a jen kvůli tomu zde tehdy nezískalo poslední přidělovaný mandát hnutí SPD, nýbrž TOP 09.

Pokud by se zahraniční hlasy zohledňovaly v některém jiném kraji - mohla by hnutí ANO 2011 a SPD po těchto volbách disponovat ve Sněmovně celkem nikoli 100, ale 101 mandáty – se všemi představitelnými důsledky a možnostmi vývoje.

Alternativa, jak hlasovat v zahraničí a jak tyto hlasy následně započítávat do volebních výsledků, se přitom nabízí. Čeští občané, kteří jsou v době voleb v zahraničí krátkodobě (dovolená, služební cesta, studium apod.) a mají trvalé bydliště v České republice, by vybírali z hlasovacích lístků a kandidátních listin toho kraje, kde doma skutečně žijí, kde mají trvalé bydliště.

A ti čeští občané, kteří žijí v zahraničí dlouhodobě a žádnou trvalou adresu v České republice nemají, by měli trvale „přidělen“ jeden volební kraj, dle toho, v jakém státě by zrovna volili. Jinými slovy, pro tyto účely by bylo celé území světa rozděleno na čtrnáct teritorií (čtrnáct skupin států) odpovídajících čtrnácti českým volebním krajům. Jednalo by se bezesporu o spravedlivější způsob, než je ten současný.


Změna pro lidi

A je tu i jedna možnost, jak potenciálně zvýšit volební účast českých občanů resp. jak jim přístup k výkonu volebního práva usnadnit.

Jedná se o agendu tzv. voličských průkazů, které voličům umožňuji hlasovat kdekoli na území České republiky, kde se právě v okamžiku voleb nacházejí. Tyto průkazy se ovšem fyzicky vydávají pouze na obecních úřadech v místě trvalého bydliště voliče, což vyžaduje určité cestování po republice, časové náklady, čerpání dovolené apod. neexistuje ale jediný relevantní důvod k tomu, aby tento průkaz nemohl občanům vydat jakýkoli obecní (či městský úřad) v České republice popř. libovolný „CzechPoint“ na poště, jako je tomu např. u výpisu z rejstříku trestů apod.

Zdánlivá drobnost a samozřejmost, která by byla pozitivním krokem vpřed. Na rozdíl od nebezpečných a protiústavních hrátek s korespondenčním hlasováním.


(Jiří Kohoutek je poslancem za SPD)

Poznámka redakce Nové republiky: Je správné, aby české politiky do Sněmovny a Senátu volili lidé, kteří v ČR dlouhodobě nežijí? Je správné, aby o nás rozhodovali lidé, kteří žijí, pracují a platí daně v jiném státu? Právě pro ně a přes ně je prosazováno korespondenční hlasování. Není na čase říci i tomuto hlasování NE!?!

33 komentářů :

 1. Zfetovanej Bartoš, mimoň Fiala, troubovití Jurečka s Pekarovou, nebo Adamovou, si při své tuposti nedovedou představit co tím mohou způsobit. Nebo snad ví kdo zítra bude ovládat internet, nebo korespondenci ? Oni asi těžko.

  OdpovědětVymazat
 2. Oni přímo chtějí manipulovat volbami stejně jako jejich páníčci z USA co také chtít po fašistech.

  OdpovědětVymazat
 3. Nechápu, proč by měl člověk žijící v zahraničí rozhodovat o tom, který politik mě zde bude odírat. Ať si hlasuje tam, kde platí daně. Je to zcela logické a nevidím v tom vůbec problém o kterém je nutno diskutovat.

  OdpovědětVymazat
 4. Takže před námi stojí nepřekonatelný rozpor -v roce 2018 je veřejnosti tvrzeno, že oba padouši zde pobývali kvůli velezrádci Skripalovi, jenž udává v tuzemsku působící agenty ruských tajných služeb!!!

  Dnes je nám tvrzeno, že stejní padouchové zde pobývali proto, aby provedli sabotáže ve Vrběticích!!!

  Obojí najednou to nejspíš fungovat nemůže.

  Zkrátka jedna a ta samá událost je vytažena vždycky, když se to z nějakého důvodu hodí. Dokonce těmi samými! Ani trochu se nestydí dělat, že už to nepoužili dříve v naprosto jiné kauze!!!

  To všechno nesnesitelně smrdí!

  Pokud zde skutečně ve stejném čase jako ti dva ruští vrazi sabotéři se vyskytoval i Skripal, pak si troufnu říci, že pro GRU reprezentoval neskonale významnější cíl než nějaký balík zbraní jakéhosi bulharského gaunera!!! Tohle by vysvětlovalo také i onu neprokázanou cestu generála GRU do ČR i příjezd údajných dalších členů komanda. Skripal totiž v devadesátých létech vedl PERSONÁLNÍ oddělení GRU!!! Disponoval tedy přístupemke složkám VŠECH , úplně všech pracovníků GRÚ. Bez ohledu na jejich zařazení. Tomu se nějaké lehké zbraně a munice svým významem ani na hony přiblížit nemohou! Ale klidně si vyberte jinak,nic vám nevnucuji.

  Každopádně se shodneme na tom, že z nás někdo dělá dokonalé voly. Jinak přítomnost těch dvou vysvětlujeme v roce 2018, jinak v roce 2021. Vždycky tak, jak se hodí! Ovšem není jasné KOMU a jak se to hodilo nějak v roce 2018 a jinak dnes.
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2021/04/23/otazky-kolem-vrbetic-iii/#more-971326

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tyto přitroublé tanečky měli odvézt pozornost médií po celém světě od chystaného atentátu na Lukašenka. Tito atentátníci byli odhalení v Moskvě, jak spřádají převrat v Bělorusku a vraždu celé Lukašenkovi rodiny. GRU je odhalila a nahrála jejich rozhovor a následně jej dala na sociální sítě. U nás můžete shlédnout na Aeronetu.

   Vymazat
  2. Korespodenční hlasování je přece možné v USA. Tak proč ne u nás ? Navíc je potřeba sjednotit národ na společné linii boje proti nepřátelům demokracie. Proto není možné demokracii a její zákony zpochybňovat. V situaci kdy premier ČR označí Rusko za teroristu - je důvod začít uvažovat o důležitějších věcech než je pitomé korespondeční hlasování. Naznačují to i odborníci v ČT a Respektu.

   Vymazat
 5. Největším problémem je zajištění skutečných hlasů, tak aby nebylo možné provádět podvody, což je hodně složité!

  OdpovědětVymazat
 6. Diplomat Kobza: Babiš mluvil pravdu, ale pak mu to vysvětlili. V Rusku ostrouháme, přijdou jiní

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Diplomat-Kobza-Babis-mluvil-pravdu-ale-pak-mu-to-vysvetlili-V-Rusku-ostrouhame-prijdou-jini-661641

  OdpovědětVymazat
 7. Podle mého názoru by měli mít právo na volby jen občané žijící trvale v naší republice ane aby se nám do toho míchali ti, co žijí v cizině. O vládě bychom si měli rozhodovat sami.

  OdpovědětVymazat
 8. Dokud nebude jeden volební obvod ČR včetně do Senátu, nesouhlasím s korespondenčním hlasováním. Nesouhlasím ale ani s omezením práv občanů v zahraničí. Pokud budou volby povinné, zahraniční klientela se v nich ztratí. Jde tedy o vůli národa jako celku, nikoliv taktiku, jak udržet u moci "pražskou kavárnu"! Pochopí to občané?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PS.Koneckonců, článek to zmiňuje, jak galerka využívá současný systém k prosazení svých kandidátů!

   Vymazat
  2. 10,45
   Občané pochopí,havlostoka NE!

   Vymazat
 9. Podvodné korespondenční hlasování v USA si vzala za vzor celá opozice jak se dostat k moci nefér způsobem, navíc proč mají
  život v naší zemi ovlivňovat lidé, kteří pomalu ani nevědí kde Česko leží, v Česku nikdy nebyli .....Je to další pokus o dostání se k moci za každou cenu tedy i podvodem a to by mělo probudit všechny ty, kteří už mají dost toho, aby se ĆR stále více upevňovala v roli slouhy EU tak i USA. Poslední události "vrbětice" ukázaly, že plnit příkazy a vystavit se tak před světem do pozice "idi-otů" ve prospěch cizáků.
  Současná politická "j-elita" pouze potvrzují, alespoň pro ty myslící, že tudy v zájmu občanů cesta 100% nepovede

  OdpovědětVymazat
 10. Tak to už se mohou rovnou vrátit k "jednotné kandidátce Národní fronty", která tu byla 40 let. A fungovala úplně stejně. Jen tentokrát to bude elektronicky. Pro mladší, kteří to nezažili: Na politické scéně ČSSR byly tyto strany: KSČ jako vedoucí síla, Československá strana lidová, Československá strana socialistická (bývalí Národní socialisté - neplést se sociální demokracií, ta se na slučovacím sjezdu dobrovolně sloučila s KSČ) a na Slovensku ještě Demokratická strana a Strana slobody. K tomu zde byly ještě společenské organizace, jako svazy zahrádkářů, chovatelé drobného zvířectva, požárníci (dnes hasiči), apod. A z těch byla sestavena kandidátka do místních i celostátních voleb. A nic jiného volit nešlo. Výběr byl hodit - nehodit. Nikoliv koho hodit nebo koho nehodit. A jelikož se volilo veřejně (plenta tam byla, ale zajít za ní se odvážil opravdu málokdo) byla "volba" předem jasná. I to, kdo volit šel a kdo nikoliv. A navrhovaný způsob volby je obdobou tohoto systému. Kandidátka bude na více lístcích (pokud se spojí "demokratické strany" do jedné koalice, tak opět na jednom), výsledek zařídí způsob přepravy. Prakticky to bylo vidět na amerických prezidentských volbách v přímém přenosu. To nemá chybu. Jak říkám, fungovalo to bezchybně 40 let a v Americe také.

  OdpovědětVymazat
 11. V USA v Kalifornii v době voleb byl předseda PS Vondráček a zajímal se tam o organizaci voleb a řekl naprosto jasně, že zajištění korespondenční volby v USA je tak mizerné, že by u nás takové volby nemohly být uznány jako regulérní!!
  Takže jediný problém korespondenční volby je jejich zajištění , aby nemohlo dojít k podvodům!! Možná, že někomu by ty špatně zajištěné volby náramně vyhovovaly, protože poctivou cestou se do PS nedostanou, tak alespoň nějaký podvůdek by jim pomohl!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Netuším, čím se momentálně zabývá pan velvyslanec Pivoňka, ale řekl bych, že mu není co závidět.

  Spekuluji o tom, že právě sedí nad rozpisem rajónů, služby v kuchyni,režimem, BORO při sekání trávy, klepání koberců, přípravy popelnic, praní prádla a tak podobně. Nejsem škodolibý. Není proč, jsem občan České republiky a štve mne poškozování jejích zájmů a zesměšnění k tomu! . Soucítí s ním. Když k tomu připočtu, že na ty rajóny nejspíše povolá i manželky a trochu odrostlejší děti z rodin diplomatů a zaměstnanců, kteří mu v Moskvě zůstali.

  Že Rusy čeká totéž v Praze a velvyslanec Zmijeský půjde také s kýblem šůrovat záchody? Sotva! Rusové totiž zakázali najímání jejich občanů nebo státních příslušníků třetích zemí! Oplatíme jistě stejnou mincí. Jenže ruská diaspora v ČR čítá, podle posledního počítání přes 44 000 duší. Kteří zde už jsou a vlastní povolení k pobytu . Hodně často trvalé. Narekrutovat mezi nimi max. 20, plus dalších, řekněme 63 dalších kteří by ty nutné vedlejší funkce, doplnili na „tabulkové“ stavy mi přijde až primitivně snadné. Dokážeme totéž vykouzlit v Moskvě z tam usedlých našinců? Aby přijali místa pokojských a pinglů v Českém domě, uklízeček, kuchařek a zahradníků na zastupitelství, když jsou v Moskvě v drtivé většině kvůli byznysu, přesněji – velkému byznysu?Už to vidím! !!!A poslat tam nějaké nový makáče? To podléhá libovůl ruské strany. A ochotě udělit těm makáčům víza..Co napíší do žádosti o ně? Práce pro velvyslanectví nepřipadá v úvahu! Takže studium? Svobodné povolání atd. atd. Aby je čekalo vzápětí vyhoštění, protože nastoupí u jeho excelence Pivoňky?

  Jo, ono fakt 25+7 není rovno 25+7!Rusákovi zase jednou natřeli!
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2021/04/23/kdyz-257-neni-rovno-257-aneb-jak-jsme-to-rusakovi-zase-jednou-natreli/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,08
   Mlč a nebudeš v roli NEužitečného blba!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 15. Vývoj nezastavíš.Piráti jsou dalším pokusem o posunu .Korespondenční hlasování.Další cesta k posunu společnosti ,jestli dobrá nebo zlá ukáže budoucnost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 11:45 Na tom vnitru může opravdu dělat každej.

   Vymazat
  3. spartak Jaký čas už minulé volby byl „zázračně „zachráněn" kraďousek a stop09 hlasy ze zahraničí. To je jasný vzkaz s pyjáty a demožumpou na vždy a nikdy jinak. Pokud v USA začnou likvidovat odpůrce tak oni to budou dělat taky.

   Vymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:39 Najdi si babu, dyslektiku a nefantazíruj o Kohoutkovi.

   Vymazat
 17. Volte až druhý den, aby se v noci nestal nějaký zázrak. Volit by se mělo od 25 do 60 let!

  OdpovědětVymazat
 18. Americký dement bidet debilbloku prodal volební sčítací software, která použil při svoji volby prezidenta. Pozor na šmejdy.

  OdpovědětVymazat
 19. http://kralicianora.org/2021/02/20/1-marec-je-zlomovy-nielen-pre-usa/
  Špeicálne sily v Mar-a-Lago
  Prevádzkovatelia jednotiek Delta Force chránia od konca marca Donalda J. Trumpa a jeho veliteľské stredisko Mar-a-Lago. zdroj

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.