Reklama

úterý 27. dubna 2021

Nejde o výbuch, který vám vysype okno, ale o to, co vysypané okno způsobí.

Patrick Ungermann

27. 4. 2021
Může se stát, že žijete v podmínkách, se kterými tak úplně nesouhlasíte. Ale (pro všechno na světě) se s nimi smíříte, nebo žijete na zapřenou. Jiná věc je, když obsah životních podmínek vyhodnotíte jako škodlivý vám, vašemu okolí i veškerému vašemu lidu. Tady proti němu začnete pracovat, samozřejmě s ohledem na zákony a bez spádů týrat nebo odstraňovat lidi a jejich poctivou a slušnou prací nabytý majetek. Jednou večer se rozkřikne něco, v důsledku čehož se opravdu a velmi zastydíte. To vaši práci poněkud urychlí…

Výbuchy, které jsme uslyšeli ještě po sedmi letech: Část Vrbětic se před sedmi lety stala skladištěm munice bulharského podniku Emco. Společnost vlastnil zbrojař Emilijan Gebrev. Mnohé nás tehdy překvapilo, že na našem území mohou být sklady cizích podnikatelů se zbraněmi. Zbraně měly přes nás mířit dál, tvrdí jedni. Zmíněný bulharský zbrojař to popřel. Představte si stát, který provádí nějakou zahraniční politiku a nezávisle na ní si na jeho území cizí státní příslušník kutí se zbraněmi, jak se mu zlíbí. Letos 17. dubna ohlásil předseda vlády na tiskové konferenci, že z výbuchů munice ve Vrběticích podezřívá ruské tajné služby. Nevím, snad jsem četl špatné detektivky, ale neznamená veřejně oznámit podezření totéž, co zhatit zbytek vyšetřování? Rozumějte, ukážu na někoho a ten pak, v případě viny, pozametá zbytek stop… Všichni bychom měli trénovat přeřazení mysli na selský rozum. A selský rozum se ptá: Muselo vyšetřování výbuchů soukromého skladu s vojenským materiálem ve Vrběticích trvat sedm let? Vyšetřovalo se po tu dobu nepřetržitě, nebo se případ nechal usnout a vzbudit podle potřeby? Slibují podezření vyvolaná jednou tiskovou konferencí to, že se budou hledat důkazy proti skutečným (zatím neznámým) pachatelům výbuchu? Budou veřejnosti oznámeni souzení pachatelé? Dozvíme se o nich, i kdyby to žádní Rusové nebyli? Jaké kroky omluvy a odškodnění zvolí naše vláda vůči Ruské federaci v případě, že se protiruské nařčení v souvislosti ze zmíněným případem nepotvrdí? Bude poctivá vůle (bez tlaku na skutečné vyšetřovatele), aby se sedm let neobjasněný trestný čin objasnil v souladu s pravdou?

Zatím se jedna halasná (nevím, jak početná) skupina lidí snaží prosadit názor, že podezření je už vlastně obvinění, soud a rozsudek zároveň. A tak vznikla internetová vyšetřovací organizace, slepená víceméně z novinářů, včetně západních. Ta prohlásila, že s výbuchem spojuje až šest ruských špionů. O svých vyšetřovacích metodách a oprávněních mlčí. Budou to opravdu novináři, na kom leží zodpovědnost za šetření zločinů nebo nešťastných nehod? Jistě, proč by mou práci učitele nemohla šetřit komise zelinářů? Práci lékaře platforma z uhelných skladů a činnost kominíka spolek čtenářů? Na druhou stranu jsou zřejmě povolanější orgány k prověření zmíněných prací.

Někteří Pražané rychle demonstrují nevoli, že jim ruské velvyslanectví zabírá moc místa. Vědí, že mají v Praze velvyslanectví země, která vůbec nemá mandát OSN, aby existovala? Někteří aktivisté a jejich spolky vůbec přeskočili dokazování viny a rovnou hledají naše nedbalce a spojence ruských záměrů s Českou republikou. Vytýkají, horlí a do médií mohou, tak říkajíc, oknem i dveřmi. Zdá se mi, že takoví lidé mají společnou neostražitost vůči širším souvislostem. Některé z nich si dovolím připomenout: Za podivných okolností byl ve Spojených státech amerických zvolen nový prezident. Zkraje letošního roku se ujal svého úřadu a krátce na to vyhlásily USA sankce vůči Ruské federaci. Rusko se prý vměšovalo do amerických voleb, a tak Američané vypovědí ze země deset ruských diplomatů, Rusové naopak desítku amerických. Polskou vládu to nějak pobídlo, rovněž vyhostila několik ruských diplomatů a téhož se dočkala od Rusů. Co s tím máme my co dělat? Jako teritorium vojenské skupiny NATO a teritorium podnikatelsko - politických zájmů ve směru Washington – Brusel bohužel nejsme nositelé svrchované státnosti. Následuje hlučné podezření z teroristického činu a i my vypovídáme některé ruské ambasadory.

Zbývá mi svěřit se s odpovědí na myšlený dotaz: Co mi vadí na prozápadním směřováním České republiky? Mám strach ze tří ideových okruhů, které se staly součástí západní subkultury, a zdá se, že jsou i její vlajkovou lodí.

Bez mužů by byl svět méně šťastný: Žáci se neustále učí o starobylém Řecku jako o kolébce západní kultury. Přiřazuje se jim k tomu východní kultura biblických Židů a učení Ježíše Krista nebo spíš ustálení toho učení v křesťanské tradici. Na přelomu starého a nového pokolení řeckých hrdinů vyplula loď Argo se svými Argonauty. Měli úkol donést krutému králi Peliovi zlaté rouno z beránka, co do Kolchidské země doletěl s ohrožovaným chlapcem Frixem. Plavci se nejdřív a na počátku svých dobrodružství zastavili doplnit zásoby na ostrově Lémnu. Argonautům vyšly vstříc pouze ženy. „Kde máte muže?“ „Odešli a zatím se nevrátili.“ To ale nebyla pravda. Ženy své muže, až na krále, který uprchl v truhle spuštěné na moře, pozabíjely. Nepřenesly přes srdce, že někteří muži si nevěsty přiváděli z pevniny. Vražedkyně záhy narazily na úskalí dělby práce. Zjistily, že být ženou a mužem dohromady je nemožné. Zdržovaly tedy Argonauty, aby s nimi počali nové muže a Argonautům dokonce nabídly vládu. Ti, nicméně, odpluli. Argonauti pluli Černým mořem podél pobřeží, jelikož neznali zdejší vody. O vlásek minuli zemi Amazonek. To mohlo být na Krymu nebo dál, až na Kavkazu. K pýše Amazonek patřilo zabíjení i lov. Jejich muži poslušně vykonávali domácí práce, zatímco bojovné ženy vládly. Některé si dokonce uřezávaly ňadro, aby jim při střelbě z luku nepřekáželo.

Vím, že i v islámské tradici načas vládlo jedno ženské chánství (bylo to ve střední Asii), kde ženy povraždily muže. Z dětí si tamní lítice nechávaly pouze holčičky. I toto chánství padlo. Vlastně kvůli samotné vládkyni, která skrývala milovaného syna. Ten vyrostl a společně s jinými muži poblíž ženskou nadvládu svrhl.

U nás se zásadní vztahy mezi muži a ženami ohnivě tříbily na přelomu sedmého a osmého století, za časů dívčí války. Odbojné ženy si po smrti kněžny Libuše zvolily za panovnici Vlastu, vztyčily hrad Děvín a vybíjely muže v okolí. I tady se mužům podařilo vrátit chod dějin do kolejí zavedené dělby práce.

Tak na tyhle stopy dějin mě přivedlo jedno shromáždění feministek, jehož poutač hlásal: Pozabíjejte muže! Na internetových snímcích v rámci odstraňování nenávisti takový poutač přirozeně nenajdete. Nás ve škole učili, že žena je především soudružka. V osobním životě jsem takovou nepotkal. Krátce po Velké říjnové socialistické revoluci se sovětská mládež zabývala věcmi dvornosti: Je možné se ženě vůbec dvořit a nabízet jí květiny? Není to buržoazně přežité šosáctví? Ideologický hrot jako by převzala některá sdružení feministek a nasadila mu rozměr vykřičníku ve výroku, že růže je ponižující dar, vždyť připomíná ženské přirození, a tedy výzvu, aby se myslelo na to jediné… Takovými idejemi prodchnuté slečny a paní jistě všemu hrubému (mimo sebe), všemu nedokonalému a až zlému nasadí synonymum MUŽ. Takhle to, byť malinko tlumeně, přechází do mediálních reklam. Je to matka, kdo vede dítě do školy, ale zahyne, jelikož za volantem vozu seděl agresivní řidič, no, kdo asi? Členky jednoho sdružení feministek diskutují, proč by sprostě měli mluvit jenom kluci. Opravdu se některé ženy snaží stát se nositelkami mužského chování a bohužel si z nás často berou to horší. Střílející agentky, policistky krutě v akci, hrubá hrdinka versus slabý fackovaný – on. Anebo vůbec popírání existence mužského a ženského rodu. Jakási oboupohlavní – nepohlavní jména a výrazy jako první a druhý rodič, jen aby se, proboha, neřeklo máma a táta. I to vyvěrá z široké fronty současného feminismu. I to je podporováno, hrazeno z daní a dílem vnucováno. Jistě jsou pomístní rozdíly mezi Švédskem a Českou zemí. Zákonodárná podpora v Evropské unii ovšem feminismu tak či onak straní. Je možné namítat, že v širší paletě učení feministek budeme potlačovat teroristické nebo excentrické krajnosti a soustředíme se na jakousi střední cestu. Snad. Na druhou stranu i v ekonomice existují krajní stanoviska a v napojení na nesmlouvavý feminismus mohou Evropu zahrnout útrapami, kterých se děsili i Argonauti.

Jsem muž, jsem si své přirozenosti vědom a chci ji rozvíjet. Uznávám pokrokový smysl dělby práce, jakkoli se při ní jisté činnosti a jejich tradiční vykonavatelé mohou měnit. Hrozbu protimužsky zaměřených spolků, co chtějí dělat velkou politiku, nevidím na straně Ruska. Vidím ji někde mnohem blíž.

Politik, který není spokojený se svým národem, by měl národ vyměnit: Druhý ideový okruh (který nevymyslíš – jak by se lidově řeklo) vyjadřuje úmluva podepsaná i perem ministra za Českou Republiku. Je to Marakéšská deklarace. Osobně se obávám, že by jejím prostřednictvím mohlo dojít ke spuštění etnocidy a částečné genocidy, pokud na deklaraci nasedne učení o ummě – celosvětové islámské državě, nebo učení hraběte Coudenhove-Kalergiho o nové panevropské rase smíchané z mnoha ras. Deklarace má za úkol vytvořit zákonné prostředí pro neustálý tok migrantů, hlavně mladých lidí z Afriky do zemí Evropské unie. Migrace mají být podporovány jednoznačným mediálním obrazem o prospěšnosti migrantů, nehledě na jiné skutečnosti v podobě nevole mnohých příchozích sehnat si zaměstnání a nevole vyjít vstříc evropské civilizaci. V současnosti je migrací snad nejhůře zasažená Francie. Tamní prezident donedávna prohlašoval, že národovectví je zločin, a migraci nazýval velkým přesunem, tedy něčím plánovitým. Sta mrtvých Francouzů (těch skutečných) v důsledku muslimského teroru se ukazují být pouhou špičkou ledovce. Třinácti-čtrnáctileté děti z řad migrujících Afričanů vedou ve Francii války gangů už i v menších městech. Francouzsky poznaly, jak nebezpečné je vyjít si po ulici bez doprovodu respekt vzbuzujícího muže. Francie se afrikanizuje i na úrovni skutků a mentality. Politická opozice, která chce Francii vrátit pověst francouzské a bezpečné země, je dlouhodobě šikanovaná i kriminalizovaná. Z univerzitní půdy, podle šeptandy svědků, kvapem mizí náznaky svobody projevu. Dostalo se mi zpráv, že Velká Británie a Švédsko už prožívají legislativní rasismus proti domorodému obyvatelstvu: Množí se případy, kdy migranti – muslimové, souzení za tytéž zločiny, jako skuteční Švédové a Britové, obdrží očividně mírnější tresty. Evropská unie vystavuje Evropany přitakáním cílené a dlouhodobé migraci hrozbě náboženských válek a hrozbě upadnutí do Ráji – do řad neplnoprávného druhořadého lidu. Francouzské, ani německé úřady nevědí, kolik afrických migrantů v zemi vlastně mají. To znamená, že nemohou zaručit jejich stoprocentní karanténu a lékařská vyšetření. Mají k nám s nezmapovanými lidmi emigrovat rovněž ebola, černý kašel, lepra a skutečné neštovice? Neduhy, které si ve většině Evropy nedovedeme představit…

Rusko se nepřipojilo k Marakéšské deklaraci a po nikom ji nežádá. Spolupráce s Ruskou federací si neklade za podmínku plánovitý přesun milionů Afričanů do Evropy.

Smí být v Evropě různé země?: Třetí ideovou huspeninu, která prorůstá pokolením nás dospělých i těch čerstvě dospělých, ztělesňuje soubor myšlenek, podle nichž v Evropě svébytné a svrchované státy ani být nemají. Nesmyslná anglifikace našeho národního prostoru, pasivní předání kulturní plochy jakémusi obchodu s ukazováním (showbusinessu) a neodůvodněné spolehnutí se na Spojené státy americké, jako na velmoc prý na naší straně, to vcelku obstojně likviduje českou vůli k českému existování. Patnáct století náročného života v srdci Evropy je házeno do koše. Masarykovo: „Krev není voda, jsme si rodem blízcí,“ je výrok bezpochyby vzdělaného a zcestovalého muže, který se zúčastňoval nejvyšší světové politiky. Dokonce v ní vyhrával předsevzetí svá i svého lidu. Jestli se ve zprávě BIS prezident republiky dočte, že pro pobyt ruských agentů ve Vrběticích nejsou důkazy, ani svědectví; že ve druhém areálu se zbraněmi nebyl těsně před výbuchem nalezen žádný výbušný systém; a že stále platí i ta vyšetřovací verze, že exploze a miliardová škoda vznikly neopatrnou manipulací s municí, potom rozumný a profesionální přístup velí nehysterčit proti jakékoli zemi na světě a věc řádně a pravdivě došetřit, tedy uzavřít. A až pak se projevovat jako ti s pravdou v kapse. Se všemi slovanskými národy jsme jedné krve. Svrchovanou státnost sice nevlastníme, cesta k ní bude obětavá, dlouhá i nebezpečná, ale prosím, abychom se neprojevovali jako ta nejbanánovější z kolonií. To, co se děje s nešťastným vrbětickým případem, šikovně spojilo Bulharsko s Českou republikou, země, které se nevraživostí k ruským zájmům rozhodně nevyznačují. Nekreslí to trochu otazník na přemýšlivém čele? Protiruské nálady i činy rostou geometrickou řadou, a myslím, že, kromě jiného, vycházejí z poměrně čitelného předvolebního hloučku ve spojení s plánovanou vnitropolitickou střídačkou. Ti, kdo ji zamýšlejí, budou zřejmě strojit ještě těsnější svazek s euroamerickým prostorem. Mám obavu, že naroste prostor prohlubující se nemožnosti nezávislého projevu i citelného slídění. Nedejme se lacině. Kdokoli, kdo se společně se mnou stydí za vykřikování podezření bez důkazů, ať nyní demonstruje svůj nesouhlas veřejně a očividně. Buďme zrovna tak hlasití, přesvědčiví a neohrožení, jak dovedou být ti druzí. Bylo by nanejvýš trapné, kdyby vzdálený bratranec za jakkoli velikou louží určoval, jak moc a jak dlouho se mají hádat bratři a sestry. Navíc rozumnost by měla snad pomoci i lidem, kteří nasazují prezidentu Zemanovi různé masopustní masky, aby tomu starému prognostikovi přiznali, že je moudré snažit se obchodovat se všemi světovými stranami.

Kdo prohloupí a kdo ne: Neujde pozornosti diváka a posluchače, že Němci s Rusy čile, účelně a pro obě strany výhodně jednají, zatímco od nás už zase do Moskvy státníci nesmí. Němci se tedy dovedou o výhodu postarat, zatímco země, jejíž národohospodářství potřebuje výhodu tím spíš, pečuje skrz sankce o to, aby od Rusů něco nedostala. Myslím, že v lékařství se to rovná pojmu sebepoškozování.

I na tomto světě může vedle sebe žít řada teorií. Jedna z těch starších se drží teze o boji západu s východem. Lano se napjalo a protisíly se shlukly ve střední Evropě, teď už spíš ve Vrběticích než v Karlových Varech. A my přece patříme na západ… Mladší teorie, ačkoli i jí je jistě třicet let, upozornila na souhru hybatelů dějin. Ti nalevo si s těmi vpravo mohou hrát do karet. Není to tak, že vědomí společného ohrožení a společného nepřítele stmeluje? Lidé si prožijí vzrušení. Jejich pozornost vůči krokům vlastní vrchnosti ochabne a nějaké to skutečné (zasloužené) nepřátelství, které se v danou dobu nehodí, je na čas odsunuto, zapomenuto. Mám na balamucení a na zpravodajské šachy názor, který mohou „ředitelé“ Zeměkoule považovat za roztomilý i hrozivý. Vesmír má mnoho sil a proutků na nezbedy. Není vyloučeno, že turbulentní klima, které pro nás pro všechny jedni rozdmychávají, pošle své kmotříčky zas jednou do výkopů a cihelen ke kusu poctivé práce. Odměna i výprask patří ke kosmickým korekturám. Naši staří tomu říkali bohabojnost.

109 komentářů :

 1. Náš svět v kostce. Komu se to bude zdát dlouhé, nic nepochopil.

  OdpovědětSmazat
 2. Před autorem klobouk dolů, věcné, jasně formulované. Beru ten názor za svůj a budu se jím řídit, protože jsem také zhnusen tou parodií na zahraniční politiku a na právní stát! Nevzdávat se bez boje! Králík

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím. Můj šálek kávy. Mám z vás radost. Přeju hodně zdraví a síly bude toho třeba.

   Smazat
  2. Ten článek by měl být prezentován v hlavních zprávách televizí a slušných médiích. Je to doklad jak uvažuje poměrně dost lidí - ale vedení státu je neslyší.Společnost funguje v rytmu zájm ů tak 2% oligarchie,zahraničních bank a velmocí.Vedení státu je nuceno opakovat to co jim předepíše satan. Takhle nějak dospěla situace ve státě v roce 1989 až k převratu.

   Smazat
  3. Dlouhe mi nevadi,spis gulášoidni matlanec.Mozna,ze se dnes tak písou doktorske prace.Bagoun

   Smazat
  4. Bagoune, psal jsem v kostce, tedy všehochuť. Máte možnost jednotlivosti rozebrat podrobněji.

   Smazat
 3. To je moc hezky napsáno ale my nemůžeme být hlasití jak ti druzí nebo mají podporu všech medii.

  OdpovědětSmazat
 4. Lupiči a prostitutky. Babiš promluvil o Bartošovu bloku zcela naplno

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lupici-a-prostitutky-Babis-promluvil-o-Bartosovu-bloku-zcela-naplno-662141

  Vítat uprchlíky. A vítat je hezky! Viděli Piráti VIDEO od vlastních?

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitat-uprchliky-A-vitat-je-hezky-Videli-Pirati-VIDEO-od-vlastnich-662131

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže Babiš promlouvá o nekalostech politiků až když ho osobně napadnou.At´jsou to Piráti, nebo zlodějny Kalouska a dalších. Jinak mu očividně nevadí.

   Smazat
  2. sissi To nemění nic na faktu že by pro nás pyjáti byly pohroma:

   Víc migrace, zavedení eura, marihuana, vyšší daně. Aktivista: To chci v ČR

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vic-migrace-zavedeni-eura-marihuana-vyssi-dane-Aktivista-To-chci-v-CR-662194

   Smazat
  3. Cáblík, ještě přidejte. Třeba takový povinný sharing, zákaz aut pro běžného smrtelníka, pozitivní diskriminace... Áno to chci taky.

   Smazat
  4. sissi 28. dubna 2021 7:27 ví, co komu vadí nebo nevadí. Když může vědět leda to, na co kdo a jak reaguje. A ani to nemusí být schopen pochopit. JiH

   Smazat
 5. Spolecny jmenovatel,pod tim vsim jednanim je tady velmi nezdrava ale popularni dnes opet epidemie nenavisti, jako nenavist habsburskych germanu je dovedla az k uplnemu rozkladu,predevsim nemocna nenavist k srbum..
  Potom nenavist sudetskych germanu. Nema to konce.
  Nenavist oslepuje a rozvraci do zniceni a sebezniceni.
  Na uboze vylhane Vrbetice,44 se jich usadilo ihned v pozici nenavisti a odpovedelo vylhanym kricenim o velezrade presidenta.Dokonce.
  Bez jedineho dukazu,take velmi pospichaji ,hazi velke neumerne kameny usvedceni.
  A tez fakty tito soudci,se nezdrzuji a horecne obvinuji.
  Odsuzuji se sami !! Bez prinuceni ,snazive.
  Nemaji dost nikdy a zrejme nemuzou jinak.
  I kdyz ziji vyssi zivotni urovni nad vetsinou obcanu CR,ale musi se snazit zaroven obratne vyssavat i presto.
  Ani pripady velkeho skuceni podobnych zradcu v minulosti je neodradi..
  Slansky tez nenavistny fanatik nejprve budoval v 48 velke vezeni v Ruzyni. A dalsi koncentraky na nas.
  Vrazda a jine,zvane "femove vrazdy",ing. Formise nacisty u nas /Naujocks a Heydrich/pred valkou pokracuji.
  Zombies,podobneho druhu tech,kteri vylezli z hrobu Treti Rise a chteji pokracovat.
  Pamlsek pro sluhu,casto ve forme ve forme medajle /kolik milionu si jich rozdali nacisti mezi sebou a tech pochval,odmen a uznani od Hitlera/, pro K.a pro vladu a senat, je jich hodne a na kazdeho se tak nedostane..
  Casto se utopi v tom mori sve nenavisti i vuci svemu narodu z ktereho se plni povyseneho pohrdani zbabele desertovali..
  Vrazda jako forma nizke nenavisti se vyskytla v pripade skupiny agentu v Belorusku. Na prvni pohled vidime velmi tluste, primo obezni a velmi se prezirajici zradce a spiklence,/ani pri planovani zlocinu si neodpustili velkou zranici i tak se usvedcili/,ani jim nestacily jen ty velke zranice. Jeste se "prezirali" velkou nenavisti.
  Chteli,snazili se, snizili se k planum vrazdeni spolubcanu a prinuceni ostatnich vydiranim a penezi.
  Bezbreha touha zrat a pathologicka nenavist zaroven nejsou nejlepsi kombinace.
  Ani vlastni plan nesvedli, melo se masakrovat stejne jako v pripade pres. Sadata..
  Ktery nevedel nic lepsiho, s vedomim, ze existuji velke skupiny fanatiku v narode, usedl velmi nizko nad urovni zeme. Jeden pohled na Kreml nas pouci, ze v podobnych prilezitostech je lepsi se usalasit vysoko nad urovni povrchu, kam nikdo nedosahne ani strilenim..
  Milovat je casto a vetsinou obtizne, mnoho lidskosti je obsazeno v lasce, ale k nenavisti staci jen hlasite vykrikovat zaloby a hrozby i nasilim..Jako je tez.
  Snadna cesta do pekel..

  OdpovědětSmazat
 6. Zopakovani nemusi byt vzdy matka moudrosti..
  A neni. Nejvyssi zdaleka koncentrace jmenovanych dole,
  se za poslednich 50 let usidlila prave v Usa.
  Jak porad doporucuji a povysuji yntelygenti.
  Horlivi Studentophobove.
  S pozoruhodnymi vysledky.
  Odejit pryc odpoutat se od tech poucek a poucovacu,jit za budou a cnosti. Je lepsi. Jdou jinam,Cina a Rusko.
  Ale ty cesty nejsou predem vyslapane jinymi opakovacimi inteligenty.
  Jako se sudetsti germani nemeli nikdy lip nez u nas, byli velmi schopni a meli pristup k trhum sveta, svobodne bohatli vsemoznymi vyhodami a protoze v Nemecku byly krize,bidy a inflace,tem se diky nam vyhnuli, zivili hlavne tito bohaci jeste tu germanskou stranu a cele hnuti u nas.
  A brzy se vsichni pekne dozivili.
  Pod jejich milackem a modlou ,Hitlerem pak poznali jaky cil si pro sebe vydobili. Nekteri,co prezili az na Sibir.
  Strezte se vyplneni svych prani,tvrdil O.Wilde.
  Nikdy se zeny nemeli lip, nez v poslednich letech. Jako asi tenkrat s vladou moudre Libuse.
  A myslite,ze si potom vybraly dobre,dle svych prani?
  A tak opet a "vzory" lakaji a daly se s dalsimi na cestu osvobozovani a sebeosvobozovani formou rostouci nenavisti..
  Kdyz ani ponozku nejsou schopne vymyslet a jeste vyrobit. Nikdy nebyly.
  Nenavist je snazsi,ze. A pohodlnejsi kricenim v salonech.
  Kdyz jini,predevsim ti nenavideni,opovrhovani,spatni,poskytnou vse obetavou praci a vytvarenim vsech hodnot.
  I tech skutecnych lidskych zejmena tak dnes nenavidenych..
  Nebylo jednoduche s k nim dobrat,kdyz nikdo z nas neni perfektni.
  Ano,jsou cetna uskali v nasich zivotech a beda i tem bohatym "chudakum",treba mocnym, kteri se jim neumi vyhnout.
  Tez nenavist predevsim volila v USA a nasledky se dostavuji a budou podobne jako obvykle.
  Volba mezi budovanim lepsiho sveta,lepsi lidske spolecnosti a nebo jeho zniceni opet rozhoduje.
  To nic,to je jen opakovani latky,expertu na "opakovaci moudrosti" minulosti.

  OdpovědětSmazat
 7. 614, mluvčí Ruské Dumy prohlásil že virus unikl z bio laboratoře USA. Ne "highly likely" vysoce pravděpodobně, ale natvrdo. Také vědí víc než říkají a viditelně doba nastavení druhé tváře končí

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud to takhle řekl, tam myslím, že kecá, podobně jako všichni politici.

   Smazat
  2. Lavrov: Situace v České republice je čistá schizofrenie

   https://cz.sputniknews.com/20210428/lavrov-situace-v-ceske-republice-je-cista-schizofrenie-14300838.html

   Smazat
  3. Rusaci vedi dobre,ze c19 nebyl v prirode,9 vedcu a 6 institutu ho vytvorili

   za ganty nenazranych majitelu velkych penez,kteri pokladaji penize na social za svoje a Gates a jeho mrlinda dostali za ukol vyhubit co nejvice tech,kteri se daji.
   Kdo C19 vyrobil jmena a laboratore tak to je v clanku z 9.11.2015 z casopipisu vedcu,kteri se chlubi,ze splnili zadani GRANTU a jak shrabli za to miliardy a nyni to maji prezit jen Rusove.
   Ostatni dostanou mRNA a budou na ni pomalu umirat nebot ji nikdy z tela uz nedostanou a SPIKE PROTEIN co nam tu chteji pichat pirati a lobuji za neho tak ten je prostredek jak koncerny vydelaji massu penez nebot viry nezabiji,ale vytvari proti nim jen resistenci a tak ta piratska smakulatura musi byt pichnuta d konce zivoty co pul roku,aby kdyz uz jim dela pul śeste to delalo vsem jejich ohlupenym volicum.

   Pirati je to pravda nebo ne,ze nam nebudete lhat?.

   https://www.nature.com/articles/nm.3985

   je proim nazev clanku,ktery to pichnul rusaci ho znaji,ale jsou prozatim zticha!

   Smazat
  4. Pro Evropu byli rozhodne Rusove,ne rusaci,uzitecnejsi nez krtkove.Bagoun

   Smazat
  5. Krtku, jedna z ruských vakcín je taky na bázi s-proteinu.

   Smazat
  6. 600 tisic zahynulych v USA mluvi pro.
   90 tisic v Cine.

   Smazat
 8. Je divné, že po tom co vše "naše" vláda už napáchala nedošlo k vyhlášení války Rusku. Tvrzení, že šlo o státní terorismus by mělo stačit. Nechtějí-li ztratit tvář, měli by povolat naše zkušené vojsko z Afghánistánu a Malí a zastavit se až Moskvě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RP, právě jsem videl na youtube veselé video na téma vyhlášení války Rusku, je snad z roku 2014, ale aktuální jak nikdy. V "plánu" Little Barbarossa bylo nasazení všech 7 Gripenů AČR ze severu, oba Pandury z jihu a všichni (dva nebo snad tři) výsadkáři/superzabijáci desantem na Krym. Video také zahrnovalo spálení papírového Kremlu a končilo scénou rozhovoru novináře s ruským velvyslancem na pozadí hořících Hradčan. Prý nám oplatili vtip vtipem. Měli by ho vidět všichni štváči, přednostně nevážený Senát. Sloužil jsem kdysi dávno v armádě, když se dala takto nazývat a dokážu srovnat poměry sil bez vášní a emocí. PS. Za komančů jsem se tak nebál, že by nějaký hlupák rozpoutal válku. Dnes, vzhledem k prosazování hlupáků do funkcí, mé obavy stoupají

   Smazat
 9. Prý kde sehnal prezident Zeman, že existují dvě verze útoku na Bulhara!? Já vrchnímu veliteli a hlavě státu a všem kolem předložím desítky verzí...a nejen dvě, které by se mohli prověřit! To vysypané okno způsobí opravdu mnoho těžkostí těm co se upnuli(vymysleli!?) tu jedině správnou a neochvějnou verzi!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 07:15 Dislektiku. Kdyby si byl Geobbels, tak by druhá světová skončila do týdne. Dýl by ho Němci poslouchat a číst nevydrželi. Ty hrací skříňko s prasklou pružinou.

   Smazat
  2. Dvě i více verzí plynou již z historie případu Vrbetice. Šlendrián a porušení bezpečnosti včetně snahy zamazat stopy různých podvodů se vyšetřovala ze samého začátku, ale nevyšetřila. Zřejmě jim bylo naznačeno "Soudruzi, komu tím pomůžete? Druhé straně?". Takže verzí bylo od samotného začátku několik, jenom o Ruské stopě nebylo slyšet, doba ještě nedozrála. PS. Jenom 77brigáda speciálních operací VB má ca. 2000 příslušníků a ti přece za 7 let něco poradí. Tu Skripal, pak ricin, Koněv, vlasovci a "zlatý hřeb", Vrbětice. Teď se dmou pýchou "to jsme to těm Moskalům nandali". Inu jen tak dále. Budem se těšit na další pohádku pro dospělé. Jenom prosím více fantazie, např. Scénáristé z Hollywoodu mají bujnou fantazii a jistě rádi pomohou

   Smazat
  3. Travex, no vidíte, jací jsou Briti chlapíci. 2k příslušníků specializované brigády!
   Bohužel GRU je na tom tak bídně, že používá na vše Čuka a Geka, kteří ještě navíc nejsou ani v běžné agenturní sestavě GRU, ale obyčejní výcvikoví instruktoři.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 11. 07:21 Dyslektiku, požádej nadřízeného o výměnu desky, meleš to pořád dokola.

  OdpovědětSmazat
 12. Gerumánům bych nevěřil. Ano obchodují a vždy obchodovali.
  A vždy to končilo - proč obchodovat, když to může být naše!!! Jsou to od věků prorad. sv...ně stejně jako zloději a vrazi US už jim nestačí zemně kterou ukradi, dnes válčí stejně jako dříve Spojené Královsktví. Dnes malá velká británie.

  OdpovědětSmazat
 13. Pozor! Zprávy z fronty. Jistý český feudál dostal vysoké ukrajinské vyznamenání. Tak snad, se nejedná o rytířský kříž s meči a brilianty, ze zásob po jistých "osvoboditelích".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7,45
   Onoho NEčekého feudála bude dekorovat prastýc K.H.Frank nebo by mohli i potomci Heydricha!.-(

   Smazat
  2. Ave, Bandera přece, příště více geograficky. Vyznamenání možno z nějaké sbírky/muzea by se našlo a hrdý potomek Bandery jistě také

   Smazat
  3. 9,31
   Metál mu může spolu s bratry z fašopraporu AZOV udělit sám veliký agent Plavec-Štětina,který i v dobách SSSR jezdil do Moskvy pouze na OBČANSKÝ PRŮKAZ!.-D

   Smazat
  4. 11:04 Jo agent Plavec se s nimi hrdě fotil a feudál dostal k železnému kříži meče.

   Smazat
 14. Tady dělá zahraniční politiku kde, kdo, včetně zahraničních obchodníků se zbraněmi, se zásobami uskladněnými na našem území. Kdo mu to povolil, nevíme, kdo ho kontroloval, nevíme, kdo kontroloval s kým obchodoval, nevíme. Nejspíš nikdo, když teď jsme závislí na jeho vyjádřeních. Co celá ta léta dělala BIS??? Přehlédnout tuny munice bez kontroly, v cizích rukách, to chce velký talent. Nebo to tu někomu vyhovovalo. Izraelskou optikou legitimí cíl. Stačilo, aby si pan obchodník zvolil špatného zákazníka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten arsenál byl připraven na svržení Putina a na osvobození Navalneho z gulagu. Proto musel Rus zakročit rázně a včas! Rozhodně nevěřím na válku gangů, vyřizování účtů atp. To by se u nás nemohlo dít...VIP 🥴
   .

   Smazat
  2. VIP, tomu říkám konstrukt! Možná bychom ještě do toho mohli nějak napasovat bojové lachtany...

   Smazat
  3. 813, jestli na Fidela se snažili něco ušít stovky krát, ale díky dobrým přátelům (absence vhodného zrádce)se to nepovedlo, u Chaveze prokazatelně ano. A protože vědí, že Rusko lze porazit jenom zevnitř (viz SSSR), o pokusy jistě nebude nouze a i zrádců vychovaných neziskovkami se najde také pár. Takže ten konstrukt v první části je pravdivý. Na druhé straně Navalnyj je spíš voština v pr... A ne něco, co by ohrozilo Putina. Myš, která řve na slona. Ale divím se mu, západ potřebuje sakrální oběť! Ten řev co vydával v letadle po "otravě" byl asi proto, že si nebyl jist. I snaha zablokovat letiště kde měl přistát (hlášení o bombě z ciziny) nesvědčí o tom, že by se ho jeho loutkovodiči chtěli zachránit. Uvidíme, jak se završí jeho osud

   Smazat
  4. 10,56
   AMICLOACA MAXIMA PROMLUVILA.-)))

   Smazat
  5. 10:56 Indický vyklusávači, neuč nás své anální praktiky z nádražní restaurace, víš, že už máš obroušený jazyk až ke kořeni.

   Smazat
 15. Slovensko uvedlo to samé. K tomu ještě uvedlo, že to není ta samá vakcína, jakou požadovali, že byla vyrobena jinde a jiným způsobem, že k nim nemají vůbec žádná data ani materiály, a že se liší jednotlivé šarže. Taktéž uvedli, že pri jejich testech sice nezemřelo ani jedno morče z těch pěti, ale u lidí se to může chovat úplně jinak možná naopak. A taky uvedli, že vzhledem na nedodržení parametrů dodávky, lze pochybovat i o účinnosti vakcíny. V neoficiálních zprávách kdosi ze Slovenska, toho giganta světové medicíny, také zapochybuval o odborné kompetenci lidí z toho ruského výzkumáku.

  To je zajímavé, protože při vší úctě na Slovensku nemají ani akreditované laboratoře, které by vakcínu komplexně posoudili, nemluvě o vývoji a výrobě. Jak zjistili, že se liší jednotlivé šarže, to absolutně nechápu. Lyofilizovanou formu Rusové dodali kvůli nedostatku skladovacích možností SR a museli na to upozornit. Výrobní závod v Moskvě, ten starší, předvedli, dat jen z Ruska můžou dodat kolik třeba, žádné fatální účinky nejsou známé...

  Ale my to nechceme. Protože to je ruské. Mladé dámy, Čaputová a šéfka ŠÚKL jsou na jedné vlně, Čaputová je vynikajíci přítelkyně s US ambasadorkou, která vakcínu zásadně nedoporučuje...

  Brazílie už dávno podepsala smlouvu s Pfizerem. Jak jsem tak sledoval Pfizer u Argentiny, kdoví jak zní smlouva Pfizeru s Brazílií.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můj předchozí nesmyslný příspěvek byl odpovědí na Unknowna, který upozornil na zablokování dodávky ruské vakcíny do Brazílie. Unknowna redakce smazala během psaní. Mám dojem, že jen co se objeví signál, že právě odepisuju Unknownovi, redakce okamžitě maže.

   Smazat
  2. J.J. Rusko vakcínu nikomu nenutí na Slovensku byl špičkový podnik na léky a vakcíny Slovakofarma a v Maďarsku umírají neproočkovani lidé nikoliv po použití Sputniku nebo Činy. To je pro unkrovna. VIP 🥴

   Smazat
 16. Zájemci o trička s nápisem " Na faktech nezáleží", nechť se dostaví na jistou spřátelenou ambasádu. Velký výběr doprovodných motivů, od jistého plukovníka až po ampuli se Saddámovou "chemickou" zbraní, neboli práškem na praní atd.. Nabídka je průběžně upravována, připravujme rovněž maďarské motivy.

  OdpovědětSmazat
 17. Jenom se těším , a doufám že k tomu dojde , až se zjistí , že Rusové v tom prsty nemají. Pak jsem zvědav na tu tiskovou konferenci a jestli se v tom případě budou schopni omluvit

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,52
   Když víš hovno,tak drž hubu,jinak seš opět v roli NEužitečného havloidiota s IÁ místo IQ!

   Smazat
  2. 10:52 Indický vyklusávači, alespoň v nějaké oblasti lidské činnosti jste "na bedně". Sice v blbosti, ale tebe to evidentně hřeje. Žádný div.

   Smazat
  3. Že v tom Rusi nemají prsty jsem si jistý na 99%. To zase budou pokřivené pysky. Němcová, Zaorálek.

   Smazat
  4. Pane (í) ja1
   ty můj kvítku medovÿ, to se nikdo nedoví....

   Smazat
 18. Trpký život pod cizím karabáčem .

  OdpovědětSmazat
 19. 10,48
  Ty seš chuj,jak fotr tvůj!

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11,16
   Šídlo,to je ten,co na Maninách poměrně v nedávné době ležel vylitej jak váza na chodníku skoro obden????Zřejmě se mu v tu dobu rozpadla rodiny.....oba chlapi mu utekli:-D

   Smazat
  2. Indický běžec a Unknown, výsledek spáření dyslektika s paranoikem.

   Smazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11,14
   Jooooo,Novinky,Blicí listy a Šafrovo havlosračky,tj berná mince pro takový F73 A52.-)

   Smazat
  2. 11:14 Oni po ní Sasíci rádi skočí 30 000 000 dávek, to je porce. I když ty zřejmě netušíš co je těmi číslicemi vyjádřeno.

   Smazat
  3. 11:59 Milý debile, jak je vidno, pokud jsi konfontován se zcela zjevnými fakty, vždycky se ti přitíží. Musíš si prostě přiznat, že tvůj procesor je poněkud poslabší a nadávkami, kletbami, či sakry jeho výkon nevylepšíš. Zajdi si na veterinu a požádej o uspání. Určitě ti vyjdou vstříc a ještě dostaneš granule pro hezké sny.

   Smazat
  4. Kostěj, již to naznačuješ, procesor... Nejspíše se jedná o umělou inteligenci. A vše nové má svá omezení. Již sám fakt že to funguje, i když blbě, je malý zázrak. Dejte mu tak 10 let a zafunguje. Jenom mne děsí, že obdobná umělá "inteligence" již dnes řídí zbraňové systémy, které zabíjí lidi

   Smazat
  5. Tady je nekdo na hlavu, slovaci vakcinu Sputnik nechteji ale nechteji ji vratit!! a nemci, rakusani a celkem 60 statu ji berou vsema deseti.

   Smazat
 23. 11,13
  a TY SEŠ DEBIL S F100 hned v 7,15.-)

  OdpovědětSmazat
 24. 11,11
  T\y seš ve vládě trosku vyžilá?!

  OdpovědětSmazat
 25. 11,04-11,05
  Gramofon z JIPky je třeba občas vylít,tyhle slinty jsou k ničemu.

  OdpovědětSmazat
 26. 11,20
  F100 od 7,15....dále nic doplňovat netřeba.

  OdpovědětSmazat
 27. 11,20
  A kde a v jaké konkrétní nemocnici je ODDĚLENÍ PROSEKTURY TY VYGUMOVANÁ SENILNÍ AMICLOACO???.-D
  Od kdy mají zvláštní školy školku?Hmmmm, to fungovalo zřejmě pouze za okupace Frickem v Reichenbergu a to v rámci připravy a s žití místních fašodebilů.-)

  OdpovědětSmazat
 28. 11,23
  11,24
  Dos havloko...tos v jenom si opět dopisuje sám se sebou....inu,F600 jak vyšitý.-)

  OdpovědětSmazat
 29. 11,27
  Máš tam chybu F100,ty byly tJEN TVOJE TY INDICKÝ BĚHNY,ostatní dikutující MAJÍ MOZEK,verstehen dumkopf?.)

  OdpovědětSmazat
 30. 11:32 Dyslektiku, bičíkem seřeženou leda tak tebe, až přitáhneš do svého oblíbeného sado maso saloonu. Tedy spíš jenom sado, na maso už dávno nemáš.

  OdpovědětSmazat
 31. 11:23 Rozkaz zněl jasně "Aktivujte Indického vyklusávače, je sice blbej, ale činorodej".

  OdpovědětSmazat
 32. 11:22 Zřejmě proti němu sedí nějaký tvůj sourozenec, tady ti taky rozumí mâlokdo, pokud vůbec.

  OdpovědětSmazat
 33. Dyslektiku, vidím, že už piluješ formu na Prague pride. Tak proto je z tebe průtokáč, to je cukrouš sem, cukrouš tam a svěrač, aby si vzal dovolenou.

  OdpovědětSmazat
 34. 11:11 I kdyby ti aplikovali miliardu dávek z kterékoliv světové strany, tvé postižené makovici to stejně nepomůže. Ty už budeš blbej na věky.

  OdpovědětSmazat
 35. 10:48 Indický vyklusávači, zřejmě mebudu daleko od pravdy, když ivedu, že ty jsi agentem nějaké hodně vzdálené mimozemské civilizace. Ani Američani nejsou tak blbí,aby umožnili, aby je propagovalo potrhlo tvého "typu".

  OdpovědětSmazat
 36. 11:04 Duslektiku, doufám, že máš pod nohama kýbl na zvratky, a taky si nech si vyměnit slogany na nástěnce, meleš to všude a pořád dokola.

  OdpovědětSmazat
 37. 11:46 Promiň, já zapomněl, že velcí kluci chodí do "saloonu" průvodem. Ty si kromě bičíku potrpíš i na exkrementy? Nestačí to co máš hlavě, ty o nich musíš i básnit.

  OdpovědětSmazat
 38. Chlapci, nemohla by se vaše rozštěpená osobnost zase sjednotit, nebo si hrajete na dvouhlavého debila?.

  OdpovědětSmazat
 39. O co téma "vlády žen", o tom se nediskutuje ?

  I ten pád bipolárního světa zpunktovaly místo Ronyho a Míši jejich ženy Nancy a Raisa ..
  Nancy s kamarádkou astroložkou řídily Ronyho podle hvězd a Raise podléhal Míša, Raisa byla posedlá buržoazním přepychem a Sorosovou Open society a Římským klubem ..

  I tu Freudistickou sexuální multikulturní revoluci rozpoutaly koncem šedesátých minulého století Švédské blondýnky (pověstná Schwedis erotica), uhranuté tmavými samci..

  A co Andy a Monika, kdo z nich vládne ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maxime vybírejte mezi našemi ženami v politice: Němcová, Pekanová, Langšádlová, Geislerová, Jourová... No ta Pekanová by snad ještě ušla ale na...

   Smazat
  2. Noo.., Kutnohorský, aby jsme nebyli považováni za misogyny, mezi ty vůdkyně v poslední době se zařadila předsedkyně Trikolory Majerová (roz. Zahradníková), tak uvidíme ..
   Zatím to vypadá, že by mohla mužské názory o ženách v politice trochu napravit ..

   Smazat
  3. maxim, Monča určitě nevládne. Možná ještě tak u Andyho v kuchyni.

   Jinak Geislerová není politička. Jen její názory kdovíproč uveřejňují.

   Smazat
 40. 12:24 Pravděpodobnost, že existují dva lidé stejně blbí jako ty, se rovná nule. A kup si tričko "Na faktech nezáleží" je na něm Hamáček se "zástěrkou". Budeš se cítit jako reprezentant.

  OdpovědětSmazat
 41. Kocáb zvažuje kandidaturu na prezidenta. Tak uż zbývá jenom Indický běžec a je to komplet. Škaredí jsou oba stejně, texty taky nic moc. To by mohlo klapnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 14:50 Jdi ty drndo, ty taky věříš všemu. Ostatně není divu.

   Smazat
  3. 14:37 Říkal, ale o tobě. Indický běžče v přestrojení.

   Smazat
 42. Kosťo další kandidáti: Horáček, Pavel, Halík, Kalousek lid si prý taky žádá vlezdoprdelku Ebena...a věř(!) že jeden z nich nebo jim podobný to bude!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:48 Podezřele ti hapruje diakritika, asi se zvolna měníš v Unknowna. Ještě chvilku a dotáhneš to na dyslektika jako on, když jste teda údajně dva.

   Smazat
  2. 17.53 za to vy nás tu zásobujete skvosty. Že vám pane není hanba!!! VIP 🥴

   Smazat
  3. Pan Eben je dobrý vždyť má řádnou komunistickou výchovu...VIP 🥴

   Smazat
  4. Kachno, je to na Vás vidět.

   Smazat
 43. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 44. Velmi zajímavý článek Václav Vlk: Výbuchy o nichž se mlčí. Stále platí: Běda mužům, kterým žena vládne. Výjimky potvrzují pravidlo.

  OdpovědětSmazat
 45. Hovne!!

  Nějak jsi zapomněl uvést kdo tím dementem je.
  Pro mne jednoznačně ten, kdo neumí ani formulovat smysluplnou otázku!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:52 Tečeš jak karlovarský pramen, jazykotepče.

   Smazat
  2. praděda, Vlka jsem nečetl. O jaké ženské je reč?

   Smazat
 46. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45 Normálně "smíšlející" , to seš jako ty? Vždyť tu exhibuješ pořád, nehledě na ten tvůj mrzký pravopis. Ty jazykotepče. Hahaha.

   Smazat
  2. 15:27 Jak překvapivé...,že.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 16,51
   Ty a myslící?????On je apríl????!!!!!

   Smazat
 47. 14:55 Jdi s tou gramodeskou do Saska, dostaneš papíry na hlavu a slušný důchod.

  OdpovědětSmazat
 48. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16,55
   Udavač Havel měl taky peněz dost....proč asi?!!!!
   BYL TO STEJNÁ NEČESKÁ KURVA JAKO TY!!!!

   Smazat
 49. No pane autore, ne ve všem s Vámi souhlasím, äle řev idiotů mi přesvědčil že sme na stejně straně hřiště

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.