Reklama

středa 28. dubna 2021

Situace v České republice je čistá schizofrenie

Sergej Lavrov - interview

28. 4. 2021  Sputnik

Ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov poskytl Sputniku rozhovor, který vedl generální ředitel MIA Rossija Segodnia Dmitrij Kiseljov. V něm okomentoval situaci ve vztazích s Českou republikou, další obvinění proti Petrovovi a Boširovovi a vysvětlil, proč se v této situaci Západ chová jako sebranka. 

Co to vůbec bylo, jak tomu rozumět?
Nemohu o tom polemizovat, protože nerozumím, intelektuálně nerozumím tomu, co chtěli. Můžete se na to dívat jako na jakýsi, řekněme, ne příliš krásný seriál, opět je v tomto příběhu spousta schizofrenních částí. Když prezident Zeman říká, že se to musí vyřešit, nepopírá možnost, že šlo o sabotáž nějakých zahraničních agentů. Navrhuje však zohlednit verzi, o které hovořily české úřady, včetně současného předsedy vlády Babiše, když v roce 2014 bylo řečeno, že se jedná o nedbalé chování majitelů tohoto skladu. A prezident Zeman navrhl pouze zohlednit verzi, která nebyla nikdy vyvrácena za celých těch sedm let. Nyní je obviněn z velezrady. A předseda parlamentu uvedl, že poté, co prezident Zeman deklaroval potřebu prostudovat všechny verze, odhalil státní tajemství. No není to snad schizofrenie? Podle mého názoru čistá.
A nakonec se musíme vypořádat s tím, co bylo vůbec v tomto skladu. Německá média napsala, že tam byly protipěchotní miny, které úmluva, pod kterou se podepsaly také Česká republika a Bulharsko, zakazuje. Existuje spousta otázek.

Inu vážně, jak by se to mohlo stát, že jistý bulharský občan, který dodává tyto protipěchotní miny, a ony tam byly nalezeny, podle všeho ovládal sklad v České republice, který v té době nekontrolovala vláda?   

Vypadá to tak.

Možná by tedy Češi měli začít u sebe?

 Pravděpodobně by se měl brát příklad buď z Ukrajiny, kde také obrovské množství ozbrojených lidí a obrovské množství zbraní a střeliva není kontrolováno Ozbrojenými silami Ukrajiny, ale kontrolují se dobrovolnými prapory. Toto je taková tendence, víte, když stát projeví svou nesolventnost v poskytování monopolu obecně na použití síly, chcete-li.

Ukrajina je jedna věc, ale Česká republika je stále Evropská unie. Česká republika je vázána zcela jinými mezinárodními závazky než Ukrajina a prezentuje se úplně jiným způsobem.

Ale především závazky, kromě zmíněné úmluvy - Ottawská úmluva o zákazu protipěchotních min, takzvaná Smlouva o obchodu se zbraněmi. A všichni jsou členy této smlouvy, stále mají v rámci Evropské unie své vlastní normy, které jsou poměrně přísné a které nepodněcují, dokonce zakazují účast na jakýchkoli akcích, dodávkách a odesílání kontingentů do těch regionů, kde dochází ke konfliktu.
Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Evropou, myslím, že stejně jako dříve hrají aktivní, velmi vážnou podvratnou roli Britové. Opustili Evropskou unii, ale v tomto ohledu žádný pokles jejich aktivity pozorován není. Naopak se snaží co nejvíce ovlivnit, jaké pozice zaujmou členové EU ve vztahu k Moskvě. Není tu nic překvapivého. Pokud nepůjdeme do daleké mnohaleté historie, stále je zde historie začátku 21. století. Litviněnko byl otráven poloniem, soud začíná podle jedné šablony, poté je prohlášen za uzavřený, protože je nutné se seznámit s materiály tajných služeb, aby mohl být vynesen rozsudek, a poté je rozsudek oznámen. Nikdo nikdy tyto materiály neviděl. Ale věřte nám, jak řekl Schwarzenegger „trust me“ (věřte mi). Ale stále jsem spíše zastáncem Reagana, který tvrdil „důvěřuj, ale prověřuj“. Prověřovat nemůžeme, žádají jen důvěřovat.

Poté, po roce 2014, tu byl malajský Boeing, uspořádali posezení čtyř zemí - Holandska, Belgie, Austrálie, Ukrajiny. Malajsie, které letadlo patřilo, pozvána nebyla, ale všechny čtyři souhlasily, a to je již známo, že jakékoli informace z tohoto kruhu mohou být vydávány pouze na základě konsensu. To znamená, že Ukrajina, na jejímž území k této katastrofě došlo, získala právo veta a Malajsii přizvali až o šest měsíců později. Mimochodem černé skříňky se prozkoumávaly v Londýně a zatím si nepamatuji, že by informovali o tom, jaký obsah se tam nachází. Pak tu byli Skripalové, „higly likely“ (vysoce pravděpodobné, pozn. red.): dosud nikdo neví, proč přežili, proč policista, který s nimi pracoval, neměl ani žádné příznaky. Proč zemřela ta žena a její spolubydlící se nijak nenakazila. Spousta otázek.
Pak tam byl Navalnyj, odletěl do Moskvy, ale přistál v Omsku. Nikdo na palubě nebyl nakažen, nikdo na omské klinice, s nímž tam komunikovali. A nikdo v letadle, které ho odvezlo do Německa – letěla s ním i (blízká spolupracovnice Navalného, Maria; pozn. red.) Pevčich, a láhve, které vezli – nic neví. Výsledkem bylo, že nenašli nic ani na klinice Charité, našli to na klinice Bundeswehru.

Nedávno, v souvislosti s našimi cvičeními na jihu a západě, paní ministryně obrany Spolkové republiky Německo požadovala, abychom byli transparentní ohledně toho, co tam děláme, abychom nic neskrývali. Zaprvé jsme nic neskrývali, o těchto cvičeních jsme informovali, ale Bundeswehr, kterému je přiřazena klinika, kde zjistili údajnou skutečnost otravy Navalného, ​​něco skrývá, protože nám odmítli poskytnout výsledky analýz a vzorků biomateriálů. Pak tu byl dlouhý příběh s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Údajně si přišli odebrat vzorky, ale informace o účasti OPCW na odběru vzorků od Navalného jsou velmi zajímavé, které Němci publikovali, že při odběru vzorků byli přítomni němečtí specialisté. Ale skutečnost, že tam byli přítomni specialisté OPCW, se tam neuvádí. Nyní se na to snažíme přijít. Nikdo nic nevysvětluje. Němci říkají - jděte na OPCW, OPCW tvrdí: Němci nařídili, plnili jsme jejich rozkaz, jděte za nimi. Je to kolektivní odpovědnost, narazili jsme na to zvláště tehdy, když jsme sledovali detektivní příběhy o prvních poválečných letech u nás, kdy fungovaly gangy po celé zemi. Smutné.

Když se však vrátíme k Velké Británii, ano, vidíme, jak pokračují ve své protiruské linii. Nedávno jejich šéf Mi-6, britské tajné služby, učinil prohlášení, že Rusko je dohořívající mocnost, je nutné ji sledovat, protože v takovém stavu může provádět nějaké náhlé pohyby. Je to vrozená nafoukanost a vrozené přesvědčení, že stále vládnete světu.

Ale víte, posílají nám signály, nabízejí navázání kontaktů. To znamená, že se sami nevyhýbají komunikaci, ale snaží se od toho odradit ostatní. Pravděpodobně opět touha mít monopol na tyto kontakty a znovu dokázat, že jsou nadřazení mnohým.

Pokud mluvíme o dohořívání moci, je ukázkovým příkladem Velká Británie. Od říše, nad kterou slunce nezapadalo, až po ostrovy v Severním moři s mlhavými, řekněme, vyhlídkami. Ale přesto, pokud se vrátíme zpět do České republiky, v zemi panuje také naprostá nekonzistence ohledně prohlášení o tom, co se stalo, neexistuje společný názor a obecně se nic neprokázalo. Diplomaté byli vyhoštěni a výsledek již existuje.

 Rozhodně. Mimochodem, diplomaty nevyhostili kvůli tomu, jak říkají. Češi uvedli, přičemž v jeden den byla učiněna dvě oznámení, a utvořil se dojem, že to zkoordinovali. A nyní od toho velmi pilně odcházejí. Řekli, že výbuchy organizovali Petrov a Boširov. Tito lidé, kteří jsou všudypřítomní, tam už jsou ...

Už je to taková značka…

 I Titanik už na ně zkoušeli…

A katedrálu Notre Dame.

 Ano, ano, ano, ve Photoshopu. Ve stejný den však bylo oznámeno vyhoštění 18 diplomatů. A všichni, většina, měli dojem, že to byl trest za výbuchy roku 2014. Pak začali vysvětlovat, že ne, ne, výbuchy způsobili Petrov a Boširov, budeme je hledat, vydáme zatykač, Interpol a tak dále. Ale těch 18... My jsme prostě, my - Češi jsme zjistili, že to nejsou diplomaté, ale zpravodajští důstojníci. A my je prostě vyhodíme, protože se ukázalo, že jsou zástupci takové profese. Samozřejmě žádný důkaz, žádné potvrzení nezákonné činnosti, ani jeden k těmto 18 diplomatům nám nebyl poskytnut.

A není náhodou, že bývalý prezident České republiky, pan Klaus, porovnával činy svých krajanů s ratlíkem, který štěká na velkého psa v naději, že ho jeho silní muži ochrání, přičemž přímo pojmenoval USA a Velkou Británii. Ale jiné srovnání - pamatujete, jak v dětství chodili chuligáni, když se stmívalo, a zjistili, tam jde nějaký bezbranný chlapec, a tak mu řekli: dej 15 kopejek. A pokud nedal 15 kopejek, pak zezadu vyšla velká sebranka, a tam ... To je zhruba stejná logika akcí. Je to smutné. A nikdy jsme netoužili po tom, abychom českým kolegům organizovali nějaké intriky. Proč bychom měli jít do nesvárů. Někdo říká, a Rusové se zrovna nahněvali, že tento Bulhar se chystal dodávat na Ukrajinu miny nebo munici. Podívejte, to je zase tak schizofrenní, nemám jiné slovo na pochopení toho, co se děje. Jak to vůbec lze předpokládat? Proč by se to mělo dělat? Ale setrvačník běží. Opravdu doufám, že naši čeští kolegové přijdou k rozumu a podívají se na výsledky toho, co rozpoutali. Pokud převládne rozum, jsme připraveni obnovit, i když postupně, ale obnovit podmínky pro normální fungování diplomatických misí. Zvládneme to, hned vám to řeknu, máme pochopení pro to, jak budeme pokračovat v práci, nebudeme před nikým poklonkovat, utíkat…

Pochopení pro to, jak budeme dále pracovat s čím?

 V České republice ...

Právě v České republice?

 Ano. A i v jiných zemích. Nyní takové cílené útoky na naši adresu pokračují. I Pobaltí a Polsko, nyní i Rumunsko. Rumuni však řekli, a to mě dokonce překvapilo, že to nemělo nic společného s postavením Evropské unie. To jsme my, Rumuni, chceme poslat tuto osobu domů. Proč - neřekli.

Je ale zajímavé, že Německo nepodporovalo českou psychózu.

 Přečetl jsem si prohlášení Heiko Maase, ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Věřím, že se jedná o prohlášení odpovědného politika. Německé ministerstvo zahraničí ne vždy zaujímalo tak vyváženou pozici, prozíravou pozici. Velmi často byla taková prohlášení, která jednoduše bez rozdílu podporovala nespravedlnost. Například když byly na Ukrajině zavedeny sankce proti straně Opoziční platformy Pro život, proti Medvedčukovi a jeho dalším spolupracovníkům, byly zavedeny sankce proti jejich vlastním občanům, německé ministerstvo zahraničí vyjádřilo souhlas a zdůraznilo, že je to vše v souladu s principy OBSE. Absurdní! Ale to, co řekl Heiko Maas teď, myslím, že se jedná o odpovědné politické prohlášení, které neuhlazuje rozdíly, nevyrovná tyto rozdíly, ale zdůrazňuje potřebu vést dialog a hledat některé společné dohody, protože žijeme spolu.

66 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. Indicky bezec tu cigani a ridi Babisovi za neho republiku

   9Kzyzz dted zvadnul .Tak to mu prit

   Vymazat
  3. Do bela rozhaveny organ CSSD al hamajdy co nesnasi mala zvirata

   koment nahore stopnul a utesuje se,ze zastavi dalsi proud pravdy naseho nejlepsiho presidenta pana Hawla,ktery uz vidi,ze se prave zde zacina strilet z del PRAVDY a LASKY a chce vstanout z mrtvych,aby ridil palbu!

   Jinak si to nedovedu vysvetlit!?

   Vymazat
  4. Pirati jako ty jsi IB nevi,ze pan Putin (boze cara chran)

   nechce zadnou Ukrajinu,natoz uplne vykradene ćesko,musel by je totiz zivit.
   Slysel jsem,ze tvoji pirati uz zacali inspekci po babisovskych uradech-tzv neomarxisticky pochod institucemi kde budou po volbach sedet a uz ted zacali ukolovat tamni uredniky,no pis tady zda jsi jsi trockista,kteremu pan Stalin dal ranu cepinem do palice,aby tam mel diru a nemohl ukoncit sve vzdelani.
   Uz jsi sepsal svou posmrtnou deklaraci,kde odkazes svou lebku k vyzkumu vakua?
   O tom pis a ne o panzertiger,kteremu dala ministrne bundeswehrmachtu zacantrosit munici,aby nas nemohli chranit pred ruskym NEBEZPECIM.

   Kdyz uz umi obsazovat pan Puttler cele poloostrovy beze ztraty jedineho samopalnika proc ho vy pirati mirotvorci nenavrhnete na Nobelovu cenu miru?

   Vo tom je rec a pis tady,neaby jsi se zase schoval a vymlouval se na admina!

   Vymazat
  5. I.B.CHATSCERE,dam ti dobrou radu pust se se svymi "inteligentnimi"

   piratisky do navrhu jednotlivych bodu NARODNIHO PROGRAMU VOLICU-NPV!
   K tomu nema nikdo z demobloku odvahu a proto se stali jako nasi "zastupci" obcanu naprosto se svymi 31 let prosmolenymi programy nepotrebni a smeruji do odpadku dejin,aniz by osvojenim NPV chteli monumentalne zvitezit ve volbach.
   Nemaji ani tak skvelou ideologa jako je śtabajzna ANNA husita z KSH,co budou delat s tim vyhorelym neomarxismem,kteremu se zacina chechtat cele EU, je otazka.
   Uz zaujali i misto komunistu,kteri ke konci nez jsme je vycinkali uz rikali pravdu,ale NIKDO jim neveril,jako se to deje ted jim a tak tedko tu s nynejsim vedenim komunistu verchusky pytliku smeruji do uplneho krachu.
   Posli jim kachno dopis,aby se tu mezi nami objevili a pomohli ti porazt kapitalisty na hlavu!

   Vymazat
  6. CSSD vnitraci,kteri pry ridi CATSCERA ztratili nervy a zakazali

   dalsi zvireci komenty ve ktrrych davaji dobre rady namisto caglovin radsi rozebrat navrh bodu NPV a tuto radu zakazali cenzurou!

   Vymazat
  7. No slava bohu na vysostech dobra rada se zdrzenim prorazila

   do brzkeho nepolitickeho nebe ĆSV!

   Vymazat
  8. 14:38 Ty jeden hnusný smrade ty budeš urážet?

   Vymazat
  9. Damy a panove,jak nam ślape nase informacni revoluce?

   Vypada to dobre.
   Hned po AE NEWS je Nova republika jmenovana jako dezinformacnu web nr.2.
   Pan Lavrof se myli s tou schizou ve skutecnosti jde o metodu CHUCPE tj strelit se do vlastni nohy pomoci ASPEN INSTITUTU pana Bakaly napojeneho jako bily kun do splaseneho sprezeni zlych kapitalistu.

   Co se vlastne deje.Pan Putin v Davosu rekl,ze mu pod nos nejde metoda vykradani sveta zlymi lidmi a rekl,ze kdyz se nebudou narody branit budou hrozne trpet.
   Malokdo tomu rozumel.Proc bychom meli trpet kdyz se mame stale vice lip a lip?
   A ted to zacalo.Belorusky tyran mel byt zabit,ale provalili se to a majitele velkych penez ztratili nervy.

   Zacali se hojit na jejich pokusnem kraličkovi ČR,ktery se uz dal stahnout z kuze tak lehce,ze to domorodci nejen nezpozorovali,ze jim zmizely stovky miliard z jejich majetku,ktery vlastnili a Klaus jim pomoh ty Śvejky oholit a chtel by pokracovat!!
   A to jde dal.Angazovali 44 podpindostniku,kteri nyni krici,ze president je vlastizradce(coz jsou ve skutecnosti oni) a zkousi s pomoci nepotrebneho senatu jeho zabiti.

   Co se dale planuje se brzy dozvime dal,kazdy den budeme vice a vice trpet.
   Jako prvni hořka pilulka jsou ty miny,ktere pred 7 lety dostaly vrtule ve Vrbeticich!

   Vymazat
  10. Jak nam ślape nase informacni revoluce.Kdosi tvrdi,ze hrozi

   nebezpeci z Ruska.Pry tu prijedou tanky.To je k smichu.Zadne tanky prijet NEMOHOU!

   V 68 PRIJELY ZACHANIT SYSTEM SOCIALISMU TEN BYL,ALE BEZ DLUHU!

   Totiz tovarny a podniky patrily nam obcanum a taky NAM davaly i kyz mensi zisky.
   System platil nizke mzdy,ale zisky rozdeloval OBCANUM!

   Vadna politika komunistu a propagace rezimu byly na nizke urovni,zadala se ideologie a ne penize.

   Lide nemeli pocit,ze jim VSE patri a stat je drzel doma v republice,nikdo nic nevysvetloval opravdu jen ohlupovali marxismem leninismem.
   Nikdo nevysvetlil proc nemame zadne dluhy a kdyz byly tak ostatni dluzili nam.
   Zadne dve tretiny platu nemohly byt ukradeny a obcane dostali vse zpet,zdarma bylo zdravotnictvi,vzdelani levne bydleni dotovane obleceni voda skoro zdarma,dalsi vyhody si muze kazdy vzpomenout GR TV nekradl ve mzde pul milionu a banky pujcily mnohdy nevratnou pujckou na bydleni mladym.

   Ten socik se zmenil v kapitalismus bez privlastku vychazejici z gangsterismu,ktery krade dve tretiny platu a protoze plat nestaci, zadluzuje nas vsechny a hloupi pirati vychovani uz v prvni priorite rizeni sveta,ze se vzdelavat nemusi,nyni zadluzuji svoje deti a maji radost,ze ted zacne jejich "zeleny udel" tj zabijeni jejich volicu,jejich bezprikladne zadluzovani a tleskaji tomu svemu zadluzovani kazdy den vice a vice prosazujic novou doktrinu diktatury pry humanismu ve skutecnosti snizovani zivotni urovne dovozem AFRIKACORPSU,hruzy kultury,ktera ma v ideologii vrazdeni nevericich kafiru tj vsech volicu,zejmena piratisek!

   PROTO PAN PUTIN NEMUZE PRIJET nas osvobodit,

   vi,ze musime dluhy zaplatit,nebude brzy z ceho,vse co jeste produkovalo penize na pr.energetika bude rozbita viz pry je z Ruska,hnat lid do naruce banksteru je sport piratu zlodeju a zlocincu a nic v rozpoctu nezbude

   MUSIME SE BANKSTERUM,JEJICH TAJNE SLUZBE A JEJICH PODPINDOSTNIKUM jenom dal zadluzovat tak dlouho,az vse co jsme si ziskali,domy byty a uspory budou vadnym zakonem o exekucich UKRADENY!

   PROTO byl i schvalen policejni stat a otisky prstu do obcanky,aby nikdo nemohl utect z otroctvi zla,kdyz ukradou ti kapitalosti vsechny nase penize zrusenim hotovosti a podrizeni bankam budeme doma umirat jejich nemoci C!19.
   Proto volebni podvody a proto nesmi byt nikdo spravne informovan ani o moznosti jak zajistit rasantni zmenu rezimu tak jak to ma v programu SPD!


   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neznámá kachna: Brazilský lékový regulátor Anvisa odmítl registraci ruské vakcíny


   Furt to sem dáváš. Posledně jsem ti odpověděl.

   Vymazat
  2. Unknowne 14/$47 brazilci padaji jak mouchy,oni totiz nevi,

   ze vyroba Śputniku je ve vojenskem prostoru a tam jsou regaly,kde maji uz davno rusaci pripraveny bacily proti vsem virum co prijdou viz clanrk ze dne 9.11.2015 z caspidu NATURE,kde si gatesovci zaplatili 9 vedcu a 6 instituci,aby jim pomohli vyhubit lidi a hlavne pry Brazilce,kteri jsou pry pitomi,to nejde jen tak regaly fotit jak by potrli brazilci chteli no tak radeji za Ameriku natahnou backory,tak to mas fakt prehled!

   Vymazat
 3. Indický běžče a jeho dvojníku Unknowne, tak už vás znají i v Rusku. Časem z vás bude vývozní artikl, trubky se hodí všude, třeba na Nordstream.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Nezapomen CHATSCHERE,ze na konci kazde trubky do ni ćumi tvuj car PUTIN

   tak se chovej slusne a volej"BOZE CARA CHRAN"!
   Tak si ho nejvice naklonis a uz jsi polibil panu Reporyjcovi jeho holou prddel za to,ze dal Koneva do barevneho šrotu,aby mel na travu a mohl rajtovat na svych mrtvych oslech jak to delaji pirati,ktere budeme s radosti volit maji na to pry i vzdelani z prvni priority bohacu k rizeni pitomeho davu nevzdelancu,kterym kradou dve tretiny platu a oni tleskaji jako prazaci BRAWO,BRAWO kapitalisti jen tak dal!!

   Vymazat
  3. 17:14 Opět ti sděluji, že možnost, že by existovali dva lidé, tak blbí jako ty a jistý Unknown, je prakticky vyloučena. Přeji úspěšnou léčbu.

   Vymazat
 4. Nechci naše západohujery nikterak omlouvat, ale ta takzvaná solidarita okolních států je opravdu snad ještě horší počin.
  Tam by se teprve měli stydět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A o jakych solidarnich statech je rec?

   takze se podivejte na mapu a doje vam to o tom ratlikovi co steka za plotem na dogu

   Vymazat
  2. 17:34 Nemel, sám máš plazák obroušený až ke kořeni,ovšem US prdel to je jiný zážitek.

   Vymazat
  3. Autor pan L.se domaha viry, pomoci diplomaticke hantyrky v nemeckeho ministra, ktery se asi hodla brzy sapat na uvolnene kanclerstvi.
   Nebo aby aspon zustal u koryta..
   Takova vira urcite uzdravi..Co nevidet.

   Vymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I.B.CHATSCHERE co rikas na naseho guru pana OK SPD,ktery ma v ruce

   papir s jeho Programem samuraje DVOBODYa PRIME DEMOKRACIE a picha te s nim do zadku,coz pry mas rad, lita s nim v tom prddlamentu,ktery pod vedenim CSSD mu dal zpitomele odhajlovat nynejsi POLICEJNI STAT a on jediny to ted chce napravit.
   Budes volit SPD a ostatni valecniky miru a svobody,kteri rozdrti uplne pomackanou OS a transformuji se na Program informacni revoluce vetsiny volicu NPV?

   Uz jsi se naucil ty skvele programove body NPV a das je tomu zbytecnem demobliku prispendlit na prdel,kde pry maji srdce a tam si mohou i privesit svoji fasisticko kapitalistickou fangli,co ty na to nepriteli lidu a vsech volicu,co jich jenom je?

   Budes se s nami vlastenci bit za nase penize nebo ne co ty na to kachnicko?

   Vymazat
  2. Bavit se s tím k@kotem indickxým běžcem je ztráta času. Kašlete na něj, to ho nejvíc na@ere. Možná potom odtáhne za svým Kundrou nebo na Blicí listy.

   Vymazat
 6. Pokud vyhostili 18 pracovníků pro údajnou špionáž a nedali ruské straně nějaké důkazy, je to dost trapné. Ale už mne to nepřekvapuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oni ty důkazy nepředložili ani vrchnímu veliteli armády a prezidentu republiky. To pak půjdem na Rusa jako Němci na Polsko za Glivice...VIP 🥴

   Vymazat
  2. No mají to ti naši konspirátoři-politici těžké, bezmezně věřili amíkům, že to mají brilantně vymyšlené a jeli podle jejich not a jak známo, amíci moc myslící nejsou nu a zcela tu pohádku odstřelil Zaorálek, když v parlamentu vřískal , že důkazy nejsou potřeba - věc prý je jasná..... já pouze dodávám asi tak jasná jako když američané 20. března 2003 vtrhli do Iráku v domnění, že Saddám Husajn vlastní zbraně hromadného ničení.......

   Vymazat
  3. Wendy, oni věděli, že tam žádné zbraně nejsou. Přesněji, žádné jaderné, kvůli nimž vedli válku, a z těch chemických jen ty, které jim sami kdysi prodali - tedy jejich zbytek. U těch i věděli, kde se nachází, vždyť jim dělali servis. Množství bylo směšné, s tím mohl Husain akorát opět pokropit místní Kurdy, ne rozpoutat válku. To potom označili jako pravý důvod k invazi, což by v OSN samozřejmě neprošlo.

   Vymazat
 7. Taková je doba. Jak stále víc ukazuje EU, je to spíš spolek byrokratů a lidí loajálních k jiným zájmům, než jsou zájmy občanů EU. Od r.2009, kdy naposledy EU ukázala kuráž - vyšetřením války v Gruzii, kdy po jednom roce EU uznala, že horkou fázi začal ničím neodůvodněný útok Gruzie na civilisty Jižní Osetie - se už jen "ratlíkuje". US akce Ukrajina vedla k referendu na Krymu, od té doby EU jen lže. O válce v Libyi a Sýrii nemluvě.

  Uvidíme, ale tento spolek nebude mít dlouhého trvání, nyní dal moc do rukou těch, od kterých si půjčili ohromné peníze. Sledujte, kdo platí aktivisty, kdo platí EU byrokraty, kdo půjčuje EU zemím a kdo se snaží ukrást naši svobodu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to ani s tou Gruzií není tak horké. Tzv. mínkotvorní masmédia jedou na plné obrátky o ruské agresi v Gruzii a ultraliberální globalisti v evropské politice také, hlavně ti noví a mladí.

   Vymazat
  2. Média, to ano. Ale vyšetřování proběhnulo a závěr byl jasný.

   https://www.nytimes.com/2009/10/01/opinion/01iht-edtagliavini.html

   Vymazat
 8. CHATSCHERE priznej se,ze ty jsi tam do tho vybuchleho skladu

  schoval 500 zakazanych madarskych min a pak jsi je vyhodil do vzduchu, protoze bly zakazany a proto mas dukazy.
  Tak co jak to bylo hlasil jsi ty miny,co jsis tam schoval na kseft, ministru valky nebo ne?
  To neni jen tak podrazit nami oblibeneho pana Babuse a ted se vymlouvat na Puttlera!
  Styd se zradce!

  OdpovědětVymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 10. Kachno, Vy se lepšíte. Že CIA podporuje fašisty ale dávno víme.

  OdpovědětVymazat
 11. Tak proč sem lezete? VIP 🥴

  OdpovědětVymazat
 12. Inde vaše nepříčetnost a stoupající agrese svědčí jen o tom že NR je na správné cestě a vy ztrácíte půdu pod nohama! VIP 🖕

  OdpovědětVymazat
 13. Radost pohledět na vzrůstající sebevědomí Ruska proti EU fašistů ,včetně ČUSR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ukrajina ocenila Schwarzenberga vysokým státním vyznamenáním. Nacionalisté pořádají zítra v Kyjevě pochod k 77.výročí divize SS Galizien, pan hrabě prý půjde v první řadě.

   Vymazat
  2. 19:32 Ty možná Čech budeš, ale blbej a ještě se tím chlubíš.

   Vymazat
  3. 19:51 Musím se přiznat, že jsem neočekával, že bys mohl pochopit psaný text. A o nějakém našlápnutí nemluv, ty našláplej od narození, včetně hlavičky.

   Vymazat
 14. Dvojka Lavrov a Zacharova, sesla se zas velka para a maji vzdycky pravdu i kdyz nemaji. To se ale nestava.A.
  Na zapadni fronte Neklid.
  Svet byl zase velmi aktivni v obtizeni Putina starostmi.
  Pokrik na Ukrajine vzbudil Merkela a Macrona aby vyjednavali o necem co se neda vyjednavat ani vysledky mit nemuze. Kyjev mel plnou zodvednost za tyto veci.
  Navalny zahnany do Rusku za ucelem uvezneni, zacal drzet nacasovanou hladovku. Proti cemu. Proti svemu zdefraudovani milionu za ktere pyka ?..Pokrik nasledoval.
  Zrovna v prihodnou chvili.Sverepe vyhrozovani,kdyz se Navalnemu neco stane.
  Sliby velke odvety za volby 2016 a 2020 nebraly konce.
  Putin byl vyhlasen...atd.
  Ale zaroven pratelsky pozvan na presne nacasovane jednani o pocasi. Aby se na to musel pripravit.
  Vyrojili se na Ukrajine za ucelem ohrozovani armady az rusove musel odpovedet ,ale pak rychle stahli vojska domu.
  A velkej virval kolem toho.Proc ten ruskej spech?
  Proc zapadni NATO se nevzrusovaly.
  Nahle se Zelensky cpal do Kremlu setkavat se,ale byl odkopnut.
  Taky chtel odpoutat pozornost. Od ceho?
  Inu aby Bajden slavne a napoleonsky zvitezil v beloruskem puci.
  Pak ale rychle telefonoval zase Putinovi o pratelstvi. Pozvanka na brzke setkani Putina neminula na ktere se Bajden velmi tesi,kdyz Putin vytah trumfy a dukazy chycenych spiklencu svitoricich u tabule, ktera se prohybala nejen pokrmy ,ale lavne ukladnymi vrazdami a dalsimi zlociny,na ty zvolene v Belorusku..
  Ktery ty zaplavy dukazu a fakt zapad od otravy Litvinenka i vsech nas kdo to museli denne poslouchat dodnes nema. Chteji pokazdy trumfovat lzi.
  Take CR vlada byla soucast te casovane bomby co vybuchla beloruskym a americkym agentum rovnou do ksichtu a tajwanec a spol. zaveleli k agresi.
  Vyhlaseni 44 agentu mohlo byt povelem za svrzeni aspon presidenta Zemana ,kdyz Lukasenko vyvazl a prezil.
  Na zapadni fronte klid.
  At si ty lejna co zapachaji na hony CR vlada uklidi sama..Kdyz Koudelkova vlada nechce mit bezpecnostni kontrolu a zodpovednost za CR.
  I kdyz prave za to plati v miliardach. A vleze vam rychle do domu, kdyz ma podezreni,ze tam mate neco zakazaneho..
  Dale zeptat se a pozadovat vysvetleni na podezreni uz je nebezpecne kazdemu, protoze tazajici se snazi vymandelit prisne tajne zalezitosti.
  Ohrozujici bezpecnost statu,nikoliv vlada, ktera ohrozuje uz sebe sama. Ochotou slapat i na ty zakazane miny.
  Vlada je tak nebezpecna svym obcanum ,to se nazyva kolektivni paranoia a za to se umistuje do psych. ustavu ,ze neco z toho musi ted svadet hojne na nejake osoby,ktere "bouchani" nemohli poridit.
  Kdyz prave ty dve osoby udajne ted nesou plnou zodpovednost za bezpecnost statu a tech skladu.
  Na fronte Ceske Repu-bliky,blika podeziravy neklid.

  OdpovědětVymazat
 15. 19:34 Ano, některé z vás pak budeme muset izolovat ve vhodném zdravotnickém zařízení.

  OdpovědětVymazat
 16. !18/28 pan Lavrof pise,ze o uskladnenych minach informovali Nemci

  a ti se vyznaji v bouchani naposledy ve Stalingrade,tak si toho Lavrova znovu precti,jak to tam tlaci tobe do krku a ty mlaskas tomu rusakovi,tvemu uhlavnimu nepriteli do noty.

  A kdy navrhnes panu Putinovi nad kremelbudkou instalovat a dat vlat Rudou vlajku vitezstvi,to napis!

  OdpovědětVymazat
 17. 18:28 Ano a Saddám měl chemické zbraně a pod.. Takže se zbytečně nevzdávej svého titulu, máš ho oprávněně.

  OdpovědětVymazat
 18. Pane Dvořák , je potřeba uklidit a kdy už bude tenhle psychotik Unknown zabanován, tak aby již nemohl otravovat? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:52 Já bych dyslektika nebanoval, je to sice debil a pytel na sajrajt, ale hezky se maže na chleba.

   Vymazat
  2. Jestli tu posilaji pirati takove vyśkrabky jako je indicka krachna

   tak se houby pobavime.Jsou to polovzdelani pitomci.
   Jen si vzpomente na jejich diplomky pro titul magoru (Mgr).
   Dnes pry jim jejich profesori davaji ukoly proto spisovat na priklad,ze zeny musi vypadat dobte i na pipine a jak si tam maji dat instalovat vylepseni,aby ji mohly ukazovat chlapikum po telefonu,misto toho,aby se setkaly a ukazaly muzim jak se naucily śoupat.

   Ty sprosťuly to pak neumi,no jestli to neni bida s temi devcaty piratu a to chteji byt vsechny pornohvezdy.
   No a pirati uz maji zajem jen o chlapiky,mensinu,ktera ma ridit vetsinu a zlikvidovat tak demokracii,to to ti neomarxisti dopracovali a tito pry maji ridit stat,no jedine tak do sracek,jen co je pravda!

   Oni neumi ani probrat NPV program volicu a sdelit nam vetsine,kde jsme tam pripadne udelali chybu.
   Opravime ji a jejich kapitalismu prazdnych lebek nezbude nez trenovat skoky do rakvi ,nebo se obesit na sťeżni jejich kocabek!

   Vymazat
 19. 19:40 Jestli je odhalili jako ti naši dovedové, tak proti tomu se opravdu nedá nic namítat. Víc triků jak Titaniku. Určitě bulíš ještě dneska.

  OdpovědětVymazat
 20. 19.38 Osobně si myslím že Ind= unknown už odtamtud píše. Vždyť on je naprosto nepříčetný! VIP ��

  OdpovědětVymazat
 21. 19:55 Jdi agitovat do Saska, gramodesko.

  OdpovědětVymazat
 22. 20:10 Dyslektiku, tebe si obvodní lékař, taky zařadí, sice mezi blbce a grafomany, ale ty se s tím rád pochlubíš.

  OdpovědětVymazat
 23. Ruský národe, naši bratři s přirození spojenci všech Slovanů, většina z nás v ČR je s vámi. Vy jediní jste schopni ochránit nás od amerických zločinců, tak jako jste nás ochránili před německým fašismem. Samozřejmě, že astronomicky zadlužené USA, jsou jako potápějící koráb a smrtelný strach z Východu za podpor, mopslíků ze Západu vyvolávají psychózu nenávisti k Slovanům, s očividným úmyslem dostat se k obrovskému přírodnímu bohatství Ruska násilím a rozvrátit Rusko. My nedůvěřuje anglosaské sebrance, která Slovany mnohokrát zradila. Pro ně je už bezpečnostním rizikem i kultura.? Ukažte který stát ve světě má tak bohatou kulturní historii, jako Rusko. A přesto v ČR neuslyšíte ani v rozhlasu či TV ruskou píseň, ruský film, ruskou literaturu. Copak je Zaorálek zaslepen nenávistí k Rusku, jako ti kolem něj? Proč se nerespektuje Charta OSN, kde neexistuje jediné ustanovení vyvíjet proti Rusku a jiným států tak živočišnou nenávist a mediální terorismu!

  OdpovědětVymazat
 24. Rusko po pitve uskutocnilo veľký objav. 17.3.2021 http://kralicianora.org/2021/03/17/rusko-po-pitve-uskutocnilo-velky-objav/
  Neskôr sa za vedecký objav nedá považovať vírus, ale baktérie, ktoré spôsobujú smrť a vedú k tvorbe krvných zrazenín v žilách a nervoch, ktoré spôsobujú smrť pacienta v dôsledku tejto baktérie. Rusko porazilo vírus a povedalo: „Nie je nič iné ako zrážanie krvných ciev (trombóza) a liečebná metóda je neporušená“. Zdieľajte tieto informácie so svojou rodinou, susedmi, priateľmi, priateľmi, pracovnými kolegami, aby sa mohli dostať zo strachu z Covid-19 a pochopiť, že nejde o vírus, ale sú to jednoducho vystavené baktérie, ktoré produkujú 5G lúče. Príčinou je ublíženie ľuďom s veľmi nízkou imunitou. Toto žiarenie tiež spôsobuje zápal a hypoxiu. Po správach z tejto štúdie ruské ministerstvo zdravotníctva zmenilo protokol liečby liekom Covid-19 a svojim pozitívnym pacientom podalo aspirín-100 mg a začalo podávať Empromak. Výsledkom bolo, že sa pacienti začali zotavovať.
  Myslím, že ti QAnonové měli pravdu. Zase. https://gab.com/MajorPatriot/posts/106031149632470190
  Dnes v TODAY: Proč případy COVID-19 klesají ve státech, které ruší omezení, a stoupají ve státech s přísnými pravidly? Jsou daleko za běžnými čísly, zdravotní experti jsou udiveni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprostý nesmysl, já četl že za to můžou mimozemšťani.

   Vymazat
 25. https://www.skrytapravda.cz/domaci/3987-a-schapirove-se-nam-smeji-do-ksichtu-podelali-jste-se-diky-kolaborantum-a-dukovany-dostavime-my-westinghouse
  A ani nečekali, až utichne fraška "Vrbětice" a už jedou, protože ví: zatímco Rusové při ataku výhrůžek ratingu, ropného šoku a runu na ruské banky se nepodělali a zametli s USA, takže dnes mají USA díky americké totalitě největší dluh v historii, kdežto konečně svobodné Rusko se dluhů zbavilo, tak naši kolaboranti nezklamali: možná za mrzký peníz jsme ztratili sebeúctu, Českou republiku a zalezli jsme do konečníků amerických služeb a vůdců.

  OdpovědětVymazat
 26. INDICKÝ BĚŽEC 28. dubna 2021 18:11 klade otázku: "Myslíte, že by celá vláda riskovala své sebezničení?". Tak to celá vláda ani nemusela. Stačilo donutit Babiše, Hamáčka a možná i Havlíčka, aby zničení neriskovali oni. Bylo by zajímavé vědět, jaká to byla nabídka, kterou neodmítli. Například, že vrtulník používat nemusí? JiH

  OdpovědětVymazat
 27. Poslechněte si, co k té protiruské provokaci zn. Vrbětice říká např. Baudyš (jr).
  https://www.youtube.com/watch?v=rB_fjIUKg3c
  --
  Zdejší vládní, senátní i zpravodajská sebranka se snad zbláznila (ale nikoliv na schizofrenii) nebo spikla proti státu a jeho lidu. Jen prezident Zeman se snaží přidržovat rozumu, jakkoliv i on nelogicky lavíruje (snad aby se nestal cílem "atentátu").

  OdpovědětVymazat
 28. Stejně tak prý v Brazilii. Zajímalo by mně, jaký nástroj byl k těm "objevům" použit, jestli to bylo něco jiného než pouhý příkaz, jako třeba v případě té podlé prasárny - též na příkaz z impéria.

  OdpovědětVymazat
 29. Unknowne 28. dubna 2021 22:21 k tomu si budete muset zjednat speciálního pedagoga. Bez takové kvalifikace je marné se pokoušet cokoli vám vysvětlit. Omlouvám se. JiH

  OdpovědětVymazat
 30. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu.
  V české kotlince mají sklady obskurní obchodníci se smrtí, pod záštitou koudelkových hoši.
  Hoši okolo IS i různých frančíz Al Kajdy si libují, že ČR je dobrá značka.
  Ale může za to Putííín, ách jo.
  Blééé

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10,58
   Bohužel,jsme v rámci pseudodemokracie ze západu pouze STÁDNÍM ŮTVAREM BEZ MOŽNOSTI ROZHODOVÁNÍ....OPĚT,O NÁS A BEZ NÁS!

   Vymazat
  2. Neuveritelna je tak pozice tech agentu. Prijeli,videli a Vyhodili !! cast skladu do povetri a pak je presla nalada. Patralo se,hlidalo se po tom vybuchu ?
   Odjeli a kdyz meli naladu zase neco vybouchnout vratili a s klidem si zase picli do dalsi casti skladu.
   Nastesti je pak nalada presla. Mohli vybuchovat a vybuchovat jeste vic a jine horsi objekty...
   Neuveritelna jeste vice je snova je role kterou v tom vsem hraji miliardove bezpecnostni aparaty a vyznamenany reditel organizace. Za co ?
   A jejich nezodpovednost a vystaveni republiky do nebezpeci, kazdymu, kdo ma naladu treba skodit a zabit dva nevine zamestnance..
   Klidne takovy vseho schopny agenti za takovych pomeru a okolnosti v klidu muzou naplanovat a provest treba prevrat ,svrhnout vladu a nikdo je nepodezira, ani si jich nevsima,az treba za 7 let...
   A dluzno dodat ,ze jsou takovi.
   A to vse udajne ridi vlada, ktera se nemuze zvat vladou. Je to cele pouze ve skutecnosti jeden velkej Bordel. A zkuste tenhle nazor vyvratit.
   A ten Bordel vysvetlit,nebo zaprit.

   Vymazat
 31. Taková je pravda.
  Takaja jest pravda.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.