Reklama

sobota 3. dubna 2021

Skandální unijní cenzura informací a rozdělování vakcín?

Ivan David

3. 4. 2021
Koho zajímá, co přesně se na Radě při rozdělování vakcín odehrálo, musí si jako za minulého režimu poslechnou zprávy z Vídně. Česká veřejnoprávní média i ta soukromá buď dezinformují, nebo mlčí. Rakouská vláda zveřejnila informace o celém průběh jednání Rady. Nikoli jen výkřiky, které najdete v českém tisku o tom, jak to rakouský kancléř Sebastian Kurz celé ČR zase zkazil. Dovolím si Vám z těchto informací průběh událostí stručně popsat stejně jako cenzuru informací o rozdělování vakcín.
  
Otázku, jak je to v EU s cenzurou, například cenzurou informací o vakcínách, budu muset písemnou formou položit předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a komisařce "pro evropské hodnoty, transparentnost a dodržování zásad právního státu" Věře Jourové (ANO). A to spolu s otázkami, kolik peněz na cenzuru informací o váznoucích dodávkách vakcín Komise z rozpočtu EU utrácí. Jako europoslanec mám možnost každé čtvrtletí položit několik otázek některému členu Komise. Doposud jsem této možnosti jako koordinátor Zemědělského výboru Evropského parlamentu za frakci Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zavolení za SPD v ČR, využíval k dotazovaní komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského. Nyní budu muset interpelovat vedení Komise a komisařku, která má v popisu práce mimo jiné i boj s cenzurou, která je s právním státem neslučitelná.

K tomuto kroku mě dohnalo „onálepkování“ mého včerejšího příspěvku o nespravedlivém rozdělení vakcín od firmy Pfizer v Radě ministrů zdravotnictví, kde bylo protiprávně rozhodnuto, že ČR nedostane z této dodávky navíc žádné vakcíny, i když patří mezí země, které byly diskriminovány dražením vakcín ve Steering boardu. FB můj příspěvek „oblepil“ páskou o tom, že obsahuje nesprávné informace o vakcínách proti koronaviru s odkazem na „ty správné“ podle EU. Odpoledne jsem při čtení Parlamentních listů zjistil, že se Komise veřejně chlubí uzavřením dohody se sociálními sítěmi o cenzuře údajných dezinformací týkajících se pandemie COVID-19. A že včerejšek vyhlásila jako Den boje proti fakenews.

Ptal jsem se expertů na fungování sociálních sítí, jak taková cenzura v praxi funguje. Můj kurdský kolega z lékařské fakulty Yekta Uzunoglu, který je zároveň známým aktivistou za práva Kurdů, mi to vysvětlil na případě Turecka. Facebook stejně jako Twitter jsou soukromé společnosti, které podnikají v „šedé zóně“ právních řádů západních zemí. V USA stejně jako v zemích EU národní Ústavy cenzuru zakazují. K článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy ČR, v němž je zaručena svoboda projevu a právo na neomezené šíření i získávání informací a v němž je také zakotven výslovný zákaz cenzury, neexistuje žádný prováděcí zákon. Chybí tudíž stanovení konkrétních sankcí, které by soud mohl uložit provozovateli sociálních sítí za cenzurování. A kde není v zákoně stanovena sankce za protiprávní jednání nelze jej postihovat. Tresty totiž lze ukládat pouze v zákonem stanovené výši a výhradně podle podmínek stanovených v zákoně.

Provozovatelé sociálních sítí této legislativní mezery využívají k uzavírání smluv nejen s jednotlivými uživateli nebo firmami, ale i s vládami. Diktátorské režimy, jako je ten v Turecku, platí provozovatelům sociálních sítí nejen za propagaci své země, což je výdaj, který lze klidně napsat i do státního rozpočtu, ale i za mazání informací, které se diktátorovi nelíbí. Kurdové tuto praxi dobře znají. Vždy, když turecký prezident Recep Erdogan vojensky napadne některou zemi nebo provádí perzekuce Kurdů a jiných opozičních sil v Turecku, FB a Twitter zpomalí šíření zpráv od kurdské komunity. I když jde o zprávy, které se ani netýkají tureckých válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zpomalovány jsou i recepty na kurdská jídla a fotky kurdských lidových krojů. Smlouvy mezi Erdoganovým režimem a provozovateli sociálních sítí, stejně jako konkrétní objednávky, totiž požadují kompletní cenzuru kurdského obsahu. Proto, aby se informace nešířily v kódované formě. A umělá inteligence není tak inteligentní, aby rozeznala informaci o vaření od informace o vraždění.

Nyní k praxi diktátorských režimů zjevně přistoupila i Evropská komise. V rozpočtu EU je každoročně počítáno s částkami v řádu desítek milionů eur na propagaci EU. Pod tuto rozpočtovou položku spadá inzerce dotačních programech financovaných z fondů EU. Jako ředitele Psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích mě znechucovalo, když jsem na různých webech viděl inzeráty, kolikže miliard nám EU dala na modernizace nemocnic. Peníze lze totiž použít pouze na nové přístroje, ale už ne na platy kvalifikovaných expertů, kteří umí vyhodnotit data z těchto přístrojů. V inzertních článcích placených z rozpočtu EU jsem četl, kolik a jak výkonných nukleárních magnetických rezonancí (NMR) bylo v příslušném roce v ČR koupeno s pomocí dotací z EU. Nebylo tam však již uvedeno, že bez atestovaného a zkušeného radiologa je nejmodernější NMR nejdražším kusem nábytku na světě. Kvůli nízkým platům v českém zdravotnictví, které jsou mizerné i kvůli tomu, že EU zakazuje zdaňovat a podrobovat odvodům na zdravotní pojištění dividendy zahraničních firem, přitom radiologové v našich nemocnicích chybí. Odešli na Západ podle unijní zásady volného pohybu osob. Odcházejí za lepší nabídkou. Za peníze, které jsou každoročně utráceny na inzertní články fondy EU, by přitom bylo možné dát radiologům ve všech českých nemocnicích stejné platy jako mají v Německu. Jenže na to peníze z fondů EU použít nelze.

Inzertní zakázky, které televizím, rádiím, novinám i webům přináší velkou část příjmů, dávají inzerentovi možnost ovlivňovat i obsah zpráv, které jsou a nejsou zveřejňovány. Proto se v médiích málokdy dočtete o předražené elektřině, když je ČEZ jedním z největších inzerentů. Včerejší dezinformace o skandálním rozhodnutí Rady ministrů zdravotnictví EU ukazují, že Komise této finanční páky použila opět. V tisku jsme se mohli dočíst o tom, že ČR rozhodnutím Rady přišla o 70 tisíc vakcín. Žádné české médium ani na bruselské události specializovaný a z rozpočtu EU financovaný plátek Politico se nenamáhal doplnit informaci o nelegálnosti tohoto rozhodnutí. Smlouva o EU a o fungování EU předepisuje, že v Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele se rozhoduje konsensuálně. Každý ministr z členského státu má tedy právo veta. Rady, v nichž lze hlasovat kvalifikovanou většinou, Smlouva výslovně vyjmenovává a tato Rada mezi nimi není. Ve čtvrtek však k žádnému jednomyslnému rozhodnutí nedošlo. Pokud tedy ČR nebudou přiděleny žádné vakcíny jako kompenzace za okradení naší země ve Steering boardu s odkazem na čtvrteční hlasování, půjde o další krádež na úrovni EU.

Po dalším výpadku dodávek vakcín od firmy AstraZeneca, jejíž vakcíny navíc kvůli vedlejším účinkům některé země dočasně vyřadily z užívání, nabídla firma Pfizer dodávku dalších 10 milionů dávek své vakcíny. Záměrně neuvádím, že by šlo o vakcíny „navíc“. I Pfizer totiž členským státům EU vakcíny dluží. Rozpočet EU a platby z národních rozpočtů totiž firmě kompletně profinancovaly výzkum a vývoj vakcíny. Za to se firma, stejně jako ostatní dodavatelé, které vybrala Evropská komise, v utajovaných smlouvách snad zavázaly dodat členským tátům v určitém časovém sledu vakcíny k proočkování celé populace EU. Všechny dodavatelské firmy jsou ve skluzu s dodávkami do zemí EU i když vesele vyvážejí do USA nebo do Kanady a Izraele.

Po kritice „šmelení“ s vakcínami v poradním výboru EU Steering board – v Bruselu běžně označovaném Stealing board (zlodějský výbor), jehož praktiky, které znevýhodňují mimo jiné ČR a další východní členy EU, zveřejnil rakouský kancléř Kurz Evropská rada na mimořádném zasedání v březnu potvrdila své předchozí rozhodnutí o rozdělování vakcín členským zemím podle počtu obyvatel. Fakticky tak prohlásila „Zlodějský výbor“ za nelegální.

K rozdělení 10 milionů dávek od Pfizeru, které firma dodala na vykrytí výpadku od AstraZeneca bylo formou videokonference svoláno mimořádné zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele na úrovni ministrů zdravotnictví. Marta Temidová, ministryně zdravotnictví Portugalska, které v tomto pololetí Radě předsedá, předložila kolegům návrh rozdělit 7 milionů dávek podle počtu obyvatel a 3 miliony dávek rozdělit tak, aby doposud šizeným východním zemím byly aspoň částečně kompenzovány krádeže vakcín, které byly přednostně dodávány do Německa a Holandska. V přerozdělovacím klíči bylo i těch 70 tisíc vakcín nikoli „navíc“ jak tvrdí český tisk, ale jako kompenzace za předchozí diskriminaci.

Tento návrh však vetoval německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU). Jinak též oblíbenec spolkové kancléřky Angely Merkelové (CDU). V současné době je tento bývalý bankéř – či spíše bankster – terčem kritiky za obchod na dodávky respirátorů pro spolkové země s firmou svého manžela (Daniel Funke). Respirátory byly několikanásobně předražené a manželé si krátce po zaplacení dodávky ze spolkového rozpočtu koupili novou vilu v Berlíně. Veto tohoto megašmelináře v Radě kupodivu platí.

Jako protinávrh předložil Spahn (obrázek 3) společně s holandským kolegou Hugem de Jongem (obrázek 4) rozdělovací klíč, podle nějž Rakousko a ČR neměly dostat žádnou vakcínu navíc mimo podílu ze 7 milionů dávek rozdělovaných podle počtu obyvatel. Tento návrh byl vetován českým, rakouským a slovinským ministrem. K žádné jednomyslné dohodě tedy nedošlo. Přesto Komise oznámila, že podle tohoto Radou neschváleného klíče budou členským zemím rozdělovány vakcíny od Pfizeru. Veto 3 členských států bylo pominuto a ČR byla opět - již poněkolikáté - v EU okradena. I když platí členské příspěvky v plné výši. A stálý předseda Evropské rady má ještě k tomu tu drzost označovat tento protiprávní postup za „projev evropské solidarity“. Skutečnou solidaritu s ČR prokázalo pouze Rakousko, které se ze svého přídělu z této tranše vzdalo ve prospěch naší země 30 tisíc dávek vakcíny a Slovinsko, které nám přenechá 10 tisíc dávek.

Velmi zvláštní je, že proti ČR soustavně provádí podrazy právě Německo, jehož nemocnice ještě fungují i díky tisícům českých lékařů a sester. Země, do níž z ČR míří každý rok od 100 do 200 miliard korun nezdaněných dividend, zasílaných z českých poboček do německých centrál firem. A země, která do ČR vyváží za desítky miliard zemědělské přebytky svých farmářů, kteří dostávají čtyřnásobné dotace ve srovnání s českými zemědělci. Ještě zvláštnější však je, že se z toho radují zástupci stran sdružených v Demobloku. Asi proto, že dostávají sponzorské příspěvky od německých nadací.

27 komentářů :

 1. Kde najdu obrázky odkázané v textu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fotografie jsou součástí článku na FB https://www.facebook.com/MUdrIDavid/posts/1300469850393523

   Smazat
  2. Slozeni parlamentu,kde nema a pry ani nechce mit vetsinu OK SPD,

   (nema to v programu),je v ceste oprostit se od tamnich doslova zbytecnych politickych subjektu,kteri nic jineho nedelaji nez domorodce zdeptane ohlupovadly typu GR TV demoluji a doslova davaji zabijet svoje volice.
   Nejprve je treba smerovat vsechny mozne volebni hlasy a hlasy padajicich stran SPD!

   Pozadejme,pokud nebude chtit SPD posilit svuj program,nebot jinak k ni ty volebni hlasy na pr pana Babise,ktery se ukazuje jako politik jen pro dobre pocasi presly k SPD.
   Ty politiky,kteri by chteli zalozit nove doposud nevidane polit. subjekty,ktere by mely nadeji byt zvoleny ,aby tak ucinili s cilem podporit SPD,ale akceptovali pritom uz prvni hotove body navrhu Narodniho programu volicu (NPV).
   Je totiz nesmysl volit dalsich 31 let stale stejne podrazniky tzv zastupitele,kteri nehaji zajmy obcanu zejmena z NPV a ocekavat jiny vysledek nez neomarxisticke tedy trockisticke rozbijeni republiky pochodem institucemi s cilem jejich rozvalu na sracku!

   Beztoho,aby byl posilen program SPD na uroven vetsi nez 6% bude marne jen "vedet" jak nast tito "zastupci" jen podvadeji a doslova zabijeji,aniz by byli za to nalezite potrestani.
   Nepomuze ani paberkovat a zebrat,je nutne zacit chtit jedine dostatecny pocet opravdovych vakcin a to SPUNIKU V,kdy neni mozne nasledovat sousedy slovaciska,kteri pry ty sovetske vakciny zavreli do chlivku a zajistuji si tak pry pad sve vlady!

   Smazat
 2. Není se čemu divit, jsme německá kolonie.

  OdpovědětSmazat
 3. cituji Mudr Davida........"Velmi zvláštní je, že proti ČR soustavně provádí podrazy právě Německo, jehož nemocnice ještě fungují i díky tisícům českých lékařů a sester. Země, do níž z ČR míří každý rok od 100 do 200 miliard korun nezdaněných dividend, zasílaných z českých poboček do německých centrál firem."

  Pane Davide, rad Vas ctu, jste zrejme velmi slusny clovek, ktery se ovsem do dnesniho Bruselu nehodi, ovsem na druhe strane je dobre, ze tam jste, protoze se diky Vam dozvidame co se tam skutecne deje.

  Ale to "dozvidani" je vlastne pro nas tragicke, protoze si uvedomujeme jak je nase minirepublicka skutecne bezmocna v EU, proste zebrak ktery sbira drobecky u panskeho stolu. Ovsem do pozice toho zebraka nas/vas Cechy jste se vnutili sami, kdyz vasi otcove (mozna ze Vas tata ne) vnutili sami,
  diky podvodnym OF "Vlastencum" a dalsim disssidentum.

  Nejsmutnejsi je na tom ze tento stav nejde zvratit, a ani by ho nebylo za nynejsi politicke situace zde zvratit, protoze diky nasim dvoum Vaclavum je nase republika jako primarni prumyslova zeme dokonale znicena, takze i kdyby jsme se nejak vysmekli z EU jha, neni zde nikdo - tedy nic = ci nas domaci prumysl ktery by nas dokazal = myslim populaci (a hlavne Prazske ourednicko-prizivnicke hordy uzivit, takze oproti vetsine mineni zde, odtrh od EU by nas zrujnoval, protoze nyni, dostavame aspon to co EU (Nemci a ostatni nesezerou, a pres Polaky daji sve zbytky ktere ani Polaci nezerou k nam.

  Pro zajimavost, Marjanka koupila v suprmarketu krasne myte brambory z Francie -- ovsem vevnitr napadene cernou plisni... ale je toho vic, ale......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mému otci bylo v roce 1989 68 let. V hodnocení rizika odchodu se mýlíte, ale k tomu se dostanu jindy...

   Smazat
  2. Basosi 22:24 a to mě vyzíváte ať už nechám toho cinkání, že tím zlobím najivy z 89. Ne já nemohu do dnes pochopit, jak mohl někdo čekat nějaké dobro od západu, který nás tisíce let drancoval a ničil. Pomoct zbořit vlastní fabriku a pak si doma čekat až to někdo dá do pořádku. Tak jsme se dočkaly. Jsem už starý a z toho jak to pokračuje naštvaný.

   Smazat
  3. Hele pradedo, sem taky pradedek a asi starsi, ale o to nejde....od 50 roku jsem byl ciste protikomous, poslouchal hlas Evropy, nebo "mjuunik" americkou vysilacku v Mnichove pro Ameroarmadu. a v 68 zdrhl no nezdrhl ale odletel i s rodinou do Vidne, a odtud za more

   A tam jsem poznal do jakeho hovna jsem ne slap, ale spad' To co mi ve vidni z imigracniho rikali byla lez, po priletu do zaslibene zeme jsem pucoval hajzly, delal naterace, potom pingla, spravoval kasy, a nakonec jsem se prohlasil za televizniho opravare, a to mne zachranilo, kdyz jsem nalhal jednomu mistnimu zidovi, ze umim spravovat televizory, a on mym kecum uveril a zamestnal mne jako televizniho opravare pro sve motely a hotely.... nahodou jsem slaboproudar, a tak se mi postestilo spravit s pomoci pujceneho naradi spravit prvni televizor a pak uz to slo.... dalo by se o tom psat hafo, ale zaver je, ze ac jsem odjel kdyz mi bylo 35 s manzelkou a detmi (naprosta pitomost v tech letech), ale diky a ted te naseru ale diky Bohu a memu Andelickovi Straznickovi jsem se vyhrabal z hnoje, a zacalo se mi darit skutecne dobre, takze jsem uzivil manzelku ( Marjanka totiz mela v praci problem -- nechtela spat se sefem) a tak proste zkvitovala a zustala doma i s detmi) potom jsme koupili domek, dali deti studovat na Uni.
   Proste ac vetsina mladsich za morem dopadla na hubu, mne ci nam se vedlo skutecne dobre, a pak kdyz se deti vdaly tak jsme se vratili, hlavne k vuli ceske mluve, domu... tady si taky nezijeme nijak zle, ale vime ze nase deti uz nejsou cesi, ale .... jsou za vodou jak fakticky tak hospodarsky a nam tech par let co nam zde zbyva-- no muzeme zpatky pokud budeme chtit... takze pradedku, jsme tu ale jsme taky za vodou,

   ale zpatky k tvym narkum, od zapadu necekejte nic dobreho, co je za Asi stoji za hovno, Skopcaci nas berou jako starej protektorakt, a snad jeste hure, mysli si ze Polaci a Madari jsou lepsi, takze se nediv ze ac Cech/NeCech ti rikam ze co jsi si vycinkal to ted max, a ver mi kamo, bude to horsi. neber to jako posmech,ale bude to fakt stat za hovno, nic uz jako Ceskoslovensko nemame, a to co zbylo a bylo toho dost co komousi zde vybudovali a udrzeli--- nam zkurvil v 92 Venca Klausu, ale o tom ty asi vis.... tajze -- mejk se

   Smazat
  4. Pane Basosi,
   pravděpodobně s americkÿm důchodem to u vás nebude problém. Kamarádovi prafodiče, se vrátili z USA, ale měli smůlu. Byli velmi výhodně pojištění u soukromé firmy, která zkrachovala. Dostávají nějaké minimum a jsou dotování od syna i vnuka. Věřím, že oba máte ze svého hlediska pravdu, jen ji nelze zevšeobecňovat.

   Smazat
 4. Čeňku Jirsáku 3. dubna 2021 22:14, Vám nestačí Věra Jourová s úsměvem ukojeného idiota a von der Leyen s rutinním, pokryteckým šklebem? JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unku, ale byla by to dobra matrace neeeee?

   Smazat
  2. Pěkná fotečka.
   Tak už vím jak vzniklo slovní označení: bubáci.

   Smazat
 5. Neuvěřitelné! A z toho se představitelé Pirátů, Starostů, Top09, ODS a lidovců radují? O tom Česká televize mlčí? Neskrývaná zrada národních zájmů! Myslím, že hranice jsou na české politické scéně vytyčeny už dostatečně jasně. Nesmíme na tyhle zrůdy zapomenout a jejich "zásluhy" řádně ocenit...

  OdpovědětSmazat
 6. Dvě zadnice na nás hledí
  kde je pravda nepovědí.
  Dvě zadnice chtěj nás trestat
  a nechtějí nikdy přestat.

  Však neklaňme se zadnicím
  těm tupě na nás civícím.
  Dále už to takhle nejde
  všichni víme, co z nich vzejde.

  OdpovědětSmazat
 7. Byl kdysi "Brusel" snesitelný, ale od jisté doby se chová jako "politbyro" za doby SSSR, také nikým nekontrolované centrum svévolné moci!! On nestačil Brexit, aby se vedení EU nezačalo chovat jinak, tak nejspíše dojde k nějaké formě "rozpadu" EU na státy, které si znovu "zvolí" míru integrace v EU, která jim bude vyhovovat!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel a ni zdaleka tomu zatím nic nenasvědčuje...

   Smazat
  2. Pane doktore Davide mate velmi pritazlive jmeno DAVID

   tak onehdy pry takovy "slaby" David prastil obra prakem a sutrem do kebule a on natahl backory.
   V teto historicke praci by neskodilo repete a my obcane nemame co ztratit,tak vam dame oporu a uvidime co se bude dit,zda se fakt povede repete nebo co nebo jak,nebo taky ne!
   Pokud to pujde zkuste tady dostat pana samuraje,aby jsme se zeptali co vlastne chce a nechce,bude vam za to urcite vdecen,nebot takove kvitka jako tady z certovy zahradky,to nikde nenajde...!?

   Smazat
  3. Hodný člověče. Brusel jsem nemusel nikdy a arogance celé naší státní správy je už daleko větší než za totality. Zásadní rozdíl je v tom, že dříve se také trochu kradlo ale zůstalo to doma. Dnes se rozkrade 50% prostředků co tady vzniknou a odvezou na Bahamy.

   Smazat
  4. Pradedku,
   mylis se s tim trochu kradlo.....
   motto bylo

   "poctive se zivit a sikovne prikradat"

   Smazat
  5. Basos
   To je jako dobrovolné přiznání?

   Smazat
 8. Nic jen stará známa pravda herrenvolk má přednost před východní untermensch.

  OdpovědětSmazat
 9. Ty dvě eurofašistické zrůdy na fotografii jednou dav rozsápe za genocidu evropských národů !

  OdpovědětSmazat
 10. Už se mě ani nerosí čelo potem a hrůzou.
  Zvykat si na tenhle stav, je hodně nebezpečné.
  Všichni exit.

  OdpovědětSmazat
 11. Všichni ti "US-Eurohujeři" bojující proti seriózním informacím a odvolávají se na ne z jejich stran ověřené zdroje by měli okamžitě zakázat šíření a propagaci náboženství. ČT a všichni pohůnci imperialistické jediné pravdy mají jako zdroj manipulací naprosto neověřené stvoření světa nějakým Bohem a v programech je stále častěji naprosto neseriózní nepotvrzená náboženská doktrína.

  OdpovědětSmazat
 12. Česká média si skoro pochvalují, že ČR z dodávky od Pfizeru nedostane žádné vakcíny jako kompenzaci za nelegální upřednostňování Německa a Holandska v předcházejících měsících. To to Babišovi Evropská komice natřela!
  Skutečnost se však docela liší od tohoto pohledu. Dalo by se spíše tvrdit, že to byl výchovný pohlavek pro Babiše. Kdyby totiž vyhodil ministra zdravotnictví a dovezl vakcíny z Ruska, tak by se našli i volné dodávky řízené EK pro Česko. Poslušní poskoci přece žádné výhody nemohou čerpat. Proč??? Za poslušnost se žádné odměny nposkytují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zvláště se odměny neposkytují těm členským zemím, které mají statut podobný zámořským koloniím. Ty přece nemohou mít stejná práva jako zasloužilé kolonialistické velmoci. Tomuto statutu odpovídá i směr toku nezdaněných dividend.
   Ono se to jednání v předklonu zúročí v nadcházejících parlamentních volbách v ČR. ANO vzhledem k chybám v řízení zdravotnictví pravděpodobně oslabí.Chybou je i to, že ministr ani premiér nedokáží zajistit alespoň to, co se daří vůči EU vládě v Maďarsku.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.