Reklama

sobota 22. května 2021

Falešný pocit vítězství

Jan Campbell
22. 5. 2021    vasevec
19.5.2021 10:59Jeví se mi, že ke změně k lepšímu v české kotlině může dojít pouze zásahem z vně nebo pomocí zázraku či nějaké katastrofy. Zdravému rozumu se totiž vymykají projevy vítězství nad Rusy části politických elit, které se cítí pod deštníkem USA v suchu a ve vatě poté, co ČR byla označena vládou RF jako nepřátelský stát. Podobné je to s ignorováním skutečnosti, že to byly USA, které jako první vyrobily a shodily atomové bomby a neinformovaly o svém záměru ani svého válečného spojence SSSR. I dnes neexistuje žádný předpoklad věřit, že USA se nebudou chovat podobně v představitelné budoucnosti. Čas na krájení chleba se jim totiž krátí.
Osud pokrytecké části politických elit je zpečetěn změnou poznávacích funkcí dosaženou potápěním se v moři kognitivního kapitalismu, pomocí tabulky donucování psychologa Alberta Bidermana z roku 1956 a v neposlední řadě ignorováním nebo neznalostí románu britského autora Clive Staples Lewise (1898 - 1963) - Rady zkušeného ďábla z roku 1942.

Hlavní aktéři příběhu (strýc Zmarchrob a synovec Tasemník) mají za úkol svádět lidi a přivádět je do věčného zatracení. Důležité přitom je, aby si lidé toho, co se s nimi děje, vůbec nevšimli. Můj drahý Tasemníku, mám radost, že pacient je tak mladý a má takové zaměstnání, že na vojnu může být odveden, ale také nemusí. Pro nás je důležité, aby žil ve veliké nejistotě – aby měl hlavu plnou vzájemně se vylučujících představ o budoucnosti. Napětí a úzkost jsou nepřekonatelné v tom, jak dovedou zabarikádovat lidský rozum před Nepřítelem.

Na činnost všech ďábelských bytostí dohlíží Hluboká škola, nechybí ani Odbor špionáže či Pekelná policie. Mnoho pekelně dokonalých úřadů dohlíží na to, aby byl uspokojen jejich Otec v Hlubinách. Všichni pracují s nasazením a uctivostí, protože důležitá není snaha, ale výsledky a neuctivé jednání se rovná sebevraždě. Všude je cítit prázdnota a hlad, a to i po nových obyvatelích a jejich duších. Ale je tu i staroznámý problém: Nepřítel.

Bez nepřítele, skutečného nebo uměle vytvořeného bychom neměli možnost poučit se z historie. Neměli bychom Rusko - Tureckou válku (1768-1774), Georgijevskou smlouvu (traktát) z roku 1783 dokumentárně sbližující Rusko a východní Gruzii po prosbě cara Kachetie Heraclia II (1720-1798), ani vstup západní Gruzie do soustavy Ruska v roce 1811. Zmiňuji se o historických událostech spojených s Gruzií, protože dovolují srovnání života v soustavě Ruska, SSSR a v tzv. samostatném demokratickém státě. O vývoji společnosti a bezpečnosti států bývalého SSSR v kontextu dění na Ukrajině, v Arménii, Ázerbájdžánu, o Centrální Asii nemluvě, a působení Turecka, NATO a EU v uvedených státech a regionech nebudu psát. Stačí pozorovat dění a srovnat si ho například s Krymem, součástí soustavy Ruské federace.

Příklad historie Gruzie a nedávná prosba Arménie k RF o vojenskou pomoc adresovaná premiérem v odcházení může napovědět českým politikům o možnostech ČR jak se pokusit zachránit stát v představitelné budoucnosti a poté, co si EU vybrala za nepřítele Rusko. Část českých politiků podlehla falešnému pocitu vítězství nad Rusy a postavila se do čela nepřátel RF svým konáním na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Nejednotnost názorů pánů prezidenta a premiéra a paní ministryně spravedlnosti ve věci vysvětlování Vrbětické pohádky mluví sama za sebe a v zahraničí vzbuzuje nejenom údiv. Úspěšná mediální masáž, propaganda a aktivity záchranné služby politické korektnosti (novodobé cenzury) umožnily růst minimálně dvou ztracených generací rusofobů. Jim již nelze pomoci. Neuvědomují si totiž, že život je omezen zákony fyziky, chemie a geometrie a co znamená a charakterizuje tunelové myšlení.

Není ani lehké souhlasit s hodnocením pana prezidenta, že ruský seznam nepřátel je hloupost. Seznam se totiž nabízí jako pragmatický a testující tah rozehrané partie mezi USA a RF, potažmo ČLR. Tah dovoluje očekávat další a nevylučuji překvapivé tahy i ve vztahu s EU. V tomto kontextu se dnes ČR nabízí pouze teoretická možnost prosit o vstup do soustavy USA nebo SRN. Mnohem pravděpodobnější se mi jeví pozvolné rozpuštění ČR v procesu vedoucího k moderní Eurasii. V ní současná podoba státu, EU a přírodě odporující hodnoty budou pouze krátkou vzpomínkou v jedné z episod dějin Evropy. Proč se zmiňuji o Eurasii?

V Eurasii se děje mnohé, o čem se v ČR nepíše. Například o hodnotové revoluci nebo zmínce prezidenta Putina o systému bezpečnosti od Lisabonu do Vladivostoku. Prezident přitom nevysvětlil občanům Evropy, že Evropa ve skutečnosti není kontinent, ale část Eurasie. Tu rozdělili Řekové na dvě části. Srozumitelně se prezident vyjádřil ve filmu - Světový řád 2018. V něm v březnu 2018 mimo jiné řekl: Jestliže někdo přijal rozhodnutí zničit Rusko, tak u něho vzniká zákonné právo na odpověď. Ano, pro lidstvo to bude globální katastrofa…Agresor musí vědět, že odměna přijde. Že bude zničen…Nebude mít čas ani na pokání. Během jednání Bezpečnostní rady RF 14. května 2020 se prezident na základě zvětšujícího se vnějšího nebezpečí pro RF nechal slyšet v takové formě, kterou lze nazvat poslední čínské varování. To obsahuje nezapomenutelnou odpověď tomu nebo těm, kdo nechce slyšet nebo se nepoučil z historie a může narušit suverenitu RF úmyslně nebo náhodně.

Prezidentovo vyjádření představuje poslání skutečným a rádoby nepřátelům RF, včetně ČR. Současně vybízí uvědomit si, že bez Ruska by celá EU a s ní i česká kotlina nebyla dnes ve vatě a žít v ní bylo by mnohem složitější, než je tomu dnes. Poslání prezidenta vybízí i k reflexi. Obsahuje totiž strach a obavy vyplývající z rizik. Ta s sebou nesou technologický vývoj, průmyslové revoluce, integrace robotů, UI a speciálních platforem do vojenské výzbroje a rozhodování. Nejenom vojenského, ale i probíhajícího v hodnotové revoluci.

Do kontextu citátu prezidenta ve filmu Světový řád 2018 a posledního čínského varování ze 14. května tohoto roku je nezbytné zařadit i nejnovější produkt k mání: Chatham House report, 13 May 2021, ISBN: 978 1 78413 461 7. Všichni členové současné vlády a kandidáti na členství v příští, včetně členů PS ČR, Senátu PS ČR, politologové, mediální experti apod. by se měli osobně seznámit, nebo se nechat seznámit s pomocí vědoucích více než oni sami s hlavními 16 mýty, které ovlivňují myšlení západních elit o Rusku. Proč? Zjednodušená odpověď zní: Je téměř nemožné vybudovat konstruktivní vztah Západu s Ruskem, protože strategické cíle Kremlu protiřečí západním hodnotám. Výsledek uvedené monumentální a mnohostranné analýzy s nádechem univerzálnosti zcela určitě nepřispěje ke zmenšení obav a strachu z konfliktů v EU v různých podobách a časových intervalech. Kromě toho analýza indikuje jasně představitelnou porážku českých politických elit a národa zradou spojenců.

Ano, je to především strach, který ovlivňuje elity a většinu občanů směřujících do otroctví. To má již dnes mnoho podob. Proto se systematizují a optimalizují s pomocí IT a UI, G5, G6 a kvantových platforem. Podoby otroctví mají však jedno společné: Jestliže budeme schopni kontrolovat i rozum robotů, přesto nikdy nebudeme moci vyloučit, že tyto nad námi nezvítězí na základě chyb, které děláme. Ty děláme i proto, že odmítáme podívat se na přítomnost, jakoby to byla minulost. A neuvědomujeme si, že se strachem je vždy spojena transformace psychologie člověka. O ní jsem se zmínil v nedávných odpovědích na otázky PL (13.5). Ty zřejmě byly alarmovány záchrannou službou politické korektnosti, protože odpovědi na otázky spolu s reakcemi čtenářů zmizely v neobvykle krátké době v archivu.

V archivu zmizel, ale neztratil se Michail Dmitrijevič Skobelev (1843-1882). Tento vynikající stratég znal osm jazyků, je srovnáván se Suvorovem a bývá nazýván bílým generálem. Nosil bílou uniformu a jezdil na bílém koni, i když mu kulky létaly nad hlavou nebo kolem něho. Byl mimo jiné účastníkem Středoasiatských bojů, zmíněné Rusko - Turecké války a prohlásil: Jenom Rusové si mohou dovolit takovou rozkoš bojovat ze soucitu za strádající druhé.

Dnes v otázce bojů a jejich hodnocení je vše jinak. V rámci připomínek 160 let od narození generála byl otevřen v roce 2003 vzpomínkový komplex v Zaborovo, předtím v roce 1995 v Rjazani zpřístupněn památník v rámci oslav 900 let od založení města a v Moskvě i St. Petersburgu se lze projít po ulici a prospektu nesoucím jméno generála Skobeleva.

Co se týče bojů ze soucitu lze tvrdit, že dnešní Rus již nebude bojovat za strádající českou kotlinu. To nevylučuje možnost, že speciální jednotky v příhodné době budou konat, abychom i my mohli vidět živý mezivýsledek transformace psychologie člověka a války a mít strach. Ten ovlivňuje i kvalitu diplomatické komunikace EP, EK a současného prezidenta USA s RF a potažmo i ČLR. Na úrovni komunikace dovolující prezidenta atomové mocnosti označit vrahem se nemůže uchytit ani kapka důvěry. Zato ale se uchytila otázka mladého ďábla: Jak bys dokázal poslat do pekel milióny duší? Starý ďábel odpověděl: Skrze strach.

Část politiků a jejich loutkovodiči se snaží dělat dojem, že nemají strach. Ve skutečnosti ho mají více než dost. Dokazuje to popírání a praní faktů. Například konání ECB. Ta vždy proklamuje dobro, ale ve výsledku podporuje zlo. V daném případě ho představuje nouzový nákup dluhopisů v rámci PEPP programu ve výši 1.850 miliard Euro od počátku pandemie strachu z koronaviru. Kdo, kdy a čím zaplatí, neví Bůh, ani Ústavní soud SRN. Ten přesto rozhodl 29. dubna ve věci 2 BvR 1651/15 a 2 BvR 2006/15 a dnes zveřejnil odmítnutí žaloby politika CSU Petra Gauweilera a bývalého zakladatele AfD, univerzitního profesora Bernda Lucke. Žaloba se týkala povinnosti Spolkové banky SRN podporovat nákupy ECB.

Nebo probíhající válka v Gaze. Ta se vede bez strategického cíle, na principu sekání trávy, tj. zmenšení vojenské síly Hamasu a kvůli šíření strachu na obou stranách. Strach dovoluje jednookým podporovatelům Izraele zapomenout na 583 dopisů a zpráv OSN ve věci Izraelské anexe východní části Jeruzaléma. Strach nedovoluje diskutovat v českých médiích o roli ozbrojené domobrany bez kontroly policie ve válce. Nebo ztrátu 52 tisíc domovů Palestinců během této války, kterou dnes oznámila OSN. Ani prohlášení prezidenta a CEO agentury AP Gary Pruitta. Ten se bezvýsledně dožadoval u izraelských orgánů předložení důkazů, že v budově má vedle AP své kanceláře také Hamas. Podobně vlastník zničeného domu bezvýsledně prosil vojenské velení nechat odvézt technická zařízení před bombardováním. Mezinárodní úmluvy? Ty lze pošlapat leteckou silou, strachem a falešným pocitem vítězství.

Proto všem autorům falešného pocitu vítězství doporučuji uvědomit si, že snadnější je rozbít atom, než zničit předsudky a zamyslet se nejenom nad předem uvedenými výroky prezidenta Putina, ale i následujícím: Pokud jsou lidé spokojeni, jsou úplní idioti. Zdravému člověku se zdravou pamětí nemůže vyhovovat úplně všechno. A do třetice doporučuji vrátit se k Pyrrhovu příběhu, a jak to s ním dopadlo. Nezemřel v bitvě, jak by se na vojevůdce slušelo, ale dostal do hlavy cihlou. Hodila ji prý po něm z okna jakási žena, když se zapletl do pouličních šarvátek v městě Argu. Spadl z koně a nepřátelští vojáci mu uřízli hlavu. Jinými slovy: Další takové vítězství nad Rusy a budeme vráceni do dávné minulosti. Souhlasu netřeba.

původně publikováno 19.5.2021

27 komentářů :

 1. Jo naštěstí se jim čas krátí kdy opravdu si vyžerou co si uvařili nejhorší je že se v tom vymácháme s nimi. Časem bude na tom Rusko a Čína lépe a nenávistné řvaní tomu nezabrání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. UBOHY STAV CESKE JUSTICE DOVOLUJE GR TV IGNOROVNI

   a zamlcovani predsudecne nenavisti v umyslech strany zlocinnych piratu,kterym nestaci jejich bile ohlodane kosti,ale spolu pry s jourobandoseres cenzurou pod krycim nazvem ANO,BUDE LIP chteji ti zlocinci rozval tolerantni evropske kultury pry nabozenstvim,ktere hlasa zabjeni krestanu zvanych jimi kafiri viz sura 4-89 ze stredoveku,kdy po obraceni zady musi byt tito neverici zabijeni,kdekoli je zli majitele ka ka ramu naleznou.

   V dusledku toho,ze GR TV nechce dnem i noci informovat o teto skutecnosti prednaskou ISLAM a MY,kteru UTAJUJE se siri predsudecna nenavist k EU.

   DUSLEDEK:Preference zlocincu rozbijecu EU stoupaji a ohlupena OS(obcanska spolecnost)je zatlacovana prave k volbe zla!

   TO CHTEJI OBCANE POTE KDYZ JSOU TAK ZATLACOVANI ZLOCINCI

   ze spatne zvolenych partaji a maji byt spoluvinniky rozbijeni nami oblibene Evropske Unie.
   Hanba TV ohlupovadlum a GR,ktery vysokym platem pry vylupuje pred ocima koncesionaru jejich penize!
   Drazi pirati chtejte zdaneni majitelu velkych penez 90%,aby si myslenku pry zabijeni svych volicu taky zaplatili a nam bycejnemu chudemu lidu dali z techto penez C19 podporu!

   Vymazat
  2. KRTEK,tak jako vždy, totálně nesrozumitelný blábol.
   Ty to máš v lebeni slušně vymezené a jak pozoruji už delší dobu krtku, vyhledej nějakého pediatra,snad ti pomůže ve tvé dětské prostotě.

   Vymazat
  3. Pro nevzdelaneho pirata unknovna 16/09 je nesrozumtelne VSECKo

   no tak po lopate.
   Lid to jsem JA pozaduje do Ustavy pravicovy SOCIALNI stat,ktery president ODS z tohoto mista vyśkrtl,protoze taky chtel jenom rabovat a NEROZUMEL!
   Proto dnes pozaduji moji volici jeho variantu SOLIDARNI STAT do prvniho mista v Ustave,jak jim to porouci pan Rychetsky nejvyssi kadi.
   Tak ty nevzdelany hlupaku v tom smeru ved pri dalsi prilezitosti diskusi co to je,dostanes cukricek!

   Vymazat
 2. Nedej Bože, aby se něco semlelo mezi USA a Ruskem. My jako nepřátelská země Ruska se vypaříme ještě dřív než New York.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 3. Pan Caambell ma pravdu,

  ovsem vidi to dost pesimisticky, Zapad se sice snazi jak muze, ale nejak se jim ta snaha rozpada, potazmo EU - USA. Je tp zrejme zpusobeno bojem kdo bude mit skutecny vliv na vyvoj na planete... vzhledem k prelidneni a to je skutecny duvod proc se deje to co se deje.

  starej Malthus o tom sice psal uz davno, kdyz nas bylo jeste malo, ale diky penicilinu (a ostatnim lekum) se zbytek nebileho sveta utrhl z retezu, a zacal se mnozit, mimo Ciny, kde rudej tyran, a Buhvicojeste - chairman Mao - naridil kontrolu populace a ta fungovala.

  Ovsem zbytek sveta ve sve postkolonialni ere, se vesele mnozil, a mnozil, a odnaucil se delat, no oni nikdy moc delat neumeli, pokud jich bylo malo, tak stacilo si lehnout pod strom ci palmu a cekat az jim neco k jidlu spadne do huby.

  dobre, to fungovalo za kolonii, kdy umrtnost byla velika, a mimo toho se kmeny bavily valkami mezi sebou, takze.... Ovsem po druhe svetove valce nastoupila dekolonizace, hlavne podporovana amerikou v dobre vire, ale i v Americe se veci diky rostoucimu liberalismu (zacalo to vlastne kdyz dostali po hube ve Vietnamu), potom pochodem Martina Luthera Kinga, novodobyma sufrazetkama...az po dnesni BLM.

  o tomhle vsem se da psat hafo knih, a debatovat do zblnuti, ale jadro veci ci problemu je, ze je nas moc- kdyz myslim "nas" tak bych vlastne mel pouzit "jich" ale bylo by to v dnesni pritepale genderove situaci mozna trestne, a kdyz ne, tak pravdepodobne .....

  Na druhe strane ne-bili za to taky tak docela nemuzou, je to vlastne dilo primorskych statu v Evrope, ktere ten obchod s otroky, nebo s kolonizaci zacaly.. cili od Recka az po Belgii. No a ted kdyz se ta prilivova vlna vraci zpet k nim, tak se snazi ji nejak rozmelnit zahrnutim "kolonialne nevinnych zemi (ostblock) tedy nas a dalsich stredoevropanu do skupiny kolonizatoru.

  Nez mi zase zacnete nadavat, tak si prosim vsimnete ze pro kratkost se timhle bordelem ktery bude (neprasti li Rusko a Cina) klackem do stolu. Problem je daleko vetsi, a je jedno jestli si Zeman da pusu s Putinem, nebo ne.

  pruser je celosvetovy a na nas nezalezi

  OdpovědětVymazat
 4. Aaa!! 13:21

  ČR se nevypaří ani neutrpí újmu, pokud na jejím území nebudou zbraňové systémy přímo ohrožující Rusko.
  Rusové budou po vítězné válce potřebovat vzdělané a pracovité Slovanské obyvatelstvo na jevropejském poloostrově (raději než islámské fanatiky bez rozumu).

  A navíc mahral (díra pod práglem do jiné dimenze) nesmí být zničena, je to jediná návratová cesta našich tvůrců (bohů) do jejich domoviny. Židé vědí své a uctívají prágl více než Jeruzalém.

  OdpovědětVymazat
 5. Pro mne je největším nepřítelem Evropská unie. Protože nikdo jiný nám nenařizuje, jak má být teplá voda ve veřejných bazénech, jak sladký má být cukr, slaná sůl a jak přesně mají vypadat lavičky v parku. Pro spolupráci v Evropě určitě jsem, ale ne tak, aby nás šikanovalo a buzerovalo nějaké eurobolševické centrum z Bruselu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Siri se vsude myslenka,ze EU neni reformovatelna,

   Ano ,neni protoze sily zla,ktere mesic co mesic podvadeji prostrednictvim ohlupovadel TELEVIZE soukromnika GR, celou obcanskou splecnost OS a Slovane,kteri jsou cestni a spravedlivi se jeste tomu nezvykli a nezacali se branit na pr.pomoci pomoci ĆUKA a GEKA toho podplukovnika ty majitele zla
   do vrbowitz.
   No jsou tu pry i zajimave vyzvy na sbirky penez na zakoupeni DEHTU a PERI,aby jsme doplnili jejich vzhled boje o nase volebni hlasy.
   Bude v tomto smeru dana k podpisu nejaka ta petice?
   Dostaneme od AMERU aspon par miliard dolacu za tu slavu byt nepritel tzv svetovy "mopslik" pana Puttlera?

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Ad Unknw:
   Můžete upřesnit pojem "několik let"?
   Zapomněl jste dodat, kolik jsme do EUNN zaplatili (příspěvků) a kolik si na dividendách z českých montoven odnesly v EUNN sídlící korporace...

   Vymazat
 6. Naprosto perfektní článek.
  Každému už je jasné,USA ztrácí punc světového hegemona,dolar ztrácí svoji sílu a při tom velikém zadlužení USA,jsou nuceni,vyhrožovat bombardovat kdekoho.Vůbec se nejedná o práci pro mír,pro žití bez stresu,ale lidi přesvědčit,že Rusko brání míru,rozvoji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 7. Pocit vítězství Západu, USA, EU (včetně současných vládnoucích elit bývalých soc.zemí) po "pádu" SSSR a soc.zemí, spojený s povýšeneckou a arogantní politikou k domnělým poraženým přinesl a přináší Západu morální prohru ..., každý slušný člověk pohrdá s povýšeným a arogantním blbcem ..

  Tak už to bývá, kdo se povyšuje, bude ponížen ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. ad 16:03 :
   O jaké svobodě a demokracii to píšeš?
   O té, že když přimaluješ politikovi na plakát tykadla, dostaneš u soudu podmínku??
   Nebo když Tě zatkne policie, protože jsi nenastoupil výkon trestu, zavře Tě do vězení, a ty marně dokazuješ, že se jedná o omyl, že došlo k záměně jmen,nepomůže ti doklad o rodném čísle ani tvůj právník, odsedíš si 10 měsíců, ředitel věznice a spoluvězni ti to dají jaksepatří vyžrat, a po propuštění tvou žalobu na stát soud zamítne?
   A co přesudečná nenávist, Prague pride a spousta dalších "svobodných a demokratických" výdobytků? Děkuji, nechci.

   Vymazat
 8. 14.30 Pane unknown koho zde reprezentujete vy? Těch pár Havlistů a ? Vaše myšlení měl Napoleon, Hitler...VIP 🥴

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 15.49 unknown uvidíme ty miliony po volbách...VIP 🥴

   Vymazat
 9. Naše vítězství nad Ruskem? Už jenom tahle věta ukazuje tvoji směšnou zaslepenost.

  OdpovědětVymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 11. Rossolini 16:37, 19:41. Návrat fašizujícího debila? JiH

  OdpovědětVymazat
 12. Divíte se , proč poslanec Volný je umlčován??? Vyslechni si co jiní se bojí říci !!!
  Protože nám sděluje pravdu, která odhaluje naše politiky, popisuje jejich práci, která ničí náš stát, morálně, politicky a především hospodářsky ! ! !
  tak takhle ztichlá sněmovna se skutečně často nezažije:
  https://www.youtube.com/watch?v=aVzNevHk_nI&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1Kotlina

  OdpovědětVymazat
 13. Začínám tušit, proč se najednou začala rozšířovat slavná dálnice D1. Začínají si z nás "spřátelené" armády dělat křižovatku Evropy a svévolně se roztahovat na dálnicích, proto to přání rozšířit vozovku. Vždycky se armádní vozidla přepravovala po železnici, jenomž to by tak nepůsobilo a nezastrašovalo připosraný národ. S volem se nevyjednává, volovi se nasazuje chomout, aby tahal.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.