Reklama

úterý 18. května 2021

Jak jsem přihlašoval patent v banánové republice

Pavel Kalenda
18. 5. 2021
Zdálo by se, že každý stát má zájem na vědeckém a technologickém pokroku a k ochraně a využití vynálezů a know-how svých občanů přistoupí s péčí řádného hospodáře a patrona. V České republice k tomuto účelu byl zřízen Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) (https://upv.gov.cz/), který registruje přihlášky patentů a užitných vzorů, zapisuje je do databází, vydává tiskem ve Věstnících a rozhoduje o uděleních patentů, kterým pak dle mezinárodních smluv náleží ochrana před plagiátory a neoprávněným užíváním.

Maje toto na mysli spolu s několika nekonvenčními myšlenkami (společně s kolegou), hodnými patentování, jsem v roce 2007 pln očekávání zašel osobně na ÚPV, abych dva měřicí přístroje a dva způsoby vyhodnocení dat dal patentovat. Profesní pracovnice na ÚPV mi celý proces podání přihlášky až po přijetí/nepřijetí patentu laskavě vysvětlila, ale ihned vzápětí mě odkázala na služby patentové kanceláře v Praze (nebudu firmu XXXXX jmenovat, abych jim nedělal reklamu) s tím, že celý proces může být značně urychlen a patent, tedy pokud se skutečně jedná o unikátní zařízení nebo způsob vyhodnocení naměřených dat, může být přijat již v řádu měsíců. Ale cena za toto urychlení může dosáhnout několika desítek až stovek tisíc korun podle typu patentu a oblasti jeho rozšíření. Protože jsme podávali zařízení, sloužící primárně základnímu výzkumu, kde se nepředpokládal masívní prodej v ČR nebo i do světa, tak jsme zvolili „standardní“ cestu, tedy že celý proces posouzení a přijetí/zamítnutí patentu bude veden na ÚPV ve „standardních“ lhůtách a za režijní poplatky dle ceníku služeb ÚPV.

V roce 2007 (listopad) jsme podali první přihlášku vynálezu a v roce 2009 jsme podali druhou přihlášku vynálezu zařízení a dvě přihlášky vynálezu způsobu zpracování dat. Obě zařízení (z roku 2007 a 2009) byla prakticky totožná, přičemž první zařízení měřilo přímo sledovanou veličinu a druhé zařízení sestávalo ze dvou totožných zařízení prvního typu a měřilo jen diference sledované veličiny, nikoli její absolutní hodnotu. Vše ostatní včetně způsobu zpracování dat bylo totožné. Obě přihlášky vynálezu zařízení z let 2007 a 2009 dostali na stůl dva různí referenti ÚPV a od toho se taky odvíjely dva diametrálně odlišné příběhy jejich přijímání. První přihláška vynálezu zařízení z roku 2007 byla publikována ve Věstníku v roce 2009, kde musí být zveřejněny rok po podání všechny přihlášky vynálezů, které nemají právní vady a jsou zaplaceny správní poplatky. Druhé zařízení bylo zveřejněno ve Věstníku ÚPV v roce 2011. Další dvě přihlášky vynálezů způsobů zpracování dat vyšly ve Věstníku ÚPV v roce 2010 přesně podle dikce zákona.

Byl jsem vyzván, abych zaplatil správní poplatky za úplný průzkum všech přihlášek s tím, že pokud chci tento proces urychlit, tak mám využít opět služeb patentové kanceláře, která za pár desítek až set tisíc korun na jednu přihlášku zjistí ve světových databázích patentů a vynálezů, zda se naše přihláška nekryje alespoň částečně s nějakým již ve světě uděleným patentem. Protože jsme si sami udělali tuto rešeršní práci na obě zařízení a zjistili jsme, že s žádným patentem nekolidujeme, tak jsme tento úplný průzkum nechali na ÚPV s tím, že má nějaké zákonné lhůty k průzkumu a zaplatili jsme správní poplatky za všechny přihlášky vynálezů. A pak jsme čekali.

Už v roce 2019 (duben) jsme obdrželi výsledky úplného průzkumu obou způsobů vyhodnocení dat a naznali jsme, že je zde vysoká pravděpodobnost, že jsou alespoň částečně v kolizi s již udělenými patenty v Japonsku a Rusku. Zastavili jsme proto další řízení a patenty na tyto způsoby nebyly uděleny. V dubnu 2019 jsme také obdrželi výsledek úplného průzkumu na jednoduché zařízení (podané v roce 2007) s tím, abychom odstranili formální nedostatky (špatné formulace a popisky částí zařízení) a přeformulované zejména Patentové nároky zaslali na ÚPV znovu. V červnu 2019 jsme obdrželi obdobný výsledek úplného průzkumu diferenciálního zařízení (podaného v roce 2009) s tím, že drobné chyby ve formulacích jsme obratem opravili a v srpnu 2019 obdrželi patent (č. 308013). Protože obě zařízení (podání 2007 a 2009) byla de-facto totožná svým způsobem měření a zpracování dat, tak jsme přeformulovali Patentové nároky přesně podle přijatého patentu a poslali takto opravenou přihlášku v září 2019 zpět na ÚPV. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že je opět celá formulace patentových nároků špatná a my byli opět vyzváni k přeformulování Patentových nároků. Počtvrté jsme přeformulovali přihlášku a v srpnu 2020 ji zaslali opět na ÚPV. Patent byl přijat 24.3.2021 pod číslem 308761, tedy více než 13 let od doby jeho podání. Za tuto dobu jsme jej nemohli využívat, protože nebyl fakticky udělen (ve Věstníku se může publikovat i plagiát cizího patentu, pokud splňuje formální náležitosti tak, jak to ukázaly naše dvě přihlášky způsobů vyhodnocení dat 10 let po jejich podání). Publikování přihlášky vynálezu totiž nezakládá právo na využívání patentu, ale je jen referencí pro ostatní již přijaté patenty, aby bylo možno čistě řešit otázky prvního autora a plagiátora a to jak z časového tak teritoriálního hlediska.

A teď to nejzajímavější nakonec: Spolu s oznámením o přijetí patentu (podání v roce 2007) nám odpovědný pracovník ÚPV sdělil, že nám nepošle Patentovou listinu, jakou jsme například dostali v roce 2019 na diferenciální zařízení, pokud do 3 měsíců nepošleme na ÚPV poplatky za udržování Patentu, které se podle zákona počítají od doby zveřejnění ve Věstníku, tedy za posledních 11 let. Tedy jinými slovy, ÚPV nám udržoval po dobu cca 11 let neexistující patent, který neměl přiděleno číslo patentu a který nabyl právní moci teprve až v roce 2021, který jsme takto nemohli využívat (například prodáváním licencí na výrobu nebo využívání tohoto zařízení v ČR nebo zemích EU), což je ale vše v souladu se zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění.  V něm je uvedeno:  „(2) Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Věstník")“. Buď tedy platí to, že až po udělení patentu (24.3.2021) se toto oznámí ve Věstníku a začne odpočítávání doby udržování patentu, nebo se doba udržování patentu počítá již od data zveřejnění přihlášky vynálezu (může mít docela odlišné znění Patentových nároků) a retroaktivně se mohou vybírat licenční poplatky i na nepřijaté přihlášky vynálezů (protože už byly zveřejněny ve Věstníku). Nemůže platit obojí.

46 komentářů :

 1. Pan inženýr Kalenda je uznávaný odborník, u kterého se mi nepodařilo zjistit jeho zaměstnavatele. Pracuje zřejmě samostatně. Po převratu se podařilo zneuznaným schopným neumětelům u nás toho hodně zničit, ale Úřad průmyslového vlastnictví funguje docela dobře. Na místě pana Kalendy bych nic nepatentoval. Patent se totiž nevyřizuje sám. Pracuji ve veřejnoprávní instituci, která má patentové oddělení, které se profesionálně stará o vyřizování patentů a užitných vzorů. Minimálně vynálezce upozorní na to, co všechno musí udělat, aby patent nezůstal někde zaparkován. Patent, o kterém se mluví, není nijak složitý a patentář by jej napsal řekněme za deset tisíc. Nejlépe je psát si patenty sám. Začínal jsem svou kariéru dlouho před převratem. Patřilo k samozřejmostí si umět patent napsat sám a tak aspoň ochránit výsledek práce na výzkumných úkolech, které jsem řešil. Mám něco mezi deseti až 20 patenty stejného typu jako autor článku, tj. nejsou to trháky, na kterých by se hodně vydělalo. Nikdy jsem patent neprodal. Před převratem jsem patentoval, protože jsem byl hrdým občanem republiky, po převratu to dělám proto, aby mého zaměstnavatele neošulili čipernější instituce s ostřejšími lokty.

  Patent se píše, aby zaměstnanec dostal bobříka a odlišil se od jiných, kteří jsou líní něco vymyslet a popsat. Jestliže je nějaké firma finančně silná a dokáže se o patent soudit, pak patentem může ochránit svůj výrobek. Když půjde o ziskový trhák, v kapitalismu patent bezohledně ukradou. Mám částečný podíl na jednom řešení, které obsazuje třetinu světového trhu jistého zařízení a technologie. Když jsem kolegovi, který ten výrobek vymyslel, navrhl patentování, tak jsem byl odmítnut. Patentem by se prozradil princip a firmě by to stejně ukradli. Někde nejsou na průmyslové vlastnictví hákliví, jinde mají hodně peněz a všehoschopné právníky. Ochrana spočívala v tom, že po odpojení procesoru od napájení by mikroprogramy zmizely. Z tohoto pohledu je stížnost inženýra Kalendy malicherná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. inko

   zrejme ti uniklo ze mnoho intelikentu ma doma semetriku ktera mu furt rika, ze je k nicemu, a ani hrebik do zdi neumi zatlouct, ac ma titulu jako pes blech.

   takze se nediv, kdyz nejakej neumetel neco nahodou zplodi, a pak je na svuj vytvor patricne hrdej. A od tebe neni fakt hezky ho takle sestrelit. Chudakovi se zrejme neco slusnyho podarilo, a ty ses na nej jedovatej, styt se

   Vymazat
  2. incognita19. května 2021 0:28
   tak čechráte si peří důkladně, ale o tom ten článek není
   napište si svůj
   já tam vidím vidím více jak desetiletí prodlevu ouřadu a nátlak na využití nějaké drahé organizace (asi neziskofka :-D
   tak na tohle tedy vážně stát nepotřebuji!

   Vymazat
  3. Slyšel jsem rozhovor Kalendy se Skálou. Kalenda na mne působí jako expert, který toho mnoho sesbíral a dokáže formulovat závěry. Publikoval také s jedním z mých známých, kterého si pro jeho odbornost vážím. Protože Kalenda pracuje samostatně, nemůže organizovat drahá měření a nezbývá mu, než jen přebírat fakta z publikací jiných a dávat je do souvislostí, popřípadě matematicky simulovat. Trvám však na tom, že pokus patentovat v době kapitalismu vypadá u něj velmi naivně.

   Možná, že cílem článku bylo demonstrovat selhání státu v patentování. Nebylo by nic nemožného ukázat počty patentů před převratem a po něm, aby se vědělo, co se s hospodářstvím České republiky stalo. Podle mne to budou utajená data, která je nežádoucí publikovat. Také na NR publikuje dost těch, kteří u nás budovali tzv. rozvinutý kapitalismus a slibovali si životní úroveň Rakouska a Německa. Ať se oni pokusí z databáze českých patentů prokázat, jaký příznivý vliv měl převrat v roce 89 na počet patentů podávaných u nás.

   Vymazat
 2. Mám dotaz, nedá se patentovat blbost ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9,51
   V Čechách po hadráku na jakémkoliv mini-serstvu věcí zbytečných nebo u Člověka v Plísni.-D

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  9. 12,21
   F100+A52+F73+F600+F800....

   Vymazat
 3. To je teda doba než to vyřídí za tu dobu už mohli podobný patent podat v cizině a Česko by ostrouhalo.

  OdpovědětVymazat
 4. „Cizí vlády rozhodly o cenzuře v ČR.“ Český expert: Plán obrany. Jinak konec svobodných voleb

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Cizi-vlady-rozhodly-o-cenzure-v-CR-Cesky-expert-Plan-obrany-Jinak-konec-svobodnych-voleb-664403

  Ředitel SVR Naryškin: Česko v ubohém obviňování Ruska překonalo všechny

  https://cz.sputniknews.com/20210518/reditel-svr-naryskin-cesko-v-ubohem-obvinovani-ruska-prekonalo-vsechny-14535869.html

  Vučič označil omluvu Miloše Zemana za bombardování za historickou událost

  https://cz.sputniknews.com/20210518/vucic-oznacil-omluvu-milose-zemana-za-bombardovani-za-historickou-udalost-14536270.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10,50
   Zase a ještě víc RYJEME DRŽKOU V ZEMI A SKÁČEME,JAK JINÝ PÍSKÁ!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 11,07
   Přelož ten canc ze svých propouštěcích papírů ze záchytky do Češtiny!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. 12:10 Valku Slovinska proti Srbsku? Jak asi mohli valcit Slovinci proti Srbsku kdyz se Srbskem nejsou ani sousedi? To ti pan primar nerekl?-)

   Vymazat
  9. Vše začalo zavražděním neozbrojených rekrutů Jugoslávské lidové armády (JNA) ve Slovinsku na hranici s Rakouskem před kamerami rakouské televize. Vraždu spáchali příslušníci slovinské Teritoriální obrany na rekrutech ze Srbska, Makedonie a Černé hory. Pak zakročila JNA a ve státech nato začali presstituti psát o "srbské agresi".

   Vymazat
 5. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rusko-resi-rostouci-ceny-potravin-40360474

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 12:25 Už bylo na jejich seznamu že budou zdražovat vše.

   Vymazat
  3. 12,33
   Q54 je další třešničkou....zřejmě to máš jako tvůj milovanej Dolfa:-)

   Vymazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12,18
   Výsledkem PIJETNÍ AKCE JE UDAVAČOVA BUSTA za závěsem ve Fuckingtownu.....ta ovšem je,jako živá!.-)

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Podle mne, na tu kelimkovou akci ma asi na triku Ovcacek, protoze neverim ze chytrej a vycuranej Zeman by udelal takovou pitomost, hodnou svickaru na Narodni tride, a ted by treba moh' ten druhej, tedy kancler hradu, udelat novou cinkaci klicema na nadvori, a davy cinkacu by ten vosk s plastikem smazaly ci roznesly na botach, vzdyt od 89 jste udelali tolik pitomosti za o jednu vic ci min fakt nevadi

   Vymazat
 7. Lituji, že jsem svým dotazem zavinil tak plodnou diskuzi.

  OdpovědětVymazat
 8. 12:25
  To je vymaštěnec, co? Ten si nedá pokoj, starý přemřela. A nejhorší je, když ho zmlátí stará. To pak tady úplně vyšiluje, což je dost často. Prostě Unknown-Indický běžec-Sputnik.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 10. Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 11. Autor, jestlize persekuovan byrokraty a jejich predsudky a aversi proti lidem schopnym a cinorodym ,nemel by zaroven trpet predsudky proti zadne bananove republice.
  Tyto se venuji pestovani bananu ,jak vychazi z nazvu a banany jsou velmi dulezitou stravou pro lidi.
  Jine aktivity v takovych republikach nejsou a tak mohou byt i vzorem jinym daleko horsim nebananovym statum.
  At zije banan, bananovnik a Bananova Republika.

  OdpovědětVymazat
 12. Ach, jo. Admine můžete, prosím, mazat všechny příspěvky, které se netýkají tématu? Hodně by se to tu vyčistilo od trolů a hlupáků...
  P. ing. Kalenda si zaslouží diskuzi na úrovni a ne vyřizování osobních invektiv... děkuji. Vlasta.

  OdpovědětVymazat
 13. Dnes 19.5.2021 vám přinášíme šokující pravdivý příběh o vakcínách covid-19, vládě Connecticutu a otevřeném přiznání, že vakcíny obsahují nebezpečné, dokonce smrtící látky (hrotové proteiny), které jsou zdokumentovány a je známo, že způsobují cévní poškození lidským bytostem. Ve vakcinách je prokazatelně čip. A vyzařuje hodně energie. Té destruktivní pro tělo. Teď už víme, proč 50% zaměstnanců CDC nechce brát vakcínu!
  Pre-vaccination screening form – V20 – Connecticut government website
  Covid-19 vaccine ingredients list and spike protein propaganda – Connecticut government website

  OdpovědětVymazat
 14. To by chtěl, kde kdo, zeštíhlovat stát, ale místo tuku se všichni zbavují svalů !!! Neboť si myslí, že svaly nepotřebujeme. Hýbe s námi přeci Brusel. Co, hýbe, on za nás i přemýšlí. A všude vůkol, je to znát. Takhle zhyne ten náš stát.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.