Reklama

pondělí 24. května 2021

K Otázkám Václava Moravce z 23.5.2021

Zdeněk Jemelík

24. 5. 2021 Chamurapi

Protivládní televize provozuje dlouhá léta pořad Otázky Václava Moravce, o němž jsem v minulosti často psával jako o Otázkách Vymývače mozků. Od 5. ledna r.2020 až do 23.května 2021 jsem k němu nevyjadřoval, protože v něm nepřišly na přetřes záležitosti justice. Až dnes v něm vystoupil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který se snažil sehrál roli zkušeného, uvážlivého muže s rozvinutým právním cítěním. Z pohledu občanského aktivisty, který se dlouhodobě setkává s poškozováním práv občanů justicí a „přifařenými“ úřady, není ale přesvědčivost jeho výstupu dokonalá.

S většinou jím projevených názorů lze ovšem souhlasit. Především jeho kritika „prostořekosti“ ministryně Marie Benešové je oprávněná. Jeden z mých kolegů o ní říká, že rychleji mluví než myslí. Takto se projevovala již jako státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze a tato nectnost s ní rostla.

Pavla Rychetského zvlášť popudilo, že prostořeká ministryně se vyjadřovala o krajských státních zástupcích jako o „mlaďoších“. Nedocenil dovětek, že u nich proběhla obměna.

Označení není sice „salonfähig“, ale z výše 73 let lze na skupinu s věkovým průměrem 53 let pohlížet jako na „mlaďochy“ a naštěstí už z těchto funkcí odešli „staří ještěři“ (terminus technicus Marie Benešové), kteří je drželi dvacet i více let. Z tohoto pohledu se paní ministryni mohou jevit jako vhodnější rádci právě Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, protože jsou ve funkcích podstatně déle, než „mlaďoši“, jejichž věku nedosahují.

Hnutí ANO jako každá mladá strana nemá dostatečné personální rezervy, proto Andrej Babiš po Marii Benešové vděčně sáhl navzdory jejím nectnostem, když ho nečekanou resignací zaskočil Jan Kněžínek. Musíme si uvědomit, že funkce ministra spravedlnosti je nevděčné, rizikové řemeslo obecně a ve vládě Andreje Babiše zvlášť. Uchazeči o uvolněné křeslo se nehrnou. Její jmenování bylo zřejmě volbou z nouze. Myslím ale, že Andrej Babiš své volby až dosud nelitoval, protože Marie Benešová udržela ministerstvo v chodu bez velkých otřesů. Jejím politováníhodným selháním je nedovedení přípravy novely zákona o státním zastupitelství do projednání v Parlamentu. V souvislosti s tímto zákonem byl její postup vždy neblahý. Jako ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě stáhla z Poslanecké sněmovny návrh zákona, předložený ministrem Pavlem Blažkem, který měl podporu vedení státního zastupitelství. Z této rány se novela zákona o státním zastupitelství již nikdy nevzpamatovala, ač o potřebě nového zákona se mluví nejpozději od r. 2010.

Starý lišák Pavel Rychetský se vyhnul příležitosti vyjádřit se k důvodnosti volání Milionu chvilek pro demokracii a některých opozičních blouznivců po okamžitém odstoupení paní ministryně. Jsem si jist, že tak ale měl učinit, tedy že jim měl vzkázat, že odvolávat ministryni pár měsíců před volbami je z praktického hlediska nesmysl. Změna ministra vždy vyvolává aspoň dočasné narušení chodu úřadu. Případný nástupce Marie Benešové by patrně skončil s vládou Andreje Babiše, takže ministerstvo by nevycházelo ze zmatků o několik měsíců déle než je nezbytné. Nedopustila se žádného tak závažného pochybení, aby její setrvání ve funkci až do vypršení mandátu bylo nesnesitelné.

Nezbývá, než do voleb brát její nevhodné výroky jako „folklor“ a pokud možno si jich nevšímat. Přitom ale musíme mít na paměti, že během své dlouhé profesní kariéry viděla

ledacos a možná by z vlastní zkušenosti mohla vyprávět o zákulisních jednáních, jež vedla k ovlivnění některých kontroverzních rozhodnutí. Jistě by bylo zajímavé se dovědět, jak se stalo, že po jejím běsnění proti předání trestního stíhání „katarského prince“ do Kataru se nakonec dočasně stala společnicí advokátní kanceláře, která se starala o jeho záležitosti a jak se nakonec vyvinula v odbornici v oboru obchodování se zemním plynem. Není ale sama, kdo si myslí, že některá soudní rozhodnutí jsou výsledkem slibů za splnění zadání. Jako příklad uvádím pověst, že hanebný rozsudek kárného senátu Vrchního soudu v Praze nad zesnulým místopředsedou Nejvyššího soudu ČR Pavlem Kučerou byl úlitbou za zastavení úvah o rušení vrchních soudů.

Pavel Rychetský vysvětlil televizním divákům na první pohled důvěryhodně, že justice je způsobilá ubránit se tlakům ze strany ministra spravedlnosti, popř. ze strany moci výkonné obecně. Je pravda, že pravomoci ministra spravedlnosti jako hlavy státní správy justice a státního zastupitelství jsou nepatrné. Jak soudci, tak státní zástupci se mohou jeho hněvu klidně usmívat, protože jim v podstatě nemůže nic udělat. Ostatně ministři neradi využívají pravomoc kárných žalobců, aby se vyhnuli nařčení, že zasahují do nezávislosti justice.

Pavel Rychetský už ale neřekl, že tvrzení o odolnosti justice platí jen potud, pokud se příslušný činitel z nějakých vnitřních důvodů nerozhodne tlaku podlehnout, případně vyjít zadání vstříc. V této souvislosti vystupuje do popředí zájmu osobní statečnost jednotlivců. Občané by se mohli např. ptát, zda Pavla Zemana napadlo jen tak, samo od sebe, že by měl vyslat do Prahy skvadru Ivo Ištvana a Roberta Šlachty, aby udělali pořádek na Úřadě vlády. Nebo co přimělo zesnulého ředitele trestního odboru NSZ Jiřího Potoczka, aby zasáhl do živého trestního řízení proti místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi a zabránil tak odchodu KDU-ČSL z vlády. Jistě by byla zajímavá motivace jednání počestného šéfa pražské mordparty Josefa Mareše, který se spolčil s recidivistou Milošem Levkem a s pomocí hodinek s vestavěným audiovizuálním zařízením umožnil vyvolání trestního stíhání vězně Jaroslava Bartáka.

Někdy přece jen soudci ministrovi uhnou, přestože jim z jeho strany postih nehrozí. Příkladem budiž zásah ministra Jiřího Pospíšila u Nejvyššího soudu ČR krátce po začátku jeho druhého mandátu. V rámci nekolegiálního rozkopávání báboviček, které si na jeho písečku uplácala holčička Danielka (rozuměj: ministryně Daniela Kovářová) přijel zjistit, jak soud naložil s balíkem jejích stížností pro porušení zákona. V jednom případě již bylo nařízeno veřejné projednání stížnosti, ale capo di tutti capi justiční mafie vzal návrh své předchůdkyně zpět. Soudci usnesením jeho rozhodnutí vyhověli, ač je k tomu nic nenutilo. Ze zbývajících sedmi stížností pak vyhověli jen jedné, ač dosud k zamítání jejích návrhů docházelo jen zcela výjimečně. Naproti tomu bývalá členka KSČ Monika Křikavová se v kauze „katarského prince“ rozhodla neponížit se uposlechnutím rozhodnutí ministra spravedlnosti a ustanovení trestního řádu a soudní řízení proti němu zahájila. Nejvyšší soud ČR ji usvědčil z nezákonného postupu, ale jinak se jí nic nestalo. Později veřejně urazila soudce Nejvyššího soudu ČR a ani se osobně za to neomluvila: musel to zprostředkovat tehdejší předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček.

„Mimo mísu“ se dle mého názoru Pavel Rychetský dostal brojením proti „vyhrožování jednoho ústavního činitele druhému“ v případě záměru Marie Benešové podat kárnou žalobu na Pavla Zemana. Něco takového se zde prý dosud nikdy nestalo. Zapomněl na to, že Pavel Zeman stojí vůči ministryni spravedlnosti v podřízeném postavení, neboť ministryně nese politickou odpovědnost vůči vládě, parlamentu a občanům také za řádný

chod státního zastupitelství a jako každý jiný řídící pracovník má právo používat zákonem připuštěných nástrojů k vynucování pořádku. Ale zejména by měl pan předseda Ústavního soudu jásat nad pokrokem, kterého dosáhli ideologové přímé podřízenosti státního zastupitelství pánubohu tím, že se nyní neformálně připouští odvolání nejvyššího státního zástupce pouze rozsudkem kárného soudu. Marie Benešová by přece vůbec nemusela jít ke kárnému soudu, stačilo by jí prosadit návrh na jeho odvolání ve vládě. Takovým způsobem přece skončila ve funkci sama a po ní i Renata Vesecká. Likvidace jednoho ústavního činitele druhým zde tedy již byla.

V této souvislosti je nefér, že kdekdo kritizuje Marii Benešovou za záměr napadnout Pavla Zemana kárnou žalobou za vystupování ve věci Vrbětic. Nad jejím dříve oznámeným záměrem pohnat jej před kárný soud kvůli jednání ve prospěch materiálních zájmů jeho známého se kupodivu nikdo nepozastavuje. Vůbec se o tom nemluví, ale z úmyslu zřejmě také sešlo. Podotýkám, že již dříve jsem vyslovil pochybnost o tom, že pravým důvodem odstoupení Pavla Zemana byl tlak ze strany paní ministryně.

Perlou vystoupení předsedy Ústavního soudu jsou jeho úvahy o začlenění státního zastupitelství do soustavy státních orgánů. Pochlubil se informací, že ve Španělsku, Francii, Portugalsku a Itálii je generální prokurátor součástí justice. Neznám italskou a portugalskou úpravu, ale s jistotou mohu tvrdit, že ve Španělsku a Francii má prokuratura postavení ministerstva, od justice odděleného. Ministr - generální prokurátor je členem vlády.

Do choulostivého postavení dostal Václav Moravec svého hosta, když začal meditovat nad tím, že se hovoří o Igoru Střížovi jako nástupci Pavla Zemana a Romanu Hájkovi jako budoucím prvním náměstkovi, když v obou případech se jedná o bývalé vojenské prokurátory a členy KSČ. Nedalo se čekat, že Pavel Rychetský bude sdílet jeho pochyby, když k jeho nejbližším spolupracovníkům patří místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk, bývalý člen KSČ a vojenský prokurátor. Je samozřejmé, že Pavel Rychetský začal hájit neškodnost vojenských prokurátorů. V politických procesech podle jeho výkladu přece působili civilní prokurátoři a v době normalizace se vojenská prokuratura nezákonností nedopouštěla. Z vojenské prezenční služby si pamatuji, že strašidlem pro vojáky nebyly vojenské soudy, ale vojenští prokurátoři, protože ten, na koho ukázal vojenský prokurátor, měl odsouzení téměř jisté. Po celou dobu normalizace probíhalo pronásledování odpíračů služby ve zbrani z důvodů svědomí, většinou Svědků Jehovových. Byl jsem svědkem šetrného zacházení velitelů s navrátilcem z vězení, kterého začlenili do služby tak, aby nemusel vzít zbraň do ruky a nemusel se vystavit nebezpečí, že se dostane do rukou vojenských prokurátorů znova jako recidivista s nárokem na vyšší trest. Právě Jaroslava Fenyka a Igora Stříže spojuje pronásledování odpíračů, čili potlačování jejich lidských práv. Pavel Rychetský by je jistě obhajoval, že to nedělali dlouho (to je pravda) a že se pouze řídili tehdy platnými zákony. Takové omluvy používali pro své jednání již nacističtí zločinci. Avšak pánové Jaroslav Fenyk a Igor Stříž při vstupu do služeb vojenské prokuratury jistě věděli, že se budou muset podílet na potlačování lidských práv svých spoluobčanů a nikdo je nenutil s pistolí u hlavy, aby si našli právě takové zaměstnání. Skutečnost, že se dobrovolně stali vojenskými prokurátory a psali obžaloby na odpírače, vystihuje kvalitu jejich právního povědomí. Byli mladí a nedělali to dlouho, proto si myslím, že by obecně neměli být vylučováni z jakéhokoli právnického povolání v řadové funkci, ale vrcholové funkce by neměli zastávat. Tolerance k jejich nebetyčnému kádrovému růstu je popřením smyslu Listopadu 1989.


57 komentářů :

 1. Tak s tímto článkem autora mám problém. Nejhorší, čeho se Rychetský dopustil bylo potvrzení o účasti ruských tajných služeb na případu Vrbětice, přestože k tomu nemá žádné důkazy, mimo těch co "vymysleli" nedůvěryhodní agenti CIA a ambasáda USA v Praze. A postavit se čelem do řady těch, kteří šíří nenávist proti slovanskému Rusku, našemu přirozenému bratru je skandální. Rychetský se přihlásil do spolku těch, kteří zobou z ruky zločincům CIA, kteří oklamali svět, aby mohly USA spustit agresi proti Iráku, Afganistánu, Jugoslávii......A přitom jsem se až posledních dnech dověděl, že USA uznali všeobecné volební právo občanů USA až v roce 1964 !!!!!! Kdy už platilo i u nás!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rychetský se aktivně zapojuje do politiky na straně
   "kavárny" a pomáhá jí tak zejména teď před volbami
   i úpravou zákona. To je nepřijatelný aktivismus náčelníka ústavního soudu,který vystupuje často proti prezidentovi Zemanovi i řádně zvolené vládě a premierovi. Ten článek si jeho chyb a některých velmi mizerných výkonů soudů včetně ÚS nevšímá. Já např. s výroky a činy ministrině paní Benešové na kterou pořádá kavárna Stohoven hon - plně souhlasím a říkám jako Český kacíř - díky bohu za ni. Rychetský je strejc z kavárny a dává justici špatný příklad svým aktivismem.

   Vymazat
  2. K blábolům o Vrběticích se nevyjadřuji, podpořil bych tím jejich šiřitele, kteří je potřebují na odvedení pozornosti od jiných věcí.

   Vymazat
  3. Ad Tatran&tomas - milí hoši, zplna srdce s Vašimi komentáři souhlasím, je třeba si všímat, že Rychetský je jedním z hlavních strůjců a garant pro-euroameriocké popřevratové politiky. Zřejmě i teď, po oživení Bidena, nastává čas nových a dalších úkolů, viz válka Palestinců, Vrbětice a protiruské výpady, oživení Milionu chvilek, Pirátů...

   Vymazat
  4. Rychetský, bývalý člen KSČ nyní předseda Ústavního soudu v podstatě u Moravce veřejně prezentoval, že důkazy nejsou potřeba podle něj stačí přesvědčení, tak to už jsme totálně někde jinde určitě ne v právním státě natož demokracii

   Vymazat
  5. Wendy Přesně tak napsal jste to za mě překabátěnej havloid.

   Vymazat
  6. 14:18 bezejmenný, jistý rozdíl zde je. Zeman byl členem KSČ několik měsíců v 68., kariérista Rychetský tvořil systém.

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. 24. května 2021 19:35
   No jistě Pepku. To by mohl tvůj stbáckej fotr vyprávět. A teď vyskoč!

   Vymazat
  9. Rychtak je hajzl, a nic jinehp - nema cenku se o tom prizivnikovi bavit, proste je to Klaus v jinem habitu

   Vymazat
  10. Autor je dalsi zavislak na drogach vyjmenovanych okolo CT a vlady,jiz davno znamych a rad a casto se na nich paradne vyrajtuje, misto nekolika strucnych vet..Stoura do vseho a pak to semele..
   A odvadi pozornost a to se dari ..Ale.
   Presto vsechno /pres mne tez/,nejde se nepodivat jinym smerem, a nevidet ,kdyz Vrb.a okolnosti kolem ,ty reje vselijakych "carodejnic", maji jakousi vetsi, vlastne sirsi ,taky ohlasem, magnetickou gravitaci a ponekud silnejsi nez jine udalosti.
   Tedy se ti co rozpatlavaji do ted, nedaji plne obvinit. A hlas lidu je hlas bozi..Tedy..
   Smerem pozitivnim a jestli tam nekde muze byt neco ,nejaky zacatek k obecnemu zlepseni situace v dusledku..Vrb. totiz ukazalo snad bezednou korupci a hnilobu a otrockou sluzebnost eunuchu..
   Ktere,ale jini ,dulezitejsi eunuchove, ignorovali.
   Ktera snad, uz na dne, by se mohla projevit jako sila potacejici se ,muze necekane i zabloudit do vyvoje k prozreni, k reakci jinam, kdyz uz to snad nemuze byt horsi..
   Kdyz ale samozrejme muze...
   Taky rusove do nich kopli a to dnes neni neco zanedbatelneho. Maji silu a moc a kazdej za nima bud leze. A nebo je postizenej tou zavislackou prave na Rusku, nenavisti /nebo dokonce oboji !!/a at si kazdej usoudi ,co je horsiho..
   Uvidime rekl slepej a sel do kina.
   /Ten slepej jsme my vsichni v tomhle pripade, tedy neni to o slepych lidech/.

   Vymazat
 2. Mám zablokovaný SPUTNIK NEWS. Co s tím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. bubák. tak to nejste sám, já také, už asi týden.

   Vymazat
  2. Zkuste se podívat a odblokovat "Adblock". Některá videa totiž automaticky zablokuje.

   Vymazat
  3. mě to blokuje AVG, prý je tam hrozba URL:Scam

   Vymazat
  4. Většinou to dělají antivirové programy - např. AVAST. Stačí na tu chvíli vypnout.

   Vymazat
  5. Adblock to nedělá mám ho též spíš to bude dělat nějaký antivir nebo antispyware program bude to muset prohledat a najít co to blokuje. Jinak mám Avíru plnou verzi a ta to též neblokuje.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 3. Justice je ve stejném stavu jak vše kolem nás ,jakoby v demokracii bylo možno vše.Náš stát se po socializmu stal rozbředlou sračkou a to vyhovuje ODS a spol.Rychetský dostal stejný bacil jako Babiš a spol.K otázce antiviru jsem dospěl k tomu ,že v běžném používání není zapotřebí antivirus ,spíš podle pravicového pravidla - vytřískej z možností maximum.

  OdpovědětVymazat
 4. „Je mi líto českého národa.“ Vrbětice: Advokát s dlouhou pamětí tahá trumfy

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Je-mi-lito-ceskeho-naroda-Vrbetice-Advokat-s-dlouhou-pameti-taha-trumfy-664916

  Zase jedna generace dopadne zle. Zbořil pod povrch Pirátů

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Zase-jedna-generace-dopadne-zle-Zboril-pod-povrch-Piratu-664936

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12,26
   Pan Zbořil i pan doktor Kříženecký trefili hřebíček na hlavičku....to zase bude havlolejnolahvárská stoka ječet.-D

   Vymazat
  2. Ave já Velice dobré články snad si je přečte dost lidí.

   Vymazat
  3. 13,35
   Myslící lidé jistě,havloodpad je mi u zádele.

   Vymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 6. Pavel Zeman je jeden z nejslušnějších lidí, kteří v justici jsou a je veřejným tajemstvím, že když se dopodrobna seznámil s kauzou "Vrbětice" , tak raději odstoupil, takže to vůbec nebylo na nátlak "Mařenky" a ta z toho naopak měla velikou legraci a myslím, že Pavlovi Zemanovi ještě pomůže, protože toho je potřeba si vážit , za jeho postoje!!! "Rozmíška" mezi M. Benešovou a P. Zemanem byla pouze na oko , pro veřejnost a myslím, že je to v justici mnohým lidem jasné, že nechtějí být v současném "svinstvu" namočeni!!!

  OdpovědětVymazat
 7. To je zase blábol !!!!! Komunista rychetský by měl za svoji kolaboraci už dávno viset.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Unknown24. května 2021 19:08
   A dobře jsi to řekl, Pepku! Skoro jako tvůj fotr, když dělal bachaře v Jáchymově! A teď vyskoč!

   Vymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 9. Dnes ráno mi Idnes dala jasný důkaz jak nejen lžou a manipuluji s veřejným míněním a hlavně mazou příspěvky, které ji nesedí v jejích politickém směru. Porušování svobody slova jak na talíři. Demokracie a svoboda slova už u nás neexistují a směřujeme k totalitě horší než bylo za socialismu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pepku, Pepku... Tebe jednou odvezou. Tvá nenávist tě sežere.

   Vymazat
 10. Místní diskuze stojí "za velký kulový". Notující si TROLOVÉ melou blbosti a odvádějí pozornost bravurně. Jak na idnesu, novinkách a podobně. Zamakejte na novém webu už...cokoliv. Nebo to tu půjde do kopru úplně. Díky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Unknown24. května 2021 19:28
   No jo, Pepku, tak nezáviď. Snad ti ještě zbylo něco z toho, co tvůj stbáckej fotr nakrad. A teď vyskoč!

   Vymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A je dobře, že ses pro blbost nedostal k STB, Pepku. I když jsi tak moc chtěl. A teď vyskoč!

   Vymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pepku, to už jsi tu napsal několikrát. Zkus otočit stránku v příručce, třeba tam šéf napsal i jiná "moudra". A teď vyskoč!

   Vymazat
 13. Doporučoval bych, toho unknowna si vůbec nevšímat. Je to magor a jakákoliv reakce na jeho hloupé výpady mu dělá dobře.

  OdpovědětVymazat
 14. Rusko usvědčilo USA z překročení ukazatelů dohody START III

  https://cz.sputniknews.com/20210524/rusko-usvedcilo-usa-z-prekroceni-ukazatelu-dohody-start-iii-14601880.html

  Čarnogurský: Ať si v Bruselu uvědomí, že za stávajících okolností s nimi Rusko žádný dialog nepovede

  https://cz.sputniknews.com/20210524/carnogursky-at-si-v-bruselu-uvedomi-ze-za-stavajicich-okolnosti-s-nimi-rusko-zadny-dialog-nepovede-14595953.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8,51
   Hlavně,že senilního pedofila Bideta bere vážně """"celej svět"""".-D

   Vymazat
  2. 9,20
   Bidet je senilní pedofilní ksindl,kterýho mají na háku nejen všude ve světě,ale i sami amiokupanti.....už i vlastní generálové uznávají,že ten přemřela to má za pár,už neudrží MEČ NATOŽ MOČ.....CELEJ TY!.-)))
   A co vnoučátka....?????

   Vymazat
 15. Vyčítám Václavu Klausovi, že v roce 2009 nenašel odvahu a neinicioval trestní stíhání Rychetského, Wagnerové a spol. za zrušení ústavního zákona o předčasných volbách. Nemuseli bychom se dočkat dalších nehorázností a možná i trestních činů. Milion chvilek...je zastřešující nátlakovou organizace pro pravicovou opozici, která chce vítězných volbách vrátit do poměrů let 2006-2013. Rychetský veřejně tuto skupinu vychvaluje...co říci k "nestrannému" ústavnímu soudci. Rychetský navrhuje, aby předseda SPD neměl funkci v orgánech poslanecké sněmovny, protože prý není "demokrat". Má proto toto tvrzení Rychetský k dispozici alespoň nějaký soudní rozsudek? Vrbětice, zrušení fungujícího ústavního zákona těsně před volbami, který před lety vymyslel kdo...sám Rychetský. :) nehoráznost za nehorázností. Vyhrožování občanům, že on Rychetský je nesesaditelný, nekritizovatelný...."justice se ubrání". :) Rychetského právní vzdělání je velmi mělké, komunistická právnická fakulta před 60 lety...z jeho neskutečně hloupých výroků a s ohleden na věk můžeme usuzovat snad i na Alzheimerovu nemoc. Rozhodně by Rychetského vyšetření na psychiatrii neuškodilo, občas připomíná Caligulu. "Mně nemůžete zabít, já jsem Bůh."

  OdpovědětVymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 18. Vážení,
  snažíme se podle svých schopností vyjadřovat názory na zdejší realitu. Myslím si, že názory na pana Moravce, jsou jasné. Nejzávažnější je pro mne zjištění, že je pedagogem. Žel ve své, slušně řečeno, povrchnosti není sám. Právě teď v ČT hodnotil rezignaci ministra Arenbergera politolog Kubálek, jako nešťastnou, protože přes jeho důraz na majetek dokázal komunikovat. Přeloženo, krást můžete, když se z z toho vykecáte. Toť naše virtuální realita.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10,30
   Kdyby ten překlad platil,tak by Kraďousek musel už léta sedět na hradě....Mírov!

   Vymazat
  2. ------------------------- * následující názory jsou jen pro otrlé ----

   Vymazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 20. 11,10
  Vy dva retardi,tady NEJSOU BLICÍ LISTY ANI ŠAFROVO HAVLOSTOKA!

  OdpovědětVymazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 22. Snad ani nebudu hadat, co Ave ja ji v prosekture:-)

  OdpovědětVymazat
 23. 12,12
  Který oddělení se takhle jmenuje????

  OdpovědětVymazat
 24. Vše je jinak, uvědomte si to ! - Video - CZ titulky https://www.youtube.com/watch?v=28cakwRSBwc&t=34s
  Je to několik let staré, ale stále platné. Dokud se nezmění bývalé USA-uměle vytvořené soustátí jako nástroj cabaly, nedojde ke změnám nikde. Skrytá Bouře probíhá a ZVÍTĚZÍ !!!

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.