Reklama

středa 19. května 2021

Kolik je na světě časových pásem?

Patrick Ungermann

19. 5. 2021
Pravěcí lidé: V Peru je místo s hustými lesy a také s ubytovnou pro rozjímající lidi. V těsné blízkosti toho kempu žijí, jak bychom řekli, divocí Indiáni. Pozná se to i podle šípů v noci zabodaných do chatek. Ze strany pravěkých kmenů je to žert. Ti muži mají od svých šamanů přísně zakázáno nějak ublížit bělochům, které tam jiní šamani léčí ze spěchu a ze ztráty životních sil. Mluvil jsem o pravěkých kmenech, o soběstačných občinách se skutečnou láskou k naprosto živé přírodě. V prvé řadě se tihle lidé z přírody nevydělují a nemusí nutně stát na konci potravního řetězce.

Jsou do života, který jim vede prales, ponoření. Zatímco američtí dokumentaristé občas natočí snímek o své protiletadlové obraně, jak vystřelila po Ufu, tito potomci ještě starších šamanů z Asie v noci rozmlouvají s lidmi z hvězd. Pralesní mistři ve svém oboru umí mizet a objevovat se o dobrý kus cesty jinde. I pro ně samozřejmě platí zákon zachování hmoty a energie. To ovšem nikomu nebrání být chvíli úplně jinde, pokud dokáže svou hmotu i energii natotata přeskupit.

Zorničky dokořán a žasneme! Máme tu pravěké lidi, totiž pravěkou mentalitu lidí. Oni nenavštěvují školy v našem smyslu. Nedotýkají se klávesnice, nedrmolí pěti jazyky, nešroubují šroubečky a, ano, neplatí daně. Někteří se umí teleportovat. Jiní si o astronomii povídají s dušemi zemřelých, nebo vůbec s bytostmi odjinud. V každém případě milují bratry stromy, sestry řeky a celé boží tvorstvo. Všichni se učí životu, neboli trvale udržitelnému rozvoji. A báječně znají pralesní lékárničku. Jejich výzkum léčiv, sugesce, regresivní terapie a psychoanalýzy se děje nepřerušovaně odpradávna.

Na západě otevíráme postmoderní komnatu smrti. Říkáme jí civilizační choroby. Současní pravěcí lidé by uměli pomoci. Ale, stojí snad před jejich chrámem přírody hustá řada žadonících pacientů? Nejdřív by odtud musely couvnout buldozery, řetězové pily, po zuby ozbrojení žoldáci, nebo napůl farmáři a napůl bandaleros. Nejdřív by, například brazilští, lobbyisté museli pochopit, že jejich hřmící hůl a věci naočkované virem nebo bakteriemi zabijí naše léčitele. Částečně indiánský i částečně černošský pravěk je na světě také pro nás. A, jakkoli se to těžko přizná, žáky v něm budeme pro dnešek my.

Nakonec jedna typická nehoráznost: Že značka BIO prodá ledaskomu ledacos, to je známá věc. Glosa, že na litr biopaliva padnou dva litry nafty, je rovněž dost ohraná. Víte, v Malajsii je zatím poměrně dost lesů. Ve výškách stromů si staví hnízda lesní muž, to je význam domorodého orang-utan. Také orangutanů ubývá. Přijedou nákladní vozy a zarachotí řetězové pily. Popadají stromy, orangutaním matkám to zláme vaz a děti osiřelost nepřežijí. Dřevo se nabídne za haldu dolarů. Na mýtině se zřídí sad olejových palem, z jejich oleje se vyrobí biopalivo a jsme zase „chytřejší“.

Starověké myšlení plné zubů a očí: Židé i Arabové píší, z našeho pohledu, pozpátku. Vím, že jsem řekl něco dost neodborného. Pravda je, že do minulosti hledí se soustředěnou pozorností a dějinné otřesy dovedou znovu a znovu prožít napříč staletími. Židovská víra nás vede k jedinečnému starověkému bodu, odkud vyvěrá jednoznačný monoteismus. Islám vznikal v sousedství židovství a křesťanství a v naprosté blízkosti k souboru starověkých arabských tradic. V jedné předmluvě českého vydání Koránu píše arabský badatel, že islám načerpal ze starověkého úrodného půlměsíce to nejlepší ovoce.

Oči jsou v poušti nezastupitelné. Čich není v suchém vedru nejspolehlivější. Kdo viděl beduína na velbloudu, spatřil vlastně jen beduínovy oči. To jediné možná uvidíte z tradiční arabské ženy. Jenže váš pohled i zájem vyhodnotí mužský doprovod jako velmi troufalý. A kdo má zuby, může zdravě a výživně jíst.

Oko za oko – zub za zub, je starověká moudrost. Plně se váže k odvetnému právu. Jak on mě, tak já jemu. Křesťanský soucit provázaný s odpuštěním malinko chybí. Lidé na celém světě a všechna jejich náboženství znají velkorysost i soucit. V křesťanském smyslu je ale odpuštění na základě soucitu pilíř, bez něhož celé učení nedává smysl. Židé a Palestinci, po pravdě Židé a muslimové (z pásma Gazy, ze Západního břehu i z Libanonu) se právě nyní ocitli ve válce. Už zase? Nechápe člověk, nevybavený starověkou mentalitou. Vidina očí a zubů potrefených za jiné oči a zuby, a také víra v posmrtné blaho hrdinů – miláčků Božích. Tady hledejme zdrojnici jako by neurvalé statečnosti těch, kteří se jednou střetnou s praky a meči, jindy s raketami, s letadly a s tanky. V zápalu boje a v zápalu své mentality jsou to naprosto titíž lidé – hrdinové. Tisíce let neznamenají podstatný rozdíl. Vnější kulisy, třeba zbraně, se časem mění. Starověká mentalita na obou stranách bojiště ovšem zůstává. Je to nehnutý rezervoár něčeho, co třeba jednou v budoucnosti lidstvo dobře a účinně využije.

Středověk neskončil, středověk trvá: Penzionovaní vojenští hodnostáři zaslali francouzskému prezidentovi dopis. Vyjádřili nespokojenost, že odpovědní politici a úřady nestojí proti násilí mnoha migrantů, jak by měli, a naopak v projektu migrací do Francie pokračují. Po čase odeslali stejnou stížnost také vojáci v činné službě s tím, že jsou připraveni ubránit Francouzům Francii. Do francouzských voleb hlavy státu není daleko. Jestli před minulými volbami prezidenta plánovaly liberalistické strany znemožnit plnění příkazů Marine Le Penové, kdyby vyhrála, dnes mají subjekty, které na pustošení Francie nesou svůj podíl, vážnější starosti. Možná jim jde o kůži.

Není to dlouho, co vyhořel symbol katolické Francie, překrásná katedrála. V tomtéž čase musela z veřejného prostranství zmizet socha Panny Marie, poněvadž je to socha jednoho z více náboženství a veřejný prostor přeci patří všem stejně. Když sekularizovaná Francie před několika týdny zpřísnila přístup k sexualitě u mladistvých, teprve jsem se dověděl, že soulož dětí pod hranicí patnácti let byla v postmoderní Francii zákonným jevem. Tam, kde je méně Panny Marie, je jistě více něčeho jiného. Myslím, že vlivům odjinud, dnes islamizaci a zítra čemukoli jinému, spíš odolají lidé, co dýchají pro své vlastní tradice a zásady než lidé beztradiční, bezzásadoví.

Silná katolická Francie (ne bez hříchu mocných) a silná světská Francie (ne bez slabosti mocných) vede naši pozornost k dělicí čáře v podobě Velké francouzské revoluce. V křesťanském pojetí času sehrává pojem středověk klíčovou úlohu. Vůbec to není jakýchsi tisíc let mezi pádem Říma a nástupem novověku. Křesťanský středověk je doba mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista. Je to tenhle střední věk, kam z minulé strany vane víra ve skutky Páně a z budoucí strany se sem dere příslib vědění, až budou sňaty pečetě z dalších tajemství. Takový středověk zatím přirozeně trvá. A někde v jeho průběhu se někomu zachce vymyslet si Nebe na Zemi čistě lidskými prostředky. Zrodila se i Velká francouzská revoluce, svíčka sociálního – socialistického, komunitního – komunistického hnutí. Možná, že osvěta nejde tak úplně ruku v roce s osvícenstvím. Možná, že to není panovník, který ví „všechno“ a strachuje se revoluce; a snad to ani nejsou režimy vzešlé z revolucí, kdo nebo co se zárukou snese Nebe na Zem. Možná ani ten středověk (střední věk) nemusí být temný, uznáme-li, že trvá. Jistě vyžaduje pokoru, abychom přijali myšlenku, že člověk není pozorovatelem, ale omylným žákem svého vývoje. A omyly začínají být vidět čím dál tím lépe. Jistě s nimi souvisí, že přes sto amerických generálů ve výslužbě píše prezidentovi Spojených států, že nebezpečí marxistické totality v USA začíná být dost cítit. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že spousta Američanů cítí, jako by občanská válka byla na spadnutí. A snad ještě horší útrapy by působilo, kdyby místo domácího střetu USA svůj ode zdi ke zdismus, své černobílé šílenství rozvezly po planetě. A Francie? Poslední dobou jsem tíhnul k myšlence, že tato země si svůj kus Evropy neubrání reformou, ani revolucí. Myslím, že zobčanštělí Francouzi jednadvacátého století jsou vystrašení, že je média, jisté nevládní struktury a část studentů urasistuje a úřady je upokutují. Zbývá vojenský převrat, říkám si.

Střední věk (mezi prvním a druhým příchodem Krista) vůbec nemusí být temná doba. A mohou se dít veškeré objevné práce na poli ducha i hmoty. Výrazem středního věku by mělo být snesitelné čekání: Nenutit lidi do ideologických scénářů. Nehnat je do podezřelých zítřků. Soucítit s lidmi a nebažit po kořistech. Nehodnotit válku jako pokračování diplomacie, ale jako průser… Střední věk si žádá cvičit vůli a způsobilost k vlídnému životu.

Myslím, že práci takového středověku podtrhuje něco, co už se ani nijak nejmenuje, totiž postmoderna. Představte si mít k snídani po-rohlík, nebo k obědu po-guláš. Něco beze jména, a proto si musíte pomoci předchozím chodem. Postmoderna se jako by k ničemu nehlásí. Jako by se všemu vymyká. Socha nemusí být sochou. Rodina nemusí být rodinou. Je člověk člověkem? Středověká univerzita nabízela sumu prozatímního vzdělání. Podotýkám, že na její půdě skutečně platily akademické svobody. Postmoderní vysoká škola, kterou jsem vychodil, má ve znaku prázdnou množinu. Postmoderna sice mnohé rozvolnila, takže vzbudila touhu po svobodě, ale nenabídla spoluúčast. Vznikla sraženina, kde každý kousínek jedná jako svůj vlastní uzavřený vesmír. Ve společnosti chybí universum.

Směrem k vyšší obecné platnosti: Prací středního věku je universum nacházet. Nikoli se uargumentovávat, ale vést rozhovor a snesitelně činorodě čekat. Tohle středověké čekání není ztráta času. Máme získávat vědomosti i dovednosti v čase, který na to zbývá. Je dobré si uvědomit, kolik roste na jedné planetě mentálních časových pásem. Kolik jich teprve musí kypět v mateřském kosmu!

51 komentářů :

 1. Absolutně chápu proč komunisté za socialismu říkali zpátky ani krok. A odporní globalisté se nás snaží vrátit do středověku a profitovat z toho.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. cablíku, absolutně nechápete. Komunisté to heslo popletli. "Kupředu ani krok". I vtom bylo kouzlo filosoficky ztvárněné Patrickem. Naopak neupravené heslo platí pro globalisty. Tak jako materialismus předbíhá a zaplňuje mozky nedokonalých lidí před smyslem života.

   Pro Patricka, nemohu to sice dokázat ale považuji se za autora sloganu: středověk neskončil, středověk trvá. Psal jsem jej myslím dříve protestně Štrougalovi, než jej známá skupina zhudebnila.

   Máte už ve středním věku na to, definovat universum pro širší veřejnost nebo pro politiky?

   Vymazat
  2. Autor je mladej a uz tak uzvanenej..Asi nekde studoval..
   V jeho veku jsem nemel /ani ostatni/, cas se ani vyspat, ani studovat ,jeden musel upadnout rovnou do bezvedomi..Neco napsat bylo mozny,ale muselo to mit nejakou vahu a prvotridni kvalitu a s tim prislo nejaky obezivo, aby bylo na pivo..
   A kupodivu nebylo treba ani dolejzat a doprosovat se rezimu. Podminkou, ze to nemohl byt obvyklej komunistickej odpad, ze to nebylo mozny dost dobre odmitnout..
   Vetsinou my dole jsme si rozumneli.

   Byli jsme tenkrat hlavne vic Cesi !! Daleko vic..B

   Vymazat
  3. Pawe, myslím, že není "užvaněnej", jen zahušťuje mnoho věcí, což se stává i Vám. Ono vtěsnat tolik věcí do hesel je složité. Ty hesla jsou na nás, jak říká "krteček", lidových komentátorů.

   Vymazat
  4. PS. bez vzdělaných na naší straně se z místa nepohneme.

   Vymazat
  5. PRIJIT NA TO JAK OVLDAJI ZLI KAPITALISTI OS JE MOZNE

   Jejim tzv "myslitelum"zaplati za to jak OS tj 8 395 132 nic netusicich dusicek nakredencovat ideologii zla.
   Postup je k tzv metode CHUCPE.
   Vezme se ten stary marxismus najdou se tam trhliny a prejmenuje se to na NEOMARXISMUS.Prvni trhlina je,ze delnici a rolnici zmizeli a postoupili mezi tzv STREDNI TRIDU.
   Bylo tedy treba je necim nahradit a kdosi z ich rekl

   ZKUSIME TZV MENSINY,TEM NAMLUVIME LEZ,ZEJSOU UTISKOVANY VETSINAMI

   dale potrebujeme uplne jinou ideologii,ktera nejde zmenit,tak se prislo na ka ka ram.
   Ji rozbijeme kulturu krestanu,ktera je zakladem Evropy a pres tuto kulturu pronikneme za jejich zada a viz sura 4-89 a pak predvedeme,ze je nas AFRIKACORPS bude zabijet,kdekoli je nalezne.
   Hlavni podvod bude,ze vedeni EU bude namlouvat zubozenym obcanum OS,ze prevzetim cizi nekompaktibilni ideologie budou tyto mensiny VDECNE,coz je nemozne,protoze ideologie zmaru nic takoveho nezna a uci tyto masy zla,ze nase dane,kterymi je budeme zivit pochazeji od ALLAHa a tudiz jim parti a my krestane jsme poviini jim SLOUZIT a nase dcery mohou znasilnovat,aby se jejich Evropa prostrednictvim vadne zvolenych zastupcu polozila pred nimi na kolena!

   PROTO TAKOVE ZASTUPCE NEPOTREBUJEME a OS UZOHLUPENA SE BUDE MUSET POD SVYM PROGRAMEM ZTRANSFORMOVAT!

   Vymazat
  6. SLVANEJSOU ZNAMI SVOU HLUBICCI POVAHOU.PDVDNE JEDNANI

   prichazi z AMERU.Pokud tam ziskate miliardy tak to jde pry jenm podvodem.Psychologicky trik je,opakovat sve obeti ze je nevzdelana a blba a proto sama vinna.
   To prinesla ideologie zla,kdy tzv "chytri"oberou co nejvice tzv "hloupych",pricemz podvodnici odsuzovani nejsou,ale naopak obdivovani

   JAK JSOU BOHATI A PRY CHYTRI;PROTO TU MAME GR TV OHLUPOVADEL

   Ktery zije z porusovani zakonu o verejnopravnosti,bohatne a zkousi pry brzy pozabijet cleny RADY TV!

   Vymazat
  7. no jediné řešení zakázat vedřejný projev jakého koliv náboženství, ideologie.

   Vymazat
 2. 14:20 bezejmenný, Vy jste někdy něco psal minulému režimu? Víte že neodepsal ale ani nepotrestal?

  OdpovědětVymazat
 3. Komunisté ve vedení Národní fronty prosazovali vše potřebné pro moderní společnost .Dokázali udržet platební vyrovnanost v celém Československu a to bez cizích zásahů.Věřím tomu ,že by v ČSSR virus zvládli jak v Číně během jednoho měsíce v tzv.stopce a očkování by bylo provedené pro všechny potřebné během pár měsíců.

  OdpovědětVymazat
 4. A Spartaku,uz jsi jim rekl,ze budou muset splnit vuli lidu,cili vuli bozi

  a otevrit pod svymi clanky diskusni rubriky,aby se dostala vlna nasi Obcansko volicske informacni revoluce dęl pravdy a pusek lidu NPV i do dubovych hlav verchusky branicich se zuby nehty jejich monumentalnimu vitezstvi ve volbach?

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud i clenove strany komuny se budou delat hluchonemi pak se pane Spartaku nedivte

  ze oni neuslysi vystrel AURORY Nove informacni obcanske revoluce z del a pusek pravdy delniku a rolniku vcetne pracuji i a nepracujici inteligence a bude z toho hezky maleur!

  OdpovědětVymazat
 6. Jak to vypada, tak kazdy z Cechu se stav historikem a znalcem od sutru spadleho z nebe a 10 ci kolika prikazani na nem, tim padem zvoleni prvniho vyvoleneho naroda, pres nasledne Noeho pristani Archou na Arraratu, pres ukrizivani Jezise Krista ( no o tom se tak dneska nemluci) pres dalsi horici ker, ktery vynalezl Islam, a v novejsim case treba nejakym Brazilskym indianum kteri leci bile cernou magii, coz nam zde dela Bartos a spol.

  Musel jsem jit nakoupit, coz nenavidim, protoze musim mit sebou brejle, abych videl kdo nam dela pravej bud nemeckej ci francouzskej emental, a vetsinou nam ho delaji Polaci, coz je hnus - takze -- maje. ci majic brejle, ci byvse obryleny, videl jsem o neco lepe a zajhledl jsem na regalu s novinami novy? Express, ktery jsem si bohudik zakoupil a totez doporucuji ctene spolecnosti zdejsich spolukecalku,

  je v nem totiz mimo mlade divky na titulni strance (a kecy kolem toho) take na strane 20 ci tak nejak, docela dobry clanek o Hamckove ceste do Rudeho raje... ....Vazeni pokud mate ddrobne, vrele vam doporucuji si zakoupit nebo precist v Reflexu tento clanek, a a a a a no tak si ho prectete a zrejme po precteni budete.me nlixr ptsbfr, ale bude to jeste chvilku trvat

  jinak Bartos podle CR sem konecne pritanhne nami touzene odborniky na ekonomiku a pocitace ze stredomori, a Afriky, takze se tesme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Basosi,jste jak je videt moudry starsi muz.co tak otevrit diskusi

   jak pomoci piratum zajistit blahobyt pro VSECHNY obcany z OS ĆR.
   Moc to neumeji a motaji se nam tu pod nohama a mame jim utirat nudli u nosu.
   Co tak diskutovat na zacatek jak rozbombovani sousede si vymohli do jejich Zakladniho zakona hned po prohrane valce ten PRAVICOVY SOCIALNI STAT a to pry pod pohruzkou,ze jinak zas budou volit Hitlera.
   Kdyby jste o tom neco vedel a dal to tady k dobru,co myslite pomohli bychom tem piratum,kdyz oni se tak snazi a lidi je maji radi a oslouchaji a taky pan Babis je ma rad...

   Vymazat
  2. Krtku.

   ad 1 klidne mi tykej, ja si na to Vy a Onikani tak moc nepotrpim, a mimo toho tykani je lepsi kdyz chces nekoho poslat do riti, ono rici "pane bezde do Prd$%@! nezni dost dobre.

   Blahobyt, hhehehehehehehehehehe.....a u nas?

   Vybudovani Nemecka........No tak si predstav, ze nekdo mimo skopcaku by mohl "jednou oponovat Bolsevickym hordam" jak se chcipajici Anglodemodracie bala rusu. Vzpomen si jak bleskove cela "humanisticka evropa prosrala valku s Nemci ve 40 roce..... Anglicane, kteri zacali "exodus" z Francie nechali Frantiky ve stychu, ze prej si to zavinili sami, a dalsi staty jako Holandsku Belgie , a Lucembursko byly prevalcovany behem dnu. Takze skoro muzeme rici ze Polaci vzdorovali nejdele, takze..........

   Blahobyt, jsi humorista, podivej se na TV kolik je tam programu ci kommercials (nevim jak se reknou ,,,, jo,asi reklamy od ruznych pujcovacich spolecnosti.

   takze blahobyt bude, sice jen kratce, nez prijde prvni splatka.... nezlob se na mne ale lidi si o to rekli (no ja kdysi davno byl taky takovej blbec, z ruky do huby)....takze lidi si rikaji o prusery, a pak nad nimi narikaji,

   Ohledne me moudrosti.....moc ji neni, ted uz jsem starej blekotavej paprda, ktery ceka na posledni zvoneni. Ne ze bych se tesil, ale neda se nic delat, takze co mi zbylo je jen remcani zde.....

   Hele ale kup si fakt ten REFLEX jak je na titulni strance ta holka na draze... ten clanek o Hamzovi, te pouci daleko vic nez moje blekotani, ale MUSIS CIST MEZI RADKY

   jinak srdecny dik za pochvalu, reknu ci ukazu to Marjance

   Vymazat
  3. Diky Basosi za srdecnou odpoved,je mi jasne,ze reprezentujes stavajici OS

   ktera se dala osulit uz vice nez 31 let s mohutnym uspechem si z te spolecnosti udelali kapitalisti a president ODS vrtuli.
   Jde mi o to,ze dokud bylo z ceho krast tak to nikomu nevadilo,lide nemeli pocit,ze jim neco z hospodarstvi partri.
   Dodnes to nikdo nerozebira a celkem se nic nedeje.
   SPD program sice neco "tusi",ale zda se mi,ze ani SPD nema kvalifikovane lidi,teri by ji vysvetlili,ze na jejich zmenu rezimu je treba vetsinu v Parlamentu a zda se mi,ze pan vedouci se ji dokonce obava,ze by musel zacit hybat kostrou a je docela mozne,ze na to nehleda,kdyz se toho obava ani poradce,kteri by mu to vysvetlili,kdovi zda vubec chape co se deje kolem nas.
   Tak dobra stary brachu ,budeme se bavit dal v nejhorsim musim delat vsechno zase sam,ach jo, cim jsem si to zaslouzill tolik roboty!
   Aby to kat spral,ta "nesmrtelnost"ⁿp vyzaduje stale vice roboty,copak se v republice nenajde vubec nikdo,kdo by se staral o instalaci blahobytu a jak se spustit?

   Vymazat
  4. Krtku.

   Pokud jsi, ci jste az po krk v hnoji, neni na miste mluvit o blahobytu, ale bat se aby jednomu (narodu) nejaka mistni krec, ci nemoc (pirati, STANisti, premalovani Lidovci a dalsi) nezeslabila bud kolena, nebo hrbet -oboji totiz by bylo smrtelne, no mozna neprijemne bejt az po hubu v sra%$#%! , a ted jeste nam Pirati slibuji pomoc z Levanty a Afriky.

   Nekdy vecer se nad osudem Cechu zamyslim, jako malej jsem totiz vyrostl za Jiraska, Klostermana, Capka, Nemcove, a Palackyho, a to zrejme ne mne zanechalo nejake jizvy vlastenectvi, ac jsem do dokonale prosral odchodem za more, kde jsem byl ci byli 45 let, (doufal jsem tak 3-4 roky) deti se mi tam vdaly, a zustaly tam a ja jsem se z nejakeho duvodu vratil. Nevim jestli jsem udelal dobre ci spatne, ale stalo se, a vlastne bych ani nemel pravo se hrabat do mistni politiky, zivobyti mam odjidnud... ale asi jsem byl fakt cech a to i za protektoratu.

   Jinak se mej hezky, a doufejme (ja pro pristi den nazivu, a ty pro ,,,,, ale moc nedoufej, zmeny se nestanou u nas ale musi se stat jinde

   Vymazat
 7. oprava
  skoro ke nonci jsem nevidel co pisi, a tak jsou tam dva nesmysly MISTO REFLEX expres, a dale dva NESMYSLY PO BUDEME, TAK SI TAM DODEJET CO MA SMYSL, ale ja uz se nechci k tomu vyjadrovat, ony se ty Vrbetice konecne Vyvrbi, at se to Babisovi libi ci ne

  OdpovědětVymazat
 8. 14:09 Povolný jste velmi špatně informován= učit se...
  Podzemí v nemocnici Bulovka
  Pochopí to někdo ???
  Proč není aktivizována podzemní nemocnice BULOVKA, která byla vybudována v minulém režimu a stavíme v Praze Polní vojenskou nemocnici. Zapomenutá minulost 49 - Podzemí nemocnice Bulovka, která je nevyužitá. Když se dobývalo Jericho, tak na zboření hradeb se použilo silné troubení. No a my jsme už byli chytřejší. Na rozbití státu se použily klíče a jejich zazvoněním bylo všechno zničeno. No jasně, to je i na jiných místech, třeba pod Krčskou nemocnicí, i v Motole, nebo u metra Hlavního nádraží. Jinak jsou, případně byly i nemocnice po celé republice budovány pro vážné události, například Hředle u Zdic, ale ty byly v rámci nadšení vítězství Charty slavnou vládou ODS zrušeny, resp. rozkradeny a zničeny. To, co komunisté vybudovali, tak novodobá šlechta zničila, rozkradla a rozprodala. Jinak, to byla v minulosti ta dnes profanovaná Civilní obrana. Dnes se můžeme jen podívat, jak vypadá podzemní nemocnice na Bulovce.Tato nemocnice má i potrubní poštu.Nemocnice byla vystavěna jako protijaderný atomový kryt v dobách studené války, jako ochrana pro případ válečného konfliktu nebo jaderného útoku. V případě přírodní katastrofy, teroristického útoku nebo jaderné havárie může být podzemní zařízení zprovozněno do jedné hodiny. Zprovozněna byla v roce 1962, ale ke svému původnímu účelu naštěstí nikdy nemusela posloužit. Přesto je stále udržována v plně funkčním stavu. Objekt je v případě potřeby schopný pojmout až tisíc lidí. Uvnitř překvapí příjemně čerstvý vzduch, teplota ve vnitřních prostorách se po celý rok udržuje v rozmezí 20 až 25 °C
  A nyní v době virové nákazy ji neumíme použít, podívejte se a udělejte si sami obrázek o těch komunistech, jak byli špatní, že...
  Ing. Jan Zika, Praha 2
  PS: Již delší dobu se stále mluví o tom, že se nemocnice Bulovka zavře, jelikož už za ta léta nevyhovuje, přitom se postavily nové pavilony a stále se dělají nějaké rekonstrukce. Háček je ale jinde! Nemocnice stojí na velice lukrativních pozemcích s výhledem na Prahu a o tyto pozemky mají zájem developeři!!! Samozřejmě za všimné, pro někoho, kdo to prosazuje. Od revoluce dokážeme jenom likvidovat vše, co bylo vytvořeno za socializmu a přihrávat projekty a kšeftíčky na nemalé všimné svým známým, viz nemocnice Letňany za 100mil. Kč!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme

   preci do techdle spitalu vybudovanych za Bolseviku si nepudes lehnout, preci to neni koser

   Vymazat
 9. No vida zacinaji se objevovat a vyplyvat na povrch zajimave veci

  Podzemni prostory nemocnice pro c19 no to je pro me zajimava novinka,dost si cenim,ze komuniste nekradli dve tretiny platu jako nyni nenazrani kapitaliste dnes a za ziskane vydelky a zisky nam patrichch fabrik,tedy bilioinovych aktiv mi dokonce postavili metro.
  Tady by to chtelo analyzovat fakt, kde na to vzali,kdyz ted zijeme spokojene na dluh a lide chvali,ze to jejich parchani pry radi zaplati nebot na to maji prave oni vzdelani z PRVNI PRIORITY rizeni mas uz nakredencovane komplet oblbovanim televize(soukrome GR TV),ktery zije pry jen z porusovani zakonu o verejnopravnosti,kdy skody pred soudem mu pry mohou byt umozneny nahradit ze "sveho"!
  O tom by byla diskuse co?Penize jsou a byly snad v kapitalismu bez privlastku, podle presidenta ODS na prvnim miste!

  OdpovědětVymazat
 10. Anonyme 17:46, nevím na co mám reagovat. Já psal o tz. trvale udržitelném rozvoji, který lépe charakterizoval bývalý režim i s vadami, nikoliv rozmařilý kapitalismus vysávající lidské i přírodní zdroje planety v současnosti.

  OdpovědětVymazat
 11. Tak tohle jsem neznal a dohledal to až po zachycené zmínce:
  Morální kodex budovatele socialismu (produkt nevím kterého sjezdu Komunistické strany SSSR)
  1) oddanost věci komunismu, láska k socialistické vlasti a k socialistickým zemím
  2) svědomitá práce pro společnost: kdo nepracuje, ať nejí
  3) péče všech o zachování a rozmnožení společenských hodnot
  4) vysoké vědomí společenské povinnosti, nesmiřitelnost vůči porušování zájmů společnosti
  5) kolektivismus a soudružská vzájemná pomoc: jeden za všechny, všichni za jednoho
  6) humánní vztahy a vzájemná úcta mezi lidmi: člověk je člověku přítelem, soudruhem a bratrem
  7) poctivost a pravdivost, mravní čistota, prostota a skromnost ve veřejném i osobním životě
  8) vzájemná úcta v rodině, péče o výchovu dětí;
  9) nesmiřitelnost k nespravedlnosti, příživnictví, nepoctivosti, kariérismu a hrabivosti
  10) přátelství a bratrství všech národů SSSR, nesmiřitelnost k národní a rasové nenávisti
  11) nesmiřitelnost k nepřátelům komunismu, míru a svobody národů
  12) bratrská solidarita s pracujícími všech zemí, se všemi národy
  Za předchozího režimu bych se s tím nehledal a narazit na to, čtením bych se nezdržoval s názorem "pitomá jejich propaganda".
  Teď si promítám, že v praxi se onen režim skutečně snažil takový životní styl prosadit, že do jisté míry byla taková kritéria přijímána, že vztahy ve společnosti i mezilidské vztahy byly, také v tomto smyslu, o poznání lepší. Dávám to ke zvážení Indickému běžci. D JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unku

   kdyz jsem vegetoval za morem, tak si tam v TV delali prdel z prestarlyho vedeni SSSR, a ted za morem tedy "u nas" se dva dedkove prali o Vajthaus, a to je dobry ze???

   Vymazat
 12. Takova propaganda komunismu nahore moc nikomu nedala pane JIHu,byly to jen floskule

  a i dnes to nikoho nezvedne se zidle.Komunisticti propagandiste to zvrzli nejen tehdy.nevedeli,ze je treba vyhnat obcany komunisty za hranice a tam by ziskali tehdy kupy peniz a jeste vice by jimi budovali svuj socialismus doma.
  Vezmi si Činany,ti vyzenou svoje obcany ven,hlavne kuchare a ti uz jsou vsude kde se podivas.
  No a my sice taky lezeme ted ven,ale uz je pozde.
  Ted by bylo na miste se starat,aby se nam dve tretiny platu kapitalisti nekradli.
  Delaji to komunisti no NE opet chyba a chyba na chybe a cela verchuska na to vse vali dal bulvy,biji se ostrymi myslenkami mezi sebou, prijdou spokojene brodic se ve vlastni krvi po kostky domu a doma zjisti,ze jim kdosi vykrad kapsy!
  To maji byt i dnesni komunisti?
  MERDE!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krtečku, to nejsou floskule, když si odmyslíte "červený hadr", který dráždí býky, antikomunisty, je to slušný návrh programu pro nás, miliony i v demokracii.

   Dosaďte si místo SSSR, komunismus, soudruhy ap. obecnými výrazy, dostanete 12.tero, které prosazujete i Vy.

   Ze současných stran jsou těmto bodům nejvíce vzdáleny strany demo bloku, pro mne nejblíže SPD ale i KSČM, možná nově ČSSD, příležitostně ANO i některé menší strany. Výběr tedy je a jak říká JiH, na podzim budeme vybírat nejmenší zlo proti zlomocným!

   Vymazat
  2. Pane Povolny dovolim si vam napsat,ze to nahore zadny program NENI a NEBUDE

   rovnez se neuskutecni ani realizace zakona o referendu na ktery je 31 let EMBARGO majitelu velkych penez a kdyz ho povoli bude to naprosto nepotrebny paskvil a sracka.
   Nechci vam brat iluze,ale musim.
   Tady zkuste tu hlavu nerozbijet o beton a rozebete postulaty NPV pokud by jste to dovedl a kdyz ne tak zkuste napsat vy a ostatni jak postulaty chapete,pripadne navrhnete svou alternativu ci versi,kdyz budete chtit..nebo taky ne.

   NO NI?

   Vymazat
  3. Krtečku bude, jen dříve nebo později, se bude odvíjet od naší aktivity. Proč tedy píšete? Iluze nemám, jen chuť něco měnit, proto jsme na světě, né?

   Vymazat
 13. Za komunistu se obcas stalo ,co dnes neni mozne. Nejakej Lopata od lopaty se rozlitil, nablejsknul si stranickej odznak a zacal kricet,ja to tak nenecham a pozenu to vejs a leckery vyssi osoby se zacaly klepat.
  To vejs mohl bejt az UV Ksc.
  Kterejm nezbylo nez se s nim zabejvat..A neco resit.
  Taky lecos vedel a chtel to napravovat..
  Neplatily na nej utisovaci prostredky,jako povyseni, zvoleni do funkce , kde by nic nedelal a ty materialni a financni a dalsi koruptismus ,drive zvanej komunismus, byl u lopaty dobrovolne..
  Chtel Do-opravdy budovat socialismus..
  U nas je treba Hana Lipovska ,ktera je stejne vzacna ,ale sama bez ochrany a obrany. Tady tohle neni mozny nevidet. Ta ubohost vsech eunuchu ,kecalu.
  Neschopnych nezbabelyho chlapskyho jednani..
  To je treba videt za jejich zvatlanim.
  Problem se opakuje s tim Do-opravdy
  Vedle ve Spanelsku /mne ty zkazky z J.Ameriky tedka nedojimaji/,zacali vojaci hazet uprchliky do more.
  Ty co nepronikli v tisicich dovnitr.
  Neco horsiho nez voda /co se teprve ukaze/, tece do bot v precpany Francii,kde jiz vetsinou vladnou psychotikove..
  /Tedy obojiho druhu,mistni a pribehly/.
  Resi se zalezitost volby macarona,kterej mluvi heberejsky a taky nevi asi co dela..Kriceni do Turecka nasledovalo, ze se k tomu hlavnimu chtel pritulit..napr.
  Je tam nejaka nova Pana Orleanska a neda se odstranit.
  Uz byla rasistka, fasistka, uredne pomatena, delala podvody s penezma, uz udelala vsecko a porad je tam,aby kandidovala ve volbach co jsou za rok..Chytry lidi rikaji,ze uz neni mozny najit na ni neco dalsiho..
  Ani Inkvizice zvana nezavisle soudy nezabrala..Potiz.
  Chce Demokracii vybojovat a budovat doopravdy.

  OdpovědětVymazat
 14. Krtecku 20. května 2021 0:29, pokud bych, s dnešním odstupem soudil, že to byly jen a jen floskule, nenapsal bych "že do jisté míry byla taková kritéria přijímána, že vztahy ve společnosti i mezilidské vztahy byly, také v tomto smyslu, o poznání lepší". Aby to ten nebo onen režim nezvrznul, musí být dost schopných k tomu, aby společnost vedli. Otázkou zůstává, do jaké míry je ta, nebo jiná představa o uspořádání společnosti, ze své podstaty a po pravdě, víc nebo méně mravná. Vy mluvíte o něčem značně jiném. JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane JIHu priznejte se,ze vy cekate na pana precedu.

   No je to vase vec ja jsem toho mineni,ze prozatim se muze stat predsedou KAZDY,kdo tady mezi nas prijde s hezkymi myslenkami nejlepe dobrymi.
   Dovedl by jste zkusit odpovedet co si predstavujete za "zmenu rezimu" pod bodem č.10 OK SPD a jak se ma jmenoat podle vas konkretne.
   Zkusite to?

   Vymazat
  2. Nechtejte rozebrat bod po bodu vas kodex,kdyz se to stane

   a nekdo se do toho pusti ztratite iluze a bude po vtakach,doufam,ze si alespon trochu rozumime.
   Kde jsou pirati,nespete hosi a devcata pocem precedo a frcjensiku!

   Vymazat
 15. PAWe,je videt,ze o vecech premyslis,ale reseni by mohlo prijit,kdyby jsi zkusil

  uvest co si predstavujes pod bodem c.10 pana samuraje OK SPD a ostatniby to eli zkusit take.Otazka SPD nezodpovezena zustava viset v prostoru a presto,ze ji vsichni znaji nikdo s ni neprijde tady mezi valecniky dobra.
  Ta otazka zni,

  DAMY A PANOVE VALECNICI DOBRA A TRADIC HUSITU,

  .CO SI PPREDSTAVUJETE POD BODEM č.10 PROGRAMU SPD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý zlatý Krtecku 20. května 2021 1:26, těžko Vám rozumět, když se nedovedu vyjádřit tak, abyste reagoval na to, co je napsáno, ale reagujete podle nějakého svého dojmu. Jakýpak „můj“ kodex, jaképak „poučování“ přispěvatele AVE já.
   Tak na jiný námět, Vámi nadhozený bod 10 volebního programu SPD:
   KSČM měla a nevím, jestli ještě má v programu nejen obecné referendum a vystoupení z NATO, ale i „systémovou změnu“, tedy socializmus jako strategický cíl. Snad až to společnost přijme jako řešení neuspokojivé reality?
   SPD v bodu 10. volebního programu barnumsky avizuje „radikální změnu politického systému“ spočívající (toliko) v referendu, odvolatelnosti politiků a přímé volbě mnohých z nich. Jenže. Veřejné mínění, názor na toho či onoho politika, tvoří orientace a síla propagandy. Ta je dána vkládanými prostředky a mírou profesionality. V rukou ji mají skuteční držitelé moci. Supermajetní.
   Mimo to, pokud jste četl J.F. Kennedyho „Profily odvahy“ víte, že málokterá z nezbytných rozhodnutí jsou a mohou být populární. Z toho všeho si odvoďte, jakou účinnost a účinky lze očekávat, kdyby se celý ten záměr dle diskutovaného bodu 10, zdařilo prosadit. Taky víme, co umí a jak svižná je korupce. Ta vševládnoucí už dávno nespočívá v jakkoli naditých obálkách. Stačí korumpující prebendy politiků a státních úředníků. Jsou tu i prostředky nátlaku až po ohrožení nejen majetku, ale i osob.
   Takže co zbývá? Volit tak, aby mohla vzniknout koalice těch nejméně škodlivých. Jsou to patrně ti, vůči kterým je zaměřena propaganda mocných. Jednotlivě celou vládní moc nikdo neuhraje. Ty nejhorší je žádoucí izolovat. JiH

   Vymazat
  2. Pane K. bod 10 je gumovej a ztrnulej a myslim ze pocita s idealnim svetem, kdy vsechny narody a rasy si rozumeji a nemaji za lubem nic spatneho..
   Nechteji treba neco na ukor jinych. Tez vyzaduji nutnost a schopnosti putinovskeho druhu bez temer zadnych chyb ve vedeni.Takovy zase skoro nejsou..
   Vysvetleni neni ,asi byl privlecen vyssi moci.
   Rusove jsou lidi jako kazdej jinej ,ale v klicovych situacich se musi obetovat za svet. Dneska hodne zbroji a to znamena nizsi zivotni uroven pro vetsinu,napr.

   Vymazat
  3. Zdravim pane JIHu,hezky pisete,mozna jste i byvaly clen komuny

   Co tak,kdyz nas volice ti jejich papalasi kaslou,co kdyby jste "jako"zastupoval jejich chybejici lidi,kterym asi "preceda",jak to vypada, zakazal tady rezikovat.
   Jak jste to sepsal je to celkem OK,ale odpoved navratu socialismu a pripadna odpoved, nazev bodu 10 socialismus se mi nezda realna a potrebna,
   KSCM navrhuje neustale socialismus a referendum a SPD snad taky.
   Nic takoveho NIKDY nedosahnou.
   Odpoved je v 1a 3 postulatu NPV,programu volicu NPV, bude se muset vymyslet jak tento chybejici zakon o referendu nahradit jinym levnejsim a ucinnejsim mechanizmem.
   Zapsal jsem si vase myslenky a protoze to tady brzo zajde za obzor,pokud budete chtit muzeme chvilku tady polemizovat a pri dalsim vhodnem diskuzni partii snad i dal.

   Vite co je pravicovy po socialni stat a co by jste si pod tim predstavoval?

   Mate li jeste mezi KSCM zname cinitele,zajima me,zda by se "preceda"dal zlomit na instalaci podone diskusni tribuny jako je tady typu ,prima demokracie ihned.
   Zkuste pokud to dovedete reagovat na body NPV,kde bod c.1 by se mel podobat c.10 SPD,ale SPD,jak to vypada asi nevi"vo co de" a proto mi pripada,ze ta desitka je ve skutecnosti neboztik...

   Vymazat
  4. JiHu, referendum nemusí být o každém "prdu", jen o vyjmenovaných, které si "referendem" lidé vynutí pro sebe jako základní a "podružné", které si vynutí strany pod taxou počtu žádajících, která by neměla být vysoká, nerealizovatelná ale závazná, přebita jen "protireferendem" vyhlášeným vládou.

   Vymazat
  5. PS. v době digitální se referenda natolik zlevní, že se stanou součástí politického systému.

   Vymazat
  6. PPS. tedy pro angažované a trochu provokativní otázka. K čemu jsou nám voliči, kteří ani neví koho volí?

   Vymazat
  7. Pawe dobre pisete a cichate snad i spravnou cesticku.

   Domnivam se,ze strejda Putin je opatrny car(boze cara chran) a zcela spravne dal dohromady armadu a rychle zbroji.
   Vyviji vlastni taktiku a pokud to jde dava i dle moznosti lidem penize i kdyz to neni mnoho.
   Ja se domnivam,ze bychom se mohli pokusit postarat o sebe,coz nepujde jako jakysi sbor individualistu.

   Zkuste si valecniku rozebrat ten bod 10 vice a budeme muset zkusit hledat posily pro SPD individualistu samuraje at chce nebo ne.
   Mozna pomuze transformace OS a vznikajici NPV,na to se pokud chcete vy a ostatni podivejte a zkuste rozebrat a popsat jak jednotlive postulaty lidu chapete,pripadne navrhnout dalsi.
   Bod 5 by se mel tykat tzv STREDNI TRIDy,ktera je vsude v dobrem stavu,ale v ČR nejen,ze neexistuje,ale jeji zbytky mohu byt brzy rozbity na sracku,coz ovsem oni neveri,nebot vi vse jak se zda lip....!

   Vymazat
 16. Otázka na tělo: kdo tento svět tak zruinoval a rozvrátil, že jednotlivec nemá šanci domoci se lidských práv, pravdy a bezpečí? Především to jsou ti bohatí, kteří mají stále málo a k bohatství se chtějí dostat pomocí všech možných prostředků, především nepoctivých. A to i za cenu vyvolání mezinárodních konfliktů. V poslední době je to neskutečně drzé úsilí USA zabránit vybudování NS2 a to jen kvůli svým neukojitelných touhám zabránit tomu, aby měl prospěch někdo jiný než USA, bránit technickému pokroku jiným zemím (známé kauzy Huawej...)A za každou cenu prosazovat ve světě, který není unipolární, ale multipolární obehranou First Amerika! A k tomu používají všech nekalých prostředků, ovšem co je nejhorší i těch nejnebezpečnějších pro celé lidstvo a dokonce i za cenu zničení planety. Americkému imperialismu je nutné postavit se všemi prostředky, silou státu světa a to přes OSN a donutit všechny státy, zejména však USA k respektování Charty OSN, nikoliv však ničivých zbraní. A to vše mají v rukou bohatí a bezohlední!!!

  OdpovědětVymazat
 17. Poněkud zmatený článek, s tou schopností teleportace si dělá pan autor legraci ???
  Nejvíc mě pobavil ten křesťanský soucit.
  Ve jménu Krista vraždili křesťané domorodé obyvatelstvo v obou Amerikách, v Africe, v Austrálii zdecimovali domorodce skoro komplet a v Asii se také činili.
  Všechna tři abrahámistická náboženství jsou stejně potrhlá a agresivní, ale na křesťany ta zbylá dvě nemají.
  Dneska se ovšem už neoháníme pámbíčkem, jako kladivo na slabší máme humanitu.
  A proto vraždíme v Afghánistánu , Mali i jinde dál domorodce, v zájmu světového míru, aby se měli lépe.
  ( I když konkrétně v Mali jde o nigerský ( rozuměj francouzský) uran.
  Ten uran se těží na území Tuarégů, mají zničenou přírodu a zdraví, prachy shrábne zkorumpovaná vláda.
  Protože Tuarégové žijí v obou státech a držej spolu, tak armáda ČR hlídá, aby se nepokoje z Mali nepřelily i do dosud klidného Nigeru.
  Ti nešťastní lidé celkem logicky vítají bojovníky IS jako hrdinné spojence a osvoboditele.
  Ách jo.

  OdpovědětVymazat
 18. Dotaz pro p.Miroslava Povolného
  Prosím o objasnění Vaší věty, které nerozumím, tak je je napsána:
  "Tak jako materialismus předbíhá a zaplňuje mozky nedokonalých lidí před smyslem života."
  Měl jste na mysli "materialismus" ve smyslu způsobu života, kdy je člověk, ať chce nebo nechce, je otrokem "spotřeby". Tato společnost, "liberální demokracie" je v tomto smyslu velice materiální společností. Odraz je ve stálém růstu, anebo růst pro růst. Nutí nám spotřebovávat i to, co nepotřebujeme.
  Takto bych s touto větou souhlasil, ale někdo může zaměnit "materialismus" spotřeby s materialismem ve filozofickém smyslu a to by bylo úplně zjednodušené, matoucí a zavádějící.
  Poté se mě ještě "zdá", za nepřiměřené označit lidi , jako "nedokonalé". Člověk je tvor bio,sociální nadaný myslet a má to spojitost s jeho duševním stavem, vědomím a psychikou. Prostě nejsme jednoduché živé bytosti. Nedokonalost člověka spojuji i s tím, že je chybující a ne vždy si dokáže vzít ze svých chyb ponaučení. Ale to je již opravdu pro psychology a sociology.
  Když to řeknu i jako ateista, "dokonalý" je jen bůh. Proto řeknu, že věřící to mají jednodušší.

  OdpovědětVymazat
 19. Georgi, materialismus jsem myslel tak jak jste jej popsal. Onou nedokonalostí jsem myslel to, že lidé rádi podlehnou svodům materialismu. Vinu jim nedávám, nikdo nechce zpátky na stromy, jen by nám slušela uměřenost spotřeby. Ta bývá až ve stáří a jen u normálních lidí. Bohatí zbohatlíci se ji nezbaví do smrti, jakož snobové všech sociálních skupin. Řešení není, občas to utlumí krize, války.
  Staří ani mladí "zelení", natož pár idealistů středního věku na tom nic nezmění. Trh pomocí módy a reklamy ovládá egoismus dokonale.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsme stejného názoru. Ale i přes to. Váš pesimismus, který má příčinu v podstatě člověka, kde jeho "egoismus" hraje důležitou roli, vychází nejen z podstaty člověka, ale i je silně ovlivněn v jaké společnosti člověk žije. Myslím, že jako se v dějinách měnily společnosti, tak dojde k tomu, že "člověk" díky těmto reálným změnám společnosti ve které žije, ale i přírodou bude "donucen", chovat se zcela jinak, protože ony změny se ho dotknou velice tvrdě. Ne nadarmo v rozvinutých zemích jako je Německo a Japonsko, vznikla diskuze a podněty v tom smyslu, že společnost musí být "podřízena" něčemu jinému než zisku. Nemám na mysli Zelené v Německu a "Zelený úděl" EU a onen velký restart dle Klause Schwaba. Možná jste slyšel nějaké přednášky Prof. Ing. Petera Staňka, kde hovoří o těchto úvahách o potřebě zásadních změn společnosti, dnes se to mnohým může zatím zdát jen jako vize budoucnosti.

   Vymazat
  2. Georgi, onu změnu myšlení, kromě krizí, válek může reálně nastolit jen diktatura, která má jiné zápory.

   Nejsem pesimista, jen poučený optimista, proto to nevzdávám. Náš život v kontextu dějin se zdá být kapkou ale kapka po kapce....?

   Vymazat
 20. Miroslave Povolný z 21. května 2021 16:08, použít pojem „materialismus“ pro spotřební nebo, jak komunisté rádi říkali „americký“ způsob života je značně zavádějící. Jestli ne vůči komunistickému režimu zlomyslné. Ten totiž „materialismus“ prosazoval, ale jako názor na existenci světa. Že má výhradně hmotný základ. V odbornějších textech je takový obsah pojmu „materialismus“, v obecné rovině, rozuměn dodnes. JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JiHu, je možné, že konzumní způsob života by byl vhodnější termín ale snad jen v odborné filosofické debatě. V kontextu mého vyjádření jsou to synonyma.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.