Reklama

neděle 2. května 2021

O polské imperialistické odvetě v Bělorusku - Polský historický narativ se značně rozšiřuje

Vsevolod Šimov

2. 5. 2021  FondSK, překlad Zvědavec 

Polský deník Puls Biznesu informuje, že díky programu Poland Business Harbour se do Polska přestěhovalo asi 10 % zaměstnanců běloruského IT sektoru. Podle údajů kanceláře polského premiéra opouští republiku ještě více IT specialistů a asi polovina z nich si pro odchod z vlasti vybírá Polsko.Těžko říci, nakolik jsou tato čísla důvěryhodná. Poláci mohou také přehánět, navíc pokud o odlivu IT specialistů z Běloruska hovoří od začátku politické krize v zemi po prezidentských volbách, které se konaly 9. srpna r. 2020. K lovu mozků, zacíleném na Bělorusko se připojila kromě Polska také Ukrajina, Litva a Lotyšsko, ale Polsko zde vede a je schopné nabídnout solventní poptávku po běloruských počítačových odbornících.

Za posledních 15 let běloruská vláda investovala mnoho prostředků do rozvoje IT sektoru, z velké části s oporou o sovětské technologické dědictví; Běloruská SSR byla jedním z hlavních center výroby výpočetních zařízení (PC) v Sovětském svazu, avšak s rozpadem SSSR toto ekonomické odvětví začalo ochabovat.

Založení běloruského Hi-Tech Parku ( ПВТ) v r. 2005 bylo pokusem o zastavení procesu, udržení odborníků a o zachování odpovídající infrastruktury. Zdaleka ne vše se podařilo. Po krachu sovětského průmyslového a technologického komplexu, na kterém pracoval běloruský „hi-tech“, bylo nutné hledat nové uplatnění na světovém trhu, kde zcela dominují západní korporace. Zde Bělorusko mohlo usilovat leda o skromnou oblast outsourcingu, o smlouvy pro západní zákazníky.

Zdálo se, že pro malou republiku to stačilo. Západní společnosti ochotně spolupracovaly s běloruskými programátory díky geografické poloze Běloruska, lacinosti a kvalifikaci běloruské pracovní síly. Z IT sektoru se začal utvářet prestižní segment s platovou úrovní značně převyšující průměr v zemi. V posledních letech je považován za hlavní hybnou sílu běloruské ekonomiky.

Naděje se však ukázaly jako přehnané. Úspěch byl většinou podmíněn uměle vytvořenými, pro IT sektor zlevněnými podmínkami. Toto odvětví pracovalo pro externí zákazníky s nedostatečným přínosem pro rozvoj vlastní běloruské ekonomiky, s výjimkou sféry služeb, a to převážně v Minsku. Navíc přechod odborníků v dobře placenou IT sféru vysávalo další odvětví.

A potom se „ajťáci“ pod záštitou vlády a oficiální tiskové kanceláře objevili v prvních řadách protestů proti Lukašenkovi, po kterých následovala emigrace pracovníků této sféry.

Pro Polsko je stimulace pracovní emigrace z Běloruska dlouholetou součástí jeho východní politiky. Polsko je zemí s imperialistickým myšlením. Ve Varšavě považují za svou přirozenou zónu vlivu celý prostor bývalé Řeči pospolité, jejíž součástí bylo i území dnešního Běloruska.

Zatím se sice Varšava zdržuje přímých útoků na teritorium východních sousedů, ale zvyšování vlivu na bývalé „Kresy Wschodnie“ přesto nekončí. Poláci jsou jedni z hlavních finančníků běloruské nacionalistické opozice, v Polsku fungují početné vzdělávací programy pro běloruskou mládež (stipendijní program K. Kalinowskiego a další).

Polský historický narativ se značně rozšiřuje v Bělorusku. Období Řeči pospolité a polsko-litevské unie je představováno jako „zlatý věk“; historické činitele, související s Polskem a polskou kulturou, avšak pocházející z území Běloruska, považují Bělorusové za „své“ (Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Michał Ogiński, Ignacy Domeyko a další).

Polsko pilně pracuje na vylepšování svého obrazu „úspěšného moderního evropského státu“ pro Bělorusy, když se prezentuje jako vzor k napodobování.

Polsko se změnilo v demografický vysavač běloruských sousedů. Polská ekonomika roste, ale obyvatelstvo stárne a snižuje se jeho počet. Jestliže Ukrajinci a Bělorusové odcházejí do Polska, Poláci zase míří do bohatých zemí Evropské unie. Snížení počtu obyvatelstva v Polsku můžeme sledovat od r. 2012. a nyní se jedná o úbytek asi 40 tisíc občanů za rok. Polsko, které vystupuje proti migračním kvótám, vnucovaným Bruselem, usiluje o kompenzaci demografické ztráty pomocí etnicky blízkého obyvatelstva bývalých „Kresů Wschodnich“. Nejúspěšněji se tuto politiku daří provádět vůči Ukrajině, ale teď podmanilo i Bělorusko, které už dávno vede v počtu schengenských víz, vydaných na osobu. Značná část těchto víz je polská.

Důležitým faktorem polské politiky vůči Bělorusku a Ukrajině je výdej Karty Poláka. Kompaktní polská menšina (méně než 300 tisíc lidí) se koncentruje převážně v Hrodenské oblasti a také na západě Vitebské a Minské oblasti. Karty Poláka podstatně zjednodušují pracovní zařazení a naturalizaci v Polsku a vlastní je více než 100 tisíc občanů. V Polsku se jedná o možnosti zmírnění podmínek pro výdej Karty Poláka (například je k tomu vyžadována znalost polského jazyka). Když k tomu dojde, počet vlastníků těchto karet v Bělorusku se podstatně zvýší. Tím spíše když velký počet Bělorusů má „volnou“ bělorusko-polskou totožnost a za daných okolností pohotově prohlásí, že jsou Poláci.

Epizoda s „ajťáky“ je jen malá část polské politiky, která se orientuje na emocionální vazby Bělorusů k Polsku a na odčerpání kvalifikovaných pracovních zdrojů z republiky.


28 komentářů :

 1. Na odčerpávání mozků je založen liberalismus. Každý normální člověk hledá nejlepší uplatnění. Není to jen u IT. Dělá to i většina gastarbajterů i na té nejnižší pozici. Jde tedy o to, jak to vrátí později své vlasti. Někdo se odrodí, jiný se vrátí se zkušeností. Mnozí z nich i s tajnými informacemi. Takový je svět, "čert sere bohatství" na nejvyšší hromadu.

  Naše nejlepší zpěvačka odmítla nabídky cizozemců, dnes je to móda opačná, včetně nepřechylování příjmení?

  Hrdost je formována v rodině a "vandr" na tom nic nezmění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na čem si myslíte že prosperuje USA. Na vykrádaní mozků z celého světa. Pravdou je, že celé slavné škoství USA je naprosto obrázkové. Střední školy na úrovni cca prvního stupně našeho dřívějšího školství. číst, psát počítat. pro další postup je také vhodné umnět basktebal nebo ragby.
   Skutečné vysoké universitní vzdělání je poskytováno jen prominentům a profesoři jsou většinou cizinci kteří byli amerifikováni. to jest schváleni jako US občané. (nakonec takto se postupovalo i ve Věčném Římském impériu). A jak skončilo to známe z dějepisu. Bohužel tento předmět se dnes vyučuje zvláštním způsobem inkluze a Koudelkovsko Čučkařské historie.

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 3. Vedle polského historického narativu existuje také německý (pruský) a ruský historický narativ bez existence polské lži pospolité ..
  Jenom aby se poláci nepřepočítali ..

  OdpovědětSmazat
 4. Normálka, stěhování národů Poláci do Německa, Britanie a Bělorusové s Ukrajinci do Polska. Stejné jako u nás. Jen jedno si pamatuji, děda vyprávěl, jak se Poláci po válce rozhodli, že Špindl je jejich, stejně Těšínsko a kus Slovenska. Tak blbý nápad naši předci neměli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale měli. V roce 1918, když se tvořilo Československo, tak někteří čeští politici ovlivnění četbou Babičky Boženy Němcové - skutečná babička malé Barunky, Marie Novotná, pocházela z dávné české oblasti,Kladska, kterou neúspěšná vládkyně okupantského Rakouska - M. Terezie přepustila Prusku. Ovlivnění čeští politici v roce 18, žádali připojit k nové Republice československé nejen Slovensko a Podkarpatskou Rus, ale i Kladsko !! A nejen oni. V roce 1945, při záboru opět Českého pohraničí( nesprávně nazývaném nyní některými vlastizrádci - Sudetami),se obsazování nových hranic českými armádními a policejními jednotkami dostali opět zpočátku i tehdy do prostoru Kladska, považujíc ho za opět získané území po vítězné válce nad Německem. Bohužel postupimská konference vítězných mocností - SSSR,USA,V.B. a Francie rozhodla, že Kladsko bude patřit Pšonkům - tedy Polsku. Tak to bylo. I malinké státečky se snaží o rozšíření svého teritoria. I když neúspěšně a vlstně partyzánsky. Poláci to zkoušeli zase opačně a brutální vojenskou silou. V roce 1919 dobývali Těšínsko a v roce 1939 v březnu opět. Německá armáda jejich chtivost předběhla a obsadila severní Moravu i s tím Těšínskem už raději den před oficiálním vyhlášením protektorátu B.und M.Takže v Čajánkových kasárnách se oficiálně strhla jediná bitva Čs. branné moci s Německým wehrmachtem. Jen asi dvacet minut, ale s katastrofální porážkou Němců - asi dvacet mrtvých a deset raněných. Naše Čs.armáda měla tehdy, jen jednoho raněného. Tolik historicky přesný popis událostí. Jen pár let později, na Dukle bylo padlých Čechů a Slováků příliž mnoho. Sovětů tam padlo k odstranění německých okupantů mnohem víc - desítky tisíc. Takže nezapomínejme. To aby to někomu nebylo líto, že nejsme průbojný národ. Jsme, ale déle to trvá, než se rozhoupáme.

   Smazat
  2. Pane Jirko,
   díky za doplní. O Kladdsku 1945 jsem nevěděl. Do vzdálené historie jako Zakapaťajda a ještě dál jako Kaliningrad atp už nemá cenu činit nároky. Je jen dobré znát historii.

   Smazat
 5. Za SSSR Bělorusko žádné PC (osobní počítače, tehdy stolní) neprodukovalo. Vyrábělo, dílem podle dodané dokumentace, dílem z vlastního vývoje, sálové počítače závisle na součástkové základně produkované v SSSR, převážně v Ruské svazové ... To samozřejmě znamenalo zvýšený podíl IT gramotných v průmyslu a poněkud rozvinutější digitalizaci v řízení podniků. I ČSSR nakupovala nijak problémové sálové počítače "Minsk" s perifériemi téže provenience, když licenční (Bull) Tesla 200 nedosahovaly požadované výpočetní kapacity. JiH

  OdpovědětSmazat
 6. Lidi s dobrým vzděláním z Polska masově odcházejí. Dle mých zkušenosti hvězdy mezi nimi nejsou. Tito lidé zůstávají raději doma. Není perspektivní být celý život přivandrovalcem se špatným přízvukem.

  OdpovědětSmazat
 7. Polsko si obrovsky ekonomicky za posledních cca 30 let pomohlo, v roce 1990 tam nebyl k dostání ani cukr a byl opravdu hlad a bída! Dobře to pamatuji a dnes jsou Poláci nahoře , jenom potravin exportují ročně za cca 40 miliard euro a to je právě ten efekt, v Polsku pracuje cca přes milion Ukrajinců a hodně z nich právě v zemědělství!! Je jasné, že když nabízí lepší životní úroveň , tak se mnoho "chytrých" Bělorusů a Ukrajinců do Polska přestěhuje! Je to blízko, také jazyková příbuznost je výhodná! Jsou to zajímavé sociologické jevy, které jsou v celé východní Evropě. Mnoho milionů Poláků je v USA , Kanadě a v poslední době v Británii! U nás je to také , jenom v Sasku pracuje cca 400 našich lékařů a tady chodíme k lékařům, Ukrajincům a není to někdy na škodu!! Našel jsem výborného Ukrajince , zubaře , staršího pána, nejdřív jsem měl obavy , ale ten umí jako málokdo!! Všechno je v pohybu, celá ekonomika se musí přestavět a nás se to bude týkat velikou měrou! Německo je dnes prakticky ekonomicky náš "pán" , protože zde je majitelem cca 70% podniků a kdo vlastní, ten velí!! Uvidíme, co přinese průmysl 4.0 a jaké budou zásadní změny! Žádný z nás neví a hlavně neumí odhadnout, co zde bude za ekonomiku a jaké technologie se budou používat už jenom za deset let!! Co všechno pohltí robotizace a umělá inteligence, která nás vyžene od "řízení" všech mechanismů , včetně aut a to jsem velice zvědav, co budou dělat lidé, pro které prostě práce nebude!! To je veliký problém, na příštích cca 10 až 20 let!!

  OdpovědětSmazat
 8. A tak to dělali USA, když okrádali po válce národy o mozky, kde jim pomáhali zbohatnout a technologicky napředovat. I od nás utíkají ajťáci, ale i lékaři za lepším do Rakous či Německa. Tedy obyčejný parazitismus. To je systém kapitalismu okrádat a podvádět i ve volbách. Ale Poláci jako nejkřesťanštější stát, který je řízen až z Vatikánu, samozřejmě i z USA by měli vědět, i Bible svatá praví: "Všechno zlo pochází z lásky k penězům, majetku a moci". A to těmto katolickým fanatikům nevadí. Místo aby pomáhají, tak okrádají!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Bohdalka prozradila, že když Matuška utíkal za eldorádem do USA, tak jí napsal korespondenční lístek, aby jela s nimi. Zůstala a udělal dobře. On je už tam a ona jej přežila už o 20 let

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Matušku zblbla Blechová. On jednou řekl že by tuto zemi nikdy neopustil a že je blbej na jazyky a on se česky domluví všude. Nakonec proto zpíval pouze krajanům v modlitebnách a Blechová vybírala peníze od diváků do krabice od bot. VIP 🥴

   Smazat
  2. Jako Třisku Chadimova.Bagoun.

   Smazat
 10. O křesťanské lásce je sporné mluvit v pozitivních rovinách. O peníze jde až v první řadě, flanďák se pro peníze spojí i s ďáblem. Nic proti poctivým věřícím, ale po jejich zádech právě šplhá to nenažrané klérum. No a chování Vatikánu při ukrývání fašictických zločinců po II sv. válce mluví za vše. Hnus, velebnosti.

  OdpovědětSmazat
 11. To se nic nezměnilo dnes nejsou hlídané hranice ale pohyb osob co budou dělat za méně neustává.

  OdpovědětSmazat
 12. Jenom my jsme tak mírumilovní, že nežádáme aby nám byly přiřknuty území z doby Přemysla Otakara II Krále
  Železného a zlatého.

  OdpovědětSmazat
 13. Stejně jako Marie Terezie prodávala naše území. Babiš prodává naši zem a naše nerostné bohatství. Ona byla císařovna a on je jen přizdisráč a domů ho nechtějí.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 15. Je to efekt a pokračování tradiční polonizační a katolizační politiky Polska vůči podrobeným etnickým, pravoslavným většinám na východě, počínaje 16. st. Dnešní Bělorusové, stejně jako většina současných západních Evropanů, bezmyšlenkovitě papouškuje oficiální rusofobní výklad polské historie, nemající se skutečnosti nic společného. Jeho prvoplánovým cílem je prezentovat polský národ jako oběť cizí (ruské, sovětské, německé, české, slovenské, britské) agrese, přičemž opak byl pravdou: byl obětí vlastní pýchy, panovačností a nezkrocené touhy po moci. Jestlipak autor příspěvku ví, kdo byl Kalinowski, jehož jméno nese stipendijní program pro Bělorusy? Jeden z nejzarputilejších protivníků pravoslavné církve na přelomu 16. a 17. st., který místní chudině zabíral kostely a vyháněl kněze, a nutil ji podrobit se katolickému učení. Skončilo to, jak známo, jeho násilnou mučednickou smrti a... svatořečením. Jak by ne, když se mu povedlo - a mnoho dalším tehdejším polským světlonošům - přivést vatikánské církvi zástupy nových věřících z východu, přinucených konvertovat z pravoslavného na... řeckokatolické vyznáni. Tato zcela nová církev byla uvedena do života v rámci Brestské unie uzavřené r. 1596 v Litevském Bresti právě díky polským pánům vlastnícím obrovská zdejší teritoria spolu s příslušenstvím (tj. vesničany). Byl to vskutku prorocký počin: dnešní ukrajinští vlastenci z řad vlasovského vedení Pravého sektoru jsou vesměs příslušníky řeckokatolické církve (tím se i vysvětluje, proč Zelensky nabídl Putinovi schůzku ve Vatikánu). Osobně se domnívám, že církevní orientace běloruských opozičniků bude totožná. Je nutno dodat, že dnešní státní útvary Ukrajiny a Běloruska v 16. a 17. st. neexistovaly, tato teritoria byla součásti Litevského knížectví, s nimž Polské království uzavřelo r. 1569 Lubelskou unii, čímž vznikl státní útvar Polská Řečpospolita opírající se na severu o Baltské, na jihu o Černé moře.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 17. Poláci nemohou překvapit, šmelinářství snoubeno s podlostí, za každou cenu vydělat na úkor kohokoli, takže až tak nepřekvapuje jejich vstřícnost vůči amíkům, jak se říká svůj ke svému

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8,30
   Pšonek byl naposledy rovný v roce 1683 u Vídně.

   Smazat
 18. My žijeme v očekávání že k nám přijdou ÍTÝ odborníci z Afriky...VIP 😀

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8,37
   Kdo my????
   V Teplicích je ta svoloč z palmy spadlá od roku 1998 díky Tuberovi a nechtějte vidět,co kdysi z lázeňského města zbylo.....

   Smazat
  2. Ave já to My jsem tak jako všeobecně napsal ano třeba rozlišit My ne a oni jo např
   Drahoš, Šojdrová, Piráti...VIP 🥴

   Smazat
  3. 9,31
   Děkuji,vím,jak to bylo myšleno,šlo pouze o Vámi upřesněnou skutečnost.
   Díky.-)

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.