Reklama

neděle 16. května 2021

Pátá kolona - znacizovaní Němci v Československu

16. 5. 2021  ČeskéNárodníListy

„Proti Československu operovaly tři ústředny Abwehru. Jedna byla umístěna ve Vratislavi a zaměřovala svou činnost proti Moravě. Druhá v Drážďanech, operovala proti Čechám ze severu, a další v Mnichově, zaměřená na jižní a západní Čechy, se speciálním důrazem na průmyslové a vojenské středisko, Plzeň. Německé vyslanectví v Praze, německé konsuláty v zemi i německá universita v Praze byly všechny zapojeny do německé zpravodajské činnosti.

(Na snímku vůdce německých nacistů v předválečném Československu - Konrád Henlein, civilním povoláním učitel tělocviku v Aši)

Německá zpravodajská služba pracující proti Československu těžila z vášnivého, přímo nepříčetného nadšení, které nacismus inspiroval v mladých lidech. Němečtí vysokoškoláci studující na německé universitě v Praze byli silně postiženi. Už v listopadu 1934 jsme zatkli dva studenty, kteří na sebe přivolali pozornost tím, že kladli podezřelé otázky vojákům ve vojenském táboře Milovicích. Byli to mládenci kolem dvaceti, ve špionáži úplně nezkušení; kteří se při výslechu ihned podřekli a učinili přiznání. Konstatovali pak, že jsou členy universitní organizace, která sbírá vojenské a hospodářské informace a posílá je buď německému vyslanectví v Praze, nebo přímo na různé krycí adresy do Říše.

Na podkladě výpovědi těchto dvou studentů bylo zatčeno asi 50 německých vysokoškoláků. Jejich výslech byl proveden v několika málo hodinách velmi jednoduchým způsobem. Rozsazeni u velkých stolů v jednom prostorném sále v hlavním štábu, studenti seděli a vypisovali podrobnosti své zrádné činnosti v groteskní parodii universitní zkoušky. Jejich zločin a jeho důsledky jim velkou hlavu nedělaly. Zato měli starost, zda jejich jména budou uveřejněna v novinách, neboť jim záleželo na tom, aby se lidé v Říši dozvěděli, jak oni pro Führera pracují a obětují se.

Jiná velká skupina z německé university, včetně své organizátorky á kurýrky, sudetské Němky Anny Dienelové, byla zatčena v. roce 1935. Dienelová, asi třiadvacetiletá dívka z Chebu, měla. přezdívku, "chebská Mata Hari". Její rayonem byly pražské noční lokály, jejím úkolem zprostředkování styku mezi studenty a drážďanskou odbočkou Abwehru. Při zatčení byla podrobena osobní prohlídce a ukázalo se, že. měla zpravodajské dotazníky Abwehru - seznamy a popisy vyžadovaných zpravodajských informací - schované ve spodním prádle a mikrofiIm se jmény osob patřících do sítě srolovány v kapesníku.

Postupně se ovšem ukázalo, že všechny naše úspěchy v dopadení velkých i malých vyzvědačů, byt' byly sebevětší, nemohou zastavit německou vyzvědačskou lavinu, která se na nás valila a jejíž intensita věstila nesporně blízkost válečného konfliktu. V roce 1936 bylo našimi soudy souzeno a odsouzeno přes 2.500 usvědčených vyzvědačů. Tato číslice byla sice enormní, ale my jsme si byli vědomi, že i tak představuje pouze zlomek skutečnosti. S postupem let třicátých se totiž vyzvědačství stalo přímo národním sportem sudetských Němců. Ani kapacita vojenského zpravodajství, ani kapacita policie a četnictva, a tím méně kapacita československých soudů a nápravných institucí nebyly s to obsáhnout a vymýtit tuto činnost, která v posledním údobí před Mnichovem byla prováděna téměř zcela nepokrytě. Uvedu charakteristický příklad, kdy jsme zatkli jednoho sudetského Němce pro vyzvědačství. Obviněný se přiznal. Po přiznáni logická otázka při výslechu je, kdo mimo pachatele o zločinné činnosti věděl. Na tuto otázku agent odpověděl, že to věděla celá vesnice, včetně starosty, Podle zákona na ochranu republiky každá osoba, která o podobné, činnosti věděla a nehlásila ji příslušným úřadům, se dopouštěla zločinu, stihatelného přísnými tresty. Bylo nabíledni, že v tomto případě, jako v mnoha jiných, nebylo prostě možné pozatýkat, všechny provinilce.

Uvnitř Československa se teď začaly množit nepokoje. Činnost Henleinovy strany, zrozené v roce 1933 za Henleinova zapřísahání, že bude loajální vůči československé republice, blížila svému vyvrcholení. Hitlerovy rozkazy Henleinovi jsou nyní známy ze zabavených dokumentů. Krátce po okupaci Rakouska si Hitler povolal k sobě Henleina a načrtl mu plán, podle kterého má postupovat. Postup se zakládal na dvou principech. Za prvé klást stále větší požadavky při jednání s československou vládou, ale nikdy nebýt spokojen. Zadruhé provádět zahraniční propagandu mimo Československo, hlavně ve Francii a Velké Britanii, ve které měl Henlein vystupovat jako bojovník za národní sebeurčení sudetský Němců a poukazovat na to, že československý stát se rozpadá a nestojí za to, aby byl zachován. Toto poslední tvrzení mělo posíleno a učiněno věrohodným tím, že Říše vyvine koordinovaný a zvýšený tlak na Polsko a Maďarsko, aby formulovaly své požadavky vůči Československu.

Moravec, F., "Špión, jemuž nevěřili"


51 komentářů :

 1. Obávám se, že archivy nejsou ještě dostatečně prostudovány a některé skutečnosti nevyjdou na povrch nikdy. Slogan "český kolaborant" vznikl hlavně právě díky těmto lidem, jejichž činy už nacisté z propagačního hlediska přisoufili Čechům. Zvlášť po prohrané válce. Naši tehdejší spoluobčané se usilovali o zrušení českého státu. Tato agenda latentně pokračuje dál. Vlastně už ani ne tak latentně. Naopak, ti, kteří tuto myšlenku nepodporují, jsou nazýváni jako zrádci někdy i vlastizrádci. Dnes je pravým vlastencem nazýván ten, kdo horuje pro migraci a tzv. pravé evropanství.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:30
   Jste totàlně mimo. Nikdo dnes neusiluje o zrušení českého státu,kde jste na tak nehoráznou hloupost přišel??
   Na druhé straně se tady objevují čeští kolaborantnti ze stran SPD a KSČ, kteří usilují odstřihnout stát o západu a vše nasměrovat zase k Rusku.To nejsou vlastenci,ale právě ti noví kolaborantnti.

   Vymazat
  2. 9:03, takže my jsme mimo, jen Vy jste in v cizím zadku.

   Vymazat
  3. Nenávistný a přihlouplý Unknowen opět píše o věcech, o kterých neví zhola nic. O zrušení národních států v Evropě usiluje Evropská unie a většina europoslanců. Je to v oficiálních vystoupeních všech komisařů obsaženo. Heslo "nejsem Čech, jsem Evropan" je vtloukáno do dětských hlav i v našich školách. A o těch kolaborantech se ten pitoma také mýlí. Právě lidé s jeho "přesvědčením" jsou hrobaři naší suverenity a samostatnosti.

   Vymazat
  4. 9:03 Že vás to baví furt lhát vy jste pro západní kolaboranti my s Ruskem nemáme nic společného. Opět nacistická propaganda a strašení východem.

   Vymazat
  5. Unknown: Jste totàlně mimo. Nikdo dnes neusiluje o zrušení českého státu

   Unknowne, je mi tě líto, protože buď máš opravdu hodně málo načteno anebo nedokážeš porozumět a rozlišovat věci, které jsou jasně předkládány lidmi, kteří s tvou obsesí - Ruskem - nemají absolutně nic společného.

   Myslím, že se shodneme ohledně německé politiky během Protektorátu a ohledně nacistické ideologie, která zcela nepokrytě popisovala, co udělá se všemi "podlidmi". A také víme, že to realizovali. Jen se jim to nepodařilo dovést do onoho toužebného konečného řešení, jak o tom všichni Němci snili. A je omyl, že podobné názory zcela vyprchaly. Jsou natolik silné, že jistá množina dnešních Němců dokonce nepovažuje Rakušany za plnocenné, jelikož jsou "poskvrněni špatnými geny".

   Evropa je zachvácená ultralevičáckou agendou, naprosto otevřeně hlásá nutnost federalizace a vytvoření euroregionů, v nichž se definitivně rozpliznou národní státy. S tím je spojená i otázka národních jazyků, jejichž nejednotnost je překázkou. Hádej, jestli má čeština šanci přežít, když jedním z komunikačních jazyků bude třeba arabština? A co je národ bez jazyka? Už dnes jsi v Evropě bez němčiny a angličtiny úplná nula.

   EU hlásá nutnost přijímat tisíce a tisíce nekompatibilních migrantů, pro něž požaduje vyhradit finanční zdroje daňových poplatníků (Piráti už chtějí domácí obyvatele vystěhovávat z jejich vlastních domů) a neváhají útočit na domácí tradice s tím, že nově příchozím voličům je nutno vyjít ve všem v ústrety.

   Ty nevidíš agendu BLM, která nakonec skončí tím, že před černým mužem budeš uhýbat z chodníku a u soudu proti němu nebudeš mít šanci. Stejně tak pokračuje rozklad tradičních hodnot, jakými je třeba klasická rodina, kdysi považovaná za základ státu. Gender politika je na vrcholu všeho snažení a práva homosexuálů na adopci převáží boj proti pandemii.

   Vůbec ti nepřekáží, že jedním z hlavních bodů progresivní agendy je indoktrinace dětí, kupodivu jen těch bílých, evropských, do velkorodin migračního původu se zasahovat neopováží. Také ti nevadí, že další agendou je například eutanázie - to by tebe jako důchodce mělo opravdu hodně zajímat. Anebo legalizace drog a již zcela nepokrytá propagace islámu početné skupiny levičáckých politiků, která muslimům vychází maximálně v ústrety na úkor ostatních. Ty to ještě ze svého kurníku nevidíš, protože se tomu šílenství prozatím zabránilo, ale čas se krátí. A věř, že ty budeš první na ráně, protože pro Novou Evropu jsi starý, nepotřebný, nákladný, otravný a hloupý. To ti neříkám jako urážku určenou tobě, to je nastupující politika.

   Ty máš jen jednu výhodu, že tě s největší pravděpodobností nepošlou do války s Ruskem. Zato tvoje mladší sousedy ano a jejich místa zaplní nově příchozí. To budou tví noví sousedé. Tito lidé ti žádný důchod platit nebudou. Nedělají to nikde, proč zrovna tobě?

   A další euroagenda, jako je green deal, který, jak je koncipován, může zničit energetickou stabilitu Evropy. Chápeš, že pokud nežiješ někde na venkově, kde topíš v kamnech, tak bez elektřiny nebudeš mít ani teplou vodu? Bez studny ani tu studenou? Nenakoupíš potraviny, nezavoláš policii, hasiče, záchranku... Zvlášť od roku 2024, kdy EU chce přejít na bezhotovostní platební styk. A což teprve doprava, kde bude omezení spalovacích motorů a jak eurobolševici hlásají - cestování není pro lůzu. A další agenda, platba za nadměrečné metry % z tržní ceny bytu... Tak doufám, že na tvůj stan na verejném prostranství máš dostatečně našetřeno, protože na panelákovou garsonku mít už z důchodu nebudeš.

   Já Rusko nemusím, ale nikdy jsem nezažil podobný tlak a podobné chování. Stát a národ byl garantován. Nikdy se nemíchali do rodin a do ložnic. Ekonomika šla do kopru a fanatici (podobně jako ti dnešní) znepříjemňovali život, ale jako národ a stát jsme nikdy nebyli ohroženi. Teď ano. Stejně tak jako po celou dlouhou dobu naší existence, kdy jsme za svojí identitu museli bojovat.

   Vymazat
 2. Tohle všechno je 76 roku pryč. Německo se rozloučilo s fašismem, což se dnes nedá říci o Rusku, kde fašismus jen kvete. Dnes je Němec náš spojenec. Kdo tady operuje je jasné, pátá kolona Českých zrádcu podporovaná agenty z rus. velvyslanectví( už jen 15 dní ). Tady na webu NR, je do očí bijící, co se tady vyskytuje za protičeské šmejdy.Zvláště ti z líhně SPD,ze které pochází první český terorista!! SPD a KSČ dnes převzít moc, tak bude vše opakovat jak v padesátých letech, i ty popravy!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Běžče, pan Balda není terorista, nikoho neterorizoval, byl to jenom skandalista, který chtěl vyvolat protimuslimskou aferu, jako to dnes dělá Koudelka a spol. s protiruskou aferou Vrbětice ..
   Teroristé byli například našimi demokratickými klauny vyznamenaní Mašínové, kteří terorizovali a vraždili české občany ..
   Podle tvého názoru na terorizmus nás už tady dlouho terorizuješ svými blbostmi ..

   Vymazat
  2. Německo se nerozloučilo s nacizmem. Ten tam stále dříme. Až přijde na Německo opravdová krize, nacizmus opět vystrčí rohy. Ostatně, předsudečná nenávist, která ve svých spárech drží psychopata Indického, je poslední předstupeň nacizmu. Hloupost, nenávist, uměle vyrobený nepřítel (dříve židi a bolševici, dnes Rusko a vlastenectví), to je přímá cesta k nacizmu/fašizmu/pravicové totalitě. Vždyť podobní lidé, jako psychopat Indický, kteří se dostali na rozhodovací místa ve státě, zchromili naši demokracii a udělali z ní tu dnešní demokratůru. Závazného lidového/referenda hlasování se oni bojí jako čert kříže.

   Vymazat
  3. Kachna, problémem je to, že Stalin nejen že nevedl vyhlazovací válku proti podlidem a nezplyňoval je ve vyhlazovacích lágrech, ani nevyvražďoval obyvatele východního bloku, ale stál mezi vítězi jako lídr velmoci. Prostě průser, no. To si nemalé procento veřejnosti stále uvědomuje, takže ani úsporná snaha udělat ze Stalina šéfa všech vraždících monster se zatím nepodaří. A jestli někdy ano, ty se toho už nedožiješ.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. Kachna Stalin zabral ve svém okolí mnoho státu a přitom povraždil ty, kteří se postavili na odpor. Co Ukrajina, kde Stalin sebral veškeré potaviny a následek?? několik milionu mrtvých, co byly gulagy?? Všichni nepohodlní tam zkoncili a miliony lidí bylo pozabíjeno. Mrtví Ukrajinci, které nahradil rusem, ze kterého dnes pramení konflik na Ukrajině!

   Kachno, neustále tady pertraktuješ ty dávno vyvrácené hlouposti. Žádný útok na Ukrajince se nekonal a už vůbec se nevztahuje k dnešnímu konfliktu. Vždyť ty si v jediné větě odporuješ! Když nahradil Ukrajince po úmyslné genocidě Rusem, proč je kvůli tomu dnešní konflikt, když to tam je samý Rus? Napřed si rozmysli, co chceš napsat a až pak piš.

   A)
   Hladomor (1932-33) nebyl jen na Ukrajině, která měla tu smůlu, že byla prevážně zemědělská, ale v dalších oblastech SSSR. Postiženo bylo jižní Rusko, Kubáň, Kazachstan, podmoskevská oblast, Podněpří, Povolží... Konkrétně tento hladomor byl způsoben velmi špatně vedenou kolektivizací, kde svým neblahým dílem přispěli také noví zámožní vlastníci půdy, kulaci, kteří narazili na kolektivizátory. Jejich spory vedly k brutálním metodám, a to na obou stranách, a následně k nedostatku potravin. To se stalo zrovna v době, kdy ve světě zuřila dosud největší hospodářská krize, která následně vedla k válce.

   Hovadiny s genocidou si vymyslela ukrajinská poválečná banderovská emigrace ve spojení s americkou vládou.

   Největší dopady byly tehdy na oblasti Donbasu (ten, co je dnes Ukrajinci ostřelován za účelem vybití zbytku Rusáků) a to není ani dnes zcela ukrajinská oblast. Tehdy už vůbec ne, protože to bylo právě 8 let, co byla tahle čistě ruská země i s obyvately, velkými městy a průmyslem přiklepnuta USSR. Takže s tou tvoji rusifikací to je přesně naopak. Po hladomoru a druhé světové válce se tahle čistě ruská oblast ukrajinizovala.

   Pak Kubáň. Ta je i byla vždy ruská a je i dnes součástí Ruské Federace. A pak Povolží. To je taky Rusko a vždy bylo. Takže ani jedna z těch nejpostiženějších oblastí nebyla ukrajinská. Mimochodem, velký hlad byl tehdy i v Evropě a USA, a také zde se vyskytovaly případy kanibalismu.

   Pak byly další sovětské hladomory. Sice ani zdaleka ne tak hrozné, ale byly. A to během a těsně po skončení občanské války, k níž jsme přispěli také my a to tak výrazně, že nás za to zvlášť na Sibiři dosud "milují", a pak po druhé světové, během velkeho sucha, když byla v prdeli také celá poválečná Evropa. Představ si, že i tady byl hlad. A navzdory tomu, že kromě východního Německa, nebyla země totálně zničená jako v SSSR. Jen sucho. My jsme se velkemu umírání vyhli díky dodávkám obilí ze SSSR - měl bys za to být vděčný.
   I ta občanská válka se nekonala ve vzduchoprázdnu, ale po první světové válce a bolševické revoluci.

   Nikde nevidím ani náznak příkazu Stalina na genocidu Ukrajinců.

   B)
   A co mi uniká už úplně, jsou ty zabrané státy. Absolutně netuším, co tím myslíš, protože SSSR zůstal téměř ve svých hranicích. A nemusel. Naopak přispěli k polským ziskům na západě. A jestli chceš blemcat něco o území, které Poláci zabrali za Curzonovou línií, tak tě chci upozornit, že toto území se nazývá Běloruská republika a její obyvatelé Bělorusi a vždy patřila do Ruského impéria. Stejně tak Pobaltí bylo pred válkou součástí SSSR. Možná se jim to nelíbilo, ale Hitler je tehdy prostě prodal.

   Dnes je na území bývalého Ruského impéria vyprofilováno mnoho národních států, včetně Finska, které by jinak velmi pravděpodobnobně neměly šanci na svůj samostatný rozvoj. Škoda, že téhle možnosti nevyužili také Kurdové, když jim to bylo nabízeno. Arméni a Gruzínci se s velkou pravděpodobností vyhli vlastnímu holokaustu. A dokonce i dnešní Izrael má v případě totální nouze kam jít. Nemluvě o asijských republikách, které se tehdy pouze národnostně profilovaly...

   Takže kde jsou ty genocidy, zabrané státy, území, vraždy?

   Vymazat
  6. J.J. Velmi poučné, nejen pro kachnu.

   Vymazat
  7. INDICKÝ BĚŽČE 16. května 2021 8:55, žádný strach. Převzít to tady komunisti, nevím jestli SPD, vybombarduje nás hlavní spojenec jak zbytek Jugoslávie. Ani ty tanky nepošle. JiH

   Vymazat
  8. Germansky nacisti a japonci se nechovali jako lide,ale jako nepricetny sileny bestie a tak presne se s nimi melo zachazet.
   A se vsemi od te doby..
   Taky aby kazdyho presla chut neco takovyho opakovat.

   Vymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zase papal slimáčky a motolice mu řádí v hlavě????

   Vymazat
  2. Kachna, problém s Mašíny je ten, že oni považovali za komunisty kromě sebe patrně všechny, protože jaksi zabíjeli jen obyčejné obyvatele.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  4. IN + UN, nepřeceňujte se, vždyť z vás páchne jen lež, násilí a revanš. Právě to je živná půda pro fašismus. Já netrpím nenávisti k národům jako vy, mám přátelé jak v Německu, tak v Rusku. S vámi nechci mít nic společného i když jste asi Češi.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. Víš noune 12:07, oni prostě zabíjeli a já jim do hlavy nekoukal, proč to dělali. Ty jsi tvrdil, že vraždili komunisty, proto jsem, s malou ironií, použil slovíčko, že ty zabité patrně považovali za komunisty. Přece nechceš tvrdit, že to bylo 100% collateral damage?

   Vymazat
  7. Cim horsi bestie,tim vice je vitan v Usa a tim se stava nejvetsi pritel a spojenec Usa.

   Vymazat
 4. Prosím, nedávejte zde prostor českým náckům typu Unknown, Běžec a Rossolini. Oni opravdu nechtějí diskutovat, ale jsou to jen provokatéři, kteří maí nabourávat diskuse. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je naprosto zbytečné, všichni to vědí, ale Dvořák s tím vůbec nic nedělá, nakonec i přes ty sprosté nadávky s ním dokonce i diskutuje, a prý ho není schopen zablokovat. Buď je fakt tak neschopný, nebo s tím idiotem, Dr. Davidem diagnostikovaným DEBILem, v tom jede, s cílem zničit NR.

   Vymazat
  2. Forkie 16. května 2021 11:28, je mi líto, ale jste podobně omezený jak ti, vůči kterým se vymezujete. Pan Dvořák se pohybuje v mezích daných technikou, časovými možnostmi tak, jak je možné a jak považuje (předpokládám, že v dohodě s redakcí) za rozumné. Opačné názory než ty, které vám vyhovují, znát nechcete? Úroveň a vlastnosti oponentů, potencionálních protivníků, znát nepotřebujete? Co takhle obklopit se huriskami, nechat se lechtat peříčkem na bříšku? JiH

   Vymazat
 5. Opět se s nimi setkáváme, ale nepřicházejí znovu. Oni totiž nikdy neodešli. To se jen opět derou na výsluní. A jelikož jim nebráníme, postupují stále výš. A čím jsou výš, tím snazší mají další postup a my těžší obranu.
  Tím spíše se nikoho neptejme, jestli se smíme bránit, braňme se !

  OdpovědětVymazat
 6. Dnes tu pátou kolonu plnohodnotně nahrazuje pražská zdegenerovaná kavárna, zřejmě tam budou i ti zakuklení Němci. V minulých dnech jsem obdržel nabídku na objednání pamětní medaile Karla IV a tak mám už i tady pochybnosti zda v souvislosti s tou antislovanskou rusofóbií není i ten Karel IV zakuklený Germán. Samozřejmě v Praze je všechno možné, protože Praha je propojená přes americkou ambasádu na ty nejzhovadilejší agenty CIA, viz jakýsi zběsile nenávistný P.Kolář, milenec mluvčí pražské žumpy Witovské z ČT.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Němci jsou normální. Tj. směska. Chytří, hloupí, schopní, neschopní, mírní, agresivní... Zdejší borci patří mezi méně zdatné Čechy. Možná mají těžký život a řeší to agresivitou na webu.

   Vymazat
  2. 10:41
   Ubohý tatrankari,tou.patou kolonou jste právě vy, tobě podobní prorušti přisluhovači.
   Kavárnu vyzvracel zdegenerovaný eMAN z hradu,ve svém alkoholovém delirium tremens.
   Ty znáš nějaké agenty CIA osobně, těžko nymande. Pana Koláře si ty nulo neber do své huby, ten jasně a srozumitelně definuje ruského darebáka a teroristu a čirá TVOJE zoufalost je, spojovat pana Koláře s vynikající moderátorkou paní Witovskou, i kdyby to byla pravda, tak tobě může být jejich vztah naprosto lhostejný, s kým se taháš ty ?? Ubohá prošlá tatranko.

   Vymazat
 7. Kachno, ty nediskutuješ, ty mezi nadávkami vykřikuješ zkratkovitá hesla. Takhle to nejde. Viděl jsem jiné sígry, skvostné manipulátory, ty na ně nemáš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kde čteš moje nadávky, nadávkou jsi teď označil ty mně.
   Kdo je tady potom sigr.co.

   Vymazat
  2. Kachno, já přece nemůžu za to, že tě furt mažou, když přesáhneš míru. A vůbec jsem ti nenadával. Kdybych chtěl nadávat, tak napíšu, že seš kokot, ale proč bych to dělal?

   Vymazat
 8. Rusofobie, nohsledi z východu, známý skandalista Kroupa. Hamáček není debil. Ivan David odhaluje, co se kolem Vrbětic strhlo v Bruselu

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rusofobie-nohsledi-z-vychodu-znamy-skandalista-Kroupa-Hamacek-neni-debil-Ivan-David-odhaluje-co-se-kolem-Vrbetic-strhlo-v-Bruselu-664141

  Vzpoury generálů ve Francii a USA. Bude občanská válka, soudí Jaroslav Bašta

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vzpoury-generalu-ve-Francii-a-USA-Bude-obcanska-valka-soudi-Jaroslav-Basta-664140

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 9. A ZASE DVOŘÁKEM VŠE SMAZANÉ JAKÝ MÁ SMYSL NĚCO PSÁT JEN JEDNA PRAVDA SE TADY NOSÍ CO DVOŘÁKU!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prolhaný psychopate, zase něco napiš, aby si mohl být smazán, hlupáku!!

   Vymazat
  2. Žádnou pravdu nenosíš, jsi pouze prolhaný a psychopatický debil a panu Dvořákovi děkuji a bude to názor i mnoha jiných čtenářů, že tě tady pravidelně maže, odporný a prolhaný debile!!!

   Vymazat
  3. 11:12
   Jistí rudí SOUDRUZI,vymytym mozkem svojí vírou k Rusku,nejsou schopni pochopit a akceptovat jiný názor než ten svůj. Jasná ukázka takového IDIOTA jsi ty, starý, bezvýznamný proruský šmejd, bez špetky tolerance.
   Je štěstí, že vás rudých starých darebàku díky koronači vychcipalo celkem dost. Na Tebe ruský šmejde si soudružka s kosou už brousí zuby,neboj,taky se brzy dočkáš.
   e

   Vymazat
 10. Pane Dvořáku ptám se VÁS jak dlouho se zde na webu budou producírovat a rozesírat diskusi různí BĚŽCI A UNKOVNI?Jestli už konečně nezakročíte věřte že tím zmaříte myšlenku pana Davida vést seriozní web a diskutéři odejdou jinam.To je můj názor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už říkal Werich , že je blbost věčná, ale nesmí se nikdy přestat s ní bojovat!!!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. Milane Ondroušku 16. května 2021 12:22, Vy nechápete, jak cennou informací je, například, příspěvek Unknowna ze 16. května 2021 12:30 hod.? Nebýt toho, věděl byste vůbec, jaká hovada mezi námi žijí? Jak si to chcete připomínat? Abyste znovu a znovu věděl, s čím nezbývá než bojovat? JiH

   Vymazat
 11. Budeme-li se při hodnocení vztahů s Německou říší v dějinách držet reality - nemůžeme se splést. Na tom,že se nás mnohem silnější a vyspělejší říše snažila podřídit svým zájmům a s pomocí katolické církve a mizerné vlastní šlechty se jí to celá staletí dařilo - není nic zvláštního.
  Tak se Němci chovali v celé Evropě. Teprve po roce 1945
  po strašlivé válce kterou způsobili v součinnosti s Angličany,Francouzy a jejich bankami - dostali za vyučenou
  a zaplatili za své zločiny proti civilizaci. Nemůžeme se ale chovat jako oni a štvát proti Německým občanům, nemáme to ani v povaze. Nepotřebujeme cizí zem a majetek.Říše měla vždy své vedení a vládnoucí vrstvu,která ji vedla - vědoma si své převahy.
  A jsme u vlastních slabin - u "elit". Češi bohužel měli v historii kromě svých slavných osobností co mluvily Česky i revoluci proti zkažené církvi i vlastní šmejdy neuvěřitelného formátu. Na to musíme znovu myslet dnes, když opět zavedli celý stát do hajzlíku a udělali z nás zcela závislou zemičku, která už nevlastní ani svou vodu a nutí nás dělat vše v jejich zájmu - viz. energetika,bankovnictví,daně,školství,armáda, zbrojení, přijímání uprchlíků se středověkým náboženstvím atd.
  Nevolme ty "elity" co zde již vládnou 30 let. Volme vlastence a slušné politiky jejichž činy známe.

  OdpovědětVymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknown, jenže ten prvotní impuls k válce skutečně přišel s Mnichovskou dohodou. Hitler tak mohl tête-a-tête viděl ty strachem posrané zmetky, které slupne jako malinu. Pojištěné měl i Poláky, jimiž pohrdal a oni si toho ve své panské nabubřelosti a pocitu vyjímečnosti ani nevšimli. A nejen že zablokovali možnost nějaké akce proti anexi Čech a Moravy, ale sami se pokusili urvat pro sebe kus našeho území. Tím měl Hitler Evropu přesně tam, kde chtěl. Teď už jen ten prokletý SSSR, který byl hlavním cílem.

   Bylo jasné, že Stalin chápe, o co tady jde, jen bylo otázkou, jak se rozhodne. A Stalin se prostě na ty zbabělé a chamtivé zmetky vysral. S Německem spolupracovali už od 30.let, aby získali základní bázu znalostí, která jim utekla, když se zabíjeli v občanské válce, kolektivizovali, vyháněli buržousty a dělali jiné podobné bakchanálie, a teď měli velký problém, neboť válka byla evidentně za humny. Německo bylo pro Rusáky dobrou volbou z hlediska možností získat bez výzkumu poznatky o nových technologiích, protože měli díky Versailles koule ve svěráku.

   Z hlediska SSSR byla dohoda s Germány výhodná. Jednak získali Belarus a tím oddálili centrum od hranice útoku, útok se odložil, a to umožnilo SSSR, aby zuřivě zbrojil, zatímco Třetí říše požírala jeden stát za druhým. Tak byl SSSR lépe připraven. Oni věděli, že znovu potahne celá Evropa směr východ.

   Tomáš má samozřejme pravdu i s těmi bankami, protože bez prašulí by si Áda se svými soukmenovci ani neprdli, a ne ještě válka takového rozsahu. Válka prostě musela bejt, vždyť už během dohod ve Versailles řekl jeden z diplomatů: "Ten mír je tak špatný, že se nejedná o mír, ale pouze na 20 let koupené příměří". Trefil se skoro na den.

   Vymazat
 13. Sám jsi hlupec Uhovne. Svět se mění a ne každý prostitut placený za odvádění pozornosti dokáže reagovat na veřejnost a její zkušenosti s historií inteligentně a přesvědčivě. Takové blbce co se o to snaží - svět neviděl. Příběh začátku WWII jasně ukazuje kdo se snažil uplatit Hitlera a nasměrovat jej na SSSR po cestě přes polofašistické Polsko . Vždyť na tom není nic špatného,že se imperialistické mocnosti snažily popíchnout Hitlera proti SSSR. Co vás to účí ? - slez Uhovne z větve. - Má to tehdejší logiku. Jeden šmejd zrazoval druhého ve svém zájmu až nakonec vyhrál na čas ten nejhorší. Co je zajímavé - je to,že Hitlerovy fanatiky porazil SSSR za pomoci USA a to zachránilo i šmejdy v Anglii i Francii a Polsko tím bylo zachráněno před úplnou genocidou. A dnes už zase stojí
  frontu magoři okolo Ruska,které je kapitalistické jako oni
  a hledají důvod jak mu zařídit uvnitř barevnou revoluci nebo s pomocí fašistických Benderovců začít válku o Ruské území plné surovin. To je jedna z více variant. Připouštím že Uhovnaři ze Stohoven sázejí na propagaci "Ruské agrese" proti EU a USA protože Rusové chtějí nová území a vyzkoušet při tom své nové zbraně. Takže by 145 milionů Rusů - útočilo na miliardu v NATO,které je napěchované armádami,loďstvem a 100x silnějším letectvem. Jdi do hajzlu Uhovne. Lžeš jak ČT.

  OdpovědětVymazat
 14. Přes všechny historické problémy, si myslím, že schopnější rozvraceče diskuzí, než se tady vyskytují, nelze u nás koupit. Ti všeho schopní jsou na lépe placených místech ve státní správě, která roste a roste a roste. To jsou také voliči těch euroatlantických hodnot.

  OdpovědětVymazat
 15. Vše je jinak, uvědomte si to ! - Video - CZ titulky https://www.youtube.com/watch?v=28cakwRSBwc&t=34s

  OdpovědětVymazat
 16. anonyme 16. května 2021 18:06, Tadesco považujete za pozornosti hodný zdroj? Já zrovna ne. JiH

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.