Reklama

pondělí 31. května 2021

Svět ruskýma očima 613

Zajoch

31.5.2021

EU neprošla kovidovou prověrkou * Český prezident byl překvapen, že Rusko zařadilo ČR mezi nepřátelské země * Bělorusko to nehodlá nechat jen takJednotná Evropa už nebude mluvit jednotně


Jelena Pustovojtova
23. května 2021


Dnešní Evropská unie (ne samostatný kvazistát, ale jeho bruselská „hlava“) představuje 7 institucionálních orgánů řízení, 6 neinstitucionálních a 15 specializovaných agentur a výborů! V aparátě Evropské komise pracuje 36 tisíc lidí, v Evropském parlamentu zasedá přibližně 5 tisíc lidí, v Radě Evropy 3,5 tisíce, u soudu EU 2 tisíce, v Evropské centrální bance 1,2 tisíce, v ekonomickém a sociálním výboru 700 osob a ve výboru regionů 500 osob.

Shrnuto, úředníků EU je přes 40 tisíc a měsíčně stojí celkem 2645,17 EUR (první stupeň první kategorie) a až 18370,84 EUR (třetí, nejvyšší stupeň šestnácté kategorie). Pro srovnání: v aparátu ruské vlády pracuje 1545 osob.

Evropští úředníci nemají na starosti konkrétní oblasti ekonomiky členských států. Jsou to vůdci. A výsledky jejich vedení jsou viditelné natolik, že státní ministr pro záležitosti Evropy Roth říká: „Ztratili jsme („za rok s covidem“) u členských států velkou část důvěry.“

Důvěru v EU ztratily především Polsko, ČR, Slovensko a Maďarsko, tedy Visegrádská čtyřka. Čtyřce nejde pod vousy to, že jim „bruselská mašina“ vnucuje principy, na které nejsou tyto země uzpůsobené. A Dánové, Francouzi a Němci (stará Evropa) nejsou nadšeni, že 15 až 20 % HDP zemí čtyřky jde na úkor rozpočtu EU, to znamená jdou z jejich splátek. Jestliže v Bruselu zvítězí francouzská idea „dvourychlostní Evropy“, potom se s mladou Evropou nikdo o příjmy nadále dělit nebude.

V tomto období předsedají Radě EU Německo, Portugalsko a Slovinsko. Usilují o vytvoření ještě dvou „mechanismů ochrany a upevnění svrchovanosti práva v evropském bloku". Jedním z těchto mechanismů je regulování přístupu k peněžním fondům EU v závislosti na uznávání svrchovanosti práva (rozuměj unijního a nikoliv národního). Proti Maďarsku a Polsku vede Brusel vyšetřování, viní je z porušování principu dělby moci a z diskriminace politických oponentů a menšin. Mechanismus číslo 2 musí stvořit dialog o právu, podle Bruselu „otevřený, pozitivní a konstruktivní“.

Jednoduše řečeno, musí být možno přijímat opatření kolektivního jednání vůči „rušitelům“ v EU. Roth se odvolává na mýtickou pandemii a tvrdí, že „nyní je svrchovanost zákonů nejdůležitější“. Jenže na pandemii jako něco reálného se dnes odvolává kdekdo a ve všem.

V květnu schválili evropští úředníci nový „mechanismus občanské ochrany“ v EU. Podle rezoluce Rady EU „mechanismus a upevnění občanské ochrany umožňuje se lépe se státem připravit na přírodní nebo technogenní katastrofy a rychle na ně reagovat, i když jde o takový případ, jako je současná pandemie“. Částka pro zabezpečení procesu byla pro úředníky stanovena na 1 miliardu EUR, čtvrtina z toho na období 2021 až 2027.

Brusel chce předvést svoji „profesionální zdatnost“, když neviditelní páni „diskursu“ vyvolávají ve veřejnosti strach a chtějí přijmout mobilizační opatření. Jelikož nikdo nechápe, co přijde dále, členové EU zapomínají na „otevřené hranice“ a dělají dosud to nejjednodušší – jeden od druhého se oddělují plotem, jako Německo nebo Belgie. Ale také obviňují partnery z EU z nedostatku solidarity, tak jako Itálie. Ministr vnitra Portugalska Cabrita pojmenoval květnatě mechanismus občanské ochrany „emblémem solidarity EU“, což nevadilo jeho zemi, aby se dostala na první místo v Evropě v šíření nemoci.

Brusel urazila společnost AstraZeneca, která EU podvedla svojí vakcínou. Mluví o obavách z toho, že „liberální demokracie je v nebezpečí a … evropské demokracie jsou připraveny z ní vystoupit“, že „autoritářští vůdci z východu aktivně podkopávají liberálně demokratické hodnoty a instituce v některých zemích EU“. V Bruselu by chtěli lidem vrátit víru v demokracii a tvrdí: „musíme od základu zrevidovat to, jak naše demokracie pracuje“. Je vidět, že ve všem, co se děje, je politiky víc než medicíny.

Ve Štrasburku byla otevřena Konference o budoucnosti Evropy, na které budou v nepřítomnosti po celý rok probíhat diskuse. To znamená, že bude k ničemu. Euractiv napsal: „Musíme si přiznat, že nebudeme geopolitickým hráčem, jakým bychom být chtěli, pokud Evropa na mezinárodní scéně mluví několika občas protichůdnými hlasy.“ Jak jinak? Cožpak to není slyšet, že jednotná Evropa už nemluví jednotným hlasem?

Převzatzo z Fondsk.ru

***


Igor Korotčenko: Praha vs Moskva. Jak v ČR „prospali lekce odvahy“


Inna Novikova
27. května 2021


Prezident ČR se omluvil za bombardování Jugoslávie aliancí NATO v roce 1999 a byl překvapen, že Rusko zařadilo Českou republiku do seznamu nepřátelských států. Mohlo by se říci, o jaké to jde spojení s našimi učebnicemi, ale ono je. O všem promluvil Igor Korotčenko, šéfredaktor časopisu Národní obrana.

Český prezident se hodně podivil, že je ČR v Rusku zařazena mezi nepřátelské země, urazil se a řekl: nejsme vůbec vaši nepřátelé. Zároveň se omluvil za bombardování Jugoslávie v roce 1999 a řekl, že ze své duše sňal velkou zátěž, kterou nesl skoro třicet let. Za omluvou obvykle následují nějaké činy, kompenzace. Samozřejmě, Zeman je prezident malé země, i když člena NATO. Ač říká mnoho rozumných věcí, není bohužel dost mocný.

Zeman v ČR nic moc nerozhoduje. Je to postava bez skutečných pravomocí. ČR není prezidentská republika, ale parlamentní. Jedná se o prohlášení politika, jehož váha je na české politické scéně malá. Takže zde jsou to jen slova politika bez reálných pák na vládu. Je to podobná situace jako u anglické královny.

Prohlášení anglické královny sice nejsou častá, ale mají velkou váhu.

To je pochopitelné. Ale přesto mají prezidenti Izraele, ČR a Arménie v mnoha případech postavení dekorační a nemohou ovlivňovat události, obzvláště ne politiku, a to ani zahraniční politiku státu. … Takový je ústavní systém těchto států. Laskavá Zemanova slova jsou zase jen laskavá slova. Ale současný kurs ČR je bohužel k Rusku nepřátelský. Samozřejmě je to divné. Prahu jsme zachránili před zničením. Pouliční boje při osvobozování se vedly jen sovětskou pěchotou, bez použití těžkého dělostřelectva a letectva, protože jsme chtěli zachránit lidi i město.

Maršál Koněv chtěl uchránit a za to byla zaplacena vysoká cena – životy našich vojáků. A nyní jeho pomník odstranili.


Samozřejmě, sovětští vojáci zahynuli pro záchranu tehdejšího Československa. A za několik desetiletí nynější vláda a obyvatelstvo buď většinou zapomněli, nebo na to, co pro ně naši vojáci udělali pro záchranu jejich země, nechtějí vzpomínat.

Vyrostla generace, které o tom nic neřekli, takže mnoho z nich nic neví. U nás je to stejné. Nedávno dokonce prezident Putin mluvil o našich učebnicích. … Nyní existují tisíce učebnic. Nato ministerstvo školství zkontrolovalo učebnice historie. V mnoha z nich nebyly informace o pevnosti Brest, o obraně Sevastopolu, o bitvě u Stalingradu a o dalších významných událostech Velké vlastenecké války. Jak potom mluvit o evropských zemích, na které činí nátlak USA.

Naše ministerstvo zavedlo Jednotnou státní zkoušku, vtloukání do hlavy a mechanické biflování. Ve výsledku nedochází k rozvoji žáků jako myslících lidí.

Fakticky věnují pozornost jen třem předmětům, které se musejí naučit na Jednotnou státní zkoušku.

Ve škole nevychovávají občana a patriota, ale jakéhosi pracovníka, který se potom musí začlenit do jakési kontury a pracovat pro nadhodnotu těch společností, kde budou jeho práci potřebovat. Je to škodlivý systém. Jak je to možné, nikdo tento systém nekontroloval? A není nikdo, koho by bylo možno se zeptat? … V každém případě je potřeba brát to lepší ze sovětského systému vzdělávání.

Nyní vystoupila rodičovská organizace s důležitou iniciativou na změnu Jednotných státních zkoušek a na návrat k normálním zkouškám, které stále dávají člověku určité představy o světě – realističtější a širší než ty současné. Myslíte, že to lze udělat v blízké budoucnosti?

Ta otázka patří vedení státu. … V naší zemi je ve skutečnosti proveditelné všechno, i boj s korupcí, nikoliv imitace tohoto boje, pokud je politická vůle.


Existuje tuhá vertikála moci a pružní realizátoři


Jestliže máme tuhou vertikálu moci, mohou být libovolná řešení rychlá a mohou se účinně realizovat. Samozřejmě záleží na vykonavatelích, ale hlavní otázkou je politická vůle. To je hlavní problém. Reforma školství je skutečně velmi potřebná. A není v ní nic složitého. Je potřeba se vrátit k dřívějším prověřeným standardům. Možná by mělo smysl zavést speciální kurs v rámci lekcí historie a zpracovat zvláštní učebnici Velké vlastenecké války Sovětského svazu.

V Sovětském svazu byly lekce odvahy Zarnica (blýskání) a mnoho dalších a velmi potřebných věcí. Není třeba nic vymýšlet.

Ano. Tím spíš. Říkají, že do učebnic není možno vtěsnat tolik materiálu. Tak je potřeba vypracovat doplňující materiály.

Převzato z Pravda.ru***

Není to málo: Bělorusko začalo odpovídat na sankce EU a Ukrajiny


Ljubov Stěpušova
28. května 2021


Bělorusko začalo odpovídat na štvanici EU a k ní se připojivší Ukrajiny kvůli zadržení extrémisty Prataseviče.

1. Tisková služba generální prokuratury oznámila 28. května, že zahájila trestní stíhání starosty Rigy Stakise a ministra zahraničí Lotyšska Rinkevičse za incident s běloruskou státní vlajkou na mistrovství světa v hokeji. Úřad informuje, že lotyšští občané jsou podezřelí ze spáchání úmyslného aktu směřujícího k vyvolání národnostní nenávisti z důvodu národní příslušnosti. Úřad zdůraznil, že taková urážka státní symboliky Běloruska ponížila národní důstojnost Bělorusů. Jedná se o porušení části 3, článku 130 trestního zákoníku Běloruské republiky, za které je trest odnětí svobody v délce 5 až 12 let.

2. Ředitel ukrajinské konzultační skupiny A-95 Kujun v pátek 28. května uvedl, že Bělorusko zastavilo dodávku benzinu A-95 na Ukrajinu. Přitom toto palivo na Ukrajině představuje 50 % její spotřeby a jde o 80 % dovozu veškerého benzinu. Podle údajů cenové agentury Argus se dovoz běloruského benzinu na Ukrajinu zvýšil v roce 2020 o 23,1 %, to je o 160 tisíc tun více než v roce 2019. Ukrajinského spotřebitele tak čeká nedostatek benzinu a růst jeho ceny.

3. Obchodní zástupce Ukrajiny Kačka oznámil, že Bělorusko zavedlo režim individuálních licencí pro dovoz řady ukrajinských výrobků. Jedná se o cukrovinky, čokoládu, šťávy, pivo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, tapety, toaletní papír a obaly, cihly, keramické dlaždice, skleněné ampule, zemědělské secí stroje, pračky a nábytek. Kačka řekl, že rozhodnutí bylo schváleno Radou ministrů Běloruska dne 26. května. V platnost vstoupí 10 dní po uveřejnění a je s ním počítáno na 6 měsíců. Zkomplikuje to vývoz a ukrajinské výrobky se stanou v Bělorusku nekonkurenceschopné.

4. Rosaviacia (Federální agentura letecké dopravy) varovala zahraniční letecké společnosti o možném prodloužení doby k získání povolení letů přes Rusko. Je známo, že Air France a Air Australia nemohly operativně dohodnout nové trasy pro lety do Moskvy, takže bylo několik letů zrušeno. Mluvčí Kremlu Peskov zdůvodnil odmítnutí žádostí jako čistě letecký problém – přetížení koridorů pro průlet civilních letadel. Je to v podstatě sankční odpověď Moskvy na nátlak vůči Minsku.

Eurokontrol oznamuje, že kvůli zákazu přeletů vzdušného prostoru Běloruska bude 100 každodenních letů z EU a Británie létat o 40 námořních mil více, přitom se nejefektivnější trasy povedou přes Pobaltí. Změna trasy kvůli odklonění od Běloruska může prodloužit průměrnou dobu letu o 30 minut.

Běloruský předseda vláda Golovčenko varoval, že sankce ze strany Západu budou znamenat odvetná opatření – embargo na dovoz a omezení tranzitu. Opatřeními ze strany Západu má být zejména zákaz tranzitu plynu plynovodem Jamal – Evropa, vývozu draselných hnojiv a nákupu běloruských dluhopisů.

Dne 26. května řekl Golovčenko, že Bělorusko může v odpovědi na nové sankce Západu uvalit embargo na dovoz a omezit tranzit .

Převzato z Pravda.ru

27 komentářů :

 1. Souhlasím ať si udělají dvourychlostní Evropu ono to stejně tak je chudý a bohatí a nám dají s jejich experimenty pokoj. Bohužel o 2 sv se neučí a dnešní mládež to nezajímá a pro západní politruci o dějinách lžou. Bělorusko je suverénní země a nemusí před nikým panáčkovat jak Česko.

  OdpovědětVymazat
 2. V posledním převzatém článku z pravda.ru - Bělorusko začalo odpovídat na sankce EU a Ukrajiny - je asi chyba v překladu
  ..
  Asi v logice opatření proti sankcím Evropy by mělo být napsáno správně :
  Opatřeními proti straně !!! (je uvedeno ze strany) Západu má být zejména zákaz tranzitu plynu plynovodem Jamal – Evropa, vývozu draselných hnojiv a nákupu běloruských dluhopisů.

  Bělorusko přestává dodávat benzín Ukrajině, na řadě logicky bude Evropa ... Bělorusko v odvetě na Evropské sankce přeruší smluvní tranzit plynu plynovodem Jamal z Ruska a Rusko neobnoví Evropě smlouvu pro tranzit plynu přes Ukrajinu, které platnost má končit v druhé polovině letošního roku ..
  To bude ten správný Evropský ekologický Zelený úděl v příští zimě ..

  OdpovědětVymazat
 3. Prolhaná EU ! Evropa není jednotná ,ale exklusivní pro staré struktury.Prezidenta Zemana tlačí svědomí ,proto ta omluva Srbsku.Dočkáme se také omluvy za jeho lži o socialismu ? Bělorusko i Rusko začínají jednat proti EU stejně jak proti fašizmu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne 17/17 pan byvaly presidet ODS rikal,ze se pirati chteji jmenovat

   NOVI KOMUNISTI tak nam tu nelzi,ze Spartak je spatny,pockej az odstrani clenove KSCM od valu jejich poplantanou verchusku a objevi se tu mezi nami a daji ti kapky neomorxisto.
   Uz jsi navrhl vedeni piratu,aby dali do sveho Programu MULTIMILIONARSKOU DAN jak parnik,co?

   Vymazat
  2. Kdyz se jeste nikdo nezminil..
   Problem nuceneho pristani z duvodu siriciho se terorizmu.
   Nad statem, ve kterem probehla revoluce a s ni civilni valka a anarchie radenim fasistickych oddilu..
   Jiz pres sedm let vysetruje Holandsko sestreleni letadla nad Ukrajinou.
   Kdyz letadlo bylo ,prinuceno operatory na U.letisti v soukromem vlastnictvi miliardare Kolomojskeho, prinuceno zmenit svuj kurs, do smeru ,kde potom bylo sestreleno. /Na rozdil od Rynair/.
   Zjistilo se ze baterie Buk, to nezavinily z uzemi Donbasu. Za celych sedm let a hodne hojneho zapirani.Protoze .
   Kdyz to neudelali, rusove tak nikdo.
   Letadlo "pristalo" tragicky,na nasledky rozkazu zmeny smeru. Nikdo neprezil..

   Vymazat
 4. Imperia jsou predevsim natoislam, aby napadaly a okupovaly sve sousedy,dale kolonizovaly,/nic takoveho jeste neskoncilo a kdyz jsou imperia je kolonizace/,udrzovaly sve populace ve sjednocennem strachu a pachaly nescetne zlociny ,vedly valky ,nez se rozpadnou..
  Treba Velka Britanie,stale se zmensujici, ted o Skotsko a brzy Irsko a neni divu ani,kdyz kralovna je taky neco jako prskavka na vanocnim stromku, ale svym podanym se zatracene prodrazi chamtivosti v desitkach milionu rocne + navic s rodinou parazitickych zdegenerovanych sasku..
  40 tisic zlodeju, prizivniku zvanych uredniku, vlastne jeste vladcu,vlastne predevsim bacharu v tom kriminalu zvanem EU, nad vladami dalsimi az k totalnimu prevladnuti, to tady jeste nebylo a podporuje znacne zaruceny osud imperia ..To vesti zase jako drive ,podobne hladmory nasili ,valky, bidy a smrt.
  Vetsinou potom taky proto,protoze dojde i ta zbidacena populace a neni kdo by vsechny bachare uzivil..
  Kdo neni jeste vlada at se prihlasi..
  To vysvetluje tu absurdni anarchii a rizeni bacharu sem tam neceho, tvrde trestajici chaosem..
  Vychodni a stredni narody imperia, uz jsou vyplundrovane tak co s nimi..
  Jako dalsi okupace EU,pribyl zdarne vladnouci Covid a dalsi tanec miliard jako obvykle nema konce..
  Ktere vladnouci bachari prihravaji sobe a korporacim.
  Jako Rakousko-Uhersko,Hitler, EU a NATO, taky napadlo teroristickou valkou Jugoslavii..
  A pripravuji se dalsi napadeni a valky. Mezitim, po vzoru tech za vodou se vsemozne pustosi vlastni narody imperia , protoze konec a sebevrazedny je nedaleko a zadne imperium ani uniknout svemu osudu nemuze..
  A vyvaznou zase bez jedineho trestu..Absurdni jsou ty..
  Omluvy jsou platny asi tak jako mrtvymu zimnik..
  Prave tak jako..
  Kdyz vas nekdo vystrili s celou rodinou a pak prijde k vasemu hrobu, se omlouvat.
  Jediny reseni, ktery se ignoruje uspesne, je nepachat zadne zlociny ,ze vseho nejdrive a za vsech okolnosti !!!
  Treba se nezaclenovat do imperii,kdyz to vede prave do tech zlocinu. A protestovat,kdyz nic jineho..

  OdpovědětVymazat
 5. Nikdy, nikdy nemuzeme splatit nas "dluh" Rusku.
  Zaroven nacisti a dalsi v Evrope ,nam nikdy nemuzou zaplatit "dluhy" ,do kterych nas uvrhli.
  Pryc z naveky silene Evropy je jedina spasa..Kdyz.
  Jeste zbyvaji normalni Slovani na spojeni s nimi jako posledni zachranu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17/10 unknovne priteli,uz mate v piratskem Programu pozadavek vraceni reparaci

   z valky s Nemeckem,aby jsme si za 3,6 dluznych trilionu nakoupili u nasich spojencu kvalitni zbrane AK USAA a treba i ponorku,aby jsme mohli zachranit rozpadavajici se NATO,mluv nestydo slez z te lampy vidime te!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Pase, s tím dluhem Rusúm, ale i dalším sovětským národúm, bych souhlasila.
   Ale jedna věc jsou lidi a druhá věc jsou vlády. A sovětská vláda to s námi nemyslela vůbec dobře, šlo jí o proniknutí do střední Evropy a nastolení jejich pravidel, to musíte uznat.
   Řekla bych, že jsme za tu pomoc krvavě zaplatili, nejenom popravami téch, kteří si změnu režimu nepřáli, ale i zničením životů tisícú dalších.
   Žili jsme v zadrátované ohradě, byli jsme majetkem komunistů a střílelo se ostrými, směrem dovnitř.

   Vymazat
  4. Videt veci v jejich skutecne podobe..
   Kdyz uhel dopadu..
   Mila H. ,jak to soveti mysleli s nami navzdory mnoha nazorum, jako je ten vas, predevsim ,opakuji predevsim snad by pomohl trochu vetsi obrazek situace,/think Big/, tehdy, neco premysleni co si mysleli, a nejen mysleli, aby zabranili dalsim fasistum v dalsich valkach zase smerem na vychod a to se zdarilo..
   Uznat ,neuznavam ani trochu.
   Vymrstila se na ne a bez meskani / a na nas/, aspon ta Studena..
   Aspon litali zapadni bombardery s atomovyma bombami, vsude v Evrope. Ale dal nemohly.
   Ze s Hitlerem vsecko skoncilo to je ponekud nezdrave pomysleni..
   Pocitam jinak,ze by jste tady taky nebyla..Kdyz.
   Destnik proti atomovym bombam jeste nebyl vynalezen.
   Mezi odbojem proti nim bylo nejen spousta hlupaku ,zaslepenych idiotu ,dobrodruhu za kazdou cenu vitajici prilezitost a dokonce s podporou hromady dolaru, kteri si provokovali vice nez dost, na sebe a take psychopatu dnes vyznamenavanych za vrazdy ceskych lidi..Nektere jsem znal..
   Kdo zije ve skleniku, nemel by aspon kolem sebe hazet kameny..Kdyz ty cestne a poctive ,mezi nami,je tak snadne casto oklamat.
   A zalezitost videt nektere ty"odbojare" aspon dnes..
   Kdyz povahu "kamenu" doufam jiste znate..
   Zachovejte take sebe, treba omezenim hazeni o trochu dyl..Kdyz
   Bombardery a vice jich opet poletuji kolem..A.
   Kdyz sovety vystridali v Rusku jini..Ale.
   S podobnymi snahami.
   Kdyz druha strana vede veci opakovane zase aspon do dalsich Mnichovu s pomoci tech "nespokojenych"..
   Pozn. Malokdo byl vice pronasledovan zfanatizovanymi komunisty aniz by stacil jen neco pronest,nebo udelat ,nez ja..
   Take diky tomu falesnemu prozapadnimu a nemene krvavemu a vrazednemu "odboji"..
   Vedenemu za dolary a plne pytle zlata, mimo zminenych zbrani..
   Vase zadratovana ohrada pak,mela vyznam na obe strany..A kdyz nebyla jako v NDR , nasledovalo donuceni ji poridit..
   Aby ubylo tech s temi umysly..
   Prave na nas. Obyc lidi..Kteri byli vzdy prvni na rane..
   Videt veci jak jsou a byly ,je celkem zalezitost mechanickeho mysleni a brzy nedela potize a naopak..Usnadnuje lecos.A zaroven zatezuje.
   Kdyz uhel dopadu se taky nerovna uhlu odrazu...

   Vymazat
  5. Helanov31. května 2021 21:48, nechápu, jak můžete napsat "sovětská vláda to s námi nemyslela vůbec dobře". V mocenské politice není otázkou, kdo to s námi jak myslí, ale to, co nám kdo umožňuje nebo znemožňuje. Pokud je na vybranou, měla by mít přednost strana co nejméně vzdálená našim národním zájmům. Jak to s námi kdo myslí je předem jasné. Tak, jak to vyhovuje jeho mocenským zájmům. JiH

   Vymazat
 6. 17/00 unknovne bezvyznamne blaboly rusa nikoho nezajimaji

  tady vsichni vidite rust "nadlidi"do nebe z ranku Piratisek,kteri nejen vi vse,ale i uz zajistili vsem svym spoluobcanum brzke odevzdani otisku prstu,tj vsichni obcane jsou vlastne podle nich zlocinci,oni prevzali i ideologii NADLIDI SS,kteri budou v budoucim koncentraku CR mozna i rozhodovat,kdo musi umrit(zastavi mu na plastik karte NZP prijem )5000 koñur na nakup susenych ponrav z jejich zeleneho,de fakto hnedeho udelu.

  No drazi volici neberte to,kdyz volbou si vystavite listek na jizdu do pekla,aby jste nemuseli pod tim jejich kotlem setrit na uhli a i to vam tak zdani,ze nestacite brecet a trast se strachem!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 7. Jo v TITANIKU lidé na horních palubách tancovaly a hodovaly, když už v podpalubí lidé umíraly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protoze nebylo dost zachranych clunu v bezohledne soutezi pobit konkurenci a vydelat zisky a aby se elita zachranila, zamkli se vsichni cestujici, ti dole v levnych kojich ,aby se nahodou taky necpali do tech clunu, protoze jejich postaveni urcilo, ze ty cluny nesmely byt vubec pro ne..A.
   Museli byt utopeni jako kotata..
   Neda se rict ,ze by se to porad neopakovalo..
   Zamykani covidem a ockovanim tech v podpalubi neni nic jineho..

   Vymazat
  2. Paw 1. června 2021 0:56, Vaše schopnost smíchat cokoli s čímkoli je až omračující. JiH

   Vymazat
 8. Nechci si hrát na chytrulína, ale vždy jsou dva jeden je zloděj a druhý okradený, jak mezi lidmi, tak mezi státy. Jde o to chtít a umět se bránit. Neberu zdůvodnění, že jsme malí a potřebujeme spojence či bratra ve zbrani. Jsou i menší státy, které svou neutralitu uhájili a mají. Po 40ti letech závislosti na Rusku, jsme se jen otočili o 180° a jsme ještě závislejší. Výprodej státu se maskuje jako nutnost daná globalizací, ale to je jen výmluva.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to dáno naší geografickou polohou. Jsme na rozhraní dvou kultur a mocní nás vždycky budou považovat za svůj zadní dvorek.
   Nikdy nebudeme tak bohatí , ´ abychom si mohli dovolit být neutrální , jako Švýcarsko. Kde mají všichni ulité prachy.
   Fakt je, že Sověti nás ekonomicky moc neždímali, byli jsme tak trochu jejich výkladní skříň. Vlastně jsme měli vyšší životní úroveň, než obyvatelstvo v SSSR.
   V tomhle ohledu jsme na tom dneska hůř, skončila soutěž mezi dvěma systémy a Západ už výkladní skříň nepotřebuje. Má nás na háku.

   Vymazat
  2. Paní Helenko,
   nechme stranou uran zadarmo, naši orientaci na těžký průmysl, hlavně ocel na hlavně zbraní a pro nás nevýhodné restrukturalizace lehkého průmyslu (nspř.šicí stroje). Navíc zcela jistě byly politické procesy inspirovány Stalinem. Netvrdím,že to vše bylo příkazem z Ruska, často se jen naší snaživci toužili zalíbit, stejně jako dnes. Proti obyčejným ruským lidem nemám nic, spíše naopak protože vím, že minulé století zaplatili za celou Evropu.

   Vymazat
  3. Adonisi, většina uranu pocházela z německé strany Krušných hor. Lze se o tom dočíst v knize
   Lepka: Český uran (asi stovka stránek, vedou veřejné knihovny)

   Vymazat
  4. Je mi vskutku záhadou proč byl následující komentář smazán. Dávám ho znovu:
   „adonis 1. června 2021 9:23 je schopen posoudit potřeby rozvoje a požadavky na čs. průmyslu po Druhé světové válce. Neví např., že automobilový průmysl byvší NDR, byl limitován nedostatkem oceli, takže musela být vytvořena technologie, která "ustrojila" Trabanta. Nevím, jak by se čs. hospodářství bez těžkého průmyslu, bez oceli, které byl po Druhé světové a ve východním bloku ještě dlouho potom nedostatek, mohlo rozvíjet. I První republika měla svoje Kladno a Ostravu. K mnohem menší a užší produkci a Slovensko téměř bez průmyslu. JiH

   Vymazat
  5. Pane Šmíde, v uranu s vámi nemám sporu.

   Vymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 10. Pan prezident má, podle mne, blikance, někdy i jasnozřivé.
  Ta omluva Srbům se mi líbila , i když nemá ofiko žádnou hodnotu.
  Zahraniční politiku určuje parlament, potažmo vláda ale i tak to bylo milé.
  Divit se, ze jsou na nas Rusové naštvaní , to snad nemyslí vážně. Bodejť by nebyli, na základě obskurních důkazů z nich děláme teroristy.
  Co se stalo ve Vrběticích?
  Nějaký týpek tam skladovat třaskavý arzenál a ono to bouchlo.
  Zahynuli dva nevinní lidé, těch je mi samozřejmě líto.
  Ale na druhou stranu, kdyby se ten matroš dostal na místo určení, tak by těch mrtvol bylo rozhodně víc, než jenom dvě.

  OdpovědětVymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 12. Vážená paní Helanov,
  z nalezených obalů se bojující strany domnívají, že ten materiál se tam skutečně dostal. Navíc po prvním výbuchu nastoupila nejpřísnější opatření ke sledování pohybu osob a materiálu , načež následoval výbuch druhý. Na Českou republiku, jakožto garanta legálního pohybu zbraní po území státu to nevrhá dobré světlo.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.