Reklama

středa 5. května 2021

Západ nám zakázal myslet, abychom se nevzbouřili

Profesor Ivo Budil

5. 5. Parlamentní listy - rozhovor

CIVILIZACE A MY „Lidem musí být znemožněno si představit alternativu, která by je inspirovala ke vzpouře proti současným nedůstojným podmínkám,“ hodnotí filozof Ivo Budil přístup západní Evropy k nám, národům, které podle něj prohrály ve studené válce. Západu jako celku podle profesora Budila přitom hrozí, že podlehne nástupu mimoevropských národů, jež si reklamují pozici, kterou měly ještě do 17. či 18. století. Naše budoucnost je podle Budila na Západě, který musíme obrodit. „Buďme jako Konstantinopol, do níž se z rozvráceného Říma přesunulo ohnisko klasické civilizace a vydrželo zde ještě tisíc let,“ řekl filozof doslova ParlamentnímListům.cz. Máme jinou cestu než Rusko, nicméně nemáme se nechat zaplést do zbytečného konfliktu s ním.

Zahleděl se Západ příliš do sebe a je nyní překvapen razancí Východu, a to nejen v hospodářské oblasti?

Západ spíše není schopen střízlivě zhodnotit svoji situaci a vyvodit z toho odpovídající a potřebné kroky. Ve světě neustále probíhalo a bude probíhat soupeření mezi různými civilizacemi, státy, národy, etniky či kmeny o zdroje a životní prostor nebo jednoduše o prestiž. Kdyby toto naši předkové nechápali a předem by vzdali bitvu u Poitiers, Vídně nebo Lepanta, západní společnost by dávno zanikla. Každá civilizace, která dnes existuje, byla vyvzdorována a vydobyta na úkor jiných, jež nepřežily. Od sedmnáctého a osmnáctého století Západ příznivou shodou okolností vyvinul ohromnou intelektuální, hospodářskou a vojenskou sílu, která doslova paralyzovala obrovská asijská impéria, Persii, Osmanskou říši, Indii Velkých Mughalů nebo Čínu.

Toto ochromení skončilo. Mimoevropské národy si osvojily moderní technologii a výkonnou ekonomickou základnu a snaží se znovu získat postavení, jež jim ve světovém systému kdysi náleželo. Pokud Západ tuto hrozbu a výzvu nepochopí, podlehne. Nikdo nemá slitování se společnostmi, které se rozhodly věnovat zahálce, marnotratnosti či ztratily smysl pro realitu. Koncem prvního tisíciletí se hospodářsky pravděpodobně nejrozvinutější oblast tehdejšího světa nalézala ve Střední Asii na území dnešního Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a severního Afghánistánu. Stačilo několik vážných historických chyb a selhání místních elit a tyto kdysi vzkvétající a blahobytné končiny se staly ztělesněním zaostalosti, chudoby a ničivých konfliktů. Záleží čistě na politické vůli a rozhodnutí obyvatel Západu, zda zabrání podobnému vývoji i na našem kontinentu.

Jak je na tom podle vás potenciál střední Evropy a postsovětských zemí? Jako by poněkud ztrácel kadenci...

Uvědomme si, že z geopolitického hlediska zmíněné středoevropské státy prohrály studenou válku, jakkoliv jejich obyvatelé mohli chápat události roku 1989 jako osvobození od komunistického totalitarismu. Nenásledoval žádný Marshallův plán či podpora „hospodářského zázraku“ jako v Japonsku, Jižní Koreji nebo Tchaj-wanu v rámci americké strategie zadržování komunismu. Úmysly Západu byly tentokrát dost odlišné. Došlo k začlenění střední Evropy do západního hospodářského systému v postavení periférie s omezeným samostatným rozhodováním v ekonomické a politické oblasti. Výsledkem byla dlouhodobá a záměrná neschopnost středoevropských společností dosáhnout takové produktivity a hospodářské výkonnosti a síly, aby se staly skutečnými konkurenty západních zemí. Takzvaná konvergence neprobíhá v důsledku impozantního rozvoje střední Evropy, ale spíše stagnace a úpadku států typu Itálie, Španělska, Řecka, Portugalska, Belgie či Francie.
Jedním z projevů periferní či polokoloniální pozice zemí bývalého východního bloku je trvalý úbytek obyvatelstva, jehož počet poklesl například v Pobaltí či v Bulharsku za třicet let až o jednu třetinu. Nikdo se raději neodvažuje přesně spočítat, kolik lidí doopravdy zůstalo žít na Ukrajině. Česká republika je jedinou zemí, v níž se množství obyvatel od pádu komunismu zvýšilo. Velmi nebezpečnou strategií, jímž jsou takzvané postkomunistické společnosti udržovány v područí, je ideologické spoutání myšlení a jazyka, dobře známé z praxe totalitních režimů. Lidem musí být znemožněno si představit alternativu, která by je inspirovala ke vzpouře proti současným nedůstojným podmínkám. Ti, kteří by intelektuálně vybočili, jsou vystaveni stigmatizaci, perzekuci a občas až neuvěřitelně hystericky vyhroceným a agresivním mediálním výpadům.

Potenciál střední Evropy vyplývá z její schopnosti osvobodit zdravý rozum, smysluplnou a produktivní práci a stanovit nosné národní zájmy a politické cíle. Prakticky nic z toho, co se nyní odehrává v západní Evropě a Severní Americe, pro nás nemůže představovat žádoucí vzor. Následovali bychom trajektorii úpadku. Zdroje obnovy se nacházejí pouze v naší tradici, píli, vytrvalosti, cílevědomosti a intelektu. Buďme jako Konstantinopol, do níž se z rozvráceného Říma přesunulo ohnisko klasické civilizace a vydrželo zde ještě tisíc let.

Pro mnohé je EU něco jako RVHP. Pro zainteresované „mana nebeská“, pro odpůrce největší nepřítel. Jenže realita je jinde…

Na úzké ekonomické a politické spolupráci evropských zemí není nic špatného. Naopak, je velmi žádoucí. Úspěšným příkladem součinnosti evropských národů je například porážka Turků u Vídně v roce 1683. Bohužel, z institucí vytvořených za účelem pragmatické obnovy poválečné Evropy a překonání společného traumatu se stalo monstrum parazitující na posledních zbytcích evropského génia. Způsob práce a rozhodování v rámci Evropské unie představuje obrovské plýtvání finančními a intelektuálními zdroji připomínající spíše gigantický náboženský rituál než šetrné a odpovědné zacházení se svěřenými prostředky. Žádná civilizace si nikdy v dějinách nemohla dovolit podobné chování příliš dlouho. V důsledku úbytku racionality, která je vytlačována aktivistickou ideologií, se evropská byrokracie postupně mění v samozvanou kastu velekněží, jejímž posledním náboženským vyznáním je víra v zelený úděl.

Je velkým zločinem proti jazyku i rozumu uzurpovat si pojem „protievropský“ za účelem stigmatizace a verbální perzekuce všech, kteří vyjadřují obavy z počínání mnohých představitelů Evropské unie likvidujících evropskou tradici, dějinnou paměť, prosperitu a historickou perspektivu. Praví Evropané přispívají prostřednictvím citového pouta a péče o své vlastní národní komunity k rozvoji mnohosti talentů a vzájemně se doplňující etnické rozmanitosti našeho kontinentu. Ten, kdo má upřímně rád rodnou Itálii, Francii, Českou republiku nebo Litvu, je o to lepším Evropanem. Brusel je ve skutečnosti sídlem antievropanství, které je zdrojem rostoucího pocitu odcizení mezi evropskými národy.

Podle výzvy starých francouzských generálů je Francie ohrožena islamismem, a dokonce občanskou válkou?

Francouzské sekulární a republikánské hodnoty jsou doopravdy ohroženy. V zemi vznikají islamistické enklávy, které se prakticky vymkly zpod kontroly státní moci. Sama francouzská společnost je ochromena politickými spory a kulturními válkami, i když celkově prokazuje vůči ideologickému aktivismu o něco větší rezistenci než anglosaské státy. Je zde Emmanuel Todd na levici a Éric Zemmour na pravici. Francouzský asimilační model, který dlouhá desetiletí dokázal na základě patriotismu, racionalismu a sekularismu integrovat příchozí z nejrůznějších civilizačních okruhů a poskytnout jim větší možnost realizovat svůj lidský potenciál a dosáhnout občanské důstojnosti, se nachází v hluboké krizi. V těžkých dobách je legitimní zaštítit se při obraně svobody a demokracie před teokratickou despocií silou. Francouzská společnost, v níž existuje navzdory zhroucení na jaře 1940 dlouhodobý respekt k armádě, občas hledá spasitele v řadách představitelů ozbrojených sil. S rozporuplnými výsledky. Očekávání vkládaná například v generála Georgese Boulangera nebo Philippa Pétaina byla zklamána. Naopak generál Charles de Gaulle vyvedl zemi z obtížné situace. Nyní je zde třeba respektovaný generál Pierre de Villiers, kritik současného politického establishmentu. Občanská válka by představovala pro Francii i Evropu tragédii. To poslední, co potřebujeme, je obrovský Libanon na evropské půdě.

Na Slovany a slovanství se na Západě dívají poněkud přes prsty. Jsme pro západní Evropu „středoevropský Balkán“, odkladiště a odbytiště nepotřebného harampádí, nebo se propracujeme k oné zmiňované jednotě nejen v rámci Evropské unie? Jak je vidět, stále není měřeno stejným metrem...

Anglosaské a francouzské intelektuální elity, které se stále pokládají za jakéhosi hodnotového arbitra západní civilizace, mají dlouhodobý psychologický problém přijmout slovanské populace jako plnohodnotnou součást Západu. Výrok Nevilla Chamberlaina o Československu jako o „nějaké vzdálené zemi, v níž se hádají mezi sebou lidé, o kterých nic nevíme“, či francouzské štítivé označení „pays de l’Est“ vypovídají o tomto historickém despektu. Vypadá to, jako by Evropa představovala gigantický mentální apartheid, ve kterém došlo k usmíření a vyrovnání mezi germánským, románským a keltským živlem, zatímco Slované jsou stále vykázáni do nerovnoprávné periferní zóny...

odkaz na celý rozhovor: 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Zapad-nam-zakazal-myslet-abychom-se-nevzbourili-Jsme-podradni-Ubohe-smat-se-pameti-Ruska-662684?fbclid=IwAR23BdhkVupWWxKVIj595k4Lq2ocowa-iynzBR9-PUjN5TZrsrwuqjWcyyY

32 komentářů :

 1. Západ nám zakazuje vše co dříve dobře fungovalo ku prospěchu státu a všech jeho občanů. Bohužel se našlo tolik poslušných přisluhovačů, kteří za úplatky ničí VŠE.
  Q plán na záchranu světa - CZ titulky. https://rumble.com/…tml 28.4.2021

  OdpovědětVymazat
 2. Díky pane Budil,byly doby,kdy jste byl nadšený pro tento systém.Myslím,že Vás dost propagoval pan Hvížďala,ani nevím co je s ním

  OdpovědětVymazat
 3. Vazeny pane profesore,

  pisete ze nam/vam zakazal zapad myslet, ze?

  No nevim proc ne, protoze kdyz jste na konci 90 let, tedy presne v 89 mysleli, tak se podivejte co a koho jste si vymysleli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Basosi,
   patřím mezi zblbnuté v 89.r, samozřejmě díky svému naivismu. Realita přála mému zmoudření. Horší to má další generace, jestli jim to bude trvat opět dalších 30 let, tak mají smůlu.

   Vymazat
 4. Kocáp vypakoval kulový, takže se modlíš k témuž, ani se není čemu divit. Jsi choromyslný lokaj cizích pánů.

  OdpovědětVymazat
 5. Já myslím,že tady takové výborné myšlenky všichni.nebo alespoň většina uznává.Škoda že toto nehlásá ČT,aby to slyšeli všichni ostatní,které ČT manipuluje do protiváhy vlastenectví,a cpe do nich "evropské hodnoty" toto popírající.

  OdpovědětVymazat
 6. Západ a jeho kultura je založena na násilí a kolonialismu.Nic se nezměnilo pouze hlupáci z východu se stali novou kolonií.

  OdpovědětVymazat
 7. Autor příspěvku je filosof, jak přiznává a protože je studovaný ví, víc než my ostatní, kteří takovou hloubku historie neznáme. Přesto bych doplnil, že Čína byl také kolébkou kultury a vyspělou civilizací. A Amerika nikdy rozhodně nebyla hodna historie. O Americe existuje dokument o tom, jak USA více jak 200 let terorizují, masakrují a okrádají svět. Kapitalismus právě zde a v Anglii skrývá krvavé dějiny. Ten dokument je mozaikou zločinů a civilizačního pokroku. Všichni dobře víme, že po 2. sv.válce dosáhly USA pokroku tím, že vykrádali mozky poražených zemí, a tím získávali technologický náskok oproti třeba Rusku, které bylo totálně zničeno. Také Německo bylo zničeno, ale především Berlín. Proto i ta zaostalost Ruska, kterou předurčovala i feudální a carská minulost. Rusko je konečně také ukázkou obrovských kontrastů. Nádherné paláce a kostely v Petrohradu či Moskvě, ale i dalších destinacích a na druhé straně boj o holý život mužiků. A to i přes tuto zaostalost ruský národ dokázal vzdorovat obrovské materiální a technické přesile Německa, které pomohly USA před válkou vyzbrojit, a Rusko jej dokázalo rozdrtit ve vlastním doupěti. A dnes, kdy je Rusko a Čína venku z toho největšího marasmu USA zjišťují, že jim přerůstají přes hlavu, že ohrožují jejich dominanci, tak ve světě šíří proti Rusku a Číně totální až živočišnou nenávist s cílem zmocnit se jejich přírodního bohatství. A jak to kdosi už napsal usilují vytvářet spolky a spojenectví zemí v blízkosti Ruska a Číny a tak je izolovat od ostatního světa, když na druhé straně vidíme, že dříve "vzorové" demokracie se hroutí pod pandemií a rasovými problémy. Prý v USA je jen 10 % bohatých a ostatní jsou na tom hůře než v Rusku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tatrane, pravdu díš!

   Vymazat
  2. Tatran, obyvatelé USA na tom zas až tak špatně nejsou. To je omyl, který se tady neustále vytahuje. Je tam cca 10-15% lidí v sociálním marasmu, ale většina je střední třída a ta žije relativně dost dobře, i když není tzv. za vodou. Protože právě tenhle status, kdy už nemusíte pracovat a užíváte statky bez obav z budoucnosti, to je v Americe považováno za ideál. Pár bezdomovců v LA není obraz pravé Ameriky.

   Vymazat
  3. Pro J.J
   Jak na tom jsou prostí američané lze jednoduše shlédnout na jakémkoliv americkém filmu, který není jen o radovánkách bohatých, vraždících se mezi sebou pro mamon, většinou se živí nádeničinou, bydlí ve všelijakých opuštěných skladech a továrnách, do svých nuzných příbytků vstupují přímo z klecí nákladních výtahů a pod. Na jednom americkém TV seriálu o jedné rodině bazaristů můžeme sledovat, jak se Američané snaží prodat kdejakou blbost ve snaze získat alespoň pár dolarů na večeři. Je tam krásně vidět Američany, kterým se podařilo něco udat, jak září radostí, že si koupí nové boty. A takových filmů je v USA hafo. Jestli tohle někdo považuje za lepší život Američana, tak já teda ne.

   Vymazat
  4. Tatrane, on se Sovětský Svaz navzdory válečné téměř nihilaci vzchopil tak rychle, že to celému západu vyrazilo dech. Volha a Čajka pak dostali medaile v Bruselu a marně se poukazovalo na to, že šlo o kopie Packardu, který sám přiznal při bankrotu, že šlo o původní ruskou konstrukci. To vše obrovská poválečná euforie Rusů s vědomím, kdo fašismus porazil a taky Stalinovo vedení, díky němuž byly zdroje koncentrovány na nejpotřebnější vývoj. Stalin by nikdy nedopustil dezintegraci Ukrajiny, naopak by ji zcela vyčistil od neonacistických banderovců.

   Vymazat
  5. J.J.: Pokud máte na mysli střední třídu Farmářů, kterým frakování břidličných uhlovodíků vedlo ke zničení farem, pokud máte na mysli střední třídu, která se vesele zadlužuje a netuší, co bude pozítří, tak je mi té US střední třídy docela líto.

   Vymazat
 8. To o Slovanech jsou pindy. Mnoho z nás se na západě prosadilo a naopak, zaměstnáváme lidi ze západoevropských zemí. Nechte toho bulení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já se divím že mezi nás chodíte tady nejsou voliči demožumpy a pyjátů pan profesor má naprostou pravdu. A moc nelžete u nás zaměstnávají Indy,Mongoly a Ukrajince vy rádoby zápaďane.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Jistě Martine 5. května 2021 21:39. Píšete, že "Mnoho z nás se na západě prosadilo a naopak, zaměstnáváme lidi ze západoevropských zemí" Mnoho "z nás" se na západě taky neprosadilo. Často "zaměstnáváme" lidi za západu, proto, že se tam neprosadili. Nebo jsou tady, aby zajistili transfer zde vnikajících hodnot kamsi na západ. A vy si libujete. Vaše argumenty, Boží prostota. Být citlivka, po každém vašem projevu bych nejen zabulil, ale hysterický záchvat dostal. JiH

   Vymazat
  4. Martin, vážně? A kde? Protože o tom nikdo nic neví. Ale vím o mnoha lidech ze Západu u nás. Ti nám šéfují a berou obrovské prachy. Taky nechápu, proč by se měl někdo odsud prosazovat na Západě. Takže o těch Slovanech to bude asi pravda, nemyslíte?

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  6. No, pokud to nevíte, tak euroatlantický systém se navzdory naší urputné snaze jej podpořit směřuje ke kolapsu, zatímco východ se pomalu, ale zato neustále a udržitelně rozvíjí. Západ pouze parazituje, čestné výjimky jistě prominou.

   Vymazat
 9. Osvobození už skrytě probíhá....
  Q plán na záchranu světa - CZ titulky. https://rumble.com/…tml 28.4.2021

  OdpovědětVymazat
 10. Bobošíková se opřela do koalice SPOLU a jejich fantazie. „Přichází Generace czexit?“ ptá se

  https://cz.sputniknews.com/20210505/bobosikova-se-oprela-do-koalice-spolu-a-jejich-fantazie-prichazi-generace-czexit-pta-se-14378600.html

  OdpovědětVymazat
 11. Nekolik poznamek k textu.
  Evropa je sebevrah, zavislak, kterej se pres velky usili jeste nedodelal.
  Mozna je zde prekazkou Vyssi Moc.
  Vysvetleni neni..
  Rust inteligentu se zda je taky prekazkou.Tech vysvetleni.
  Proc to Evropa stale opakuje?
  A proc ty nekonecny retezy meganicivych sebevrazd doprovazeji obrovsky hospodarsky a spolecensky prevratny rozvoje udesnyho az nepricetnyho universalni pokroku, ktere miri rovnou ..
  Az to kazdyho Cecha vzbudilo.
  Zase do dalsi serialove sebevrazdy.
  Debil pta se,jestli by malej prikladecek nebyl?Nebyl.
  Nejrozvinutejsi hospodarstvi Tadzikistanu a spol.
  Cingischanova mongoloidni petiletka?
  Britska a zapadni petiletka velke prumyslove revoluce umoznena z vykradeni kolonii hlavne Indie a Ciny a kseftu s opiem nyni podporovana hlavne z Afganistanu.
  Soucinnost evropskych narodu ,nejak nechapu,co se tak nazyva kdyz soucinnost pustila turky az rovnou do Vidne.
  Po zkusenosti s Martelem a Vychodni risi..
  Potom hlavne stredoevropsky narody turka vysekly.
  Zapad a VatiKankan nedal skoro nic.
  Polaci se museli prevliknout ze zoufalstvi za Archandely. Litali tak rychle..
  Ale mece ji v tom fofru nehorely.
  Zurivost s Ruskem je pochopitelna. Ostatni slovani uz jsou vysaty a kdo by je zivil, at dou valcit a neprekazeji furt..Nejaka valka se pro ne vzdycky najde.
  Peknej mentalni apartheid, bych to kvalifikoval,aspon jako fyzickej Slovanokost.
  "Mentalni" zatracene humanisticko-fyzicky ubiti zapadu cely Jugoslavie,hlavne srbu, mi
  ,au, mentalne jeste porad taky ublizuje.
  I bez apartheidu.
  Narody jako Cina si nic neosvojily, to bych si vsim, dostaly permanentni nekonecny vanoce a kupy darecku od vdecnyho Oligarchickyho zapadu..Aby se jeste vic rozmnozily, vyzbrojily a zapadu ted mohly vdecne vratit darecky a dluh,/za puceni celyho prumyslu/ i s Urokama..
  Taky diky jejich pseudo-otrokarskymu systemu na jejich pracujici.
  Prilezitost se prichylit k pedagogistum se na mne nezdarila zase a mel sem pochopeni a starosti o ne.
  Pokousim se ted dle navodu tech uspesnych prevtelit a medituju Zen, zena tez sem, ted s uctou ,este taky Bozena..
  To se snad da pochopit.

  OdpovědětVymazat
 12. Myslim /i kdyz stale hur/a proto jsem. /Descartes?/.
  Lhat neumim.
  Taky i proto brzy nebudu. Vas, Cech a Slovan, Jan Hus.

  OdpovědětVymazat
 13. Bože, zas ten Řim. Až pochopite že jsou Řim a Ateny jen pohadka pro elity, pak vam bude lip.

  OdpovědětVymazat
 14. Poiters? Bytva na Kosovskem poli byla bitva za civilizaci. Vy žijete cizi minulost, vzdelavaji vas aby jste zboznovaly bratrovrazedny valky, krizove a ine vypravy do cizich teritorii, otrokarske spolecnosti a pak se divite ze je spolecnost na pokraji.
  Je to smutne. Prohrat valku bez vystrelu.

  OdpovědětVymazat
 15. Pan profesor se v mnohém zásadně mýlí. Úbytek našeho obyvatelstva je zapříčiněn právě tou nenasytností a hloupostí, která nám byla západem předestřena a dnes vlastně nařizována.Mladí jsou vychováváni, že vše se musí získat ihned, nebo jen v krátkém čase. Ale i vědomosti které se získají návštěvou těch nejlepších škol nikdy nenahradí praxi. Osvojení disciplinovanost, zručnost ta se ve škole nenaučí. A po hadráku jsme dokázali vše co vytvořili naši rodiče a prarodiče naprosto zničit. Právě, aby někteří mohli studovat a to ne na prestižních školách západu - jejich rodiče byli schopni prodat bohatství republiky (které v podstatě ukradli). Další omyl pana profesora je ten, že tvdí, že my vymíráme a západ ne. Západ zatím velice úspěšně kradl odborníky a vystudované lidi v východu. Stejně jako využíval a využívá té nejlevnější pracovní síly ze zaostalých zemí světa na práce které jejich lidi nechtěli dělat. Takže se zamořil přistěhovalci a dnes vlastně už možná třetí generace není ukotvena v těchto státech a je vlastně pátou kolonou. Zatímco např. u nás se podařilo hanobenému Dr. Husákovi a jeho vládě stabilisovat (ale vlastně zvýšit porodnost )zlepšit podmínky pro mladé lidi (byty, půjčky (nevratné nebo s minimálními úroky). O to naše společnost blbosí a chamtivostí některých lidí přišla po hadráku. Stejně jako nás západ i s jeho smlouvami nedokázal ochránit před germány (prodal nás a tím germány vyzbrojil)
  Stejně tak je nám dnes na h...no celé NATO a zdegenerovaná EU. Dokonce si myslím, že pan profesor ani nerozumí dějinám. Římskou říši právě zničila jejich chamtivost a de facto vychovávání dětí vladařů podrobených států které drželi jako rukojmí. Nakonec tito a jejich potomci, kteří vyrostli v Římské říši tím hlavním motorem rozvrácení této starověké superříše. Západ je prolezlý uprchlíky a to už nelze asi zvrátit. Proto raději k Rusku, než být výkrmnou západu. Stejně to brzo skončí, protože u nás se již odkláníme od funkčního školství a hlavně nejsou už ani základní řemeslníci(i ty vyvážíme na západ). Karlova Universita byla kdysi jediná škola která byla naprosto uznávana v celém světě. Dnes tato rádoby škola je na úrovni školství v rozvojových krajinách - kam dnes patřime i my.

  OdpovědětVymazat
 16. Západ nás vede k americkému primitivismu, kdy je většina občanů naprosto nevzdělaná, bez jakého koliv přehledu, znalostí, vědomostí a hlavně vlastního názoru. Proto zbaští vše, co se jim předloží a jsou lehce ovladatelní. Myslí za ně jiní a jím to tak vyhovuje. Kdo pak pro ně udělá větší volební show tak toho pak volí. Alelujá. A nejen to. Chybí jim i elementární znalosti slušného chování, vystupování, keramické a cínové nádobí vyměnili za papírové. Jednoduše jedí a pijí z papíru což naší mládež učí Mc Donalds´, KFC a spol. Náš národ čeká ústup od našich tradic kultury, přehledu a vzdělanosti, bohužel i moudrosti. I ten vlastní názor už je na ústupu...

  OdpovědětVymazat
 17. Západ nám nezakázal myslet. Jen nám vychoval naše "elity",neziskovky ,média a ovládl banky a průmysl. Soudím, že za rozbitím Československa, způsobením naprosté závislosti státu na cizích velmocích a zajištěním třetinových mezd - stojí naši Čeští politici. Ti nemuseli lézt do zadnic velmocím tolik okatě. Nemuseli ani nadbíhat sponzorům neziskovek a médií zajišťujících přepisování historie po WWII. Dokonce vlastní miniastr zahraničí - knýše Tatrman obvinil prezidenta Beneše ,že byl válečným zločincem.
  Příkladem divných pytlíků ve vládách ČR je i mrštný odrodilý katolík Herman. Který prolezl kde jakou zajímavou funkcí, byl pověřen šíleným Sobotkou z ČSSD aby dohlížel na
  realizaci přehnaných církevních restitucí a nyní byl
  dokonce jako bývalý ministr co za restituce odpovídal -
  zaměstnán Lichtenšteinskem jako jeho zadnicový konzul v Brně.
  To vše v situaci, kdy ČR má zásadní spor o majetek právě s Lichtenšteinskem. To jsou náhody že. Typický lidovecký pacholek - škůdce státu. Prosím vás Češi nevolte Lidovce a jejich bratry TOPiče a STAN.
  Podívejte se na ně jak škodí republice.

  OdpovědětVymazat
 18. Nějak neumím trpět tím, že se Západ ke slovanům chová přehlíživě. To se u pozérů děje často. Ale velice špatně trávím skutečnost, že se naše reprezentace staví k západu podbízivě a lokajsky, zcela v souladu s postojem Západu vůči nám. Je otázka, co je příčina a co následek.

  OdpovědětVymazat
 19. Obroda západu? Nesmysl. Vlka, aby neškodil je nutno izolovat nebo zabít.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.