Reklama

sobota 26. června 2021

Chcete mluvit? Tady máte návod. Walter Kraft o soudu. Svědci, důkazy, obhájce, všechno na nic

Walter Kraft
26. 6. 2021 Parlamentní listy

Poslanecký asistent Jaroslava Foldyny, Michal Walter Kraft byl soudem pravomocně odsouzen k tomu, aby zaplatil buď třicet tisíc korun nebo si šel na dva měsíce sednout do vězení. Jeho texty prý podněcovaly nenávist. Soudní proces ovšem byl podle Krafta nespravedlivý a nebylo mu umožněno se bránit. „Já za sebe mohu prohlásit, že naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, již skutečně nepociťuji,“ říká pro ParlamentníListy.cz. A sepsal návod pro ty, kteří by snad chtěli být tak odvážní, že by šli se svým názorem ven.

(na snímku Michal Walter Kraft)

Před týdnem soud pravomocně v odvolacím procesu odsoudil politického poradce Michala Kratfa, který krom jiného pracuje jako poslanecký asistent Jaroslava Foldyny. Odsouzený si může vybrat. Buď zaplatí 30 tisíc korun, anebo stráví dva měsíce ve vězení. Takový je trest za tři články na téma migrace.

Rozsudek za články v médiích je dle mnohých průlomem ve vnímání svobody slova v České republice. Někteří varují, že boj proti „nenávisti“ postupem času zasáhne mnohem širší názorové spektrum; jiní mají radost, že „ten od Foldyny“ dostal přes prsty, a případně se hlásí o vlastní zásluhy. Jako například Jan Moláček z Deníku N, který poslal soudkyním “palec nahoru” za to, že Kraft byl odsouzen za své názory. 

Michal Kraft u soudu namítal, že proces byl veden tendenčně. Soudkyně nepřipustila žádného z jeho svědků, a odůvodnění rozsudku obsahovalo perly typu „Texty podněcují nenávist i přesto, že se nepodařilo prokázat, že by v někom nenávist skutečně podnítily“. 

Po vynesení rozsudku sám Kraft popsal průběh řízení lapidárně: „Jak se soudí verbální trestné činy v ČR v r. 2021. 1) Prokurátor vytvoří text, jehož autorství přiřkne vyšetřovanému a obviní jej. 2) Soud tento text bere jako text obviněného a při líčení nedovolí obviněnému uvést věci na pravou míru. 3) Soud konstatuje vinu obviněného a vynese rozsudek,“ shrnul do tweetu s tím, že nemohl ani přednést závěrečnou řeč.

Pro ParlamentníListy.cz nyní odsouzený Kraft zareagoval. V rámci na svůj případ se rozhodl sepsat manuál pro lidi s vlastním názorem. Na základě vlastní zkušenosti přináší závěr, že pokud máte na něco jasný názor, měli byste “držet hubu”, jinak riskujete trest.

Michal Walter Kraft: Manuál pro majitele vlastního názoru

Setkal jsem se s naší justicí. Upřímně řečeno, už před tímto setkáním jsem neměl velké iluze, ale přiznávám, že skutečnost mnohonásobně předčila moje očekávání. Musím také přiznat, že toto setkání ve mně podnítilo ani ne tak nenávist, jako spíše opovržení a hnus, jaké jsem za padesát jedna let svého života nepoznal. Aby nebyl k jakémukoli negativnímu pocitu podnícen nikdo další, a aby následně nebyl podněcovač odsouzen, rozhodl jsem se, že každému, kdo má, nedejbože, vlastní názor, o který by se s někým, nedejbože, chtěl podělit, dám návod, jak něco takového udělat a nebýt odsouzen za podněcování. Protože jsem se setkal s naší justicí, tak na tomto místě prohlašuji, že vše, co je v tomto a rovněž i jakémkoli jiném mém textu uvedeno, je pouze to, co jsem někde slyšel od nějaké další osoby. Nejedná se tedy o můj názor (ostatně; žádný už nemám), a „ichforma“ textu je skutečně jen uměleckou formou, která v žádném případě neznamená, že to, co píši, si opravdu myslím (ostatně; nic si už nemyslím) a vlastně to ani neznamená, že to píši já. Svůj návod, jak postupovat tak, aby majitel názoru nebyl odsouzen, jsem z důvodu přehlednosti shrnul do jedenácti tematických okruhů, z nichž vyplývají návody bezpečného chování. Číslo jedenáct není náhodné. Liberální demokraté jsou přesvědčeni o tom, že stojí nad Bohem, a protože Božích přikázání je deset, tak je logické, že neomarxistických pravidel musí být alespoň o jedno více. To je ale poslední místo, kde najdete nějakou logiku...

I. Pravda:

Pravdou začínám záměrně, protože zde může dojít k zásadnímu nedorozumění. Úvaha „napsal jsem pravdu, tak se mi nemůže nic stát“ je jedním z největších omylů, kterého se jedinec užívající si všech vymožeností liberální demokracie může dopustit. Pravda české soudy totiž vůbec nezajímá a k diskusi na toto téma proto vůbec nedojde. Zahoďte tedy historické zkušenosti lidstva, logiku i empirická data. Zahoďte statistické údaje, vědecké poznání a všechnu další podobnou veteš. Odkopněte dar rozumu a nechte se nést mystickým fluidem neoliberalismu. Realita je dnes již zcela nepodstatná, podstatné jsou už jen pocity… a právě do nich se snažte co nejvíc vžít. A čí že pocity jsou dnes důležité a čí nikoli? Zde moje znalosti, bohužel, končí. Zkuste se ale zeptat státního zástupce Laty, státní zástupkyně Mizerové, soudkyně Kantorové, soudkyně Černé, nebo alespoň držitele Sorosových cen, Moláčka. Ti všichni toto tajemství jistě znají a když Vám jej prozradí, tak budete v jejich partě vševědoucích vše vedoucích. Mně, bohužel, své tajemství neprozradili, tudíž v té partě nejsem.  

I. Prokurátor(ka)

V partě velmi důležitá osoba. Její role spočívá především v tom, že z Vašeho textu vystřihne jeho jednotlivé  části, a poté je zase porůznu slepí dohromady a opatří vlastním komentářem, a to vše přesně tak, aby výsledek odpovídal záměru justice, což je Vaše odsouzení. Soud se tedy nebude nijak zabývat Vaším textem, ale pouze textem pana prokurátora, či paní (slečny) prokurátorky, o kterém ovšem všichni budou tvrdit, že jde o text Váš. Pro ilustraci, jak to celé funguje, uvedu příklad.

Ve svém originálním textu napíšete například větu: 

„Dle mého názoru, je morálně ospravedlnitelné, zastřelit každého člověka, u nějž je nepochybné, že se chystá vyhodit do vzduchu mateřskou školu plnou malých dětí.“ 

O této větě se jistě dá polemizovat, a většina soudných lidí s ní možná dokonce bude i souhlasit, avšak tato věta u soudu nikdy nezazní. Prokurátor(ka) ji totiž přebásní takto: 

„Dle mého názoru, je morálně ospravedlnitelné, zastřelit každého člověka.“ A k této své vlastní větě pak samozřejmě dodá komentář: „Obžalovaný touto větou vyzýval k vraždění nevinných a mírumilovných lidí, čímž se dopustil podněcování k nenávisti.“

Pokud si myslíte, že i to nejtupější hovado musí vidět, že mezi originálem a jeho cover verzí je zásadní rozdíl, tak asi máte pravdu. Pokud se domníváte, že tento rozdíl uvidí i soud, tak jste naivní trouba. Ujišťuji Vás, že neuvidí, a když se na tento rozdíl budete pokoušet upozornit Vy sám (pokud se tedy vůbec dostanete ke slovu), tak soudce bude dělat, že neslyší. Je samozřejmé, že kromě soudu verzi prokurátora převezmou i média – pokud ovšem tuto verzi nevytvoří jako první a prokurátor ji nepřevezme od nich. Mimochodem; zkratky „ctrl c“ a „ctrl v“ jsou  jedním ze základních stavebních kamenů naší justice. Alespoň tedy v případě podněcování...

III. Soudce:

Inkluze (se kterou samozřejmě nadšeně souhlasím) zřejmě již pronikla i do naší justice a o Vašem životě, práci, možnosti Vašich dětí studovat a dalších podobných věcech tak pravděpodobně bude rozhodovat osoba, která má, kromě již zmíněné vady sluchu, i značné potíže s porozuměním psanému textu, avšak jak naslouchátko, tak asistent pedagoga budou v jednací síni chybět. Zároveň je však tento člen party osoba, která je přesvědčena o vlastní neomylnosti a nadřazenosti. Pro lepší pochopení opět uvedu příklad. V textu o soužití automobilistů a cyklistů napíšete: 

„Srazit autem cyklistu je technicky snadno proveditelné, a něco takového by dokázal udělat každý čerstvý držitel řidičského průkazu.“ 

Soudce toto fakultativní (a pravdivé) prohlášení ovšem posoudí, jako výzvu automobilistům k hromadnému zabíjení cyklistů. Na Vaši námitku, že jde pouze o konstatování pravdivého faktu bez jakékoli výzvy, jež, aby byla výzvou, musela by být formulována jinak, pak odpoví, že jako inteligentní člověk jste si měl být vědom toho, že si to takto někdo může vyložit. Takže pozor, jste zodpovědní i za to, že někdo má vážné potíže se základní funkční gramotností, logikou, vnímáním reality, či emoční nestabilitou! Pamatuji doby (ještě před liberálně-demokratickou revolucí) kdy tyto věci byly odpovědností rezortu školství, popřípadě zdravotnictví. To už ale neplatí.

IV. Logika a strukturované myšlení

S něčím takovým vůbec nepočítejte, a proto okamžitě zapomeňte na standardní způsob práce, kdy nejprve zanalyzujete problém, následně popíšete možné varianty jeho řešení, a v samotném závěru, jež je v textu (logicky) umístěn až v jeho závěru, z možných variant vyberete tu nejlepší. Nikdo žádný Váš text totiž nedočte až do konce, a proto je závěr textu nutné napsat hned na jeho začátek a začátek zas na konec… nebo vlastně, pro jistotu, začátek úplně vynechat. Co je ale nejdůležitější: vycházejte z toho, že liberální demokracie žádné problémy nemá, a proto není potřeba hledat jejich řešení. Vycházejte z toho, že úplně všichni lidé na světě jsou dobří, všichni se mají rádi, a proto se o nikom, samozřejmě až na určité výjimky (o nich ale až později) nesmí napsat nic, co by snad u někoho mohlo vzbudit jiný pocit, než nekonečně radostné vytržení. Vím, že to zní absurdně (Ostatně; co dnes nezní?), ale je tomu skutečně tak. Co se stane, pokud se touto radou nebudete řídit, opět uvedu na krátkém příkladu. 

Píšete text o tom, jak vyřešit soužití s agresivním sousedem, který k Vám už několikrát vtrhl do bytu, znásilnil Vaši manželku a Vám rozbil hubu. V dobré víře, že o řešení takového problému smíte svobodně přemýšlet, tedy začněte zvažovat možné varianty postupu. Vyjdou Vám následující:

 1. Nechám si od souseda dál rozbíjet hubu a násilnit ženu, a kromě toho, že mu občas strčím do schránky nějaké peníze, aby ten dobrý člověk snad neměl starosti se zajištěním svých životních potřeb, tak mu vždy, když bude provádět násilný koitus s mojí ženou, připravím obložené chlebíčky. To, že se mu nakonec omluvím za nepořádek v mém i jeho bytě, je, jak říkají prodejci aut, „v základu“.
 2. Až se zase bude ten dobrý člověk vracet ze srazu sekty dalších dobrých lidí, kteří tvrdí, že násilnit v mém bytě moji manželku a mně uříznout hlavu, je jejich svatým právem, tak ho pěkně vezmu po hlavě cihlou, nebo násadou od krumpáče, což nejspíš nepřežije a bude od něj pokoj.
 3. Pořídím si lepší dveře od bytu, aby se ke mně ten dobrý člověk už nemohl dostat, a také mu přestanu dávat svoje peníze a připravovat občerstvení. Zkrátka, nechám toho dobrého muže, aby si žil ve svém bytě za své a po svém, a zajistím, abych si ve svém bytě po svém a za své žil také já. V této variantě samozřejmě připustíte možnost, že si o ty nové dveře soused rozbije hlavu, ale to je jeho zodpovědnost – nemá zkoušet je prorazit.

V závěru svého textu pak napíšete, že po zvážení všech pro a proti se Vám první varianta moc nezamlouvá, druhá je sice lepší, ale z mnoha důvodů se Vám do ní také moc nechce, a proto bude nejlépe, rozhodnout se až pro variantu třetí – tedy pro lepší dveře. Prokurátor i soudce ovšem budou do omrzení tvrdit, že jste plánoval vraždu svého souseda a nabude na světě síly, která by je přiměla dočíst Váš text až do konce, kde by viděli, že varianty 1 a 2 pouze zmiňujete jako možné, avšak jejich provedení ZAVRHUJETE. A tak budete odsouzen za plánování vraždy, i když jste jen chtěl lepší dveře.

V. Obhájce

V jiných soudních přích důležitá osoba, u trestného činu „podněcování k nenávisti“ však docela nepodstatná. Párkrát sice dostane slovo, ale nikdo ze soudců ho neposlouchá a veškeré jeho návrhy jsou ostentativně zamítány (mohl bych dokonce skoro až přísahat ne to, že se soudci při líčení mému advokátovi pod rouškou posmívali), protože o Vaší vině je jasno už dávno před líčením. 

VI. Důkazy

Pokud si myslíte, že když soudu dodáte několik tisíc stran textového materiálu, který jasně dokazuje, že to, co Vy, napsalo už velké množství lidí před Vámi i po Vás, a nikdo je nesoudil, tak k tomu soud přihlédne a Vás také neodsoudí, tak jste jednoduchý jak marocká striptérka. Soud to, co pracně dáte dohromady a pak mu poskytnete jako písemné důkazy, totiž vůbec nebude číst a pokud snad náhodou ano, tak platí odst. III. tohoto textu. O předkládání důkazů o tom, že jste pouze napsal pravdu, už byla řeč – tím se fakt vůbec nezabývejte, je to jenom ztráta času, peněz a energie. 

VII. Svědci

Myslíte si, že když soudu svědci, kteří jsou v oboru, jež souvisí s projednávaným tématem, autoritami, potvrdí, že jste pouze napsal pravdu, či předloží jakýkoli jiný důkaz o Vaší nevině, tak k tomu soud přihlédne? Pokud ano, tak si zatím vůbec neuvědomujete všechny vymoženosti naší liberálně-demokratické justice. Nač ztrácet čas se svědky, kteří by navíc mohli říct něco, co se soudu nehodí? Kdepak, soud jednoduše Vašim svědkům vůbec nedovolí promluvit a hotovo. Zkrátka; ve fotbale platí „kdo leží, neběží“, u soudu zas platí „kdo nemluví, nesvědčí“. Drobný zádrhel se v mém případě přihodil, když svědek obžaloby (byl jediný, kterého obžaloba měla) svědčil v můj prospěch, protože tvrdil, že moje texty v něm nevyvolaly nenávist, ale naopak radost. Ale to byla jen taková lapálie, který na výsledek neměla žádný vliv. Nenávist totiž podněcujete, i když se neprokáže, že nenávist skutečně podněcujete (to soud fakt řekl), takže na shánění svědků zapomeňte. Opravdu to nemá smysl. 

VIII. Zákony

Jeden můj kamarád z dětství (dnes je právníkem) mi na toto téma nedávno řekl: „Na zákony se, chlapče zlatej, úplně vyser, protože oni si s nima vytírají prdel a už se to ani nesnaží tajit.“ Já něco takového určitě neřeknu, abych snad někoho zase nějak nepodnítil. Faktem ale je, že jsem se na soudním jednání 15. června 2021 od členů naší justice dozvěděl například to, že právo pokoušet se zabít příslušníky evropských ozbrojených sil, je lidské právo, které každému Afričanovi garantuje Listina základních práv na svobod, a pokud někdo tvrdí, že naši vojáci by k obraně své vlastní i k obraně našich hranic měli použít zbraně, tak porušuje zákon. Kromě toho, že nechápu, jak potom může použití zbraní při obraně hranic předpokládat platná vojenská doktrína AČR, nechápu také to, proč se našim vojákům ty zbraně vůbec pořizují. Jediné vysvětlení, které mi přijde skutečně reálné, je pak opravdu to od mého kamaráda z dětství. 

IX. Média

Zde platí jednoduchá úměra: čím větší starost o svobodu slova v Rusku, či třeba v Burundi, tím menší starost o svobodu slova V ČR. A protože svoboda slova v Rusku, či třeba v Burundi je skutečně zásadním tématem drtivé většiny médií (především těch našichvašich), tak se s představou, že se o absurditách, které provázejí celý Váš proces, dozví širší veřejnost a zdvihne se nějaká vlna odporu, okamžitě rozlučte. A je to tak správné. Svoboda slova totiž není pro každého a my, Češi, si tuto vymoženost rozhodně nezasloužíme. 

Celý text si můžete přečíst ZDE


 

 


 

 

  


24 komentářů :

 1. Pane WALTRE,zda se mi,ze nechapete,kde jste se octl a zijete!?

  Republiky se zmocnil nenazrany KAPITALISMUS BEZ PRIVLASTKU vychazejici z gangsterismu,ktery nejen zatnul zuby do svych plnych koryt,ale oblepil nas zvrhlou a zlou ideologii NEOMARXISMU.

  Ohlupovani OS tj Obcanske spolecnosti GR TV je na dennim poradku a to za pomoci spatne zvoleneho parlamentu.
  Ten obsahuje takove zmetky,ze 40% obcanu se neciti jimi zastoupena a k volbam nejdou!
  Domorodci jsou mohutne olupovani a vykradani o dve tretiny mezd a republika si zije na velke noze,ale pozor NA ROSTOUCI DLUH!
  Obcane OS ohlupeni do morku kosti si vse jeste pochvaluji a budou znovu volit sve zlocinecke "zastupce" a vas clanek je asi nebude moc zajimat,jsem zvedav kdo se ozve .
  Jak to vidim ja bude bida,pochodem institucemi nove budouci diktatury byli temer vsichni nebojsove pobiti a uz neexistuje nikdo,kdo by se vas zastal.

  Dejte si bacha budete li volit vězení ,muzete byt zabit a tak skoncite jako mucednik,ale to bude tak cele.

  Radsi se tu objevte mezi nami a vemte si sebou vasi pusku pravdy,nebo taky ne.

  Je docela mozne,ze tu i prezijete a zustanete nazivu a budou pak vasi mosaznou odvaznou palici vystavovat na vsech namestich republiky

  NO NI?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za tento,trochu peprnejsi komentar napadli muj pocitac

   ty zle piratiska huculiska a VSECHNO co napisi OKAMZITE MIZI.
   To same udelaji kazdemu,kdo nebude chtit rici OK SPD,ze obsah bodu Programu SPD nr 10 je zmena rezimu na SOLIDARNI stat a nebude ho chtit,ackoli nyni se uz vi,ze je to obsah PROGRAMU NARODNICH ZAJMU vsech mych drahych volicu a to hned v prvnim jeho bode.
   Dalsich 4 ks navrhla ANNA husita z KSH a dalsi 5 bude venovan ochrane drobnych a strednich podnikatelu a zivnostniku,kteri maji byt nenazranymi kapitalisty hubeni a vyhubeni.6 bod navrhuje pani Konecna z KSCM a 7 pan Georg z ranku lidovach zdejsich komentatoru.
   Takze jsem zvedav, zda mi za tu hruzu palby mozna vsech del demokracie,ktera bude pochodem neomarxistu institucemi zlikvidovana tj del pravdy, zalepi pusu cenzurou kamarila nami zvolenych darebackych zlodeji nasich volebnich hlasu!

   Vymazat
 2. Na adresu soudní moci. Slova Popelky: tudle nudle, tajtrdlici.

  OdpovědětVymazat
 3. Tuto analýzu justičního provozu mohu potvrdit na základě vlastní zkušenosti.

  OdpovědětVymazat
 4. Jen další soudci, kteří neumí soudit. Celé vedení EU by muselo být dávno za mřížemi za to, jak nás podněcují k nenávisti !

  OdpovědětVymazat
 5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 6. Nechť se odvolává kam to půjde. Zasáhnout by měla také Benešová, hlavní státní zástupce a prezident. Alespoň kritikou. Soudy to už mají obecně u lidí prohrané.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. INDICKÝ BĚŽEC Pyjáti hned zneužili tragedie pro svoje fanatické účely:

   „Bude hůř, pokud nezareagujeme.“ Piráti spojili tragédii na Moravě s neseriózním postojem ke klimatu

   „Kdybychom žili ve vylízaném pirátském světě, tak pod troskami umírají lidé, zatímco hasiči dojíždějí na kole tvl... už toho nechte. Zneužívat přírodní pohromy k apokalyptickým zmrdským demagogiím je morální bahno. Změna klimatu probíhá od té doby, co klima existuje. Nemáte zač,“ napsal Šimíček.

   https://cz.sputniknews.com/20210625/bude-hur-pokud-nezareagujeme-pirati-spojili-tragedii-na-morave-s-neserioznim-postojem-ke-klimatu-14955056.html

   Vymazat
 7. Pan Kraft by měl radši zaplatit prachy než jít do lochu pravdy se v liberální totalitě nedovolá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Sbírka mizerných, brzy již neplatných Kč - 30 klacků pro pana Krafta, by svou jistou úspěšností nebyla marná. Prachy lze vždy nárokovat k vrácení,měsíce v base nikdy. Ujmout sbírky by se snad mohla Charita, když to má v popisu práce. Nebo ministerstvo pravdy ?

   Vymazat
  3. 9/58 unknowne,pises ze se mame vsichni zajet podivat do RUSKA

   kde toho Navaleneho poslala tamni justice na ptikaz pry PUTINA(boze cara chran),do basy.
   Vzhledem k tmu,ze jsi politicky nevzdelanec nevis co se tam deje!

   NAVALNEHO MAJIJEHO KAMOSI PLNE ZUBY A CHTEJI ho ZABIT

   Jako neboztik jim jeste posluzi,ale tak jak je uz ne!
   Pan PUTIN se ho snazi jako jediny chtanit.Jen si vpomente,kdyz mu v letadle kdosi primichal do jeho davky kokainu jed na krysy tak byl pr jeho zachranu zjisten letadlo a on zachranen.
   Mohl zustat na Zapade,ale on se vratil,takze nezbylo nez ho dale pred utoky jeho kamaradu chranit v base.
   Ostatne i pan Biden ujistil svet,ze toho pitomce stejne zabiji,at dava pan Putin na neho dobry pozor a vo tm to je!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. INDICKÝ BĚŽEC To vyrobili pro tebe:

   Dámské spodní prádlo inspirované…Georgem Floydem! Marks&Spencer ukázal to, co jste ještě neviděli

   https://cz.sputniknews.com/20210625/damske-spodni-pradlo-inspirovanegeorgem-floydem-marksspencer-ukazal-to-co-jste-jeste-nevideli-14943503.html

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. INDICKÝ BĚŽEC Jsi bezpohlavní pyját navíc to je spojené s vaši kriminální modlou tak to je určené pro takové jako ty.

   Vymazat
 9. Rozsudek nad p. W.Kraftem nemusí být konečný a ještě se dá výsledek tr.řízení zvrátit ..
  Ve lhůtě třech měsíců by měl být podán návrh na obnovu řízení (obecně úprava obnovy řízení je součástí obč. soudního řízení, ale dá se použít i v trestním řízení) z důvodu, že žalovaný nemohl uplatnit bez vlastního zavinění důkazy prokazující jeho nevinu ..
  Součástí návrhu na obnovu řízení by mělo být i uplatnění prorušení práv ústavní listiny obč. práv a svobod tím, že byly poprušeny ústavní práva na obhajobu žalovaného ..
  Naše sametová debilní justice se už třicet let snaží prznit právní řád zděděný po socialismu ve prospěch svojí neomezené moci, ale některé dřívější procesní postupy socialistického obč.práva nedokázala ještě totálně zprznit a odstranit ..

  Chce to jenom tvůrčí iniciativu v hledání možností v právu vytvořeném debily, jako měl třeba pravověrný komunista Georgy Dimitrov v třicátých letech minulého století, kdy byl obviněn z požáru Říškého sněmu v Berlíně a s fašistickými debily si vytřel prdel ..

  OdpovědětVymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne, jedná se o politicky motivovaný proces a měly by ho také personálně a finančně podpořit politické strany, proti nimž to rozhodnutí "nezávislé justice" směřuje ..
   Je to příležitost k zdrcujícímu zdiskreditování zdebilizované justice a politicky významného vítězství nad ní ..
   Ten zprzněný soudní proces by se měl dostat k vrchnímu a i k nejvyššímu soudu a stát se tak významným precedensem (záhájení u okresního, odvolání u krajského soudu proběhly, obnova u vrchního a při nevyhovění odvolání u nejvyššího soudu) ..
   Je to výzva pro SPD a vlastenecké strany, jak odhalit protinárodní debilitu justice, spočívající v nadržování multikulturalismu a národ ohrožující migraci..

   Vymazat
 11. „Je to konec Čaputové, skončí jako Kiska.” Blaha promluvil o strategické chybě slovenské prezidentky

  https://cz.sputniknews.com/20210625/je-to-konec-caputove-skonci-jako-kiska-blaha-promluvil-o-strategicke-chybe-slovenske-prezidentky-14955212.html

  Keller k teplickému „Floydovi“: Až se zjistí, jak to bylo, kritici zákroku se policii omluví

  https://cz.sputniknews.com/20210625/keller-k-teplickemu-floydovi-az-se-zjisti-jak-to-bylo-kritici-zakroku-se-policii-omluvi-14957055.html

  3 lidé byli zabiti a 6 zraněno po útoku neznámého pachatele s nožem v německém městě Würzburg

  „V důsledku útoku 24letého Somálce byli zabiti tři lidé, další jsou zraněni, někteří z nich těžce,“ uvedla policie na Twitteru.

  https://cz.sputniknews.com/20210625/3-lide-byli-zabiti-a-6-zraneno-po-utoku-neznameho-pachatele-s-nozem-v-nemeckem-meste-wrzburg-14955698.html

  Rusko do Sýrie poprvé přesunulo nosiče hypersonických raket MiG-31K

  https://cz.sputniknews.com/20210625/rusko-do-syrie-poprve-presunulo-nosice-hypersonickych-raket-mig-31k-14953075.html

  OdpovědětVymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 13. Rozdíl mezi jarem 89 a dneškem je v tom, že tenkrát šrouby pomalu povolovaly, i když né tak rychle, jak bychom si bývali přáli.
  Dneska se naopak utahují, a docela rychle, seznamy těch, kteří už “ nemohou” pořád narůstají.
  Jinak je to všechno jako přes kopírák, až na to stěhování Afriky do Evropy, čest a sláva Kremlu, ti nám sem žádně exotické muže z cizokrajných krajin necpali. I když by bývali mohli, jistě i oni by se rádi zbavili některých týpků třeba z Kavkazu.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.