Reklama

pondělí 21. června 2021

Den smutku – 21. červen 1621

Stanislava Kučerová
21. 6. 2021 ČeskéNárodníListy

Rivalita a konfrontační zájmy sil reformačních a protireformačních v 17. stol. vedly až k dlouhotrvajícímu celoevropskému válečnému konfliktu mezi feudálními mocnáři a státy – válce třicetileté (1618 – 1648). Třicetiletá vílka začala r.1618 u nás, v zemích koruny české, odbojem stavů proti panovníkovi. Představitelé stavů (šlechty, duchovenstva a měšťanstva), většinou protestanti, hájili své svobody a podíl na moci ve státě.

Avšak panovník, Ferdinand II., jehož děda si osudnou chybou sami Češi před lety zvolili, silně tíhne k absolutismu, nechce se o moc dělit, chce ji mít pro svou habsburskou dynastii dědičně, a jako netolerantní katolík chce také "kacířský" protestantismus v zemi zcela vymýtit.

Stavovský odboj začal svržením místodržících, věrných panovníkovi (defenestrace Martinice a Slavaty do hradního příkopu). Pokračoval vojenskými šarvátkami a skončil nešťastnou bitvou na Bílé hoře v den 8. 11. 1620. Lehkomyslně prohraná bitva měla osudné následky. Historik Josef Pekař o tom napsal: "Že ztráta české samostatnosti, ponížení a úpadek bylo neštěstí, neštěstí bez míry a hranic, nepotřebuje zdůraznit."

Vítězný Ferdinand II. se rebelům a celému království krutě pomstil. Ihned po bitvě byly odbojné země podrobeny násilné správě, v Čechách pod vedením Karla z Lichtenštejna, na Moravě pod vedením kardinála Františka Dietrichštejna. Loupežné konfiskace majetku domácí šlechty, kterými konfiskační komise, vedené Lichtenštejnem, obdarovávaly hejna cizinců a dobrodruhů, nabraly nevídaného rozsahu: dvě třetiny půdy padly do cizích rukou. Dosavadní náboženská svoboda byla zrušena, kdo nepřestoupil na katolickou víru, musel odejít ze země. Vypovězeni byli učitelé, kněží (i Jan Amos Komenský), elita národa. Němčina se stala úředním jazykem. "Dalimilova kronika" byla veřejně katem spálena. Nastal konec samostatnosti české a na dlouho, až do nezapomenutelného slavného obrození, zdánlivý konec českého národa vůbec.

V tom proudu neštěstí a hrůz, který tehdy zavalil naše předky, je třeba zvlášť připomenout památný den – 21. června 1621. Ten den představuje symbolický konec boje Čechů s Habsburky. V ten den bylo veřejně na Staroměstském náměstí popraveno 27 vůdčích osobností stavovského povstání. Byli to 3 vyšší šlechtici (páni), 7 rytířů a 14 měšťanů. Další 3 měšťané skončili na šibenici. Celkem 23 Čechů a 4 Němci. Mečem Jana Mydláře byli sťati spisovatel Václav Budovec z Budova, cestovatel Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, stařeček Kašpar Kaplíř ze Sulevic (86 let). Vítěz se mstil surově: Jáchymu Ondřeji Šlikovi byla krom hlavy uťata i ruka, rektoru pražské university, slovenskému lékaři a diplomatu, Janu Jesenskému, byl vyříznut jazyk. Hlavy sťatých byly v železných klecích veřejně, pro potupu a pro zastrašení vystaveny na Mostecké věži. V historickém románu Z. Wintra, "Mistr Kampanus", můžeme číst věrný a dojemný popis tragického konce českého boje o víru a stát.

Nejen vzbouřené stavy, nejen protestanti, celý národ tu utrpěl zničující porážku, která ohrozila samu jeho existenci.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

32 komentářů :

 1. Už není ani v kalendáři připomínka tohoto pro Čechy tragického dne. Nebyl to pro Čechy první ani poslední tragický den. Já vnímám 11/89 jako to "konečné řešení" zápasu o naše území. Přečtěte si v Parlamentních listech článek prof. Ivo Budila: Takové civilizace zanikly. Jsem jen pologramotný člověk, ale pohled na svět mám přesně tentýž. Vřele tento článek doporučuji všem zdejším chytrolínům všech úrovní. Většina lidí už nevnímá, že ten umí to a ten zas tohle. Podle skutků, poznáte je. Cinkaly, cinkaly a pak jen čuměly. Prostě rozděl a panuj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to zcela zbytečné vypichovat jakýkoli den v kalendáři. Pro nás je tragický každý den po roku 1989.

   Vymazat
  2. To není jen toto ale celé dějiny chtějí převracet nelíbí se slouhům nic kde Češi zvedli hlavy proti západním páníčkům.

   Vymazat
  3. ,,Takové civilizace zanikly.” Profesor: Piráti? Návrat k barbarství. Rusko to odmítá, proto ta nenávist

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Takove-civilizace-zanikly-Profesor-Pirati-Navrat-k-barbarstvi-Rusko-to-odmita-proto-ta-nenavist-668058

   Dají přednost deviantům! Foldyna sesekal Piráty kvůli LGBT. „Pitomost,“ hájila je Němcová

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Daji-prednost-deviantum-Foldyna-sesekal-Piraty-kvuli-LGBT-Pitomost-hajila-je-Nemcova-668051

   Vymazat
  4. Ctěný pradědo!
   Ti, kdož cinkali na náměstí klíči (tenkrát ještě ne francouzskými klíči) měli na pozdější vývoj stejný vliv , jako ti, kdož několik hodin po demonstraci chodili v kožených bundách po Kutné Hoře (tam jsem u toho byl) a pečlivě strhávali z Prahy dovezené plakáty v domnění, že tím něco ovlivní. Vývoj byl řízen odjinud a tady v Čechách již 20 let dohlíželi komunisté na to, aby tu žádná alternativa nevznikla. Podle toho to dopadlo.

   Vymazat
  5. vladimíre šmídle 22. června 2021 14:12, "již 20 let dohlíželi komunisté na to, aby tu žádná alternativa nevznikla". No a pak komunisté o ten dohled přišli a jakápak alternativa vznikla? Mám dojem, že všehovšudy nastal majetkový převrat. Podobný tomu pobělohorskému. Možná, že díky tomu nás minulo humanitární bombardování. JiH

   Vymazat
 2. Myslím, že článek paní Kučerové vhodně doplňuje podstatu mé diskuse s Dannym jinde o "profesionalitě a fušerství".

  Vítěz prostě bere vše a "technikálie" bitev jsou podřadné, politické výhry rozhodují.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. \zdravím vás pane Povolný. K válce a bitvám: válka je složitý sociálně politický jev. Slovy německého vojáka a diplomata z období Napoleonských válek Karla von Clausewitze: Válka je pokračování politiky jinými prostředky. Je to diplomacie, která vyměnila pero za meč.". Samotný ozbrojený boj je podmnožinou. Nemusí k němu vždy dojít. My, například jsme prohráli válku s Německem v r. 1938 aniž bychom vystřelil. Naši porážku znamenala Mnichovská dohoda. Tu válku ale v tu noc prohrála i Francie. Jen si to ještě neuvědomovala. Válka po 1.9.1939 už byla jinou válkou. Nyní k článku: Bitvou na Bílé Hoře Česká válka nezačínala, ale končila. Válčilo se celé dva roky od r. 1618 do listopadu 1620. Byla svedena řada bojů. Daleko prudších a krvavějších než ta u Prahy. České stavovské vojsko dokonce oblehlo Vídeň. Bojovalo se u Záblatí, v Jižních Čechách (okolo Písku a Českých Budějovic ...). probíhala i diplomatická válka s cílem vyšachovat soupeře a odříznout ho od spojenců. A ekonomická válka, jak to je u všech válek v historii až dodnes. Obratnou politikou Ferdinand (v té době už jako císař toho jména II.) sílil a stavy neobratnou politikou slábly. V okamžiku bitvy 8.11.1620 byli bez spojenců a bez peněz. Jinými slovy, i kdyby na Bílé Hoře nakrásně vyhráli, konec by to pouze oddálilo. Nikoliv odvrátilo. Přesně přesně v té samé situaci byl třeba Napoleon I. v době bitvy u Waterloo. I on mohl bitvu vyhrát, ale už neměl sílu a Francie ochotu dále válčit. Další boj by znamenal konec. Jedna bitva by válku nerozhodla. Ostatně pojem "bitva" je určen pro sražení, jejichž výsledek výrazně změní situaci na válčišti nebo válku rozhodne. proto velká a krvavá stažení např. u Záblatí byly boji, a vcelku drobná srážka na Bílé Hoře byla bitvou. Protože rozhodla osud Války české a zároveň určila osud Evropy na 200 a našich zemí na dalších 300 let. Dále. Opět poukazuji n mezinárodní souvislosti. Všude okolo vznikaly zárodky moderních unitárních států. Nebyli jsme žádnou výjimkou. Francie dílem vyhnala, dílem vybila protestanty (Bartolomějská noc, dobytí La Rochele...), Španělsko přišlo o protestantské Nizozemí (nezávislé provincie), severoněmecké státy a Skandinávie byly protestantské. V Británii začaly první srážky Cromwellovy revoluce atd. Tyto státy měly všude formu absolutismu. K parlamentarismu musely teprve dospět. Ale toto byl první krok. A je jasné, že vítěz bere vše. Bylo to jasné všem i v té době. celá příprava a provedení povstání českých stavů bylo provedené špatně a končili čirý fušerstvím. A samozřejmě nešlo o samostatnost státu. V té době už jsme byli součástí habsburských držav 100 let (od r. 1526). A všechny habsburské panovníky jsem si zvolili. A to včetně toho Ferdinanda II. Tak se nemáme na co a na koho vymlouvat. V 89. jsme se také rozhodli my. Ty milióny na náměstí nikdo násilím nevyhnal. A varovné hlasy jsme nechtěli slyšet nebo jsme je umlčovali. Jako tehdy Žerotína staršího a jiné.
   Ale jsem zvědav, kde a zda vůbec bude připomenuto i jiné výročí: přesně před 80 lety napadlo Německo SSSR.

   Vymazat
  2. Danny, pro mne bude složité faktograficky reagovat, proto se budu "tlačit" k politickému modelu přechodu feudalismu ke kapitalismu, roli víry, jiných vlivů. Protože jsme stále ve středověku, zajímá mně "novověk", jak asi bude vypadat. Bez králů, bez elit, bez lidí? Co říkají hvězdy? Za chvíli tu budeme mít okurkovou sezónu, máte prostor.

   Vymazat
  3. Středověk skončil oficiálně pro některé badatele objevem Ameriky (1492), pro jiné vynálezem knihtisku (1494). V životě lidí vždy měla velkou roli víra. Nikoliv nutně náboženská nebo vůbec v nějaké nadpřirozeno. Je vždy spojena s budoucností. Víra v něco, co jistě přijde, protože to přijít musí. Tak to bylo království nebeské (různých typů podle víry), nebo Armageddon a tedy všeobecný zmar, nebo nebe na zemi v myslích sociálních inženýrů minulosti i dneška. Bez Ameriky (Ruska, Židů. Rusů, komunistů,... doplňte si dle vkusu) bude na světě ráj. A také bez aut, elektráren, měst, ... dle poslední módy. Víra je vnitřní pocit a nemá s rozumem nic společného. Jak tvrdí i kardinál Duka (kázání o velikonocích) - víra je dar Boží. Milost Boží. Něco o čem se nepochybuje. "Amen" znamená v aramejštině "Tak to je!". Ale člověk něčemu věřit musí. Protože to jej poutá z budoucností. Ukazuje mu smysl jeho bytí. Proto vždy nějakou v něco má. Někde jsem četl výrok: "Jestliže ztratí člověk víru neznamená to, že nebude věřit ničemu. Znamená to naopak to, že bude věřit všemu". A víru určují elity. Určovaly ji v minulosti, určují ji i dne a budou ji určovat i v budoucnu. probléme je poznat, kdo do té elity patří. Jak ukazují volby, ne vždy dopadneme lépe, než ve středověkých dědičných monarchiích.

   Vymazat
  4. Z mých pospojovaných informací mozku mi vyplývá reálná depopulace lidstva a je jedno zda řízeně nebo přírodně. Z budoucí elity a technologickému skoku se vyvine třída "bohů", které budeme překážet. Sami bohové se dostanou do existenciální krize a budou hledat nového Adama. Zdá se to být nemožné? Možná to zde již bylo, možná na Měsíci, možná ještě dál.

   Rád brouzdám nejstaršími mýty, které mi toto uvažování umožňují.

   Nepropadám beznaději, ten pěkný citát na mne neplatí, proto se těším na podzimní volby a letní aktivitu těla, na úkor NR, jen horko již, ač dědek nesnáším, proto jsem zde. Za hezký den považuji slunečný, do 20 st. Jak já miloval rožnění těla pro vitamín. Teď ho nahrazuji z piva.

   Vymazat
  5. Pánové, smekám. Je osvěžující číst diskuzi Vás dvou. Díky i za ni. Kéž by více nás, diskutérů mělo z poloviny Vaši úroveň.

   Vymazat
 3. A co takhle dny hanby - např 28.září 968 nebo 28. říjen 1108 ?
  A zločiny a zvěrstva symbolu národních tradic - husitů, nebo "hrdinných" rudoarmějců Svobodovy armády třeba na Švédských polích...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9,59
   Dny zrady byly v Mnichově!

   Vymazat
  2. Hanba je relativní. Ale některá kriteria pro hanbu jsou závažná. Jde například o motivy spuštění války,
   náboženské války, války o ovládnutí území a lidí nebo války kvůli majetku. Podle mého soudu vycházejí Češi v historii slušně a jejich válka za náboženskou víru a sociální rovnost byla čistá a spravedlivá.
   Pochopitelně je možné vše negovat tvrzením ,že všichni kradli,loupili,smilnili a lhali. Jenže hlavní odpovědnost vždy mají ti silnější ,početnější, všehoschopnější a podlejší. A hlavně ten kdo to vede.
   Zajímavá je i kategorie lidí co se snaží historii vykládat (nikoliv dokládat). Co asi vede Čecha k
   pomluvám krajanů když v jejich době ani nežil ?

   Vymazat
  3. 11,16
   Hadrák v čele s udavačem Havlem hodit můžeme všichni....

   Vymazat
  4. Tomáši Čecha nebo česky mluvícího?

   Vymazat
  5. Soudím,že si rozumíme.

   Vymazat
  6. 9/59
   Rozmilý Dodo!
   Po přečtení vašeho příserku držím den hanby za vaši trapnou existenci.


   Vymazat
 4. Naše korektní(prolhana) média se ani nezmini. Se

  OdpovědětVymazat
 5. Samozřejmě, že mnohem aktuálnější je dnes 72. výročí zavraždění gen. Heliodora Píky komunisty

  OdpovědětVymazat
 6. Paní profesorko, děkuji jak Vám, tak redakci NR za důstojné a zejména nezkreslené připomenutí této významné události. ČT do nás místo toho od 6.00 hod. cpe odsun sovětských vojsk. Přeji Vám pevné zdraví a držím palce!

  OdpovědětVymazat
 7. Když se Češi v historii cítili ohroženi zkaženou církví a
  panstvem - tak se jejich většina po upálení mistra Jana spojila bez ohledu na sociální postavení. Víra,přesvědčení o své pravdě a vzájemná soudržnost dokázala odolávat i obrovské přesile zahraničních panských žoldnéřů. To byl hlavní důvod síly Husitů,co měli charakter národního vojska. Bitva na Bílé hoře neměla národní charakter. Byl to boj o výsady šlechty ,která za sebe nechala bojovat žoldnéře a obyvatelstvo do boje za víru nezapojila.Toho se při vzpomínce na Husity asi bála. To byl důvod proč Český stát dopadl už tehdy jako by ho řídila koalice ODS s Lidovci v zájmu cizích mocností a bank. Naši politici nesou
  za směřování státu plnou odpovědnost. Tu jim musíme čas - od času vyhodnotit a dle výsledků je i odměnit.
  Venda Klaus a jeho ODS potřebuje vyhodnotit a odměnit za širokou amnestii vyhlášenou převážně svým sponzorům.
  Dluh za to svinstvo nám stále kazí morálku. Dokonce zjevně
  existují stále ještě politici a strany,kteří takový hnus
  pokládají za normální. Zvykli si,že je mizerná justice
  osvobodí a to co ukradli jim nechá a na to kdo je odpovědný
  se nikdo před volbami neptá.

  OdpovědětVymazat
 8. ODS a Katolická církev zatáhla do hnoje všechny své koaličníky . Lidovci,TOPiči,STAN a část Pražské ČSSD má
  za sprasení Českého státu a státní správy hlavní odpovědnost. Tomu neuniknou ani fíglem s koalicemi co mají zachránit chcípající Lidovce a TOP. Motivem těchto koalicí by se měly zabývat denně "demokratická média i zkažená ČT" - v hlavním vysílacím čase pečlivě zabývat . Ovšemže by si na to ale museli pozvat jiné odborníky než ty co makají pro pachatele.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. t.

   ODS, jako vymysl Klause k okradeni vas vsech od dedku az po vnuky, se Klausovi povedl, a dokonce tento - no kazda nadavka je pro nej mala, tehnle hochstapler s paranoidnim Egem, se souka pomlu zptaky...takze zatimco okopavate Piraty, a Stanisty, a Lidovce, "svaty Vaclav opatrne ale determinovane leze zpet na podium, a jen ceka kam se vecpat..... takze vidim Bartose, a jeho nohsledy mozna na podiu, ale ne jako viteze/

   Ohledne Katolicke cirkve dnes-- ono to zacalo uz pred 2000 lety kdyz nekdo, zfalsoval zapisy? apostola Petra, ktere nejdrive snad byly, ale pak zase nebyly, pak nekdo z pasaku neco v nejake jeskyni nedavno nasel, a pak zase nekdo v Izraeli taky neco nasel, takze tech Kristovych vzkazu je plno, a ted si vyberte.... Faktem je, ze z cirkve vseobecne, (katolicke) se stal diky necemu nastroj oprese, a nenavisti.

   Jen pro zajimavost, vite ze katolici palili vsechny latinske a recke knihy, a vite ze Islamiste byli puvodne odnoz krestanu, kterym se nelibilo to co tehdejsi krestane delali? a ze vsecny knihy ktere byly pred palenim zachraneny, zachranili Islamci? ze treba Avicenna byl mohamedan

   neberte to ze mam dnesni Islam rad, zmenil se totiz z pomerne liberarniho nabozenstvi v to co je dneska. Ale zpet k nabozenstvi a vire.... proste kazdej chvilku taha pilku......

   Vymazat
 9. Souhlasím s Tomasem. Jenom dodávám (psal jsem již včera, ale zmizelo to). Pro mě hlavní memento Bílé hory: Nikdy nevěřte, že Vám západ pomůže. Němečtí kalvinisté vyplenili katedrálu sv. Víta, Švédové ukradli rudolfínské sbírky a v českých městech zničili co se dalo, Angláni se na nás vykašlali a od té doby vždycky, a nakonec to završil vestfálský mír, kde nás hodili přes palubu všichni výše jmenovaní, navíc i Francie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12,24
   Že se těm ze ""západu"" nedá věřit zjistil J.A.Komenský při pobytu ve Švédsku.

   Vymazat
 10. Je docela překvapující, že dospělí lidé tady zvažují kdo nám, jako národu či státu pomohl nebo nepomohl, pomůmůže nebo nepomůže. To je jako věřit na Mikuláše s čertem a andělem, na Ježíška a čápa, co nosí děťátka. Rozhodují zájmy. Nezbývá než hledat společné, nebo alespoň blízké. A v první řadě, ty vlastní správně definovat. JiH

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.