Reklama

pondělí 28. června 2021

Jaké máme zájmy

Leo K.

28. 6. 2021 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Prezident Spojených států Joseph, (řečený Joe), Biden se zúčastnil, ještě než se setkal s Vladimírem Putinem, summitu NATO a třídenního summitu skupiny průmyslově nejvyspělejších zemí G7. Jen dva dny před setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval Biden Moskvu, která se podle něj nechová tak, jak Aliance doufala(?!) Za novou výzvu označil rovněž Čínu. „Chci to vyjádřit jasně: NATO je pro americké zájmy zásadně důležité samo o sobě. Pokud by neexistovalo, museli bychom jej znovu založit,“ řekl Biden. Prohlásil, že Spojené státy jsou zpět a podtrhl důležitost Aliance, která podle něj umožňuje Spojeným státům míru angažovanosti ve světě, jakou by samostatně neudržely. Takto to komentuje český velvyslanec v USA, Hynek Kmoníček:

Hlavním zájmem USA je dokázat v tomto století Číně, že jsou nadále nezpochybnitelným vůdcem v politice, ekonomice i v kultuře, a to nejen západního světa. Tím je dáno, že nemají takřka žádný společný národní zájem s Ruskem, které se ve stejné době musí snažit dokázat, že se po rozpadu SSSR vrátilo do role mezinárodního hráče první třídy, kam ho tlačí jeho rozloha, aktivity a jaderný arzenál. Současně ovšem Rusko ekonomicky žije ve stavu rozvíjející se ekonomiky třetího světa, jež je závislá na přírodních zdrojích.

Soudím, že takhle jednoduché to zase není. Rusko je pro Čínu strategickým partnerem. Ekonomiky obou zemí se vzájemně doplňují a potřebují. Rusko má zájem o čínské investice a Čína zase o ruské přírodní zdroje. Obě země pojí společné zájmy, ať už regionálního či tematického charakteru, a také snaha udržet výjimečnost bilaterálních relací v oblasti bývalých sovětských republik. Faktem je také to, že zahraniční politika Washingtonu sblížila Peking s Moskvou natolik, že obě země v klíčových zahraničně-politických otázkách demonstrují světu svoji strategickou spolupráci. Zároveň je však Rusko také důležitým partnerem pro EU právě vzhledem k přírodním zdrojům, ale také k nenasycenému trhu.

Jak vztah Rusko – Čína, tak vztah Rusko – EU je trnem v oku USA. Měřeno podle absolutní výše HDP po přepočtu dle parity kupní síly je čínská ekonomika od roku 2014 největší na světě, podle nominálního HDP i HDP na osobu ji však zatím ještě převyšuje USA. Velmi podobně je tomu s EU. Ačkoliv v Unii žije pouze 6,9 % světového obyvatelstva, její obchod se zbytkem světa představuje zhruba 15,6 % světového dovozu a vývozu. Unie, díky volnému obchodu mezi členskými státy, je spolu se Spojenými státy a Čínou jedním ze tří největších světových aktérů mezinárodního obchodu. Není tedy divu, že jakékoliv těsnější vztahy s Ruskem rozsvěcují ve Washingtonu červenou kontrolku. Zvláště poté, co EU za Trumpa zjistila, že tak zvané atlantické zájmy jdou mimo ty evropské.

Podobně je tomu ve vztahu EU – Čína. EU je od roku 2003 strategickým partnerem ČLR a vzájemné vztahy jsou stále intenzivnější. Formálním vrcholem vztahů je každoroční summit EU – Čína. Čína považuje EU i po Brexitu za důležitého partnera v multi-polárním světě a uvědomuje si, že EU je velkou světovou ekonomikou. Čína vidí ve vztahu k EU rostoucí potřebu po prohloubení spolupráce v ekonomice, udržitelném rozvoji, globálním řízení a v boji proti terorismu. V zahraniční politice preferuje ČLR (a to i v zájmu svého nerušeného rozvoje) jako hlavní metodu řešení sporů dialog. Klade důraz na pragmatismus a tzv. vzájemně výhodné řešení.V nedávné době se dostala do závěrečné fáze smlouva o vzájemných investicích, kterou ale europarlament odmítl ratifikovat.

Joe Biden letěl do Evropy se slovním vzkazem America is back. Hlavně proto, aby ujistil Evropu, že jí Spojené státy vyjdou (pokud možno) vstříc, když se nebudou vázat ani na Rusko, ani na Čínu. Nezbytně to potřebuje proto, aby se soustředil na indopacifickou oblast, kde začíná Čína dominovat. Nebyla by to snad ani Merkelová (Kohlovo děvče), kdyby věřila slovnímu ujišťování a tak si jak na summitu NATO, tak na slezině v Cornwallu otevřela zadní vrátka. Správně rozeznala zásadní dilema. Buď Západ (s velkým Z) zažene Rusko do kouta a ono se vzdá dědictví po Petru Velikém a utuží spojení s Čínou nebo se bude chovat víceméně pragmaticky a udrží Rusko v Evropě.

„Jsem velkým zastáncem přístupu založeného na dvou pilířích,“ řekla Merkelová po jednáních na summitu NATO v Bruselu. Je správné věnovat větší pozornost rozvíjející se Číně v nové strategické koncepci aliance. Podíváte-li se na kybernetickou hrozbu a zahraniční politiku a vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Čínou, je jasné, že tuto zemi nelze přehlédnout. Ale neměli byste to přehánět, musíte najít správnou rovnováhu, dodala. „Čína je soupeřem v mnoha otázkách, ale Čína je také partnerem v mnoha otázkách,“ zdůraznila Merkelová.

Zhruba stejně vyznívá i odstavec 49 na straně 25 závěrečného komuniké ze summitu G7 v Carbis Bay. Je až komické, jak na toto prohlášení reagovala různá media.

China News Service 12. června oznámila, že německá kancléřka 11. června uvedla, že země G7 doufají, že spolupracují se všemi zeměmi v oblastech čelení klimatické změně, biodiverzity a dalších. Zdůraznila, že pokud v těchto oblastech „vyloučíme Čínu“, nikdy nenajdeme řešení.

A německý tisk:
In der ausgehandelten Passage der Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, wollen die G7-Staaten gegen unfaire Handelspraktiken Chinas, dessen Menschenrechtsprobleme und harte Hand in Hongkong vorgehen.Gleichzeitig wird aber auch das gemeinsame Interesse an einer Kooperation mit China bei globalen Herausforderungen wie dem Klimaschutz und dem Erhalt der Biodiversität hervorgehoben. Es ist das erste Mal, dass die Kritik an China in einem Abschlusskommuniqué der G7 so deutlich formuliert wird.

V předmětné pasáži závěrečného Prohlášení, jak jej předložila  DPA. chtějí  státy  G7 zakročit proti čínským neférovým obchodním praktikám, proti nedodržování lidských práv a tvrdému jednání proti opozici v Hong Kongu. Na  druhé  straně  existuje  společný zájem na řešení globálních výzev jako je ochrana  klimatu, udržení biodiverzity. Je to poprvé, co závěrečné komuniké G7 obsahuje takto ostrou kritiku Číny.

Je ovšem namístě se ptát koho G7 vlastně zastupuje a komu své poznatky sděluje. Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, UK a USA. Velké ekonomiky? To bylo, jenže svět se změnil. Soudím, že relevantnější je G20.

Totálně se ovšem zesměšnil Jens Stoltenberg po setkání s  Joem Bidenem, když řekl naslouchajícím zpravodajům ohromující zvěst, že Čína nesdílí naše hodnoty. Kupodivu mu to žádný z nich nevytknul (možná proto, že to považovali za zbytečné). Každému, základní škole odrostlému, jedinci je totiž jasné, že

čtyřtisícileté kontinuální trvání Číny je výslednicí jiných hodnot než jsou ty evropské.

Jestli Stoltenberg opravdu věří v nadřazenost západní civilizace a bere ji jako univerzální ideál, kterým lze měřit cokoliv ostatního, nevím, ale je to zjevně nelogické. Je to něco velmi podobného tomu jako bychom tvrdili, že v politice jde jenom o dobro nebo jenom o zlo.

Ale politika (ne politikaření) se tím vůbec nezabývá.

Naopak, politika je (nebo má být) diskusí o různých úhlech pohledu a v řadě ohledů je to také hra o moc. A to už se vůbec nehledí na ctnosti. Pokud je ale něčí vlastní pozice chápána jako „výkvět dobra,“ stává se pozice oponenta automaticky „zlem.“ Jenže tohle černobílé vidění není politika, ale náboženství. Protivník se stává nepřítelem (jeho vše od ďábla jest), proti kterému

je vše povoleno, a jeho vlastnosti (i jeho pouhá existence) ho jenom usvědčují(Urválek)

Takový koncept politiky nevyhnutelně vede k použití nejhorších možných metod. To je ale běžný princip nástroje používaný proti Číně a Rusku, jenom nešikovně použitý „politikem.“ Pokud tak lze Stoltenberga nazývat.

Biden v NATO zdůrazňoval význam pátého článku atlantické smlouvy. „Chci to vyjádřit jasně: NATO je pro americké zájmy zásadně důležité samo o sobě. Pokud by neexistovalo, museli bychom jej znovu založit,“ řekl Biden. Aliance podle něj umožňuje Spojeným státům míru angažovanosti ve světě, jakou by samostatně neudržely.„Pátý článek (Severoatlantické smlouvy) je svatým závazkem,“ řekl Biden o ustanovení, podle nějž všechny spojenecké země přispějí na pomoc napadenému členovi. „Chci, aby celá Evropa věděla, že Spojené státy jsou tady, America is back dodal.

Tak si pátý článek atlantické smlouvy představme:

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

…jakou bude považovat za nutnou…článek 5 atlantické smlouvy je dostatečně gumový, aby jej mohl potvrdit kterýkoliv člen a aby o něm mohl klidně horovat i Joe Biden. NATO se totiž topí v problémech. Je kritizováno za nevyřešený konflikt řecko turecký, je se stále menší ochotou financováno převážně ze Spojených států a státy EU s výjimkou Polska a pobaltských států stále odkládají cíl pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu. Největší státy EU (Francie, Německo) také častěji kladou otázku po adekvátnosti nákladů a užitku. Stále častěji se také objevuji hlasy, že

základem trvalého systému kolektivní bezpečnosti v Evropě může být jenom německo-ruské sblížení,

viz například politický dokument „Německá politika vůči Rusku – význam kontextu EU.“ To je také důvod, proč Američané udělají vše, co je v jejich silách, aby takovému sblížení zabránily poté, co už nemohli v minulosti zabránit sjednocení Německa.

Zahraniční politika obyvatele Spojených států příliš nezajímá. V USA je jedinou legitimitou systému životní úroveň. Ta je ovšem ohrožena několika faktory:

- zbytnělým vojensko-průmyslovým komplexem,

- nepříliš masivním sociálním systémem a poklesem obchodu na světovém trhu ve prospěch Číny a jihovýchodní Asie vůbec.

Už v minulosti na nebezpečí, které představuje extrémně nadměrný vliv zbraňového průmyslu upozorňovali vážené osobnosti. Proto sem vkládám transkript výňatku Eisenhowerova rozhlasového projevu na rozloučenou s prezidentským úřadem.

Transcript of President Dwight D. Eisenhower’s Farewell Address (1961) IV. část

Důležitým prvkem pro udržení míru je naše vojenské zřízení. Naše zbraně musí být mocné a připravené k okamžité akci, aby žádný potenciální agresor nebyl v pokušení riskovat vlastní zničení.[…]

Až do posledního z našich světových konfliktů neměly Spojené státy žádný zbrojní průmysl. Američtí výrobci pluhů mohli časem a podle potřeby vyrábět i meče. Nyní však již nemůžeme riskovat nouzovou improvizaci národní obrany; byli jsme nuceni vytvořit stálý zbrojní průmysl obrovských rozměrů. K tomu je třeba připočíst tři a půl milionu mužů a žen, kteří jsou přímo zaměstnáni v obranném průmyslu. Ročně vydáváme na vojenskou bezpečnost více, než činí čistý příjem všech korporací Spojených států.

Toto spojení obrovského vojenského establishmentu a rozsáhlého zbrojního průmyslu je v americké zkušenosti nové. […] Nesmíme však zapomínat na jeho závažné důsledky. Týká se to naší práce, zdrojů a obživy, týká se to i samotné struktury naší společnosti[…]

Nikdy nesmíme dopustit, aby tíha tohoto spojení ohrozila naše svobody nebo demokratické procesy. Neměli bychom nic považovat za samozřejmé, pouze bdělí a informovaní občané mohou přinutit k řádnému propojení obrovské průmyslové a vojenské obranné mašinérie s našimi mírovými metodami a cíli, aby bezpečnost a svoboda mohly společně prosperovat.

Otázkou nyní je, zda jsou Američané za těchto okolností schopni vzdát se hegemonie,

která jim dosud umožnila žít na úkor ostatních pomocí manipulací s dolarem jako světovou rezervní měnou. V obchodování mezi USA a Čínou existuje cosi jako válečný stav, zatímco systém finančního světa je poznamenán rostoucím oddělením mezi tokem peněz a skutečnou výrobou. Taková situace nemůže trvat věčně. Duch „spolupráce,“ který se pokouší obnovit Biden, je ambivalentní, protože i EU je nepříjemným konkurentem. Stále začínají být zřejmější ambice Berlína se stát hlavním městem Evropy.

Co z toho vyplývá pro malou zemičku, pro nás?

Ideologické brýle nám brání vidět svět jaký je. A jaký tedy je?

Produkční delirium, jsme přece společností služeb – nezajímá nás kdo bude hodnoty vyrábět? Kulturní kolonizace USA, kdy americké filmy, písně, televizní programy tvoří více než polovinu toho, co lze slyšet a vidět po celém světě, zatímco zahraniční produkce v Americe nepředstavuje téměř nic. Všechno zlehčeno sloganem „Don’t worry, be happy!“  Ničení kulturních identit – máme být Evropany, češství je přítěží, technologie jako prostředek moderní neutralizace, únik do neomezená konkurence, ve které logicky vítězí největší, permanentní krize politické reprezentace, trh jako paradigma pro všechny sociální procesy – viz bytová výstavba a především neomezovaný individualismus. Zdá se vám, že přeháním?

Ve zkratce, svět jaký je, je světem ve kterém už nic nemá hodnotu, ale všechno má svou cenu.

Co s tím? Co vyplývá ze světového dění? Když jde do tuhého, jsou zapomenuty všechny řeči o partnerství, nezištnosti a oboustranné výhodnosti. Zoufalý Peroutka píše 5. října 1938:

Malý stát, který se nemůže sám uhájiti proti sousedu mnohokráte silnějšímu, je vždy v té situaci, že se musí spoléhati na něčí slovo. Otázka byla, máme-li se více spoléhati na slovo západu, nebo na slovo Německa, v poslední době dokonce Německa hitlerovského, čili, jak se věci na konec vyjevily, máme-li více důvěřovati v odvahu Francouzů a Angličanů, či v milosrdenství Němců. Kdo to může rozsoudit? Snad nás zklamalo slovo, jež nám bylo dáno na západě. Ale Rakousko bylo zklamáno slovem, jehož se mu dostalo v Německu. Kdo zná program Třetí říše, směřující k spojení všech Němců v jedněch hranicích, jak může považovati za jisté, že by nám bylo Německo vůbec dalo slovo nikdy neusilovati o anšlus sudetských krajů? Zdá se tedy spíše, že jsme měli na vybranou jen mezi dvěma chybami, mezi dvěma risiky, mezi dvojím spoléháním…

Historická zkušenost nám praví, že spoléhat se na velmoci je přinejmenším infantilní naivitou. Žádná mocnost není nezištným dobrodějem. Každá vždy sledovala, sleduje a bude sledovat jenom své vlastní zájmy. Zkusme se podívat pravdě do očí a nenamlouvejme si, že nejsme nyní ve vleku velmocenských zájmů USA, nemluvě o závislosti na Německu. Když jsme v roce 1993 dokončili „budování“ nového státu, ve kterém jsme popřeli téměř všechny zakladatelské ideje T.G. Masaryka, zbývá nám jediné. Zbavit se mýtů (například o dokonalé liberální demokracii, nebo o tom, že neomezíme-li výrobu energie, zhyne civilizace), pojmenovat všechny děje jasně a nedvojsmyslně a zvolna zlepšovat jejich fungování.

Za podstatu fungování státu jsou jmenovány liberální demokracie, svobodné volby, právní stát a lidská práva. Hned s prvním pojmem – liberální demokracie – je problém.

Je to opravdu ještě demokracie, když nařízení, které chrání společnost, tedy drtivou většinu, může někdo napadnout kvůli individuálním „právům?“

Buď je systém demokratický a jednotlivci se podřizují většině, nebo je liberální a jednotlivci se prosazují i proti většině. Jenom z božího dopuštění politici nás omamují názvem liberální demokracie. Jedinou liberalismem uznávanou formou suverenity

je suverenita jednotlivce podle pojetí člověka coby „homo oeconomicus.“

Národy i kultury tak jsou pro liberály pouhé množiny jednotlivců, podstatu jejichž vztahů lze zredukovat na právem vymezené smluvní vztahy a tržní směnu. Takto chápaní lidé už se identifikují nikoliv jako občané, ale jako spotřebitelé.

Politika podle liberálů nemá co omezovat ekonomiku.

Liberalizace ve skutečnosti stojí proti společnosti a vláda politických stran není vládou lidu a tedy to není demokracie. Současným ideálem je Švýcarsko se systémem referend, zajišťujícím skutečnou vládu lidu. Veškeré brojení proti referendům je jen strachem ze skutečné demokracie a snahou o udržení moci oligarchů a partají.

Svobodné volby jsou druhým problémem. Svoje zastupitele do parlamentu totiž nevolíme přímo, ale prostřednictvím struktur, kterým se říká politické strany. A ty rozhodují, kdo bude sedět v parlamentu a kdo vládnout. Čím může společnosti přispět politická strana? Je zřejmé, že toho moc nebude. Žádná z hlavních změn během minulého století nebyla způsobena stranickými aktivitami ani vládními politikami, ale vždy kabinetním způsobem mimo demokratické procesy.

Poměrně jednoduchým způsobem, jak toto napravit, je zkušenost z místních voleb, kde je povoleno panašování. To je způsob hlasování, kdy volič může hlasovat pro jednotlivé kandidáty (i z více volebních stran) nebo i kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran. V tom případě musí mít ale občané přímo ve svých rukou nástroj, pomocí něhož mohou zvrátit vůli svých volených zástupců, pokud se tito zpronevěřují svému poslání.

O Listině základních práv a svobod, která zcela nekonzistentně nahradila masarykovskou humanitu, jsem na těchto stránkách napsal tolik, že je zbytečné, abych se opakoval.

K pirátské expertokracii bych poznamenal, že nikdy nevěřte sloganu „There is no alternative.“ Je to antipolitický slogan, který říká, že všechny politické problémy jsou v konečném důsledku technické,

pro které existuje jen jedno optimální a racionální řešení.

Cílem je nastolit režim administrace věcí místo režimu vlády. Taková představa je chybná. Experti přece mají odpovídat na otázku „jak,“ nikoli „proč.“

Alain de Benoist, francouzský intelektuál, zakladatel myšlenkového směru Nová pravice a hlavní představitel francouzského think tanku GRECE velmi případně říká:

Nevěřím, že se lidé „rodí svobodní a rovní“, a nezajímá mě „hledání štěstí“! Americká zahraniční politika byla často katastrofální, hlavně kvůli její neschopnosti pochopit existenci vnějšího světa. Její představitelé dali vzniknout izolacionismu a intervencionismu. Ale to jsou jen dvě strany stejného univerzalismu, tj.

přesvědčení, že americký systém je nejlepší a jediný možný na celém světě. 

Nevěřím, že USA jsou „svobodnou zemí,“ novou zaslíbenou zemí nebo příkladem, který má každý napodobovat. […] V americké politice je příliš mnoho spin-doctorů, televizních novinářů a kazatelů nedělních škol. […] Totéž platí pro ekonomiku. Nelíbí se mi kapitalistická logika vyloučení, nevěřím v přednosti trhu a tržní společnosti. Mýtus o vítězích, pohled na život jako na trvalou konkurenceschopnost…

Ze zkušenosti s trhem totiž víme, že odráží mocenské vztahy; nevybírá si, co je nejlepší, ale co je nejsilnější. Věřit, že nejsilnější je nejlepší, je sociální darwinismus, přímý opak humanity či její nadmnožiny – civilizace – což je pojem označující vysokou úroveň souhrnu duchovního a materiálního pokroku lidstva.

Dalším adeptem, který zpochybňuje pokrok lidstva, je elitářský a pyšný strach o svět. Co by se muselo přihodit, aby se zelení přestali strachovat a uklidnili se? Nic takového se zřejmě stát nemůže. Zelení si jako svoje rukojmí vzali planetu a jakoukoliv změnu jejího stavu považují za zločin. Je to vlastně anticivilizační hnutí.

Civilizace zanikne, ale jen proto, že se o ni zelení obávají.86 komentářů :

 1. Jo zase plnou hubu hodnot a oni žádné nemají slušní lidé jsou povl a všichni jiní jsou nejlepší. Zelené šílenství je pěkná hloupost snad u nás vládnout nebudou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prekvapuje mne ze se zde nikdo ani nezminil o inervievu Mosheho s nejakou zenskou reporterkou .
   Thema bylo -BUZERANTI_. Dozvedel jsem se o tom CNN .kde z toho byli tak hym ze uplne slintali hruzou co ze se to v Evrope deje Orban Putin a ted Zeman Nebral si servitky a doslova rekl ze se jedna o perverty specielne transexualy -Shemails. To jsou ti co se vydavaji za zenske a maji ptaky a obracene vydavaji se za muze a nemaji ptaky.Viva a trosku pepre cyanskeho na lepsi erekci

   Vymazat
 2. Kmoníček je slušně řečeno - čurák ! Americký rektonaut a anální speleolog ! Obřezanec s ženou muslimkou hájící "euroatlantické" pseudohodnoty a ne ty naše - české.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezlobte se, ale píšete hlouposti. Hynek Kmoníček patří mezi několik našich diplomatů a politiků, napříč politickým spektrem, kterým to ještě myslí a rozhodně ještě neřekl poslední slovo.

   Vymazat
  2. Kmoníček je super ! Je to velmi vzdělaný a chytrý člověk, který hájí rozumný přístup v jednání. V každé, případě není blbej jako Bartoš a jemu podobní. Ční nad nimi.

   Vymazat
  3. 9:05...Nevím jakou má povahu. Ale vyplatí se poslouchat co říká. Tohohle si vzal MZ na Hrad asi omylem, je to opravdu chytrý a vzdělaný člověk.

   Vymazat
  4. Helanov28. června 2021 14:12, zas jste předvedla svůj zkratkovitý způsob myšlení. Onen chytrý a vzdělaný člověk nejenže byl vzat MZ "na Hrad", ale on tam taky šel! Zcela jistě ne pod samopalem. JiH

   Vymazat
  5. 19:21... Proč by tam nešel, když k tomu byl vyzván. Zemanovi mohlo jedině prospět, když ho pan Kmoníček trochu dovzdělal. Vůbec nechápu, proč do mě pořád rejpáte.

   Vymazat
  6. Helanov 28. června 2021 21:16, nerejpu, mám výhrady k Vašim projevům. Pokud by pan Kmoníček považoval MZ za blba, tak by, takový jaký je, "na Hrad" nešel. Ostatně soudím, že není na světě nikdo, kdo by se nemohl a někteří naléhavě, neměli dovzdělat. Snad to vezmete v úvahu. JiH

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  9. 9:05
   Tak to je fakt, že Kmoníček nehájí naše české hodnoty. Ty hájí generál Jihočeského kraje, čučkař Koudelka.
   Však za to taky dostal od CIA metál za zahraniční spolupráci, zatímco Kmoníček, coby neobhájce těch správných (novo)českých hodnot pozvánku neobdržel.

   P.S. Že je Kmoníček obřezanec a čurák, říkáte?
   A jak vám se žije s vědomím, že jste, abych zůstal slušný, rasistický blbeček a IQ zavařovačky?

   Vymazat

  10. JiHu!
   Ondyno jsme se popasovali kvůlivá léčení covidu, kdy já jsem tvrdil, že covid je především nemoc a proto se má, jako každá nemoc především léčit, zatímco vy jste jednostrunně hudl svou mantru o samospásné vakcinaci. Ale pak mi došel hrách, nebo mě to prostě už nudilo, a z debaty jsem proto odešel.
   Ale teď jsem narazil na vaši oblíbenou machrovací exhibici (hergot, že jste to ale té Helče natřel, óóó Veliký .... doplňte dle své úvahy) a mám noční, takže tady mám opět něco hrachu na zeď vaší ignorance.
   Jo, hrách je v čase 5:45 až 21:20.

   svobodne-radio.cz/2021-06-24-studio-kalich-monitor-prochazka-zpravami-informacemi-a-nazory/

   Tak co - zaslouží si naše vláda kriminál nebo ne?

   Vymazat
  11. 21:16
   Helčo, křivdíte mu!
   JiH nereje, jen si honí ego, by mu řácky naduřelo. To on rád, občas mu říkám (stejně jeko MZ) Velký Masturbátor. Jojo, Dalí by se divil, co si pod tím jeho obrazem představuju za příšernosti. A ke všemu je ten chuděra drobátko misogyn. JiH myslím. No uznejte - mohl snad vynechat takovou příležitost?
   Jinak je to celkem chytrej člověk, ale tak nějak jednostranně, takže se placama projevuje jako čistej vůl.

   Vymazat
  12. Milane, nehodlám dělat rozhodčího, jen z vlastní zkušenosti vím, že chřipka se dá léčit nebo jí předcházet vakcinací. Jen nesmíte věřit, že i Židé si v Izraeli likvidují obyvatelstvo.

   Vymazat
  13. 2:20
   Věřte si čemu chcete. Ale napřed bych si, být na vašem místě, naklikl na odkaz a pak si zjistil, zda jde o blbosti či o fakta.

   Vymazat
  14. JiHu, za chvíli mi končí noční, tak ještě drobet hrachu.

   https://svobodne-radio.cz/2021-06-28-studio-kalich-monitor-prochazka-zpravami-informacemi-a-nazory-je-nebezpecny-covid-nebo-vakcina-britanie-predem-naplanovala-namorni-incident-s-ruskem-rusko-vyslalo-k-havaji-strat/

   Upřímně - je mi celkem šumák vaše zdraví - jste plnoletý, takže vaše věc - děsí mě však, že svou vírou v samospásnou vakcinaci můžete ovlivnit své blízké. A pak, až vaše dcera, vnučka, atd. zjistí, že je neplodná, bude už pozdě. Pro ni i pro vás. Takže si to aspoň vyslechněte a zjistěte si sám, zda se jedná o konspirační kecy, či o fakta.
   Víc pro vaše blízké udělat nemohu.

   P.S. Jo. Jistěže mi je po vašich blízkých hovno. Jenže není. Po nikom mi není hovno.

    „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj : smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“
   Tolik John Donne (1624). A nic se od té doby nezměnilo, řekl bych. Aspoň pro mě ne.


   Vymazat
  15. Sakra! Zapomněl jsem uvést čas. Takže čas - 6:48 až 19:50 Ale i to ostatní je zajímací.

   Vymazat
  16. Helanov: podle vás je potřeba jeden Kmoníček na dovzdělání jednoho Zemana. Kolik "Kmoníčků" je potřeba na dovzdělání jednoho Drahoše? A kolik zdravotních sester a ošetřovatelů je potřeba na ošetření jednoho knížete pána, aby jeho moč a trus se zdržovaly ve vymezených prostorách a nepronikaly na veřejnost?
   Zeman je na tom, ač se vám to líbí nebo ne, nesrovnatelně líp...

   Vymazat
  17. Snad nikdo neurychlil nekonecnymi miliardami vyzbrojeni zapadu a predevsim Usa jako Eisenhower, vystupnoval Studenou valku a sabotazni zakerne akce proti nam /arsenal demokracie/!! a kdyz odesel, jeste predtim co vsechno poridil,zacal varovat.
   Arsenal demokracie ,ale ty teroristicky, na co by jinak to sileny zbrojeni, pak bylo ??
   Titulek taky ulitava ,Jake mame zajmy, kdyz nemame zadne ..Jen ty nadiktovane uz asi 30let..

   Vymazat
  18. 23:30... Proč by měl Kmoníček považovat MZ za blba, když blbej není. Jenom má blikance a je veliký populista.
   Slušný člověk ( Kmoníček) nad nikým neohrnuje nos, rád pomůže i prezidentovi k lepšímu rozhledu a trochu ho dovzdělá.
   Mezinárodní politika totiž není právě Zemanova silná parketa.

   Vymazat
  19. Milane ze Zahrady Čech 29. června 2021 5:32, jsem osloven, sluší se odpovědět. Přijde mi, že reagujete poněkud hystericky, spíš na osobu, než na názor. S Covidem to vidím stejně jako s každou jinou nemocí. Předcházet nemoci považuji za lepší, než onemocnět a léčit. To není víra, ale přesvědčení dané poznanou praxí. Stejně jako u každého léčení, ani u vakcinací nelze vyloučit rizika. Ta nejsou vyloučena ani za nečinnosti. Připomenu, že i Vaše odmítání vakcinace má potenciál kohokoli ohrozit podobně, jako to, že já vakcinaci neodmítám. Nemyslíte? JiH

   Vymazat
  20. 1:54... Milane, to jste mu napsal výýborně!
   Ten JiH si zvolil správný nick. On nemá mozkovnu na severu, ale na jihu, konkrétně uprostřed svojí tělesné schránky. Je to vůl a druhého půl.

   Vymazat
  21. Haškův duchu, nepopírám, že Drahoš by byl horší. Proti Drahoušovi a Šláfngerkovi je Ovar veleduch. ;-)

   Vymazat
  22. Helanov 29. června 2021 15:10, doložila jste svoji úroveň tak, jak se dala tušit z vašich předchozích projevů. Pavlač. JiH

   Vymazat
  23. 11/40

   JiHu,
   Netrénujte na mě prosím implicitní dehonestaci typu "reagujete poněkud hystericky" a pod. Jen tím zbytečně urážíte mou i svou inteligenci. Mou proto, že takové manipulativní triky na mě nepla, vaši tím, že se k podobným kašparádám snižujete. Což je ostatně i jedním z důvodů našich občasných střetů v diskuzích.

   Item. Ne, nevidíte covid stejně jako každou jinou nemoc. Kecáte, JiHu; toto vaše tvrzení je pouze váš oblíbený úkrok stranou. Ale nešť, nemíním hledat v archívu NR abych vám to dokázal a rozehrávat zde pro ostatní diskutéry otravné klání jako svého času s J.J. Co jsem vám chtěl říci jsem vám řekl a měření pinďourů považuji za zbytečné.

   Item. Ne, neodmítám vakcinaci; neodmítám ani vakcíny.
   Co odmítám je to, co je nám jako vakcíny prezentováno.
   Co odmítám je naskočení do stádního vlaku covidhysterie.
   Co odmítám je role pokusného subjektu.
   Co odmítám je zásah do mého DNA.
   Co odmítám je státní manipulace.
   Co odmítám jsou covidpasy.
   Co odmítám je státní šmírovací program pomocí těchto covidpasů.
   Co odmítám je covidapartheid.
   Co odmítám je tvrzení, že svým odmítáním ohrožuji své bližní. (Z nichž jsem mimochodem celkem tři - svou dceru, bratra a švagrovou, během jejich LÉČENÍ Isoprinosinem, kdy si sami na sebe uvalili přísnou karanténu, po čtyřiadvacet hodin denně ošetřoval bez roušky a bez rukavic. Celkem jsem, když jsem to spočítal, coby seddesátiletý "rizikový skupiňák", strávil v přímém styku s nemocnými covidem 45 dní. Pravda, s jistotou Isoprinosinu v zásobě, ale nebylo ho třeba.)
   Co odmítám je vytěsňování kritického myšlení.
   Co odmítám je implicitní genocida!

   Item. Napřed 65+.
   Pak 55+.
   Pak 16 až 55.
   Pak 12 až šestnáct.
   Ale ouha! Výrobní linky jedou, prachy od ovcí se sypou, přece to nevylejeme?! Tak hurá na 12+!!!
   A jak dál?!
   Pak 8+
   pak 5+
   pak 0+?!

   youtube.com/watch?v=N1xVzwHjxRw

   Vymazat
  24. Sakra! Blbnu.

   Pak 12+ - ne 12 až 16

   Vymazat
  25. milane 29. června 2021 19:43, to všechno je prosím Vaše věc. Já si dovolím mít jiný názor, který argumentuji bez obsáhlého charakterizování domnělých vlastností Vaší osoby. Snad krom údivu, jestli se nepletu, nad Vašimi dvěma nicky. Námět mám za vyčerpaný. Mějte se. JiH

   Vymazat

  26. 21/07
   Ach jo, JiHu, zase ten úkrok bokem a ťafnutí zezadu.

   K úkroku:
   Proč kecáte, když stačí se podívat o fous výš, kde mou osobu ráčíte ve své moudrosti obdařit hysterií? To snad není z vaší strany charakterizace mých domnělých vlastností?

   K ťafnutí zezadu:
   Proč ze sebe opět děláte vola, JiHu?
   Už cca před čtvrt rokem jsem vám, J.J. a dalším jakoby nedovtipům, když jste mě napadl a jaře označil za podvodníka, vysvětlil (a ještě před tím povícerokrát), jak se to s mými dvěma nicky a dvěma PC, jedním v práci a druhým doma, má. A vám se, po té košaté výměně názorů zlíbilo vyjádřit nad mými dvěma nicky údiv?
   Mám tedy věřit tomu, že vstřebanou informaci neudržíte déle než čtvrt roku, nebo tomu, že je to jen takové skryté plivnutí - hele lidi, bacha na něj, užívá dva nicky! - na rozloučenou?

   A jo. máte recht. Námět je vyčerpán.
   Aj vy se mějte.

   Vymazat
  27. milane 30. června 2021 3:11, rád bych Vás uklidnil. Nenapsal jsem, že jste hysterický, ale že "reagujete poněkud hystericky". Dál jsem napsal, že argumentuji bez obsáhlého charakterizování domnělých vlastností Vaší osoby. "Snad KROM údivu, jestli se nepletu, nad Vašimi dvěma nicky"! Pokud byste tedy četl pozorně, zjistíte, že se snažím nebýt osobní a pokud se SNAD tak stalo, že to přiznávám až omlouvám. Takže klid Milane, klid ..., nereagujte poněkud hystericky. JiH

   Vymazat
  28. 12/56
   Bohužel, už se stalo.
   Po přečtení vašeho textu jsem byl postižen záchvatem poněkud hysterického smíchu.
   Ale už jsem v poho. Odskočil jsem si na PL a po přečtení článku kterak Bartoš s bruselským pederastem Petrou de Sutter jednal a z reakcí v diskuzích jsem se samým štěstím úlevně rozplakal.

   Vymazat
 3. Přečtěte si na Zvědavci: Zpověď lovce ekonomik. Přesně o to samé se snaží EUdojčland. Už teď toho dost diktují, potom už budou jednat jako na svém území a s námi jako s motroky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9,24
   fašoEU je horší než Protektorát B und M!Cpeme do ní jak do forbesu,ale NIKDY NIC POŘÁDNÝHO NEVYHRAJEME!

   Vymazat
 4. Brilantní Kmoníček (zřejmě už se chystá do penze).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9,24
   Oproti Kolářovi je pan Kmoníček myslící a vzdělaný pán.

   Vymazat
  2. A vtipný, až sarkastický, zná své pappenheimské.

   Vymazat
  3. Ms Doe... Asi jo. Bude ho škoda.
   Někdo napsal, že jsou chytří až po funkci. Myslel to na Zaorálka, který po funkci ministra na zamini prozřel a vyjádřil rozpaky nad válkou v Afghánistánu.
   Lituji, že necidím Kmoníčkovi do hlavy.

   Vymazat
 5. Toto je další úžasný článek. Jasně popisuje co je demokracie, co je individualizmus a co je parazitizmus světového kalibru. Věřit, že nejsilnější je nejlepší, je sociální darwinizmus, přímý opak humanity.

  OdpovědětVymazat
 6. Kvalita naší zahraniční politiky a ministrů zhraniční má za poslední roky významně sestupnou tendenci a to lze snadno doložit! "Vrbětické pohádky" a poslední události kolem Běloruska jsou toho dokladem a potvrzením! Také bych velice rád slyšel, kdo může za miliardové škody a životy českých vojáků , které jsme "utrpěli" za 20 let "vítězného tažení" v Afganistánu po boku zločinných USA a také , co děláme v Mali, když je tam u moci už asi pátá vláda, o které nevíme, kdo to je a jaký má mandát od vlastních obyvatel, takže , jak říkají ti "nedobří" jazykové , "hlídáme" Francouzům uran a tahle všechna zvěrstva se jmenují "zahraniční politika" ČR! Petříček a Kulhánek jsou zjevně nedostatečně duchovně, mentálně i odborně "vybavení" lidé pro úřad ministra zahraničí a do vlády vůbec! Je to hodně trapné a i směšné zároveň , kam jsme se dostali po 30 letech budování společnosti, o které jsme stále schopni "hýkat" do roztrhání těla, jak je báječná a jak jsou báječné organizace EU a NATO! Také máme ve státě "báječnou" BIS,která už je svými skutky "světoznámá" a Koudelka je teď "zralý" na výměnu, protože většího hlupáka už nenajdeme! Možná se pro něj ve státě najde jiná funkce , kde bude předepisovat, co se má na školách učit v dějepise!

  OdpovědětVymazat
 7. Já mám hlavní zájem o náš domov, zahraniční politika je až následující. Proto zvládnutí hurikánu na Moravě je pro mne téma #1 a kádrování pana Koníčka, nebo Koláře ne. Můžu si myslet cokoliv o Putinovi, či Bidenovi, ale respektují, že tento problém si musí vyřešit jejich občané sami. Proto si přejí stejný přístup i u nás. Přitom práce našich politiků neodpovídá požadavkům občanů. Výsledkem je vyvolávání bytečné nenávisti a vytváření nefér prostředí. Sami občané právě při krizích dokazují, že politiky nepotřebují. Sami si ušili roušky, zdravotnictví bez ohledu na neschopnost řízní hlavně díky obětavosti lidí se snažilo zabránit "promořování" a kšeftování. Dnes vidíme, jak lidi pomáhají lidem zvládnout následky hurikánu i bez politických usnesení. Proto si myslím, že Libuše měla pravdu a proto jsem vlastenec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Adonis, domáca politika a stav štátu, sa odvíja od zahraničnej politiky, od zahraničného obchodu, od toho, akých spolkov je štát členom, aké má štát a jeho občania politické ciele a hlavnú ídeu.
   Svetu vládne globalizmus, a teda aj v ČR, SR, Poľsku....Všetko súvisí so všetkým, každý štát je dnes závislý na inom štáte.
   Ak je štát členom EÚ/NATO/OECD/OSN... tak na domácu politiku má vplyv len cca 10%. Temer 90% zákonov a pravidiel sú nadiktované spolkami, v ktorých sme členmi.
   Napriek tomu, všetci by sme mali byť vlastenci, zvoliť si takých politikov, ktorý by dokázali obmedziť moc spolkov nad nami, nesúhlasiť so všetkým, čo nám vnucujú... Dnes je to už len zbožné prianie.

   Vymazat
  2. Juno 13:21 - brilantní komentář!

   Vymazat
  3. 13:21... Přesně tak, můžeme se tady stavět třeba na uši, rozhodující je, co upečou velmoci. My tomu můžeme jenom trochu pomáhat.
   Oni nemají zájem, aby lidi remcali moc.

   Vymazat
  4. Dám do placu návrh, což kdyby jsme se slušně rozloučili, pamatuji tady tanky, na věčné časy a taky odjely. = Sbohem a šáteček..., =.

   Vymazat
  5. 17:13... To je sice pravda, ale dneska jsme na tom daleko hůř.
   Sověti nám sem nikoho necpali, škody se po nich daly napravit, ale demografické škody se napravit nedají. Leda za cenu krveprolití a to určitě nikdo nechce.
   Každý cítí, že dobře už bylo. 😥

   Vymazat
  6. Paní Helenko,
   krveprolití rozhodně ne,taky by nic nevyřešilo.Mám za lubem něco jiného což tak něco jako staré mocnářství. Nepletu-li se Rakousko není v NATO. Možná by se přidaly i Uhry. Polsko určitě ne. Třeba by neutrální střed Evropy nebyl tak moc neprůchodný.

   Vymazat
  7. A jakpak, adonisi 28. června 2021 18:09, došlo Rakousko své neutrality? A za jakých podmínek, jedině,je mu dopřávána? Potažmo s ostatními? JiH

   Vymazat
  8. Adonis, chcete vari nové Rakúsko- Uhorsko - Česko ? Spadli by ste z blata do kaluže, či z dažďa pod odkvap. Ozývajú sa hlasy z Prahy, že sa chcú opäť klaňať Márii Terézii a postaviť jej v Prahe sochu. Nechápem. Veď je to úplne jedno, či nás zdiera EÚ/NATO... alebo cisársky dvor. Je úplne jedno či rakúska cisárovná, alebo nemecký podnikateľ. Dodnes je ČR závislá na nemecko- rakúskom panovníkovi= podnikateľovi.

   Vymazat
  9. Juno má pravdu. Oživovat po více než sto letech habsburskou mrtvolu a její mnohonárodnostní stát - to není sentiment ale blbost. Ono taky vůbec není jisté, zda by to v případě úspěchu (což nepředpokládám - Američanům a hlavně Skopčákům to zatím nevyhovuje, nebudou si tady přeci zřizovat případnou konkurenci - platí hlavně pro SRN) bylo Rakousko - Uhersko - Česko nebo spíš jen tradiční Rakousko Uhersko. Čechám a Slovensku by přináležela asi trochu jiná role.
   Restituce za restitucí, vyvlastňování, "privatizování", zřizování centrálních úřadů a správ, zavedení druhého, výhledově prvního úředního jazyka...
   I když podobné sviňárny, pokud je k nim vůle, jdou rychle, o tom žádná. A neutralita? Nenechte se vysmát - podobný státní slepenec s mnoha těžko slučitelnými zájmy by mohl vzniknout jen z vůle nějaké velmoci, takže hádejte v čem by asi ona neutralita spočívala.
   Tento státní útvar by se asi nesetkal s pochopením Polska, Itálie, balkánských zemí a Rumunska a Ukrajiny. Rusko by se jen pochechtávalo, znovu přesvědčeno o malosti a hlouposti Západních Slovanů.

   Vymazat
  10. Pánové,
   dnes je Rakousko jiné než před 150ti lety. Je normální vyspělá evropská republika. Určitě sama nemá v plánu vràtit se do doby mocnářství. Asi jsem se špatně vyjádřil. Byl jsem inspirován existencí tzv. "třetích zemí" v minulém století. Dobrovolně se spojily státy (dokonce z různých kontinentů, jako Jugoslávie a Indie...), které se nechtěly vázat ani na jedem ze soupeřů ve Studené válce. I když nemohly konkurovat armádami, tak si vybudovaly respekt, snad díky velikosti trhu a právě své nezávislosti. Nic lepšího mne nenapadá, když EU zklamala a za dveřmi je opět Studená válka, navíc velmoci jsou už tři.

   Vymazat
  11. P.s. Možná jste přehlédli, jak velmocem vyhovuje další drobení států. Vzpomeňte si na Jugoslavii, Česko-Slovensko, v očekávání je Katalánsko, Skotsko, jedině Německo provedlo opak a určitě ví proč.

   Vymazat
  12. 10,35
   Noooo Němci,zvlášť ty z bývalé NDR na spojení moc kladů nevidí.A hřebíček do pomyslné rakve zatloukl Mer-Kheli dovážením těm muhramrdánkých vrahů!

   Vymazat
  13. Pane Ave,
   máte pravdu, ale i do bývalé čàsti NDR, dnes od nás směřuje hodně gastarbeitrů a vědí proč. Zatím Německo vládne v EU, jaká bude jeho budoucnost s migranty je opravdu otázkou. Dokud nám sem nevnutí tento dovoz, tak je to jejich problém.

   Vymazat
  14. 11,08
   Pane Adonisi,
   Díky dovozu Jardy Tubery jsou těch bubáků plný Teplice....a zbavit se jich nelze,protože se to množí jako plevel,skupuje s požehnáním starostů okolních obcí pozemky....takže NE,ŽE TADY TEN PALMOVÝ DREK JEŠTĚ NENÍ!A co nás čeká,kdyby se mutr Mer-Kheli zachtělo je jasný.....totální vyhlazení bílých evropanů!

   Vymazat
  15. Pane Ave,
   ano to je náš problém, nevidím žádnou naši rasantní obranu, jak na půdě EU, tak doma tlakem na Korzáry. Vadí mi, že i v ostatních otázkách nepodporujeme Maďarsko.

   Vymazat
  16. Pane JiHu,
   nejsem politický analytik, ani historik jediné co vím je, že jsme si nevybrali lepší cestu, jako Rakousko. Dokonce po II.svět válce byl na obou územích mix osvobozeneckých armád. My jsme měli, proti Rakousku předstih v hospodářství a potravinách. Vždyť není tsjemství, že díky jejich hokejistům jsme vyhráli MS a jako poděkování byl vyprávěn vlak s potravinami pro hladovějící Rakousko. Ruská vojska nás opustila dřív než je, chyba se stala až potom.

   Vymazat
  17. 11,41
   Pande Adonisi,
   Babišova předposranost,potažmo připosranost celé vlády nedovoluje veřejně podporovat Maďarsko,NATOŽ CHRÁNIT A DŮSLEDNĚ POTÍRAT JAKOUKOLIV KRIMINALITU PROTI OBČANŮM VLASTNÍ ZEMĚ!Viz.ten odpad,který na Litoměřicku znásilnil dívku.Zmrd Al-Hamjda a jeho pindy směrem k Okamurovi o """předsudečné nanávisti""".Být po mém,na pokusy s tím odpadem,byl by alespoň jedenou v životě prospěšný!

   Vymazat
  18. Pane Ave,
   souhlasím a můžeme si to do nekonečna opakovat a nadávat. Já vidím je jednu cestu jít k volbám a volit SPD, která má v programu dva, pro mne nejdůležitější, body = vlastenectví a referendum = a budu doufat, že neuhnou. Se Senàtem mám problém, dokud nebude zrušen, tak musím jít volit, koho to zatím nevím (bude záležet na nabídce).

   Vymazat
  19. 13,04
   Pane Adonisi,
   Serenát je NAPROSTO ZBYTEČNÁ INSTITUCE aměl by být okamžitě ZRUŠEN!A pokud se týká voleb do PS budeme volit stejně.
   Přeji Vám hezký den,já to balím a hurá k bazénu.-)

   Vymazat
  20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  21. adonisi 29. června 2021 12:07, s tou neutralitou Rakouska je to prosté. Jako poražená součást Velkoněmecké říše (!) bylo okupováno z větší třetiny Sovětskou, zbytek Západními armádami. Pak trvala tahanice, do kterého ze vzniklých bloků, východního nebo západního, spadne. Nakonec se obě strany dohodly na obnově a neutralizaci rakouského státu a okupační jednotky se, tuším roku 1955, z Rakouska stáhly. Taková situace pro ČSR neplatila, když ta patřila mezi vítězné mocnosti a de iure, okupována nebyla (cizí jednotky se, co vím, stáhly ještě roku 1945). I když se tak jednotky US Army rozvinuté až po "demarkační čáru", chovaly.
   Co do životní úrovně byla ČSSR v paritě kupní síly ještě koncem osmdesátých let na lepší úrovni. Jenže s nedostatkovým hospodářstvím, když pod tuhým západním embargem a jako součást hospodářsky podstatně méně rozvinutého východního bloku. K tomu se zátěží víc jak dvousettisícové vševojskové armády, když ta rakouská byla a je značně menší a zdaleka nebyla tak materiálně saturovaná. Bylo by možné argumentovat i zadlužením včetně toho, co k této otázce řekl třeba, blahé paměti, rakouský kancléř Bruno Kreiský.
   Zda ČSR musela nebo nemusela padnout do východního bloku, je stejnou otázkou, - vůle a možností tehdejších světových velmocí a v menší míře, umění vlastní vnitřní a meziárodní politiky . JiH

   Vymazat
  22. Pane JiHu,
   snad jsem pochopil, že máme stejný nàzor. Navenek jsem pesimista, ale někde uvnitř optimista, protože co se pokazilo, napravit se dá.

   Vymazat
 8. Vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil: Západní země se snaží „zničit stát“

  https://cz.sputniknews.com/20210628/vrchni-velitel-myanmarskych-ozbrojenych-sil-zapadni-zeme-se-snazi-znicit-stat-14978546.html

  OdpovědětVymazat
 9. Zahraniční politika Spojených států působí jako katalyzátor pro spojování rozmanitých zemí.
  Všichni už mají plné zuby světového drába, snad s výjimkou monarchů na Arabském poloostrově a Izraele. Tihle naopak žijí v tom, že bez strýčka Sama za zadkem by nepřežili.
  Domlouvat se se svými sousedy, jako rovný s rovným, je pod jejich úroveň.
  Nemají důvod, ten kdo má delší klacek se nedomlouvá. A Spojené státy ZATÍM ještě pořád ten delší klacek mají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V části Evropy od Portugalska po Donbas ano. Ale dál směrem na východ se jim ten klacek rok od roku sakra zkracuje.

   Vymazat
  2. 23:51... Mohlo by to jít rychleji. Ta hegomonie jim nesluší, vrazilo se jim to do hlavy, chce to další mocenské centrum někde na východě.
   Vsadím se, že už se na tom pilně pracuje.

   Vymazat
 10. EU by mohla začít omezovat finanční prostředky pro Maďarsko, Polsko, a dokonce i Českou republiku

  http://svobodnenoviny.eu/eu-by-mohla-zacit-omezovat-financni-prostredky-pro-madarsko-polsko-a-dokonce-i-ceskou-republiku/

  Progresívně-levicová teorie selhává, lidé přichází o peníze

  http://svobodnenoviny.eu/progresivne-levicova-teorie-selhava-lide-prichazi-o-penize/

  Důstojník, který postřelil nebezpečného migranta s nožem v ruce, bude vyšetřován

  http://svobodnenoviny.eu/dustojnik-ktery-postrelil-nebezpecneho-migranta-s-nozem-v-ruce-bude-vysetrovan/

  Německo: Syřan, který zabil svou ženu, tvrdí, že mu právo šaría umožnilo jí potrestat

  http://svobodnenoviny.eu/nemecko-syran-ktery-zabil-svou-zenu-tvrdi-ze-mu-pravo-saria-umoznilo-ji-potrestat/

  Starosta italského pohraničního města vyzývá k „nočním hlídkám“ uprostřed přílivu násilných migrantů

  http://svobodnenoviny.eu/starosta-italskeho-pohranicniho-mesta-vyzyva-k-nocnim-hlidkam-uprostred-prilivu-nasilnych-migrantu/

  OdpovědětVymazat
 11. Zde máte případ, jak současná česká vláda připravila české občany o 15 miliard korun. Rakouská firma Andritz vyprojektovala špatně kotel, který dodneška nefunguje a přestože česká vláda ví, že na vině za tuto škodu je rakouská firma, nechce po této firmě ani korunu a ani je nepožádala o to, aby ty kotle po sobě opravila. To je naprosto skandální případ této vlády. Je ta tím samozřejmě korupce do vysokých politických kruhů:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miroslav-Kelnar-Jak-hospodari-Babisova-tzv-protikorupcni-vlada-s-penezi-danovych-poplatniku-668169

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Nasralahu,
   podobných průšvihů je víc. O některých se dozvíme (KomercBanka -7 mld), o jiných ne. Nestabilita zákonů a jejich vymáhání je živnou půdou pro Šikuly. Že ani dosud jsme za 30 let neudělali pořádek je naše chyba, stále řešíme jiné problémy, dnes např. je problém manželství u LG...

   Vymazat
 12. Po Havlove Amnestii, Klausovove privatizaci, mne nic neprekvapi.

  Takze si ted muzete zpivat s Vasimi taty a dedky kteri vas do tohohle pruseru zatahli v 89 roce

  .........."ted uz mame co jsme chteli".........

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Basosi, možná se mýlím ale kdo nás nevaroval?

   Vymazat
  2. Posmivani Basose je jenom ubohost.
   Je zatim pouze prazdnota hysterickych vesnickych vejtahu.
   Posmiva aby si neustale lecil svuj dost hlubokej komplex menecennosti. Nema na nic jineho,nic jineho nezna ,nekde neco slysel to se mu zalibilo a ted to neustale opakuje..Nikdy neni schopen,prijit s necim na reseni,uboha opakovana arogance,povysovani to vse jen podtrhuje..Tvrdi ze je Cech ,ale neni snazi se jen spinit..
   Je tak "chytrej" ze vidi chyby ,ktery se odehrali pred 30 lety o kterych vi davno kazdej..
   Ale na nic jineho nema aby vynikal nad jine..

   Vymazat
  3. Paw, sklamal ste ma týmto dehonestovaním Basosa. Myslíte, že ste na tom lepšie so svojím výsmechom Basosa ? Týmto ste sa zaradil k bezejmenným.

   Vymazat
 13. Basos, krátko a múdro ste komentoval realitu.
  Za posledných 30 rokov sme nevychovali kvalitných právnikov, ktorí by vypracovali kvalitné zmluvy. Na druhej strane, právnik napíše len takú zmluvu akú chce podnikateľ. Právnik neurčuje podnikateľovi ako má podnikať. To znamená, keď nejaký podnik plný buranov a korupčníkov uzatvorí zmluvu bez termínov, bez pokút a sankcií za nedodržanie termínu stavby, za poruchy vzniknuté v istej lehote,.... potom si kotel môže firma strčiť - viete kam.
  Ešte stále, po 30 rokoch chcú všetci zbohatnúť, najlepšie do roka - pritom nič neodvádzať štátu, podplácať úradníkov, pri objednávke inkasovať 10% zo zákazky, najlepšie keš/ cash...dodnes najmä malým podnikateľom nezáleží na kvalite, na dobrom mene značky, na kvalite zamestnancov....Faktom je, že ešte trpí štát dozvukmi surového kapitalizmu 19. storočia, ktorý začal hneď po 89, po privatizácii, po cirkevných reštitúciách - v 90. rokoch

  OdpovědětVymazat
 14. Věděli jste, že v době Nouzového stavu drží dvě nejsilnější mocenské pozice v ČR Zdeněk Bakala skrze své dvě figurky z Aspenu?
  Nejen Jan Hamáček jako ministr vnitra, ale i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je členem Aspen Institut, tedy proces zednářského řízení nejvyššího podřízení B’nai B’rith. A kdo disponuje v ČR v době virové krize nejvyššími pravomocemi řízení?
  Všechny souvislosti zločineckého dění viz níže
  https://aeronet.cz/…ch/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je tam těch šmejdů daleko víc; třeba zrovna blb Kulhánek, vyhašovatel války Rusku.
   Co mě zaujalo je, že náš milovaný Adrejko zvaný Bureš z jejich seznamu záhadně zmizel - napřed jeho kukuč a nakonec i jméno. Zato slípka Pekarová je tam pro sichr rovnou dvakrát; valí tam oči jako šnek před bouřkou aby ji nedejbože někdo nepřehlédl. Zkrátka co aspeňák, to šmejd a zemský škůdce. Jen nechápu, co mezi tou sebrankou pohledává Jan Pirk.

   Vymazat
  2. 0,21
   Blb uLHÁNEK a jeho mMINIserstvo se vyznamelo....bez důkazů che po Rusku miliardu....kokot!

   Vymazat
  3. 7/40
   Proč mám trpět sám? Taky se pokochejte, co si o tom myslí Zacharovová:

   Zacharova: „To, co se děje v hlavách českých politiků je mimo chápání“
    
   Zacharova se vyjádřila k požadavku České republiky vyplatit odškodné 25,5 milionu eur.
   Česká republika, požadující od Ruska náhradu škody způsobené výbuchy ve Vrbětici, pouze potvrzuje svůj status nepřátelské země, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharova .
   Komentovala zprávy českých médií, že Praha požaduje od Ruska 25,5 milionu eur za škody v souvislosti s výbuchy v roce 2014 ve vojenských skladištích ve Vrběticích, přičemž zároveň požádala o vyloučení ze seznamu států nepřátelský k Rusku.
   Prohlášení Prahy, že by Moskva měla nahradit škody způsobené výbuchy ve Vrbětici, jsou obdobou jednání vyděračů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharova.
   „To co se děje v hlavách českých politiků, kteří již měsíce vymýšlejí, jak ještě více zhoršit vzájemné vztahy, už není možné pochopit. A ani to ale není nutné. Oni sami se vepsali do seznamu zemí, které nejsou vůči Rusku přátelské. A s každým novým divokým prohlášením a činy potvrzují tento stav,“ napsala Maria Zacharovova ve svém telegramovém kanálu.
   Poznamenala, že těm, kteří takto jednají, „bez soudu nebo vyšetřování, s pomocí výhrůžek a urážek, požadují peníze“, se obvykle říká vyděrači.

   A zde ruský origoš článku, byste si to kchání užil. On vám to PC rád přeloží.

   vz.ru/news/2021/6/28/1106274.html

   Šášové pod vládou kašparů. Jsme.

   Vymazat
  4. Jo, ještě něco. Chcete vědět co si o tom myslí Rusové? Tak si klikněte vždy na každý příspěvek pod tím ruským origošem a on vám to PC přeloží.

   Vymazat
 15. 92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti zemřel.

  Profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan, o němž řekl: "Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum". V nedávném hovoru s il Giornale o islámu.

  A Evropa?
  Už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci než je Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropské ekonomie a celou Evropu to dovede do nezaměstnanosti a chudoby.
  Evropa podle vašich představ?
  Konfederační, složená jen z původních sedmi zemí. Aktuální EU složená z 28 zemí a 28 jazyků je nesmyslem, nic neví o islámu a je totálně neschopná obrany, je směšná a nezodpovědná.
  Jak to s islámem v Evropě skončí?
  Máme lidské bomby, islámské mučedníky – svědčí to o tom, že se blíží vyvrcholení
  Satanský obřad na G7 (2021)? 12.6. https://www.youtube.com/watch?v=TFUCiavFtf0 Na satanistické party se ukázal i otec Borise (Johnsona)

  OdpovědětVymazat
 16. EU je samozrejme dobra myslenka,znicena zlomyslnymi hysterickymi osly.
  Nikdy jsem neveril hysterickym zenskym, protoze tu jecivou hysterii pouzivaji na sve okoli jako zbran,neco za kazdou cenu uchvatit. Od malicka.
  To dnes rozsirili. A nejdrive meli media velkou moc a vliv zvysujici se jejich nekonecnou hysterii.
  Tak diktuji sve zamery elity vladam a vlady,byrokracie a organizace ty pak musi vyplnovat rozkazy elity ,vyrvavane a diktovane hysteriky..Uz tak rozhoduji o potrestani kazdeho.
  Ale tu stupnovali a zneuzivali ,treba kdyz nezaprselo, jeceli,ze je hrozny sucho,kdyz zaprselo hrozba povodni a dusledek ohrivani planety. Oceanu hladina mela stoupnout o 8metru, behem asi 4 let a bylo to vedecky dokazano nekdy v 2006-8. Ale lide te zbrani zacali neduverovat.
  Tak se jekot musi zesilovat k dosazeni nekalych planu..
  Tedy vladnutim neustalou hysterii..
  Napr. titulek,ze laviny rasismu se privalily na anglicky tym je propagandisticke obvineni a rozsudek,ktery urcil /dle prani elit/, ze vsichni jsou a musi rasisti a nic jineho.
  Od rasistu budou zlocinci a potom hned teroristi a zasluhuji samozrejme tresty a tresty vsech /stamilionu/,je neminou, ani nesmi.
  Problemy s Covidem,zahynuli, nejsou vubec nic.
  Staci kdyz nekdo vyjadri,co se mu nelibi..A je vyvrhel.
  Mystifikace autora je v podobnych dimenzich..Pise.
  Kdyz pres. prohlasil,ze NATO haji zajmy USA a kdyby nebylo musel by NATO nekdo vymyslet..
  Nato haji zajmy pouze elitnich konglomeratu a demokraticke elity pomahaji silenou ideolgii.
  Ty zajmy dnes kazdej zna.
  Zadny stovky milionu americanu v tom nejedou ani nesmi..
  Dale Stoltenberg je jenom jejich hysterickej amplion,co mele porad dokola.
  Tak dnes mame Euro, Nato, Usa hysteriky ,kteri se neustale hrouti za strasneho povyku,co se zase strasneho stane..
  Nepratel je na to dost..
  Uz i deti jsou na vine a zamoruji pocasi.
  Zlocin je kdyz v Madarsku urcili,at si rodice obstaraji vychovu svych deti bez ideologie..
  Jini se hrouti revem,co jim Rusko /vzdy to nejhorsi/,udela a nesmi to byt nic dobreho. Ale Rusko zase neudela nic.
  Tak dal a rychle zase neco dalsiho..Jini se hrouti a jeci v zachvatech hruz ,jak se ublizuje nekomu v Cine a vrazdeni v EU videt nikdo nesmi.Atd .,je to porad dokola..
  Ze USA je back,je nesplnitelne prani,vykrikovane ,ale prave tim povykem se sami usvedcuji .A nas uz nepresvedcuji..
  Na zakryti velmi neblahe situace, stale vice neblahe a zatim k nezastaveni../Padaji letadla,hrouti vezaky,i ty 9/11/, mosty atd./.A zlepseni nebo aspon zastaveni toho,nikde..
  Muzou se hazet na barak miliony a ten stejne spadne, ponevadz byl postavenej pouze ,na co nejvetsi zisk..!!!
  Muzeme slyset i tu silici a zdesenou paniku za timhle.
  Svycarsko je pak Davos, predevsim a klid a bezpeci pro bankere bezpodminecne..Banka tam ovlada a diktuje ostatnim hlavnim a vladne hlavnim bankam vsude..
  Na ten klid se dohlizi a peclive, zadny skandal, zadny zlociny atd..Ty jsou pro jine a jinde..
  Autor pak nic noveho pro nas nema ,jen nejake dlouho opakovane,omilane informace..
  Ani se diplomaticky nesnazi o nejake premysleni, hledani jejich vyznamu ..
  Napr. omila do omrzeni ze Rusko je hospodarstvi tretiho sveta ,ale nevi,ze zadne by nevydrzelo a s velkym uspechem ty sankce a nepratelstvi 2/3sveta..
  Navic pro netusiciho autora, Rusko nevysvetlitelne prosperuje se spolupraci s temi zememi, ktere se vyviji k lepsimu a nikoliv do krizi..Tem naopak jeste pomaha jako napr. EU, aby do katastrofy neupadli tak brzy..

  OdpovědětVymazat
 17. Paw píše o hysterických oslech, aby to bylo genderově korektní, je potřeba doplnit i hysterické oslice ..

  Doba neustálé hysterie "vyspělého" Světa započatá ihned po 2.sv.válce došla v současnosti až k celospolečenské debilitě ..
  Hysterická doba začala na Západě idiotským antikomunismem Churchila, Trumana, mccartismem a dalším idiotstvím, na našem Východě po odchodu Stalina (nezemřel, ale rozptýlil se v budoucnosti), jím opovrhovaní idioti jeho přirozený kult velikána hystericky odsoudili a nahradili kulty neschopných idiotských bláznů ..

  Naše Historie pláče, když je vykládána ústavy bláznů (Ústav současnýchg dějin AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů) s budováním kultů "obětí komunismu" a kultu osobností "bojovníků proti komunismu" s kultem šaška Havla v čele ..

  Přepisovači dějin (Kaplan, Prečan, mladší Pernes, Žáček a další) vypropdukovali hromady sraček, které totálně zblbly naši posametovou společnost a dovedly ji k popisované hysterii celospolečenské debility ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo je schopen trochu dialekticky -marxisticky přemýšlet, tak dokáže i pochopit co se dnes v našem "vypělém" Světě děje ..
   Je to opičí opakování východní opičárny po odchodu Stalina, odsouzení minulého a budování nových kultů "obětí" a "bojovníků" ..
   Takže nic nového pod Sluncem ve Světě opic ..

   Vymazat
  2. Maxime, zkuste "dialekticky marxisticky" nahradit "červený hadr" pro bezejmenné slovem "myslící".

   Nejsem komunista ale souhlasím, že Stalin, u nás Zápotocký, byli poslední, co se angažovali. Další nahoře byli již jen "ukomunisté", jak se snažím tímto termínem vyjádřit rozdíly mezi nimi. Každá idea degeneruje časem a teprve ob generačně se obnovuje, po vrácení příčin jejího vzniku.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.