Reklama

neděle 13. června 2021

Kam jsme dospěli: Desátá rána kovidová aneb Není návratu

Jan Schneider
13. 6. 2021 česká pozice 

Neustálé omílání mantry o návratu k „normálnímu životu“ svědčí o nepochopení dnešní situace. Není žádoucí návrat, protože „normální“ život nás dovedl na okraj propasti. Návrat k němu by znamenal jen možnost učinit další krok. Pandemie se nezastavila, jen přibrzdila. Před námi není návrat k „normálu“, ale co dál.

Podle bible postihlo Egypt deset ran, než faraónovi cosi došlo a propustil otroky, aby si šli svou cestou, protože chtěli sloužit jinému bohu, než jemu. Jak zdůraznil současný vrchní zemský rabín Efrajim K. Sidon, byla to pro faraóna otázka doslova přelomová, protože znamenala připustit dříve nemyslitelnou eventualitu existence jiného pořádku, než mu byl znám, a v němž byl vzděláván.

 V osmdesátých letech se filozofové Milan Machovec (1925–2003), Egon Bondy (1930–2007) a teolog Milan Balabán (1929–2019) na společném bytovém semináři o dějinách myšlení velmi obezřetně tázali, zda je správné množící se zvláštní příznaky doby interpretovat ve smyslu, že se blíží cosi podobně přelomového, co by se dalo nazvat novou „osovou dobou“.

A historik Antonín Kostlán není sám, kdo dovozuje, že onen zlom nastal v roce 2020, po němž již svět nebude takový, jako byl. Před námi totiž nestojí návrat k „normálu“, ale otázka, co dál.

Přelomová doba 

Pojem „osová doba“ bude pro naše účely lépe nebrat dogmaticky, ale inspirativně, básnicky. Naznačuje totiž, že kdysi dávno (několik století před a po roce 500 ante) se – podobně jako dnes – nahromadily jisté krizové jevy v nadkritickém množství. Lidstvo se s nimi vyrovnalo v procesu, který probíhal v celém tehdy známém světě relativně ve stejné době, a poskytl mu sebevědomí a naději.

Materialisté popisují onu „osovou dobu“ jako krach životního způsobu založeného na chamtivosti a rozpínavosti, který vedl k hluboké krizi, bídě, nerespektování pravidel a všeobecnému úpadku, včetně mravního. Velmi povědomé, že? A vzniklá prázdnota žádala nové odpovědi.

Ideologové tvrdí, že se lidstvo v té „osové době“ vymanilo z mýtu a vypracovalo si duchovnější náhled na svět založený na mravnosti, svobodě, svědomí, odpovědnosti a hodnotě lidského života. Bystřejší myslitelé se však dnes již opět ptají, zda ono dávné řešení nebylo jen dalším, sofistikovanějším mýtem, protože svět po nějakém čase opět dospěl touto cestou do podobně krizové situace. Na pokraj nové osové doby, kdy je zřejmé, že takto to už dál nejde a že je třeba cosi od základu znovu promyslet.

Možná není od věci na tomto místě zmínit téměř anekdotický nářek: „Všude je plno úplatkářství a korupce. Děti už nechtějí poslouchat rodiče. Každý člověk chce napsat nějakou knihu. Je patrné, že se rychle přibližuje konec světa.“ Pochází z asyrské destičky z doby kolem 2800 let ante.

Jak pravil anglický mistr paradoxu Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), staré nešvary se vracejí vždy v nové podobě, nejčastěji pod heslem „mravnost nade vše“. Není to tak dávno, co se naše společnost při pokusu cosi opravit ocitla v situaci, kterou český spisovatel Ludvík Vaculík (1926–2015) výstižně shrnul: „Komunismus zmizel. Důvody, proč vzniknul, jsou tu ale znovu. Tak co jsme vlastně dělali?“

Takto a podobně mudrovali na bytových seminářích o osové době ti naši tři moudří učitelé. Nebude tedy od věci nahlédnout přímo do biblické pokladnice, z níž čerpali i oni, a nechat se inspirovat moudrostí, kterou si generace po generacích předávaly, protože ji shledávaly užitečnou.

Velmi směle si přitom dovolím nesledovat odborné vědecké, ba ani hluboké teologické úvahy, jak a proč se odehrálo těch deset ran egyptských, jestli vůbec. A protože chci zkusit porovnat naši současnou situaci s tím, co ten příběh může říct, pokusím se na něj pohlédnout z faraónova hlediska. S čím byl konfrontován, než byl ochoten akceptovat podivné přání oněch otroků, žít na tomto světě úplně jinak?

Deset ran egyptských 

Nejprve byla zkažena voda, ryby lekly, lidé nemohli vodu z Nilu pít. Hnijící voda způsobila, že se komáři rozmnožili tak, že začali dusit lidi.

Potom se rozmnožily žáby, a když pošly, zápach z jejich mrtvých těl zkazil i vzduch. To přispělo k rozmnožení dotěrných much.

Ty napomohly rozšířit dobytčí mor. Choroby postihující zvířata se začaly přenášet i na lidi, takže zvířata i lidé byli pokryti hnisavými vředy.

Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi vše od lidí po dobytek, též polní byliny a stromoví. Zahynulo mnoho lidí a zvířat, úroda byla zničena. Tehdy se faraón poprvé veřejně trochu kál, ale jakmile se život vrátil do normálu, zase se jeho srdce zatvrdilo.

Pak přilétly kobylky, a to v takovém množství jako nikdy předtím. Nebe se zatmělo, země se jimi pokryla, a ony sežraly všechno, co po celé egyptské zemi ještě zbylo. Faraón opět trochu vyměkl, ale vzpomněl si, že i předtím se život vrátil do „normálu“, a přestál i tuto ránu.

Pak po celé egyptské zemi nastala tma tmoucí a trvala tři dny. Lidé neviděli jeden druhého a nikdo se neodvážil hnout ze svého místa. To ochromilo celou zemi, i mysl faraóna. Povolil odchod otroků, ale bez majetku. Všechno by museli nechat v Egyptě. Takže teprve blackout srazil faraóna na kolena, ale knockout to ještě nebyl.

Cynické poučení z dějin říká, že dokud nejde o život, nejde o nic. Proto přišla poslední rána, zřejmě epidemie, a našla si oběť v každé egyptské rodině, faraónovu nevyjímaje.

Poté faraón kapituloval, otroky propustil, aby se vydali do světa uspořádaného podle jiného řádu, ale vydal se za nimi v čele svého vojska, aby se tu vyzývavou existenci jemu neznámého pořádku pokusil zmařit i s těmi, kteří po něm toužili. Dopadlo to však obráceně.

Paralela 

Když tu zestručněnou verzi deseti ran egyptských porovnáme se současností, zjistíme:

 • Od počátku šlo o vodu. To není problém nám neznámý, protože hydrologové již desítky let varují, že příští válečné střety budou o pitnou vodu. Je jí čím dál méně, je čím dál více zkažená, že se nedá pít. Ani rybám se v ní moc nedaří, a když, tak se čím dál méně hodí jako potrava.
 • Také vzduch máme zkažený, životní prostředí se navzdory velké sebechvále dostává do kritického stavu. Zavalíme a otrávíme se vlastními odpadky. I vesmír jsme už stačili zasvinit kosmickým šrotem.
 • Choroby se na nás od zvířat přenáší a divoce mutují.
 • Potravin začíná být celosvětově málo, a když jsou, pak dvojí kvality, anebo geneticky modifikované, či jsou přímo škodlivé.
 • Zbývá pouze čekat, zda nás dříve dostanou na kolena blackouty a energetické krize, nebo epidemie.

 Poučení z minulosti 

Příběh o deseti ranách egyptských předává dávnou zkušenost o katastrofálních důsledcích zatvrzelého lpění na špatném úsudku a praxi.

Před sto lety na svět tvrdě dopadla španělská chřipka. Je nesporné, že nevznikla až tehdy, ale že měla počátky mnohem dřívější, pouze její projevy tu sílily, tu slábly, nebo byly přehlížené, zamlčované, nedoceněné či dokonce bagatelizované. Španělská chřipka zřejmě nikdy nezmizela a projevovala se od té doby variacemi na ptačí a prasečí a kdovíjaký ještě způsob.

Výskyt epidemie svádí k ideologickému zneužití. Španělská chřipka nevznikla ve Španělsku, ale v USA, ale to se z taktických důvodů zamlčelo, protože byla válka a amerických vojáků tu bylo třeba.

Vznik současné epidemie je manipulativně tlačen do Číny. Bývalý americký prezident Donald Trump nazval covid „čínskou chřipkou“, a v tom hybridním útoku mnozí pokračují dodnes, přičemž od té doby virus zmutoval do varianty anglické, jihoafrické, brazilské, newyorské, kalifornské, německé, konžské a naposledy i indické. Proto se z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace (WHO) budou další varianty covidu označovat řeckými písmeny, aby nebyly stigmatizovány země, kde byly poprvé zachyceny.

Jako u každé epidemie, její rozšíření je způsobeno především pohybem obrovského množství osob po celém světě. Imunitní systém člověka víceméně odpovídá místu, kde vyrůstal. Je dávno a dobře známo, že chce-li jet do vzdálené krajiny, udělá dobře, dá-li se očkovat. Globalizované cestovatelské šílenství však dalo přenášením virů po celé Zemi neuvěřitelné podněty k jejich mutacím, neboť i očkovaný jedinec může viry přenášet.

Mnozí vědci už před časem logicky usoudili, že se touto cestou blížíme strašidelnému průšvihu, který je jen otázkou času. Žádných laboratoří nebylo třeba, takové podněty k mutacím, jaké ty miliony cestovatelů poskytly virům, by vědci v takovém množství a intenzitě těžko simulovali.

Shrnuto, dospějeme k závěru, že kromě mnoha neznámých tu máme jednu notorietu, a to přímou závislost šíření epidemie na rychlém pohybu množství osob. Covid je totiž přímým důsledkem fyzické globalizace.

Na souvislost migrace s přenášením nemocí, potažmo s epidemiemi, upozorňovaly zpravodajské služby pravidelně českou vládu přinejmenším od konce devadesátých let. Otázkou je, zda současný český zpravodajský systém plní svou zákonnou povinnost na profesionální úrovni, nebo jen politikaří, snaží se upravovat školní osnovy a lobbuje, aby ovlivnil tendr na jadernou elektrárnu.

Vláda musí státní aparát (krizové řízení, zákonodárství, hmotné rezervy, resortní opatření) připravovat na reálné hrozby a přitom se orientovat podle odborných analýz institucí, které si kvůli tomu zřizuje. Identifikují-li však hrozby a rizika ideologicky, je zaděláno na katastrofu.

Útěk od reality 

Bezpečnostní analytik Miloš Balabán v jednom komentáři zmínil scénář „Rychle vpřed do roku 2023“ od bývalého ředitele amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, doktora Toma Friedena. Týká se nebezpečí, že by se po potlačení epidemie covidu objevila nová nemoc, podobná covidu, jenže mnohem smrtelnější. Je mimořádně důležité se na tuto možnost reálně připravit.

Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, prohlásil, že některé změny nastávají bohužel, až když skutečně „dostaneme po papuli“.

Realista Petr Robejšek napsal, že nutnost posilovat národní a lokální rozměr politiky ještě podtrhují hrozivé (a mnohými dosud nepochopené) okolnosti nadcházejícího konce globalizace. To platí tím spíše, že právě na vlastní kůži zažíváme pokus zachovat globální ekonomický systém pomocí technodiktatury.

Podle ekonomky Ilony Švihlíkové, členky Národní ekonomické rady vlády, jsou mnozí politici populisticky přesvědčeni, že důkladné proočkování obyvatelstva nás automaticky vrátí někam do února 2020. To je však iluze. Pandemie totiž, podobně jako válka, s sebou nese velmi nepopulární, významné strukturální změny, a to v celosvětovém měřítku.

Je nutné hledět za horizont voleb a bavit se o tom, co je ve veřejné diskusi polem neoraným, jak se bude měnit hierarchie ve světové ekonomice. „My se tváříme, že se nebude nic dít, ale ono se teda sakra bude. Máme jednoznačně prognózy a už to vidíme, návrat výrob do mateřských zemí, zkracování výrobních řetězců, to jsou všechno zásadní věci, které se nás nějakým způsobem dotknou,“ řekla Švihlíková v televizní debatě.

Je nutné zkoumat, co se s ekonomikou bude dít, a jak na to reagovat. Je totiž běžné, že se objevují kritické jevy v různých oborech a v různých dobách. Čím více se však shlukují a časově přibližují, tím silnější je synergie, v níž můžeme vidět jeden z příznaků přicházející nové osové doby.

Návrat do minulosti není možný, protože bychom se vydali po cestě, která nás sem dovedla. Jsme v letadle, které se rozjelo, a zastavit ho není jak ani kde – a když nevzlétne, narazí. Musíme se probudit ze snu. Už nebude návratu k „normálu“.

Jeden z geniálních montypythonských skečů je o člověku, který stojí před popravčí četou, a poprava se nedaří, tak ho pošlou zpátky do cely, a on usne, a probudí se doma na zámku, u stolku, čaj o páté, maminka, sušenky – vše jak bývalo, a on se uvolní, a blaženě říká: „Maminko, já měl tak hrozný sen…“ A ona ho přeruší, a říká: „Ne, miláčku, toto je sen.“

Výchozí parametry 

Chování lidí na Zemi by mělo být založené na vědomí odpovědnosti globální, odpovědném uplatňování politických práv v měřítku regionálním, a na odpovědném konání lokálním. Není možné přehnat důraz na nepřikrášlované poznání reality, protože jakékoliv ideologické zkreslení exponenciálně snižuje efektivitu našich reakcí.

Šíření a mutování pandemie závisí především na kvalitě přenosu nakažlivé nemoci lidmi a na kvantitě mezilidských kontaktů. Prvý parametr lze omezit (nikoliv však vynulovat) očkováním. Druhý omezením fyzického pohybu osob po planetě.

Námitka ve smyslu didaktické poučky Jana Amose Komenského (1592–1670), že cestováním je završeno vzdělání, je zcela na místě. Řešením je pomalý pohyb osob, které kromě cílových zemí poznávají nejprve ty mezilehlé, a tím získávají lepší představu o světě. Pobývání v cizích zemích není adrenalinově turistické, ale pracovní. Práce za účelem získání prostředků na obživu neobyčejně prohlubuje poznání cizích zemí a společenství.

Námitku ve smyslu potřeb globalizované ekonomiky je zcela na místě odmítnout, protože globalizovaná ekonomika je jedním ze zdrojů globální neprůhlednosti a neodpovědnosti v podnikání. Zvyšuje ekonomickou nerovnost, která je jednou z příčin masové migrace, v základu ohrožující celé společnosti.

Ekonomické oběhy se musejí co nejvíce zkrátit, tedy lokalizovat, což kromě potravinové soběstačnosti, a tudíž i bezpečnosti, s sebou nese velký užitek ekologický, a to jako vedlejší produkt, bez vynaložení jakýchkoliv investic.

Námitce ve smyslu prospěšných stránek turistiky (transferu peněz z bohatých do chudých zemí) lze v omezené míře vyhovět stanovením důsledných trasovacích mechanismů a následných karanténních pobytů, tím delších, z čím vzdálenějších krajin se dotyčné osoby vracejí.

Neustálé omílání mantry o návratu k „normálnímu životu“ svědčí o naprostém nepochopení současné situace. Není žádoucí návrat, protože ten „normální“ život nás dovedl až sem, na okraj propasti. Návrat k „normálnímu“ životu by znamenal už jen možnost učinit další krok.

Přesně, jako je to v tom vtipu o muži, který koupil osla od kazatele. Byl však upozorněn na speciální druh výcviku, kterého se oslu dostalo, aby byl důstojným sluhou kazatele. Například jediným způsobem, jak ho zastavit, bylo hlasitě zvolat „amen!“ Jediným způsobem, jak zase přimět k chůzi, bylo „haleluja! Muž byl potěšen a hned vyrazil na zkušební jízdu podle kazatelových instrukcí. „Haleluja!“ – a osel přímo letěl. „Aáámen!“ a osel na fleku zabrzdil.

Muž tedy osla zaplatil a „haleluja!“ Dlouho, dlouho jeli horami. Zabloudil však a blížil se strži. Usilovně se snažil vzpomenout na ono brzdné slovo. Vyzkoušel snad všechno: „Bible! Církev! Kostel! Otčenáš! Zdrávas!“ Teologie nepomáhala, zkusil to pro jistotu jinak: „Zastav! Prosím! Stop! Halt! Zpět!“ Nic nepomáhalo. Sráz se blížil. Vzmohl se už jen k poslední modlitbě. „Ve Tvém jménu, bože všemohoucí, ať to zvíře zastaví! Amen!“ Osel na fleku stál. Rozrušený kazatel dal průchod své vděčnosti: „Haleluja!“

Pandemie se nezastavila, jen se přibrzdila.Netrpěliví politici však již volají „haleluja!“


58 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Ano, je to zneužitelné a může to dopadnout přesně naopak. Tedy globalizace a migrace zůstane se všemi neblahými důsledky a přibude špehování. A nemusíme mít ani schopnosti věštce, abychom odhadli, jaká verze je pravděpodobnější. Šance by byla, ale to by museli být ve vedení státu lidé jako pan Schneider. Ovšem něco dělat musíme.

   Vymazat
  2. Pro J.J.- s tou zneužitelností zcela souhlasím, není-li to ještě horší - tj. že jde o součást záměru. Ať tak či tak, celá ta covidová patálie ukázala žalostnou nepřipravenost společnosti čelit výzvám přežití - a v tomto smyslu je covid ještě milosrdnou zkouškou, ani nechci domýšlet následky skutečně smrtící pandemie. Přínos rozboru J.Schneidera vidím v tom apelu na změnu smýšlení, abychom dokázali ve jménu zájmu obecného (kterým přežití bezpochyby je) dokázali opustit minulé stereotypy založené na tvrdém individualismu a konkurenci ve jménu vlastního profitu bez ohledů a zábran. Nedělám si iluze - těch dalších "vln" ať už nákazy či následků ničivého sociálního inženýrství ve jménu globalizace ještě bude muset přijít více a zhoršení životních podmínek daleko tvrdší, aby lidé většinově změnili smýšlení - bohužel se obávám, že pak už to po dobrém nepůjde a vše může vyústit v násilí a chaos. Pro změnu smýšlení jsou důležité nezkreslené informace a osvěta a to je to, oč bychom se měli snažit a tady vidím i zásluhu NR.

   Vymazat
  3. Petrski, horší je, že hodně lidí "patálii" s kovidem zlehčuje nebo Primo popírá. Někteří až fanaticky. Pak je tady i ta druhá strana, která by všechny uzavřela do koncentráků s vyjímkou jich samotných.

   Vymazat
  4. J.J. - ty extrémy, ať už popírače nebo zavírače, sleduji s obavami. Oběma skupinám chybí informace, resp. ve svém zápalu už ani nechtějí informace, které by zpochybnily ten jejich silně vyhrazený postoj. Otázkou zůstávají motivace těchto extremistů - to asi bude dost pestrá paleta. Zavírači mají větší zastoupení v orgánech moci a správy, částečně je lze chápat, bohužel napáchali mnoho špatných kroků v důsledku nedostatku připravenosti, kompetence, ideologické zabedněnosti, atd.

   Vymazat
  5. J.J.: Možná se nezdůrazňuje, že J.Schneider je jeden z mála, možná dokonce jediný člen Aspen institutu, který publikuje na t.zv. alternativě. Takže rozhodně neplatí, že ve vládě nejsou lidé jako J.Hamáček, Maláčová, Babiš a spol. :-)

   Vymazat
 2. Jen ať K.S.řekne,ko stojí o tyto problémy a o propuštění otroků se vůbec neuvažuje,spíš se jim víc zatěžují okovy pomoci dluhů.

  OdpovědětVymazat
 3. A zde to máte přímo z Amerického senátu:

  https://www.facebook.com/martin.sedmak.5/videos/6099079923435519/

  Aby bylo jasno bez překladu: KOVID JE PODVOD!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:34 proboha pane Unknowne, kolik jste vy přidal, že to TAK prožíváte? On vám ještě nikdo neřekl, že my ostatní jsme se dohodli, že ty vybrané peníze budou použity na potřeby pana Dvořáka. Na pořádné auto to není, ale dovolená už by mohla být. Zjevně to nevíte, ale v tom případě vám pan Dvořák vaší investovanou částku vrátí. 😁😁😁😁😁

   Vymazat
 5. To se musel Efrajim naštvat, že mu pan autor przní Svaté jméno.
  Pro vidláky Karol Sidon, pro svoje lidi Efraim ben Alexander. 😁

  OdpovědětVymazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Dvořáku psal jste, že se každý diskutér musí přihlásit jménem. Tudíž je Vám známo jméno Neznámého zmetka a Indického sportovce. Už jste je za ty osobní urážky žaloval?

   Vymazat
  2. Excesy toho šibala na Hradě se čile zaobírají ofiko média. Kdyby se to rozebírali i na NR, tak by to bylo nošení dříví do lesa, ne?
   Tady se píše o věcech, o kterých se jinde nepíše. To snad dá rozum, ne?

   Vymazat
  3. Helanov 10:44 sama říkáte:
   "To snad dá rozum", ale kde nic není, ani smrt nebere.

   Vymazat
 7. Úžasný článek. Pak že nemáme občany vhodné na prezidenta a do vedení státu. Jenže parazité se nám přemnožily a zkuste je umravnit domluvou. Myslím, že bez katastrofy to nepůjde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:01... Díky za skvělou předpověď. Ti kteří mají potomky se už na tu ozdravující katastrofu přímo třesou. Není nad pořádnou občansko/ náboženskou válčičku, po té je každá společnost jako nová. 🥶

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Unknown od vás to sedí. Kdy přijde na řadu grilování s vašimi přáteli u Jizery? Píšete tu věci nezajímavé a jen pro své uspokojení býti v neustálé opozici proti někomu. Ubohé!...VIP 🥴

   Vymazat
  4. Helanov 9:21
   Proč se držíte tak při zemi? Jakápak občanská? Máme globalizaci. To bude světová válčička. I když některé světadíly do toho asi hodí vidle. Ale určitě to bude mimořádné a s ničím nesrovnatelné.

   Vymazat
  5. Úžasny,taky se mi líbil.Plny humoru.Jen ta pointa tam chybi.Ty rany zařidil židovsky buh.Je to paralela az do toho konce?Bagoun

   Vymazat
 8. Zo jsem z toho jelen!!!
  Pan autor se dal na pámbíčka? No, určitý řád jeho zapálení fanouškové do společnosti vnesou, ale jenom ty prostředky jsou poněkud drsné...
  Dobyté území si značkují pomocí svatostánků, kostelíčky dneska najdeme prakticky všude, i na těch nejneuvěřitelnějších místech. A nejenom kostelíčky, šiknou se i kapličky, v baroku stály pomalu na každé mezi.
  Dobyté území si samozřejmě pilně značkují svými svatostánky i zbylá dvě abrahámistická náboženství. Doba, kdy v Evropě rostly jako houby po dešti synagogy je asi už fuč. Dneska rostou ještě závratnějším tempem mešity, hlásající BACHA, tady je Alláhovo.
  Na rozdíl od pana autora si myslím, že naše, euroatlantická společnost. ještě před těmi morovými ranami stihne chcípnout na náboženskou řevnivost.
  ( On ten čínský Si dobře ví, proč nechává tyhle pošuky posílat na převýchovu. )

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte štěstí, asi bychom v Evropě těžko hledali více ateistickou zemi, než je ČR. Morem vždy byla a je hrozba spojení moci světské s mocí náboženskou a zneužití víry pro dosahování záměrů zcela světských. To se táhne v Evropě zejména za církví katolickou. Z toho pohledu je šíření islámu jasnou hrozbou, protože tam, kde islám zvítězil, jsou moc světská a náboženská jedno tělo a jedna hlava. Globalistický NWO nestojí na islámu, pouze ho využívá v naději, že ho dokáže udržet na uzdě. Následky vidíme.

   Vymazat
  2. Polemizoval bych se zažitým spojením "naše euroatlantická".
   Přeložte si do angličtiny Slovan -> Slav (které slovo to tak připomíná?).

   Jen ty naše: Velesa, Peruna, Dažboga, Živu a Ladu jsme oportunusticky zapomněli.
   Tím neříkám, že je máme křísit, ale zamyslet se nad tím, co je vlastně naše.

   Vymazat
  3. Petrski, tak to jste šťastný muž, pokud věříte tomu, co jste napsal.
   Pu hadráku jsem se , nějakým záhadným způsobem, stala židokresťankou a konkrétně na ČRo PLUS probíhá abrahámistická masírka 7/24.
   Vynikající vyznavači křesťanství a judaismu se tam střídají jako apoštolové na orloji. Jeden neví, jestli na něj vybafne dobrosrdečný biskup Malý, anebo mírotvorce Kraus z konfederace židovských obcí.
   😁
   Skoro to vypadá, že tady ani žádní ateisté nejsou.

   Vymazat
  4. jkw... No tak, hrdě se hlásíme k Západu, ne? Spolu chyceni, spolu pověšeni, my se vždycky umíme včas přidat na tu správnou stranu. ( Ironie)

   Vymazat
  5. Helanov, nemám nic proti víře, velmi nedůvěřivý jsem vůči prostředníkům (církve, náboženské společnosti) a tím zlem je (a historie to dokládá) propojení světské a církevní moci. Exponenti církví ve veřejnoprávních médiích pro mě nejsou měřítkem ničeho a na uřvané menšiny nahlížím velmi skepticky - jejich aktivity a protěžování v médiích nic nemění na tom, že celkově ČR zůstává ("bohudík") relativně ateistickou zemí.

   Vymazat
  6. @Helanov 11:01 Hlásí za nás jak kdo. A my ostatní si tu svobodu ducha alespoň na tajňačku představujeme.
   Přidávání se na tu "správnou stranu" je záležitost pravdoláskařů, s tím na mne nechoďte. :-)

   Vymazat
  7. 11:34... No právě o těch církevních činovnících to přeci je!!!
   Doma ať se každý modlí třeba k Belzezubovi, ale jak se to tahá do veřejného prostoru je zle.
   Všichni ti potentáti mají zájem společný, parazitovat na svém ovčinci.
   Proto si t aby oči nevydloubou, ve Vatikánu rád umyje mazaný Fanouš vyznavačům Alláha nohy.
   Nepřítel je pro ně bezvěrec. Lidí je hodně, každá církev si přijde na své. Paraziti si přijdou na své.

   Vymazat
  8. 11:43... Hmm, to je vidět u volebních uren. K čemu se hlásíme.

   Vymazat
 9. Nechci nikomu v vnucovati svůj názor,čerpám z moudra JW. Řešením je jeho "přiměřeně, přiměřeně". Hra nekončí, jen se mění pravidla, respektujme je. Nestrašme se a hujery vynechme.

  OdpovědětVymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 11. Od J. Schneidera si články vždy rád přečtu. Tentokrát mě ale zklamal. Když jsem se dostal k oddílu poučení, zjistil jsem, že za mnou není ani polovina textu. Nechápu to! Jak se může někdo takto nečekaně zpronevěřit svým mravním zásadám!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jakože čím se zpronevěřil a proti takým mravním zásadám?

   Vymazat
  2. 10:16... Bylo to trošičku laciné, chtít, aby byla vláda připravená na takový morybundus. Na všechno se prostě připravit nedá. Když se na něco připravíme, tak přijde něco jiného, připravit se dá jenom do určité míry. Pan Schneider píše většinou líp.

   Vymazat
  3. J.J., pan Schneider se zpronevěřil mravním zásadám tím, že napsal příliš dlouhý článek a předem na to neupozornil. To se nedělá, je to podlé!
   A vůbec, musím napsat nějakou 3,14..nu, aby se někdo ráčil ozvat. Když píšu "seriózně", málokdy se někdo odezve :-)
   Mimochodem první dochovanou 3,14..nu sesmolil před 2400 lety Archimedes. A bylo to velice krátké a přehledné. Což jsem se však jako diplomovaný Ing. dozvěděl až v důchodu. Nechápu, proč to vzdělávací systém od MŠ po VŠ tak důkladně tají. Ale něco mě vede k přesvědčení, že toto zamlčování se táhne již napříč dlouhými staletími.

   Vymazat
  4. Jo a s tím Archimedem jsem měl na mysli samozřejmě jeho výpočet hodnoty pí. Upřesňuju, aby se nevršilo nedorozumnění...

   Vymazat
 12. Jeden pohled kolem a muzeme zjistit a pocitovat ,ze NR je stale...Celkem mensi v moznostech ,ale za to obrovsky prostor svobody ,kterou poskytuje vsem ,nezistne a vsem..
  A s kazdodenni starosti ,korekcemi ,vysvetlenimi /instant/,okamzitymi na dotazy nespokojenych a co vic si chcete prat..
  To je k nezaplaceni a nutne vazit si a ocenit kazdej den..
  Kazdy slovo,kazdej nazor,myslenku, bez zakazu vysloveny..
  A samozrejme vsemozne tohle usili musi kazdy podporovat. Soucasne nejake /mini/nedostatky /neda se nic delat,ale kdo je perfektni a trva na perfektnosti musi jit jinam/,zde musi byt Vyvazeny faktem nepopiratelnych obrovskych prednosti a nezneuzivany..
  Na vahach Spravedlnosti.
  Uznanim, ze maji /ty prednosti/ velkou prevahu..
  Kdyz kritika tak pouze pomocna, tedy konstruktivni ,pozitivni vzdy za ucelem a se snahou neco lepsit.
  Jinak je kazda kritika bezcenna..
  Dik ,vdecnost a respekt ,za vsecno usili od ctenaru
  patri ,NR.

  OdpovědětVymazat
 13. No tak článek je plný záporů snad do takového bahna nespadneme to ukáže čas.

  OdpovědětVymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:40... Tak proč nepřejdete na Mateřídoušku, anebo na Deník N , když vám to tady rve játra ?
   Asi jste samonasírací, že?

   Vymazat
 15. No, mně ten článek řekl asi toto:
  a) Nevstoupíš do stejné řeky. Takže například lidé, kteří nemají rádi komunisty, by se rozhodně neměli snažit restaurovat kapitalizmus. Kapitalizmus totiž komunisty zplodil.
  Hlavně ale doba pokovidová se nevrátí do podoby doby předkovidové. Ti, kteří slouží velkým penězům už řadu desetiletí zoufale investují do levného blahobytu pro chudé. (Přečtěte si knížku Vražda potřebuje reklamu.) V tomto směru je trh nasycen, zato se objevila možnost investovat do likvidace tohoto blahobytu - Zelený úděl. No a protože velké peníze prostřednictvím kapitalistů vládnou, můžeme se spolehnout, že si to prosadí.
  b) Lidé nepřijdou k rozumu, dokud nedostanou pořádně přes čenich. Doba, která nastává nám toto poučení pravděpodobně poskytne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Momentálně je trh nasycen, korýtko mají plné všichni, neb nažraný lid se nebouří.
   Otázka je, co bude, až oběživo přestane padat z nebe, rotačky, které tisknout dolary začnou skřípat.
   Potom ty davy občanů na dafkach vezmou šutry a půjdou si potravu najít na vlastní pěst.
   Mám pocit, že jejich počet stále vzrůstá. Jejich početné potomstvo často už o práci neuvažuje ani akademicky, neb nikdy nevidělo, jak si taťka anebo mamka natahují budíka.

   Vymazat
  2. Klíčová příčina relativního klidu. Nažraný lid se nebouří. A já dodávám, že nažranému lidu je úplně jedno, co se na něm žádá a bude sloužit jako domestikované zvíře.

   Vymazat
 16. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 17. https://www.youtube.com/watch?v=wXWA7o2qjM0 Zotročenie posvätené zákonom, alebo Quo vadis "hospodárska mobilizácia"?

  OdpovědětVymazat
 18. Paralely nemusíme hledat jen v Bibli. Známý je pád Říma a různých kultur včetně říší Indiánů v předkolumbovské době. Mocenská struktura se unaví, zdegeneruje. Někdy to napraví revoluce, častěji války a čas od času zasáhne i příroda. Naši současnost charakterizuje, díky technologickému skoku i možnost stěhování národů. V každém případě přežijí národy více početné, mimo dosah "zájmů", se společenskou strukturou "primitivní". Kam se přesunout bezejmenný? Kachna má šanci, slimáci se přemnožili.

  OdpovědětVymazat
 19. V celé diskusi chybí názor odborníků na viry a je podivné, že z vnějších znaků čehosi, co podléhá zákonům přírody, dělají závěry laici. Zapomínají, že v monopolu veřejných informací není nic podáno tak, jak to je ve skutečnosti. A nikdo, kdo je závislý na příjmu peněz z veřejných nebo korporátních zdrojů, se nesmí ve svých publikovaných názorech odlišovat.
  Ale abyste to pochopili, musíte sáhnout do minulosti a vyhodnotit ji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rybo a proč názory odborníků nejsou presentovány nebo proč mlčí?

   Vymazat
 20. Pána Schneidra si vážim a pozorne čítam jeho komentáre,ale dnes zásadne nesúhlasím.

  Z článku vyplýva ako by sme do tohoto štádia,resp.do súčasnej situácie dospeli prirodzene, nevyhnutne, v dôsledku globalizácie.

  Nie je to pravda......táto situácia bola vytvorená umelo a zámerne. Bola vyhládená epidémia a pandemia ,hoci na základe čísel k tomu nemalo nikdy dôjsť. Bola účelovo zmenená definícia pandémie , z toho vyplývajúce núdzové schválenie netestovaných vakcín , resp.génovej terapie.

  Nebyť mediálnej propagácie a neustálej histérie v médiách ,nikto by si žiadnu epidémiu či pandémiu ani nevšimol.

  Tak ako si bežný človek nevšimol , že každý rok zomrie v čechách cca 100-120.000 ľudí , na Slovensku polovica.
  Nikto to nikdy neriešil a ľudia nemali ani tušenia o úmrtnosti na rôzne ochorenia a každoročné epidémie chrípky.

  Na celom svete údajne doteraz na kovid zomrelo oficiálne cca 3 mil.ľudí, vzhľadom na vykazovanie príčiny smrti podľa PCR testov ich bolo reálne tak cca 10-30% .To priznali tak Fauci v USA ako aj Prymula v ČR .

  Čiže obetí kovidu bolo na svete reálne cca 300.000 až 1 milión.
  Ročne zomiera na tuberu na svete 106 mil.ľudí a nikoho do to doteraz nesralo a neserie.

  Takže nejde o zdravie,nejde o životy .....

  Pandémia bol účelobvo vyhlásená a zmeny počas nej sú účelové.
  Nie sú výsledkom nejakého osudového či prirodzeného vývoja.

  Návrat do normálu je možný, nie je dôvod aby nebol.Otázkou je, či nám to bude dovolené.
  To čo sa udialo je len snaha o zavedenie nového svetového poriadku a je len na ľuďoch či na to pristúpia.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. lcc13. června 2021 21:55, přehlédnul jste nemocnice zaplněné lidmi s rizikovým průběhem nemoci. Já vím, je snadné napsat, že tam byli zbytečně, že se mohli léčit doma s vitaminem D, některými antivirotiky ... nebo taky chřipečka, že? JiH

   Vymazat
 21. Helanovo,mate tu uz 11 prispevku.Je to dosti unavne a mam-li rict po pravde,dost .....Mozná sedite v otevřene hospode a z te radosti máte v sobe desate pivo?Bagoun

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bagoune,
   asi trpíte nespavostí, podle času vaší připomínky, ale nemusíte si to odreogávat na Helence.

   Vymazat
  2. adonisi 15. června 2021 11:15, že Vy zrovna o "Helence", jakoby nestřílela často a ráda, takříkajíc "od boku"? A reakce na svou střelbu příliš nesledovala? Čím prosím bych si mohl, od Vás, taky zasloužit zdrobnělinku? JiH

   Vymazat
  3. Pane Jiháčku,
   omlouvám se za pozdní odpověď, asi jsem vaší poznámku přehlédl. Svůj obsah nemám důvod měnit, protože paní Helenka píše své názory a tak často, jak sama uzná za vhodné. Zrovna tak píšeme oba své názory i když jsou různé. Tak je to normální.

   Vymazat
 22. Icc a další. Všichni lidé na světě chtějí žít jako v emerice a to je ten zásadní problém. Příroda tuto možnost neumožňuje.

  OdpovědětVymazat
 23. Pane pradědo,
  šlo by to bez zbrojení. Jen si nemyslím, že by všichni z nás snili jen "Americký sen".

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.