Reklama

středa 23. června 2021

Poprava 27 českých pánů, rytířů a patricijů v širší souvislosti

Jiří Jaroš Nickelli 
23. 6. 2021  ČeskéNárodníListy

Příčiny porážek stavovských protihabsburských povstání

Na margo aktuálního výročí habsburské bestiální msty na českých stavovských povstalcích proti státoprávní habsburské tyranii lze připomenout následující. České stavovské povstání nedozrálo ve společenském vzduchoprázdnu, ale mělo svůj významný společenský kontext, a to nejenom náboženský. Od počátku intronizace Habsburků na český trůn se tento rod choval k českému státu a k českému národu střídavě nevstřícně nebo indiferentně. Již Ferdinand I. roku 1547 pokořil české měšťany a ukrátil jim jejich stará práva. Potřeboval Čechy především jako hospodářskou dojnou krávu. K tomu zřídil nový úřad "Českou královskou komoru", kterou vysával z českého království potřebné finance. Ani za nástupců se tento stav nezlepšil.

Příčiny politických, hospodářských a náboženských porážek českých stavů spočívaly v jejich nesjednocenosti a v jejich kastovním (po staru třídním) sobectví, které nepřipouštělo spojování s venkovskými poddanými a městským proletariátem.

Na tuto osudnou chybu doplatili i stavovští povstalci roku 1620. I když první podnět k revoltě českých nekatolických stavů byla náboženská represe - zboření evangelického kostela v Hrobích a dále uzavření jedné modlitebny - příčiny odporu českých stavů byly mnohostranné a nejenom religijní. Pravdou ovšem zůstává, že konfesní bezpráví podporované Ferdinandem II. proti relativně benevolentním Matyáši a Rudolfu, jenž kodifikoval stav víry v království proslulým Majestátem, vykonalo své. Ferdinand II. neustále popichovaný španělskými jesuity a kamarilou Vídně, při svém založení vycházel těmto atakům vstříc. Na druhé straně česká šlechta byla v konfesijní otázce rozpolcena, a to nejen pro náboženské, ale i pro ekonomické zájmy. České království se ve víru těchto rozporů stávalo pomalu ale jistě přetopením kotlem, jenž každou chvíli hrozil výbuchem.

Tento stav ovšem zcela zapadal do celoevropských poměrů nastávajícího zápasu mezi reformačními tábory západní a severní Evropy na straně jedné, a mezi ultrakatolickým protireformačním táborem, reprezentovaným na jedné straně habsburskou říší, na druhé straně vrtichvostskou katolickou Francií - která v tomto ohledu byla nepřítelem Habsburků, a střídavě se spojovala se všemi jejími nepřáteli, bez ohledu na konfesi.

Když proběhla II. pražská defenestrace, a katoličtí pánové Martinic se Slavatou se kutáleli s písařem Fabriciem do hnoje hradního příkopu, snad nikdo tehdy ještě netušil, co vlastně spustila tato akce, a co to přinese nejen českému království, ale též celé Evropě.

Začala de facto I. fáze 30tileté války - válka česko-falcká (1618-1623). Znovu se zopakovala nejen nesvornost českých stavů s poddaným národem, ale dokonce nesvornost stavu panského navzájem, kdy moravští stavové se od povstání distancovali a nepodpořili je.

Zklamala rovněž "zahraniční pomoc" západních reformovaných zemí a neslavnou historii "zimního krále" Fridricha Falckého netřeba opakovat. Místo hájení své koruny zbaběle prchl do Vratislavi a království nechal napospas císařským. K jeho relativní omluvě budiž uvedeno, že jeho západoevropští spojenci (Angličané, část německých knížat a Nizozemci) jej samozřejmě ponechali doslova "na holičkách".


Habsburská pomsta jako triumf a vykořistění Čech

Skvěle celou situaci po bělohorské porážce ilustruje dopis Maxmiliána Bavorského papeži: "Pán všemohoucí laskavě vzhlédl na svou církev, přemohl její nepřátele a zničil jejich moc. Byl jsem přítomen a zúčastnil jsem se boje, ale jen Bůh zvítězil a jemu náleží všechna čest. Zda bychom byli hodni jeho milosti, kdybychom se zbaběle slitovali nad poraženými?"

Byl to týž Maxmilián, který předtím sliboval poraženým přímluvu a pomoc... Lze jen komentovat - "Boží sílu katolíků v bitvách" reprezentovala silnější a početnější děla, početní převaha císařských houfů sehnaných za tučný žold z celé Evropy, zatímco protestanti měli žebrácké žoldy, a s výjimkou Mansfeldova vojska, neorganizované pluky.

Rovněž pověst o "hrdinných Moravanech u Hvězdy" je parafrází posledního ústupového boje cizích žoldnéřů, najatých některými Moravany pro klid svědomí. Národ jako celek do povstání zapojen nebyl - a proto jako celek zaplatil ukrutnou daň stavovské porážky na dalších 300 let, až do Zborova. Nebudu líčit detaily pobělohorských trestů, konfiskací a doslovných loupeží panského, měšťanského i poddanského majetku, to si každý může přečíst v Denisových knihách Konec samostatnosti české a zvláště Čechy po Bílé hoře.

Pouze připomínám, že již před vydáním tzv. Obnoveného zřízení českého 1627, už od roku 1613, až do roku 1642, platily tzv. generální patenty, nařizující nekatolíkům buďto přestup na katolictví, anebo exil pod trestem smrti při setrvání v kacířské víře. Zde máme příčinu vylidňování obyvatelstva českého království a odchod značné části měšťanstva a inteligence do protestantské Evropy, kde se v dalších generacích asimilovali s cizími národy. To nám současní katolíci, obhajující obnovený "mariánský sloup" v Praze, nikdy nepřipomenou, leč to je zas jiný příběh...

Co se týče politické reprezentace českého národa a království, jak správně řekl pan Vodňanský, potomek Nathaniele Vodňanského, jednoho z popravených - "Stali jsme se národem bez hlav".

A hlavy jsme získali opět až roku 1918 a 1945. Hlavy TGM, Beneše a Svobody. Hlavy opět dnes zatracované u nás i v zahraničí. Hlavy, které nám Čechům označují slavné milníky naší republiky, naší obnovené státnosti a naší první demokracie, dnes zkarikované a degenerované v současné bizarní podobě dvou rozdělených států.

Nakonec pouze historický paradox - potomci té přivandrovalé šlechty, kořistníků pobělohorských konfiskací, počínaje Buquoyi, Colloredo-Mansfeldy, Piccolominiy, a konče Czerniny, Dietrichsteiny a Liechtensteiny a Waldsteiny - Karel z Liechtensteinu byl vrchním direktorem konfiskací - nakonec za protektorátu skončili jako kolaboranti a zrádci republiky - a byli dekretálním právem konfiskováni tím státem, kterému před staletími uloupili za habsburské okupace jeho majetky...

Kruh dějin se uzavřel. A proto se dnes tak mocně útočí z německé a rakouské strany za pomoci landsmanů na zrušení postupimského, dekretálního a pařížského práva poválečné Evropy. A proto za svou zrádcovskou roli v těchto útocích, někdy pod odporným pláštíkem "usmiřování a milého krajanství" dostávají odpůrci Benešovy republiky, jako ministr Herman, své sudetoněmecké metály...

Jiří Jaroš Nickelli 
Spol. Ludvíka Svobody Brno

33 komentářů :

 1. Je to v podstatě jednoduché, vždy jde o peníze a moc. Češi byli přítomni na obou stranách, jak habsburské, tak i českých stavů. Že české stavy neodhadly svoje možnosti je skutečností, krvavě potvrzenou. Zvítězilo mocenské uskupení silnější, chytřejší a perspektivnější, lépe etablované v Evropě; i když se to (dnes) českým vlastencům špatně poslouchá. Ale podívejme se na uplatňování politické moci a vlivu jinde, všude to stojí až miliony životů, ztrátu suverenity, majetku, koloniální područí a práci na vrchnost. Domnívám se, že upírat své zraky nostalgicky na špatně prováděnou mocenskou politiku, je sice možné, ale ku ničemu. Nakonec, Habsburská pomsta a její triumf sice trval 300 let, ale začátkem 20. století si Rakušáky anglosaské politické uskupení namazalo na chleba!

  OdpovědětVymazat
 2. Nesmí se zapomínat na komunisty, kteří prosadili v závěru článku popisovanou spravedlnost nad cizáckými rody účastnícími se pobělohorského loupení a stranění německému pangermánství a nacizmu ..

  Kdyby nápravu nevzali komunisté do rukou v r. 1948, tak už v té době by docházelo k tomu, co je dnes po r. 1989 "napravováno demokratickými restitucemi" ..
  Dnešní domáhání se restitucí s obnoveným očanstvím uvedených nacistům stranících cizáckých rodů po válce do r. 1948 uvedenou zásluhu komunistů jednoznačně dokazují ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ta naprava se zase napravenim odnapravila , obrazek nahore doporucuji si zapamatovat, aby se kazdej pripravil, bez zbytecnych prekvapeni,kdy aktivity germanu drive, dnes byly povoleny nemene horlivym islamistum, kdyz se veci opakuji i s popravami , jako dnes treba ve Francii..
   Zahlid jsem clanek v mediich, kde valky islamskych a jinych gangu a jejich vzajemne vyvrazdovani,verejnymi prestrelkami kdyz ovladli vsechny mesta a ted si kradou tuny drog a miliony penez navzajem, se zvou pouze jako rodinne nesrovnalosti a nedorozumneni..

   Vymazat
 3. Po roce 1989 očekávala většina Českých občanů změnu k "lepšímu". Zbavili jsme se tupé a hlupáky realizované politiky socialismu a čekali,že nás povedou ti "nejlepší" z nás. Nikdo však neviděl do hlav ani politikům ani jejich sponzorům. Ti v temných koutech upiklili obrovský majetkový převrat,který v praxi vypadal jakoby občané dodatečně prohráli válku s Habsburky,Hitlerovci a katolickou církví. Lidé se radovali,ale nevěděli proč a z čeho. Všěichni jsme přišli dohromady o biliony korun které už vlastní cizí kapitál. Stát vedený mutanty co byli sponzorováni cizími velmocemi,oligarchií a církví - porazili nepřátelé Československa. Tito nepřátelé se usídlili v části politického spektra tzv, "demostraniček" a většině médií. Tato protičeská rakovina myje mozky lidem a ti jako sebevrazi volí ODS,TOP,STAN,Lidovce a Piráty.Je zaděláno na zničení České státnosti.

  OdpovědětVymazat
 4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,43
   Tohle platilo od dob Vratislava II,zažil to Přemysl II Otakar a pak se to táhlo dějinami jako červená nit.To ovšem NEopravňovala Habsburky(křížence jen mezi sebou),aby Českému národu cokoliv diktovali.....a že diktovat by Fricek zase chtěl je nad slunce jasmější!

   Vymazat
 5. Stále si neumím v hlavě srovnat v čem byla Habsburska monarchie zlem pro Čechy. Ano, poprava byla velice špatná záležitost, ale to jeden z několika důvodů proč se silná a soudrzna monarchie dokázala prodrat k nadvlade koruny České. Čeští pani stavové byli v podstatě mafiani,kteří neznavali Václava i Zikmunda. Hrabali jen pro sebe a vládli si pro sebe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Reproduktore,
   nejsem historik, nabídnu jen svůj amatérskÿ názor na Dobu temna. Ledasco jsme se učili ve škole a hodně se dalo najít v knihách, Sumasumárum jsem došel k názoru, že pod rouškou rekatolizace se provedla výměna českých feudálů za cizince. Došlo k přesunu majetku i moci, nastalo odnárodnění, vždyť i čeština se uchovala díky venkovu. Dnes krom poprav, vidím podobné projevy díky globalizaci i unionizaci z Bruselu. Pomalu i češtinu nahrazuje angličtina.
   Tak jsem si to srovnal v hlavě.

   Vymazat
  2. Anoto se dělo a stále děje, že jsou změny nejen ve víře. Ovšem tolik haneni Jezuité bojovali za obranu Prahy proti Svedum. Možná nebýt jejich statečnosti by Praha shorela.

   Vymazat
  3. Jiste Jezuite uspesne a predevsim statecne mavali biblemi proti tem svedum..
   Nebo pronaseli nekde v bezpeci klatby..Aby jini za ne sli do boje a umirali..

   Vymazat
  4. 4,29
   Nejdřív si dohlededejte jaký byl řád tzv. Jezuitů a jejich vliv. Prahu samozřejmě bránili, ale Česká historie z nich udělala jen spalovače knih. Měli obrovský potenciál a třeba díky nim vzniklo baroko.

   Vymazat
  5. Jak jezuiti staveli baroko, to tady jeste nebylo.

   Vymazat
  6. 6,17
   Jezuité sami se o ŽÁDNOU STAVBU NEZASLOUŽILI!Jen jí dotovali z peněz,vybraných od chudáků....ať už vybraných dobrovolně nebo povinně.

   Vymazat
  7. Jezuite prosluli jako typicti nenavistni fanatici idologicke destrukce a hrozby pro veskery normalniho zivot.
   V dusledku tedy sebezniceni,ktere neni mozne bez neustaleho energickeho hledani a vymysleni novych a dalsich smrtelnych odpurcu a tedy nepratel, jinak a bez nich by ztratili smysl sve existence a poslani..
   Ztratili by predevsim take sve zamery a jejich uskutecnovani..
   Vedlejsi vydelek v podobe "soudniho" uloupeni majetku cetnych obeti taky neuskodil.
   Nepratele /vetsinou normalni lidi/,se mnozili a vyvijeli a nenavistny vyhlazovaci boj s nimi vycerpal jezuity do neexistence..
   Zbyla po nich jen vystraha ,co takovi dovedou, muceni, vyslechy, spehovani,persekuce, udavani, popravy ,chamtivost obojiho druhu a zuriva snaha totalne ovladnout temito prostredky populace narodu..
   Ale presto nezustali dodnes bez stoupencu ,kteri opakuji a vylepsuji jejich metody dodnes a donekonecna..
   Az to nekdy vypada s jejich velkou moci dnes, ze nezbude nikdo.. Zkusenosti nam totiz rikaji,ze..
   Potiz je v tom, ze tyhle metody se snadneji zacinaji, ale je nesmirne tezke je v praxi aspon zastavit..

   Vymazat
  8. Pane R. reprodukujete a spatne. Opakujete otrocky cizi moudra ,protoze vas zaujaly..
   Vsadim ze skutecnost se vam nezavdeci. Ani by jste se vy predpokladam neceho takoveho ze strachu nezucastnil..
   Defenestraci,bylo jasne, ze se na nase stavy vymrsti konflikt a germanskym zradnym cisarem.
   Germani byli pozvani a slibili dodrzovat podminky jejich vlady u na..Ziskali uz tim opravdu hodne.
   To jim ..Porusovani slibu z nich dela dodnes sproste a ukladne vrahy.
   Museli stavy Cechu pocitat ,ze je to bude neco stat, kdyz to zahajovali..A bojovali jako hrdinove proti obrovske presile a zadny podly spinavy zvasty si nezaslouzi..Od nikoho..
   Jen ten kdo neni zbabelec vi co je to boj ,kdyz jde o cest a spravedlnost , jaka odvaha statecnost a moralni vlastnosti kazdeho jsou zde dulezite nade vse i nad velkou moznost prohry.
   Zbabelec zna jen svoji prisluhovackou zbabelost..

   Vymazat
  9. Jasně, každá víra plodí zlo a stává se demagogii. Upálení desítek tisíc žen, které údajně byly čarodějnice či tzv. svaté války jsou důkazem o lidské hlouposti.

   Vymazat
 6. Opět jsme v tom jistí zrádci se snaží prosadit nadvládu cizáků nad Českým národem.

  OdpovědětVymazat
 7. Svoloč béká na komunisty , ale v socializmu nebylo tolik hlupáků jako v dnešní demokracii .Vážil jsem si vedoucích pracovníků ,dnes je to jen podrazák a zloděj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Precetl jsem si Vidlakuv, a Jirkuv clanek o Bile Hore a od Jirky. Oba se zabyvaji historii naseho naroda od 17 stoleti, a potom.

   Jen je mi podivne proc nase Bible vznikla az 300 let po smrti Krista a proc z vseobecne cirkve (katolicizmu) v 7 stoleti vznikl Islam, a potom kolem 12 stoleti odmitaci katolicke sekty, jako English, Palec, a potom Jan Hus...nakonec Luther. Proto jsem si jisty, ze kdyby ….

   …………. nebylo rozmisek v cirkvi, tak ani Bila Hora…

   Jak je mozne, aby se po 100 ci 200 letech ze zdeptaneho naroda, ci spise z "lopataku" stala nejprumyslovejsi zeme Rakousko-Uherska, kde nasi “lopataci “- myslim Skodu, Danka, Krizika, a dalsich ceskych palic, vybudovali po Anglii a Nemecku treti nejprumyslovejsi stat,
   tak silny, ze se u nas usazovali i prumyslnici ze "zeme pokroku" Anglie, a dokonce jeden z Rotschildu se zakoupil na Ostravsku.

   Jadro naroda prezilo bez nasledku-- asi Emilovi Skodovi bylo asi jedno do jakeho kostela chodi,

   I dnes se “objevuji” v Palestine a okoli ruzne verze Bible.

   Vymazat
  2. Mate to spatne v zaklade,
   Bible pocala vznikat 80 let po smrti Jezise, ale dnesni forma byla "uzakonena" asi 300 let po smrti, tim , ze Bibly procenzurovali, a vynechali nezadane casti Bible.
   Tohle neni tak postatne z meho hlediska jako to, ze Rimsko-Katolicka Cirkev neni Katolicka. Ale Pravoslavna Cirkev je nejvice KATOLICKA .. coz bylo jmeno puvodni cirkve , ktera fungovala mezi prvnimi crkvemi , ktere ucili Jezisovo Nabozenstvi. Pak je nutne pochopit, ze cirkev Rimsko-Katolicka ma strukuru jako Pyramida, neb jeji znahou bylo potlacit svobodu a uchopit MOC DO SVYCH rukou a to za kazdou cenu !!! jak nam ukazali v dobe Husicke i Pohusicke. Pravoslavne Cirkev mela system vice demokraticky , system nezavyslych biskupu, kteri mohli organisovat svou obci dle sveho svedomi.

   Clovek musi cist Bibly jako Sherlock Holmes, a je to nesmirne zajimave.

   Vymazat
  3. Kdyz Basos ma svoji bibli /nase bible/, snad by mel aspon neco vedet..
   Tedy bible jako uvodni prirucka do nabozenskeho fanatismu..
   Jine taky fanaticky nenavidejici sekty /casto je rozdil v jednom slove aby taky silena nenavist nikdy nezahynula!!!,kdy se dogmaticky ucenci tradicne od vzniku, nenavideli do krve a tak napr. nemohlo dojit k sjednoceni Rise zapadni a vychodni a nadseny fanaticky sebevrahove tak zase zvitezili na cele care/,taky chteli ke zlabu v prubehu staleti o ty neni nikdy nouze..
   Jinou sektou,jako reakci na totalni diktaturu katolicismu ,byl islam.
   Co maji v sousedni vesnici musime mit taky,trochu odlisny. Aby jsme se tupe neopicili..
   Investice a ovladnuti ceskych zemi,kapitalem /pomoci Masarykem a spol.,kteri nasi revouci uloupili/nebyla nahodou, kdyz srovname ceske pracujici a pomery u britu.
   To je velmi poucne../Kdyz britove meli tu jejich slavnou prumyslovou revoluci, jak jinak financovanou vydiranim ohromnyho kapitalu z kolonii/..
   Rozdil je dodnes obrovsky a v poskytovani zisku kvalitnimi pracujicimi ,jeste vetsi..
   Britove rychle skoncili prave nekvalitni tridou pracujicich a neochoty v rizeni kapitalistu neco zlepsit napr. dodat jim tu dulezitou mrkev /motivaci pracovat/,pred ksichty ,naopak.
   My v Cesku jsme jiny a ty hospodarsky zazraky snadno dovedli bez ukoristeneho kapitalu odjinud a bez trilonovych vypomoci zapadu, kterej to mel zase vykoristovanim celeho sveta a kdo se nechtel podridit mel valky a krku bez konce.
   Hitler taky vedel co pracujici Cech obnasi. A moc dobre. Cesi tradicne radi a tvorive pracuji..
   U germanu vedle,ti zase potrebuji aby na ne nekdo rval a pracuji ,kdyz maji discipinu a kazen ,velmi snazive a kvalitne.
   Cesi maji navic tvorivost v krvi, /a navzdory k spineni Cechu vselijakymi zavislaky na spinavych srackach vseho druhu a prave hysterickymi Spinavci, co se jich najde, aby nevideli nic positivniho a jakej to ma ohlas a jak vetsina souhlasne beci,jako reakci na vylozene jejich ubohe a velmi spinave pomluvy, kterymi predstiraji kritiku/,to znamena dalsi velmi vyhodne zkvalitneni jejich ceskeho a ojedineleho ve svete usili..Proto ty stoky spiny neberou koncu.
   Nedelaji to "experti" zadarmo.
   V Usa se pokrok poridil, kdyz se kazdymu nakukalo, ze poctivou praci se stane ihned milionar /u britu diky kastovani dodnes to nebylo nikdy mozne a na to dojeli/,a statisice mrtvych tragickych zahynulych rocne v praci nevadily, nikdy neochladilo nadseni v chamtivosti /bejt taky milionar/,dalsich nekonecnych povodni,chamtivosti bez konce posedlych emigrantu..
   Kdyz ta horecka pominula odstehovalo se vse do Ciny, kde stale jsou prace a budovani komunisticky chtivi..a proto taky se problem musel nahradit globalismem..
   Kdyz nic jinyho tak Stalin nastartoval to vyuceni rusu jak pracovat a hlavne jako u nas,jak budovat neco lepsiho a v konci tragicky katastrofalni pokrok, coz zrejme stale trva..
   V Cesku je tvoriva prace a budovani naroda ze zahranici zakazane a tak vladne samozrejme vseobecna a velka nespokojenost..Mame to tvorive usili v krvi..

   Vymazat
  4. Dovolil bych si uvest neco na priklad..
   Ani zurive zlociny katu naroda pod vedenim Slanskeho,saboteru vyvoje,skudcu,parazitu a fanatiku komunistickeho silenstvi, brzy a navzdory, prava povaha naroda vyhrala a vyvoj ukazal moc naroda Cechu, kdy prevladli tvrdohlavym trvanim na spravnem vyvoji naroda a komunisti se zacali narodu prizpusobovat a zcestovat, /odcizovat leninsmu/,coz vedlo do 68.
   Uspechy nemely koncu ,abstraktni tvrzeni o zdravem a nezadrzitelnem vyvoji v uplne vsech oblastech spolecenskeho zivota asi by nenasli pochopeni ,ale uvedu aspon zminku o EXPO 56 v Bruselu ,kde jsme vystavovali, kdy autenticka nase specialni Ceskost vzbudila zaslouzeny udiv, obdiv a nadseni sveta..
   Snad poslouzi jako spravny priklad a konkretni dukaz.
   Bohuzel uskocni spinavci a zavistivci ,nikdy nespi a siri tragicke jedy, spokojne hystericky chrochtaji jako prasata v bahne,kdyz mohou skodit a bez ustani..
   Napriklad jedna prohra nasich hrdinu na Bile Hore ,proti obrovske presile a moci spojeneho zapadu, jim poskytuje nekonecne mnozstvi besneni a vylevy jejich nekonecnych a spinavych sracek..
   Spolu s ukazkami jejich zkurvenosti.
   Zneuzivaji hojne skutecnosti,ze vsechny vysledky a vyrobky nasi tvorivosti /nejen ty fyzicke/,musi,to je soucast naseho usili, samozrejme projit radnym posouzenim co do jejich kvality a uzitecnosti a moznosti a uzitecnosti pro dalsi vyvoj atd..
   To je nedilna slozka nasi povahy.

   Vymazat
  5. Pafko

   mas pravdu, Bibli jsem tak nejak nemusel, kdyz jsem byl malej tak jsem tomu nerozumel, a pak jsem dostal Kralickou Bibli, a tu jsem taky moc necet' takze jsem vlastne - hele rekni mi co sem?

   jinak v Boha verim, ac evangelik zajdu i do Katolickeho kostela, za morem jsem k zadne sekte nepatril, no lezli k nam Mormoni, ale spise cumeli po Marjance (byla fakt krasna) nez po mne, a pak kdyz videli ze i Marjanka o ne nestoji, (ale byli to hezky Amerochlapci) tak nas nechali bejt.

   takze ted s nasi virou v Boha si stacime sami, a komu se to nelibi at nam prdel polibi

   Vymazat
  6. Ja chodim casto podekovat vsem svatym a bohu do kostela ,ponevadz moje preziti dodneska si nemohu vysvetlit. Vim ze mne mockrat zachranili a jeste daleko vice jejich zachran, nemohu vedet, nebyl jsem u toho, delo se to rozhodovanim jinych /skudcovskych komunistu/ a jinde..A komu podekovat a bejt vdecnej..
   Hodim minci a zapalim svicku a dumam..Jak jsem zil mezi hyenami, ktery mi sly neustale po krku..
   A ze vsech stran..A dodnes se nic nemeni..
   Ale zaroven potrhle verim v rizeni sveta nejakou vyssi moci a nasi arogantni neochotu,preziravost s ni komunikovat a nebo aspon pochopit /a respektovat aspon/ existenci te moci. Diky tez vzdelani. Kterym se nekonecne povysujeme a poroucime vetru,desti..A.
   Stavime jeste porad ty nicive Totemy zminene jinde.
   Moje denni osobni zkusenosti mne neustale na tohle upozornuji. Dle sebe soudim tez..
   Nase preziti jako naroda je dukaz dalsi,rozumem se neda pochopit jak jsme vzdy jako pod nejakou neviditelnou ochranou vyvazli s nejmensimi ztratami a zotavili se..A jsme tu furt.
   A za to musime neustale dekovat a bejt vdecny.
   Kdyz zbesilost sveta dosahovala vrcholu..Ale jinde.
   Jenom kratce k problemum vzdelavani..A jak probiha.
   Uceni muceni rikali deti..
   Vezmeme proces vzdelavani jako invazi neustaleho nacpavani dalsich beden s vedomostmi /vetsinou zbytecnymi a k nepouziti/,do skladu naseho mozku a mysli a mozna, urcite tim i nasilnou cinnost, za ucelem deformace nasi duse....
   Od bedny /hodiny/ zemepisu, potom prijde treba bedna fyziky, zoologie a tak to jde bez prestani 8 a vice let.. Potom ty diplomovani co vi vic,vzdycky zacnou jeste manipulovat s temi Totemy..
   Sklad, nase mysl a mozek se rozsiruje,ale nikoliv do nekonecna a sklad je usilim a nasilim pedagogu preplnen. Tak dochazi k situaci..Kdy.
   Na misto abychom pouzivali vzdelani je tomu naopak a vzdelani vladne ,pouziva a zneuziva nas vsechny a vsude. Uz davno.
   Stala se invaze a okupace vzdelani,vedomosti a vedy hroznou zbrani proti nam samym. Nic novyho.
   Ty nasledky pak nejsou vubec k nicemu dobre.
   Neni v nem /v tom skladu lidske mysli /,nakonec mista k pohybu myslenek k tvoreni,atd.
   Z vlastni zkusenosti, uteky ze skoly ,onemocneni atd ,vim, ze muj sklad je napul prazdny nevzdelanosti a ja ty zbyle bedny pak s klidem nakopavam tam kam zrovna potrebuju, sestavuji /jako dite sve kostky z kterych neco buduje taky samolitr v prostoru/z nich co mne napadne, protoze mam ten prostor kterej to umoznuje delat.
   Prostor je jedna z nejdulezitejsich veci v zivote a v existenci a vyvoji cloveka..
   A kdyz sem blbej,nevim a zajima me neco, jednoduse se odejdu zeptat..A vim, kdyz potrebuju!!
   A neboli mne hlava z vedomosti, ktery jsou mi zbytecny a zatezuji,prekazi a hlavne omezuji..
   Dite zazenou do skoly a tvorivost v nem rychle zahubi, kazni a prinucenim vocumovat ucitele a poslouchat co rika,ten jeste funguje jako speh,policajt a udavac rodicum, kostky, nadseni tvorit, prostor vsechno v diteti znici..Zabijou to nepostradatelne detstvi v diteti. To se potom promitne dal v zivote.
   Ze z ditete vyroste eunuch, otrok nezvykly svobode od sveho zotroceni od 6 let a casto svobodu osobni a narodni nenavidejici..Neni divu..
   Jeste snad horsi jsou ty falesne znalosti vymyslu velkeho mnozstvi tech nabozenskych, obrady, loutkova shows, za ucelem dalsiho zotroceni jeste navic k zotroceni moci svetskou..
   Abstraktni pojem svobody osobni a narodni neni mozne tak v lidech vypestovat az do schopnosti svobodu pochopit a svobodne hlavne zit a jeste hlavneji, naucit se automaticky svobodne jednat,svoje naroky na svobodny zivot zase automaticky hajit, temer od narozeni..Opakovani marxovych tragickych minulosti pak si musi nekteri pricist na svoji zodpovednost..

   Vymazat
 8. Basosi, když Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo, zjistilo se, že hlavní příběhy popisované v Bibli byly popsány v Eposu o Gilgaméšovi, který je o mnoho staletí starší než Bible. Jak vznikala různá náboženství, vznikaly i písemná díla pro jednotný výklad a snažší šíření. Lidé mají do dnes snahu o různé výklady vzniku světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dedku,

   to mas pravdu, hele nemluvim o starym zakone, ten je - no mas pravdu, ale stejne mym bratrancum tak nejak nevyhovoval, a tak prisel Talmud, Tora, a dalsi.... ale jedna se mi o ruzne verze Noveho Zakona, v kterych jak to vypada, meli bratranci taky sve pazoury.....takze ty reci ze Petr nenapsal nic, jsou jen asi takove reci,

   Vymazat
  2. Zase casove rozpeti okolo udalosti a od udajneho ukrizovani Krista nekolika staleti poslouzilo k zavedeni teroru /313/,ideologie kat-olicismu.
   Kdy by poprel vzdalenou, rovnou vypatlanymi mozky stvorenou "mythickou a legendarni" minulost a jak, kdyz za ni staly armady a neomezena moc rovnez vypatlanyho cisare a jeho vypatlane matky Heleny.
   A eunuchove s biblemi se ihned nekonecne rozmnozili,aby se zavdecili cisari.
   Kdo s koho,nastal nesmiritelny boj.
   Kdyz ty udalosti byly uz davno, davno pryc..
   Hysterie a nekonecne okolo vyznamu a vyskytu Krista,za ucelem diktatu cirkve /pod ochranou cisare/,samozrejme vzbuzuji opravne podezreni ,ze se jedna jako obvykle o pusty vymysl za ucelem ovladat svet..
   A nekonecne katastrofy v dusledku..
   Blaboly nekterych a moznosti blabolit jsou vskutku neuveritelne, az omracujici...

   Vymazat
  3. Za sebe upřímně prohlašuji, že každému jeho víru přeji,ovšem pokud ji nevnucuje jiným. Z historie je prokázáno, že se kvůli víře vraždilo a vedly války. Byl jsem naivní, myslel jsem si, že tato motivace dávno zanikla, dnes vím, že ne.

   Vymazat
 9. Ruznych nabozenskych skupin a kultu bylo tenkrat hodne a strasne se nenavideli navzajem. Se to opakuje.
  Jako vzdy jde o to kdo bude mit navrch.
  To slibuje uchvatit vse, co zde a svete je k uchvaceni..
  Cisar Konstantin na radu sve matky a svoji moci rozhodl, ktera skupina ma tu pravou a nejpravdivejsi pravdu na Concilu v Nicae,nekdy 313. Ostatni s jinymi nazory byli tvrde potlaceni a potlacovani je snad dodnes. Protoze pravdu nemeli ,pravdu a svuj nazor mit nesmeli..
  Tak si upevnoval svoji cisarsko moc.
  U Islamu je to dobre videt, kazdej je neverici pes..
  Aniz by dotycny mel nejakou pravdu a nazor.
  Jenom pouha lidska existence je duvod k neexistenci..
  Uz vite proc jsou vybrani kdyz maji ten spravnej ,vlastne nejspravnejsi nazor vubec ze vsech.
  Helena, matka cisare hned odjela do Jeruzalema a naridila kopani a hned se nasly "verohodne a prave " dukazy o Kristove existenci.
  Od te doby se jich naslo velmi hodne snad tuny.
  U nas myslim lebka apostola Lukase.
  Tim se ideologicka a nelogicka /jak uz to byva prirucka /,sestavena z toho co se hodilo a dost priserne sestavena z mnozstvi zlocinu, krveproliti,vselijakych povercivosti ,od zebra k zensky, /,potvrdila jako jedina spravna na nastartovani nabozenskeho fanatismu ,za ucelem jedinym ,ovladnuti sveta a s nasledky po staleti..
  Jako vzdy yntelygenti se snazili dirigovat co je nespravnejsi a vhodne to menili,kdyz bylo treba.
  Psali ideologicke prirucky a tez se nepricetne ,ale soukrome hadali.
  Obzivu ovsem poskytovali ti ovladani, to jinak nejde.
  Potom se staly biblema treba Dolfuv M.K. nebo Kapital, taky s jeste snad horsima nasledkama..Dnes uz se to odehrava bez bible..To jen potvrzuje kam a jak je svet nastavenej tisice let,jak probiha to ustaveni potrhlych bludu a nastoleni jejich nadvlady a upevnovani na permanentnim niceni tech jinych nevericich, kdyz treba nejsou neverici ani trochu.
  Neverici se muze vyrobit kdyz je treba..
  A neustale opakovani ,chtel jsem o tom napsat, tedy jde o neustale prevlikani /tech stale stejnych/ Totemu, kdy se jim nasadi jine masky a urci se jejich vlada pak shromazdi spousty sluhu, kteri poradaji ty "tanecky" aby kazdej videl a kteri provadi vse, aby si upevnili vladu ,aby nekonecna chamtivost zavladla..
  Drive se takovej urcenej neverici treba samou laskou sezral..
  To funguje bajecne, diky nadsenym sebevrahum, kteri postupne rozvrati spolehlive /rozvrat cirkve, korupci, chamtivosti, touhou po absolutni moci a Vatikanu treba a ja nevim co jeste vsechno/.
  Protoze opakovani jest Matka Moudrosti a pakovani, kdyz tsunami "vedeni" se nacpavaji do kazdeho ,jako bedny do skladu, aby nezbyl zadny prostor pro nejake nepovolene mysleni, vztyci se v prubehu Totemy jinak pro zmenu prevlecene, na jinou barvu nalakovane a s jinymi maskami ,ale zase jde o totez..
  To je usnadnene vzdy velkou a od malicka zabednovanou vetsinou..Priklad hned tady vedle, napakovanych do nich nazoru pod clankem jisteho Vidlaka, /kterej to do nich naklada rovnou vidlema/ a jak si ovce spokojene beci a beci..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeste jeden dulezity fakt o Concilu v Nicae. /asi 313/. Co zpusobil dodnes.
   Pro strasnou hadavost cirkevnich "otcu",musel rozhodnout pritomny cisar co bude.
   Rozhodl o nadvlade uplne male mensiny nade vsemi.
   Mensina prehlasovala vetsinu !!
   To se ujalo a v podobe systemu elity Vatikanu, ktera drzela Vatikan v centru moci po staleti, pomoci jejich vladniho systemu, vetsinou udrzovaneho terorem nekolika celkem sofistikovanych druhu metod, trvalo dlouho, nez hnijici tisic let trvajici rezim katolicismu ,konecne zanikl..
   Vyplnoval a vladl katolicismus zcela prostor politicky ,spolecensky i vnitrni, v myslich vericich..
   I nepratele se stali dulezitymi k upevnvovani moci.
   Bohuzel to nebylo vse a jeho zanik vytvoril temer vseobecne vakuum ve svete a v myslich vericich a vymrstily se vselijake -ismy ,/protestantismus, antikatolicismus,komunismu, nacismus atd.,jako nahrazky.. Odpadlici jako Marx, Lenin s vedeckym a tak urcite nejvic spravnym rezimem /ale s pouzivanim podobnych praktickych metod Vatikanu, jen jinak nazvanymi/, zacali vyplnovat prostor nyni prazdny a bez mizejiciho katolickeho nabozenstvi, nejen,ze nastoupili na scenu, ale ve spolupraci s jinymi,podobne a stejne postizenymi, byli vtazeni, do nastaleho vakua, do uprazdneneho prostoru Vatikanem a zacali vyplnovat ten prostor a s obrovskymi nasledky..
   Pomoci tez vyhody ,ze vsechny zkusenosti a hlavne ty tragicke se ignoruji..
   Za ucelem aby se mohly opakovat..

   Vymazat
 10. Zase jsme "dojná kráva", nic moc se nezměnilo.

  OdpovědětVymazat
 11. A je to tady zase! Mně se líbí to "stavy se nespojili s poddanými a městským proletariátem". Toto jsou pojmy 20. století! V té době, o které je řeč bylo něco takového naprosto nemyslitelného. To prostě nikomu z lidí tehdejší doby prostě nepřišlo na rozum. Zejména poddaní a onen městský proletariát měl ponětí o tom, že je nějaký národ. Měl víru a jazyk svého pána. Mluvil-li pán jiným jazykem, měl vrchní služebníky, kteří mluvili jeho i jazykem poddaných a s poddanými mluvil jejich jazykem jejich jazykem. Žádné národní povědomí zde neexistovalo. Takže ti by rozhodně nechápali, proč by se měli plést do sporu pánů o moc. Nic by z toho neměli. A ani neměli čím se plést. Zbraně a nic jim podobného nesměli vlastnit. Aby se mohl člověk hlásit k nějakému národu, musí být osobně svobodný. A na to si ti proletáři museli ještě skoro 300 let počkat. Národní obrození začíná vznikat až po zrušení nevolnictví. Na konci 18. století a vrcholí ve století 19. Ne náhodou. Tridentský koncil sjednotil katolické síly v Evrop, kdežto protestantské byly roztříštěny zejména fanatismem kalvínské větve. A její hlavou byl právě falcký kurfiřt, v té době Fridrich. A právě tohoto fanatika si čeští stavové zvolili za vzdorokrále. Tím pádem totiž přišli o podporu luteránské větve, v jejímž čele stál saský kurfiřt Jiří III. Navíc protestantští spojenci jim nemohli pomoci jednak z důvodů geografického (Švédsko a Anglie jsou dost daleko) a hlavně proto, že platil Utrechtský mír, který protestantům zakazoval podporovat rebelie proti katolickým panovníkům. Měl platit 12 let. No a právě v době jeho platnosti si české stavy vzpomněly s rebélií. A k tomu jako obvykle nebyli stavovští páni ochotni platit válečné výdaje. Vůbec nešlo o nějakou náboženskou svobodu. Všem bylo jasné, že místo katolické víry zde bude kalvínská. A také povinná pro všechny, jako ve všech protestantských zemích. A kam se na ty fanatiky hrabali a hrabou jezuiti. Neúčast na modlitbách ve švédské armádě té doby mohla znamenat i smrt. Šlo o naději, že si venkovská šlechta ponechá svůj absolutní vliv ve svých državách a o majetek katolické šlechty a katolické církve, který si ihned po defenestraci a ustavení Direktoria rozdělila. O tom jaksi není nikde řeč. K těm konfiskacím. Byly dvě vlny. První po Bílé Hoře, kdy si česká katolická šlechta rozdělila majetky té protestantské. A pak druhá, v roce 1634 a dále po zabití Albrechta z Valdštejna (v únoru 1634 v Chebu). Tehdy především z jeho obrovského majetku , který získal konfiskacemi a hlavně jako splátky dluhu od císaře tento císař odměnil generály, kteří se na odstranění Valdštejna podíleli nebo mu alespoň nepřekáželi. Tehdy se řada panství dostala do rukou španělských, francouzských a jiných šlechtických rodů. Asi nejznámější je pán z Lammingenu, známý jako Lomikar nebo hlavní Valdštejnův sok Colloredo - Mansfeld, který dostal mj. Opočno. Jinak velitel onoho čackého "moravského" pluku (naverbovaného kdesi ve Flandrech) Šlik (jinak bratranec popraveného Jáchyma Ondřeje Šlika) byl převzat se zbytky regimentu do císařské armády (nebyli to vzbouřenci, ale vojáci) a dotáhl to až na přednostu císařské vojenské kanceláře. Dneska bychom ho titulovali jako ministra obrany. O vlastním vystoupení stavovského vojska na Bílé Hoře je hanba mluvit. Takže blbě načasované, špatně naplánované a ještě hůře provedené. A nemáme to na koho svést. Naštěstí jsme těch 400 let pod Habsburky přežili (1526 - 1918). A ne ve špatné kondici. V r. 1918 patřily České země k nejprůmyslovějším a nejrozvinutějším v Evropě. V podstatě sever Francie, jih Německa, my a pak dlooooooouho nic. Takže tolik toho k pláči zase není. Stavové snili o státečku rozdrobeném n šlechtické velkostatky, kde budou panovat po svém. A i to byla chiméra. Fridrich by vládl stejně tvrdě absolutisticky, jako Ferdinand. Ne-li hůře.

  OdpovědětVymazat
 12. Neco dalsich spekulaci k snad lepsimu pochopeni nasi situace a vyvoje povahy naseho specialniho Cesstvi,ktere nas predurcuje..Do vselijakych situaci.
  Pokus o nejakej hlubsi zaber k vysvetleni..
  Karel IV.,velmi silnej a universalne uznavanej svetovej vudce ,dokoncil vyvoj naseho zformovani,v porovnani se svetem ,poznamenal nas velkym vlivem svoji mirumilovnosti, ze kdyz dobre myslime,verime a cinime, nic zleho se nam nemuze stat..
  A ze tak spravedlnost je automaticky pri nas..
  Ale Vatikan se zahy zacal plest do nasich zalezitosti a zacalo byt horko. Napadal naseho krale a tim nas vsechny az do nasi, tak vnucene celospolecensky reakce..
  S vyjimkou protikralovske,propapezske skupiny.
  Revolucionari a rebelove husitu byli v dusledku velmi mirni k vlastni populaci /Hus byl skutecnej a nefalsovanej Karluv humanista/a od spolecnosti se oddelili a kdo byl s nimi dobre a kdo nebyl taky dobre, at si dela co chce.
  Klastery,ale byly soucast nepratelskeho spehovaciho chamtiveho Vatikanu a tak bylo zle..
  Mimo nutnosti udrzet kazen a disciplinu..Ziskat prostredky.
  Ta mirumilovnost v resenich problemu a krizi zustala..
  My potrebujeme take nejakou universalni,ideu abychom byli silni a sjednoceni.
  Aby vyhovovala nasemu specialnimu v porovnani s jinymi narody Cesstvi.
  Ale kde vzit a nekrast ,zrejme take role vudce je nezbytna soucast...A schazi ta idea a nejen nam..
  Husiti ji meli, Legie tez do narodniho sjednoceni a byli schopni obetovat se, udelat vice nez vse..
  Zizka a Masaryk v druhem pripade vnikl do vedeni Legii a ta jeho role byla dulezita.
  Spina a vselijaka,zvracena na Legie a na jejich positivni dulezitost pro nas lecos potvrzuje.
  A Karel byl tenkrat taky s nami s tim ,ze co dobre myslime...
  Dovrsili jsme prave zase v tom duchu a za dohledu zase naseho Karla, zase, jen a pouze nase specialni obrozeni a rozdavali je kolem az na jih..A.
  Dalsi obrozeni schazi jako nic jineho..Ven ,uniknout z celospolecenske krize, ktera trva uz dlouho.
  Karle, kde jsi, kdyz te zase moc potrebujeme..
  Nami otrasl ten bestialni zlocin germanskych zrud na nas Cechy, v dusledku jen protestu a obrany pri jejich poruseni dohod a slibu...
  Otrasl nami do dlouholeteho soku a temna v dusledku...
  Ale co vam zadnej chytrak nerekne ,ze nase protesty byly citlive k spolecenskym naladam v cele Evrope a v synchronu s nimi, my a nase celkem mirne protesty, nastartovaly tu celoevropskou hroznou tragedii celych 30.let..Kdyz taky..
  Predtim jsme nastartovali nasimi protesty na Vatikan ceskymi husity a nikdo jiny, celou tu pozdejsi lavinu protestantismu..My a nase a Karlovo cesstvi.
  Jinak to bylo dole na jihu okupovanem brutalnimi turky. Dodnes nesou nasledky ,zdeformovani prave vlivy islamu..
  Nepricetnosti az do silenstvi na vychode od nas a dodnes jsou zpusobeny vselijakymi a hlubokymi staletymi deformacemi v tech oblastech, nahlymi a brutalnimi zasahy, agresivnimi valkami, revolucemi,chaotickymi cinnostmi ruznych a ruznorodych skupin, myslenkovych,ideologickych zmatkovych zvratu,rychle se stridajicimi /a cemu z toho verit,kdyz nic nestoji za nic/, velmi brzy po sobe nasledujicimi a prilis komplikovanymi a tak bez moznosti procesu zotaveni z nich tamni populaci..Do nejake stability.
  Tez s vlivem a zvrhlou cinnosti tamnich "slechticu" odcizenych od spolecnosti a s brutalnimu nelidskemu zachazeni s poddanymi ,jejich spravcu..

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.