Reklama

sobota 19. června 2021

Vítejte v novém světě: Výsledky setkání v Ženevě

Rostislav Iščenko
19. 6. 2021 ukraina
Setkání prezidentů Ruska a USA v Ženevě, jak se i předpovídalo, nepřineslo překvapení. Putin a Biden projednali všechna dříve oznámená témata. U převážné většiny z nich se omezili na zafixování podstatných rozporů v pozicích. Mimo to bylo poprvé od konce 80. let učiněno speciální společné prohlášení o nepřijatelnostech jaderné války jako metody, která neřeší problém, ale přináší hrozbu pro existenci lidstva.

Je to významný pokrok. Strany oficiálně přiznaly hru na zvýšení sázek, při níž poslední tři desetiletí rádi dováděli Američané, za destruktivní a fixovaly svůj úmysl vzdát se silových metod vůči sobě navzájem (ne hned, ale ve výhledu) přechodem k tradiční diplomacii.

Je to úspěch Ruska, o to větší, že v průběhu posledních desetiletí nejen Američané a jejich spojenci, ale také mnozí spoluobčané se otevřeně domnívali, že tradiční diplomacie se definitivně dostala do úpadku a že řešit sporné problémy lze pouze silou. Kreml byl málem jediným místem na planetě, kde byly mírové metody preferovány před vojenskými, a byl za to stále obviňován ze zbabělosti a byzantinismu.

Výsledek, však, není "informační tabule". Právě USA, disponující dlouhou dobu převyšující mocí a usilující potlačit Rusko jak pomocí finančně-ekonomických pák, tak i bezprostředně vyhrožováním vojenskou silou, byly nuceny přiznat svou neschopnost dosáhnout vytčených cílů v rámci jimi přijaté strategie.

Washington první požádal o jednání a přijal formát vzájemných vztahů, navrhovaný Ruskem a odmítaný USA poslední dvě - dvě a půl desetiletí.

A také musíme být vděční Bidenovi za jeho oddělenou tiskovou konferenci. Putin nemá ve zvyku naparovat se nad odpůrcem, který je nucen ustupovat, proto během komunikace s tiskem prostě vyjmenoval předem známá témata jednání a oznámil, že neshod je velmi mnoho (třebaže jsou i některé pozice, k nimž je možné dosažení vzájemného porozumění), a také, že se dohodli domlouvat se dále.

To je právě to, co se očekávalo, a Biden na své (samostatné tiskové konferenci) rovněž potvrdil tuto pozici.

Ale americký prezident, buď v důsledku zapomnětlivosti, nebo ze samé radosti z úspěšně uskutečněného setkání, nebo kvůli nepozornosti, vyslovil ještě jednu frázi, umožňující nám učinit definitivní závěr o tom, že minimálně ta část americké elity, která si vymohla toto setkání a přinutila své politické zástupce, jak v posledních několika měsících, tak i během samotného setkání pracovat maximálně konstruktivně, ztratila jakoukoli naději na možnost návratu americké hegemonie v dohledné době.

Pokud se této elitní skupině podaří udržet si své pozice v USA a pokud její současný politický kurz nebude zlikvidován nějakou velkou mezinárodní provokací, tak lze očekávat, že upevnění mnohopolárnosti světa proběhne dost rychle. To dává naději (i když prozatím poměrně křehkou) absolvovat současnou krizi bez rozsáhlého válečného konfliktu.

Drobné však jsou ve výhledu nevyhnutelné, jelikož mnohé kanibalské režimy, kterých americká hegemonie naplodila jako hub po dešti, samostatně neodejdou a budou otravovat život nejen svým občanům, ale i sousedům.

Tak tedy, Biden se zmínil o tom, že on osobně se velmi domáhal toho, aby během rusko-amerických rozhovorů byla už v nejbližší době zpracována "jednotná pravidla hry".

Může se zdát, že je to cosi nepodstatného. Jsem přesvědčen, že většina komentátorů nebude této pasáži věnovat náležitou pozornost. A zatím ona sama stojí za celé setkání.

Jde o to, že poslední tři desetiletí právě USA cílevědomě likvidovaly jednotná pravidla hry. Disponovaly největšími finančními, vojenskými, ekonomickými a politickými zdroji a rozsévaly ve světě chaos, v němž panovalo právo silnějšího. Washington vycházel z toho, že jednou je nejsilnější a schopný (ukázalo se, že není) diktovat svou vůli komukoliv, tak pravidla pouze překážejí, paralyzují americké možnosti.

Celý svět trval na dodržování pravidel, ale USA hru podle pravidel důsledně odmítaly.

Naléhavá žádost Bidena (pro něho tak významná, že se o ní dokonce zmínil na tiskové konferenci "po utkání") na co nejrychlejší zpracování jednotných pravidel hry přesvědčivěji než jakákoliv jiná fakta svědčí o tom, že USA se již necítí jediným centrem síly. Nynější Washington se už obává, že v blízké budoucnosti bude "právo silnějšího" použito proti němu.

Je to finále, USA si přiznaly, že už nejsou s to udržovat Pax Americana.

Znamená to, že od nynějška půjde všechno v mezinárodních vztazích jako po másle? Ale ne! Ne náhodou byl Putin velmi opatrný v hodnocení výsledků rozhovorů. Stručně lze jeho pozici vyjádřit takto: nejsme proti jednáním a jsme připraveni se domluvit, ale uvidíme, co z toho všeho vyjde.

Proč?

Protože USA už dávno nejsou jednotné jak v americké politice celkově, tak i u každé ze stávajících státních struktur pracují mocné skupiny, orientované na zachování dřívějšího hegemonistického kurzu za každou cenu. Mají v zásobě dost přesvědčivé argumenty pro amerického voliče.

Pragmatikům ukazují, že v mnohopolárním světě nebude možné řešit americké ekonomické problémy (a USA jsou v hluboké krizi) tradičním způsobem - na újmu zdrojů jiných států. To může vést k vážným sociálním následkům. Na pozadí už prakticky probíhající občanské války v USA (mezi trumpisty a bidenisty) to je vážný argument.

Romantikům budou připomínat, že USA mají spojence, a vůči nim jsou závazky. "Biden vylil" (Ukrajinu, Polsko, Pobaltí, Sýrii, Afghánistán atd.) bude znít na každém kroku a nebude zvyšovat autoritu i tak občany nepříliš oblíbené administrativy.

Tyto lobbistické skupiny mají i kořistnické zájmy. Jsou zvyklí pracovat v podmínkách americké hegemonie, kdy zvláštní nadání nebylo potřebné. Stačilo operativně přenášet vůli výše stojících instancí velvyslanectvím, aby se odtud přiváděla k vedení zemí pobytu, a v případě neuposlechnutí zařizovat intervenci a hospodářské sankce z absolutně vymyšlených důvodů.

V podmínkách mnohopolárního světa a reálně konkurenceschopné diplomacie jsou mnozí z těchto politiků a úředníků banálně nekonkurenceschopní.

Vrchol odporu ženevským úspěchům lze v USA očekávat ke konci tohoto - začátku příštího roku, kdy startuje kampaň pro doplňující volby do kongresu. A protáhne se to všechno minimálně do dalších prezidentských voleb. Takže není mnoho času pro konstruktivní práci a sotva se za zbývajících několik měsíců podaří překonat neodvratnou rozsáhlou sabotáž amerického úřednictva a dosáhnout významné dohody.

Přičemž se může stát, že ani těch několik měsíců nemáme. Vždyť výsledek Ženevy je - kromě jiného - útok na status limitrofních *) "tabaqui".

V předvečer a během ženevských jednání si v ruském tisku aktivně dělali legraci se Zelenského, který se zmítal v hysterii. Prezident Ukrajiny, bez přestání, žádal od USA a světového společenství záruky toho, že Ukrajinu i nadále budou vydržovat a bránit před násilím.

Ale jde o to, že, třebaže ostatní mlčeli, zneklidňuje výsledek Ženevy nejen Zelenského.

Celá limitrofní společnost, od Baltu po Černé moře, bez ohledu na to, čím konkrétně spojencem příslušný režim je, se cítí velmi neútulně. Mizí obvyklý svět, v rámci něhož bylo možné bez zvláštních problémů (i když nedisponují odpovídajícími schopnostmi) manévrovat mezi USA, EU a Ruskem, a víceméně s úspěchem shromažďovat plody z politiky "mnohovektorovosti" nebo "poslední pohraniční bašty", chránící civilizací před barbarstvím.

Šedá zóna mezi Německem a Ruskem, hrající úlohu vojensko-politického nárazníku (a v krajním případě prostoru konfliktu, nezasahující bezprostředně území velikých velmocí), se stává nejen nikomu nepotřebnou, ale škodlivou a nebezpečnou.

Tam to chápou. Vážné turbulence začaly už vloni, kdy východní Evropané na vlastní nebezpečí (za, pochopitelně, souhlasu, ale bez plnohodnotné účasti USA) začali destabilizovat Bělorusko. Na podzim se pak pokusila převzít iniciativu Ukrajina, která začala stahovat vojska k ruské hranici. Přičemž věc skutečně došla do takového zostření, že vlastně poté se Washington rozhodl urychleně se smiřovat s Moskvou.

Nyní se o vojenské hrozbě mluví i na Ukrajině, i v Bělorusku, i v polsko-pobaltské zóně.

Zelenský je nejvyzývavější. V předvečer setkání v Ženevě už vydíral USA tím, že Ukrajina rozpoutá neomezenou válku s Ruskem z vlastní iniciativy a postavil Západ před volbou: veřejně "slít" Kyjev (s odpovídajícími ztrátami image) nebo vzdát se pokusů zahájit s Moskvou konstruktivní vyjednávání návratem k politice konfrontace.

Jednání v Ženevě ještě neskončila, ale Zelenský už znovu žádá po Západu plně rozvinutou vojenskou pomoc, vyhrožuje, že v opačném případě samostatně vybuduje "mocnou armádu".

Nad těmito prohlášeními je možné se smát. Ukrajina a "mocná armáda" jsou skutečně dva různé vesmíry. Ale problém je v tom, že zařídit vojenskou provokaci lze i existujícími silami. Avšak vzhledem k otevřenému zájmu ostatních limitrofů na malé válce (kterou jsou dokonce ochotni prohrát, neboť vážné následky pro sebe nepředpokládají, ale roztržení naznačujících se konstruktivních kontaktů Západu a Ruska předpokládají) nebezpečí destruktivní úlohy třetí (limitrofní) strany není nulové.

Přičemž, na rozdíl od vnitroamerického odporu vůči současnému vývoji, který se bude ještě dva-tři měsíce rozhoupávat, a potom pomalu narůstat, aby dosáhl vrcholu blízko k doplňkovým volbám, limitrofové čekat nemohou, už začali pracovat na rozdmychávání starých krizí a vytvoření nových.

Zdůrazňuji, limitrofové nemají kam utíkat. Vsadili na trvalou konfrontaci Ruska a Západu. Jsou způsobilí života pouze v takovém světě - ve světě vzrůstajícího nepřátelství. Pokud na druhé straně zmizí nepřítel, tak už nejsou potřební. Nemají zvlášť co ztratit.

Ovšem, limitrofní elity jsou zbabělé, nekvalifikované a závislé na "starších bratrech", ale krysa zahnaná do kouta se vrhá na kohokoliv. Mezitím, vývoj Ženevy pro limitrofní elity evropské šedé zóny je zahnáním do kouta. A takové šedé zóny jsou nejen v Evropě, takže vzplanout to může na tom nejneočekávanějším místě.

Celkově se nám v Ženevě naskytla šance na mírové překonání globální systémové krize, ale ne skutečnost, že nám umožní ji využít. A těm, kdo si myslí, že limitrofům a jejich problémům se nemusí věnovat pozornost, připomenu, že první světovou válku vyprovokovali srbští nacionalisté, nepředstavující nejvlivnější stát, nacházející se v regionu, který se málo čím lišil od současné evropské šedé zóny.

Ale velká impéria šla do záhuby, bez reptání, jak zajíčci, jelikož nenašla jiné varianty konání.

Ostatně, říká se, že někdo se z historie poučí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
*) příhraniční

61 komentářů :

 1. ze svetoveho tisku, Google preklad:

  Moskva, 28. března. USA se snaží tlačit proti sobě Rusko a Čínu. Za tímto účelem je Washington dokonce připraven „vzdát se“ Pobaltí a Ukrajiny. Oznámil to vojensko-politický expert Jakov Kedmi.

  Je přesvědčen, že klíčovým geostrategickým úkolem Spojených států je oddělení Ruska a Číny. Washington se záměrně snaží hrát proti sobě Peking a Moskvu. USA již dlouho budují svoji politiku na základě teze, že ČLR je hrozbou pro celý svět. Všechny země NATO sledují Washington a odmítají s Čínou spolupracovat v ekonomické a politické sféře.

  "Ruská federace nemá s ČLR téměř žádné rozpory." Američané však musí tyto dvě země postavit proti sobě. Proto uvažují takto: pokud není možné vyrovnat se s Čínou, je nutné se dohodnout s Ruskem a slíbit jí cokoli výměnou za odmítnutí podpory Číny, “komentuje Kedmi.

  USA se rozhodly učinit ze zemí postsovětského prostoru čip pro vyjednávání. Mluvíme o Ukrajině, Gruzii, Moldavsku a Pobaltí. Washington má na všechny tyto státy zvláštní vliv. Je připraven „odevzdat“ Rusku celý prostor bývalého SSSR výměnou za odmítnutí spojenectví s Čínou, shrnuje Kedmi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to by si Rusko zadělalo na průser - živit zkrachovalá hovada s hákovým křížem. Kdepak je jurský vrbětický klan, aby nám sdělil - jak se kalila ocel.
   Dojde na válku dronů, a nějaká Halič si může už jen vyhulit.

   Vymazat
  2. S Ruskem proti Číně... to už tady bylo v opačném garde. Nevím, zdá uvažují v USA jako Kedmi, ale vyměnit spojenectví s někým jako Čína za zuřivé neproduktivní limitrofy, kteří stejně budou ovládáni z US embassy, to soudný člověk neudělá. Stejně se všichni bývalí SSSR budou muset nějak smířit se status quo. A pokud by Rusko získalo dostatečnou sílu ekonomickou, velká část tamních politiků se smíří velmi ráda. Protože to je přesně to, čemu většina rozumí, jelikož, jak pravil Iščenko, hrozby Rusku, byť od státu velikosti Ukrajiny, vyznívají směšně.

   Vymazat
  3. Článek OK. Amerika nemá Rusku co nabídnout. PAX AMERICANA končí. Amerika nedosáhne na rozdělení Číny a Ruska, protože jak řekl Lavrov - Rusko má s Čínou mnoho pěkných projektů. Co může USA nabídnout, když navíc USA dochází čas a Rusko je nebude už "krmit" svými zdroji?

   Vymazat
  4. No USA samozřejmně mohou RF mnohé nabídnout. Ale pravdou je, že jejich politika ja naprosto zrádná. Je to něco jako bylo dojednání smlouvy s Germány. Jde jen o to kdy US poruší vše co dojednáno bylo.

   Vymazat
  5. Blbost usaku bez omezeni ,kdyz zahnali Rusko a Cinu do kupy a ted zase se ty sami blbci snazi o nemozne ,je rozdelit.
   Obe zeme na sobe zavisi a tisice sankci zapadu zavilosti jen bezmezne posiluji..
   Bezva tema jednani v Zeneve ,urcite velmi nepricetne uspesne..Do blba se opakujici tema ve vsech miliardovych mediich..

   Vymazat
  6. Věřím že Rusové nejsou hloupí a zůstanou ve spojenectví s Čínou protože na ně nikdo nemá.

   Vymazat
  7. Politika USA je čitelná. Rusko je pro ně vojenský soupeř, Čína hospodářský, proti oběma by boj byl nejistý. Snaží se tedy Rusko zavázat k nečinnosti a začít Čínou. Záleží tedy na vztazích Ruska, Číny a jejich společném postupu proti společnému nepříteli.

   V nezáviděníhodné situaci je Rusko, po vyřazení Číny parcelací Západem a zničení soustátí, v druhém případě "jen" postoupením Dálného východu za zničení "vedoucí" role USA.

   Vymazat
  8. Kedmi se vyznacuje vyhlasovanim veci, ktere jsou uz dost zastarale a to znamena ze ho nekdo /za nim/porad tlaci nekam..Zase nejaky dalsi posluha..

   Vymazat
  9. Otazka a nezodpovezena je, jak se zachova Cina pri velkych "namluvach" z Usa, NATO a zapadu.
   Rusove zase ustali mir diky velkemu vyzbrojeni..
   Za co dostala Cina od EU /a schwaba z Davosu/,udelenou velkou smlouvu o spolupraci. Bylo to za netopyry covidu?
   Cina je udajne uhlavni nepritel NATO..
   Turecko dostalo Afganistan do pece a dalsi stat na odpis je Mexiko..
   Takze se dojednalo ,ze Ukrajina zatim nezacne valku s Ruskem..Coz byl hlavni puvodni zamer ,nejdrive oznacit Putina za zabijaka a potom na nej zacit valku..
   A Cina taky vyhlasila mezitim podporu Rusku.

   Vymazat
 2. Výborný článek, ke kterému není co dodat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takze nam autor zase demagogicky mava bajdenkama pred ksichtama.
   Na prvni pohled ,co rika a co dela neni mozne brat ani vazne. Zmeny tri desetileti bych protahl nejmene na 150 let,kdyz uz tenkrat Usaci kriceli o pogromech v Rusku, ktere nebyly..A co invaze v 1918..
   Jedani s pololegalnim bajdou nam tvrdi autor,ze ma vyznam..Bajda se predtim ztratil z jednani G7 a nasel se v restauraci,kde na nej hosti pokrikovali a pribehla manzelka a "ztracene dite", si odvedla za jasotu hostu..Vyznamne setkani ,to jo..Jak pro koho.
   Nam vesi zase buliky na nos.
   A pokracuje s presidentovou zapomnetlivosti,jako by se nechumelilo..
   V tom jeho vykresleni zapomenutelneho jednani..
   Asi jak dlouho si bajda neco pamatuje,neni jiste.
   5-10 minut?
   Neni ueni se posmivat kazdemu s nemoci, ale takovy nema lezt do funkce presidenta..
   Velkej uspech pro Rusko..Neco se tam zmenilo v Kremlu mam takovej pocit..
   Demagog operuje s Usa tohle Washington tamhle to a nic uplneho a konkretniho , jen mlha a tma..
   A tak vdecnosti Putina zase neberou koncu a bajda neodesel nikam tentokrat. Akorat kdyz se potom probral z bezvedomi, jednani zacal pistet na novinare..
   Autor na nas vykrikuje zase bachorky o casti us elity a kolik ze ta elita ma casti ,150?
   Ale dovidame se ihned ,ze tato cast muze byt rychle zlikvidovana..Takze jsem zase uplne u jelit ,kde jsme byli.. Co Usa rozsevalo , byla nic jineho nez ze chcipajici kobyla mlati kolem sebe hava nehlava a vylet do Iraku za asi 7 trilionu a bezhlave rovnez zoufale kopnuti do Afganistanu asi bratru ze 4 trilionu,mame brat smrtelne vazne..
   Potvrzeni autorovy unipolarnosti nebylo treba, krici na nas ze vsech koutu..A sam pomaha bajda ,opatrenimi na zniceni usa a tsunami zeme lavinou uprchliku , kterou rozpoutal a nikdo tam nechce zajet a neco vyresit..
   Nejvice se zesmnenujici je Harris a s ni cele USA ovsem bez konkurence..
   Mimo vyvoz natistenych miliard vsude,kde jsou silenci a masovi vrazi ..A rozkazy stupidnim posluhum..
   Velke a obrovske financni prostredky usa zdroje moci,byly astronomicke dluhy v dusledku vseobecneho upadku spolecenskeho,hospodarskeho,giganticke korupce vedene Bajdou a spol.,politicka degenerace i ta volebni,covid a jeste vnitrni terorismus a zaostavani be konce..
   Usa si vse poridilo bez donuceni..
   Radost a zapominani bajdy pak je stejna totozna zalezitost pro taky jasajiciho autora..
   Jasot tak vede do bezvedomi ?
   Jednani o nicem a jeste velmi omezenym na pitomosti /jako ze si vyjednali dalsi jednani/,si autor pochvaluje jako konstruktivni a uspesne..
   Typickej yntel. A Washington se porad obava..
   A Putin byl velmi opatrny co do vysledku jednani, ktere nic nevyjednalo..A psat o nejednotonosti Usa , je rovnou spatnej vtip po "volbach".Po rabovani, davu, strileni deti denne ,znasilnovani deti,odstranovani policie z ulic, kdy lide odmitaji platit dane, kdyz za ne dostavaji jen vrazednou nenavist bez omezeni..Odkud ten autor spad..

   Vymazat
  2. Co je znamo autorovym pragmatikum, vi dnes i male dite..Maji v zasobe presvedcive argumenty,ale populace za moment v textu jim neveri..
   A surove yntel hovadiny se jen mnozi..
   Tim nas autor dovlekl az k obcanske valce v Usa.
   Lobisti, romantikove a pragamtikove maji koristnicke zajmy a neuveritelny zjisteni.
   Ale jsou zaroven neschopni.
   A co ze je statu limitrofnich tabaqui a upozornil bych autora ,ze ty stare volby jeste zdaleka neskoncily ! A co je ten vrchol odporu k jednani,kde se nic nevyjednalo??
   A jakou ze estradu meli v Zeneve dle autora novinari z Ukrajiny, ukazuje na velmi stupidni hovadiny ,kde nevidi osud celeho ukrajinskeho naroda.
   Uprostred civilni valky ,coz je snad nejhorsi tragedie ktera muze narod potkat..Fuj !
   I tomu se v Zeneve uspesne vyhnuli do nevyjednani.
   Vyhnat Z. a jeho fasisty je ukol c 1.
   Co je limitrofni elita mi unika a dalsi nezname elity furt pribyvaji..
   Zadnej naraznik s germanama ,ale posledni hreb do rakve, kdyz se usakum podari zahnat germany k Rusku,coz se zatim dari.
   Kdyz Putin jak ma v zvyku si omotava kdekoho kolem prstu a ted je na Merkel..
   A nespehuje nikoho,teda spehuje ale decentne..
   A hned autor priznava,ze ohnisko valky se rozsiruje na Belorusko a jednani prave o tom zadne !!
   Kdyz topici se sileny hysterik Z.jeci a v zoufalstvi, se jiste pokusi udelat vse !! aby zapad dohnal k necemu /ke konfliktu/ v jeho zajmu.
   Prave tady o tom melo byt jednani predevsim..
   To je udesny,ze si toho nevsimli..
   Ale uz autor dospel ke kryse zahnane do kouta..
   A neco muze vzplanout jinde ,v EU. Bezva informace..
   Mirove jednani, ktere se vyhnulo jednani o bezprostrednich ohniscich nynejsich konfliktu /Syrie, Lybie, Jemen atd.,bylo nezmerne o miru.
   Bez miry ovsem.
   A prave takove jednani to prekona,ze se vyuzije..
   A srbove zase tu valku zase zapricinili ,zadnej german v tom prsty nemel, byli vzdy germani jenom obeti nasili jinych/tech okupovanych/ za okupaci a za nasili masakru ,aby mohli okupovat vsude porad a koristit ,co nevic..
   A velka imperia,obeti sve vlastni krveziznive silene zbesilosti, na zniceni sveta a vyhubeni lidstva..
   A prej bez reptani..To mne vomejvejte..
   Asi sem hluchej a slysim jen sileny hrozby zaniku a nic z toho "reptani". A podrzte mne, "zajicku"..

   Vymazat
  3. Paw.lak = dislektický grafoman

   Vymazat
  4. Hrbit se ..
   Pouze nahodile reakce na autorovi pitomosti, ktere kde kdo nezapomene vychvalovat.
   A ktere nestoji se obtezovat na vic.
   Ale protoze autor /predstavuje vrchnost/clanku ,je hrbeni , temer vzdy,vseobecne a automaticke..
   Hrbit se automaticky pak poridi hrby pro kazdeho,aby byl k rozeznani co je ,jako sluha..
   A jedna se s nim prave tak jak si zaslouzi.
   Sluha pak vetsinou nerozumi ,ale ma sve automaticke reflexy a tu zasteka,tu kousne ,vycvicen pro hajeni a obranu zajmu sveho pana..

   Vymazat
 3. Ta to bychom měli. Vedle hromady takyanalytického zpracování ženevské předkožky je konečně ke čtení hlava a pata, a všechno mezi nimi.
  Jinde jsem napsal, že Putin, potažmo Rusko, ví s kým jedná a jaké jsou jeho možnosti. Putin vládne a emerický lokaj v Bílé zemljance skáče kazačok podle předlohy emerické dýpstaty.
  Stařec a moře dojede do usa a tam se dozví, že fšechno mělo být jinak. Například - ať nám Putin dá majetkový podíl na SP2, jako chce Halič. A my třeba Láďu poplácáme po zádech a - nu vót, moloděc.
  Emerika má obří problém. Potřebuje koloniální socík. Bývalý Východ už nic nedává, je vysosáno, a je třeba pokračovat v expanzi. Jenže nestal velký problém: Dron typu kamikaze je schopný poškodit palubu letadlové lodi tak, že nic nevzlétne, ale nic také nepřistane. Loď nebude potopena, ale lejna už zase znovu potečou po palubách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ori

   ono se toho v Americe bude dit vic, jako treba ustup od BLM, zda se ze bili ci Americti policajti ze zasahovych jednotek budou (no uz to zacalo) hromadne resignovat, takze ????? nejen venku ale i doma.....

   Vymazat
  2. Dík za info, je teplo. A já mezi nahaci budím pozornost s kanceláří. Nestíhám. Ovšem myslivna vždycky potěší.

   Vymazat
  3. Orinoko, ale Iščenko nemluvil o tom, která parta donutila Bidena, aby zatáhl ruční brzdu. Možná to je některá část deepstate, který může být taky nejednotný.

   Vymazat
  4. Na dukaz neznicitelnosti jejich letadlove lodi usaci bombardovali lod /na tom bombardovani jsou neznicitelny zavislaci/ a lod nemohli potopit.
   Kdyz staci aby mala rachejtlicka picla do korpmidla..

   Vymazat
 4. Dokud jeste zije Wolfowitz Perle a dalsi parasiti na systemu neni moc nadeje dle meho soudu na nejake vetsi domluvy .Zvaneni o nepritelich ,Iran Venezuela Cuba Lebabon Gaza a dalsi desitky dalsich nepratel Rise se nezmeni pres noc Jsou to silenci kteri posilaji lidi na zmrzaceni a smrt nemluve o zemich napadenych kde jdou lidske skody do milionu obeti.
  Za dalsi povazuji hlavni problem zidovsky stat ktery tyje z USA finance ale hlavne tim ze prorostl do vedeni vseho v USA,soudci advokati ministri a ruzne spolky na ochranu jejich zajmu .Vsechny urady na vsech urovnich jsou jimi obaleny a tato doslova mafianska struktura svazuje ruce nejen Bidenovi ale i Trumpistum kteri pod vlivem silene cirkve Evangelistu (a tech je nejmene 80 milionu) opet konaji a rozhoduji v zajmu Israele . Nezapomente na pamatna slova o 7 zemich behem peti let a v cim zajmu se vse konalo . A vysledek ,skody ktere znicily economii zivoty a duveru lidi ve vedeni statu .Dnes nejsou zpravy v TV to jsou srackomety reklam(30 min v hodine) a lzi dle partaje ktera stanici vlastni.Oboustrane.A nejvetsi problem vidim ve stari vedeni(Pelosi 82 Biden79 Feinstein 86 z mesta buzen a dalsi stovky v kongresu a senatu Ti lide jiz nemaji a nemohou mity zajem o rychle a zdrave reseni cehokoli oni jen zvani trapne fraze Hezkou nedeli

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jozko,

   Pamatuji si Nancy jeste pred lety kdy jsem byl v Zamori, teknkrat Nancy bejvala fakt skutecne "KUS" ale Fajnstajnka nic moc

   Vymazat
  2. Neni dulezite jak hezky ksicht ta ktera ma .Cim hezci tim vetsi devka slusne receno . A diky tomu take se nekdy piliny sypou temto krasavicim i z usi
   Mluvim z vlastni zkusenosti a taky jsem byl dvkrat zenaty ,tak vim .Tato starena ktera ma pravdepodobne onen stroj- baba in krasavice out se bude muset snad zastrelit neda pokoj nikdy ,proto ma manzela o 20 let mladsiho ,neco jako onen kasparek z Francie ma zase babicku primo hrobnicici

   Vymazat
  3. Vyse uvedeni maji velky podil na zkaze Usa z mnoha pricin. I kdyz si podrezavaji vetev na ktere sedi a navic dostavaji hory zlata a reky plne bohatstvi dle toho co prave potrebuji a stale nemaji dost a nikdy nebudou mit, to je jedina jistota a vyhlidky do budoucna obou narodu..Stoupajici terorismus, s kterym si nevedi rady nikde. Dukaz.
   Ze zlato a penize nevyresi nikdy nic a za zadnou cenu..80 let a zadne reseni ukazuje na prohlubovani neschopnosti,az na dno a do konce..
   S kiSSingerem , albrichtSS, NulandSS a spol.v hlavni roli,s prizvukujicimi sluhy,kteri nemohou se nabazit jasaveho tleskani /taky bez konce/,v Kongresu, hura a kdo by vahal..Brzezinski a sklizen je ted v plnem proudu a beda Iran je, jak jinak na forhontu..
   A co zase udela?? Honem zase obnovit tu starou zrusenou smlouvu ,snad bude na moment klid vod nej..

   Vymazat
  4. Pane Jožine,
   jestli platí,vámi uvažovaná, opačná souvislost mezi krásou a solidností žen, potom je EU v nejlepších rukách.

   Vymazat
  5. Basi,
   též si myslím, že v USA, problém BLM, pomalu opouští scénu. Jsem zvědav čím bude nahrazen. Něco se musí lidu předložit, jinak by si všimli, že jsou už za zenitem. S trochou fantazie stojí za úvahu, jestli pro RF a Čínu není nakonec výhrou prezident Biden, než kompaktní Trump.Jen si nedovedu představit jak by to dokázali. Finančníci v USA si zvolili záměrně slabého prezidenta, aby ho mohli ovládat, ale slabý článek v řetězu, může na mezinárodním poli udělat pěknou paseku. Moji úvahu berte s rezervou, je to jen má fantazie.

   Vymazat
  6. Organizace a bohate podporovane ,presli po vitezstvi, spise dostali prikaz, prechazeji z poulicnich utoku /moc ramusu a ostudy/,na okupovani klicovych pozic v uradech ,vladach, v Pentagonu ,v Cia atd..

   Vymazat
 5. Zas bych tu us army nepřecenoval.Prohrali ve Vietnamu i Afganistanu.Země,která má příhodné přírodní podmínky je schopna teto verbeži odolat

  OdpovědětVymazat
 6. Ja teda nevim, ale pote, co amici zverejnili, ze jejich jaderne zbrane ovlada UFO a pote, co je zrejme, ze neni relevantni politicka sila, ktera by se postavila proti pharma fasismu mi prijde zcela zbytne uvazovat o cemkoliv jinem nez jak sam prezit

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kutečná agenda B3W-NATOPředstava, že se země globálního Jihu nechají přesvědčit, aby upřednostnily B3W - což by byla přinejlepším bezvýznamná PR akce - před BRI, je naprosto směšná. Přesto bude aliance NATO regulována tak, aby aktivně chránila investice, které se řídí „našimi hodnotami“. Jedna věc je jistá: poteče krev.

   Vymazat
  2. Ale no tak. Párkrát jim vypnuli sila, žádné "ovládání" ve smyslu řízení sítě, odpalu, atd.

   Jen taktně upozornili s čím si lidé zahrávají, nukes jsou i pro ně zjevně problém.

   Vymazat

 7. namluvy mezi Nemci a Rusy pokracuji........

  Důvod hanby“: Merkelová se odvolala
  19. 6. 2021 - 17:23

  Německá kancléřka Angela Merkelová přednesla projev věnovaný nadcházejícímu 80. výročí útoku nacistického Německa na SSSR.
  "Za několik dní, 22. června, bude výročí útoku nacistického Německa na Sovětský svaz."
  Po rozpoutání druhé světové války německým útokem na Polsko v roce 1939 otevřelo Německo další děsivou kapitolu o dva roky později.
  Pro nás Němce je tento den důvodem k hanbě.
  Německo uznává svou trvalou odpovědnost za zločiny nacistického režimu. To zahrnuje neustálou paměť toho, co se stalo.
  To by nemělo být zapomenuto. Dlužíme za to milionům obětí a jejich potomkům. Tato odpovědnost rozšiřuje naši povinnost usilovat o mír a mezinárodní řád založený na pravidlech, “uvedla Merkelová ve videu, které bylo zveřejněno na webu německé vlády 19. června.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to by se urcite nelibilo tatinkovi -Fuhrerovi
   Fuhrerova je u moci skoro jako tata asi je to dedicne.Pry dobre vari, klobasy se zelim , se zelim kyselym ,to je skutecne tezka zkouska kucharskeho umeni

   Vymazat
  2. Hanba je vuci zidum,aby zlato neprestalo proudit stale do Izraele a nikoliv slovanum..
   Slovanum se ukradne /a bez hanby ovsem/,aby na to bylo..

   Vymazat
  3. Dulezite je to datum hanby, to co pachali nacisti predtim hanba neni? Teror, vrazdy jinak smyslejicich, pozar Reichstagu, rasove zakony,koncentracni tabory, pogrom na zidy v 38,vrazdy u nas a v pohranici, vyvrazdeni SA, uzemni pozadavky na staty na vychod, okupace Sarska ,ani to neotraslo zapadem a jeho duverou a velkou pomoci Hitlerovi .
   A pravda je ponekud jinde ,kdyz polaci udelali vse aby si napadeni vyprovokovali..
   Kdyz zapad pomohl tim,ze jim slibil pomoc a pak nepomoh..
   A pomoc z SSSR odmitli. Dnes se to nejak opakuje dokonce.

   Vymazat
  4. Kdyz germani dluzi ,dluh vuci nam se uskutecnil odebranim naseho zlateho pkladu jako zacatek splaceni dluhu..
   Vyzbrojenim zase usiluji v povinnosti za mir..
   Prikazy jinym narodum,ze musi vzit uprchliky v milionech je zase dalsi splnena povinnost..
   A povinnost to sirit zase provadeji jini zde..

   Vymazat
 8. Keby sa v posledných mesiacoch, max roku, nepostavilo Rusko tvrdo proti nátlaku, keby nezačalo hovoriť " A DOSŤ ", keby Rusko nezačalo tvrdo hájiť svoje záujmy proti svojím " partnerom " zo Západu, nedosiahli by nič. Keby nepredbehli USA/NATO vo vývoji nových zbraní, keby nezačali aktivovať svoje jadrové zbrane rovnako ako USA - nepresvedčili by americkú administratívu a Pentagon o nebezpečnosti jadrovej vojny pre svet. Ak to amíci dodržia, tak potom môžeme hodnotiť, že to bol úspech summitu v Ženeve.

  OdpovědětVymazat
 9. Inak - vynikajúci článok, s mnohými novými postrehmi a novým pohľadom na udalosti dnešky i zajtrajška. Za seba, ďakujem.

  OdpovědětVymazat
 10. Kandlikofon přesně. Nefunguje zvrhlá armáda, nastupuje pharma armáda a hodně lidí to nepřežije. Basosi máte na mysli Covid investice? Do toho migranti. To bude skutečně o tom jak přežít.

  OdpovědětVymazat
 11. Anunnaki - alternativní výklad PŮVODU LIDSTVA. 12.7.2020. https://www.youtube.com/watch?v=FmarVwe6Yhs

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podobna sekta magoru (39 ) jich v pronajate vile v San Diegu pred lety spachalo sebevrazdu aby se rychle dostali k cekajicim lodim mimopozemstanu neb zemekoule jiz nebude funkcni .Vedl to magor -skret -asi opet jeden z nich, s dlouhym rypcem a prostatou rakoviny bez nadeje na vyleceni.Zavazali si pytliky a udusili se . Hromady techto idiotu vzdy znici spousty zivotu (homosexual v Quane cca 900 kostelniku. To co delali komuniste a fasiste s temito lotry povazuji za nejspravnejsi vec vzdyt cernoprdelnici temer vsichni teplousi (diky celibatu) jen nicili zivoty ministrantu moralne a fyzicky . Ztrata casu se divat na tyto sracky na Utube jich je spousta .Tito magori vetsinou sexulne posedli uchylove leci v horku a pare v tezkych stanech a ..Proste skala je temer nekonecna .Jen se podivejte nekdy na jejich kazani -zvaneni o nicem a dojate ksichty zen vseho veku .Rikejme jim stado silenych krav.A to nechci rozebirat financni raj ktery z toho blaboleni maji
   Na zaver bych dodal, aby se zdejsi damy necitily dotceny, co rekla Thatcherova kralovne proc ze nema zadnou zenu ve vlade " Nemam zajem jsou moc emotivni a ovladatelne " .
   Takze se dnes rozhlednete kdo ze nam to muzum vladne

   Vymazat
  2. A co ta sekta velmi tajna o ktere kazdy vedel,v Japonsku, co zautocila sarinem v podzemce , s rozsahlymi laboratoremi a pres 2 miliardy na konte v bankach..Kdopak tady dodaval ty miliardami a tajne..
   A ten nekonecne agresivni chamtivy ,koristivy Vatikan okupujici CR a jine staty a vysavajici do morku..
   A za nim jako obvykle fasisti /pres tisic let opakovane predstaveni/ vseho druhu v cele s PoSSelty..Banderovci atd..

   Vymazat
 12. Když už nehrozí tak velké nebezpečí z války mezi Ruskem a USA případně Čínou, o to větší nebezpečí hrozí od českých důchodců senátorů a pirátů typu Klvaňa, Černochová, Bartoš, Michálek, Filaja, Stan Jura, langšádlová, Německá, Potápka, Koláře,a další kteří jsou schopni vyvolat tak zběsilou nenávist vůči Rusku a Číně, že se nebudeme stačit divit jaké škody tito pitomci napáchají a to nejen ekonomické, ale i politické. Oni mají od CIA tak "vymydlené"mozky, že jim je to jedno co se bude dít. No ale věřím, že jim to nedovolíme. Jestliže někdo zdůvodní, že Okamurovci jsou xenofobní proto, že podléhají prokremelské propagandě a nikoliv proamerické,
  tak to považuji za přímou vlastizradu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tatro

   od 1918 kdy jsme byli "samostatni" po skoro 20 let, jsme potom byli zasantroceni nasimi "garamty nasi samostatnosti" takze jsme nikdy samostatni nebyli, a Slovaci k nam Bohuzel nikdy nepatrili, tak jako Podkarpatska Rus.

   Za Protektoratu - nesamostatni, po 45 do 48 polosamostatni, cekali jsme jak to dopadne, a od 48 az do 89 "samostatni v ramci RVHP" a ted samostatni v ramci EU takze nikdy nas prdstatecek samostatny nebyl, takze jestli nas Pirati ci dalsi hajzlove zasantroci, nic se nedeje.....

   Co nas zachrani? no pred cim? Polaky - Rakusany - ci Nemci? Asi nic, jen pokud se Nemci dohodnou s Rusy, a Rusove, ac se ti to libi ci ne, se nas zastanou jako statu, oni nas i pres nase Legie v Rusku, maji da se rici nejradsi z cele Slovanske haveti (maji radi i Srby ale to je k vuli pravoslavi)

   Laskave si uvedom ze vsecky hovnostatecky v Evrope, - Belgie, Holandsko, Norsko atd, jsou na tom se samostatnosti stejne, takze jedine Rusko dokaze vnutit Evrope samostatnost ci aspon zdani samostatnosti nasi vlassti

   Takze my ci vlada, parlament senat, ci Pirati, a dalsi strany muzou jen kecat a tlacit se bliz korytu, ale zadnou politickou silu nam v EU nevymodli

   Vymazat
  2. 23:05 - souhlas, vidím to stejně!

   Vymazat
  3. "Vymydleny mozky" porouceji dalsim zarucenym "vymydlenym mozkum". A jini jim zase odporuji s pouzitim veskere "vymydlenosti", jako napr. ten Iscenko..

   Vymazat
  4. Basi,
   rád tě čtu i když mám někdy jiný názor. Jako dnes, prostě nesouhlasím s větou, že jsme k sobě se Slovenskem a Zakarpaťajdou nikdy nepatřili. Kdyby to byl jen můj názor, tak si ho nechám jen pro sebe. Ale moji kamarádi na Slovensku,mají stejný názor, jako já. Rozvod byl zbytečný, u nás i u nich "kavárny plné lásky" zblbly lidí rozséváním nenávisti. Úrodnou půdu našly v Bratislavě a Martině. Dál na východ tato deviace mizela. Osud mi náhodou přihrál kolegu, jehož předkové utíkali na poslední chvíli že Zakarpatské Ukrajiny na Slovensko, tomu taky vďěčím za názor. Basi, nepodléhej politikům,

   Vymazat
  5. ado

   mas i nemas pravdu, ale vysledky jsou dva "Slovensky Stat" od 38 do 45 roku, a pak po 92 Slovenska Republika, a v budoucnosti (se nedoziju) "Horni Uhry"

   Mas pravdu ze Vychodnari byli Cehunum vdecni, ti je ucili a vzdelavali, kdezto vlastni Slovaci se na ne divali jako na zber. Jenomze tech Madaronu, kteri na Zitnem ostrove ani Slovencky neumeli, a take ti prostestnsti Echt Slovaci furt snili o o s.....

   Vymazat
  6. Dalsi okupace hrozi, hrozby se siri a mnozi ,sliby co bude s narodem jsou drasticke a nic se nedeje..
   Naopak basosove a dalsi taky Topra cech a spol je vitaji a tesi se na ne..

   Vymazat
  7. Obzvlaste po zkusenostech po okupaci Syrie, Iraku a v mensi zatim mire v EU a jinde basosove je vitaji a vitji s nadsenim..
   Kde tyhle nasli..

   Vymazat
 13. Velcí duchem lidé a velké velikostí státy nikdy nerespektují trpaslíky, kteří se vnucují do jejich přízně nabízením špinavých služeb proti jejich protivníkům, ti trpaslíci jsou jim odporní a po využití jejich služeb je bez rozpaků s opovržením odvrhnou ..
  Malí Středovropští a Východoevropští trpaslíci zaprodaní Západu včetně nás se mají na co těšit ..
  O tom také bude ten Nový svět, o jehož zrození se v článku píše ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:20 Já bych to tak tragicky neviděla. Vy se tady oháníte kolektivní vinou a to já neberu. V jednom proslovu Putin řekl, že nikdy nepřipustí genocidu a dehumanizaci svých Slovanských bratrů a mezi ně se můžeme počítat i my Čechoslováci, a že rozdělení byl velký omyla měli bychom to dát znovu dohromady.

   Vymazat
  2. Menhiro,

   nastesti mas pravdu, oni Rusaci vzdy byli proSlovansti, ovsem nekteri ze Slovanskych kmenu (Slovinci, Hrvati, a nasi nejblizsi bratri Poloci) si mysli, ze Rusko....ale nepujdu do toho bylo by to dlouhe psani, ted jen pipnu, ze nas osud jako nezavsile zeme zalezi da Rusko- Nemeckem spojenectvi, ktre by melo konecne po 200 letech prijit, ale z toho maji Amici hroznej strach, takze ....

   Vymazat
  3. maxi

   citaval jsem historicke knihy a take pohadky, takze vim ze trpaslik je uzitecny tvor a byl i drive, takze od Francouzskeho hrbace, no jeste dale do historie,vzdy tam najdes dvorniho saska, jenz je vzdy mrnavy, chova se jako nekteri nasi politici, cili... placa nesmysly, je podlezavy, jesitny, uskocny, hrabivy, a po strane pomlouva sveho panicka, ktereho ve skutku nenavidi, protoze vi ze mu jednou pujde o hlavu. Pokud ti moje charakteristika trpajzlika bude pripadat adresna, tak mas pravdu.

   dovolim si te ale tak trosku pesknout a to o lidech velkych duchem:......ti totiz trpasliky ignoruji, nekdy je i vyslechnou ale nevyhrozuji jim, a nezadaji od nich zadne sluzby, bylo by to pod jejich uroven, ovsem nekdy se zasmeji trpaslici snaze vypadat ci zdat se normalnim tedy vetsimi halasnym pistenim nez skutecne jsou. Ale jak jsem jiz psal, osud trpasliku je vekove omezeny, a vetsinou maji kratky zivot, protoze mezi trpasliky je velka konkurence

   Vymazat
  4. Menhiro, Basosi, Vaši kritiku beru ..
   Šašci, trpaslíci a další označení vlastností lidí a států je jenom zjednodušující, je to na "delší povídání" o psychologických komplexech nedostatečnosti u státních elit ..

   Vymazat
 14. Nevím proč =musíme= někam patřit. Chápu že politika se pohybuje jen v rámci možného. Opravdu nemusíme sami dobrovolně a bezdůvodně klekat před jednou vyvolenou velmocí. Snad bylo by vhodnější šetřit s našimi sympatiemi. Možná, že by snaha o suverenitu dokonce zvýšila naší cenu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ado,

   nevim proc se divis, spocitej si kolik velych vudcu, a kolik trpasliku vetsinou dusevnich jsme meli od Karla IV dodnes, a docela klidne se zamer i na presidenty.

   a byli to prave nasi presidenti, (mimo Masaryka) kteri nas furt at z nutnosti ci z pitomosti nekam strkali, a dokonce jeden z nich president nas podvedl, a pred tim jako jeden z ministru vas, vase taty a dedky a tim i vase deti docela bezostysne okradl, a ted tento nechutny narcisisticky nerad se snazi dostat zpet.

   budes li chtit vedet proc nas nasi predstavitele, ktere jsme volili, ja nevolil Klause, tak si precti co napsal Maxim o Trpaslicich

   Vymazat
 15. Proc nas donutili ve Versail, nabrat ,spousty germanu ,spousty slovaku a dalsi vhodne na rozbiti statu.
  Dnes to rozbijeni jde pomaleji. A nemusime je zivit..A starat se o ne aby pres ty nase od 1918 starosti /staraji se sluhove o sve pany ,ze?/, zacali v pohodli vseho od Cechu ,kricet bez prestani..
  Pak nam pres slovaka a yntel rusove dodali pul miliony okupantu a do cela dalsiho sileneho sluhu, ktery byl poslan nacisty,aby potvrdil jejich lzi a Katyni. Takovej se hodi ,sluha nacistum sluha komunistum,na tyranii presidenta gentajemnika komunistu nejlip na ty porad podezrely Cechy..
  Aby pak nam pres yntel chatru,dodali zase neco podobneho..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pafko,
   ses si fakt jistej ze po 1918 nam nutili Skopcaky? podle toho co jsem cetl o tom, tak to byli po valce rakusani a zide, kteri si pocestovali sva jmena, ale ti uz zili tady, Chazari z Halice se stehovali bud do Polska nebo hned do Nemecka, precti si "komu zvoni hrana, a jeste neco myslim ze to napsal Heinrich Mann

   Vymazat
  2. Pane Paw,
   proč vás irituje naše 1.republika (1918?), Podle svědectví z naší
   rodiny, ještě před ní existovala v Olomouci dvě korza jedno z nich bylo tzv " Německá líná". V hluboké historii už Karel IV, pozval Němce do našeho pohraničí. Příliv židovské inteligence z Německa nastal až po zvolení kancléře Hitlera, Nebyl žádný příkaz z Versailes, bylo to úplně dobrovné a vlastně důvěra a ocenění naší demokracie v Evropě.

   Vymazat
 16. Ani mne nenapadne odpovidat na krive a zamerne nesmysly.
  Nejakych,taky H. M./dobrych spisovatelu/,spatlanych napadu.
  Myslet a rovne.
  Past nastrazena napr. na francouze byla napr.Sarsko.
  Taky sklapla. Jako naplanovane pasti na Polsko ,atd.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.