Reklama

neděle 27. června 2021

Vlastenectví ztratit svůj význam nemůže

Stanislava Kučerová

27. 6. 2021  ČeskéNárodníListy

V našich novodobých dějinách jsou dva hvězdné okamžiky: 28. říjen a 9. květen. Oba jsou dovršením hrdinského odboje našeho národa proti cizí moci za příznivé historické situace. S oběma je spojeno nezměrné nadšení, nepopsatelná úleva z ukončení válečných útrap. Naši rodiče a prarodiče prožívali ten první, ten druhý jsme se svými rodiči prožívali jako děti i my, dnešní „dříve narození“. Byla to radost bez konce, slavil se konec bezpráví a teroru, obnova lidské důstojnosti, návrat svobody a samostatnosti.


Jsou to beze sporu hvězdné okamžiky národa, ale smíme se k nim jako národ hlásit? Náš současný stát se po roce 1989 deklaroval jako společenství občanské, nikoli národní. To by ovšem ještě nemuselo znamenat popření národního principu, pokud by se neuplatnil toporně vylučovací způsob myšlení podle pojmové rozluky „buď a nebo“ a nebyl zvolen princip občanský a zavržen princip národní. Ve skutečnosti se princip občanský a národní nevylučují, mohou se navzájem doplňovat a společně uplatňovat, jak ukazuje i příklad naší první republiky.

Když po první světové válce r.1918 vzniklo Československo, bylo to vítězné dokončení předchozích procesů národního obrození. Od konce 18. století sílilo v celé Evropě vědomí vlasti a národa. U nás několik generací tvořivých osobností položilo postupně svým dílem základy naší novodobé jazykové kultury, historie, literatury, divadla, věd a umění. Podařilo se jim tak vrátit české etnikum po 300 letech bezprávné existence na pokraji zániku mezi evropské národy. Podařilo se jim odčinit kruté následky 30leté války a habsburského účtování se stavovským povstáním. Podařilo se to i dík vzájemnosti Čechů a Slováků. Obrozenské ideály stály u zrodu naší první republiky a daly jí demokratického ducha, svobodomyslnost, sebevědomou hrdost, podloženou poctivou prací a snahou o zušlechťování života, samozřejmou komunikaci se světem a oprávněné kulturní a hospodářské ambice.

Obrozenské ideály pomáhaly překonat i historická neštěstí, „Mnichov“, okupaci, „protektorát“. Povzbuzovaly a oduševňovaly naše bojovníky doma i za hranicemi, na Východě i na Západě, na Slovensku i v Praze. Mediální tvůrci našeho veřejného mínění to nepřipomínají. Naopak. Už více než 30 popřevratových let nám vymycují z hlav, které byly „zatíženy obrozenskými ideály“, všechno, co se týká vlasti a národa. První bývalý prezident našeho státu znevážil lásku k národu jako neušlechtilou touhu patřit „k stádu či smečce“. Vlast označil jako „noru a nevětraný pelech, semeniště šovinismu, provincialismu, skupinového egoismu, xenofobie, rasismu a krátkozrakého, sebeničivého čecháčkovství“. Všemi mediálními prostředky se dnes falšuje naše historie, pomlouvá všechno, co v minulosti přispělo k naší dekolonizaci, samostatnosti a svobodě, zesměšňují se lidé, díla, ideje, všechno, co jako Češi ctíme, v co věříme, co milujeme. Napadají se tradice husitské, obrozenské, selské, sokolské, legionářské, česko-slovenské vzájemnosti, zpochybňuje se T.G.Masaryk, hanobí se Edvard Beneš.

Kdejaký cizí monarcha či generál se těší většímu zájmu a obdivu než představitelé našich obrozenských a osvoboditelských snah. Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neukápla při každé zmínce alespoň kapku jedu, ironie, posměchu a znevážení. Proč? Protože (prý) tito lidé svým osobním příkladem a dílem stojí v cestě dnešnímu globalizačnímu a neoliberálnímu přetváření dosavadních principů morálního a kulturního soužití lidí. Proto nositelé vlivu a moci usilují o to, aby byl lid oddělen od vlastní historie, tradic, vlastní kultury, aby přestal být národem. Dřív, než kulturní dědictví národa bude úplně zapomenuto, sluší se je zlehčovat, pomlouvat, špinit. Marně se skupina vlasteneckých organizací snaží toto dědictví zachovat. Oficiální média je vytlačila ze svého zpravodajství, z veřejného prostoru, vláda o ně nedbá, zájem podpořit je všeobecně chybí. Nedávno se vyznamenal ministr obrany, který zbavil dlouholetý a zsloužilý „Svaz bojovníků za svobodu“

dotací a odsoudil jej tak k zániku. Co si máme myslet o vztahu pana ministra k dějinám našeho národa a k památce bojovníků 1. a 2. odboje, kteří se zasloužili i o zmíněné „hvězdné okamžiky“, o všechno, čeho si vážíme, co ctíme a milujeme?

Jestliže integrující energie uvědomělých příslušníků našich národů byla základem kulturního rozvoje první republiky a jejího vynikajícího díla ve školství, vědě, osvětě, umění, a bez níž by ani tehdejší vysoká úroveň techniky a průmyslu nebyla myslitelná, pak pokus realizovat představu o občanství bez národnosti vedl k úpadku všech přirozených sociálních vazeb, norem, ideálů, symbolů. Bez vědomí hrdé a odpovědné národní příslušnosti proměňuje se společnost stále více v masu chtivých globálních konzumentů, ale i výtržníků a recesistů bez zábran. Někteří z nich nestačí přehrabovat miliony, jiní končí jako bezdomovci. Demokracie v beznárodním společenství se redukuje na prázdné formality, bez obsahu, bez smyslu, nesdělují žádné hlubší poselství. Chybějí niterné zdroje nadosobního usilování a angažované aktivity ve státním celku i v regionech, ve spolcích i v organizacích. Společnost je ideově rozdrobená, rozpadá se na množství nesourodých částic, menšin, které spolu nekomunikují, které nic nespojuje. Vědomí národní identity chybí i při utváření identity osobní. Bez vědomí národní sounáležitosti živoří i mezilidské, interpersonální vazby a stimuly k nezištné tvořivosti, vstřícnosti, slušnosti a poctivosti, starosti o společné dobro. Platí opak, fragmentarizovaná společnost je náchylná k projevům nesnášenlivosti, nenávisti, nepřátelství mezi skupinami, které se vymezují navzájem a postrádají něco, co je přesahuje a spojuje, co je činí celkem, totiž příslušníky uvědomělé jednoty národa.

„Být součástí národa znamená být postavou v příběhu, který mě svazuje s druhými lidmi způsobem hlubším, než je placení daní a respektování ústavy“, řekl před lety V. Bělohradský. (Byl tehdy rozhodně pravdě blíž než dnes, kdy hovoří o národu jako „konstruktu“. Rezignuje tak na reálnou historii a nahrazuje ji subjektivismem.) Naši oficiální publicisté nás nihilisticky našeho „národního příběhu“ zbavují. Říkají nám, že v integrované Evropě a globalizovaném světě je národní identita přežitek.

Výsledky dlouhodobé demontáže našeho národního vědomí jsou ovšem patrné. Mezinárodním výzkumem např. bylo zjištěno, že mezi adolescenty z 28 zemí jen česká mládež necítila potřebu zachovat národní identitu v integrované Evropě. Přirozeně, protože v jiných zemích se mládeži zdůrazňuje, že jedinečná a neopakovatelná vlastní národní identita nesmí být potlačována. Zato naše mládež se učí, že láska k vlasti je extrémismus. Vštěpuje se jí strach i z pouhého slova vlast a vlastenectví.

A tak je na čase znovu usilovat o obranu národa a jazyka českého. Takové obrany vznikaly a byly sepisovány již od dob Velké Moravy. Prof. Albert Pražák (1880-1956), literární historik, vlastenec, účastník protifašistického odboje za okupace a předseda České národní rady v květnovém pražském povstání r.1945 je shromáždil a se zasvěceným poutavým komentářem vydal hned po válce. Dovedl je až do osudného roku 1938. Je na nás, abychom pokračovali. Chceme přece i v jakékoli podobě integrované Evropy existovat jako uvědomělý národ, ne jako pouhý dav manipulovatelných konzumentů bez historické paměti, identity, bez zábran a bez svědomí, bez budoucnosti.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

15 komentářů :

 1. Žasnu že se našlo médium,které nechalo zaznít zlatá slova o národu a vlasti od paní profesorky Kučerové.Nová republika zvedla prapor národa,po kterém již leckdo šlape.Politické strany mají zájem většinou jen o svoje přežití,a dostat své politiky na výsluní.

  OdpovědětVymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 3. Text autorky je, jako vždy, brilantní. Vyvstává otázka, co je možné a nutné udělat pro to, aby ten naprosto vážně hrozící konec české státnosti, vlasti, nenastal.
  Jeden úkol (nikoliv však jediný), který patří podle mého soudu do těch základních, je změna složení Senátu PČR, který je v současné době jednou z nejhorších hrozeb pro naši svobodu. Jakkoliv o sobě tvrdí opak. Viz.
  https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=20.5.2020&O=12&id=3002&from=V
  Za zmínku stojí zejména poslední odstavec, kde se chlubí Vystrčil tím, že předal klíč od Senátu představiteli cizí moci. Větší ponížení své vlasti si lze představit jen obtížně. Naposledy se něco podobného stalo při obsazení Československa Hitlerem.
  Problém je v tom, že politické subjekty, které by mohli něco dělat se o účast svých zástupců v Senátu moc nezajímají, či nesnaží. Ale jinak, než "zevnitř", se tato instituce, jako škůdce země, eliminovat nedá. Navíc je ten stav zabetonovaný i principem voleb, třetina jednou za dva roky na šest let. A teď se tam, až na několik čestných vyjímek, usadla extra sestava.
  Samozřejmě, že volby do PS na podzim jsou nejméně stejně významné, ale z hlediska možnosti škodit je momentálně Senát první.

  OdpovědětVymazat
 4. Pani autorka se dozaduje Nehanobit a s tim souhlasim, ale nase vnitrni diskuse,jak jit dal ,musi pokracovat s poucenim z chyb tech predeslych,aspon pokusem se vyvarovat dalsich..
  Co jsem kdysi tvrdil, bylo asi spravne..
  Zirat taky jak veci vypadaji vzdy trochu jinak zvenku..
  Ale je soucasne taky nezbytne s nasledky, videt ty priciny a zaklad ,odkud prichazeji, kde se tyhle veci berou a kdyz skoro nikdy nevznikaji sami od sebe..
  Clanek pojednava pouze o nasledcich..
  Dale "veci" odlidstuji ty nekonecne unavne yntel-pedagogicke fraze neustale opakovane ,lestene,jako pozlatka ,az se od lidi odrazi, svoji umelosti, vyberem vyrazu ,odlidstuji..Rozpatlavaji..
  Tak se rozdeleni naroda prohlubuje..
  Proc neni mozny mluvit k nam a vyjadrovat se po nasem..
  Identity,integrity,fragmentarizace,interpersonalizace az do kanalizace /kam tohle splachnout /,mozna tak mluvi a pisou v Anglii..Zaroven nas nabada,autorka, Nehanobit.
  A kdopak nam tady,rovnu tady, to odcizeni,od naseho rodneho jazyka ,/pro yntel., Alienation/,soucasne porizuje..
  A zaroven pouze nase ceske a neopakovatelne jinde Obrozeni vynasi do nebes..Asi necitlivost,studovanim dosazena.
  Kdyz drive nam habsburkove povolili volny pohyb v cele Evrope/svete,netusili jak nam pomohli tim vlastenectvim,kdy se kazdy mohl podivat na svuj narod z jineho sirsiho uhlu z velkeho prostoru a dopracovat se individualne a vlastnim zjistenim /vo co de/,k tomu silicimu obrozeni a vlastenectvi a jeste se priucil v cizine lecos zlepsit materialne ..
  A narod se vyvijel jedna radost po vsech strankach..
  Tvrdil sem,ze vlastenectvi se musi i za komunistu pestovat tak,ze se lide na zapad i vychod proste vyzenou na zkusenou. To se nestalo.
  Kdyz to komunisti zakazali,vznikly o zapadu nejake nerealne legendy podporovane treba zbozim,sikovnou zapadni propagandou, za kterou jsme se nemohli/nesmeli podivat,ani overit.. atd..Vlastenectvi a mozna dalsi obrozeni se tak utopilo nedostatkem skutecneho srovnavani..
  Ale kapitalismus nikdo nechtel,vedeli jsme lecos ,ale byli do nej zatazeni penezomnenci..
  ..A nebyl kolem Kristus, aby je vyhnal..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paw neví, o čem píše. Přece to nejde, aby každý se dostal tam, kde by chtěl. Aby z cesty něco pro společnost vytěžil, musí mít hluboké znalosti. Prvním zdrojem jsou odborné články a znalost jazyka. Před rokem 1989 jsem se dostal ke všemu, co jsem potřeboval. Ústav a podnik, kde jsem pracoval, kupoval všechny odborné časopisy, které byly k držení světového standardu třeba. Po převratu všechno zhaslo. Nyní najdu na internetu publikaci, kterou potřebuji, ale musím platit. Kdyby chtěl opravdu udržet se světem kontakt jako dříve za komunistů, knihovna by se nedoplatila.

   Prosím, ať se rozumbradové nezesměšňují.

   Vymazat
  2. pokud je pro vás problém užívat diakritiku / ta Husova "nabodeníčka"/ je váš text špatně srozumitelný - i po formální stránce. Cap a čáp jsou různá zvířátka - víme? Takhle nevím, jste-li čech či ... kdo vlastně? že hodnotíte.

   Vymazat
 5. Davam prednost lidskym /a mezilidskym/problemum i svym,jejich praktickym resenim,aby kazdy,opakuji kazdy, mel aspon moznost se nekam dostat,tvorit,byl clenem spolecnosti,mel rodinu a zil normalne ,prispel k vyvoji, jako clen naroda a nevim co vsechno,/co ja jsem nemel skoro vubec/, prednost pred odbornymi casopisy, nazory jinych a vselijakych expertu ,ktere posuzuji a bez nadseni a respektu, merim dle dnesni situace..Posuzuji z hlediska, jak mi kdo muze uskodit.
  To je starej zvyk..
  A nevim,protoze nechci. Nestoji mi za to. Vedet vic..
  Kdyz uvedeni casto netusi,co to je boj o preziti, o holou existenci a s zivotem plnym dostatku, kdy pak nejsou s to si ten zivot uvedomit a ubranit..
  Tyhle hluboky znalosti..Hrajou jinde a jinak,nez ja..
  Poznaljsem nektere po 68, divili se hodne a zaroven v kotelne vystudovali tu pravou universitu zivota ,treba zkusenostmi podobnymi,jako u M.Gorkeho..Bez ucebnic,prirucek.
  Tam jsou ty hluboky zabery syrovyho ,neuprosnyho zivota a bidny existence na nejnizsim stupni, kde uz ani po vas neslapou, nestojite jim za to..
  Nebo uz vam predtim slapli poradne na hlavu a mysli, ze jste se utopil..
  Uz jsem napsal,ze nemam vzdelani a ani netouzim po nem..Hluboke znalosti mi nekdy vadi..Napr.
  Studovali do mne asi 6 let chemii, ale nevim zhola nic.
  A zivot je jinde obcas, casto,ale musi se ubirat dal a my s nim i u pani autorky a nevaham se prave proto, zminit..
  Nezapiram ze stroj a internet mne neuci, ucim se, ale taky vselijak s tim ucenim "kroutim" co to da..
  A moznost si vybrat svobodne ,bez diktatu jinych, co mne zajima,je pro mne absolutni a predtim nikdy nepoznana a tak necekana vyhoda..

  OdpovědětVymazat
 6. Musím dát paní profesorce za pravdu. Všechny vlády od r. 1989 nějakým způsobem potlačují pocity vlastenectví. Pravicové aktivně, tzv. "výchovou k evropanství" a ČSSD (pokud se tato partaj dá považovat za levici) tím, že tomu nebrání. A další útoky se chystají. Vlastenecké organizace jsou označovány za extremistické, včetně politických stran, které mají obranu národních zájmů v programu (SPD). Zato jsou bohatě dotovány spolky které propagují světoobčansví, lásku k EU nebo rovnou k USA. Nejde o izolovaný akt. Jde o útok na identitu každého jednotlivce. K těmto útokům je nutno připočítat až zběsilé útoky na tradiční rodinu. Opět pod masou moderny, osobní svobody, volby bez závazků, apod. velmi propagované zejména "elitou národa". Sem patří adorace všech možných odchylek i úchylek v sexuálních preferencích, nivelizace samotného pojmu "rodina" - může to být jakákoliv skupina, včetně domácích mazlíčků apod. Útočí se i na samotné pojmy "matka" a "otec" . Aktivisté jsou nejen cvoci, kteří se přilepují k vozovce ulic, ale sedí i v parlamentech a vládách. Nezastaví se ani před partnerským sexem. Pod pláštíkem "ochrany ženy" určují, jak má celý akt probíhat (povolení, schválení,...). Odborníci (psychologové, psychiatři, sexuologové,..) nejsou k diskusi, natož pak rozhodování připuštěni. Viz zákony v Dánsku. To vše způsobuje, že člověk není ukotven nikde. Ani v rodině, ani ve skupina, neidentifikuje se s žádnou skupinou, jako je vlast, jazyk, národ. Dokonce si není ani jist svým pohlavím. A to vše vytváří prostor pro naprostou podřízenost vůdcům a nakonec Vůdci! Kdesi jsem četl, výrok: "Když člověk ztratí víru neznamená to, že nebude vit ničemu. Znamená to naopak, že bude věřit všemu". A o to jde. Stačí si vzpomenout na demonstrace Miliónu chvilek. Fanatické vyřvávání bezduchých, bezobsažných hesel. A věrchuška se slunila v přízni davů. Poštvat takové zfanatizovaní stádo proti komukoliv je až příliš snadné. Známe to z historie.

  OdpovědětVymazat
 7. No jo sloužení cizákům se bere jako „národní" zájem jisté skupiny lidí. Jejich heslo je s penězi je všude dobře.

  OdpovědětVymazat
 8. Tento článek je určen především naší mládeži. Je vychovávaná západním duchem, který neuznává národní hodnoty a pošlapává vlastenecké cítění. Tam je třeba nasměrovat výchovu k národní hrdosti, my ji máme vrozenou a vštípenou svými rodiči i školou.

  OdpovědětVymazat
 9. Ano paní profesorka je nejen vzdělaná, ale i moudrá. Kdo očekával od euroatlantické civilizace nějakou úctu k malým národům, nebo dokonce rovnocenné jednání je bláhový. Já jsem pologramotný a pár intelektuálům tady tím lezu na nervy, ale přece tady jde o myšlenky a ne o intelektuální exhibici. Já vidím problém v hodnocení všeho podle peněz. Protože mamonář je v podstatě zvrhlý, za mamonem půjde přes mrtvoly, spojí se i z ďáblem a nikdy nemá dost.

  OdpovědětVymazat
 10. Pozor na psychopaty v Poslanecké sněmovně dne 7.7.2021!!!!!
  Opět zařadili na program PS hlasování o APARTHEIDOVÉM ZÁKONĚ = zákaz vstupu do veř. přístupných prostor a provozoven (budov) osobám neočkovaným a netestovaným
  https://ctrlv.cz/050h
  https://twitter.com/lubomir_volny/status/1408852028168806412
  fota ze stránek https://t.me/s/michalsharksvobodnykanal

  OdpovědětVymazat
 11. Dík za výborný článek Vás do mainstreamu nepustí

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.