Reklama

pondělí 21. června 2021

Zdůvodnění závěru o nemožnosti provedení chemického útoku ruskou GRU proti bývalému ruskému dvojitému agentovi a jeho dceři v anglickém městě Salisbury (B-1/3)

21.6.2021  EXANPRO
Souhrnné hodnocení (12101)

Produkt navazuje na úvodní dokument 12048, kde jsou uvedeny tři základní otázky a jejich závěrečné odpovědi ke kauze „Skripal“ (incident se odehrál 4. března 2018). Tento pokračující produkt je souhrnným hodnocením pro následné podrobné zdůvodnění závěrečné odpovědi k otázce B, jejíž přesné znění je uvedeno dále v textu.


Pro úplnost uvádíme, že otázka A měla následující formulaci: „Jsou dva podezřelí Rusové vystupující pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov příslušníky nebo externími spolupracovníky ruské zpravodajské služby GRU/GU?“ Již 18. září 2018 (o dva dny dříve než jednostranně působící předsunutá organizace* Bellingcat) jsme na tuto otázku odpověděli kladně (viz úvodní dokument 12048) a tuto závěrečnou kladnou odpověď k otázce A jsme o několik dní později podrobně zdůvodnili ve třech produktech: 12049 (díl A-1/3), 12050 (díl A-2/3) a 12051 (díl A-3/3).

Příslušnost obou zmíněných Rusů k ruské GRU* (GU*) a jejich přítomnost v Salisbury v inkriminovaný den ale ještě neznamená, že právě oni spáchali čin za použití nervově paralytické látky či jiné chemické látky (použití jiné chemické látky vyplynulo ze zpravodajské analýzy*). Jejich přítomnost v Salisbury není přímým důkazem* toho, že spáchali uvedený čin. To, že se příslušníci GRU v inkriminovaný den pohybovali na místě činu nebo v jeho blízkosti, pouze dokazuje, že tam byli, ale nedokazuje to nic o spáchání předkládaného činu. Pro svou přítomnost v Salisbury mohli mít ve vztahu s bývalým dvojitým agentem* Sergejem Skripalem jiný důvod, než který jim přisuzují britské úřady, které přirozeně ani jiné podezřelé osoby nehledaly. Tento jiný důvod je součástí připravovaného podrobného zdůvodnění otázky C, která je včetně nastíněného zdůvodnění shrnuta v produktu 12048.Ani použitá látka údajně identifikovaná jako látka ze skupiny Novičok neprokazuje, že čin spáchali Rusové (v tomto případě nelze hovořit ani o nepřímém důkazu*). Už v 90. letech 20. století měly vzorky látek ze skupiny Novičok k dispozici země jako Německo, Švédsko, Velká Británie, USA a další (to jsme s podrobnějšími informacemi uváděli už v květnu 2018 v produktu 13040 „Britská propaganda v podání premiérky Theresy Mayové aneb Prezentace bez objasnění a v rozporu s fakty“). Íránským vědcům se dokonce v roce 2016 podařilo vyrobit látky řady Novičok z komerčně dostupných surovin. Tento výzkum íránských vědců byl prováděn ve spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). I tento poznatek* byl uveden ve výše zmíněném produktu. V produktu 13088 z října 2020 jsme tento souhrnný poznatek rozšířili o informaci, že v současné době existuje více než 20 zemí, které disponují nebo dokážou vyrobit látky řady Novičok.

Incident v Salisbury se odehrál 4. března 2018 a již 12. března žádala tehdejší britská premiérka Theresa Mayová o vysvětlení ruského velvyslance. Mayová tvrdila, že britská vláda nemá žádných pochyb o tom, že odpovědnost nese Rusko. To vysvětlila tím, že žádná země kromě Ruska nemá celkovou schopnost, záměr a motiv. K tomu dodala, že neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení (podrobněji viz prezentace britské vlády v produktu 13040 – česká verze nebo v produktu 13029 – anglická verze).

Prohlášení britské premiérky bylo samozřejmě politicky motivované. Navíc se v případě schopnosti ohledně Novičoku přisuzované pouze Rusku jednalo a stále jedná o ****...nespornou britskou lež (viz argumentace výše o zemích, které již v 90. letech tuto schopnost měly). Ani údajný ruský motiv nebyl ani trochu objasněn, natož prokázán. Ono to totiž nebylo možné objasnit, aniž by se do toho Britové nezamotali. Kdo měl a neměl motiv a proč je detailně rozebráno v produktu 12036 „Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana“.

Nejasnosti a lži v případu „korunovala“ britská premiérka prohlášením ze 14. března 2018. Pro autentičnost prohlášení předkládáme kromě českého překladu taktéž původní anglickou verzi. Prohlášení tehdejší britské premiérky mělo následující strukturu:


Na základě této (ruské) schopnosti spojené s jejich pověstí o provádění státem sponzorovaných úkladných vražd – včetně vražd bývalých zpravodajských důstojníků, které (Rusové) považují za legitimní cíle – dospěla britská vláda k závěru, že za tento bezohledný a zavrženíhodný akt je velmi pravděpodobně odpovědné Rusko.“

„Based on this capability, combined with their record of conducting state sponsored assassinations – including against former intelligence officers whom they regard as legitimate targets – the UK Government concluded it was highly likely that Russia was responsible for this reckless and despicable act.“


Můžeme si povšimnout, že odpovědnost Ruska byla prezentována jako velmi pravděpodobná (highly likely), což ale podle britského závěru znamená, že zde stále existovala a dosud existuje pravděpodobnost v rozmezí 15 až 29 %, že za incident v Salisbury je odpovědný někdo jiný (více o vyjadřování pravděpodobnosti viz dokument 21009). Tento fakt ale britské vládě nevadil k tomu, aby ještě týž den (14. března 2018) označila 23 ruských diplomatů za nežádoucí osoby neboli „personae non gratae“ (v jednotném čísle: „persona non grata“). Tento uspěchaný, ale předem zamýšlený postup britské vlády měl pochopitelně souvislost s ruskými prezidentskými volbami, které se konaly 18. března 2018. Jedním z cílů britské vlády bylo zdiskreditovat politický režim v Rusku krátce před prezidentskými volbami (podrobněji viz produkt 12036).

Celkově neexistuje jediný přímý důkaz, který by usvědčoval dotyčné Rusy z činu, který veřejnosti předložily a popsaly britské úřady. V podrobném zdůvodnění závěrečné odpovědi k otázce B (přesné znění otázky viz níže) prokážeme, že nebylo možné, aby byl čin spáchán tak, jak je popisován britskými úřady. A už vůbec nebylo možné, aby byl tento čin spáchán nervově paralytickou látkou ze skupiny Novičok.

V úvodním dokumentu 12048 ze září 2018 jsme u obecné závěrečné odpovědi na otázku B odpověděli s určitou pravděpodobností. Po postupném shromáždění dalších poznatků jsme v červnu 2021 (po téměř třech letech) tuto pravděpodobnost upravili (viz níže). Stejně tak jsme upravili i úroveň analytické důvěry k příslušnému závěru. Nyní už přistupme blíže k závěrečné odpovědi na otázku B a k představení aktualizovaných částí podrobného zdůvodnění dané odpovědi.

OTÁZKA – B

Mohli dva zmínění Rusové provést útok za použití nervového toxinu proti Skripalovi a jeho dceři, a to způsobem popisovaným britskými úřady?

ODPOVĚĎ ze září 2018

NE s pravděpodobností provedení útoku nervově paralytickou látkou popisovaným způsobem: číselně ≈ 20 %, slovně = velmi nepravděpodobné.

Závěru je přiřazena střední analytická důvěra (stupeň přesvědčení o správnosti vytvořeného závěru).

Vyjadřování pravděpodobnosti a analytické důvěry ve zpravodajské analýze viz dokument 21009.


ODPOVĚĎ z června 2021

NE s pravděpodobností provedení útoku nervově paralytickou látkou popisovaným způsobem: číselně ≈ 5 %, slovně = téměř nemožné.

Závěru je přiřazena vysoká analytická důvěra (stupeň přesvědčení o správnosti vytvořeného závěru).


PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ

Tento závěr vychází z většího počtu poznatků a z podrobné analýzy, která vylučuje nemožné a neproveditelné položky. Tyto poznatky jsou prostřednictvím údajů předložených britskou stranou a za pomoci fotografií a obrazového (mapového) materiálu podrobně vysvětleny ve dvou navazujících produktech.

Obecně lze shrnout, že popisované použití nervově paralytické látky ze skupiny Novičok neodpovídá jak místně, tak ani časově, a dokonce ani obsahově tomu, co bylo předloženo britskými úřady.

Podrobné zdůvodnění je rozděleno do následujících částí:

a) Poloha Skripalova domu, přístup k němu a okolní prostředí
b) Časová a prostorová analýza videozáznamů (fotografií) s obviněnými Rusy a její porovnání s časovou a obsahovou osou případu
c) Současné jednoduché (nenápadné) a účinné způsoby likvidace osob s porovnáním činnosti (pohybu) obou Rusů v Salisbury
d) Výhody a nevýhody provedení útoku způsobem popisovaným britskými úřady včetně hodnocení stupně úspěšné proveditelnosti a hodnocení vhodnosti útoku v době, kdy Skripala přijela do Británie navštívit jeho dcera
e) Incidenty Novičok 1 a Novičok 2 na pozadí významných událostí ve světě a hodnocení prospěchu (tzv. „cui bono“)

Závěr o nemožnosti provedení chemického útoku ruskou GRU proti bývalému ruskému dvojitému agentovi a jeho dceři vychází rovněž z pozdějších poznatků, které se týkají skutečné akce, jež byla ze strany GRU plánována právě v době, kdy Skripala přijela do Británie navštívit jeho dcera. Tato akce se nezdařila, jelikož britská strana odhadla či rozkryla ruský záměr, načež přijala protiopatření a předběhla v činnosti ruské operativce* s cílem vytvořit vnímání situace tak, aby vše směřovalo proti ruské GRU.

Podrobné zdůvodnění, proč nemohl být ruskou GRU proveden útok chemickou látkou v anglickém městě Salisbury, je součástí dvou navazujících produktů, ve kterých je objasněno všech pět jednotlivých částí dotyčného zdůvodnění uvedených výše.

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.


Zpravodajský produkt 12101
Souhrnné hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO

67 komentářů :

 1. Proč takový článek čtu až dnes?? Vymýšlení lží trvá tak dlouho??
  Co mi to jen připomíná, už vím, falšování faktů po dvaceti letech o válce v bývalé Jugoslávii. Kdy největší chudák byl ten, kdo válku rozpoutal, Srb.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někdy vymýšlení lží i u nás trvá sedm let...VIP🥴

   Vymazat
  2. 16:06
   Hodně hloupá odpověď, zjistěte si proč 7 let.

   Vymazat
  3. 18.40 A víte že je mi to jedno? Lež je jednou lež a tím to hasne...VIP 🥴

   Vymazat
  4. necetl a nebudu cist ten clanek nahore, ne ze by to byl ci nebyl spatny clanek, jen je zbytecny..... protoze...
   tak nejak zrejme vsem uniklo ze Skripal se chtel vratit do Ruska, a proto je naprosty nesmysl a mimo toho Britsky podvod, ze Putin chtel Skripaly otravit, kdyz nez se vratili do Ruska.

   takze bavit se o ruskych spijonech cumicich do Kamery nekde v Anglii, je to same jako tvrdit, ze Vrbetice "vybouchli" ti sami Rusky agenti co skoro oddelali Skripaly, a pak schvalne cumeli do kamer,

   U vrbetic, zrejme ta horici strecha po cca 20 minut nez to bouchlo, a ti hasici co to videli a fotilli, je taky zrejme Putinova propaganda, ovsem je zajimave, kolik pitomcu se zde o tom vylozenem podrazu na Rusaky bavi.....

   Taky by mne zajimalo proc Skripalaci v Anglii zmizeli, a ted se "boji" jet zpatky do Ruska.

   vic se o tom bavit nebudu

   Vymazat
  5. Proč 15:00 lže? Srbové byli obětí! Nenapadli, ale bránili se! Proti chorvatským nackům, proti džihádu v Bosně a proti albánské mafii na Kosovu.

   Vymazat
  6. On ale nelže, pane Dvořáku.
   Aspoň ne vědomě.
   Je pouze blbej.

   Vymazat
  7. 3:39 Jojo, je pouze Nevědomý...

   Vymazat
  8. Skripalova dcera odjela do Ruska velmi brzy po "utoku" a snad tam i zustala.

   Vymazat
  9. Skripalova dcera zůstala v Británii s otcem a už o nich asi nikdy nikdo neuslyší.

   Vymazat
 2. USA používají brity jako pucfleky.

  OdpovědětVymazat
 3. spartak.
  USA přeci řídí tu chemickou laboratoř nedaleko Salisbury.
  Už to je zajímavé,že okamžitě věděli kam jít,co dělat a být patřičně oblečeni,přitom osoby okolo nic nebezpečného nezaznamenaly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:26
   Ty zřejmě tu laboratoř řídíš, pokud vše tak "" dobře "" víš.

   Vymazat
  2. Chudáku 18:43, ta laboratoř je v Portadownu, kousek od Salisbury. Vyrábějí bojovou látku VX a ta má stejné příznaky jako měli Skripalovi. Takže studuj a mlč!

   Vymazat
  3. Jenom drobné upřesnění, Porton Down je dle Wikipedie "vědecký park" s tradicí přes 100 let. Ministerstvo obrany UK zde provádí utajený výzkum z oblasti zbraní hromadného ničení. Je známo, že "park" prováděl pokusy mimo jiné s antraxem v terénu (dodneška zamořen), pokusy se sarinem na vojácích (naživo) a že byla zde vyvinuta látka s označením VX etc. Tuto látku můžou zde vyrábět jenom pro tzv účely nezakázané "Úmluvou o zákazu....chemických zbraní". V době "highly likely" použití Novičoku proti Skripalovi, nebyl tento Úmluvou regulován. Jeho použití jako chemické zbraně ovšem Úmluva zakazuje, stejně jako použití jakékoli jiné toxické látky k těmto účelům.
   Závěrem, že se údajný incident s Novičokem odehrál blízko nejšpičkovějšího zařízení na výzkum mimo jiného chemických zbraní nemá jistě s případem žádnou souvislost...., nebo to jenom svědčí o neprofesionální práci těch, co to zorganizovali (rozuměj zpackali)?

   Vymazat
 4. Odhalení dvojití agenti jsou usmrcováni těmi nejodpornějšími způsoby na obou stranách. Jen Britové si ho nechávají z propagandistických důvodů na semeno...VIP 🥴

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Pomlouváš Rusy a Putina bez jediného důkazu. Právě proto a pak kvůli nadávkám, kterými se snažíš nahradit argumenty, jsi z místní diskuze vylučován. Chápeš?!

   Vymazat
  3. Pro zvídavé:

   https://wp.me/pbYbqw-kzB

   Dejte překladač...

   Pro nechápavé a zabedněné sprosťáky nevhodné...

   Vymazat
  4. Nejvic ma k fasismu nakroceno bohuzel USA Menecenna garnitura starcu ktera " veli "ale v pozadi jsou ti kteri skutecne veli . Pouzivaji se skupiny s IQ 80 k rozbijeni spolecnosti ,rikaji jim -colored -barevni aby to zahrnovalo vsechy ne bile ,Jelikoz Vaclav by mne mohl narknout z protiholokaustnictvi (vymysleno toto slovo 1958) z duvodu ozivit utrpeni jiste skupiny za valky ,neb ti ostatni se cpali pecenymi husami a valeli se v postelich prachovych, nebudu specifikovat ony parasity tyjici odjakziva na bedrech chudaku co je zivi. Ti to vymysleli a opet dokonale a opet to funguje perfectne .A masy meci a buci a na zaver tleskaji nevedouce ani cemu ze to jsou pouziti
   Viz projevy at Trumpa nebo vyblitky Bidena a klaku pod tribunami jecici ndsenim z blabolu slibu a frazi o american people

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. 7,51
   Když dospěla lenost k mozku bývá pozdě na rákosku!

   Vymazat
  7. Moje babička vždy říkávala:"Takové grázly,jako je(Unknown22. června 2021 7:51)patří seřezat,až se poserou a pak je seřezat znovu,za to,že se posrali!"Chytrá to žena.

   Vymazat
 5. Vůbec nechápu, že se dá při dokazování zločinů, spáchaných nějakou zpravodajskou agenturou pracovat s počtem pravděpodobnosti. Nechápu fyzikou a fyzikální realitu vlastního provedení zločinu, když na počátku psali, že k 100% usmrcení stačí kapička jedu o velikosti špendlíkové hlavičky. Protože ani jeden z postižených nezemřel a také ho nikdo neviděl, což znamená, že vůbec nevíme, jestli se zločin stal, jak to tedy ti agenti v tom parku asi udělali?
  To je jako tvrdit, že pachatel demolic tří mrakodrapů je s 50% pravděpodobností ta a ta vláda, když se to dá určit na 100%, protože se jedná o fyzikální problematiku statiky ocelových staveb? A ono se to ví, o pachateli rozhodly sdělovací prostředky a nic se od té doby nezměnilo.

  OdpovědětVymazat
 6. Ruský velvyslanec v OSN takto usadil USA i Velkou Británii.

  Vitalij Čurkin, představitel Ruska při OSN svým komentářem ve čtvrtek usadil britského vyslance při OSN Matthewa Rycrofta i novou americkou vyslankyni Nikki Haleyovou, která nahradila Samanthu Power.
  Informaci o menší roztržce a rozdílných názorech v OSN přinesl portál Politikus. Britský vyslanec Matthew Rycroft se totiž znovu začal zabývat otázkou Krymu a obvinil Rusko z odpovědnosti za krizi na Ukrajině. Vitalij Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajině nastaly až poté, co Západ a USA vyprovokovaly Majdan a státní převrat na Ukrajině. Pak Vitalij Čurkin Mattheewovi Rycroftovi navrhl, aby šla Velká Británie příkladem a pokud chce kritizovat Rusko ohledně Krymu, aby vrátila Falklandy Argentině, Gibraltar Španělsku, "odanektovala" oblast Kypru a britské ostrovy v indickém oceánu, které Britové drží v rozporu s nařízením OSN, protože si na ostrově Chagos udělali vojenskou základnu. Vitalij Čurkin upozornil, že až když Británie splní tyto podmínky, může něco doporučovat Rusku a od Ruska něco žádat.
  Americká vyslankyně Nikki Haleyová při OSN rovněž otevřela téma Krymu, ji však Vitalij Čurkin upozornil na slova americké ústavy, kde zazněla tak "nádherná slova My národ". Obyvetelé Krymu jsou také národem a v referendu 93% obyvatelstva vyjádřilo svůj souhlas se znovusjednocením s Ruskem. Krym nezákonně předal administrativní Ukrajině bývalý sovětský prezident Nikita Chruščov. Referendum na Krymu se uskutečnilo podle všech mezinárodních zvyklostí, na rozdíl od Kosova, kde se žádné referendum neuskutečnilo a území se nezákonně odtrhlo od Srbska, protože tak si to svého času USA a Západ přály. Svět se evidentně mění a Rusko i Čína se nemíní podřizovat americkým či britským rozmarům. Strašit mohou chudé africké země, na Rusko a Čínu to nefunguje, stejně jako to nefungovalo ani na Sýrii!(Překlad - zpracování Hlavné správy.sk(http://xn--sprvy-zqa.sk))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpoveď je jednoduchá : plánovači Drang nach Osten počujú i vedia pravdu, ale zámerne, plánovane ju ignorujú a neuznávajú keď pravdu hovorí terč ich politiky.
   Jednoducho preto, že všetky akcie sú od nich, realizované nimi, uskutočnené západníkmi a ich lokajmi.
   Pozorovateľ, laik , človek so zmyslom pre spravodlivosť rýchlo odhalí kde je pravda, komu klamstvo prospieva a proti komu je namierené.
   Mnohé fakty boli povedané, ale druhá strana kamufluje, popiera, prekrúca fakty.

   Vymazat
  2. Curkin byl dobry diplomat, oproti tem kravkam z USA a GB. Trochu jsem mel obavy kdyz zemrel, ale Rusko ocividne ma kde brat, narozdil od nas...

   Vymazat
 7. 17:12
  Neoznačeni zelení mužíci, se samopaly na každém rohu, to je opravdu velice příkladná demokracie, svoboda. To se potom referenduje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlupáku 18:48, to bys chtěl, aby tam lidi mřeli jako na Majdanu? Rusové své lidi neopouštěnjí, tak se s tím smiř.

   Vymazat
  2. 18/48
   Aspoň jednu jedinou vlastní myšlenku, nebo skutečný fakt, jako třeba znění ukrajinské ústavy, na základě které se na Krymu konalo referendum, kdybys hodil do diskuze, trdýlko nešťastný. Nebudeš ty volič Pirátů?

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. 8,04
   A když Dolfa posla vojáky do Gliwice,tak měli náckové svoje výstavní mundůry i s výložkama?!!!!Zase F100 s rodinou F73 v akci!!

   Vymazat
  5. Pokud je připojení Krymu k Rusku nazýváno z pražsko krafárenských boxů anexí, pak Rusku budiž veškerá úcta. Při ANEXI, ozbrojeném přepadení, zahynul na Krymu jeden ukrajinský lampasák, který se silně pod vlivem alkoholu zastřelil (žádnej vlastenec nebo geroj, pouhý ochlasta). Přál bych USA a NATO, aby při jejich "demokratizačních" akcích též umírali lidé po jednotlivcích, ne po desetitisících a statisících, jak je jejich zvykem.

   Vymazat
  6. 8,52
   Amiokupanti v rámci Operace Trvalá okupace vraždí,kradou s plnou držkou demokracie....a naši žoldáci jim u toho řádně sekundují!

   Vymazat
  7. 8:52 USA behem operaci zabiji dokonce i vic spojeneckych vojaku a vubec bych se nedivil kdyby i vlastnich:))

   Vymazat
 8. Můžete mi někdo napsat,k jakému zločinu se Rusko za vlády Putina kdy přiznalo??? Já o ničem nevím a že těch zabijackych akcí mají na triku víc než dost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakých? Dají se srovnat co do množství s těmi americkými?...VIP 🥴

   Vymazat
  2. Unkonown 19:19 jen provokuje. On velmi dobře ví, že za vlády Putina k žádnému zločinu na objednávku vlády nedošlo. Zato Amíci jednou zločiny jak na běžícím pásu. a další zločince -"své zkukrvysyny" - kryjí.

   Vymazat
  3. Spíše se na věc podívejme z druhé strany: případ Berezovskij, provedeno údajně Ruskem, důkazy nejsou , k soudnímu procesu nedošlo; případ Litviněnko, provedeno údajně Ruskem, důkazy nejsou, k soudnímu procesu nedošlo; případ Skripal, provedeno údajně Ruskem, důkazy nejsou, k soudnímu procesu nedošlo; případ Navalnyj, provedeno údajně Ruskem, důkazy nejsou, k soudnímu procesu nedošlo. Jako přes kopírák, na tom Západě snad nemají fantazii.
   P.S. ke kauze Skripal: Peter Dálik, absolvent Katedry organické chemie, Chemicko-technologické vysoké školy technické v Bratislavě, vědecké nadstavbové studium v oblasti organofosfátů a vojenských bojových otravných látek: "Při použití nervově-paralytických otravných látek, kam patří Sarin, Soman, Tabun, VX látky, Novičok a mnoho dalších, není problém někoho zabít. Problém je spíše opačný, a to jak někoho otrávit a přitom jej nezabít." Dále uvádí, že Novičok je 5 - 8 toxičtější než doposud nejjedovatější nervově-paralytická látka, vyvinutá v USA - VX látka. Velmi zajímavé až reálně nemožné - všude Novičok a ani jeden mrtvý. Inu, dějí se v Británii a v Německu zázraky.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. 19.51 A co vy? Vy zase věříte v dobrotu Amiků. Nejste stejně zaslepený ale naopak? VIP 😀

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  7. 9,52
   U každé tvojí ""pravdy"" by měla být uvedená záruční doba!

   Vymazat
  8. Pane Laco, to vypada ,ze aby se zavdecili,tak britove vyuzili prave te navstevy dvou rusu v Salisbury.
   Postavili si budovy za stovky milionu pro tajny sluzby, ta budova dominuje v Londyne a ted zoufale se snazi tamni spioni nejak hystericky ospravedlnit svoji spinavou existenci.
   Prave ta vladni,byrokraticka a medialni hysterie je pokazdy a vzdycky usvedci a vsude..

   Vymazat
  9. Muzeme udelat pravidlo ,ze :
   Za Kazdou Hysterii se skryva Zlocin. /Nebo jeho priprava/.

   Vymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dokud polezeš amikovi do p@dele, tak tě nenapadne - to je pravda.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 9,50
   A jaké v pornoJandoPutnově....labužníku perdelovi?!

   Vymazat
 10. Myslim ze to byl Goebells kdo rekl ze 100x opakaovana lez se stava pravdou

  OdpovědětVymazat
 11. No jo až je to trapné všechny ty falešné operace a navíc jsou k ničemu Rusové se nikdy před západem neskloní.

  OdpovědětVymazat
 12. Jestliže policie či tajná služba, jak stojí na jiném zdroji, o Čepigovy a Miškinovi věděla od samého počátku, jak tvrdil Hamáček v pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“ vysílaném 18. dubna 2021 a je známa trasa jejich pohybu po ČR, nejdříve Praha, pak konkrétní hotel v Ostravě a prý pohyb po Zlínském kraji, jak to, že není doložen jejich pohyb a pobyt PŘÍMO ve Vrběticích? Jak to, že se dosud nikdo nepřihlásil, kdo by si tam na ně vzpomněl? Jak kvalitně probíalo jejich sledování?

  -jakou důkazní hodnotu má toto prohlášení Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou….???

  Vždyť s průkazem vstupu do areál celá kauza stojí a padá???

  Jestliže toto Česká republika NEPROKÁŽE jde o zcela bezpodstatné prohlášení!!!

  To už jsme tak daleko, že k prohlášení viny stačí policejní HYPOTÉZA byť prý vysoce pravděpodobná????

  Převezmeme tento novotářský právní postup /no on novotářský zas až tak není, stačí vzpomenout na nebožtíka prokurátora Urválka, ten to viděl stejně/ jako axiom, podle něhož se nyní v ČR začne rozhodovat o vině a nevině každého českého občana, který se nějak dostane do střetu se zákonem na základě pravděpodobné hypotézézy? Nebo se to smí jen tehdy,když je objektem našeho zájmu Rusko? Tušíme vůbec s čím si zahráváme?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Urvalek byl fasisticky prokurator veci oddany stejne jako Jakes a hejno pozdeji povesenych, a jezdil vlakem 3 tridou do Prahy z Kladna .Pozdeji byl soudcem.a to dosti dlouho.Podobne jako onen svinak co strilel za Smerz lidi kteri nebyli dost aktivni .Zemrel take v poklidu a jist evite o koho jde ,bohuzel byl take vyvolen Tak nespecifikuji Take prokurator a soudce Huhu

   Vymazat
 13. Nora a migranti. Neskutečné, zíral znalec médií. Kavárna v přesile. Lidé to vidí, počkejte u voleb

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nora-a-migranti-Neskutecne-ziral-znalec-medii-Kavarna-v-presile-Lide-to-vidi-pockejte-u-voleb-668184

  Věra Jourová: komisařka pro cenzuru

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vera-Jourova-komisarka-pro-cenzuru-668176

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 7,47
   Rozum má své meze,ale TVOJE OMEZENOST JE NEOMEZENÁ!

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. 9,27
   Paví král se nám probral z F100 a opět bude smolit svoje havlomOUDra?!

   Vymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8,05
   KDO STAVÍ NA LIDSKÉ HLOUPOSTI STAVÍ PEVNĚ A TRVALE,VIĎ VYGUME?!

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 8,27
   Ty seš ubohej trouba,který by to rád dotáhnul NA HLÁSNOU TROUBU.....!!!!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. 8,56
   Kdo má v hlavě průvan tomu nezplesniví myšlenky....verstehen Vygum?!

   Vymazat
 15. Já bych chtěl především vidět ty nezvratné důkazy o tom, že Vrbětice jsou "ruským" dílem!! Novičok ,jednou na klice , podruhé u Navalného v trenýrkách a ricín v kufříku, nejsem nějakým znalcem tajných služeb , ale nedůvěru mám velikou a oprávněnou!!Nejsem ani v KSČM, ani je nevolím a Putin mně neplatí , tak mám jenom ten svůj jeden starší rozum a považuji se za poctivce, ale tyhle "rány" do hlavy jsou příliš "prudké"!! Těm kecům , co poslouchám denně v ČT , by snad dnes už nevěřil ani kůň!!! Je moc pěkné podívání / https://www.youtube.com/watch?v=NQ8vuqzGw4E&t=1757s / k Vrběticům od místních z roku 2014 po prvním výbuchu , kde jsou jasné informace, které dokládají, že tam šlo o kšefty se zakázanou municí, muničák 16 hořel dost dlouho předtím než vybouchl, nejspíše tam bylo skladováno hodně neevidovaných a zakázaných fosforových zápalných pum, které jsou po určitém čase nestabilní a to byla munice stará více jak dvacet let!! Také hořel ještě tři týdny po explozi, což běžná munice nezpůsobí!! Největší hit dneska je zjištění, že všichni zaměstnanci dostali před druhou explozí volno z práce, tak to jim asi "dali" ruští agenti!! Jenom smích , nic jiného nezbývá!! Takže , první exploze byl nějaký "nepořádek" , či další jiná příčina "technologická" na munici a druhá exploze bylo zahlazování stop po "kriminálním" prodeji zbraní a munice do celého světa!! Před explozí byl souzen jeden nenechavec ,protože ukradl z objektu 16 , měděný hromosvod!! Tak dobře byl muničák hlídán!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otázka je, proč tajné služby Západu vyrábějí tak pofidérní příběhy? Určitě by se daly vyrobit příběhy daleko věrohodnější, daleko průkaznější.
   Jakoby v té slabosti byl záměr... možná pro případ, kdy bude těm, co tahají za páky, výhodné přehodit z nějakého důvodu vyhýbku.
   Ale kdo ví jaké jsou duševní pohnutky příslušníků tajných služeb.
   A pak další věc. Klidně mohli v těch neuvěřitelných příbězích ala novičok, ricin, výbuchy svou roli dostat i příslušníci GRU. Vždyt kdo může tvrdit, že všichni stojí jako jeden muž za Putinem a zájmy Ruska?

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.