Reklama

úterý 20. července 2021

Jan Urban ničitel odkazu presidenta Beneše

Jiří Jaroš Nickelli

20.7.2021  ČeskéNárodníListy


Památce univ.prof. dr.Jaroslava Hrocha, CSc. obhájce Benešovy republiky

Hanobení odkazu presidenta Beneše, jeho dekretů a dnes dokonce i činnosti exilové vlády v Londýně (!) se od převratu roku 1989 stalo jakýmsi sportem nepřátel republiky a obhájců sudetismu. Útoky se prezentovaly nejen ze zahraničí, tradičně od tzv. landsmanů, ale i od oficiálních představitelů Německa a Rakouska.

(Na snímku je autor Jiří Jaroš Nickelli, je historik etnograf. Je pozůstalý po dědečkovi odbojáři zavražděném gestapem, příbuzný odbojářů, obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác)

A to v jakési snaze o revizi postupimského poválečného uspořádání Evropy a o zničení dekretálního práva v Polsku ("Bierutovy dekrety"), v ČSR ("Benešovy dekrety") a v Jugoslávii (dekrety AVNOJ). V Polsku se to nikdy nezdařilo, stejně jako se tam nezdařila instalace tzv. německých rytířů, které Poláci nikdy opět do země právem nevpustili. V Jugoslávii to souviselo s rozbitím a zničením svazové republiky na nástupnické státečky.

Česká republika od svého vzniku se stala tradičně nejslabším článkem dekretálního a pařížského práva. Proto dodnes nerestituovala válečné reparace, na které má absolutní právní nárok díky Pařížské reparační dohodě. Díky presidentu Havlovi a jeho společníkům.

President Havel "posvětil" útoky na Beneše a dekrety svou bezprecedentní, nepravdivou, falešnou, a z českého národního hlediska antimorální omluvou tzv. sudetským Němcům, ve skutečnosti odsunutým československým Němcům.


Nahrál tím na smeč všem poválečným odpůrcům postupimských odsunů, a to jak zahraničním - dodnes to využívají němečtí předáci, jako madam Merkelová, Steinbachová nebo pan Stoiber, v Rakousku pan Zeihsel a jiní - tak i domácím.

Byli to především Havlovi páni následovníci, kteří neustále šířili pomluvy a hanobitelské pamflety na presidenta Beneše a na dekretální právo III. Benešovy republiky. Tak například to byli v zahraničí paní Sidonie Dědinová a Bernd Posselt, u nás pánové Pithart, Herman, Mandler, Doležal, Kučerové. Z nich pan Pithart proslul výrokem "Beneše není třeba nijak šetřit..." . Korunoval to pan občan kníže Schwarzenberg, vlastním slovem prohlášený "Böhmisch", zlověstným výrokem o postmortálním poslání dr. Beneše do Haagu na válečný soud, při volbě presidenta (čímž neuspěl u většiny národa).

V poslední době se mezi ně zařadil pan Jan Urban statí "President ničitel"...publikovanou na serveru Hlídací pes.org/ 21.června 2021.

Copak to páně Urbanova filipika obsahuje? (Filipiky=útočné řeči antických odpůrců krále Filipa Makedonského...). Nalezl jsem tam zhruba deset tezí, které podle positivistické vědy odporují prokazatelným dějinným reáliím.

První teze hlásá, že Beneš a společníci užívali metod teroru a násilí, jež zakrývali vyhlášením tzv. "domácí revoluce proti německému utlačiteli".

Druhá teze hlásá, že prý londýnská Benešova vláda chystala destrukci poválečného právního řádu republiky.

Třetí teze vykládá, že president Beneš " zakrýval své zločiny tím, že veřejnost přijala, že dokázal ČSR zbavit Němců".

Čtvrtá teze praví, že prý exilová vláda pracovala již od března roku 1943 na programu "řízené (poválečné) revoluce". Udržet pravomoci armády, zavést cenzuru, násilná etnická očista před ustavením orgánů státní moci...

Pátá teze mluví o depeších z domácího odboje, požadujících vyhnání "Němců a Židů" (Svatá prostoto...)

Šestá teze vykládá o provádění "etnické čistky" ve prospěch nastolení stalinských komunistů.

Sedmá teze vyhlíží jako "čtvrtpravda": londýnská vláda ve shodě s velmocemi (?) od roku 1943 měla mít program ,kdy měla prý Němce legálně vyvlastnit vyplacením majetku (!!).

Osmá teze uvádí tzv. "vyčišťovací poradu" s gen. Svobodou, kdy údajně gen. Svoboda měl souhlasit s internací Němců z jazykových ostrovů v "koncentračních (?) táborech", což byl prý s Benešovým souhlasem (?).

Devátá teze říká, že "čs. velení" chtělo vše s odsunem dosáhnout ještě před Postupimí. Za 7 týdnů bylo "vyhnáno" 400 tisíc nevinných Němců a 1 milion byl uzavřen v táborech v "nelidských podmínkách".

Konečně desátá teze mluví o "šokující podpoře české veřejnosti" všech opatření vlády...

Nevíme, z jaké to rodiny pan Urban pochází, a jak byla zasažena okupací. Zato veřejnost moc dobře ví, z jak postižené rodiny je autor této stati - a hlavně kolik obětí zaplatila republika sudetským a říšským vrahům a okupantům, nazývaným dnes lumpácky korektně "německy mluvící občané", a ne němečtí nacisté, okupanti a henleinovci! Tak to panu Urbanovi připomeneme:

Československé oběti okupace:

 • 360 tisíc padlých, zavražděných a umučených Čechoslováků
 • 350 tisíc vyhnaných Čechoslováků z pohraničí a vnitrozemí
 • 700 tisíc otrocky nasazených Čechoslováků na práce v reichu
 • 500 tisíc Čechoslováků nasazených v protektorátu
 • desetitisíce vězňů (nezjištěný počet, odhad) zavražděných v pochodech smrti 1945

A nyní něco o československých Němcích:

 • v letech 1933-34 čs. Němci připravovali státní převrat,
 • pokus vrcholil odhalením organizace Volksport se sklady zbraní na vraždy Čechoslováků
 • v letech 1937-1939 čs. Němci jako Henleinovci, Ordneři, a Freikorpsové sabotovali mobilizace ČSR, vraždili Čechoslováky v pohraničí, loupili majetky, ničili strážnice a celnice, pohraniční přechody, pašovali peníze, zboží a zbraně do vnitrozemí ČSR.

Po okupaci čs. pohraničí a vyhlášení Sudet Hitlerem Hitler vyznamenal jeden milion stošedesát dva tisíce šest set sedmnáct sudetských Němců medailí za zločin uloupení čs. pohraničí. Každý třetí dospělý sudeťák dostal tuto medaili.

Počet ordnerů se odhaduje na jeden milion dvěstě tisíc, počet Freikorpsů na 70 tisíc.

Roku 1941 Henlein v projevu ve Vídni oznámil, že sudetští Němci museli krýt svou protičeskoslovenskou činnost dlouhý čas, ale nakonec splnili povinnost rozbít ČSR. Projev je dokumentem Norimberského soudu.

Toto jsou prostá nefalšovaná fakta, doložená historickými reáliemi, stejně jako obrovské peněžní částky placené III. říší sudetům na rozbití ČSR, což odhalil na Norimberském soudu americký žalobce Alderman.

Tato fakta definují většinovou - nikoli kolektivní - vinu sudetských Němců jako vlastizradu ČSR, jako ztrátu loyality k ČSR, jako vojenskou velezradu v případech ozbrojených složek Ordnerů a Freikorpsů.

Z celkového počtu dvou milionů 800 tisíc čs. Němců alias sudetských a karpatských Němců tudíž zradilo ČSR nejméně jeden milion 800 tisíc Němců, a dalších nejméně půl milionu jich pomáhalo odtrhnout čs. pohraničí. Filmové a fotografické záznamy vítání wehrmachtu při okupaci pohraničí to přesvědčivě dokládají, stejně jako pozorování západních novinářů.

Kdo byl obětí německého agresora, a kdo byl německým kolaborantem okupace pohraničí ČSR roku 1938 a vnitrozemí roku1939 je naprosto jednoznačné. Konstatovali to i západní badatelé. 

Byl to britský novinář Sidney Morell, který byl osobním svědkem sudetské zrady a okupace pohraničí ČSR roku 1938 a napsal o tom knihu "Viděl jsem ukřižování" (české vyd. Jota Military 1995.) .

Dále to byl švédský badatel A. Karlgren, který vydal svou knihu "Henlein-Hitler a československá tragedie" roku 1945 v Praze (Samcovo knihkupectví v Praze). Jejich poznatky přímo odporují tezím pana Urbana. Obě díla vydávají svědectví o zločinech sudetských Němců včetně vražd, o zločinech ordnerů a freikorpsů, o neuvěřitelném nátlaku na československou vládu, a o stále do nemožnosti zvyšovaných požadavcích na autonomii a nakonec na odtržení. Tedy to nepsali žádní "čeští šovinisté", ale západní pozorovatelé.

Přímé hanobení Edvarda Beneše a londýnského vysílání exilové vlády pak zaznělo v pořadu ČT 17. prosince 2007 v pořadu "Osvobození přivítaly též vraždy", kde Beneše vinili politologové páni Kučerové. Dr.. Beneše se zastal v pořadu pouze švýcarský historik Adrian von Aarburg. Konstatoval, že presidenta Beneše na základě historických pramenů a dokumentů nelze spojovat s jakýmikoli excesy proti sudetům. I toto je hanba české historické akademické obce, většinově mlčící k hanobení odkazu presidenta Budovatele.

Toto rozkryl prof. dr. Jaroslav Hroch, CSc. ve studii "Odpor proti nacismu, Česká televize a pokusy o zkreslování dějin" ( Universitas Brno 2008 /01, str.3-6.). Prof. Hroch především upozornil na fakta o londýnském vysílání a od politice dr. Beneše proti lžím o jeho údajném záměru "vylikvidovat Němce". Prof. Hroch jednoznačně prokázal, že právník Beneš pojmem "likvidace" prohlašoval vyřešení otázky německých viníků za řad sudetských Němců ,a nikoli jak tvrdili politologové o záměru kolektivní likvidace německého etnika v ČSR!

Sám jsem toto zopakoval ve stati "Lži o presidentu Benešovi musí přestat" (Nár. Osvobození 2020, č.25-26, str.3.), kde jsem rozdrtil lež redaktorky o tom, že prý "Beneš projevem na brněnské radnici spustil pochod sudetských Němců do Pohořelic, který měl až 30 tisíc mrtvých" (!!). Zde odbočím.

Pravda o tzv. "Totentanzu Pohrlitz" je taková: brněnský badatel prof. Žampach, přímý pamětník pochodu Pohořelice uvádí ve své studii, že na pochodu nepadl jediný výstřel, na místě kříže v Pohořelicích kde měly být masové hroby, nebyl pochován jediný sudet, a úmrtí v táboře v Pohořelicích, založeném wehrmachtem byla způsobena tyfovou epidemií, na kterou zemřelo asi 900 Němců.

Toto potvrdil i archivář dr. Kordiovský. Stejně tak bylo v Rájci nad Svitavou, kde na tyf zemřelo asi 600 Němců a asi 1200 Čechů. Tábory založil wehrmacht pro utečené Němce ze Slezska před frontou!

Z pochodu se do Brna vrátilo na 4 tisíce sudetských Němek, které měly prokázánu loajalitu k ČSR. To pamatuje 90tiletá Eva Langerová, členka ČSOL Brno. Měla mezi nimi známé.

Otec pohořelického mýtu je soc. demokrat, sudetský Němec Wenzel Jaksch, jehož cenu nyní dávají sudeti svým spřežencům. Žvanění o 30ti tisících mrtvých v Pohořelicích je naprostá lež.

Ten po osvobození apeloval na Brity, aby vyšetřovaly tzv. "pochod smrti z Brna" a spustil lživou kampaň ve světovém tisku. Orgány Mezispojenecké kontrolní komise vše prošetřily a neshledaly nic závadného. Zato sudeti dodnes hauzírují s tvrzeními Jaksche. Jako se zjevenou pravdou, a dnes se to tvrdí i v Brně na symbolickém pochodu sudetů z Pohořelic do Brna. Jaká ironie dějin!

Divím se české soc. dem, že obhajuje Jaksche, jenž byl londýnským nekonstruktivním oponentem dr. Beneše a nikdy neuznal hranice ČSR. Ovšem, když má česká soc. dem takové pány Roučky, obhajující sudetismus, pak asi se nelze čemu divit...

Vraťme se k profesoru Hrochovi. Ten ve své studii uvádí, že dr. Beneš při příjezdu do Brna několik dní po Pohořelicích prošetřoval JUDr. Babáka, jenž sám byl vězněm nacismu se stopami biče na zádech, a odpovídal za brněnskou služebnu SNB.

JUDr. Babák vše presidentu vysvětlil, že Zem. nár. výbor a SNB zásadně neplánoval pěší odchod, zajistil vagony a nákladní vozy, ale byly to masové davy brněnských Čechů, požadující pěší pochod. Nebylo dost sil policie, která by to zvládla - policie byla vyvražděna brněnskými a říšskými Němci v Kouničkách a jinde! Otec prof. Hrocha byl osobním svědkem presidentova vyšetřování.

Čeští Brňané byli rozezleni masovými popravami v Kounicových kolejích, kam se chodily dívat Němky s dětmi za 3 marky vstupného! dále masakrem 14ti Čechů sudetskými esesmany v Medlánkách ještě při osvobození Brna! - a sám dodávám - také masakrem 20ti Čechů v Letovicích na koupališti sudetským SS komandem H. Kuky, o němž se dozvěděla brněnská Zbrojovka, a proto zásadně požadovali pěší ochod provinilých Němců a Němek, u nichž se prokázal postoj k Čechům i hromadným řevem "Budeme dláždit ulice českými lebkami!" Takže žvanění landsmanů o pochodu smrti nemá žádné opodstatnění. Na pochodu nepadl výstřel - a pokud někdo z doprovodu Zbrojováků dal někomu facku, je to pochopitelné (dnes ovšem tzv. svědkové ze sudetských řad tvrdí nedoložitelné věci). Takže na tomto pochodu Beneš nenesl ani stopu viny.

Nyní půjdeme dále do historie londýnské vlády a Benešova programu osvobození ČSR.

Nedávno vyšla objemná kniha britského badatele Martina D.Browna "Jak se jedná s demokraty. Britské ministerstvo zahraničí a československá emigrace ve Velké Británii 1939-1945" (Beta Dobrovský a Ševčík, Praha-Plzeň, 2008.).

Badatel naprosto jednoznačně určil Brity autory evropských odsunů. Nikde a nikdy to nebyl dr. Beneš sám, ani exilová vláda ČSR. Ti pouze reagovali na plány britské administrativy a na směrnice premiéra sira Winstona S. Churchilla a ministra Anthony Edena o odsunech.

V současnosti koluje na našem internetu zpráva o tom, že autorem odsunu byl britský ministerský předseda sir Neville Chamberlain. Tato zpráva je pravdivá potud, že Chamberlain skutečně po okupaci ČSR Hitlerem navrhoval poválečný odsun Němců z ČSR. Jeho motivací údajně bylo příšerné zklamání nad jednáním Hitlera, který okupací ČSR roztrhal "záruky" zrádného Mnichovského paktu na kusy.

Ovšem Chamberlain tuto ideu nikdy nerealizoval, zemřel.

Realizace odsunů v evropských zemích zbyla na W. S. Churchilla a A. Edena. Prováděcím orgánem bylo britské ministerstvo zahraničí.

Zatímco administrativy ostatních spojenců - USA a SSSR - zaujaly k těmto plánům vyčkávací postoje. Pro přesné vysvětlení vývoje těchto plánů musím přistoupit k obsáhlým citacím díla M. D. Browna, za což se netrpělivým čtenářům omlouvám. Současně tyto citace plně vysvětlují roli dr.Beneše a londýnské vlády předsedy, lidovce Msgre. Šrámka ve vytváření koncepcí poválečného uspořádání ČSR a vypořádání se s tzv. sudetskými Němci. Pozoruhodné je rovněž líčení vztahu dr. Beneše a činovníka sudetských socialistů Wenzela Jaksche.

Oproti komunistické sudetské skupině (Kirpalová-Lenk) souhlasící s Benešovými koncepty, Jaksch slepě trval na odtrženecké koncepci Mnichovského paktu, což vyústilo v konečnou roztržku s londýnskou vládou ČSR. Jaksch se pak po válce revanšoval Benešově republice vytvořením pohořelického lžimýtu, obstrukcemi, a protičeskoslovenskou tiskovou kampaní.

M. D. Brown tuto éru londýnského vývoje odsunů líčí následovně:

"Studii pod titulem The Transfer of Minorities (Přesun menšin) zpracoval John David Mabbot, vysokoškolský badatel zabývající se politickou filozofií, který už měl jisté zkušenosti s problematikou menšin ve východní Evropě a dokončil ji v květnu 1940. Mabbotovo memorandum nejen konstatovalo, že podle zkušeností z předchozích výměn obyvatelstva a Hitlerových vlastních názorů na danou otázku jsou "přesuny" uskutečnitelné, nýbrž došlo k závěru, že by to bylo pravděpodobně nejlepší řešení problému s československými etnickými menšinami. K diskusi o Mabbotově memorandu byly v Balliol College svolány nejméně dvě porady, a to 20. a 24.května 1940. ( Brown, op.cit. str.176.)

Brown pak uvádí přítomnost dvou badatelů Toynbeeho, a Setona-Watsona, poradců britského ministerstva zahraničí, na poradách.

Existují důkazy, že Seton-Watson, letitý přítel presidenta Beneše, předal Mabbotovo memorandum jemu a londýnské exilové vládě. Teprve poté plány poválečných přesunů a poválečného vývoje ČSR vypracovávat nikoli dr. Beneš sám, ale tým dr. Ladislava Feierabenda, generála Sergeje Ingra, Jaromíra Nečase a Huberta Ripky. Tedy vše bylo iniciováno Brity již roku 1940. Kde je pan Urban se svým rokem 1943?

Z podaného jednoznačně vyplývá, že šlo o britskou původní iniciativu, i když prozatím oficiálně tajenou.

Omyl Jana Urbana lze vysvětlit tím, že v roce 1943 - v roce přelomu války Stalingradem a El Alameinem - byl oficiálně Brity ustaven výbor "Interdepartmental Comittee on the Transfer of German Populations" pod předsednictvím pana Troutbecka, který se měl otázkou oficiálně zabývat. To jest výbor britský, nikoli československý! Pravdou je, že od té doby čs. vláda - nikoli Beneš sám - iniciovala koncepce "přesunů" čs. Němců. Ovšem v zásadní shodě s celou emigrací, tj. i východní, moskevskou, a zejména ve shodě s domácím odbojem, který požadoval ve věci zásadní a radikální řešení. Ovšem nikdy ne tak, jak to oktrojuje pan Urban - s "Němci a Židy". Kde pan Urban sebral židovské spoluobčany do odsunů, ví snad jen Hospodin. Veškeré reálie protektorátu a exilu tom zásadně odporují.

Židovští spoluobčané tvořili významnou složku západní i východní čs. armády. Beneš byl protektorátní a říšskou propagandou líčen jako židoplutokrat, jako nástroj západního i východního židovstva - "židoplutokracie a židobolševismu" zároveň, byl tak karikován v árijském tisku. Stačí projít protektorátní tisk. Je nemyslitelné, že by Beneš a jeho vláda navrhovali sankce proti svým spolubojovníkům, to patří do další Urbanovy lžimytologie.

Než pojďme dále.

Brown posléze líčí další vývoj souhlasu britské vlády a ministerstva zahraničí s "principem přesunů obyvatelstva" zemí Evropy - nejen ČSR - a to již od období ledna až července roku 1942, dále v roce 1943, a nakonec v letech 1944-45, kdy se změnila geopolitická situace na bojištích II.světové války a Britové již nebyli sami jak teoreticky, tak zejména prakticky v řešení otázek těsně poválečného vývoje. Tam nastupují zájmy a zřetele jak U.S.A. tak SSSR. Stojí za to ocitovat postoj ministra Anthony Edena k odsunům již v raném stádiu koncepcí, a to po 9. červnu 1942 - tedy ještě v plném běhu Stalingradu a El Alameinu! K čemu dospěl, cituje M.D.Brown:

"Přesun obyvatelstva takového rozsahu by byl grandiózní podnik. Pravděpodobně nebude možné se nějakým opatřením tohoto druhu v poválečné Evropě vyhnout...nezbývá, než plně počítat s tím, že české a polské obyvatelstvo německé menšiny vyžene (tak jako tak). Je otázka, máme-li se nyní i my přihlásit k takovým principům...( Brown, op.cit. str. 189).

Věc je dokonale jasná. Britský diplomatismus velel opatrný postoj, ale britské zájmy plně souhlasily dokonce s přímým divokým odsunem z iniciativy porobených národů!

A toto prosím vyjádřil vysoký britský činitel, ne dr. Beneš, nebo exilová vláda! 


Kde je pan Urban se svým diktátorem, mstivým autokratem Benešem, krvelačně připravujícím etnickou čistku?

Vyjádření ministra Edena plně konvenuje s vyjádřením premiéra Churchilla k této otázce, kdy Churchill údajně prohlásil, že Němci si sbalí nejnutnější věci a půjdou - Britové nechají Čechy a Poláky několik měsíců řádit, a pak teprve zasáhnou organizací odsunů. Z těchto indicií je patrno, jaký souhlas Britové vyjadřovali jak s "divokým odsunem" ,tak i s jeho organizační datací.

Zkrácenou historii britského přístupu k odsunům německého obyvatelstva z porobených zemí a z Československa lze nalézt též v publikaci J. Němečka a kol., Cesta k dekretům a odsunu Němců. Datová příručka (Littera Bohemica - Baronet, Praha 2002, str. 75-77.).

Nakonec uveďme ještě, že dr. Beneš sám zamýšlel odsunout čs. Němce pouze na základě důkazu jejich viny, tj. vlastizrady a velezrady. Tento právně humanitní princip však odmítli sami Britové! Brown uvádí důkaz - sir Cadogan se vyjádřil k Benešovu návrhu takto:

K principu "vyhánět viníky" se stavím spíše skepticky...protože se obávám, že by to mohlo vést k omezení našeho práva uskutečnit rozsáhlé přesuny obyvatelstva. Budeme možná chtít ( a Američané budou možná navrhovat), aby se tohoto léčebného prostředku použilo v hodně velikém měřítku.."

Tak! Pro Brity byl odsun - transfer - léčebným prostředkem. Pro Němce, Rakušany a československé a polské Němce včera a dnes je to jakési "nelidské vyhnání", "ďábelská pomsta vítězů", "etnická čistka".

Jak si s tímto manifestním názorem Britů poradí pan Urban? Zaútočí na Brity? Ani omylem. 


Tito obhájci landsmanů se velmocí bojí - útočí jen tam, kde vidí slabé články. U našich vlád se jim to daří výborně. Ne tak u sebevědomých Poláků....

Co zavěrem? Jak hodnotit elaborát pana Urbana? Jeví se, že vytvořil antibenešovský mýtus, který překrucováním fakt na jedné straně, a zamlčováním fakt na straně druhé, má vyvolávat dojem katanského tyrana, mstivého a krvelačného hubitele "obyvatel německého jazyka" - což je soudobé ultrakorektní název pro cca 90 procentní většinu vpravdě kutých nacistů, sudetských kolaborantů, ordnerských a freikorpsovských hrdlořezů, o jejichž velezradě státu a válečné vině nelze mít jakékoli pochyby. Má přivodit české sebemrskačtví a ponížený postoj k pravým vinníkům německé okupace. Má přivodit politickou změnu postojů vlády k nárokům sudetů, a k jejich nehorázným požadavků na omluvy, odškodnění a opětně uhnízdění v republice.

Pan Urban vytvořit to, čemu kdysi dr. Plocek v Kulturních novinách dal název "mediální paobraz". Nebo to lze označit též podle termínu samotného herolda praporečníka landsmanů, Bernda Posselta - jako "protiobraz dějin" (Antibild der Geschichte.)

Ovšem většina našeho národa - byť je to většina mlčící, dnes totálně dezorientovaná a zastrašovaná - přece jen cítí neúnosnost prosudetských lžimýtů a za své je nepřijala ani po třicetiletém temnu mediální a politické masáže. K pravdě o dekretech lze nakonec dodat toto.

Dekrety pak nikdy nikde nestanovily kolektivní vinu, nýbrž vytýčily čtyři zásadní podmínky pro setrvání československých Němců uvnitř ČSR:
 • Museli trpět pod nacistickým terorem
 • Museli se činně zúčastnit boje za osvobození ČSR
 • Nesměli být členy žádných složek nacistických či fašistických
 • Nesměli se dobrovolně hlásit k říšskému občanství.
Tyto podmínky splnilo asi celkem 220 tisíc československých Němců, kteří pak mohli zůstat plnoprávnými občany ČSR. Ostatní museli republiku opustit. Ani ničitelé odkazu presidenta Budovatele na tom už nikdy nic nezmění.
48 komentářů :

 1. Necetl jsem ten clanek,....ale protoze jsem v 38 a 39 videl vyhnani Cechu ze Sudet, a potom cely protektorat jsem v Praze zil, a videl jak se Nemci zde chovali, a jak se chovali Prazsti Nemci za revoluce, a co delalo SS v Praze za revoluce.

  Mimo toho jsem videl odsun Sudetaku po valce, kde se taky dely veci, a mimo toho jsem take videl co delali Werwolfove po 45 v pohranici, (zajimave ze se o tom dnes nemluvi) tak si nemyslim, ale vim ze pan Urban je bud blbec, nebo nekdo mu to zaplatil

  OdpovědětVymazat
 2. V roce 1989 se očekával nový rok 1968 ,ale k moci se dostala hnědá demokracie pod vedením Klause,Pitharta apod. Rok 1968 se tak stal pouze pokusem hnědé demokracie.Snad národ prohlédne a nebude rok 68 presentovat jako socialismus s lidskou tváří.

  OdpovědětVymazat
 3. Zvolenim Beneše bylo Ceskoslovensko obetovano okolnim polofasistickym statum. Nacismus v Nemecku byl podporovany Anglii a Usa. Francie se nechtela vubec angazovat proti Hitlerovi. Benes byl mstivy zavistivec. Vznik protiustavni vlady v Anglii jen posunul Benese blize k Sov. svazu. Pozadal Gotwalda k proprave zestatnovacich zakonu v roce 1943. Zrcite se nezaslouzil o stat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. repro

   a to mas ze svy hlavy, nebo ti to nekdo poradil?

   Vymazat
  2. Mam to z knih, ktere maji velice objektivni historicky zaklad.

   Vymazat
  3. Benešovi a jeho mravenčí politické práci vděčíme za to, že jsme stále v historických hranicích a ohrožuje nás jen vlastní 5.kolona a ne např. sudetští Němci. Knihy, které čtete, jsou zjevně protinárodní, pomlouvačné, něco na způsob vypelichaného krasavce Urbana.

   Vymazat
  4. Vite, muj otec byl soudcem a dobe protektoratu skoncil v Buchenwaldu, kde jeho a dalsi vezne osvobodila armads Usa. Komousi nam sebrali co mohli a dodnes stale mi dluzi po otci vilku. Tu bohuzel jiz neziskam diky matricnim machynacim stejne jako dalsi predmety. Pokud mam jiny nazor na Edu a ten opravdu mam, neznamena to, ze podporuji lidi typu Hermann a Urban. Pro jsou to kolaboranti stejne jako Havlovi.

   Vymazat
 4. Eduard Brnes byl ministrem zahranici 17 let! Co za ten cas dokazal? Jen se vice primknout k Francii a po jejich vzoru se budoval stat. Benes zamlcel skutecny pocet nemeckych obcanu zijici v nove vznikajici republice. Vsak ani nebyl pri jednanich Versailske smlouvy. Stal za dvermi jako skolak. A tenhle zavistivec a mstivy politik pak utekl pred zodpovednoszi do Usa. Kdxz se ptali J. Masaryka jak by se zachoval jeho otec pro vydirani Francie, aby prijalprezident Mnivhovdky hnuj, tak by jeho otec prohlasil: Tak osedlejme a bojujme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako provokace slabé, znalosti mizivé až žádné. Všechno otočit naruby a ještě k tomu neumět česky, to na naše čtenáře působit nemůže. Nemohou za vás najmout někoho inteligentnějšího, který umí líp lhát i líp česky?

   Vymazat
  2. Vystacim si sam, ale pisu z telefonu a bohuzel to po sobe nectu. Mozna proto vypadam jako nezasveceny. Nemam potrebu provokovat Fakta jsou fakta. Jiz jednou jsem vas pane Dvoraku presvedcil, ze Babis je agentem Stb a vy jste me nepravem osockval ze lzi a za nejaky cas pravdu vyplavala jako lahev z more.

   Vymazat
  3. 18:12

   Sice s vámi, co se týka názoru na Beneše souhlasím, ale protože jsem zde na téma tohoto vlastizrádce svedl za poslední rok mnoho půtek, více to rozvíjet nebudu a do diskuze nepolezu.
   Jen jsem chtěl, byste věděl, že se svým názorem nejste sám.

   P.S.
   Klíďo píďo se do mě pusťte JiHu a spol., ale máte to marné, reagovat nebudu. A proč taky...
   Už jsme tu, za poslední rok, na téma zbabělého vlastizrádce Ben Ešedy, spolu namlátili dost slámy, ne?

   Vymazat
  4. Milane
   Diky, rovnez jiz nebude reagovat na prostoduche nazory

   Vymazat
  5. 20:00 - Nemáte pravdu, a to opakovaně. Jak s Babišem, tak s Benešem. Beneš za války byl v Londýně a ne v USA. Opakujete nadávky, kterými zasypává E. Beneše sudetoněmecký landsmaschaft a jeho satelité.

   Vymazat

  6. repraku,

   kolik ti je let,

   podle toho co tu meles, je ti tak akorat na Minarovy pruvody, kde pitomci tedy mladi pitomci poslouchali muziku, sem tam si "zobli" pernik, a ti bohatsi koks a vy mlada pakaz jste hulili travu.

   Ale podivej se chlapce, neni pro tebe jeste pozde, ve vseobecny si nech udelat lobotomii, (at ti ty sracky co ti humanouniversity nasraly do hlavy) vyberou, a pak si pujc knihy o prvni repbulice ale musi byt vydane do roku 1949, pak uz je to v hajzlicku, ackoliv za Komousu se na Benese nedivali tak docela spatne, a celkem o nem (mimo tvrzeni ze byl Burzuj) spatne nemluvili. Mimo toho moc nemuseli nasi Emigrantskou vladu v Londyne, (no byla fakt k hovnu)

   takze hochu, loucim se s tebou slovy "uc se moudrym byti"

   Vymazat
  7. Nejdriv pro pana Dvoraka
   Na svoji obranu jsem pouzil slovo hlupak a byl jsem smazan. On me nazval pitomcem a nic....
   E. Benes odplul lodi do Usa a pak teprve po case sebral odvahu a z Usa odcestoval do Anglie, kde si zaridil svuj pasalik.
   Knihy a informace jsou bezne v prodeji a urcite nejsou smyslene. Jen takova perlicka na zaver: Pri emotivnich jednasnich generalu s Benesem bylo generalum sdeleno, ze se prezident podvolii Mnichovskemu svinstku. Lev Prchala vytahl z pouzdra pistoli a chtel Edu zastrelit. V Praze se seslo kolem 200 tisic obcanu a podporovali obranu statu. To je vse a kdo hleda, ten najde.

   Vymazat
  8. Co najde ?
   Polakum se to bojovalo, bylo jich hodne a jeste bezeli s wermachtem do Ruska.
   MY v zadech kudlu od fanatiku Slovenskeho Statu, zhora polaci,zdola madari, risske Rakousko, ze zapadu nacisti..Bez hranicnich pevnosti.
   Pocitam ze by nas uslapali..Aby se mohli delit.
   V kazdym narode se najdou zradci. A tak aspon dobre vime co to je..
   A pomuzou nam se sjednotit..
   Kdyz Benes vyhlasil kvetnovou jenom castecnou mobilizaci/meli jsme wermacht na hranicich,agenty sabotery uvnitr/, cela Evropa zacala na Benese hystericky besnit jak ublizuje a urazil Herr Hitlera../s nim cely nemecky narod/..
   Lord Runciman to prijel vyresit tim, ze se stykal pouze Frankem, Henlainem a dalsimi nacisty..
   Neni mozne vytrhavat jen nektera fakta z kontextu mnoha udalosti a situaci..
   Cist se musi a neverit nicemu. Skoro kazdej autor ma nejake zamery /aby se treba zalibil vrchnosti/,ktera doda neco zoldu. Myslet predevsim, porovnavat,zjistovat co neuvedl a proc atd..

   Vymazat
  9. Jako president, mel Benes jen prevazne cestnou funkci,to se prihodilo ,kdyz v 1918 ,nez se stacil Masaryk vratit z Usa, kolegove "odstranili" Masaryka utvorenim prave kresla presidenta..
   Aby se jim neplet ani nemohl, do vladnuti.
   Mohl pusobit svym chovanim, recma a poucovanim ,vystupovanim , vzdelanim, si dobyt respekt..
   Benes bojoval jako lev, asi nemel stesti navic a byl od 36, pouze velitel armady.
   Coz znamena ,ze jako civil, musel se spolehat se vsim na vedeni Cs. armady..Na prave na jejich doporuceni rozhodoval. Vedeni bylo plne vynikajicich generalu a vlastencu...
   Domnivam se ,ze zmnozene kriceni na Benese je dodnes odvozene z dusledku nekonecneho besneni nenavisti Hitera na Benese. Hitler byl Benesem posedlej k silenstvi..Ktery ,Benes jak vidime sem tam asi dosadil ministra..A jeste kolik asi mnohych sudetsko germanskych ministru dodal do nasi vlady..
   Coz myslim ustava porizuje..
   Tedy president u nas si svymi ciny musi zajistit duveru a respekt vetsiny naroda,nejdrive /kdy Benes skutecne s neskutecnou energii bojoval/ ziskal si narod na svoji stranu a narod respektoval a souhlasil s jeho aktivitami a duveroval jeho praci pro narod..
   V Londyne samozrejme jeho pozice byla vice nez slozita,nejasna a tez velmi slozita situace Jana Masaryka a jeho cinnost neni stale objasnena..
   Dalsi podla zrada germanska byl posvatny slib,ze Sudety jsou uplne posledni pozadavek Hitlera na CSR..
   Vsichni mimo nas predstirali velkou duveru uz tenkrat masoveho vraha ..Ale nase zastupce na zadne jednani o nas a nasem osudu radeji nepustili..
   Podobne postupuje Eu zase dnes..

   Vymazat
  10. Vedelo se a Hitler se s nicim netajil a tak na nalehave doporuceni Taticka /co asi bylo zatim doporucenim?kdo vi?/ ,aby se Benes stal prezidentem ,asi byla chyba a jeden z nasich vynikajicich generalu spolu s ostatnimi kolegy by jako president a vrchni velitel a skutecny vudce armady a naroda,veci resil jinak..!!??
   Mozna,neni vylouceny by jim ten Mnichov vomlatil vo hlavy a vsem..Jiste by se o neco takoveho pokusil.
   Kazdopadne by dostaval daleko vetsi a zdravejsi respekt s velmi kvalitni armadou i opatrnost od zahranici..
   Urcite by nebyl zatizen stylem s presprilisnym durazem na politicko-diplomaticka nekonecna vyjednavani,bez taktickych, kancelarskych a kuloarnich zakulisnich manevru ,pasti a uskoku s durazem na dobre zname a politicke spojence, pratele ,kteri velmi rychle a nejednou lhali a prevlikali kabaty..
   Prave v tom v cem politici vynikaji..
   Jeden priklad. Zduraznovani zelezne vule Dolfa,bylo za ucelem zatajit,ze se Dolf klepal a hroutil, kdyz se nekde jeho divize ve "valce" s Francii zastavily a zacal vyvadet s hysterickymi zachvaty..
   Coz se opakovalo a dalsi "mnichovisti" nebyli o nic lepsi v soutezi o maximalni zbabelost a s zonglovanim se zodpovednostmi a hazenim jich na ostatni atd..
   A te nekonecne hysterie a obvinovani svetovych medii,politiku a expertu ,kteri nam urcili, pouze nam, zodpovednost za svetovy mir.
   Taticek se dozvedel vcas,co vsechno natropil jeho demokratickym "osvobozenim"..Sudetskych privilegovanych a chranenych u nas ,germanu..
   Opakuji nikde se nemeli nikdy lepsi nez u nas..
   Ale jako fanatici nemuzou prestat ve sebevrazednem zniceni vsech vyhod a materialnich dostatku,ktere jim poskytuji jini poctivou praci a drzi je do posledni chvile nad vodou,nez je fanatici zase zahubi..

   Vymazat
 5. Chudáček "repro" a hlupáci s ním komunikují. Každé diskuzi má jiný Nick

  OdpovědětVymazat
 6. Proze ma opravnena reakce na lež, kterou o me napsal clovek jmenem Pan byla smazana. Opakuji, ze co jsem napsal 18:12 je bohuzel pravda.

  OdpovědětVymazat
 7. reproduktore 20. července 2021 18:12, sděluji vám jako pamětník, uprchlík ze "Sudet" roku 1938, navrátilec 18. května 1945, dodnes bydlící v rodném domě, který nikdy nebyl německým majetkem, s mnoha německými přáteli včetně odsunutých, že jste pitomec, který nic neví, odvolává se na jakousi literaturu a nezaznamenal ani to, že křestní jméno prezidenta dr. Beneše je Edvard, nikoli Eduard (i když tak byl „úředně“ křtěn. Ale to byste musel vědět, jak byly tehdy vedeny matriky). Jste tajtrlík, který hopsá vstříc tušenému panstvu. Styďte se. JiH
  PS nick máte případný. Není pochyb, na který koncový stupeň jste připojen.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdo neni dokonalý. Eduard Benes si nechal zmenit křestní jmeno na Edvard. Pro me je stálée tim Edou. Pane, sice vas neznam, ale staci mi co jste napsal. Nehodlam nikoho presvedcovat. Neni to v mem zajmu. Casu nemam tolik, ale vse lze dohledat pokud clovek ma zajem. Ja zajem mel i stale mam. Nedelam predcasne zavery a prostuduji celkem obsahlou literaturu nez si udelam usudek. Je nejvyšší cas hledat, protoze mnoho informaci na netu mizne velice rychle. Nevim co je to tajtrlik, 🎃

   Vymazat
  2. 20:50
   Nevíte co je to tajtrlík? No přece ten, kdo namísto faktů upřednostňuje fanatickou víru, jako třeba pan JiH.

   Vymazat
  3. OK: Je nejvyšší cas hledat, protoze mnoho informaci na netu mizne velice rychle.
   Pokud se týče údajů v knihách, je nutno znát pisatele a dobu v které psal. Mnohdy se jedná o historii či příběh na "zakázku"

   Vymazat
  4. Unku,
   ted si mne ale fakt nasral,

   a to tim ze jsi "pametnik vysidleni Cechu ze Sudet" to by si musel bejt ty starej vole zenatej kolem 64 let jako ja, a narozenej za prvni republiky

   hele ty pablbe ukecanej, ja te mam fakt rad, no mozna snasim te, ale fakt uz moc kecas. A kdyz kecas pitomosti tak se ve svych lzich aspon trosku kontroluj, takle te lidi kterym to zde tak trosku mysli, budou povazovat za pitomce

   Vymazat
  5. Basosi 20. července 2021 22:55, formulujte prosím přesně, napsal jsem, že jsem uprchlíkem ze "Sudet" v roce 1938 (předvečer záboru daného místa tj. 30.09.1938) a navrátilcem 18. května 1945 do rodného domu, který nikdy předtím nebyl německým majetkem. O nějakém vysídlení Čechů ze Sudet ani slovo. Co prosím vylučuje tato moje tvrzení? Navrhněte sázku o libovolnou částku. Rád se zahojím. Existuje dobrá možnost, jak vzájemný kontakt diskrétně zajistit a skutečnosti ověřit. JiH

   Vymazat
  6. Milane, tentokrát ze Zahrady Čech 20. července 2021 21:08, mezi fanatickou vírou a pevným přesvědčením je významný rozdíl. Nejsem si jist, vzato podle pramenů, na které se odvoláváte i bajek, které vyprávíte, jestli to chápete. Můj postoj k otázkám Srbska je výsledkem pevného přesvědčení, žádné víry. Natož fanatické. Važte slova. Nejinak je to s Covid 19. Protože i dr. Soně Pekové je zapotřebí naslouchat pozorně, s jistým povědomím o čem je vlastně řeč. JiH

   Vymazat

  7. JiHu
   vy už jinej nebudete, že? Inu, nikdo nemůže překročit svůj stín.

   Tak např. "...tentokrát ze Zahrady Čech"", ač dóóóbře víte, jak to je, neb jsem to právě vám, s ohledem na vaši sníženou chápavost v tomto směru, vyčerpávajícím způsobem vysvětlil. (Ale že jsme namlátili prázdnej slámy! Joj!)
   Co vím, rafli jsme se - myslím tím hodně rafli, že až chlupy lítaly a naše ega tu mocně duřela, tu krvácela - celkem třikrát (drobné šťouchance kvůlivá vaší nepotlačitelné namachrovanosti nepočítám).
   Poprvé kvůli Ben Ešedovi, podruhé kvůli vašemu namachrovanému egu, kdy jste považoval za nutné nehorázně se vyšklebovat a snižovat intelekt... tuším že Václavovi, pro užití slova "umřelé" (pokud se nemýlím, což nevylučuji, on už to bude hádám rok a má sedmdesátiletá leb už nemusí být co bývala, ale byl to sichr nějaký takový patvar) a pak kvůlivá covidvakcinaci a zarachům.
   Ta slepá víra v mé poznámce se týkala právě našeho dávného sporu o Ben Ešedu. (Navrhuji to nerozpatlávat - co bylo třeba jsme si už v tomto směru řekli, co bylo netřeba taktéž, tak bude rozumné zůstat na pozicích já pán - ty pán.) Ale popravdě to je zástupné vysvětlení, proč ta má glosa otírající o Vaše Vysokoblahorodí, jestli chápete.
   Ve skutečnosti mě k ní vybudila opět vaše neskutečná namachrovanost, viz:
   "Jste tajtrlík, který hopsá vstříc tušenému panstvu. Styďte se. JiH
   PS nick máte případný. Není pochyb, na který koncový stupeň jste připojen. "
   Jen takový dotaz - co má co společného váš postoj k Srbsku s vaší reakcí na 18:12? Tam přece není o Srbsku ani zmínka! Takže váš oblíbený úkrok stranou (v tomto směru jste takřka identický s JáJou) k Srbsku ve 2/30 neberu. Ale k čemu ty kecy v kleci. Prostě jsem si do vás zaryl kvůli tomu machrování - taková je smutná pravda. Tak mi to vraťte, no.
   Jo, k doktorce Pekové. Souhlas - je třeba naslouchat pozorně - ale všem, nejen doktorce Pekové. A každý kámen naněkolikrát obrátit a prozkoumat ho ze všech směrů.
   A tím končím, neb jdu k zubaři - vyškubne mi poslední tři kly, bych se mohl opět zubit, i když, pravda, protézicky, ale nechci vypadat jako zmáčklej tenisák, neb jsem marnivý i ve svém předkremačním věku, jak jsem zjistil.

   Vymazat
  8. milane 22. července 2021 12:32, máte pravdu, jiný nebudu, využívám takové to právo. Konstatuji, že používáte dva nicky a je mi jedno, jak jste k nim přišel. Uvítal bych, pokud byste se zabýval argumenty namísto domnělých osobních vlastností oponenta. Co to je „namachrovanost“?
   To, jak mistrujete předválečnou a válečnou politiku vedenou prezidentem dr. Edvardem Benešem je ukázkou neznalosti historických okolností a neschopnosti chápat fakta té doby. Nakonec to vyvolává dojem, že naskakujete na současnou kolaborantskou propagandu. Kde berete tu hloupě dětinskou drzost používat ono „Ben Ešeda“?
   A nakonec, jestli souzníte s neznalým hnidopišstvím (Eduard, Edvard atd.) „Reproduktora“, způsob Vašeho myšlení to charakterizuje. Dovolím si být přesvědčen. JiH

   Vymazat

  9. JiHu, vy šibale, tak po cca desátý a pomalu, když máte ten problém s chápavostí. Třeba konečně pochopíte, jak to je.
   Jeden - laptop - v - práci - - ze - Zahrady - Čech - - druhý - doma -- jen - Milan.

   No, když už máte to pnutí mentorovat a poučovat mě o historii, kterou máte tak našprtěnou, pak byste měl vědět, kde jsem vzal Ben Ešedu a kdo mu tak říkal, ne? Ze sebe to nemám, jen jsem se toho chytil.Nevíte? Tak pátrejte...

   Hele, ale s tím patentem na chápaní faktů té doby mi fakt imponujete!
   Inu, ale třeba máte pravdu, třeba fakt nechápu. Tak holt musíme vyrazit za někým, kdo tu dobu chápal, alébž v ní žil a prožil ji na vlastní kůži, co říkáte?

   Co třeba takový prof. PhDr. Václav Černý (1905 - 1987), vězněn Gestapem i komáry, jak ten ho vidí ve svých pamětech? Tak jo, dejme mu slovo:
   "Žádná omluva z něho nesejme znamení počtáře, jenž se přepočítal...  Dvakrát v průběhu deseti let v nás utratil ideu Masarykovu, zabydlil nás v návyku aktivní neúčasti na vlastním osudu, zakotvil v tradici pasivity a lidské malosti a vyčkávání na štěstí spadlé nám odjinud do klína. Bez morálního a filozofického základu se tak Beneš stal pouze taktikem a zručným praktickým politikem. "
   Odporná ukázka neznalosti, že?

   Nebo to, jak naskakuju na kolaborantskou propagandu, to je taky úžasné!(Hergot, chlape, tolikrát jsme se tu posekali, a to vám není trapné něco takového vypotit? Přece dobře víte, že nikdy nenaskakuji! Ne proto že to tvrdím, ale protože za těch asi šest let, co vás tu nasírám, jste už musel zaznamenat, že když mám názor, tak si za ním stojím třeba sám proti všem! ať už zrovna frčí to či ono. No, ale zřejmě tu zmínku považujete za argument, vy přece argumentujete pouze fakty - a to je fakt, jako by ho sám velký Blátošlap vymaloval.)

   Jo a ta kolaborantská propaganda, když už je tu o ní řeč - tak tu jsem předběhl, milej JiHU, o dobrých šedesát let.
   Asi tak v deseti mi totiž můj sprostej strejda Pepa začal vyprávět (anžto viděl že mě to zajímá, neb jsečm ho otravoval), co bylo a jak bylo a tak - prostě historii. A budete se divit, probírali jsme historii v podstatě cca patnáct let, až do jeho smrti. Tedy ne furt, prostě jak tak řeč šla. (Shodou okolností zrovna dnes jsem mu dal na hrob větvičku smrku, aby věděl, že jsem se za ním stavěl na pokec.
   Zrovna tak jsem probíral historii se svou matkou (zemřela 2016) a babičkou (zemřela 1998) až do jejich smrti, ale v podstatě s celou širší rodinou. Historie mě holt zajímala od mala a tak jsem zuzal rozumy z koho se dalo - např. v pohostu jsem často sedával u dědkovského stolu a tahal rozumy z dědků. Třeba takovej pan Brabenec, voják co prošel se Svobodovou armádou celou tu anabázi. Tím pádem i o Dukle dost vím - a co mi neřekl, to jsem si dohledal. Taky starej Pařízek tam sedával - to byl zase o generaci starší veterán, co bojoval u Pijavy.
   Ergo o znalosti či neznalosti bychom tu mohli namlátit mnóóóho slámy, leč k čemu to? Jen bychom mlátili a mlátili a hovno z toho, neb já jsem zakopaný na svých pozicích a vy zase na svých.
   Závěrem JiHu, móóóc jste mě potěšil tou poznámkou, co charakterizuje můj způsob myšlení, obzvláště ve vztahu k, cituji: "Uvítal bych, pokud byste se zabýval argumenty namísto domnělých osobních vlastností oponenta. " Tak to jsem moc rád, že v té argumentaci máte jasno.
   Tak zas někdy, až bude volnej mlat.

   Vymazat
  10. milane 22. července 2021 23:24, vím, že používáte dva nicky. Kdo to neví, může být zmaten. Nemám za podstatné, jak jste ke druhému nicku přišel. Toť vše.
   Kdo je autorem hanlivého „Ben Ešeda“ nevím, hádal bych na období Protektorátu a tam na naši vždy čilou „uměleckou“ frontu. Nemám to za zajímavé krom toho, že dnes se najdou tací, kteří toto hanlivé přízvisko, současně s odsudky prezidenta dr. Edvarda Beneše (který se dle aktuálního zákona „zasloužil o stát“) použijí.
   Svůj názor na prof. PhDr. Edvarda Beneše, dr. h. c. mult. neopíráte o fakta, ale o názor prof. PhDr. Václava Černého, se kterým se, spolu s mnoha jinými, s ohledem na těžko vyvratitelná fakta i logiku událostí neztotožňuji. Vždyť celá jím nesená kritika je obcnou moralitkou s dovětkem, že dotčený se „stal pouze taktikem a zručným praktickým politikem". Otázku jak tedy jinak mohla a měla být úspěšně řešena obnova mocensky rozbitém ČSR, prof. Černý rozumně nezodpovídá.
   Dovolím si vyslovit názor, že tažení proti Edvardu Benešovi je pouhým pokračováním útoku na československou a českou státnost, útoku, který je reminscencí německého původu a má patrný politický cíl.
   V postoji k diskuzi, jak to vypadá, se rozcházíme. Svůj názor obhajuji pouze do chvíle, kdy se mi dostane lepších argumentů atd. k věci. Názor změním potěšen, že vím, třeba jen o málo, ale přecejen víc. Beru za lepší být posledním mezi „znalými“, než prvním mezi Blbci.
   Ze svého životopisu jsem toho už tady pověděl až zbytečně moc, takž připomenu jen to, že můj je téměř jistě o něco delší, značně pestřejší a dramatičtější, než ten Váš. Pokud jsem ho prožil bez katastofické nehody tak díky tomu, že jsem neměl „smůlu“, díky rodičům, některým učitelům a spolupracovníkům, pak i skvělým lidem, se kterými mi bylo se setkat. JiH

   Vymazat
 8. Nejen mezi občany ČR,ale i jiných států se vždy najdou vlastizrádné individua-lepší by bylo napsat vlastizrádní hajzlové-schopni za mrský peníz překrucovat historii a lhát.

  OdpovědětVymazat
 9. Tak to chápu tak, že se máme už navěky s Němci hádat o to, kdo zabil víc lidí, zničit vlastní historii a poplivat všechny naše politiky, kteří tehdy žili.
  Dosud jsem ale nikde neslyšel, jak si vlastně Němci usmíření představují. Všichni nakonec budou pro, a při tom nebudou vědět o co jde. To přece není pouhé podání ruky. Nebo snad máme pozvat dva a půl miliónů potomků a dát jim domy?
  Mám takový pocit, že šlo o plán, který měl prosadit Švarcenberk, ale neprosadil ho, protože se nestal prezidentem. Jde v první fázi především o to, vrátit všechny majetky německé vysídlené šlechtě, protože pouze ty jsou definovatelné a zapsané do knih.

  A chudý lid nedostane stejně nic. Ale vrácení majetků šlechtě považuji za velmi nebezpečné.

  OdpovědětVymazat
 10. Každý kdo cokoliv řekne nebo vykoná v prospěch sudeťáků, jako celku je vlasti zrádce a měl by být za to odsouzen. Beneš nemohl sám nic zásadního rozhodnout a tak se jen snažil o co nejlepší východisko ze situace. Co by jste asi dokázaly vy je zřejmé z toho co tady v současnosti je.

  OdpovědětVymazat
 11. Obvinění prezidenta E.Beneše jsou zbytečně odsuzujíci a vyplývají z neznalosti faktů politiky "českých politických stran" první republiky těsně před Mnichovem, E.Beneš nedokázal jít proti všobecné zblblosti politiky fašismem..

  Knihy, na které se někdo odkazuje, o tom jsou už dávno z knihoven zlikvidovány, pouze případ Peroutka je tochu znám díky M.Zemanovi ..
  Agrárníci a další "demokratické strany" vytvořily stranu Národního souručenství a další spolky, které v pohodě kolaboračně fungovaly v protektorátu, pouze Komunistická strana si zachovala čest ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Maxime,
   měl jsem štěstí, že mi dědeček hodně vyprávěl o životě za 1.republiky za Protektorátu i o poválečnem převratu. Byl to svět viděný jeho očima. Moc to nepřikrášloval ani nehanobil. Prožil přípravu na válku,jako štábní kapitán, podílel se na stavbě hraničního oprevnění, byl nadšen ze spontální mobilizace, kterou naší kluci brali osobně, ne jako povinnost. O to zoufalejší byl ze zrady v Mnichově. Tu noc zlomil svou důstojnickou šavlí. Nejvíc ho mrzela zrada Francie, protože naše obrana byla budována na smlouvě o pomoci a naše armáda mohla vydržet, jen dočasně do připojení Francie a to ještě při dokončeném opevnění. Tak, že už po Mnichovu bylo v armádě jasné, že buď padneme, nebo se vzdáme. Že jsme díky zradě neměli na výběr, dokázalo brzy Polsko i s platnou dohodou. Proto se konaly přípravy na emigraci, pálení a likvidace archivů a příprava ilegality (vznikla Obrana národa). Pamatuji si, jak dědeček doslova řekl, Benešovi jsem nezáviděl. K vaší poznámce,že jen KSČ si zachovala čest, bych jen uvedl že Obrana národa fungovala po celou dobu Protektorátu i když to stálo životy, na druhé straně o odboj KSČ dědeček v ilegalitě nenarazil, jediné co fungovalo a chválil byli Sokolí. Jen, jak říkal, u nich přišlo o život moc civilistů, neznali zásady konspirace, ale bylo na ně spolehnutí, stejně jako na párty železničářů a řadu obyčejných občanů. Takže pane Maxime, nesuďte tak přísně ty generace před námi. Já naopak si jich vážím i s prezidentem Benešem. Náš národ se nemusí stydět.

   Vymazat
  2. adonisi 23. července 2021 16:50, Maxim píše, že čest si zachovala pouze komunistická strana. Dost přesný není. Z okruhu, který mi je z období Druhé světové znám, padlo do rukou gestapa nejvíc komunistů. Byli z nejradikálnějších. JiH

   Vymazat
 12. Jeden fakt. Benes byl opravdovy cesky vlastenec.
  Ze se dopustil chyb,ze asi podlehl tlakum zvenci je temer jiste. Znal jsem mnoho opravdovych sudetskych Cechu v CSSR.
  Neprovinili se..Posselt v Sudetech nikdy nebyl ani nemohl..
  My na druhe strane muzeme pozadovat daleko vice od germanu jako ted polaci..
  Nebyl to Benes. Vudce nejvetsi zeme vladnouci sestine sveta pobihal za Hitlerem jako pejsek a podlezal vice Hitlerovi ,nez vsichni ministri a urednici vlady Rise dohromady. Tragikomedie..Chamberlain byl tercem posmechu pro svoji ponizenost prvni,opakuji prvni obrovske velmoci sveta.
  Srovnej s moci tehdejsi CSR..Ukazalo se ze zdegenerovana velmoc nema ani na vyzbroj, podobnou jako v ceske armade..
  Jasal a maval s papirem,aby ukazal jak poslusne vykonava rozkazy a jake ma vysledky..Tohle a.
  Mnichov a horliva ucast "pejska",/nase neucast/,znamenal take realizaci dalsiho zameru,zanik velmoci.
  A jak hlasite ponizovany kasparek povykoval na vsechny strany o vzdalene, nezname zemi o ktere nic nikdo nevi a hned vedle Nemecka. Nekolik km od Mnichova.
  Nasledovalo zebrani v Usa..Poslusne predani moci nad svetem do Usa..Churchill jen pokracoval v danem kursu..
  Co ma osvobozovaci jasot na Taticka zakryt.
  Nez se vratil zpet do Cech z USA /taji se co tam s elitou a Wilsonem vyjednaval/,zaskocen byl revoluci u nas,/,kdy se lide osvobodili od Rakouska a osvobodili zaroven sebe same a to se muselo jim ukrast a zotrocit je zpet/..
  Od sameho zacatku, vnucena nam demokracie platila na vsecky strany do Rakouska a jinam,predevsim u nas ubytovanym versajlem, germanum. Ti se mnozili a rostli s tucnymi demokratickymi odmenami,odmenami z Rise, miliony pro ne ze vsech stran..
  Tak jsme byli "osvobozeni". Do posluhovani..
  Pripravy pak ukazali na zamery..Rozvrat statu pomoci prav asi deseti zubozenych narodnosti se povedl..Dostavaly stedre/aby nekricely o utlaku ceskych demokratickych vlad/, take z pilne a hodnoty tvorici ceske delnicke tridy a vsech velmi schopnych..Prvni zniceni a dalsi sebevrazda Evropy byla obrovska umela krize z Usa. Zaroven revoluce..
  Vse bylo jinak od te chvile a rychle jinak..Cela Evropa rychle a nedockave ustupovala az do sve okupace..
  S velkou pomoci kampani medialni nenavisti a soudu na CSR,se stehovala kam bylo potreba na Polsko atd.
  Z Usa /pohadkove zbohatle na prvni valce/,a odjinud potrebny kapital,industrialni podpora ,reky penez, spolu s vytvorenou inflaci jako duvodem,na prestedrou pomoc Nemecku..Liga narodu vyla jak bylo treba.
  Dodnes mnozi krici,ze jsme meli jednat jako vetsi velmoc nez ta britska..Se spoutanyma rukama a s kudlami,za zady..
  Velmi podivne jsou akce vysilani parasutistu k nam. Vypadaji spise jako provokace,aby zapricinily reakce bestialnich nacistu..Co ale meli vysilat zpet? Informace o Silenych masakrech a vrazdeni,nasich vlastencu,nevinnych ?? To se vedelo a jak..
  Ze by pronikli po seskoku ke zdrojum nejakych tajemstvi Rise neni pravdepodobne..
  Britove dostavali presne a podrobne a vynikajici informace od expertu a spolehlivych pramenu naseho velmi dobre organizovaneho a na okupaci pripraveneho domaciho odboje..
  Nas odboj a jine podrazili britove Best a Stevens..
  Nedava to jinak smysl. Umisteni a vcasne /velmi schopneho/,Heydricha na podradnou funkci,/na vedlejsi kolej/, kde se nemohl zucastnit dle sve dulezitosti na rizeni Rise primo v Berline,je zase vice nez podivne..
  Nevyuziti jeho bestialnich schopnosti pro Risi,nedava smysl.
  V Nemecku nevladl vsude a vsemu Hitler, a byly tam pod povrchem jine a velmi vlivne skupiny s jinymi zajmy a s kontakty s celym svetem..A.
  Hitler byl zaneprazdnen detailnim vedenim neustalych valek.
  Tedy spinava tma vsude kolem a spinava mlha,za ucelem utajeni pravych cinnosti a jejich akteru ,ktere cekaji na spravne vysvetleni ,nejen nasich osudu od 1914..

  OdpovědětVymazat
 13. Paw
  Pekne a zamysleni. Paraakce na nasem uzemi udajne melo dulezity podtext. Pokud by emigrantska vlada v Anglii nic nedelala stejne jako domaci oboj, Anglie by neanulovala Mnichovsky hnuj, ktery sama podepsala. Smutny je fakt, ze domaci odboj v podstate provadeli komunisti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. rwpraku,,

   nerad to delam, ale ten "dulezity podtext" je naprosta kravina kterou si zde nejakej lepsoblbec vymyslel. Jestli by Anglie anulovala ci neanulovala Mnichov, na tom zalezelo jak na lonskem sneho, ve valce a o jejim vysledku rozhodovaly dva staty ktere uspesne valcily a porazily Nemce a Japonce, SSSR a USA. to co chtela ci mohla anglie delat ci rozhodovat bylo jen pocasi.

   kdysi davno, kdyz se jeste nelhalo (kolem 72 roku jsem za morem cetl nekolik knizek o vysledcich a nasledcich WW2, a byl v tom odsun Nemcu a Anglie v tom nemela rozhodne slovo, A abych to zkratil, mohl bys povazovat odsun Nemcu jako automaticky, nebo ulitbu Stalinovi, za to ze v dobe vylodeni v Normandii, udela na vychodni fronte invazi, a tim odvede par nemeckych divizi z Normadie

   Podivej tu svinarnu s Heydrichem kterou vynutili na Benesovi Anglicane, aby jako dokazal solidaritu se "spojenci" tedy Anglicany, Amici se o to vubec nezajimali, si vynutil Churchill a spol.

   Proto te prosim, uz tohle nikdy nerikej, je to pitomost

   Vymazat
  2. Jak myslis, fakta jsou fakta stejne jako cast Mnichovskeho hnoje, kterou Anglie neanulovala. Coz je velky paradox na kterem se muze Nemecko otacet, ale co ty vis.....

   Vymazat
  3. Basosi 21. července 2021 15:07, vyzval jsem Vás 22. července 2021 1:33 k sázce. Očekávám Vaši ct. odpověď. Zdravím srdečně JiH

   Vymazat
 14. No jo fakta jsou jasná a nedají se změnit ale to slouhy slouhů nezajímá budou lhát aby dosáhli svých cílů.

  OdpovědětVymazat
 15. Pane Reproduktor,diky za vzkaz a diky vam, mne jeste neco, novejsiho snad i originalniho napada...
  Pokud vim nikdo se na vec z takoveho uhlu nedival a nediva..Mne jen provokuji ty neustaly lzi,ze Heydrich znicil nas odboj a pak nas odboj vital a staral se uspesne dlouhe roky prave o ty zbytecne parasustistu, kteri byli poslani zapalovat ohnicky v Plzi kolem Skodovky, coz mohli obstarat male deti..
  Bez jedine pomoci nasemu odboji..
  Zni to jako spatnej podelanej a velmi pachnouci uskoky, zert, nejdrive vas vrhneme s velkou slavou nacistum,protoze jim ublizujete demokracii, a ihned potom, proc s nimi nebojujete ,nevrazdite je po tuctech a kazdej den nedelate sabotage, jinak co ?
  Jak chcete si udrzet stat, kterej my jsme vam znicili..
  Kdyz my britove jsme velmi uspesne a rychle z boje utekli a z valky v Evrope!!! /Dunkerque/.Proc,vy ,cesi nic nedelate.
  Kdyz my francouzi jsme prchali pryc z boje za nasi svobodu a vlast a bleskove se zhroutili. !!! ..
  Proc vy cesi vubec nic nedelate????
  Nejen to, kolaborovali frantici s velkym usilim pro Risi..
  Kdyz my ,britove a frantici,jsme posvatne slibovali pomoc Polsku a pak jsme pro nehnuli ani prstem !!
  Aby se Hitler dostal na hranice s SSSR.
  Tak vy cesi, mazejte bojovat!!! Nebo uvidite..
  Takovej jejich obrazek, ze mame neco delat ,obrazek situace nasi a velmi otresnej k tomu,vypada jako silenstvi pri nejmensim ,do ktereho nas s velkym nasilim prave oni a nikdo jiny zavlekli !!! A chteli jeste dalsi tragicke nasledky,abychom bestii provokovali k dalsim zlocinum masakrum a vyhlazovani.???
  A kdyz nacisti s totalni moci, ihned zacinaji s totalni germanizaci nasi zeme.
  "Bestie" byla udesne schopna a poridila v cele Risi a potom v cele Evrope totalni policejni teror motivovany nenavisti a znicenim nas podlidi co nejdrive..SD nejhorsi, Gestapo a dalsi aparaty/vyhlazovaci Eisanzgrupp,nazev asi neni spravnej/. Takove napady byly nam sebevrazedne ,rozkazane z bezpecnych kancelari daleko..
  A prave Heydrichovi naciste SS provadeli vylidnovani okupovanych zemi..Ukrajina, Belorus, Rusko,Polsko kazdodenni masakry i unas..
  Nemuseli jsme ty barbarsky silence prezit..Na praci misto nasich nebylo tezke privezt delniky odjinud..
  Snazil jsem se do prispevku ,jako vzdycky dat neco sveho podnetneho poctiveho mysleni na zamysleni ctenaru.
  Mozna ty strasne pocty nasich obeti,mohly byt zavineny vyssimi politickymi zajmy, kdyz se objevily u nas velmi aktivni oddily vedene partyzany z Ruska a byly obavy o vliv jejich na nas..
  A prave proto, aby nas zapad zase udrzel ve svych sparech..
  To je asi co mne napadlo,a na co vy narazite ve vasem podtextu. Museli nase nevinne obeti anglogermanu, francouzu,italu ,za tohle prave ,za tohle zaplatit??
  Pokud vim nebyla zadna snaha prave od nich neco odcinit..

  OdpovědětVymazat
 16. Paw diky.
  Nejsem pravnik a necetl jsem Mnichovsky hnuj, ale proc stale plati podle Anglie od podpisu v zari 1938 do 15.brezna 1939? Ostatni staty ji celou zrusily. Anglie jen cast a vyse uvedene obdobi podle nich stale plati. Mnohokrat se Ceska republika snazila je primet k uplne anulaci a zbytecne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi specialni "Odmena'!!! za obranu Britanie nasimi letci a vojaky..A za znacne pocty nasich padlych..
   Ve "spolecnem" boji proti "spolecnemu" nepriteli,ze??

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.