Reklama

sobota 3. července 2021

Konec (parlamentní) levice v Čechách a na Moravě?

Bc. Miroslav Pořízek

3. 7. 2021  ČeskéNárodníListy

Ačkoliv ČSSD mnozí lidé z nějaké levicovosti už dávno ani nepodezírají, přesto na pravolevé škále aspoň pro lepší orientaci, můžeme ČSSD s notnou dávkou sebezapření na levici zařadit. Komunisté sami sebe rádi označují za autentickou či radikální levici, nikoliv levici marxistickou, o ní se v KSČM raději vůbec nemluví. O znalosti díla K. Marxe ani nemluvě. Proč taky, když politika, pokud se to umí, může být luxusním zdrojem obživy pro hrstku vyvolených? A k tomu žádní klasikové marxismu zapotřebí nejsou. Zde úplně postačí kvalitní politický marketink, aktivita na sociálních sítích, dobrý kadeřník a vizážistka. 


Zejména v posledním desetiletí čeští komunisté vsadili na reformismus a parlamentarismus, na státotvornou politiku vedoucí až k vlastnímu sebezničení. Jejich mimoparlamentní práce je pro veřejnost zcela neviditelná. Stali se umírněnými udržovateli a vylepšovateli kapitalismu. Přitom skutečná radikální levice neusiluje o vylepšování kapitalismu, nýbrž o jeho překonání. O zpřístupnění významného standardu v oblasti sociálních a kulturních práv lidem celé planety, nikoliv jejich udržování v pozici otroků v novodobých robotárnách s mizernými podmínkami v oblasti odměňování, pojištění a bezpečnosti při práci na úrovni počátku minulého století. 

Na ČSSD se, pokud jde o její skutečnou či jen zdánlivou levicovost, dobře hodí poznatek, který byl popsán už před lety politology v sousedním Německu. Tamní SPD vcelku trefně přirovnávali k automobilu, který před křižovatkou hodí blinkr vlevo, ovšem nakonec stejně většinou odbočí doprava. Čeští komunisté nemají sílu ani aktivně spoluvytvářet revoluční situaci, a co hůř možná by ani revoluční situaci nedokázali rozeznat, přesto jsou stále hloupými novináři a antikomunisty považováni za extrémně levicovou a antisystémovou stranu. Komunisté se pod vedením současného předsedy - již několik let mimořádně trapně chvíli odcházejícího a chvíli zase neodcházejícího, stali stranou politických živnostníků, rutinérů a doživotních funkcionářů trousících revoluční rétoriku jen na uzavřených schůzích. A nikoliv stranou tvrdě hájící zájmy proletariátu. Jak by také mohli, když předseda Filip řídí KSČM nikoliv jako politickou stranu, ale spíše jako jednatel svoji soukromou firmu. Oběma tradičním partajím z mnoha objektivních i subjektivních důvodů zcela vážně hrozí, že v Poslanecké Sněmovně po příštích volbách již nebudou mít své zástupce. To je situace, která v naší novodobé historii nemá obdoby. Snad proto může být dobré, zamyslet se nad tím, kde vlastně přátelé a soudruzi udělali chybu.

Setrvalý sešup až na kraj propasti


Obě strany, jak ČSSD, tak i KSČM, především nezachytily nástup nových dravých, třebaže do značné míry populistických hnutí v době kolem roku 2010 a v letech následujících. I když ještě dosáhly v minulém desetiletí na slušné výsledky v několika volbách, sestupná tendence byla očividná. A měla být pro vedení obou stran a vedoucí funkcionáře v krajích a na okresech velkou výstrahou, pobídkou ke včasné adekvátní reakci a především k tvrdé každodenní práci. Obě partaje měly ihned důsledně zapracovat na skutečně nutných a již neodkladných změnách v organizaci stranické práce, v personálních a programových záležitostech (obohacení programu, výrazné zlepšení mediálního obrazu, vytvoření propracovaného systému přijímání nových členů, provedení nutných změn v organizační struktuře strany, vytvoření systému stranického vzdělávání, založení vydavatelství levicové literatury, vytvoření moderního levicového týdeníku či měsíčníku s výraznou originální grafikou a atraktivním obsahem apod.). Nevalné volební výsledky a stále horší mediální obraz strany se měly stát výraznými podněty k tvrdé poctivé práci a aktivizaci členské základy. Jenže ono se nic zvláštního nedělo. Jako by odpovědní činitelé stále věřili, že ve starých a zajetých kolejích to s tradiční rutinou přece jen přes všechny problémy jaksi půjde dál. Adekvátní reakce navíc, a to už je hodně na pováženou, nepřišla ani po několika skutečně citelných volebních výprascích v řadě za sebou. Tímto také začal vysychat přísun státních financí pro stranickou kasu. V praktické politice obě partaje ukazují delší dobu víc než cokoliv jiného pouhé opakování již předtím několikrát prezentovaného, jen s kosmetickými úpravami. Viz najímání pofidérních soukromých agentur na vedení volebních kampaní, neschopnost nastolit nosná témata a nutit politickou konkurenci na ně reagovat. Kdy naposledy přednesl na půdě Poslanecké Sněmovny nějaký poslanec ČSSD nebo KSČM projev, který by vzbudil zaslouženou pozornost veřejnosti a sdělovacích prostředků a pořádně hnul žlučí česká pravici a mediální žumpě zvané Česká televize?

Kdo z levicových politiků má koule na to, aby přednesl projev s podobným obsahem, jako je tento? Vůbec žádnou roli přitom nehraje, že jej přednesl právě prezident Běloruska, jehož volba byla průkazně demokratičtější než poslední prezidentské volby v USA. Včil mudrujte vlastizrádní hlasatelé evropských hodnot a různých rasistických kampaní ve stylu na černých životech záleží apod. Zde promluvil skutečný vlastenec pracující pro vlastní zemi a nikoliv loutka řízená z Berlína, Bruselu či Washingtonu pracující proti vlastnímu národu a ve prospěch zahraničních korporací, zejména cizích bank, pojišťoven a zbrojařského průmyslu.
 
https://youtu.be/B8bjxQO9x_Y

Vystupování představitelů obou stran ve sdělovacích prostředcích je až nezdravě často příliš uhlazené a konformní, politicky korektní. Asi se bojí, že by je příště už do rozhlasového nebo televizního studia nemusel nikdo pozvat. Zejména pro komunisty pak platí, že pokud vystupují jako obhájci kapitalismu s lidskou tváří (a oni tak často opravdu vystupují), je to více než na pováženou. K tomuto přece slouží jiné strany.

V programové oblasti můžeme u obou stran dlouhodobě pozorovat značnou nevýraznost a dále neschopnost účinně využít pro vlastní prezentaci moderních komunikačních prostředků. Když k tomu přidáme mizivou aktivitu členské základny a neschopnost mobilizovat potenciální voliče v předvolebním období, spolu se snižujícím se počtem členů, je zaděláno na velký malér. Ono opravdu nestačí, když sociální demokraté narychlo opíší části programu od svých sesterských zahraničních stran. Navíc, k čemu napsaný solidní soc. dem. program, když jej nemá kdo uskutečňovat? ČSSD navíc nepomohlo ani vládní angažmá po boku velkého Andreje s jeho dočasně úspěšnou politickou divizí firmy Agrofert. Vše, co se podařilo za úřadování stávající vlády vykonat ve prospěch prostých lidí v této zemi, dokáže právě Andrej a jeho věrní svojí mediální silou využít ve svůj prospěch. Sociální demokraté tak jen paběrkují. O komunistech ani nemluvě. Sice opakovaně na stránkách Haló novin různí autoři píší, že jen díky KSČM a její podpoře vlády se u nás výrazně zvýšily důchody, udržela dostupnost veřejných služeb i pomohlo podnikatelům a živnostníkům překonat složité období během nouzového stavu, jenže tato slova mají mizivý dosah na potenciální voliče. Některé texty, zejména v publicistice, navíc stále mají jazyk normalizačních ideologů ze 70. let minulého století, což zájmu čtenářů přirozeně nepřidá. Nebylo by jistě správné zatracovat Haló noviny jako beznadějně nudný plátek a politickou nástěnku pana Filipa a jeho věrných (zejména při vědomí v jak složitých podmínkách redaktoři tohoto deníku pracují), jenže kolik lidí pravidelně čte Haló noviny? Velmi málo. Ani sledovanost elektrické verze těchto novin není žádná velká sláva. Tudy cesta k účinné prezentaci politiky strany nevede, na což mnozí upozorňují už hezkou řádku let. Dlouholetým funkcionářům, kteří již dávno ztratili smysl pro realitu všedního života prostého občana této země však tato přežitá praxe očividně plně vyhovuje. Přesně dle hesla po nás potopa.


KSČM – lépe už bylo


Komunisté vždy dobře ovládali umění ze všech sil přesvědčovat již dříve přesvědčené, aby to ve volbách rudým hodili. Málokdy však dokázali účinně zacílit na širší voličskou obec a dlouhá léta, prakticky už od 90. let díky nekompetentním a nepopulárním pravicovým vládám těžili ve velké míře z protestních hlasů. Tyto se ale ve velké míře v posledních letech přelily k novým a pro voliče stále ještě atraktivním hnutím. Skutečná výrazná charismatická osobnost ve stylu lidového, zároveň však uvěřitelného a dostatečně přesvědčivého, tedy zejména patřičně rétoricky zdatného, levicového radikála, ve vedení obou stran již léta schází. Sociální demokraté navíc svou nešikovností a dvojím metrem v zahraniční politice, ve vztahu k výrazným tématům doby i dosti naivním hraním si na moderní levici vstřícnou k menšinám všeho druhu a pokryteckým zdůrazňováním lidských práv jen pro některé, dokázali ze svých řad vyhnat takové osobnosti jako bezpochyby jsou europoslanec Ivan David (jeden z našich nejaktivnějších zástupců v EP) nebo nyní kandidát do Sněmovny za SPD Jaroslav Foldyna. Nelze samozřejmě říci, že právě oni a pouze oni by ČSSD dokázali vytáhnout ze současných problémů, ale byly a jsou to výrazné osobnosti schopné jednoznačně formulovat vlastní názory, které byly a jsou levicovému voliči srozumitelné. Levicový volič opravdu není zvědavý na politiku založenou na vlezdobruselismu a siláckých výrocích vůči Rusku a Číně provozovanou dnes naštěstí již bývalým ministrem Petříčkem a jemu podobnými. Jeho nástupce v rezortu Jakub Kulhánek však také není žádná výhra. Rozhodně se nechová jako ministr zahraničí suverénní země, to je očividné. Pokračuje tak dál v hloupé a vazalské politice svého předchůdce, což nám žádnou přidanou hodnotu v Evropě ani ve světě rozhodně nepřinese. Nová garnitura ve vedení ČSSD stojí tváří v tvář akutním výzvám dneška s bezradností lidí, kteří na svěřené náročné úkoly dlouhodobě nestačí, ale s o to větší urputností se svých pozic drží. Nedokáží zacílit na několik důležitých témat a tato důkladně a srozumitelně rozpracovat do volebního programu. O Filipově vedení KSČM to platí jakbysmet.

ČSSD – bez chuti a bez zápachu


Ty tam jsou doby, kdy Miloš Zeman či Jiří Paroubek dokázali k realizaci sociálně demokratického programu přilákat výrazné osobnosti stojící mimo partaj. Nemluvě o schopnosti přivádět do stranických řad vzdělané a talentované lidi z různých oborů, stejně jako aktivní odboráře i osoby známé ve veřejném životě díky vlastní úspěšné profesní kariéře. Sociální demokracie ani nedokáže, a to je velmi zlé, voličům prodat to pozitivní, co dokázala jako vládní strana pomoci prosadit například v sociální oblasti. Sociální demokracie se navíc ke všemu nepříznivému nechala vlákat do pasti politické korektnosti, hraní hloupých protiruských her, nekritickému postoji vůči EU a NATO. To vše v době, kdy veřejnost plným právem měří kriticky jak současnou činnost EU, tak i NATO (ČSSD svého času podmiňovala vstup ČR do tohoto paktu jen souhlasem občanů v referendu, skutek však nakonec utek, podobně jako i u jiných předvolebních vábniček socialistů). ČSSD tak zcela reálně hrozí, že v Poslanecké Sněmovně po příštích volbách již nebude mít žádné své zástupce. Strana navíc ani v nepříznivé situaci nevykazuje nijak zásadní předvolební aktivitu. Že by čekala až na září, že za poslední měsíc před volbami vše zachrání horečnou aktivitou? Jako by její představitelům již scházela i motivace nepříznivý trend se pokusit aspoň zvrátit. Ani tenčící se členská základna již zřejmě nemá dost sil pohnat příslušné osoby k patřičným výkonům. Současné vedení ČSSD, abychom mu příliš nekřivdili, by možná, slovo možná by si v této souvislosti zasloužilo zvýraznit, mohlo vcelku standardně pracovat snad jen v komfortní situaci strany těšící se stabilně 20% voličské podpory, avšak nikoliv v době, kdy strana bojuje či spíše pasivně svádí souboj o svou holou parlamentní existenci. Současné vedení je vhodné asi opravdu jen do dobrého počasí, taková situace ale nyní z hlediska ČSSD rozhodně nepanuje. Kde však narychlo vzít kompetentní lidi, když schopných kádrů se nejen v politice, ale i mimo ni celkově nedostává a o ČSSD to platí dvojnásob?


Špatné zprávy pro české komunisty


Ty tam jsou časy, kdy se v KSČM při volbách pro posuzování úspěchu jako dlouhodobě neměnný základ bral zisk okolo 10% hlasů. Ty tam jsou doby, kdy se komunisté mohly pyšnit disciplinovanou a stále na české poměry masivní členskou základnou. Pryč je čas, kdy strana dokázala uspořádat úspěšnou veřejnou petiční kampaň, demonstraci či skvěle zorganizovanou a navštívenou prvomájovou oslavou. Komunisté mohou jen vzpomínat na doby, kdy byly velkou části veřejnosti považováni za hlavní protestní stranu u nás, která důsledně hájí sociální práva občanů a české národní zájmy. Aby špatných zpráv nebylo málo, tak jejich řady v důsledku úmrtí opustilo v nedávné době několik výrazných osobností. Jmenovitě například bývalý europoslanec, aktivní a nesmírně vzdělaný komunista, Jaromír Kohlíček či dlouholetý velmi úspěšný starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek. Stejně tak nás nedávno opustily i nepřehlédnutelné osobnosti hlásící se ke KSČM a dlouhodobě s ní spolupracující jako Lubomír Ledl nebo Milan Neubert. Členská základna komunistů mizí před očima a předseda Filip má v této situaci ještě tu drzost zaštiťovat se jejím postojem při ukončení podpory Babišově vládě, a to jen pár měsíců před volbami. Takový postoj už vyžaduje skutečně enormní dávku cynismu. To že předseda Filip a spol. s oblibou ohýbají stranické stanovy dle svých mocenských potřeb i ve věci svolání či nesvolání mimořádného sjezdu strany je již také všeobecně známá věc. Část straníků se sice staví na odpor, jenže vše málo platné. Současná parta to skutečně asi dovede až k neradostnému konci. Komunisté se přesto mohou pochlubit jednou předností, kterou předčí všechny ostatní strany zastoupené v Poslanecké Sněmovně. Jde však o přednost, kterou není radno příliš připomínat, jelikož by akorát tak naštvala veřejnost. Mají totiž ve svých řadách hned trojici nejdéle sloužících poslanců naší ctihodné Sněmovny. Ano, již od roku 1996 nepřetržitě zasedají v poslaneckých lavicích Vojtěch Filip, Miroslav Grebeníček i Pavel Kováčik. Navíc první dva jmenovaní zasedali již ve Federálním Shromáždění počátkem 90. let. Na politické kariéře těchto poslaneckých veteránů bychom mohli dobře ilustrovat i vývoj KSČM od 90. let až do současnosti. A nemuselo by jít nutně ani o rozsáhlou politologickou studii.

Miroslav Grebeníček do politiky vstoupil až po převratu a dokázal ve velmi složité situaci první poloviny 90. let stranu sjednotit tak, aby se mu z předsednického postu nerozpadla pod rukama, což jistou dobu skutečně hrozilo. To je jeho nesporně hlavní a prokazatelná zásluha. Pod jeho vedením se podařilo udržení poměrně silné komunistické strany se solidním zastoupením v zastupitelských sborech na všech úrovních. Řadu let čelil mimořádně odporným atakům vůči sobě i svým blízkým. Prokázal osobní i občanskou statečnost a mnoha lžím vůči své osobě i minulosti svého otce dokázal čelit konkrétními fakty i s notnou dávkou nadhledu. Jeho odchod z čela strany na podzim 2005 je dodnes zahalen rouškou nejasností. Někteří znalí lidé nazvali tehdejší výměnu na čele partaje palácovým převratem. Miroslav Grebeníček, kromě jiného také jihomoravský patriot, si své odpracoval nejen jako poslanec, ale především předseda strany. Ačkoliv měl v řadách komunistické strany vždy i nemálo kritiků, díky jeho úsilí získala KSČM nemalou autoritu ve společnosti a dosáhla velmi dobrých až výborných volebních výsledků. Mezi spolustraníky i voliči komunistů si Miroslav Grebeníček dlouhodobě drží nezpochybnitelnou autoritu a nelze opomenout ani několik zajímavých knih z jeho pera. Letos po celém čtvrtstoletí ukončí svůj poslanecký mandát, když do dalších voleb již nepůjde. Těžko říci, zda se mu dostane aspoň poděkování za odvedenou práci. Funkcionáři mají teď úplně jiné starosti.

Vojtěch Filip za KSČM poslancoval již ve Federálním Shromáždění. Veřejnost ho začala více vnímat, když se stal předsedou poslaneckého klubu strany ve Sněmovně po volbách roku 1996 a později jedním z místopředsedů Poslanecké Sněmovny. Filip nezapřel ve svých vystoupeních, že je právník. Podobně jako i ve svých psaných textech. Také proto se mohl při poslanecké práci cítit jako ryba ve vodě. Brzy dokonale ovládl zákulisí Sněmovny a schopnost moc uchopit a dlouhodobě si ji udržet. Vždyť mezi předsedy parlamentních stran je v držení svého postu naprostým rekordmanem. V čele partaje stojí již bezmála 16 let! Což je na české poměry a nejen české, naprostý unikát. V roce 2005 se ale zdálo vcelku logickou volbou, když po Miroslavu Grebeníčkovi zaujal post předsedy KSČM právě on. Pokud však někdo očekával, že nový předseda dokáže stranu více otevřít nestranickým osobnostem a oslovit i jiné voličské skupiny, než jeho předchůdce, musel být postupem času stále více zklamán. Toto očekávání se prakticky vůbec nenaplnilo. A co hůře, české komunisty dostihly léta neřešené problémy, související zejména s přežitou a málo pružnou organizační strukturou strany a přestárlou členskou základnou. Komunisté se sice nebáli zařazovat na kandidátky do voleb neokoukané i mladší tváře, přesto se jim nepodařilo více oslovovat prvovoliče a vůbec mladší generaci. Dlouho těžili z monopolního postavení hlavní protestní strany, jenže časem se i tato deviza postupně vyčerpala a KSČM vyklízela pozice, což zejména na komunální úrovni bylo s každými dalšími volbami více a více patrné. Mimořádný volební úspěch z voleb v roce 2012, kdy komunisté těžili z velmi neoblíbené vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska, se již neopakoval. Ztráty začaly strmě narůstat. Strana prohrávala jedny volby za druhými, ale předseda Filip se stále usmíval. Očividně byl sám se sebou spokojen. Dokázal řadu členů strany natolik znechutit, že se již aktivně neúčastní žádné práce. Pokud přímo partaj neopustili. Filip vsadil na radikální pragmatismus, státotvornost a umírněnost, což je pro komunistickou stranu tím nejhorším, co ji může v praktické každodenní politice potkat. Stejně jako podpora vlády vedené známým oligarchou, o jehož praktikách v podnikání i mimo něj netřeba mít žádných iluzí. Filip nedokázal včas odejít a stranu předat jiným, schopným. Lidem energickým a zásadovým, pro které není politika prostředkem k osobnímu luxusnímu hmotnému zajištění, ale především k práci pro druhé. Filipova manipulace se stranickými stanovami se stala již pověstnou. Vše dospělo až do kritické situace, kdy hrozí tradiční partaji pád do mimoparlamentních pozic. Ze všech předsedů parlamentních stran působí Filip už dost dlouho nejnudnějším dojmem. Jako stárnoucí papaláš držící se svých pozic i proti vůli většiny členské základny. To mu však očividně vůbec nevadí. Komunističtí funkcionáři by si měli připomenout, jak někdejší představitele KSČ vnímali lidé v 80. letech. Možná by se sami poznali, pokud jim zůstala špetka smyslu pro realitu.

Pavel Kováčik byl poprvé zvolen do Poslanecké Sněmovny v roce 1996 a zasedá v ní od té doby nepřetržitě až do dnešních dnů. Po převratu si díky tomu, že odmítl opustit řady komunistů užil své, ale vydržel a prokázal nesporný charakter. Profesně se řadu let pohyboval v zemědělství a v tomto oboru platí za respektovaného odborníka. Během nedlouhého času se vypracoval nejen do pozice předsedy poslaneckého klubu, ale i mezi nejznámější levicové politiky u nás. Pomohla mu k tomu nejen prokazatelná odbornost, ale i solidní rétorické schopnosti a realistický pohled na svět i politiku. Když v roce 2000 kandidoval za volební obvod Třebíč do Senátu, dokázal postoupit do 2. kola a uměl oslovit i další voliče, kromě těch tradičních. Vím z vlastní zkušenosti, že jej tehdy volili i lidé podporující v té době pravicové strany. Jen díky masivní antikomunistické kampani byl nakonec do Senátu zvolen nepříliš výrazný lidovecký komunální politik. Kováčikovi nelze upřít pracovitost i poctivou komunikaci s voliči, jenže každá tvář se postupem času okouká, pracovní elán vyčerpá a začne ke své práci přistupovat s rutinou a spíše si hlídat volitelné místo na kandidátce, než si systematicky vychovávat svého nástupce, který by důstojně zastupoval Třebíčsko za KSČM i do budoucna. Navíc na Třebíčsku osobnosti skutečně jsou, vždyť v jeden čas zastupovali okres Třebíč hned dva komunističtí poslanci ve Sněmovně a v minulosti zde komunisté měli i své četné zástupce ve vedení měst a obcí. V posledních letech ale i zde strana vyklidila dřívější pozice a spíše jen paběrkuje. Pavel Kováčik nedokázal, podobně jako někteří jeho kolegové včas odejít a umožnit tak přirozenou rotaci kádrů. Od dalšího angažmá v politice jej pak neodradily ani zdravotní problémy a vážný úraz, který před nedlouhým časem utrpěl a s notnou dávkou štěstí z něj nakonec vyvázl bez vážných trvalých následků. I pro něj se zřejmě stala politika drogou, bez níž nelze ani v důchodovém věku důstojně žít.

Naděje umírá poslední


Před každými volbami do Poslanecké Sněmovně se zejména z řad zasloužilých poslaneckých veteránů ozývají naléhavé apely, že prý v nadcházejících volbách půjde o vůbec nejdůležitější volby v historii země a tak podobně. Nejde přitom o nic jiného než o zachování poslaneckých křesel i s tím spojených četných výhod pro zasloužilé straníky. Nějaká práce pro blaho vlasti? Kdo by se takovými prkotinami ještě dnes zabýval? Zvláště když jsme v pozici vykořisťované kolonie a zahraniční kapitál se zde chová jako na dobytém území.

Průzkumy preferencí sice jsou jistým orientačním ukazatelem o náladách voličů, přesto nemá smysl je přeceňovat. Třeba KSČM vždy v preferencích bývala spíše podhodnocována a ve volbách pak její reálná podpora byla vyšší. Pamatuji na jeden průzkum pár týdnů před volbami do Sněmovny v roce 1996. Tehdy dávaly průzkumy KSČM asi 5-8% a Levému bloku 4-6%. Nakonec KSČM získala přes 10% hlasů a Levý blok skočil hluboko v poli poražených se ziskem 1,5%. Šlo o jednoznačný záměr uškodit komunistům a v té době také Sládkovým republikánům, tedy skutečné opozici. Průzkumů volebních preferencí lze každopádně libovolně manipulovat dle toho, jak kdo zaplatí a taky kdo dříve přijde. Ne, není žádným tajemstvím, že lze udělat za patřičný obnos průzkum na objednávku. To platilo v 90. letech a platí to i dnes.

Pokud ve volbách uspějí oba účelově vytvořené značně nesourodé volební bloky a sestaví vládu, máme se opravdu na co těšit. Příkladem budiž činnost Senátu a pražského primátora. To vše by se jen posunulo na vyšší úroveň. Což je představa více než strašidelná. Přepisování dějin ve velkém, zavedení eura, ještě větší podlézavost vůči Bruselu a Washingtonu, asociální dárečky servírované občanům se zdůvodněním, že dluhy nasekané Babišem, je teď už skutečně nutné zaplatit a je proto nezbytné, aby si dolní lid opět utáhl opasky. Na druhou stranu nám moudré hlavy rády vysvětlí, že je třeba zvýšit výdaje na obranu a dostát tak spojeneckým závazkům, aby byl strýček Sam konečně spokojen. Zavedení rovné daně a zákonem stanoveného základního žebráckého důchodu i pro ty, kteří celý život poctivě dřeli a ve svých 50 třeba skončili v řadách nezaměstnaných nebo jako invalidé. To vše se může začít pod vedením pirátské vlajky realizovat. Stejně jako pokračování ve vazalské zahraniční politice, kterou za nás vlastně tvoří jiní, my jen na povel vše odkýváme, tu podpoříme samozvanou hlavu státu, tam zase barevnou revoluci. Nemluvě o podpoře přívalu ekonomických migrantů do Evropy a různých agresivních menšin. Zatím stále ještě to máme ve svých rukou. Také proto, co vše může nastat v případě volebního úspěchu české pravice, byť takticky ukryté ve STANu či v podpalubí pirátského škuneru, je třeba aby komunisté i sociální demokraté také po příštích volbách měli v Poslanecké Sněmovně své zástupce. I kdyby toto zastoupení mělo být jen miniaturní. Ono se bude zřejmě hrát o každý mandát a výsledek může být velmi těsný.

Jedno nebezpečí tu však ještě je, ačkoliv na něj zatím nikdo neupozornil. Ve sněmovních volbách v roce 2010 propadl velký počet hlasů. Hned tři kandidující strany či hnutí totiž dosáhly shodně na zisk okolo 4% hlasů. Šlo o Suverenitu, lidovce a SPOZ. Celkově zisk těchto stran činil 648 tisíc hlasů. Poslanecké mandáty mohli získat namísto některých arogantních asociálů rozumní lidé. Nyní může podobně skončit nejen Šlachtova Přísaha, ale i komunisté a sociální demokraté. Každopádně je velkou chybou předem odepisovat komunisty i sociální demokraty, že ve volbách neuspějí. Velké množství hlasů v roce 2010 propadlo. Vůbec není vyloučeno, že se něco podobného může opakovat i po příštích volbách. Jen s ještě děsivějšími následky pro život obyčejných lidí. Tato země potřebuje silnou a zásadovou levici, jako snad ještě nikdy dříve. Pamatujme na to!!!53 komentářů :

 1. Po kapitalistickém převratu se tvrdilo že komunisté jsou nereformovatelní. Možná kéž by. Jak vidno reformovatelní jsou a jak! Dnes to jsou takoví kapitalističtí komunisté. Zpřáhnou se i s kapitalistou Babišem. A ČSSD údajně levicová nesmí s komunisty mluvit. Toto je obraz naší levice. No socdemáci byli vždy na levici podrazáci. I za I. republiky...VIP 🥴


  .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:22 Tak to bych jim zrovna nevyčítal lepší když jsou ve vládě oni než ODS nebo pyjáti kteří by obyčejné lidi nejradši utopili na lžičce vody aby ušetřili.

   Vymazat
  2. @cablik 12:27
   Přesně tak, ono se velice rychle zapomíná. Dnes se to staví tak, jako kdyby komunisté s necelými 8% hlasů, které jim jakožto jediné reálně levicové straně svěřil moudrý dělný lid, nebažili po ničem jiném, než spojit se s oligarchou(kterého moudrý dělný lid masivně volil). Jenomže skutečnost byla taková, že oligarcha šel přirozeně jako první nabídnout spojenectví zaměstnancům ostatních oligarchů. Ti s pitomostí sobě vlastní dělali drahoty a tak se obrátil na vždy ochotné socany a požádal o toleranci komunisty. Bylo naprosto logické, když na to kývli. Získali tak jinak nemyslitelnou příležitost zhodnotit svůj mizerný volební výsledek a zároveň tím vypálili rybník ostatním pravicovým stranám. Ty by totiž jinak bezpochyby nakonec "podlehly" Babišovým nabídkám a měli bychom tu po Kalouskovi a Nečasovi další nezřízené řádění pravice, na něž bychom jen tak nezapoměli.
   Nepochybuji o tom, že podpora oligarchy nebyla pro komunisty zrovna vysněnou volbou, ale v rámci možného nejmenším zlem. Narozdíl od moudrého dělného lidu, který volil oligarchu s opravdovou důvěrou v jeho nepotlačitelné touhy pečovat o jejich blaho. Ostatně komunisté jsou často stavěni před volbu menšího zla. Vzpomeňme na volbu Klause prezidentem. Zdálo by se to těžko pochopitelné pro lidi, kteří nemají moc přehled a neuvědomují si, že ostatní možnosti jsou ještě nepřijatelnější. Ale těch, kteří přehled nemají, o věcech dvakrát nepřemýšlí a rozhodují se na základě první emoce, která se jim v hlavě namixuje, je mnoho. Nebezpečně mnoho.

   Vymazat
  3. No 15.14 to asi myslíš jak se havel vypořádal s rychetským,šabatovou,uhlovými atd s genotypem ultrakomunistů.Nebo se synem jednoho z největších českejch fašistů a zetěm vysokého rakouského nacisty.
   Mám pocit že si jako havel podobnej hybrid asi pirát ne ?

   Vymazat
  4. PANE VIP MATE PRAVDU.ZADNA LEVICE KSCM A CSSD NEEXISTUJE

   jsou to jen spatne zvolene kreatury,kde by meli clenove techto stran konecne zjistit,ze jejich "verchusky"jsou infikovany kapitalismem bez privlastku,vychazejiciho z gangsterismu a nevylecitelni zabejceni strejcove uz jedine tak na odpis..
   Spatni manageri,zatnuti zubama do svych koryt si clenove stran bezmocne pestuji, aniz by provedli potrebnou DEFENESTRACI.
   Aktivisti SV (awantgardy spolecnosti volicu,ktera muze dosahnout az 8 395 132 clenu)rozpoznali to co je napsano v clanku uz pred nejmene rokem a mluvili s "precedou" primo o zajisteni A TO JEJICH webu svobody a prime demokraciie IHNED a poukazovali na to,ze NR v tomto smeru uz funguje a jak!
   Vysledek byl,ze ta jejich "verchuska" pry zakazala clenum cele "levice" se tu mezi nami objevit!
   To ma byt pry levice? Dyt to jsou sestaseni cuckari!

   Vymazat
  5. Rovnez nasi aktiviste mluvili vcas s redaktory HALO NOVIN

   aby aspon v tech naprosto lhostejnych,nudnych a zpraskanych novinach zajistili rubriku,kde by byly vynatky z webu svobody a prine demokracie a dalsich alternativnich aktivistu a vlastencu.
   Nasledovala zpupna a povysena odpoved,kterou tady cituji.

   "MY NEPOTREBUJEME NIC UVEREJNOVAT!MYDELAME DALEKO VIC NEZ TAKOVE WEBY!!"

   No neni divu,ze jimi uz zacinaji jejich ctenari jako podivneho stranickeho tisku doslova pohrdat a zacina se tam vsechno sypat,jak je perfektne v clanku popsano,coz je vysledek "prace",spise diversantu, nez pro delniky a rolniky a pracujici a nepracujici intelektualy, opravdu potrebna chybejici levice!

   Vymazat
  6. Dovolim si upzornit ctenou verejnost,ze existuji debaty s panem doktrem Skalou

   z KSCM.NEJSOU TAM,ALE PRIPUSTENY ZADNE DISKUSNI RUBRIKY

   proto tyto vystoupeni jsou spise povahy solitera a to je tak cele.
   Pri posledni debate toho druhu tam vsetecny divak polozil otazku

   ZDA PAN SKALA MA NAVRH ALTENATIVY NAMISTO KAPITALISMU

   A to konkretne!Bylo videt,ze odpoved byla opatrnicka ,nic v ni nebylo a pokud jsem tomu dobre rozumel,tak pry se ma cekat az toho vseho budou mit obcane volici plne zuby a pak to snad pujde samospadem.

   Pripada mi,ze se pan Skala opravdove diskusi dost vyhyba a neobjevi se proto tady mezi nami, valecniky pravdy, svobody a prime demokracie ihned.
   Napada mi,jake otazky V TOMTO SMERU ZMENY SYSTEMU by jste mu polozizili treba i vy tady kvitka z certovy zahradky.Zkuste je tady napsat.
   Bylo by zajimave jak by reagoval treba na otazku

   Krtecek,to male zvire na tom blbem webu NR uz prosazuje zmenu na SOLIDARNI STAT a to nejen na NR,ale vsude, kde ho na louce uvidite.
   K nemu ma dokonce i prvni skutecny navrh PROGRAMU NARODNICH ZAJMU,kde se rve skala dynamitem myslenek hned i SV( cleny ze Spolecnosti volicu.)
   Proc se tam v diskuzi neobjevite a neprastite to zvire lopatou a bude z neho neboztik!

   Vymazat
 2. Tak jako bývalý levicový volič vím co si u nás říká levice o ČSSD nemá cenu mluvit ty se postavili na stranu globalizmu. A KSČM zapomněla za co umírali jejich členové dokonce chválí kapitalistické spolčení EU které chce zničit náš stát i národ. Takovou levici litovat nebudu to by novou KSČM musel obnovit pan Skála zbavit se trafikantů atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 12:24

   Soulas, Cabliku. Také to tak vidím. Jediný rovný (o kterém víme, na něhož je vidět, tím myslím tedy) mezi vejvrtkami.

   Zajít si se Skálou na žejdlík by pro mě nebyl problém. Samo že bychom se kousli, to by ani jinak nešlo - no a? Tak bychom se kousli, no. Ale s Filipem (a lidmi z jeho klaky) bych to nedokázal.

   Ostaně i v dobách "totáče" jsem s některými soudruhy neměl problém zajít si na žejdlík. Vzpomínám na náměstka Mirka Richtera, nebo na předsedu ROH Mílu Grunta, s jakým gustem jsme si u pivča vyměňovali názory a ideologicky si láli. Byli to sice soudruzi, ale zároveň to byli Chlapi! Rovní Chlapi! A neměli problém sedět u piva a tykat si - nejen u piva - s o generaci mladším rebelem z řad lopat, sledovaným STB (dokonce mě o tom, nezávisle na sobě, sami informovali! Tak jsem se to vlastně dozvěděl).
   Zato o takového vedoucího provozu soudruha Sochu ze Slatiny, nebo mistra pakrámu soudruha Wíznera, bych se štítil i opucovat si boty, bych si je nezasvinil.


   15:11

   No, oni ti odporní stalinisté vypráskali Němce nejen ze své vlasti, ale i z Evropy. Zamyslel ses někdy nad tím - pokud tedy dovedeš sloveso "zamyslet" se transformovat z pojmu do děje -, Imboši, že za své ostudné bytí vděčíš právě Stalinovi a jeho "stalinistům"? A nebýt sebezáchovného pudu "západních spojenců", kteří na poslední vyrazili sovětům na pomoc, nahnali by sověti Němce do moře i bez spojenců.
   Právě strach z toho "západní spojence" vybudil, po dvou letech Stalinových urgencí o přislíbené otevření "západní fronty", k akci. Asiže znali Nerudovo: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. A to by stáli opodál, Imboši, na to můžeš vsadit svou zbytečnou všivou duši.
   Hele, Imboši, povyprávěj mi někdy, proč jsi makal 36 let v jedné fabrice a proč jsi za to měl jen mrzký peníz? A proč jsi z tama neodešel? To by mě fakt zajímalo.

   Vymazat
 3. Chtěl bych touto cestou Bezpečnostní informační službě podpraporčíka Michala Čoudelky poslat kódované sdělení a šifrovaný signál týkající se Vrbětic. Nepochybuji, že si vaše analytické oddělení s tímto kódem poradí:
  Bé - bé - bé - bé - BIS
  čuč - čuč - čuč - čučkař a čulibrk
  Kou - Jou - Čou - Kou - Jou - Čou - Koudelka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:33
   Ale že mmu to dalo práci, co?
   Važ si toho, že tys k tomu přišel bezpracně.

   Vymazat
  2. Ta re. byla na imboše, jenže jsem si spletl čas a pak chuděru kreténa vymázli.

   Vymazat
 4. 30let oblbování lidí.Vstup do EU s prvky fašismu. Konzum je to oč tu běží.KSČM má stejně příznivců ,kolem 12%. Několik procent se přesunulo do ANO.Lepší malý fašista ANO než náckové z ODS.Demokraté žijí v představě,že mohou změnit současnou politiku ,to je ale velký omyl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:57
   Ty si rudý blázne v podstatě zasloužíš obdiv.
   Bojovat za něco,co je dávno pokládáno na chcíplé, zaslouží politování,nad tvojí hlouposti.
   Celý své mimo několika málo,kopnul celý socialismus do zadele a tam kde je, je velká katastrofa. Viz. KLDR a Kuba.

   Vymazat
  2. Unknowne 3. července 2021 15:07 jste neschopen soudit se základní logikou, natož jakkoli věcně formulovat. "Dávno pokládáno za chcíplé" tvrdíte. Kým prosím, jak znalým, v jakém zájmu, od kdy a kde? Dál zas: „… kopnul celý socialismus do zadele…“ nekopnul! Platné by bylo napsat, že pokus o socialismus vedený pod kuratelou SSSR neobstál. To neznamená, že byl nesmyslný, ale může to znamenat, že byl založen nevčasně a na nesprávném místě. Vždyť k tomu došlo v méně rozvinuté, chudší části světa v čele se státem, který byl devastován oběma světovými válkami a všemožně torpedován tou nejvyspělejší, bohatou částí světa. Těžko ovšem popřete, že stát s komunistickou ideologií, vedoucí úlohou jedné strany, která realizuje onen leninský model NEPu, existuje a stal se světovou supermocností na druhém místě. Když aspiruje na místo první. Vám to ale uniká. Postrádáte nejen logiku, ale i základní přehled. Nevidíte, že nic už není, jak bylo v roce 1990? JiH

   Vymazat
 5. Pěkný rozbor, ale chybív něm zmínka o K.Konečné a její současné a budoucí úloze a také vize směřování KSČM v budoucnosti. Nechcete, autore, napsat pokračování?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Skoda VLASTO,ze "preceda" zakazal vsem komunistum se tady objevit v diskusi

   oni velice posluchaji a jako lumici vedeni k propasti zapomneni, dostanou pry od volicu ucet a bude zazrak,kdyz se za tohoto stavu manageru vdeni vubec v parlamentu objevi.
   Pry uz maji starosti jak rozprodaji obsahly majetek a rozdeli si ho

   pry rovnym dilem.No a kdo zustane tak ten
   Pry vytvori jakesi torso a kdovi mozna to vyhraji a bude zazrak,dostanou se dokonce do parlamentu,kde to bude pry jen nepotrebna stafaz pro rezim zla piratskych zlocincu!

   Vymazat
 6. Není mi jasné, zda je to konec politiků levice, nebo přímo levice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:03
   Obojí? To těžko howne, to těžko... Už jsi zapoměl?
   Vstanou noví bojovníci!

   Vymazat
 7. Tentokrát to vypadá na vládu ANO s SPD. Pokud se jim nepodaří prosadit použitelný zákon o referendu a volební povinnost, nic se nezmění. Babiš to vždy volako zaonačí. Na půl včela, napůl pes.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to záleží na výsledku spd a zda už babiš konečně pochopil,že zbabělostí a slabošstvím nic nedosáhne a nakonec ho možná i zavřou.Vybírat od některých daně se neodpouští to je svatokrádež.No a co se týče ksčm to je skanzen a jako takový má taky své místo.čssd je pak naprosto nevolitelná protože její politika ač krátkodobě se může zdát jako sociální dlouhodobě je
   naprosto asociální až genocidní vlastních voličů.

   Vymazat
  2. unku,

   Babis, no mas pravdu ze je zbabely, a slabossky ale jen k EU potazmo Nemecku. A taky vis proc je posrany.... takze nema cenu spekulovat ze kvuliva nam, ofcim, se pripravi o majetek v Eu zapad.

   Jeho politicke preziti i za jeho poseroutkovstvi, zavisi na nasich dalsich stranach. Kdyz se na ty nase partaje podivam, tak Piraty ne, jsou to prizivnici neschopni konstruktivne vladnout.... Lidovci, no to skoncime jako pred 1918, ODS, potazmo Klaus, to uz jsme zazili, ci tvi predkove to zazili a dopadli na hubu, Komousi, no ti by nevedeli co s tim, jejich cas minul, jedine jestli Cinani by jim venovali par stovek miliard, tak by komousi mohli neco udelat, ale museli by si pujcit par cinanu aby je vedli.....a kdo je jeste v tom bordelu ktery se jmenuje obe komory? no to ja nevim,

   ale helevole, ja bych osobne dal Bartose, jako primeministra, Michalka jako spravedlnost, tu pindu jako hospodarstvi, a to bys videl, jak by to slo rychle zu grunt....a potom hura po vzoru z 1929 do Protektoratu, a trapeni skonci, jen vam da trosku prace naucit se Nemecky, ale je mozne, ze nekdo ale fakt nevim kdo by vyjednal "period of Grace" nevim jak je to cesky, aby vase generace furt mohla zbrblat po cesku, a pak......

   Vymazat
  3. Babiš nikdy s SPD nepůjde. V EP je na opačném konci spektra. Babiš je europolitik.

   Vymazat
  4. MArin má pravdu. Stačí sledovat co dělají političky za ANO v orgánech EU. Např. protinárodní a protidemokratické Charanzová a Jourová.

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. I:B CHATSCHERE VYSTOUPIT Z NATO a EU jak to chces ty 10/29 nepujde

   a je to zbytecne.Kdyz nam vrati sousede dluh z valky 3,6 bilionu reparaci,nakoupime kvalitni AMI zbrane zn AK a vyzbrojime se po zuby jako ve SWAJCU,no a do EU nasadil nas pan car PUTIN(boze cara chran) uz pani Leyno,ta ma obrovske zkusenosti z ji rozbiteho bundeswehrmachtu a ta zpusobi rozpad EU na sracku sama,rak nam tu ty piratsky pseudokomunisticky zmetku nelzi.Podej si radeji vcas zadost o vstup do OK SPD nebo brzy dalsich novych polit.subjektu,ktere uz budou akceptovat

   PROGRAM NARODNICH ZAJMU,KTERY UZ TVORI VOLICI A JEJICH SV!

   Vymazat
 8. A přesto táhnou všichni za ten konec provazu proti občanům; sledujte toto video nezávislé televize:

  https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2021/07/19154/NalehaveVarovaniEvropskaKomise_360p.webm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:29
   Pokud čtu,"" nezávislá "" televize, potom vím, že větší kokotina se jen tak nevidí. Asi jako "" svobodný vysirač "" co. Taky bláboly několika zoufalců.

   Vymazat
  2. Na rozdíl od ČT nebo ČRo je jmenovaná televize opravdu nezávislá. Ale to vy, pirátský učedlníku, nemůžete pochopit. Vy ani nevíte, co je to nezávislé myšlení.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. I,B CHATSCERE 10/22 pry jako piratisko huculisko

   vzdelany na prvni priorite rizeni blbeho davu, hned dvema absolvovanymi pomocnymi skolami,napis tu jak se ti libi navrh z bodu c 4,pogramu NARODNICH ZAJMU navrzeneho ANNOU husitou s KSH tj krestanskych hodnot,aby se GR TV delil o svuj lup z koncesionarskych poplatku FIFTY/FIFTY a my tu uz za ty miliardy vytvorime internetovou TV pravdy,svobody a prime demokracie jak vino.
   Dej bacha at ti nase pusky pravdy neustreli koule a zvoli te pak schvalne do parlamentu, za to,aby slyseli tvoje sracky za recnickym pultem k pobaveni celeho SV prednesenymi fistulkou, pod barevnymi prapory tve mensiny,ktera chce vydupat vetsinu a znicit demokracii!

   Vymazat
 9. Před časem jste tady vychvalovani Rusko, jak zvládli coronač. Vše rozvolněné,jak svobodně bez nutnosti očkování vše zvládají, dnes,jedna z nejhorších zemí světa. Tak jim fanděte dál.
  U nás více jak 7 milionů naočkovaných, aspoň v něčem máme rozum.
  Jen nenaočkovani hlupáci, nám kazí počet nemocných.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jestli mluvíš se mnou,budu ti říkat třeba hovado.
   To neni urážka jen pracovní název,protože jen hovado může mít radost z toho že je někde epidemie.Jinak já sem nic nevychvaloval. Jinak já sem ateista a pokud nemáš důkazy tak s blábolem že je jedna z nejhorších zemí světa si di do mešity. Svoboda vyznání je u nás zaručena.

   Vymazat
  2. 17:56

   To máš pravdu howne, kazí.
   Ne a ne onemocnět, kurvy jedny nenaočkovaný.

   Vymazat
  3. Unknowne 3. července 2021 17:56, jste skutečně tak hloupý, že to co kdo tady napsal přisuzujete všem? Bojíte se, nebo nejste schopen reagovat adresně? JiH

   Vymazat
 10. Že pan autor pojednává i KSČM mi nevadí, dneska se chovají státotvorně a dokonce mají i některé užitečné nápady.
  Ale snad nikdo normální jim nemůže skočit na špek, když už jednou naprosto selhali a volby, které je přivedly k volantu byly současně i volbami posledními.
  Sliby se slibují, blázni se radují, děkuji, státostranu už nikdy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chtělo by se říct Helanov 3. července 2021 19:45, nechte na hlavě. Sama jste se sekla evidentně a bylo by hloupé tvrdit, že od té chvíle co napíšete, bude nutně špatně. Ti, o kterých říkáte, že jim bylo skočeno na špek, nikdy neřekli, že nejsou komunisti a hlásili se k SSSR. Kdo nevěděl, co to znamená, byl ignorant. Chyboval i Gottwald, když se domníval, že mu Stalin dovolí nějakou tu Československou cestu k socialismu. A nebýt to Slánský, odskákal to on. Pro Vás, zřejmě, to význam nemá.
   Od tehdejších komunistů jsou ti dnešní o tři, jestli ne čtyři generace jinde. Svět taky. Pokud byste se vší vážností četla článek, ke kterému se diskutuje, všimnete si, že jak se ta partaj jmenuje, tak takovou už vpravdě ani není. Jen škoda, že autor si nepovšimnul ing. Jířího Dolejše s jeho smutnou rolí, Kateřiny Konečné až moc loajální s Evropskou unií. Že ti skutečně marxističtí komunisté v té partaji upadli do nemilosti a prakticky, s Miloslavem Ransdorfem i vymřeli. Když Josef Skála je za stalinistu, v té partaji vytlačen na okraj a pro úspěch v politice věru nudný pán. JiH

   Vymazat
 11. Unknowne jsi provokatér nebo BLB ?
  Orlík = "MEGA-Čapí hnízdo"!!! Vraťme se o pár let zpátky, do roku 2013: Kníže Schwarzenberg sám, jako ministr vlády ČR podniká po celou dobu ministrování se svou firmou, kde drží 99,82% podíl: ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., Bělohorská 165 Praha 6, IČ: 450 23930,

  Kalousek této firmě převedl víc jak 100 milionů Kč dotací ze státního rozpočtu a mnoho desítek milionů Kč z Evropské unie!!! Schwarzenberg, jen za poslední 2 roky ministrování obdržel prostřednictvím této firmy od Kalouska a Ing.Čiernika z MZE přes 70 milionů „na odbahnění písčitých rybníků Sobík, Silvestr a Zhoř“, kde ale místo bahna těžil písek, který pak prodával cestářům na opravu cest. Je naprosto neuvěřitelné, že to všechno bylo a je (na rozdíl od kauzy Čapí hnízdo) v naprostém pořádku!?!?! Žádné ostouzení, hysterie, útoky ani žádný humbuk v mediích se nekoná!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Kam se nám schovala levice, v demokracii má mít funkci opozice a kontroly pravice. Jinak je naprosto zbytečná. Není to dědičný hřích stalinismu, ani hřích normalizace, ale hřích posledních 30ti let, co levici diskvalifikovali. Sama sklízí své plody.

   Vymazat
  3. Oprava hrubky diskvalifikovaly !!!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. No prece odmena a mala domu..Kdyz nekdy v roce 1963 ,kdy ani pravoverny komunisti nemohli pomyslet na cestu na zapad ,odebral se Havel na filmovy festival, aniz by nekde ,nekdy u filmu pracoval,/tady uz je vse jasny/,zastavil se u utekleho ilegalne stryce Milose a u antikomunisty Schwajze /ve sluzbach samozrejme/,od kteryho dostal svetr..
   Schw. za ten svetr kasiruje..
   Tady je plne jasna jedna vec, ze komunisti byli jen loutky a za nima byli estebaci a kgb s poradci.
   A jejich ,vybrany ,sluzky..
   Ty mne pili krev a pronasledovali, kde mohli a tem se nic nestalo a prave ti konspirovali aby obratem nas prodali jinam, zapadu..Prave ti byli chraneny a vladli ze zakulisi a zas od 89 hejbali dalsima Havloutkama..

   Vymazat

 12. Šášové vymázlí howni (než jsem to napsal, vymázli vás), abyste se po volbách nedivili.

  DSSS se spojila s Volným blokem a není vyloučeno, že je budou volit ti, kteří Samuraje nemusí, ale jsou patrioti s normálním myšlením.
  (Vlastě teď zcela vážně uvažuji, že to té jejich koalici hodím, ač Volný blok a ty dva šašky co se mají za jeho lídry z duše nesnáším. Samuraj se do parlamentu dostane, o tom žádná, ale reálně hrozí, že hlasy koalice DSSS a Volného bloku, pokud nedosáhnou na limit, propadnou.)

  No a mě by se moc líbilo, kdyby po volbách mělo SPD cca 15%, koalice Bloku a DSSS spolu s KSČM dohromady kolem 11% - to už je celkem zajímavý výsledek, že? Také Trikolóra by ještě mohla překvapit.
  No a to by pak už měli, spolu s ANO, pohodlnou parlamentní většinu. A toho, že by se Samuraj nechal Burešem ať už převálcovat, nebo zkorumpovat, se fakt nebojím. Ani toho, že by to neukočíroval.

  Vám totiž, nemilí howni, uniká jeden podstatný detail, co se týká Samuraje - že je totiž vynikající stratég a organizátor. Vezměte si zrovna ty farmářské trhy co kvůli nim tak sliníte - to je geniální tah! To nepřebijete ani marjánkou zadara, šmejdi.

  Vím, šmejdi, vlhkej sen...
  Jenže jsou i sny, které se plní.

  To měl jistý Transformátor sen - a je fuk, jestli ve finále fujtajblovej, nebo prospěšnej. A splnil si ho.
  Pak se zasnil, že by mu to seklo na prezidentské sesli.
  A stalo se.

  Nebo jistý Zeman - ten měl zase sen o levici. A vytáhl ČSSD k takovým výsledkům, že se o tom nikomu ani nesnilo.
  I on se pak zasnil, že by si mohl zaprezidentovat.
  A stalo se.

  Nebo třeba pan ing. Čuba. Ten se zase zasnil, jak by měl vypadat správný, skutečně socialistický podnik. A sen si splnil.

  Nebo třeba prof. T. G. Masarik. I on měl sen.
  A splnil si ho.

  Ale i další snílci byli.
  P.S.
  Jo, k tomu mému vlhkému snu se váže ještě jeden - jak vás vymetem na hnůj spolu s myším trusem. Sice by se mi líbilo vás na ten hnůj dokopat, ale jsem demokrat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Utikal a asi byl poslanej Masaryk do Ruska na Legie ,zrejme obhajit cizi zajmy a ty obhajoval stale, potom jezdil na Slovensko a brutalni policejni potlacovani a strileni do Cechu,ktery udaje osvobodil a do ceho vlastne v zajmu zahranicnich korporaci a vlad, nebylo pro nej nic spatneho..
   Pro ktery jsme byli jen podradny material..Proto k nam byli pres 300 let utlaku valecnych krveproliti a masakru zlocince F.J., a za ucelem zajisteni pozdejsich rozvratu, pridani nadlidsky germani.
   Velmi snadno,ochotne a radi a s nadsenim k tem ucelum pouzitych..To opakovani toho co nam delali samozrejme 300 let,slo jen o pokracovani,ale Masarykovi a vladam to pod rouskou demokracie nikdy nevadilo.
   Ani nesmelo..
   Pod trapnym "jasotem jeho osvobozovani"/kdy se Cesi osvobodili sami,ale slo hlavne o osvobozeni 3.5 milionu germanu /a dalsich mensin jako slovaku abychom se z toho nevyvlikli/na nas, nebyl k narodu zadny vztah videt. Pouze ke sluhum..
   A jezdil na koni aby se inteligent s nikym nahodou nemusel bavit..

   Vymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 14. Zbořil: Poklekávání Angličanů ve jménu Floyda je velmi pokrytecké, až skutečně zrůdné

  https://cz.sputniknews.com/20210703/zboril-poklekavani-anglicanu-ve-jmenu-floyda-je-velmi-pokrytecke-az-skutecne-zrudne-15041071.html

  Zavání to kolonialismem: Orbán odbyl kritiku Dánů ohledně práv homosexuálů

  https://cz.sputniknews.com/20210703/zavani-to-kolonialismem-orban-odbyl-kritiku-danu-ohledne-prav-homosexualu-15040589.html

  „Prostě se mnou odmítají mluvit.“ Ruský velvyslanec v USA zhodnotil stav rusko-amerických vztahů

  https://cz.sputniknews.com/20210703/proste-se-mnou-odmitaji-mluvit-rusky-velvyslanec-v-usa-zhodnotil-stav-rusko-americkych-vztahu-15045734.html

  Putin schválil strategii národní bezpečnosti Ruska

  https://cz.sputniknews.com/20210703/putin-schvalil-strategii-narodni-bezpecnosti-ruska-15042123.html

  OdpovědětVymazat
 15. Mizení levice předznamenala ČSSD Bohumínským usnesením-dosud ho nezrušila.Je pravda že komunisti jsou neviditelní,to zahájil tento režim označením KSČ za zločineckou.Dost mladých lidí s tím souhlasí,neví že KSČM je jediná,která pro ně může něco udělat(stavět byty,a jiný způsob podnikání).Máme co jsme chtěli.

  OdpovědětVymazat
 16. Podařilo se mi vyhledat bebatu na YT, opět jsem si potvrdil názor na paní docentku Švihlíkovou. Je škoda, že její zdravý realismus není využít v naší hospodářské politice. Otàzky okolo levice, jsou pro mne jen ztrátou času, pokládám za zajímavější otázku práv menšiny a kde je limita, aby nakonec neovládala většinu. Nebudu záměrně hodnotit zbylé dva ministry ČSSD, protože nejsem přesvědčen o jejích úspěšné vládě. V této době jsem postrádal důraz na ochranu státu a jeho občanů před válcováním globalizací a zabrzdění dalšímu otevírání socialnich rozdílů.

  OdpovědětVymazat
 17. Pokud bychom v ČR měli nějakou levici - asi by se nestalo,že pracující berou ve srovnání s EU třetinové platy a navíc už třicet let odplouvá z ČR minimálně 300 miliard ročně ve formě nezdaněného zisku Evropských velmocí. Nemáme žádnou levici jen pár vykrmených páprdů co v ČT předstírají že jsou levicoví. To platí i o odborech. Už je nevolme je to pátá kolona oligarchie a majitelů podniků i bank ze západní EU u nás.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.