Reklama

pátek 2. července 2021

Orbánův homofobní zákon – všichni o něm mluví a přitom ho nikdo nezná!

-vlkp- a -NZ-

2.7.2021  KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


Vlkův úvod:

S tím masovým odsuzováním Maďarska a Viktora Orbána kvůli novému zákonu proti pedofilii je to velmi zajímavé. Budí, napříč uvědomělou a správnou Evropou masový odpor. Čteme řady a řady odsuzujících výroků kde koho, nosí se provokativně a natruc duhové barvy, snaha ukřižovat Maďary a jejich premiéra dostoupila dříve nepoznaných výšin.


Ale vše v obecné a verbální rovině - Viktor Orbán je homofob a Maďarsko nerespektuje práva sexuálních menšin.

Jenže já mám tvrdá fakta. Jestliže někdo někdo napíše, že Servít je vůl, pak potřebuji vědět, PROČ je Servít vůl. Abych si udělal sám obrázek. Jenže tím nás nikdo neobtěžuje! Prostě musíme věřit pomazaným poznáním, že Servít vůl je a Orbán homofob. A basta!

Na tohle už jsem příliš starý a tedy háklivý. Takže jsem se zabýval myšlenkou, že jako zkusím nějak ten konkrétní prohibitivní maďarský zákon vyštrachat a pomocí překladače se v něm povrtat a zjistit, co a jak. Jenže jedna věc je úmysl a druhý realita…. Prostě skutek utek!

Naštěstí ovšem jsou tací, co když si něco vezmou do hlavy, tak za tím také jdou, až se doberou výsledku.

Takovým je i dlouholetý čtenář Kosy KZ. Který mi sem tam napíše nějaký ten mailík, kterým reaguje na nějaký její konkrétní text. Já mu odpovím atd. atd. ...

Když mi přišel ten momentálně poslední od něj, předpokládal jsem, že to opět bude v daných intencích. Jenže omyl!

Kolega KZ dostal stejný nápad jako moje maličkost. Ale on ho dokonce i zrealizoval!!!

Což znamená, že dnešní vydání je založeno na přetisku tohoto mailu, kde je velmi krátce a hutně shrnuto, co KZ a jeho překladač v zákoně objevili.

Troufnu si tvrdit, že Kosa tím pádem je nejspíš jediná v celoevropském kontextu, bez země původu /Maďarska/, která pracuje s oním proskribovaným zákonem skutečně věcně. Velmi děkuji panu KZ za jeho iniciativu. A nyní je čas už na samotný mail.

Je mi samozřejmě známo, že Orbán je nezdárným synem v očích naší rodné EU již od doby stavby plotu proti našim hostům z Afriky a Blízkého východu. Za poslední průšvih, tj. přijetí zákona, který podle názoru Evropské komise diskriminuje menšinu LGBT, hrozí Maďarsku žaloba a odejmutí dotací. Představitelé, tuším asi 14 států EU, podepsali dopis odsuzující přijetí tohoto zákona, předseda nizozemské vlády prohlásil něco v tom smyslu, že Maďarsko se tímto zákonem vlastně více méně vylučuje z rodiny EU.
Z jednotlivých zpráv není tak docela jasné, v čem přesně spočívá tak flagrantní porušení „evropských hodnot“, že tento zákon vyvolal snad ještě větší pozdvižení, než třeba porušení zásad právního státu v Polsku. Na posledním summitu EU tomu vrcholní představitelé států EU věnovali více než dvě hodiny bouřlivé diskuse. Ve vyjádřeních EK se objevuje obvinění jednak z diskriminace, jednak z ohrožení svobody slova a vlastně vůbec všech „evropských hodnot“.
Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko. To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné. V souvislosti s tím mě napadlo, že vlastně ani já nevím, o co se konkrétně jedná. Pokládám taky za pravděpodobně, že z těch rozlícených potentátů málokdo, pokud vůbec někdo, ten zákon četl a ví tedy proti čemu vlastně protestuje.

Jako příslušníka parazitní vrstvy poněkud přestárlých důchodců mě, momentálně v Praze řádící covidový mutant delta, nutí zdržovat se většinu času u mého, stejně přestárlého, počítače. Tak jsem si řekl, že využiji čas a pokusím se ten maďarský zákon vyhledat a přečíst. Legislativa nakonec představovala značnou součást mého zaměstnání v posledních letech před důchodem a dosud mě zajímá.

Nebylo to jednoduché objevit sbírku maďarských zákonů, najít ten zákon a přečíst si jej. Přece jen je to všechno v exotické maďarštině, ze které znám jen „igen a nem“. No, nakonec se mi ten zákon najít podařilo a pro zajímavost Vám jej posílám v příloze.

Pomocí přátelského DeepL Translatoru se mi taky podařilo textu jakž takž porozumět. Ve vybavení „zdarma“ měl DeepL s maďarštinou a češtinou jisté potíže, takže překlad nebyl zřejmě vždy dostatečně přesný, ale pro základní orientaci, o co tam vlastně jde, myslím, postačuje.

Jedná se o Zákon č. LXXIX, o přísnějším postupu proti pedofilním pachatelům a o změně některých zákonů na ochranu dětí, který vstoupil v platnost 15.6.2021 s výjimkou §4 až §8, které vstupují v platnost 1.2.2022.

V podstatě se jedná o soubor změn zákonů, které již v Maďarsku platí.

To, co na tom zákonu zastánce LGBT a genderismu v EU pravděpodobně nejvíce pobuřuje jsou asi následující ustanovení zmíněného zákona:


Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví

 • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
 • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu
O základních podmínkách a některých omezeních komerční reklamy 2008, kterým se mění zákon XLVIII z roku 2008
 • Zakazuje se zpřístupňovat osobám mladším osmnácti let jakoukoli reklamu, která zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.
Novela zákona CLXXXV z roku 2010 o mediálních službách a masmédiích
 • Pořady, které mohou mít nepříznivý vliv na tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých, zejména tím, že propagují nebo zobrazují násilí, genderovou nekonformitu, změnu pohlaví, homosexualitu nebo uvádějí otevřené zobrazování sexu, se zařazují do kategorie V. Hodnocení takového programu je: nedoporučuje se osobám mladším osmnácti let.
 • Za sdělení ve veřejném zájmu nebo reklamu pro sociální účely se nepovažuje pořad, který by mohl mít nepříznivý vliv na přiměřený tělesný, duševní a mravní vývoj dětí, zejména tím, že propaguje nebo ukazuje samoúčelně sexualitu, pornografii nebo propaguje změnu pohlaví a homosexualitu.
Novela zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodin
 • Stát chrání instituci rodiny a manželství, a to i z důvodu jejich přirozené důstojnosti a hodnoty, zejména vztah rodič-dítě, který je základem rodinného vztahu, kde matka je žena a otec muž
 • Ochrana řádných rodinných vztahů a práva dětí na vlastní identitu podle jejich vrozeného pohlaví má zvláštní význam pro ochranu fyzického a duševního zdraví.
 • Pro účely tohoto zákona a z důvodu ochrany dětí, je osobám mladším osmnácti let zakázán pornografický obsah, obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně, nebo obsah, který zobrazuje změnu pohlaví a homosexualitu.
Změna zákona CXC z roku 2011 o národním veřejném vzdělávání
 • Výuka studentů o sexuální kultuře, sexuálním životě, sexuální orientaci a sexuálním vývoji přihlíží zejména k ustanovení článku XVI odst. 1 Ústavy. Tyto hodiny nesmějí být zaměřeny na podporu odklonu od identity pohlaví při narození, na podporu změny pohlaví nebo na propagaci homosexuality.
 • Jiná osoba nebo organizace než zaměstnanec školského zařízení v pracovním poměru jako pedagogický pracovník, nebo odborný pracovník poskytující školské zdravotnické služby, nebo státní orgán, který má s tímto zařízením uzavřenou smlouvu o spolupráci, může v rámci výuky nebo jiných aktivit pro žáky poskytovat aktivity týkající se sexuální kultury, sexuálního života, sexuální orientace, sexuálního vývoje, škodlivých účinků užívání drog, nebezpečí internetu a další podpory tělesného a duševního zdraví (dále pro účely tohoto § jen „program“) pouze tehdy, pokud je registrován orgánem určeným zákonem.
 • Údaje obsažené v registru jsou veřejnými údaji ve veřejném zájmu a zveřejňují se na internetových stránkách orgánu určeného zákonem k vedení registru.
 • Registr obsahuje
a) název programu,
b) jméno a kontaktní údaje vlastníka programu,
ba) v případě fyzické osoby jméno a kontaktní údaje této osoby, nebo
bb) v případě organizace název, sídlo a kontaktní údaje organizace,
c) označení typu veřejné vzdělávací instituce, ve které má být program uskutečňován,
d) datum registrace a dobu užívání registrovaného programu ve veřejné vzdělávací instituci (s uvedením akademického roku)
e) předmět programu.

Celkově jsem dospěl k názoru, že zmíněný zákon menšinu LGBT v Maďarsku nijak nediskriminuje v tom smyslu, že by se nemohli její příslušníci, zcela obdobně jako heterosexuálové, svobodně věnovat radovánkám v rámci své sexuální orientace. Omezuje sice nepochybně propagaci LGBT, změn pohlaví a genderismu vůbec mezi mládeží do 18 let, podobně jako omezuje propagaci násilí, či pedofilie, ale to je naprosto v pořádku. Vnášet zmatek do vyvíjejícího se myšlení dětí o sexu a rozbouřeného sexuálního myšlení teenagerů, lákat je do nepřehledné směsi často bizarních sexuálních orientací stoupenců LGBT nemá žádný reálný smysl a může jim jen uškodit.


Takže tolik KZ a jeho poprání se maďarskou právní ptydepe nad proskribovaným a všude v té jedině správné Evropě odsuzovaným zákonem.

Za sebe tam také nic diskriminujícího nevidím. Ani trochu. Nic co by bylo označit za sebemenší omezování nebo donucování k čemukoliv. Jen rozumná zdrženlivost v těch nejintimnějších záležitostech každého člověka!

Kde je ta homofobie? Kde šikana a donucování k čemusi? Kde je nějaké porušování práv a svobod jedince? Není to právě naopak?

To, že všichni o něčem mluví, neznamená vůbec nic! Protože v našem světě to vůbec negarantuje, že vůbec VĚDÍ O ČEM MLUVÍ! Setkáváme se s tím stále častěji!

Jediné s čím si dovolím nesouhlasit je názor na Babišovo počínání v této věci!

On před posledními volbami do Europarlamentu slíbil občanům tohle


aby dnes zcela zbaběle dělal mrtvého brouka. Proto rozhodně odmítám tuhle, výše stojící formulaci:
Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko. To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné.

Zbabělost pro mne osobně NENÍ a nikdy nebude synonymem slov, neobvykle rozumné. Mazané? Ano, to asi ano. Jenže kdo stojí o mazanost koňského handlíře v zásadních otázkách?

Jde o základní hodnoty a principy. Na žádnou mazanost není čas. A navíc – když si čtenář Kosy rychle dokázal zjednat jasno, jak to, že tak neučinil český předseda vlády?!

A ještě něco, jak asi bylo Babišovi minulý čtvrtek na schůzce premiérů zemí V4, kde právě Viktor Orbán přebíral na rok řízení této skupiny středoevropských zemí od Polska a poplácával tam při této příležitosti Orbána po zádech? Odpovím si sám – jako mazanému koňskému handlířovi.

A jak Viktoru Orbánovi, když jej Babiš poplácával? Netuším, To by mne také zajímalo.

A ještě něco – po závěrečné redakci toho článku jsem na Seznamu.cz narazil na tohle:


Pojďme Maďarsku přistřihnout peníze z EU, navrhuje Seehofer

Zásadní je v tomto článku tento odstavec. Dobře a pozorně si ho přečtěte. A zapamatujte.

Obsahuje například zákaz „vystavovat nezletilé jakémukoli obsahu, který zobrazuje sexualitu pro jeho vlastní příčinu nebo zobrazuje a propaguje homosexualitu nebo deviaci od genderové identity určené při narození”. Podle Orbána je cílem ochránit výchovu dětí.

A nyní jej porovnáme s doslovným zněním příslušného paragrafu, tak, jak se s ním popral kolega KZ. Celý zní takto:
Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví
 • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
 • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu.
Je tam drobounký, opravdu až filigránský rozdíl. V jednom jediném slově. Které v textu Seznamu.cz chybí!!! Jedno jediné slůvko – samoúčelně! A celý smysl je okamžitě jiný. Zákon zakazuje SAMOÚČELNÉ zobrazování sexuality. A takovým samoúčelem je bezesporu PROPAGACE, JAKÁKOLIV PROPAGACE. Tedy včetně změny pohlaví nebo homosexuality!!!!

Mainstream, alespoň ten ze Seznamu.cz opět předvedl, jak se dělá ta správná , objektivní a opravdová žurnalistika pevně opřená o původní a nezkreslené zdroje. Jsme si jist, že v redakci ten maďarský zákon neviděli ani Hubbleovým teleskopem a že inkriminovanou formulaci převzali. Leč jejich zdroj vyřadil už zmíněné slovíčko, které ovšem hraje zcela zásadní roli. Pokud je překlad KZ přesný. Ale při kontrole mi to vyšlo stejně – s uvážením toho, že doslovný výsledný text v češtině od DeepL hlásí toto:

V zájmu zajištění cílů a práv dítěte stanovených tímto zákonem je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který ....zobrazuje sexualitu pro vlastní potřebu nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.
Sexualita pro vlastní potřebu? Nesmysl! Ale samoúčelně už ano! To pasuje bezezbytku.

A mimochodem, i kdyby náhodou platila, dle mne zcela a účelově pokroucená formulace Seznamu.cz, ani pak tam nelze najít nic homofobního. Jde o nastavení pravidel pro intimní výchovu dětí! Maďarských dětí! Nevidím naprosto žádný důvod, proč by ji řídil holandský, lucemburský a kdo ví jaký jiný premiér. Maďarští voliči jim k tomu nedali žádný puvoir. Na rozdíl od Viktora Orbána! A stejně je na tom bruselská administrativa a europarlament. Neexistují žádné euroděti. Jen ty české, finské, dánské, francouzské a další. Tedy také maďarské…. A tím je řečeno vše.

29 komentářů :

 1. fašoEU by o prospěšnosti X-tisíc pohlaví nejraději referovala a učila už v jesličkách!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PROGRAM NARODNICH ZAJMU MA NEVIDANOU VYHODU UZ v BODE2

   kdy umoznuje v tomto bode nejen permanentni kontrolu vsech nami obcany zvolenych zastupcu,ale dozvime se i jejich opravdove navrhy a nenzkreslovane lzi,kterymi volici pohrdaji,ze se neumi branit a tedy jsou sami vinni jim nakredencovanim vadnych zakonu.
   Ty jsou totiz nekdy tak vycurane napsany ke schvaleni,ze i poslanci v Parlamente nepoznali ze de fakto odhajlovali POLICEJNI STAT ministru vnitra a ten je v ocich jeho cerneho pozadi obrovacky hrdina, jak dovedlo CSSD obelstit ten houfec SCHWEJKU a tudiz ti blbci-(to jsme my vsichni z SV) je jenom banda nemehel,kteri primo volaji byt po amicku podvedeni a rabovani vadnymi zakony mezi nimiz vynika zejmena zakon o exekucich!

   Vymazat
  2. Nejsou lidi , tak se to resi tak,ze se na nekoho ukaze a zacne se hystericky proti nem rvat.

   Vymazat
  3. Jednou si Orban vyslouzil nalepku hlavniho nepritele, nekde nekdy se odvazil nekricet fanaticky na predem urceny vychod, dale s udesnym rozdilem,ze se nehrouti ve strasnych ,hysterickych krecich hruzy z Ruska ,to strasne kontrastuje s Polskema pobaltskymi republikami,/cosi to dovoluje co si mysli ze je,Orban/, tak je situace velmi jednoducha.
   To se neodpousti..
   Kdyby treba prohlasil ze trava je zelena dostane se jemu stejneho silenstvi vrchovate....
   Jednou fanatikove krici,ze trava neni zelena ,tak musi vsichni ostatni..Jinak jsou nepritel na zniceni.
   Opakuji, rozum se v takovych pripadech nesmi plest do takovych zalezitosti a kdyz nekdo trochu rozumu pouzije je strasnej a uhlavni nepritel..
   Za dulezitym ucelem ofensivy fanatiku, potlacit znicit cokoliv normalniho a lidskeho.
   Ty zamery jsou celkem jednoduchy..
   A z nich pochazi vse dalsi..

   Vymazat
 2. Orbánův zákon by Česko mělo převzít a také i ústavní zákon ze Slovenska o manželství mězi mužem a ženou !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V návrhu nové ústavy už to je:

   Článek 15

   (1) Manželství je zákonný svazek muže a ženy, jehož účelem je zplodit a vychovat děti. Uzavřením manželství vzniká rodina. (2) Rodinu tvoří muž, žena a děti v jejich společné péči. Postavení rodiny ve společnosti, práva, povinnosti a odpovědnost jejích členů stanoví zákon. (3) Zákonný svazek osob stejného pohlaví se nepřipouští.
   Převzato z ústavy Slovenské republiky. V současné ústavě tento článek chybí.


   Vymazat
  2. Přesně tak souhlas protože to jsou normální životní hodnoty a není žádoucí dětem blbnout hlavy LGBT.

   Vymazat
  3. 13,22
   Na střední škole je na to času dost.

   Vymazat
  4. Na okraj: Kromě pramene, uvedeném v článku, našel jsem v německé verzi zákon na
   http://www.anonymousnews.ru
   která je sice momentálně zcenzurovaná v DE,AT a CH, ale v Česku ji sledovat můžete.Nevládnete-li němčinou, např.Googlechrome vám nabídne překlad do češtiny.

   Vymazat
 3. ten jiste rozumny clanek jsem prekouk' ale necetl, protoze s nim souhlasim, pro ty kteri mi budou rikat ze jsem vul,ze s necim souhlasim mam dve odpovedi

  prvni....dete do prdele taplousi

  druhou....Kdysi davno jsem potkal ve fabrice "Jardu" delal tam pomocnyho delnika ale ve skutecnosti se zivil znamkama.

  Delali jsme spolu v jednom oddeleni, a tak jsme se seznamili. V te dobe jsem chodil s Helenou, a tak jamw apolu chosili k JARDOVI poslouchat Presleyho a jine zpevaky

  Pozdeji jsem zjistil ze Jarda byl teplej, ale ke mne si nic nedovoll, ja byf fakt spis ne defky...

  Dalo by se o tom napsat spousta, s Jardou diky znamkam ktere jsem pro nej prodaval v Nedeli u Novaku, pratelili dlo9uho, prakticky nez jsem utekl y68, kdy jsme s manzelkou a dvema detmi utekli za more

  od 83 jsem zase diky milosti presidenta republiky mohl jezdit zase domu za maminkou, S Jardou jsem se spojil... a dokazal jsem mu vykecat jeho teplousstvi, ktere mu vlastne zpusobila jeho matka, kdyz ho nacapla kdyz se ve 14 letech "muchloval" se sluzko.

  od te doby se Jarda zenskych bal a tak se zacal zajimat o kluky, jeho teploustvi ktere zpusobila jeho mama mu trvalo asi 38 let kdy jsem mu to rozkecal, a Jarda se ozenil

  Proc to pisi? myslim, ze mezi "Teplymi" muzou byt i "Jardove" takze by bylo dobre, aby se do toho vlozili i psychologove, a mozna, mozna, ale nevim to jiste by tech teplousu u nas ubylo, ci aspon by meli jistotu co jsou

  Zaver, Jarda byl "mischling" tata zid, ale strasne fajn. mama krestanka ale horsi nez ten nejhamiznejsi zid a skutecne mrcha, ale jmeno neznate, a vsichni jsou uz davno mrtvi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12,52
   Mně nevadí,že je někdo takovej,makovej, fialovej,zelenej....vadí mi(stejně jako u cikorek),že se pořád chtějí něčím zviditelňovat!
   Jsou to ovšem vesměs ti mladší,podporovaní třeba v Praze PYJáty a jejich poskoky.

   Vymazat
  2. Basi,
   já mám podezření, že se vymýšlejí náhradní problémy, které jsou potravou pro media a společnost. Tím se překryjí ty hlavní problémy.

   Vymazat
  3. Basosi, máte pravdu, nikdo se tak nerodí, je to výchovou, jejich neúspěchy, desorientací ap. Místo represí, církve začaly, by stačilo každému přidělit v dospívání poučenou děvku. Jistě i ten jejich hlas by položila níže, do penisu.

   Vymazat
  4. Když se vrátím k teplým, rozesmála mně vtipná odpověď jednoho Slováka redaktoru ČRo+ na otázku proč jsou Prade v Praze, Brně a ne na Slovensku. Volně zněla, že mají více příležitosti v Česku. Inu, jako cikáni.

   Vymazat
 4. Bé, bé, bé, BIS je zplnomocněna prohlásit, resp. všechny vás chce informovat, že její náčelník, podpraporčík Michal Čoudelka, který byl v minulosti Jitkou Oháňkovou, onemocněl. Onemocněl covidem - 19, konkrétně mutací delta plus a pozvolna se mění ve vepře. Velvyslanectví USA, které má BIS personálně a organizačně na povel, se Čoudelkově transformaci v prase intenzívně snaží zabránit a nasadilo hormonální léčbu aplikovanou hluboko do konečníku. Všichni na našeho vrchního čučkaře myslíme a cítíme s ním.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12,57
   Tak a teď jste profláknul intimní tajemství Koudelnice a budete muset klečet v koutě na hrachu...a pěkně i přes svátky.-)

   Vymazat
 5. Zásadní též bude, že ten zákon nedává prostor škodit různým neziskovkám.

  OdpovědětVymazat
 6. Je to uchylna verbez instalovana do hlav hlupaku nekym kdo to ridi .Nikdo mne nemuze vysvetlit pruvody zamindrakovanych uchylu a maminky s detmi na ramenou jim mavaji . V otevrenych autech jedou v cele pruvodu vlivne osoby -senatori ci kongresmani a cela ta sarada jede na plno . Hnus k bliti ,jsou to jen perverti nic vic a leci si mindrak v jejich "pruvody hrdosti" Adu ci Klemu na ne a byl by pokoj Sli by do lapaku a na ripu ci rubat uhli a on by je ten "smradek ale teploucko presel "

  OdpovědětVymazat
 7. Do vedení EU a všech původních členských zemích se podařilo dostat lidi, kteří nemají děti. Někteří svoji pravou identitu netají, jako např. lucemburský premiér, který žije s transgender manželkou (vypadající jako muž a bizarně se oblékající), jiní o své pohlavní identitě mlčí (nizozemský Rutte, Macron, Merkel, Juncker a tisíce dalších ....). Velký kritik Orbána, nizozemský Mark Rutte, který v minulosti pracoval jako přední manažer pro nadnárodní Unilever, prosazoval zrušení 15% zdanění dividend těchto společností, které přináší do této země téměř 2 miliardy EUR ročně. Jeho vláda podporovala materiálně a zbraněmi v Sýrii tzv. levantské bojové skupiny, bojující za vytvoření chalífátu v zemi, tj.islámský stát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.zombietime.com/up_your_alley_2008/part_1_full/index.php

   http://www.lifenews.sk/content/viceprezident-usa-%E2%80%9E%C5%BEidia-v-amerike-pomohli-man%C5%BEelstv%C3%A1m-homosexu%C3%A1lov%E2%80%9C
   Tady mate kdo to ridi (2) A FESACI V SAN FRANCISKU stoji za to videt co je to za dobytek

   Vymazat
 8. Pakliže Orbán vyhrál v Maďarsku volby, tak tam rovněž může vládnout a nikdo by mu do toho neměl mluvit. Ať si každý strká co chce, kam chce, ať se bez ohledu na bimbase cítí ženou, či s dělehou mužem, ale ať stát nikoho nepřesvědčuje už od školky, že je to normální. Není, je to osobní tragédie, nehodná propagace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to je soucast globalismu /drive Lenina a Trockeho Internacionalismus,oboji za ovladnuti sveta ,take podobny nacismus/ a globalniho rasismu, drzet v otroctvi svoji populaci pomoci teroru politiku ,brutalni policie a uradu ,soudcu a zakonu, a jecet na jine staty za ucelem jejich okupace a posilat tam miliardove castky a teroristy jako napr.nedavno v Belorusku...
   EUS /S = Soros/, vynaklada miliardy na zmenu vlady taky v Rusku.
   To ale neni udajne snaha svrhnout tam legalne zvolenou vladu.
   To dela pouze Putin v USA.
   I kdyz to ovsem nedela..Neni za tak hloupej aby vynakladal miliony, kdyz je to nakonec uplne jedno,koho si tam zvoli..
   A kdo svrhava muze byt sam svrzen, kdyz se prave toho i Ceska vlada zucastnuje a plati v milionech.
   Tak se tri ctvrtiny sveta vrhaji na Orbana aby byl svrzen..Nejdrive vresti media a maji za ukol pripravit situaci na prevrat..Zaplacenymi a ozbrojenymi agenty treba z celeho sveta..Pocet obeti pak nekonci.
   Nic normalniho uz davno neni..Rozum,normalni mysleni jsou v takovych,jako dnes casech, dokonce nepritel..
   Spousty,vetsinou diplomistu se snazi veci vysvetlovat,argumentovat hloupe a posetile tem ,co rozum nemaji nechteji, protoze by jen branil v dosazeni jejich zameru za kazdou cenu..
   Dobrej priklad je jednani v Zeneve, kdy hned potom se provokace z ucelem valky jeste jen zhorsily..
   Stovky cviceni kolem Ruska pokracuji a dalsi lode se cpou za tim ucelem do Cerneho More,,oblast vybrana za nejvice provokaci..

   Vymazat
  2. Nepochybne svet je nastavenej na vyhody a tak rozmnozeni zla a nasili. V dusledku pak.
   Agresor si opakovane muze vybrat vhodnou chvili ,utoci kdyz to nikdo neceka a jeste pomoci manipulaci a lzi casto ma velke uspechy. Napr. utok na SSSR.
   Jeste ma mnoho sluhu a pomahacu.
   Od mistnich valek se veci vyvinuly do mezinarodnich a dnes uz jina valka nemuze byt nez svetova a se znicenim sveta.
   Velka mega aktivita v tom smeru je dnes samozrejmosti. Horecne zbrojeni a nejvice penez . Nic jinyho neni dnes dulezity a To ostatni je v dulezitosti az dlouho potom..Nebo uz neni.
   Co tak muzeme ocekavat?
   Hodne temhle vecem napomahali a dodnes napomahaji diplomisti nekonecnym zvatlanim o humanismu atd..
   Zakryvaji pravou tvar sveta..To se ovsem hodi,pro zamery tech spatnych a jejich provozovani az do toho nejhorsiho, humanistickym demokraciim..TY Jsou precpane vselijakymi pravy,pouckami deformacemi deti od raneho veku, ale Vzdy spolehlive porodi to nejhorsi..Nastava potom panika ,zdeseni soky, kdyz svet odhali svoji pravou tvar,dlouho az do posledni chvile fanaticky aktivisty ,humanisty jekotem jejich propagandy zatajovaneho...
   Podobne jako knezi a Vatikan.Pod rouskou humanismu potlacuji a deformuji lidskost.
   Nikdy nechteji prestat..
   Valky pak pomoci velkeho nadlidskeho usili a casto zazraku skonci porazkou sil zla ,ALE NIKOLIV A NIKDY VITEZSTVIM DOBRA.
   To spatny brzy vystrci hlavu a vse se opakuje..
   Pravy stav sveta je jednoduchy a proto se vzdy vyroji spousta egomaniaku touzicich po slave a vypraveji v jednom kuse pitomosti aby se udelali zajimavymi,dostali se ke korytu,vynikali a poradaji obrovske schuze ,sympozia tam zvani v jednom kuse a nic se nepohne k lepsimu.
   Naopak vse se zakryva , kecy maji na to aby nam jimi cynicky sermovali jinym pred ocima...
   Opakovane tvrdohlave pomahaji ,predevsim vzdy sobe nejvic a vedou svet ke zkaze..
   I Sokrates se zucastnil valek a choval se znacne agresivne v debatach vyuzival sve prevahy nad ostatnimi nic netusicimi,ze si na nich bude ukajet sve inteligence,prechytralosti,byl zavislak na nich, aby dokazoval neustale na trzisti jak je nadrazenej nadinteligent a nemohl prestat..
   Tedy pokracoval v agresivite jinymi zbranemi..
   Plato pak se svoji jeskyni ,je typicky priklad, zalezani tech chytraky do ukrytu..
   Pred svetem, ktery nechapou ,prekrucuji a boji se ustavicne,ze nekdo na ne zadupe a okrikne je, aby uz konecne prestali zvanit,tedy predstirat a lhat.
   Dodnes je za to obdivovan..
   Tak je svet beze zmeny a nastavenej..

   Vymazat
  3. Na druhy strane je tady statecny sv.Jiri a jeho boj s drakem zla, symbolem naseho udelu zde na zemi a kdyz ten nas opakovane uzdravuje po generace nas po vsech strankach ,neustaly existencni boj /a stale se vzdy zhorsujici/,nas vsech kdyz neni,nebo se vyhneme,vykroutime, jdeme do kytek taky..
   Zmineny nechlapsky humanismus prave tohle zapira.
   Pecuje se napr.velmi o vrahy a zlocince,aby jim nikdo neublizil,probuh.
   Srovnej s "peci" dnes o deti, rodiny a pod.
   Delaji vzdy studia z muzu kancelarske ,zzenstile eunchy.
   Jsou taky vyjimky co se nedaji zdeformovat..
   Sprtanim nemusi to co my ostatni, prat se se skutecnym a realnym zivotem..Z ktereho se snazi oddelit.
   Tak neni uniku, takovy stav sveta ovsem zpusobuje ,ze mnozi hledaji ulehceni z toho nadliskeho usili..
   A neni divu..Parasiti se tak mnozi..Udelaji pak vse..
   Tak muzeme sledovat mezitim ,jaky zamer ma vyssi moc s nami a jestli zase vypomuze, nebo ne, nejakym tim rozhodujicim a zachranovacim zazrakem..
   Zase proti obrovske presile..
   Mezitim se situace vyvinula tak, ze kdyz si nekdo da cernou kavu je rasista a kdyz bilou tak snad jeste vetsi..To muze znamenat zacinajici vzajemny kanibalismus v uporne soutezi za odhalovanim stale horsiho rasismu vsude na svete. Predhaneji se.
   Kdo a kde najde toho nejvic.
   Co bylo vcera uz neplati..
   Tak zase jako vzdy predtim roztaceji ty treba bozi kola..Kdyz ignoruji ty zakony sveta a asi vyssi moci, ktera je na nas zcela nemilosrdne uvalila a nuti v nich zit,spise porad zivorit..

   Vymazat
 9. Pokud je alespoň zčásti pravda v tomto šokujícím odkazu https://www.youtube.com/watch?v=TpYhBo5UFXw , který ukazuje na propojení špiček Evropské komise s evropskými soudci (kteří se setkali v tričkách s Che Guevarou na společném tzv. rudém pikniku), kteří by měli být nezávislí, tak by to občané měli vědět. A jak jsem se přesvědčil již vícekrát, pravda v těchto videích je z 80%, zbytek jsou obvykle dedukce osoby, která ta videa točí, a ty nemusí být vždy správné.

  OdpovědětVymazat
 10. No tyhle práva menšin jsou jen pro hlupáky.Je přece jasné,že až to vezmou islamisti,tak tyhle homosexuálové,feministky a další budou vyvražděni jako první.V historii islámu to nebylo nikdy jinak. No a o co teda jde ? Jde o to přivyknout většinu na to že někdo má legálně vyšší práva a zároven rozeštvat lidi.Demokracie přechází po několika stoletích jako ve starověku opět ve feudalismus protože v demokracii zbohatlé mocné již nebaví hrát si na demokraty stejně jako komunistické elity přestalo bavit hrát si na proletáře.
  Prvky feudalismu jsou tu už přítomné- privatizace daní,dotace pro vyvolené, dobývání renty,záporné úroky (to už není kapitalismus),zelené náboženství s odpovídajícími desátky,proroky atd.
  No a aby jim tento trend ničící demokracii neosciloval v něco jiného nebo se zvrátil je třeba vyměnit obyvatelstvo co nejdříve nejlépe za islámské. Takže jde o čas než to pochopí i užiteční idioti a než bude pozdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No já jsem ohromen. S uvedenými myšlenkami se plně ztotožňuji. Unknowne dnes dostáváš za 1 s hvězdičkou.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.