Reklama

úterý 20. července 2021

Prezident Miloš Zeman by neměl řešit dlouhodobě neúspěšnou misi v Afghánistánu, ale tragickou misi českých vojáků ve východní Evropě (1/2)

Agentura EXANPRO
Souhrnné hodnocení a předpověď (11159)

Prezident České republiky Miloš Zeman několikrát veřejně kritizoval stahování zahraničních vojáků z Afghánistánu. Zřejmě ho to popudilo natolik, že se neudržel a jednání s Tálibánem přirovnal k jednání s Adolfem Hitlerem, což podle něj bude mít stejné následky. Stahování aliančních jednotek je podle Zemana horší než zločin. To však uvedl jako citaci výroku francouzského ministra zahraničí Talleyranda, který svou funkci zastával především v období Napoleonovy vlády. Citát se skládá ještě z dovětku, ale ten Zeman neřekl správně (objasnění rozdílu i [bez]významnosti citátu pro aktuální situaci viz navazující produkt, který je další částí rozebírané problematiky).


Výše uvedená slova prezident Zeman pronesl 10. května 2021 při videokonferenci s prezidenty B9 neboli s prezidenty „Bukurešťské devítky“ (iniciátorem vzniku skupiny bylo Rumunsko – skupina vznikla v roce 2015 a tvoří ji devět zemí takzvaného „východního křídla NATO“).

Zeman stahování aliančních sil z Afghánistánu kritizoval také ve své zdravici určené pro účastníky národní bezpečnostní konference s názvem „Naše bezpečnost není samozřejmost“. Konference se konala na Pražském hradě dne 22. června 2021. Zdravici prezidenta přednesl ředitel Odboru zahraničního Rudolf Jindrák. Ve zdravici Zeman sdělil, že stahování aliančních sil z Afghánistánu stále považuje za chybu, kterou podle něj musíme společně napravit dříve, než se nám vymstí.

Miloš Zeman ve své zdravici dále uvedl, že Česká republika musí být připravena nadále přispívat k boji proti teroru* od Blízkého východu po Afriku. Ve spojitosti s Afrikou zdůraznil, že čeští vojáci začali operačně působit v Mali. A ve vztahu s Blízkým východem oznámil, že jsme připraveni navýšit zastoupení českých vojáků v rozšířené misi NATO v Iráku a případně i v dalších zemích, bude-li o to podle Zemana zájem. Velmi podivná formulace státníka: „… bude-li o to zájem.“ (Blíže k těmto slovům viz navazující produkt).

V souvislosti se zahraničními misemi českých vojáků se Zeman vůbec nezmínil o východní Evropě, kde jsou čeští vojáci od poloviny roku 2018 začleněni do mise označované jako „Posílená předsunutá přítomnost NATO“ (enhanced Forward Presence – eFP). Přítomnost jednotek NATO je zaměřena na pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litva, dále potom na Polsko. Čeští vojáci působí v posledních dvou jmenovaných pobaltských státech, přičemž Lotyšsko sousedí přímo s Ruskou federací a Litva s Běloruskem (spojencem Ruska) a s Kaliningradskou oblastí, což je exkláva Ruské federace. S touto exklávou sousedí také Polsko. Mise NATO není časově omezena.

Mise má být podporou pobaltských států, které se už v roce 2014 přehnaně a předpojatě obávaly invaze ze strany Ruska. O ruské hrozbě nepravdivě a afektovaně řečnili i čeští poslanci společně s členy vládního kabinetu, když tuto misi před jejím schválením ospravedlňovali v Poslanecké sněmovně. Ani Vojenské zpravodajství*, ani ÚZSI*, tedy služby zaměřené na zahraniční zpravodajství*, nikdy nepřišly se závěrem, že Rusko má v úmyslu napadnout Pobaltí. V opačném případě by pochopitelně lhaly, což se ukazuje nyní po více než sedmi letech uplynulých od politického převratu na Ukrajině a po čtyřech letech od doby, kdy čeští politici teatrálně vystupovali ve Sněmovně, kde své teatrální schopnosti uplatnil zejména tehdejší ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO, a to za podpory svého stranického předsedy Andreje Babiše (podrobněji k falešné rétorice Stropnického a k Babišově charakteru viz produkt 11055, a dále viz produktu 11056 s přepisy a analýzami vyjádření politiků z pěti politických subjektů).

Zemanovi tohle pokřivené vystupování vůbec nevadilo, což prokázal tím, že Stropnického později jmenoval velvyslancem v Izraeli. Stropnický v roce 2017 v Poslanecké sněmovně horoval pro pochybnou zahraniční misi a když se na počátku roku 2018 nechal slyšet, že má zájem o funkci velvyslance, tak se prezident Zeman bez váhání vyjádřil, že mu vyhoví. V dubnu 2018 již bylo vše jasné a v listopadu 2018 zahájil Stropnický své působení v Izraeli. Zeman tedy dal jasně najevo, že s touto pochybnou misí v Pobaltí souhlasí, když Stropnického za jeho falešné řečnění a podporu eskalace napětí ve východní Evropě odměnil postem v zahraničí. A víme velmi dobře, jak Zeman české velvyslance pečlivě vybírá, přičemž odmítá ty kandidáty, jejichž dosavadní projev v politice se mu nelíbil.

Prezident Zeman se k misi českých vojáků v Pobaltí nikdy věcně nevyjádřil. Vůbec mu nevadí, že Česká republika svou účastí v misi NATO porušuje článek 1 Severoatlantické smlouvy, v němž se členské země zavázaly urovnávat mezinárodní spory mírovými prostředky a vyvarovat se hrozby silou. Mise v Pobaltí, kde jsou a nadále budou postupně navyšovány počty aliančních vojáků, aspiruje na jednu z nejdelších misí NATO, a to až do období jakékoli menší či větší fyzické konfrontace sil, nebo do změny politického režimu v Ruské federaci na režim, který bude přijatelný pro USA. V tomto smyslu připomínáme rozhodující rok 2030. Zásadní význam uvedeného roku jsme poprvé nastínili v listopadu 2018 v produktu 11089. Více jsme se o roku 2030 rozepsali v dalších čtyřech produktech (viz odkazy v souhrnném hodnocení 11153).

Evropské země se podřizují americké zahraniční politice a tím také vojenským aktivitám NATO v Pobaltí (NATO je nástrojem USA pro prosazování vlastní zahraniční politiky – viz produkt 11001 a produkt 11002). Tyto aktivity ve východní Evropě neznamenají žádné pozitivní řešení, ale pouze eskalaci napětí ve prospěch americké administrativy, jež nutně potřebuje vyčerpávat a udolávat režim Ruské federace všemi dostupnými prostředky pro dosažení svého kýženého strategického cíle*. Podrobněji se strategickému cíli USA a stále většímu zpoždění Američanů v naplňování takzvaných operačních cílů* ve světě věnuje navazující produkt a dále tyto konkrétní zpravodajské produkty:


Někdo by mohl vznést námitku, že Zeman o misi v Pobaltí nehovořil proto, že se nejedná o boj proti terorismu*. To je sice pravda, jenže Zeman se k této pochybné misi od jejího zahájení nevyjadřoval nikdy. Nicméně po „spektakulárním“ zjištění, že do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích byli zapojeni příslušníci ruské vojenské zpravodajské služby* GRU*/GU*, a po planoucím řečnění některých českých politiků, že se ze strany Ruska jednalo o státní terorismus*, by mohla být i tato mise považována za protiteroristickou. Na druhou stranu těmto politikům vůbec nevadí, že incident ve Vrběticích nebyl Policií ČR právně kvalifikován jako teroristický útok*. Politici si zkrátka vymysleli svoji vlastní právní kvalifikaci a vůbec se nerozrušují nad tím, že svým jednáním ukazují svou nízkou rozumovou schopnost. Dotyční politici svou omezenost zvýraznili ještě tím, že Rusko ze „státního terorismu“ obviňují v době, kdy Policie ČR v této záležitosti stále nezahájila trestní stíhání, protože nemůže najít ty správné důkazy*. Policie ČR, respektive Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která se případem zabývá, je tak pořád ve fázi prověřování, kdy prověřuje, co se vlastně ve Vrběticích stalo a kdo byl do incidentu zapojen (policisté prostě stále nic hmatatelného nemají a nutno dodat, že mít nebudou).

Ředitel NCOZ Jiří Mazánek to celé ještě „vyšperkoval“ tím, když lživě a hodně hloupě v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že NCOZ spojila ruské zpravodajce s výbuchy ve Vrběticích už v lednu 2020 (podrobně viz produkt 11158). Čeští politici (především zákonodárci) by se potom měli zabývat tím, jak je možné, že NCOZ už rok a půl není v této věci schopna zahájit trestní stíhání a pořád jenom něco prověřuje. Ono už se nejedná o prověřování, ale pouze o hru na zdrženou, což zavání zapojením Policie ČR do politických hrátek (je tu snaha prostřednictvím Policie ČR ovlivňovat českou zahraniční politiku, což začalo u BIS). Prezident Zeman by se měl veřejně ptát, jak je možné, že jsou politici napřed před Policií ČR, která ještě nikoho neobvinila (nezahájila trestní stíhání), kdežto politici už mají v obvinění tři měsíce jasno a veřejně ho ventilují. Zeman by se měl také ptát, na základě čeho česká vláda vlastně vypověděla 18 ruských diplomatů.

To, že se na nepodloženém vyhoštění ruských diplomatů největší měrou podíleli Babiš a Hamáček, nemůže nikoho překvapit, jelikož oba v roce 2017 hlasovali pro misi v Pobaltí, tedy pro podporu amerického tažení proti Rusku. Zde se projevuje politický tandem Zeman–Babiš. Pokud by Zeman vystoupil proti misi v Pobaltí, tak by zároveň musel vystoupit proti Babišovi. Ze stejného důvodu nic zásadního dosud nenamítl proti postupu české vlády ohledně vyhoštění ruských diplomatů. A prezidentův projev k Vrběticím ze dne 25. dubna 2021 hodnotíme jako projev ANO i NE čili jako opatrný a neutrální, i když prezident zmínil některé neveřejné, ale zato zásadní body z práce BIS (analýza a hodnocení projevu je předmětem samostatného dokumentu).

Prezident Miloš Zeman spornou a pro vývoj bezpečnostní situace v Evropě rizikovou misi v Pobaltí neřeší, ale místo toho se upnul na misi v Afghánistánu. Avšak v případě Afghánistánu ztratil Zeman přehled o situaci, anebo ho nikdy neměl. To prokázal svým opakovaným tvrzením směrem k afghánskému hnutí Tálibán, že s teroristy* se nevyjednává. Někdo měl Zemana poučit, že s Tálibánem vyjednávají Američané, a ti nikdy neumístili Tálibán na svůj oficiální seznam teroristických organizací* (nyní neřešíme, proč afghánský Tálibán nebyl nikdy na seznamu teroristických organizací ani smysl a úroveň vyjednávání nebo to, kdo jsou ti, kteří ve vyjednávání zastupují Tálibán).

Pokud Zeman považuje afghánské tálibánce za teroristy, tak ať s nimi nevyjednává, ale rozhodně by neměl radit jiným mocnostem. Nejtrapnější na tom je, že Zeman ve svém tvrzení o teroristech vychází jen ze svého osobního postoje, jelikož se ani v rámci České republiky nemůže opřít o žádný oficiální dokument. Česká republika totiž dosud nemá žádný oficiální seznam organizací, které považuje za teroristické. Pokud tedy Zeman chce ze své pozice prezidenta oficiálně označovat některá uskupení za teroristická, měl se už dávno obrátit na českou vládu, aby vypracovala příslušný seznam. Jeho vyjadřování by potom nepůsobilo až tak trapně. (Této problematice se podrobně věnuje produkt 13094.)

Svůj špatný přehled o situaci v Afghánistánu prokázal Zeman také tím, že zapomněl na to, že vojenská mise v Afghánistánu byla od počátku misí Američanů. Oni si jí podle svých potřeb sami zahájili, sami určovali její směr a sami si ji ukončili (i když se nejedená o úplné ukončení, ale o pragmatickou změnu ve spojení s působením proti Rusku). Ostatní země se jen z jakési „spojenecké loajality“ přidaly a nyní, když Američané odcházejí, tak jim nezbývá nic jiného než odejít také. Zkrátka všechna rozhodnutí jsou americká rozhodnutí a nějací rádoby spojenci to nemohou ovlivnit. Američané rozhodují, kam se půjde a odkud se odejde. Tak to bylo i v případě Kosova, Iráku apod. Nikdy se nejednalo o žádný konsenzus zemí NATO, jak se snaží naivně tvrdit někteří čeští politici a generálové v aktivní službě i ve výslužbě.

Zeman rovněž zapomněl nebo nikdy neporozuměl tomu, že mise v Afghánistánu není jen o zápolení zahraničních sil s Tálibánem. Nelze ignorovat dvě regionální jaderné mocnosti, které spolu soupeří o vliv v Afghánistánu, přičemž afghánský Tálibán je k tomuto soupeření využíván, neboť není zcela nezávislou silou, ale má nad sebou jakousi „správní radu“ (eufemistický výraz), která ho v první polovině 90. let pomohla s určitým cílem zformovat. Jakékoli vyjednávání s Tálibánem pak postrádalo smysl, pokud se ho neúčastnil nebo ho alespoň neposvětil nikdo ze „správní rady“.

Pokud Zeman v souvislosti s Afghánistánem mluví o terorismu a o ohrožení Evropy, případně že se u Kábulu bojuje za Prahu, pak vůbec nepochopil, jaký je cíl Tálibánu a kdo Tálibán ovládá. Nepochopil ani, že žádná konvenční síla čili vojenské jednotky vyslané do cizí země nemohou zabránit pohybu teroristů, kteří představují nekonvenční a tím „neviditelné“ bojovníky. A pokud nemohou zabránit jejich pohybu, pak nemohou zabránit ani teroristickým útokům neboli nekonvenčnímu způsobu vedení boje*, a to jak v zemi zasazení, tak ve své vlastní zemi. Naopak svou přítomností v cizí zemi mohou tyto teroristické útoky vyprovokovat, a to opět jak v zemi zasazení, tak jako odvetu ve vlastní zemi. Avšak opakujeme, že cíl Tálibánu je odlišný, což vychází také z jeho „správní rady“, která nemá zájem na tom, aby se Tálibán prezentoval v zahraničí a poutal na sebe nechtěnou pozornost. To vychází také z toho, že je zde úsilí po mezinárodním uznání Tálibánu jako státního subjektu.

Tálibán mohl už celou řadu let páchat teroristické útoky v zemích, které do Afghánistánu vyslaly své vojáky, a přesto to neudělal. Musíme rovněž zdůraznit, že Tálibán není to samé, co „Islámský stát“, který má jinou „správní radu“. Tálibán a „Islámský stát“ (IS) jsou rivalové, přičemž Tálibán se snaží potlačit jakoukoli přítomnost IS v Afghánistánu. A opět to má svůj důvod, čímž už ale zasahujeme do jiného tématu.

Mise v Afghánistánu není o boji proti terorismu, ale o zcela jiných a vyšších cílech, které souvisejí se širším prostředím kolem Afghánistánu včetně Íránu. Skutečné cíle nejsou oficiálně hlásanými cíli. Oficiálně hlásaný americký cíl se týkal boje proti al-Kajdě a dopadení jejího vůdce Usámy bin Ládina, což se úmyslně protahovalo (blíže o Afghánistánu, terorismu, al-Kajdě a nevyšetřovaných útocích v USA viz produkt 13094.)

Ohledně mise v Afghánistánu jsme již v červnu 2016 publikovali produkt, ve kterém jsme podrobně popsali pět hlavních příčin neúspěchu vojenské mise v Afghánistánu. Jedná se o produkt 11014 „Příčiny neúspěchu vojenské mise v Afghánistánu“.

Pokud chce prezident Zeman řešit terorismus, neměl by se dívat jen na východ. Tím narážíme na termín institucionalizovaný terorismus*, kde můžeme z produktu 22035 uvést následující upravený text:

Z první fáze studené války (1945–1991) a z doby před studenou válkou již bylo přiznáno*, potvrzeno*, parciálně uvolněno* nebo jinak odhaleno více než 40 operací pod falešnou vlajkou* organizovaných státními institucemi (a to není konečné číslo). Tyto operace byly provedeny různými způsoby (metodami) včetně teroristických útoků. Bylo by proto bláhové domnívat se, že od roku 1991 až po současnost nebyla žádná taková operace provedena. Bylo by to bláhové už z toho důvodu, že studená válka nikdy neskončila (viz produkt 11001 a produkt 11147), ale pokračovala svou druhou fází (1992–2013), jež přešla do současné třetí fáze (2014 až současnost). 

Jestliže Zeman tvrdí, že stahování aliančních sil z Afghánistánu stále považuje za chybu, kterou podle něj musíme společně napravit dříve, než se nám vymstí, pak by měl mnohem hlasitěji řešit misi v Pobaltí, jejíž pokračování a posilování může mít nedozírné následky nejenom pro evropské země. Otázkou je, zda prezident Zeman hájí české národní zájmy a opravdovou evropskou bezpečnost. Už v produktu 11080 ze září 2018 jsme ukázali, že Zeman je politik, který hájí jen některé národní zájmy, a ještě k tomu jen napůl.


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 11159
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2021 Agentura EXANPRO

81 komentářů :

 1. President Zeman se jen zviditelnil v zájmu USA a Afgánistán považuje za teroristickou základnu.Stejně nedostal pozvání do bílé chatrče.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máme své vojáky v cizích zemích - jsme okupanty ! Každý voják v cizí zemi je okupantem. Z toho není úniku.

   Vymazat
  2. 14:43
   No, on tenkrát poslal toho přiteplalýho amíckýho velvyslance do prdele, že mu nemá co kecat do vlády, tak asi proto.
   Mě by celkem zajímalo, jestli ty Vladykový cancy o Afganistánu, jak se tam bojuje za Prahu, bylo od něj lavírování, nebo přesvědčení. Nechce se mi věřit, že by byl až tak blbej. I když pravda je, že jsem ho už při dost slaboduchostech načapal. Ono je to těžký s tím dědkem.
   Na jednu stranu hlásá bludy a souzní se strejdou Samem, jako stím Talibánem, a pak zase se nebojí, a řekne na plnou hubu že Vrbětice mají více verzí a hází do toho amíkům vidle.

   Vymazat
  3. Celé naše neštěstí spočívalo v tom, že CIA zřídila pod ÚV KSČ "Prognostický ústav", ve kterém působili takoví "velikáni" jako Václav Klaus, Miloš Zeman a předseda podnikového výboru KSČ Vlastimil Dlouhý ( dnešní představitel domácích podvodnikatelů - elity) !
   První nechal rozkrást fabriky nastojato, druhý rozdal oddlužené banky svým zahraničním obřezaným kamarádům a o třetím škoda mluvit ! K nehynoucím "zásluhám" obou protagonistů patří podvodné zavlečení naší země do válečnického paktu NATO !!

   Vymazat
  4. 14:43... Milane, on je vášnivý sionista. A tím je to dané, bude horlivě činit cokoli, jen aby Spojené státy zůstaly světovým drábem.

   Vymazat
  5. Helanov Už ten dráb končí a s jeho názorem nemůžu nikdy souhlasit.Jen počkejte jak příští měsíc zase budou vřískat a přitom dělají to samé.

   Vymazat
  6. Spojené státy nejsou drábem,jen se o to poctivě snaží.Až jednou procitnou a poleví ve svém úsilí,svět si oddychne.

   Vymazat
  7. Diskuze a prispevky by mely byt zamereny na to kdo tu nasi okupacni ARMY

   bude brzy platit,kdyz Stredni trida nesmi nikdy vzniknout a tedy od ni dane brzy nebudou, protoze chybi SOLIDARNI STAT a policejni stat si bez jakekoli kontroly obcanu odhlasovavava rohazovani nasich penez z rozpoctu i prizivnickym neziskovkam.
   Jeji zbytek bude vybit vadnym zakonem o exekucich a naprosteu lhostejnosti politickych exponentu k Programu Narodnich Zajmu,kde v policejnim state bez privlastku ,tedy i skrup uli se vydoji z obcanu,kterym se vykrada uz nyni vykrada dve tretiny platu brzy i jejich krev zelenym udelem piratu,kteri plni ulohu vandalu v Risi takoveho rozpadu jako byla Rise imska!

   Vymazat
  8. Rozzureni pirati a jejich CSSD vnitraci mi tady davaji najevo

   ze NESMIM dale psat i kdyz by bylo co.
   Rise Rimska se rozpadla na prach prave tim,ze dovolila cizincům tj kmenum vandalum,aby presli pres jejich hranice a to byl jeji konec!
   V zrychlenem tempu se to ocividne opakuje.
   Basosi uz jsi cetl navrh dopisu panu BABISOVI pod clankem toho pana,ktery politikem neni?

   Vymazat
 2. Vracet se s kusem řadící páky v hlavě a v zinkový rakvi,to může skutečně jen žoldák......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (14:52):
   Leč i tak každý z nich raději věří v to, že se zpátky bude vracet nikoliv v zinkovém futrále, ale s nikláky v kapse.
   Pro ty mají nebezpečnou slabost i (pře)mnozí jiní, nejen žoldáci.

   Vymazat
 3. Spíše bych řekl, že prezident Zeman je obětí svých našeptávačů i své osobní (nekritické) judeofilie, se kterou všechny (i potenciální) odpůrce státu Izrael řadí do stejné lajny.
  Což jej sice neomlouvá, ale pomáhá trochu pochopit jeho pošetilost, která mu již i kolikrát předtím dala "křídla" k tomu, aby se v politice mýlil ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Frantisku,

   ohledne Judeofilie...Zeman ma velmi dobry politicky cich, takze se nediv, vi odkud vitr fouka, sice to nahlas nerekne,ale....

   I kdyz jsem se v Cesku - Ceskoslovensku narodil, ted to co z nej Klaus a Meciar udelali je takovej ustekanej mopslik, kterymu sebrali jeho boudicku, a on ted nevi na koho stekat, a ke komu se listat... tedy Zeman, jako "vladce Cech"

   takze se divim proc se divis ze je takovej, podivej se on je taky tak trosku posera, treba s tim scvalenim Cuka a Geka, neverim ze Zeman je takovej blbec aby nepoznal jakou levou na nej hrala z nejakeho duvodu (myslim ze to dostal za ukol od zamori Babis) kterej zblbnul Hamzu, a vymysleli si ty Vrbetice.

   Vubec je v tom bordel, ktery my nerozresime, muzeme o tom jen kecat, kecat, kecat

   Vymazat
  2. Ano, judeofil, eurofederalista, fanda vzniku evropské armády, megaloman přes říční průplavy, atd. A nakonec politik, který neví, kdy odejít. Jeho podpora "misím" českých vojáků v prdelích světa, kde je nikdo nezval a kde noha českého nemá co pohledávat, vidím jako skandální. Francouzi si ošéfují své surovinové zdroje v Mali jistě i bez českého vojáka, stejně jako zájmy US hunů v Afghánistánu nezískají na lesku českou podporou. To nejsou "spojenecké závazky", to je spoluúčast na provokacích, agresích, okupacích, převratech a pošlapávání mezinárodního práva (pokud ještě něco takového existuje). Ale může být i hůře - viz třeba Polsko. Bohužel mám pocit, že těch lumpů v politice je čím dál více a vymýšlejí čím dál větší šílenosti.

   Vymazat
  3. Re (19:27):
   .. napsal (-a?) jste to tak výstižně, že by snad už jen stačilo vložit to do prezidentské pošty. Měl by si to přečíst!
   Ale příliš už nevěřím na to, že by to s ním i jen o ten cm pohnulo. V posledních letech je dost sebezahleděným, jakkoliv mu nechci upírat mnohé dobré počiny.
   Holt, zenit už má delší dobu za sebou.
   ---
   Vzdor skřípání zubů na jeho "úlety" mějme stále na zřeteli, že zanedlouho končí, a to, co hrozí od každého dalšího drahoše či pavla, jej (v tom negativním) může velmi snadno překonat ...

   Vymazat
  4. Re 21:12 - na prezidenty tedy ČR kliku neměla a Zeman snad byl relativně nejpřijatelnější. Dokáže i pobavit, jak vytáčí ty "nezávislé" mediální manipulátory v čele s těmi veřejnoprávními. Ale už je slabý a podléhá tlakům. Panoptikum kandidátů ve mě taky vzbuzuje obavy. V zemi, kde může projít
   fraška typu Vrbětice, už je možné asi všechno.

   Vymazat
  5. 17:29... Basosi, za svůj sionismus nemůže , je to stejně tuhá víra, jako kterákoli jiná.
   Někdo věří na neposkvrněné početí, někdo na stěhování duší, a někdo považuje za jasnou věc, že žid z Oděsy patří na Západní břeh.
   S tím se nic nenadělá.

   Vymazat
  6. President samozrejme rozpatlava a ujizdi... Mluvi,dlouze do veci, kterym ani nemuze rozumnet jako civil.
   Zrejme nema kvalitni experty po ruce a ani to jemu nevadi.. Neuvedomuje si, ze jako dalsi jemu podobni pak muze dopadnout tak ,ze je nikdo nebere a ani nemuze vzit vazne..Protoze.Takove vylevy mohou paralysovat v situaci,kdy je potreba jednota a soudrznost naroda..
   Problem se potom tezko da resit,kdyz asi neni nikdo lepsi/nebo nesmi byt nikdo takovy/,ale davy horsich..

   Vymazat
 4. Naše zapojení do misí NATO je zločin,ukazujeme,na čí straně jsme po minulých(dávno)časech v "bojích"za mír.Postavili jsme se jasně na stranu řešení válkami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mozna ceska armada mela vyclenit rotu a ktera by misto beznadejneho 20ti leteho prohravani Afganistanu,hlidala Vrbetice v Cesku..
   A jine objekty. Vsadim se,ze hlidani se nezlepsuje..
   Jinak to vypada,ze pachatele byli vyprovokovani a nehlidanim,privitani ke snadnemu spachani vybuchu..
   Nezkusenost v podobnych "figlech" se promenila do tragikomedie komedie vrchnosti..
   Namisto dlouhych kecu jeden mensi skutek velitele armady..
   Turecko zaplacene stedre z EU a od Merkel ,zaplavou miliard stehuje prave Isis do Afganistanu.
   Mimo valku na Syrii a v Karabachu..
   Ale Eu utoci na Madarsko,dle rozkazu vrchniho velitele EU Sorose,ktere ustupuje a povoluje zpet neziskove organizace.
   Zajmy 2% populace ve svete ,mozna mene,zase zvitezily,nad Madarskem...
   Polaci necheji vpustit do zeme velvyslance Brzezinskeho/syna/ ze ma polske obcanstvi a musi mit americke. Polsko bojuje o svoji suverenitu,vyhrozuje Polsku vselijakou"spravedlnosti",/komisari,ministri a soudy ,EU soudi naplno ,media jeste vice/,ze EU je polskym kolonizatorem a muze vse zrejme tez usurpovat nadrazenost a polaci odmitaji jako rasovou,kolonialni podrizenost. Tvrdi ze ustava,zakony,demokracie a tedy vlada polskeho lidu v Polsku, plati nejdrive.

   Vymazat
 5. 15:46
  Jsem rád, že jsme společně s rusem nepřepadli a neokupujeme Krym.
  Zase jen cecháčkovska vyčuranost, vybereme si jen to co chceme my??. Patříme do NATO, potom musíme spolupracovat. Tečka.
  Až bude rusák strašit u naších hranic zbraněma, potom o pomoc členů NATO budeme prosit,co.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opět se projevujete jako nemyslící.

   Vymazat
  2. 16:26
   Proč potom nepíšeš stejně o lidech, kteří tady neustále píší,jak se USA chystá už zítra napadnout Rusko.??

   Vymazat
  3. Protože NATO, servisní služba USA, chce napadnou Rusko. Deklaruje to veřejně ve svých dokumentech. Prokazuje to sítí základen kolem Ruska, velkými manévry na jeho hranicích, vyzbrojováním jeho nepřátel. Lidé, kteří to vědí jsou myslící, na rozdíl od vás.

   Vymazat
  4. 16:13
   Až bude Rus strašit u našich hranic, bude to jen proto, že jsme do něj bez příčiny navezli spolu s NATO, blbe.¨
   Takže bude chrastit zbraněmi právem.
   SPOLUPRACOVAT NEMUSÍME!
   Přečti si pořádně smlouvu.Idiote.

   Vymazat
  5. Tentokrát bych část výroku od UNa i podepsal. Jsou mezi námi vyčůraní a nejhorší z nich, jsou ti co, čůrají proti větru.

   Vymazat
 6. Tohle je jediná věc, se kterou se Zemanem souhlasím.

  OdpovědětVymazat
 7. Ukázkovou demagogii nemažu. Rus se brání a ukazuje, že má čím se bránit. Chápete?

  Vozit lidí na práh vesmíru pro prachy není asi ruská priorita.

  OdpovědětVymazat
 8. 16:31
  Komu se už Rus od konce druhé sv. války brání, pokud nikdo za 76 roků, Rusko nenapadl. Jen stále dokola omilani blàbolu, imaginárního nepřítele. Už jednou díky zbrojení zbankrotovali. Rusko jen bezdůvodně zbrojí, oni v zásadě nic jiného neumí, pane Dvořáku. Vy jste jen velký neobjektivní PRORUSKÝ fanatik.
  Ruská priorita,co se dnes týká vesmíru, není žádná, jen ISS, funguje a to zase jen díky Amikum. Něco si zjistěte.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste pomatenec. SSSR / Rusko nebylo napadeno právě proto že zbrojí.

   Vymazat
  2. 17;09
   Díky studené válce, padlo Rusko koncem osmdesátých let na totální dno, jak hospodářsky, tak vojensky. Nebylo v té době nic jednoduššího že strany NATO, Rusko napadnout a co se stalo, NIC, pane Dvořáku.
   Tak že podobné vaše řečí o napadení Ruska, jsou liché, jen stále strasenim USA. USA je ve všech směrech daleko dál než Rusko, proč potom s Ruskem válku??? Vždy zbrojí ten, kdo chce válku vyvolat, dnes Rusko, stejně jako Hitler v třicátých letech.

   Vymazat
  3. Jen zírám, že se zde nemáže. Co za tím je pane Dvořáku ??

   Vymazat
  4. Indický běžče/Unknowne, jste duševně malátný či nechápete psaný text?

   I když šel SSSR do kopru, stále měl silný jaderný potenciál. Po celou dobu. Proto Amíci jednali v rukavičkách - Jelcinovi dodali poradce na všechny úřady, ale do armády se nedostali, nestihli to. A pak nastoupil nenápadný Putin a byl americkým poradcům konec. Tehdy stejně jako nyní je Rusko jediná země na světě, která může USA vymazat z mapy. komplet. Proto se ho bojí, vedou diverzi, propagandu, akce pod falešnou vlajkou, okopávají kotníky, štvou proti Rusku a snaží se ho rozložit zevnitř. Zatím jim to nejde a tak jsou vzteklí. Asi jak vy, jejich čípek.

   Vymazat
  5. Vaclave,

   ten unk je vazne debil, podivej se, on fakt vi hovno o svetove politice, zrejme je to nejakej zasranej vidlak ze severu Moravy. Ale jinak je celkem dobrej, je to horsi prumer pitomcu kteri pravdepodobne obdivuji Morafske cernoprdelniky, je hrdej ze uz nema pred barakem hnojiste, a urcite uz misto do kadibudky sere doma a ma zumpu. Mimo toho se priznal ze ma dva autaky, urcite to budou VW, s kazdej s nejmin litrovym motorem. podle stylu jeho psani bych rekl, ze je mu kolem 60, urcite dodelal peti tridku, takze se zrejme vyjadruje podle vzdelani, a ma stejny rozhled, jako kdyz je po krk v jame plne sracek

   Neber to ze ho nemam rad -- je to proste nas residencni blbec, a tech si musime vazit, tak ti dekuji ze ho zde nechas vykecavat, uz jen treba k vuli me zacpe, vzdy kdyz od nej ctu nejakou zvlast povedenou perlu, tak se muzu posrat smichy, ale pri tom se taky vykakam.

   takze prosim prosim toleruj ho, on prijde do nebe, vzpomen si, co rekl Kristus -- "Blahoslaveni chudi duchem, nebot jejich je kralovstvi nebeske"

   Vymazat
  6. Blahoslavení chudí duchem znamená, že jsou vynášeni ti, co se rozhodli zbavit se svého majetku. Ti se dostanou do "království nebeského".

   Vymazat
  7. 16/45
   Rusko prohlásilo, že smlouvu o ISS neprodlouží a založí si svoji vlastní, národní vesmírnou stanici. A amíci budou tím pádem v prdeli, neb ISS funguje především díky ruské účasti. Nebo žeby amíci na ISS hupkali z trampolíny nebo se tam nechali vystřelit katapultem?.
   Kdybys blbe místo trolení sledoval cvrkot, věděl bys to.

   Vymazat
  8. 22.31 na misto prispevku zase odporna smrduta zumpa, pachnouci na vsechny strany..

   Vymazat
 9. Unknowne ty hovne, asi je pro ně důležitější rozvoj ve státě než ve vesmíru. Po 89 prodělaly novou vlasteneckou válku se všemi dopady a oběťmi na občanech. Ty lítají do vesmíru a doma mají BLM a nevím kolik LGTD. Zvrhlost nabírá na obrátkách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kmete, neskákejte hownovi na ty kraviny, vždyť je blbej až zvoní.
   Rusko naopak o vesmír zájem neztratilo, jen končí s ISS a ať se pak amíci třeba poserou, a založí svou vlastní, národní vesmírnou stanici.
   Zkrátka jim do ISS hodil Putin s gustem vidle.
   Jo, četl jsem to někdy počátkem měsíce, tuším že na Rusvesně.

   Vymazat
 10. 16:57
  Proč HOVNE ???
  Rusku, dnes za jeho špatné ekonomické situace, kdy na jiné věci nezbývaji peníze, už jen zbrojí. Obyčejný ruskyz občan na tohle velice dobře slyší, to Putin ví,armáda je pro rusa vše. Taková z nouze cnost.
  To BLM psát o USA,ve spojení s tímto úspěchem,je trochu víc za hranou. Chabý, ubohý argument, máš s tímto nějaký problém?? Jsem hetero a tihle lidé mně v 65 letech nevadí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:20 Sháníš babu nebo co? Ještě napiš, že jsi nekuřák s vlastním bytem. Plň úkol a nemel okolo.

   Vymazat
  2. UnknownInde ještě kdyby jste jako hetero žil

   Vymazat
  3. 19:43
   Koště, mám ženu už 35 let, barák, syna, dvě auta, dva indické běžce, slušný důchod, 1,88 cm, 105 kg, vyznávám demokraci a hodnoty ZÁPADU, Rusko a komouše nemám rád, brambory budou letos slušné, koncem srpna měsíc,dva Chorvatsko,studna narvaná až nahoru, ryby letos nic moc,co chceš napsat dál, jo nekouřím, občas se k kamarády vožeru,stolici mám pravidelnou, prostatu slušnou k věku, dobře vařím, pivo Konrád, Svijany, kořalku balantinku, slivku, topím plynem, dřevem v krbu, napiš co ještě chceš slyšet. V podstatě dobrák od kosti a velké srdce, Jen prorušti idioti mně vadí, KOŠTĚ.

   Vymazat
  4. 21:00 bezejmenný, oni existují jen "proruští idioti"?
   To je ovšem potom patologická nenávist proti skupině obyvatel, tedy rasová nenávist. Z Vašich textů vyplývá maloměstský Kondelík i ten "Houmer" ze Simpsonů Vás převyšuje.

   Vymazat
  5. Indický běžče čili Unknowne, vše co tu píšete je sympatické, až na vaše naprosto zvrhlé postoje, které tu vykřikujete do světa a na váš chorobný sklon každému, kdo má jiný názor než vy, sprostě nadávat a ponižovat. Tím všechny sympatie mažete. Pro slušné lidi jste jen poslední psí lejno u plotu. Pravda, s mnoha sympatickými rysy, ale lejno.

   Vymazat
  6. Pane Dvořáku snad mu ty kecy nevěříte? Jen která ženská by s takovým exotem vydržela? Takový člověk je sprostý všude a na všechny. Ze svého ústavního pokoje kecá nesmysly. Tam ho pustí k počítači aby od něho měli klid a on se u něho akorát uspokojuje a léčí své mindráky ze svého zpackaného života, nic víc nic míň, člověk na okraji spolevnosti...VIP 😀

   Vymazat
  7. 21:26
   Raději lejno, než vy, proruský kolaborantnt, který nikdy nestrpí jiný názor, než ten, který má on sám. Viz. mazání všech nesouhlasných příspěvků, ne jen mých.
   Já se na sebe mohu podívat v zrcadle do očí, což se nedá říci o vás. Zapšklého, neobjektivniho, nenávistného člověka, který vidí v západní demokraci a v lidech, kteří fandí západu,toho nejčernějšiho čerta a v ruské diktatuře, počínajícího fašismu, putinovskeho režimu, kterého svět nemá rád, to nejlepší, nejdokonalejší, nejdemokratičtější
   co kdy svět poznal.
   Psát o sobě Dvořáku,jako o slušném člověku, to je silné kafe, buďte aspoň jednou objektivní.

   Vymazat
  8. Pane Dvořáku, ještě, jaké sympatické rysy máte na mysli???...VIP 🥴

   Vymazat
  9. 21.00 UnknownInde už dlouho jste mně tak nepobavil. A dřevo do krbu si dáváte sám nebo služebnictvo?...VIP 😀😀😀

   Vymazat
  10. 21/00
   Ty indický běžce ti věřím, zbytek ne.
   Už jsem tě dvakrát vyzýval - pochlub se, v čem podnikáš. Nebo je to snad pro tebe problém?

   Jo vidíš - měl bys ty běžce vyhnat do práce a odpočinout si.
   Už musíš bejt z toho trolení a lhaní utahanej.

   Vymazat
  11. 21:00 Dyslektiku, celou dobu tvdím, že jsi nejenom tupý, ale i opuštěný, ve svém suterénním bytě, bez elektřiny a s WC přes dvůr. Čumíš do tmy /proto ty překlepy/a fantazíruješ, nedávno podnikatel, pak milionář a za chvíli se budeš hlásit z vesmírné stanice.

   Vymazat
  12. Pan UNák, by nám mohl zazpívat " Dvě krávy mám a hezké telátko a novou almaru...". V jeho přehledu a srovnání světové ekonomiky, mu nelze oponovat. On si nedokáže sečíst náklady, pak nemůže pochopit, že Rus má svoje suroviny doma a levnou pracovní sílu (cca 25-30%} => za stejnou cenu co vyrobí USA 1 tank, RF vyrobí nejméně 2 tanky. Stejně hloupé je podceňování Sev.Koreje. sám jsem byl překvapen na jaké úrovni pracují její hekři. Podceňování se nevyplácí.

   Vymazat
 11. Unknowne 17:20. Pokud žiješ PO MĚ POTOPA tak není co dodat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:14
   Proč usuzuješ - PO MĚ POTOPA - Z čeho tak usuzuješ??
   Snažím se žít tak, abych co nejméně zatěžoval přírodu a pomáhal ji, to samé lidem. "" Po mně potopa "" u mně nepřichází v úvahu. Dědo, samé nesmysly.

   Vymazat
  2. UnknownInde vy mě snad rozpláčete. Takový (najednou) slušný a ekologický člověk! Přišli nové instrukce? Nebo nové uklidňující prášky?...VIP 😂

   Vymazat
  3. 19:37 Dyslektiku, zatěží přírody je už jen tvá pouhá existence. Tak pro ni něco udělej...

   Vymazat
 12. Jo, taky mi tam chybí dvojté W!Kolik toho vojenského šrotu už
  do Pobaltí přes naše území projelo směrem k hranicím USA s Ruskem ? Jak vidno, už se tam ani nevlezou a tak budují základny na Slovensku, ale to je v pořádku - musíme se bránit! ŽBLUCHT UNKHOWNN !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nehádejte se,neurážejte se,dávejte něco k zamyšlení a k diskuzi.Jinak šetřte klávesnici a prsty.

   Vymazat
 13. 19:37. V kapitalizmu ani nejde v Evropě žít v souladu s přírodou. Stačí vědět kdo vyrábí, prodává a kam nejvíce zbraní. Kdo a kde má po světě vojenské základny. Podle vás je to všechno kvůli Rusku? Nebo aby ochránily celý svět před Ruskem? Co je vlastně smyslem všem lidem vnutit euroatlantické hodnoty? Proč ne zrovna třeba Saudské Arábii?

  OdpovědětVymazat
 14. Na panu prezidentovi je velmi sympatické, že není Drahoš.
  Jinak střídavě oblačno, někdy se trefí, jindy zas ne, celej Řepka.
  ( I s těmi blikanci. )
  😁

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paní Helenko souhlasím.
   Pro mne bylo hodně oblačno, až zamračeno, díky názoru pana prezidenta na roli naší armády v Afganistánu. Na druhé straně, nechutnosti našich senátorů asi zaviní, že získá víc sympatií.

   Vymazat
  2. P.S. Pan prezident nebyl nikdy zaměstnancem Prognosťáku, byl cca od 70. do 89.r zaměstnancem Agrodatu.

   Vymazat
 15. Ovčáček odhaluje pozadí klimatické politiky EU: Nejde o ochranu klimatu, ale zisky korporací

  https://cz.sputniknews.com/20210720/ovcacek-odhaluje-pozadi-klimaticke-politiky-eu-nejde-o-ochranu-klimatu-ale-zisky-korporaci-15207776.html

  Stovky transgenderových aktivistů mi vyhrožují zabitím a znásilněním, říká autorka J. K. Rowlingová

  https://cz.sputniknews.com/20210721/stovky-transgenderovych-aktivistu-mi-vyhrozuji-zabitim-a-znasilnenim-rika-autorka-j-k-rowlingova-15214595.html

  Von der Leyenová hrozí Polsku: Pokud se nepodřídíte, nebudeme váhat použít všechny své pravomoci

  https://cz.sputniknews.com/20210720/von-der-leyenova-hrozi-polsku-pokud-se-nepodridite-nebudeme-vahat-pouzit-vsechny-sve-pravomoci-15212812.html

  „Čeští novináři v Moskvě to neocení.“ Mluvčí ruského MZV nastínila dopady zablokování Sputniku v ČR

  https://cz.sputniknews.com/20210720/cesti-novinari-v-moskve-to-neoceni-mluvci-ruskeho-mzv-nastinila-dopady-zablokovani-sputniku-v-cr-15214176.html

  OdpovědětVymazat
 16. Pravdivé a spravodlivé hodnotenie politikov s dvojakým metrom, na čele s prezidentami. Súhlasím s textom bez výhradne.

  OdpovědětVymazat
 17. No v situaci ohledně Afganistánu mi připomíná pan president (kterého si jinak velmi vázžím) děcko, ktrému vzali jeho oblíbenou hračku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OK: jiná alternativa je možné vydírání starého muže
   přes dceru. Na ní můžou být argumenty...

   Vymazat
  2. Anaku,
   nevim co Zemanova dcera provedla, ze udelala tatu vydiratelnym, tak mne prosim tebe pouc.

   Ale za sebe jako za tatu a dedka a aj i pradedka si dovolim poznamenat, ze rodice maji vliv (jakykoliv) na sve pitomky tak do prvni menstruace, a prvniho ztoporeni.

   pak je to ciste vliv prostredi. U vnoucat je to tak do 9 let, a u pravnoucat....no to je lepsi se jim od pocatku vyhybat

   Vymazat
 18. K prezidentu Zemanovi,nikdy nebyl v Prognostickém ústavu, ale p.Klaus tam byl. Také je fakt, že když ještě za minulého režimu se v PÚ hovořilo o Havlovi, tak jediný kdo se ho tam veřejně zastal byl člověk,který se jmenoval Randsdorf, škoda ho. JInak mám spoustu výhrad k prezidentovi, ale kdybych i musel vybírat mezi těmi s kterými se utkal ve volbách, musel bych ho opět volit. Svět není černo bílý, není zlo - dobro, ale je složitý a mnohobarevný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. geo

   rozdil mezi komunistou Ransdorfem a Klausem je, ze Ransdorf byl vzdelany a humanista, (ovsem komous)

   Klaus, tedy Inzinyr, s rudimentarni znalosti ekonomie, a s nabubrelym EGEM, samoliby neznalec Ekonomiky ktery se vyctenymi plky od davno mrtvych "ekonomickych guru" ktere se prokazaly jako chimera ci nesmysly v hospodarske krisi 1929 kterou hlavne zacali v USA Gold a Fisk (jmena ti napovi)

   ale ke Klausovi-- no vlastne nic, je to nabubrely nymand, po cesku hochstapler, ci sobec, o jehoz moralni a lidske cistote nejsem presvedcen

   Vymazat
  2. Basosi,nasi aktiviste z vznikajiciho SV mluvili s panem Randsdorfem

   a doporucili mu,aby kandidoval na "precedu"jinak zas vsechno musime delat my lid jehoz slovo je slovo bozi.
   Slibil,ze to udela,ale bohuzel to dopadlo jinak.
   Pan klaus by se mel omluvit za bezbrehy maras sveho kapitalismu bez privlastku vychazejicih z gangsterismu a pak se vsi silou zabyvat instalaci svatych postulatu pani ANNY husity z KSH,ktera zkonstruovala prvni 4 body PROGRAMU NARODNICH ZAJMU,ale on se dela hloupy,ze jako je vsechno OK my se jako stat zadluzime,aby to zaplatili pry nasi parchanti a krachnem,protoze si tu pozvou ti neomarxisti tzv pseudokomunisti nove diktatury zla sve kamarady z afroasie,aby je volili a tak zpusobi vandalskym pochodem institucemi,ze pak doslova vydupou sve volice a volici ohlupeni GR TV ,ktery se nechce vubec delit o svuj pry lup koncesionarskych poplatku fifty fifty,ze zas budou volit vsechny nepotrebne politicke formace do prdlamentu,aby porazili OK SPD,ktere chce svobodu a primou demokracii velikou jako parnik!

   Vymazat
 19. At je to jak chce,ale jsou ti afghanci statečný.bojovný národ.Pořešili brity,sssr a ted USmany a jejich lancknechty

  OdpovědětVymazat
 20. Neustale agrese okolo Ciny maji nasledky.
  Sila vybudovana ve skalach v poctu okolo 100,jsou vyplnena raketami a kazda muze nest okolo sedmi atomovych hlavic. Do Usa prej doletnou za 30 minut.
  Nase vlada zrejme dostala pendrekem pres hlavu od Kremlu , kdyz vyslala toho snazivyho plaza do Tajwanu.
  Cina to nechce a rusove vyuzili Vrbr,aby ukazali Cine sve pratelstvi..
  Japonci si ochotne plivli na vlastni ustavu /nesmi vest valky/,aby ukazali svoji podlezavost a taky spechali aby vyhlasili Rusko jako nepritele..Kterymu kreje zada Cina..
  Chteli Kurily a ze vraceni jich zaplati "vecnou vdecnosti".. Je jasny ze brzy by zase pozadovali pul Ruska atd.. /Neco asi jako u nas,kde to Sudety taky zacina/..
  Hledaji se zoufale zaminky,aby se nasel za kazdou cenu nepritel.
  Takze aspon Japonci, vyhlasili, ze zbroji aby aspon Tajwan branili za kazdou cenu..Aby se vnutili do valky,zase aspon s Cinou..Ti maji ale dlouhu pamet..
  Zverstva silenych fanatickych japoncu se nedaji tak lehce zapomenout..Verim,ze Cina ani nechce zapomenout..
  Muze to dopadnout obracene,nez predtim 1932-45..
  Velka cast sveta nema dost valek,agresi a porad hleda jak zacit..Kurily nemaji pro Japonsko zadny vyznam,existuji bez nich v klidu od 45.
  Je to porad dokola ti sami chteji porad valky a katastrofy a nedaji pokoj..
  Jsou ,ale nebavi je to a usiluji o to,ze nebudou..
  Jak jinak to vysvetlit..Germani se samym usilim doslova potapeji fyzicky a i svymi plany na neexistenci, aspon to tak vypada..Kohl uz kdysi vyhlasil,ze vsechny staty se musi zrusit..Tak na tom zrejme ukaznene pracuji..
  Mozna ze dojdou tak daleko,ze si zakazou ruskej plyn..
  Udalosti v africe jizni,ukazuji /jdou svetu prikladem jako ukrove/,jak se demokrati a antirasisti v cele s mandelou a madlou a dalsimi demokraticky pricinili na situaci zeme ,podobne jako predtim zimbabwe..Zrejme se situace tam neda udrzet..
  Aspon se drzi velky ticho..
  Motory ty rusky na litani chteji v Usa ,ale neni zase tak uplne jisty,veci jdou rychle, jestli budou mit menu, ktera do doby prodeje, vydrzi..Jestli bude ochota Ruska.
  Nechat je vyzbrojovat vesmir a pomahat tak prave na dalsi zbrojeni proti Rusku..
  Uz dlouho tvrdim, ze afganci nemaji tam diky prirode zadnou zabavu a valky tak vitaji..
  Sedet porad ve skalach celej den neni taky nic moc..
  10 let s SSSR a 20 let s Usa je asi toho dukaz..Vsadim se, ze uz zase premysleji o nejakych dalsich "zabavach"..
  Pan Pradeda si nevsim ,ze nekteri jsou od lidskych prav a demokracie atd. a rovnez tak od lockdowns/zamykani/ a covidu ,chraneni..
  Ani covid se jich netkne. Velke Armady konaji v mnoha statech velka cviceni a nic.
  Jini ignoruji vsecka opatreni na nas a jeste jsou privilegovani cokoliv udelaji..
  Take tisice lodi na morich ,obrovska cviceni ucastniku z celeho sveta,kde se zadna opatreni nemohou zavest /napr. velka britska lod navic i s davem cestujicich, politiku a novinaru/se projizdi velmi dlouho,vsude a je epidemii nenapadnutelna..
  Kdyz se nechce ??

  OdpovědětVymazat
 21. Možná dost uniká pozornosti, jak málo vyhovuje Ruské federaci vojenské vyklizení Afghanistánu. Možná uniká pozornosti, že malá a velká i kupónová privatizace byly, spolu s bankovním socialismem, jedinou možnou šancí ke vzniku (co nejvýznamnějšího) českého a slovenského kapitálu. JiH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Český kapitál spravovaný státem za minulého režimu dokázal víc než v soukromých rukou! A to nám vládli mnohdy nevzdělanci zaslepení ideologií a neuznávající zákony trhu.

   Vymazat
 22. Pane Dvořáku 23. července 2021 7:45, Václav Klaus st. mohl celkem správně předpokládat, že udržet převahu státního vlastnictví nebude možné. To nepředpokládal ani Waltr Komárek, který ale trval na postupných krocích, bez útěku před právníky. S tou zaslepeností ideologií to nebude jiné, než s rozložením intelektu ve společnosti podle známé Gaussovy křivky.
  Nebyli tenkrát a nejsou ani dnes lidi. Jde tedy o výběr. Ze své zkušenosti vím, že ve výzkumu, vývoji, konstrukci a výrobě byl o schopné ze strany komunistů docela der. Kdo neměl Rudou, byl k ní nucen, kdo ji nevzal, beztak postoupil, i když třeba míň. Logicky proto, že fabriku ani výzkumák k nadiktovaným výsledkům nedotáhnete s ideology, propagandisty a šplhouny, ale jen a jen s takovými, co umí. Takže s neplněným plánem padal ředitel s náměstky, s více řediteli ředitel generální a pak i ministr. Tahle pyramida až tak nehybná a netvůrčí nebyla.
  O tržní vztahy šlo a jde mnohem méně než o vztahy materiálně hodnotové, o jejich správné vyjádření, když takové ceny buď neexistovaly, nebo byly zatíženy sociálními hledisky. Jak to potom řídit? Co dovede trh s hodnotami i cenami máte tady a teď na první pohled. Číňané co? Přerozdělují. Trh co? Zisk. Mj. produkce nejen zbytečného, ale i škodlivého. Třeba Bigpharma ... Ono to celé od jisté fáze vývoje až tak jednoduché není, aby řešením byly „tržní vztahy“. Zbývá se ptát, je nebo není možné ve vývoji lidské společnosti přeskakovat etapy? JiH

  OdpovědětVymazat
 23. Pane JiHu,
  jsem přesvědčen, že nepatříte do klanu "UNů" s nimiž diskutovat neradno. Nejsem ekonom ani filozof, ale kalkulovat náklady musím ať chci, či ne. Myslím si, že musíme počítat, jak v rodině, tak ve firmě a samosebou podobně i ve státních financích. Nic není dokonalé ani trh není dokonalý, ale zatím neumíme řešit směnu mezi sebou jinak než tržně. Zní to krutě, ale varianta, že každý dostane co "potřebuje", je neřešitelná i v rodině, natož ve státě. To ošklivé není trh sám, ale ostatní přílepky, které se k němu připojily (nepoctivost, lež, nespravedlnost, nezákonnost...). Mimochodem i za totáče trh existoval, ale byl více a záměrně zkreslen. Důsledek se dostavil v podobě výroby na sklad, aby se zachovala zaměstnanost. Platová preference tzv. dělnické třídy, politická preference těžkého průmyslu, nechuť investic do inovací atp. to vše se podepsalo na ztrátě úrovně našich vÿrobků sice prodejných na vnitřním trhu i v RVHP, ale neschopných konkurence venku. "$" jsme získávali čím dál obtížněji. Pane JiHu, kdyby se nedopustil takový sešup, až na úroveň vexláků, nešli by lidi na Václavák. Nechci obhajovat současný stav, ale vím proč k němu došlo. V obou etapách vývoje státu odložme růžové brýle.

  OdpovědětVymazat
 24. adonisi 24. července 2021 15:10, máte dojem, že říkám něco natolik jiného? Aby bylo možné tuto problematiku rozumně diskutovat, bylo by nutné srovnat si terminologii, shodnout se na výchozích stavech posuzovaných ekonomik a mocenských i politických mezích v mezinárodním společenství té doby.
  Jestli byla cílem komunistů společnost, která nevynakládá všechno úsilí k dosažení zisku, ale pracuje pouze k pokrytí svých rozumných potřeb, to v co největším souladu s přírodou, mohlo by být jasnější, co bylo a co nebylo možné, co mělo a co nemělo smysl. Takhle si samozřejmě v tom co kdo říkáme, příliš rozumět nemůžeme. JiH

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.