Reklama

pátek 16. července 2021

Vlastenctví svůj význam nemůže ztratit

Stanislava Kučerová
16.7.2021 ČeskéNárodníListy

V našich novodobých dějinách jsou dva hvězdné okamžiky: 28. říjen a 9. květen. Oba jsou dovršením hrdinského odboje našeho národa proti cizí moci za příznivé historické situace. S oběma je spojeno nezměrné nadšení, nepopsatelná úleva z ukončení válečných útrap. Naši rodiče a prarodiče prožívali ten první, ten druhý jsme se svými rodiči prožívali jako děti i my, dnešní „dříve narození“. Byla to radost bez konce, slavil se konec bezpráví a teroru, obnova lidské důstojnosti, návrat svobody a samostatnosti.

(Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.)

Jsou to beze sporu hvězdné okamžiky národa, ale smíme se k nim jako národ hlásit? Náš současný stát se po roce 1989 deklaroval jako společenství občanské, nikoli národní. To by ovšem ještě nemuselo znamenat popření národního principu, pokud by se neuplatnil toporně vylučovací způsob myšlení podle pojmové rozluky „buď a nebo“ a nebyl zvolen princip občanský a zavržen princip národní. Ve skutečnosti se princip občanský a národní nevylučují, mohou se navzájem doplňovat a společně uplatňovat, jak ukazuje i příklad naší první republiky.

Když po první světové válce r.1918 vzniklo Československo, bylo to vítězné dokončení předchozích procesů národního obrození. Od konce 18. století sílilo v celé Evropě vědomí vlasti a národa. U nás několik generací tvořivých osobností položilo postupně svým dílem základy naší novodobé jazykové kultury, historie, literatury, divadla, věd a umění. Podařilo se jim tak vrátit české etnikum po 300 letech bezprávné existence na pokraji zániku mezi evropské národy. Podařilo se jim odčinit kruté následky 30leté války a habsburského účtování se stavovským povstáním. Podařilo se to i dík vzájemnosti Čechů a Slováků. Obrozenské ideály stály u zrodu naší první republiky a daly jí demokratického ducha, svobodomyslnost, sebevědomou hrdost, podloženou poctivou prací a snahou o zušlechťování života, samozřejmou komunikaci se světem a oprávněné kulturní a hospodářské ambice.

Obrozenské ideály pomáhaly překonat i historická neštěstí, „Mnichov“, okupaci, „protektorát“. Povzbuzovaly a oduševňovaly naše bojovníky doma i za hranicemi, na Východě i na Západě, na Slovensku i v Praze. Mediální tvůrci našeho veřejného mínění to nepřipomínají. Naopak. Už více než 30 popřevratových let nám vymycují z hlav, které byly „zatíženy obrozenskými ideály“, všechno, co se týká vlasti a národa. První bývalý prezident našeho státu znevážil lásku k národu jako neušlechtilou touhu patřit „k stádu či smečce“. Vlast označil jako „noru a nevětraný pelech, semeniště šovinismu, provincialismu, skupinového egoismu, xenofobie, rasismu a krátkozrakého, sebeničivého čecháčkovství“. Všemi mediálními prostředky se dnes falšuje naše historie, pomlouvá všechno, co v minulosti přispělo k naší dekolonizaci, samostatnosti a svobodě, zesměšňují se lidé, díla, ideje, všechno, co jako Češi ctíme, v co věříme, co milujeme. Napadají se tradice husitské, obrozenské, selské, sokolské, legionářské, česko-slovenské vzájemnosti, zpochybňuje se T.G.Masaryk, hanobí se Edvard Beneš.

Kdejaký cizí monarcha či generál se těší většímu zájmu a obdivu než představitelé našich obrozenských a osvoboditelských snah. Média si nedají ujít jedinou příležitost, aby neukápla při každé zmínce alespoň kapku jedu, ironie, posměchu a znevážení. Proč? Protože (prý) tito lidé svým osobním příkladem a dílem stojí v cestě dnešnímu globalizačnímu a neoliberálnímu přetváření dosavadních principů morálního a kulturního soužití lidí. Proto nositelé vlivu a moci usilují o to, aby byl lid oddělen od vlastní historie, tradic, vlastní kultury, aby přestal být národem. Dřív, než kulturní dědictví národa bude úplně zapomenuto, sluší se je zlehčovat, pomlouvat, špinit. Marně se skupina vlasteneckých organizací snaží toto dědictví zachovat. Oficiální média je vytlačila ze svého zpravodajství, z veřejného prostoru, vláda o ně nedbá, zájem podpořit je všeobecně chybí. Nedávno se vyznamenal ministr obrany, který zbavil dlouholetý a zasloužilý „Svaz bojovníků za svobodu“ dotací a odsoudil jej tak k zániku. Co si máme myslet o vztahu pana ministra k dějinám našeho národa a k památce bojovníků 1. a 2. odboje, kteří se zasloužili i o zmíněné „hvězdné okamžiky“, o všechno, čeho si vážíme, co ctíme a milujeme?

Jestliže integrující energie uvědomělých příslušníků našich
 národů byla základem kulturního rozvoje první republiky a jejího vynikajícího díla ve školství, vědě, osvětě, umění, a bez níž by ani tehdejší vysoká úroveň techniky a průmyslu nebyla myslitelná, pak pokus realizovat představu o občanství bez národnosti vedl k úpadku všech přirozených sociálních vazeb, norem, ideálů, symbolů. Bez vědomí hrdé a odpovědné národní příslušnosti proměňuje se společnost stále více v masu chtivých globálních konzumentů, ale i výtržníků a recesistů bez zábran. Někteří z nich nestačí přehrabovat miliony, jiní končí jako bezdomovci. Demokracie v beznárodním společenství se redukuje na prázdné formality, bez obsahu, bez smyslu, nesdělují žádné hlubší poselství. Chybějí niterné zdroje nadosobního usilování a angažované aktivity ve státním celku i v regionech, ve spolcích i v organizacích. Společnost je ideově rozdrobená, rozpadá se na množství nesourodých částic, menšin, které spolu nekomunikují, které nic nespojuje. Vědomí národní identity chybí i při utváření identity osobní. Bez vědomí národní sounáležitosti živoří i mezilidské, interpersonální vazby a stimuly k nezištné tvořivosti, vstřícnosti, slušnosti a poctivosti, starosti o společné dobro. Platí opak, fragmentarizovaná společnost je náchylná k projevům nesnášenlivosti, nenávisti, nepřátelství mezi skupinami, které se vymezují navzájem a postrádají něco, co je přesahuje a spojuje, co je činí celkem, totiž příslušníky uvědomělé jednoty národa.

„Být součástí národa znamená být postavou v příběhu, který mě svazuje s druhými lidmi způsobem hlubším, než je placení daní a respektování ústavy“, řekl před lety V. Bělohradský. (Byl tehdy rozhodně pravdě blíž než dnes, kdy hovoří o národu jako „konstruktu“. Rezignuje tak na reálnou historii a nahrazuje ji subjektivismem.) Naši oficiální publicisté nás nihilisticky našeho „národního příběhu“ zbavují. Říkají nám, že v integrované Evropě a globalizovaném světě je národní identita přežitek.

Výsledky dlouhodobé demontáže našeho národního vědomí jsou ovšem patrné. Mezinárodním výzkumem např. bylo zjištěno, že mezi adolescenty z 28 zemí jen česká mládež necítila potřebu zachovat národní identitu v integrované Evropě. 
Přirozeně, protože v jiných zemích se mládeži zdůrazňuje, že jedinečná a neopakovatelná vlastní národní identita nesmí být potlačována. Zato naše mládež se učí, že láska k vlasti je extrémismus. Vštěpuje se jí strach i z pouhého slova vlast a vlastenectví.

A tak je na čase znovu usilovat o obranu národa a jazyka českého. Takové obrany vznikaly a byly sepisovány již od dob Velké Moravy. Prof. Albert Pražák (1880-1956), literární historik, vlastenec, účastník protifašistického odboje za okupace a předseda České národní rady v květnovém pražském povstání r.1945 je shromáždil a se zasvěceným poutavým komentářem vydal hned po válce. Dovedl je až do osudného roku 1938. Je na nás, abychom pokračovali. Chceme přece i v jakékoli podobě integrované Evropy existovat jako uvědomělý národ, ne jako pouhý dav manipulovatelných konzumentů bez historické paměti, identity, bez zábran a bez svědomí, bez budoucnosti.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

20 komentářů :

 1. Vlastenestvi zacina dobrou vychovou matkou a dobrym ucitelem ve skole. Proto uz nam trochu poskodili skolstvi uz komunisti, dali nam ucitelky, poslali matky do prace a vzali otcum mzdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 5,16
   Když jsi blbej nepiš,projeví se to!

   Vymazat
  2. ziraff777 5:16
   Jasně, za všechno můžou komouši a rusáci, že? A ten třicetiletý sešup je dílem GRU.

   Vymazat
  3. No jo pravdu napsat nechce že za to můžou dnešní vládci kteří na vlastenectví kašlou a radši slouží cizákům.

   Vymazat
  4. KOMUNISTI NEKRADLI DVÉ TRETINY MEZD,ALE TY INVESTOVALI

   proto nám vybudovali všechno co bylo třeba a za vedení CCCP tu byl socialismus bez dnešních teroristických neomarxisticku zlodéjskych band piratú a jejich podpindostnickych špatné zvolených starostu,

   Udélali chybu,když nás občany nepustili vydélavaat na Západ přivezli bychom hory penéz a dávno by tu byl ráj bohatých délniku a rolnikú a výkladní skříň komunismu!

   Vymazat
 2. Od převratu jde morálka a vlastenectví stranou.Ani jeden z Vašků neklepl přes prsty zloděje.Vidím,že od listopadu se prodrali k moci vesměs kolaboranti a zloději (čest výjimkám mezi nimi.Tušil jsem,kam to povede,když Praha chtěla mít na Hradě syna kolaborantů a poradce Kchárla z Rakouska.Byla jsme bohatá země,bohatý stát.Nyní máme naopak stát bez majetku,vytunelovaný.Podniky byly vedeny ke krachu.Ručšily se nemocnice,lůžka v nich a dnes při pandemii chybí.Politika pankejtizmu.....ČT je spíš ostudou se svými komentáři a programem.Narodil jsem se ještě za Masaryka,zažil protektorát,poválečná léta,únor 48,měnu 1953,rok 68,převrat....takovou zlodějnu,nenávist mezi lidmi a stranami tu před tím nikdy nebývala.Statistika říká,že ročně je cca 1.500 vražd a sebevražd.Bezdomovci a lidi v exekuci už nikoho nezajímá.

  OdpovědětVymazat
 3. 9,28
  TVOJÍ ACHILLOVOU PATOU JE TVOJE HLAVA!!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Vlastenectví musí být přiživováno z vyšších pozic a mediálně,jinak ti co se zhlédli v západním způsobu života,ti tady chtějí žít jako tam.Nikdo jim nebrání tam odejít,dnes můžou.Ale většinová společnost si musí vlast a češtinu ubránit,již kvůli předkům kteří celý život stát a vlast budovali a hájili.I v poslední válce.To nesmíme dopustit.Často si připadám jako v USA,či Anglii.Kam přijdu,tam kňourají anglicky,angiclé nápisy a názvy,na nádraží anglické hlášení o vlacích,v mobilu totéž.Již přestáváme být v Čechách,ale v evropské kolonii USA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Brucior:
   Firma Nokia má již přes 20 let u svých mobilních telefonů komletní českou diakritiku a českou predikci(nápovědu).Jak u starých NMT, tak i u nových
   GSM telefonů.

   Vymazat
 5. Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. je na těchto stránkách něco jako z jiného světa, navíc s ní nelze o ničem diskutovat či oponovat, jen ji dávat za pravdu. Takové ty reakce co a jak by se mělo je sice hezké ale k ničemu...VIP 😀

  OdpovědětVymazat

 6. Narod vydrzel a bojoval velmi statecne a dlouho..
  Jako zadnej jinej ,prezil i silenstvi bez konce a vlady, ktery skoro nikdy nestaly za nic.
  Ze nam neco odpiraji, tim vice to chceme..
  A co chcem to dostaneme..
  Ale nesmime to chtit zadarmo na zlatym podnosu.
  Usili je nejlepsi lek na tyhle "bolesti"..
  Pravda i vycerpani z boje se dostavi.
  Jedinej zakladni problem myslim, jsou a byly vzdy ty vlady.
  Tady je treba tvrda bezohledna reforma ktera by zabezpecila automaticky ,okamzite vykopnuti tech spatnych.
  Z vlady nasi,zodpovedne, verejne,bez tajnosti a sluzebnosti.Do sjednocene zodpovednosti nas vsech.
  Hrdych a skutecnych vlastencu a vedle Orban muze byt priklad a vzor.
  Diskuse o povaze naroda jsou myslim zbytecny,narod se vyvijel mezi ostatnimi organicky,tvorive ,podobne jako nase nekrasnejsi mesta na svete,jako nase krajina nejkrasnejsi na svete ,jestli dobre nebo nedobre je celkem asi mimo, nezijeme ve vzduchoprazdnu a to je ten problem..
  Kazdopadne prochazky krajinou, mesty, vesnicemi, mezi lidmi,mlcet a divat se je nad vsechny diskuse..
  Krasa a radost na prvni pohled..Navzdy.
  Za nektery vymysleny a zveliceny hrichy nase se nekteri chteji bicovat a nas s nimi a jini z ciziny, by to radi dirigovali..
  Kde je asi to nejdulezitejsi je zminene usili,kazdodenni profesionalni prace za kazdych okolnosti,kdyz motivaci k tomu je na stesti stedre..
  Kdyz prave to je nelidska a nekonecna drina..
  /Zrovna pred chvili se do mne nejaky hyster-pitomeckove "navezli",ze nechci cist blaboly o Tadzikistanu a jeste slovensky/..
  Narody prochazi tezkymi dobami a pak se zase regeneruji..
  Jenom ty imperialisticke zanikaji..
  Pod tihou svych zlocinu..Nikdo z nas se na takovych nezucastnil a tak ty domnele nase zvelicovane chyby hysterickych masochistu je treba omezovat.
  Nepodlehat jim aspon.
  Na to neni omluva, a muzeme srovnavat..
  A nepodlehat malomyslnosti ..A taky mame velky duvody ,proc a za co prezit..A za kazdych okolnosti.
  I to je nas zivot.

  OdpovědětVymazat
 7. Paní Kučerová uvádí dva významné Fatimy v našich moderních dějinách a já přidávám třetí - Únor 1948,kdy moc se podařilo dát do rukou pokroku a pracujícím.Samozřejmě ,že od roku 1985 dochází k rezivění moci ,díky 1,5mil. komunistů, mezi které se dostala inteligence.Více vzdělaných rovná se více závisláků na systému.Dnes je to do očí bijící zkáza Česka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (17:34):
   Paní profesorka akcentuje otázku národní. Otázky sociální si sice prvoplánově tolik nevšímá, ale i ta je v podtextu jejích četných článků patrná (a Vítězný únor, jakožto svátek pracujících, kteří tehdy dokázali nastoupit cestu k emancipaci, se dnes nenosí. Nesmí! ..).
   ---
   A pokud se týče té inteligence, pak rezivění moci nebylo ani tak dáno jejím zákonitým přílivem do řídicích vrstev, to spíš dogmatickým pojetím řízení společnosti tehdejší vedoucí polit. stranou (KSČ). To, že se "inteligence" i mnozí další přizpůsobovali vládnoucí moci, překvapí je málokoho.
   Dělají to čile i dnes.
   Chybou KSČ bylo to, že její funkcionáři na všech stupních vedení spíše oceňovali (pragmatické či oportunistické) pochlebování těch přizpůsobivých a zároveň často i méně schopných cos užitečného pro společnost udělat, aniž by dokázala většinově postavit do čela společnosti a pracovních kolektivů morálně integrované, tvořivé a podnikavé vizionáře typu slušovického Čudy aj.
   Potlačování reflexe vlastních chyb v řízení společnosti a preferování těch vypočítavě loajálních k politickému katechismu přivede každou společnost ke zrezivění ...

   Vymazat
 8. Varovani..
  Jak je rozeznate,ty odjinud.
  Umi trochu cesky ,ale nejsou nikdy schopni ,porozumet smyslu vyjadrenemu v cestine..
  Tim se vzdy prozradi..Ze cestinu nenavidi..
  Snazi se ji nicit.
  Musi pouzivat neustale vyrazy ze stoky.
  Ve snaze a zoufale ovladnout okoli. Jak maji sve povinnosti.
  Nezbyva jim tak nic jineho nez povinnost s pomoci opakovanych agresivnich vulgarnosti napadat a spinit,opakovane skoro vsechny autory prispevku..
  Dale povykuji ustavicne a nesmyslne hysterie v jednom kuse. Aby opakovane utocili a umlcovali ostatni..
  Ale nejsou schopni uvest nejake vysvetleni s cim nesouhlasi..,jen zbabele,podle utoci..Musi. Kdyz.
  Nahore muzete hned cist dukaz.
  "Placate kraviny"krici a bez vysvetleni.
  Kdy nasleduje ,"dekuji" ...
  Ale nerozumi,nevi,ani nemuze vedet, za co..
  To je cela jejich snaha "diskutovat"..Protoze.
  Neni mozne pro ne, nejsou schopni jako roboticky automaticky sluhove ,vyjadrit jedinou diskusni myslenku, kdyz neni kde vzit a odkud..
  Vysvetlit nejde , nemaji co.
  Musi spinit,spinit..nestiti se zapachajicich stale stejnych vyrazu ze stoky a tak se vzdy sami usvedci..
  Utoky,jejich s usilim rozvratit pribyvaji..

  OdpovědětVymazat
 9. Po třiceti letech vypadá Česká republika jako cizí kolonie,kde vládu,Parlament ,volby a boj proti koronaviru organizuje skupina redaktorů a řiditelů z České televize. Takže je veřejnost dezorientovaná,rozdělená a poštvaná proti sobě.
  Soudím,že Socialismus i se svými chybami v důsledku rozděleného světa - byl lepší národní systém než
  to co z nás nyní učinilo závislou kolonií. To se pravděpodobně prohloubí v důsledku všeobecné krize systému fungování Evropy i světa. Podivuhodné je to, jaké magořiny se dějí v oblasti řízení Evropy, plánování zeleného magorystánu i zbavení moci národních států - pouhou změnou přerozdělování dotací z Brusele. Máme skutečně mizerné vyhlídky.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.