Rusko pod útokem

Avatar
Původní autoři

Paul Craig Roberts
19.2.2014   zdroj Zvědavec
V řadě svých článků jsem vysvětloval, že Sovětský svaz sloužil jako zábrana americké moci. 


 Sovětský kolaps spustil neokonzervativní usilování o americkou světovládu. Rusko za Putina, Čína a Irán jsou jedinými zábranami vůči této neokonzervativní agendě.

Ruské jaderné rakety a vojenská technologie činí z Ruska nejsilnější vojenskou překážku americké nadvládě. Aby Rusko neutralizoval, porušil Washington dohody mezi Reaganem a Gorbačovem a rozšířil NATO do bývalých součástí sovětského impéria a nyní má v úmyslu zatáhnout do NATO i bývalé součásti Ruska – Gruzii a Ukrajinu. Washington odstoupil od smlouvy, která zakazovala protibalistické rakety, a zřídil základny s protibalistickými raketami na hranicích Ruska. Washington změnil svoji jadernou válečnou doktrínu tak, aby umožňovala první jaderný úder.

Cílem toho všeho je degradování odstrašovacího arzenálu Ruska a tím snížení schopnosti Ruska odolat vůli Washingtonu.

Ruská vláda (a také vláda Ukrajiny) pošetile dovolily, aby velký počet USA financovaných nevládních organizací působil jako agenti Washingtonu, pod krytím a rouškou „lidsko-právních organizací“, „budování demokracie“ atd. Událost s „Nepokojnými kundičkami“ (Pussy Riot) byla operace, jejímž cílem bylo dostat Putina a Rusko do špatného světla. (Ony ženy byly užitečnými idioty). Západní mediální útoky na olympiádu v Soči jsou součástí zesměšňování a démonizace Putina a Ruska. Washington je odhodlán nedovolit Putinovi a Rusku jakýkoliv projev úspěchu v jakékoliv oblasti, ať již v diplomacii, sportu nebo lidských právech.

Americká média jsou ministerstvem propagandy pro vládu a korporace a pomáhají Washingtonu vykreslovat Rusko ve špatných barvách. Stephen F. Cohen přesně popisuje informování o Rusku americkými médii jako „tsunami nestoudných a neprofesionálních a politicky plamenných článků“.

Jako památku na studenou válku si americká média snaží uchovat dojem svobodného tisku, kterému lze věřit. Ve skutečnosti však žádný svobodný tisk v Americe neexistuje (vyjma internetových stránek). Viz například: http://www.huffingtonpost.com/2014/02/12/us-press-freedom-index-2014_n_4773101.html. Během posledních let Clintonova režimu umožnila americká vláda 5 velkým konglomerátům zkoncentrovat rozmanitá, rozptýlená a do jisté míry nezávislá média. Hodnota těchto velkých mega společností závisí na jejich federálních vysílacích licencích. Proto se média neodvažují jít u důležitých věcí proti vládě. Navíc již tyto mediální konglomeráty nejsou řízeny novináři, ale korporátním řediteli pro reklamu a bývalými vládními činiteli, kterým nejde o fakta, ale o příjmy z reklamy a přístup k vládním „zdrojům“.

Washington používá média k přípravě Američanů na konfrontaci s Ruskem a k ovlivňování Rusů a dalších lidí ve světě proti Putinovi. Washington by velmi rád viděl slabšího či poddajnějšího ruského vůdce, než Putina.

Mnozí Rusové jsou důvěřiví. Díky zkušenostem s komunistickou vládou a z chaosu v důsledku kolapsu naivně věří, že Amerika je tím nejlepším místem, příkladem pro svět, „bílým kloboukem“, kterému lze věřit a důvěřovat. Tato idiotská víra, jejíž projevy vidíme na západní Ukrajině, kde USA zemi destabilizují v rámci příprav na její převzetí, je důležitou zbraní, kterou USA používají k destabilizaci Ruska.

Někteří Rusové Washington omlouvají tím, že vysvětlují protiruskou rétoriku jako prostý pozůstatek stereotypů ze studené války. „Staré stereotypy“ jsou falešnou stopou, zavádějícím odvracením pozornosti. Washington po Rusku jde. Rusko je pod útokem, a pokud to Rusové nepochopí, jsou historií.

Spousta Rusů zaspalo dobu, ale klub Izborsk se je pokouší probudit. V článku (z 12. února) v ruském deníku Zavtra strategičtí a vojenští experti varovali, že používání protestů západem ke zvrácení rozhodnutí ukrajinské vlády nepřipojit se k Evropské unii vytvořilo situaci, ve které je puč fašistických elementů možný. Takový puč by vyústil v bratrovražednou válku na Ukrajině a představoval by vážnou „strategickou hrozbu pro Ruskou federaci“.

Experti došli k závěru, že pokud by takový puč uspěl, následky pro Rusko by byly tyto:
Ztráta Sevastopolu jako základny Černomořské flotily Ruské federace
Vyhnání Rusů z východní a jižní Ukrajiny, což by vedlo k záplavě uprchlíků
Ztráta výrobních kapacit v Kyjevě, Dněpropetrovsku a Charkově, kde jsou vykonávány smluvní práce pro ruské ozbrojené síly
Potlačení rusky mluvící populace násilným poukrajinštěním
Zřízení vojenských základem USA a NATO na Ukrajině, včetně Krymu, a zřízení výcvikových středisek pro teroristy, kteří by byli vypuštěni na Kavkaz, Povolží a možná na Sibiř
Šíření organizovaných kyjevských protestů do měst Ruské federace s neruskými národnostmi

Ruští stratégové to uzavřeli tím, že „považují situaci vytvářející se na Ukrajině za katastrofickou pro budoucnost Ruska“.

Co je třeba udělat? Zde strategičtí experti, kteří situaci analyzovali správně, selhávají. Volají po státní mediální kampani, aby se odhalila povaha přebírání moci, která probíhá, a aby ruská vláda uplatnila Budapešťské memorandum z r. 1994 a svolala se konference vládních představitelů Ruska, Ukrajiny, USA a Británie, která by se zabývala hrozbami pro Ukrajinu. V případě, že by jedna nebo více stran Budapešťské memorandum, řídící suverenitu Ukrajiny, anulovala, tak experti navrhují, aby ruská vláda, pomocí precedentu z vyjednávání Kennedy-Chruščev, která vyřešila Kubánskou raketovou krizi v r. 1962, vyjednala přímo s Washingtonem řešení vyvíjející se krize na Ukrajině.

To je čirý výplod fantazie. Tito experti si hoví v sebeklamu. Washington je pachatelem krize na Ukrajině a má v úmyslu Ukrajinu převzít z přesně těch důvodů, které experti uvádí. Je to dokonalý plán na destabilizaci Ruska a pro znegování Putinovy úspěšné diplomacie při zabránění amerického vojenského útoku na Sýrii a Irán.

V podstatě pokud Washington na Ukrajině uspěje, Rusko bude eliminováno jako překážka americké světové nadvlády, zůstane jen Čína.

Mám podezření, že Ukrajina měla dosáhnout bodu varu v době, kdy jsou Putin a Rusko zaměstnáni olympiádou v Soči, což by Rusko zanechalo nepřipraveným. Existuje jen málo pochyb, že Rusko čelí velké strategické hrozbě. Jaké jsou skutečné možnosti Ruska? Zcela určitě k těmto možnostem nepatří jakákoliv dobrá vůle Washingtonu.

Rusko by možná mohlo jednat podle amerického scénáře. Pokud má Rusko bezpilotní letouny, mohlo by tyto drony Rusko použít stejně, jako Washington, tedy k vraždění vůdců Washingtonem financovaných protestů. Nebo by Rusko mohlo poslat týmy zvláštních jednotek, aby zlikvidovaly agenty, kteří působí proti Rusku. Pokud bude EU nadále podporovat destabilizaci na Ukrajině, mohlo by Rusko zastavit dodávky ropy a plynu evropským loutkovým státům Washingtonu.

Případně by mohla ruská armáda okupovat západní Ukrajinu, zatímco by se připravovalo rozdělení Ukrajiny, která byla donedávna 200 let součástí Ruska. Je jisté, že většina obyvatel východní Ukrajiny dává přednost Rusku před EU. Je dokonce možné, že elementy s vymytou makovicí na západní polovině by mohly přestat vypouštět pěnu od huby na dostatečně dlouhou dobu, aby pochopily, že být v rukách USA/EU znamená být vykraden a okraden, jako Lotyšsko nebo Řecko.

Uvádím zde ty nejméně nebezpečné následky krize, kterou Washington a jeho stupidní evropské loutky vytvořily, a nečiním zde žádná doporučení Rusku. Nejhorším následkem je nebezpečná válka. Pokud budou Rusové nečinně sedět na zadku, stane se pro ně situace neúnosná. Jak se bude Ukrajina přibližovat k členství v NATO a jak bude doházet k potlačování ruské populace, bude muset ruská vláda na Ukrajinu zaútočit a svrhnout cizácký režim, nebo před Američany kapitulovat. Pravděpodobným výsledkem drzé strategické hrozby, kterou Washington staví před Rusko, by byla jaderná válka.

Neokonzervativní Victoria Nuland sedí ve své kanceláři amerického ministerstva zahraničí a spokojeně vybírá členy příští ukrajinské vlády. Zapomínají USA na riziko, že zasahování Washingtonu do vnitřních záležitostí Ukrajiny a Ruska může vyvolat jadernou válku? Jsou si prezident Obama a kongres vědomi, že existuje náměstkyně ministra zahraničí, která provokuje Armageddon?

Bezstarostní Američané tomu nevěnují pozornost a netuší, že hrstka neokonzervativních ideologů tlačí svět k destrukci.