Proti Ukrajině bojuje kyjevská chunta

Avatar
Původní autoři
Ivan David
9. 4. 2014
Rusko nemusí nijak podněcovat akce proti současné vládě v Kyjevě. 

Ta zajišťuje sama odpor proti sobě. Přijala závazky, které dále sníží ubohou životní úroveň naprosté většiny Ukrajinců, Ty, kteří se současně cítí být Rusy, nedrží ve společném státě těsně před bankrotem ani západoukrajinský nacionalismus s naivní vírou v záchranu z EU. Rusko nepotřebuje urvat východní část Ukrajiny, potřebuje kooperující Ukrajinu celou bez americké základny na západě. Východ odtrhne jen tehdy, bude-li k tomu donuceno – jako méně výhodnou variantu.
Vláda v Kyjevě, kterou ruskojazyční Ukrajinci a Rusové označují jako chuntu, zjevně není schopna potlačit nespokojenost. Hlavním motivem protestujících je snaha uniknou osudu ekonomicky dlouhodobě bezperspektivního státu s vysokou nezaměstnaností, nízkými mzdami a ubohými důchody. Roli jistě hraje i neochota podílet se na riskantních krocích developerů amerických základen, které mohou vyústit ve válku.
Co se děje na východní Ukrajině: