Náš svět je v ohrožení:Srbové na vlastní kůži poznali, jak chutná export demokracie.

10. 5.Protiproud
Ladislav Zemánek
v rozhovoru pro renomovaný časopis Nové srbské politické myšlení (Nova srpska politička misao) hovoří o hrozbách, které pro Evropu představují EU a pokrokářské ideologie, i o mnohém dalším.
Česká vláda už v roce 2008 uznala nezávislost Kosova, a to i přes odpor řady poslanců českého parlamentu. Jaký je názor českých občanů na tuto věc? Jaký je postoj Vaší strany k otázce Kosova?

Národní demokracie nezávislost Kosova jednoznačně odmítá. Byla to součást plánu na rozbití Jugoslávie a posléze Srbska, poštvání jednotlivých národů proti sobě a ovládnutí Balkánu Západem, především USA. Tento proces dosud neskončil, a proto nemůže být boj proti separatistickému Kosovu označován za zbytečný či anachronický. I kdyby se snad člověk smířil s odtržením tohoto historického srbského území, nemůže zůstat mlčet k tomu, jakou roli tento americký loutkový stát sehrává i nyní. Na jeho území se nachází obří americká vojenská základna a právě Kosovo slouží pro pašování drog do Evropy. Od začátku je to celé vlastně jeden velký byznys. Takže ať se na odtržení Kosova díváme z jakéhokoli pohledu, vždycky musíme dojít k závěru, že to byl prostě hanebný čin.

Stydím se za naše představitele, kteří Republiku Kosovo uznali. A snad se nebudu mýlit, řeknu-li, že ta část české veřejnosti, která se o tuto problematiku alespoň trochu zajímá, má podobný názor. Nikoli náhodou vláda uznala Kosovo z iniciativy tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, nedávného kandidáta na prezidenta a velkého přítele Václava Havla. Právě on je hlavním exponentem cizích zájmů v naší zemi, zájmů, které jsou protikladné tomu, oč bychom jako Češi měli usilovat.

V mnohých zemích bývalého východního bloku se dnes šíří rusofobní nálady. Na Rusko se pohlíží jako na zlé impérium a na NATO a Ameriku jako na přirozené spojence v boji proti „ruskému imperialismu“. Jak se díváte na úlohu Ruska v dnešním světě? Je Rusko přítelem České republiky?

Rozhodně je větším přítelem než současné Německo či Spojené státy. Rusko může velmi pomoci nejenom naší a vaší zemi, ale celé Evropě, ba křesťanskému světu jako takovému. Západní elity se v současnosti snaží zničit kořeny naší civilizace, snaží se zadupat křesťanství do země a vytvořit novou, takzvaně pokrokovou společnost, která by sice byla formálně založena na slavné triádě volnost-rovnost-bratrství z dob francouzské revoluce, ve které však člověk bude připraven o svou svobodu a jedinečnost. Bude otrokem bez víry, identity a vůle.

Čtěte ZDE: Náš reportér se vrátil z Kosova. Viděl věci, na které do smrti nezapomene, a říká: V Srbsku se bojuje o celou Evropu – a také o nás

Proti tomuto zlu, o jehož existenci nelze pochybovat, stojí Rusko a poněkud šířeji řečeno celý pravoslavný svět, jenž si je této hrozby evidentně vědom a snaží se jí bránit. Nevím, zda uspěje, ale je naší povinností mu pomoci. Rozhodně není vše ztraceno, naopak se zdá, že se evropské národy začínají probouzet. Rusko může v tomto probuzení podle mne sehrát nesmírně pozitivní úlohu. Díky němu může Evropa přežít. Doufám, že si to v prvé řadě ruské elity uvědomují a že tyto naděje nezklamou.

Zapomínání na vlastní minulost a naše předky jde ruku v ruce s prosazováním západního konzumního způsobu života, kterému je velmi obtížné vzdorovat. U nás se docela často používá pojem „debilizace národa“, jejž považuji za poměrně přiléhavý. Bohužel. Velká odpovědnost leží na elitách, které by měly dbát o zdravý rozvoj národa, které však už dlouho fatálně selhávají.

Kromě toho český národ spojuje s Rusy i se Srby slovanství. I to by mělo být naší společnou devizou. Kvůli historickému vývoji sice Češi nepatří mezi pravoslavné slovanské národy, ale ani to nemůže být argument, že jednoznačně patříme na románsko-germánský Západ. Stojíme mezi Východem a Západem, nicméně v době, jako je ta naše, kdy nám toho skomírající Západ může nabídnout jen velmi málo, vidím naši orientaci jednoznačně. Varování před nenasytným a odvěkým ruským imperialismem se pouze snaží zakrýt tuto pro některé možná nepříjemnou skutečnost.

V té souvislosti musím zmínit i Ukrajinu. Naše strana byla jediná, která Rusku vyjádřila podporu a odmítla jednotné stanovisko parlamentních stran (snad s výjimkou komunistů), jež poslušně opakovaly verzi Bruselu a Washingtonu, že jde o spravedlivý odpor Ukrajinců proti nenáviděnému tyranovi. Že svržení demokraticky zvoleného prezidenta Janukovyče bylo správné a pučistická kyjevská vláda že je legitimní.

Čtěte ZDE: Demonstrace, o které veřejnost nesmí vědět: Na Václavském náměstí se sešli novodobí disidenti. Zemánek: “Potřebujeme silné Rusko – nejen jako protiváhu Bruselu!”

Osobně jsme byli na ruském velvyslanectví a ujistili jsme ruskou stranu, že se neztotožňujeme s těmito lžemi, které dennodenně opakují i média. Že si uvědomujeme, že jde o další část plánu na oslabení Ruska, jehož sílící vliv pochopitelně západní elity děsí. Po referendu, jež proběhlo na Krymu, jsme pak zaslali dopis s podporou tamnímu parlamentu. Já sám jsem také promluvil na demonstraci proti mediální propagandě a na podporu Ruska, kde jsem však byl jediný, kdo se odvážil pojmenovat skutečnou roli Bruselu v ukrajinské krizi a vyslovit požadavek na vystoupení České republiky z Evropské unie. To je věc, kterou naše strana považuje za klíčovou.