Otevřený dopis redaktoru ČT J. Pazderkovi a redaktoru MF Dnes K. Steigerwaldovi

Jiří Pavel Pešek,diplomat
30. 4.euportál
Rozměr Vaší odsouzeníhodné servilní lživé demagogie vyniká o to víc, že dokonce i členové komunistické strany, jíž jsme kdysi přisuzovali (jak vidno omylem) monopol na manipulativní propagandu, dnes v otázce příčin vzniku a průběhu závažné krize na Ukrajině mluví pravdu.

Ne-vážení pánové (lépe by asi znělo “neosoudruzi”) Pazderko a Steigerwalde,
připadá mi neuvěřitelné, že těm lžím, kterými sytíte své diváky, posluchače a čtenáře, Vy sami opravdu věříte.. Víte, kdyby se informace, jež označujete za “bludné nesmysly” atp., jimž podle Vás věří a jež šíří jen zanedbatelná nevzdělaná skupina omezených “proruských pomatenců”, opíraly pouze o – jak Vy je hodnotíte – demagogické zdroje typu Itar-tass atd., pak by Vám to možná část rozumných čtenářů chvíli i věřila; jenže naštěstí pro čtenáře, naši zemi, Evropu i pro celý svět – a naneštěstí pro Vás a Vaše chlebodárce, tyto informace pocházejí i ze zcela opačné strany:
od významných osobností americké pravicové politiky (ex-kandidát na post US-prezidenta Patrick Joseph Buchanan, Henry Kissinger, ex-nám. ministra financí USA Paul Craig Roberts či US diplomat vyznamenaný jako nejlepší americký velvyslanec…, a – což je pro Vás vůbec nejhorší – mnohé tzv. “pomlouvačné” informace vyšly přímo z úst těch představitelů neomarxistických (neobolševických) euroatlantických struktur, které Vy tak dojemně a přitom trapně adorujete se stejnou mírou servilní oddanosti, jako jste kdysi Vy (či Vaši předkové) velebili slavný SSSR…
Jenže dnešní Rusko už dávno není SSSR… Ten se přestěhoval do Bruselu, aniž to někteří lidé zřejmě postřehli… Avšak Vy – bolševicky uvažující neosoudruzi – to nemůžete nevědět. Jen se zbaběle bojíte říct pravdu. To bylo za komunistického systému obvyklé. Nyní ale žijeme – díky Bohu – ještě v jakémsi zbytkovém demokratickém prostoru, který umožňuje, aby Pravda mohla být vyslovena a slyšena – jakkoli se ji Vy s Vašimi “neocons” (tentokrát západního střihu) zase snažíte rdousit…
Rozměr Vaší odsouzeníhodné servilní lživé demagogie vyniká o to víc, že dokonce i členové komunistické strany, jíž jsme kdysi přisuzovali (jak vidno omylem) monopol na manipulativní propagandu, dnes v otázce příčin vzniku a průběhu závažné krize na Ukrajině mluví pravdu (viz velmi korektní vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika v pořadu Michaely Jílkové “Máte slovo” )… Vy se ale považujete za demokratické “pravdo-láskovské” tvůrce spravedlivé společnosti; jste proto mnohem horší pokrytci než oni, kteří se postupně obracejí k Pravdě.. (A kdo ostatně ví, zda mnozí z nich nejsou z komplexního pohledu vševědoucí Boží spravedlnosti mnohem lepšími lidmi, než za jaké se pokládáme my – tzv. nekomunisté..).
Těmi “zářnými” příklady, které rozbíjejí současnou mainstreamovou mediální kampaň snažící se totálně dezorientovat českou společnost, je např. tzv. ministryně zahraničí EU Catherine Ashton, která byla zcela vyděšena z telefonního rozhovoru s estonským zaminirem Faetem, když ten jí sdělil, že ostřelovači na Majdanu byli nájemní vrazi najatí majdanisty…
Nebo náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Newland – když na jednom společném setkání veřejně prohlásila: “Zatímco my tady spolu hovoříme, naši přátelé na Majdanu ´mírumilovně´ protestují a demonstrují za svobodu, demokratické hodnoty a lidská práva, a my jsme za to zaplatili 5 mld dolarů”…
Nebo banderovský mučitel-vrah Muzyčko, velký hrdina Pravého sektoru, který provedl rozhodující fázi krvavého pučistického masakru na Majdanu, který násilným způsobem tzv. přebíral moc v ukrajinských městech, a který musel být nakonec popraven ukrajinskými bezpečnostními silami (neboť měl příliš mnoho informací o pučistech), za což členové Pravého sektoru vyhlásili válku novému ministru vnitra, který je v odvetě označil za bandity?? (Jakkoli se zřejmě již opět usmířili, když podle zpráv – v oficiálních médiích – ruku v ruce vyrazili krvavě potlačit občany východní Ukrajiny protestující právě proti svržení legitimní vlády pučistickým masakrem v Kyjevě, který tyto zločince pasoval na (dočasné) vládce ukrajinského národa…)

Jak vnímáte a interpretujete nenávistné výkřiky zločinecké podvodnice – defraudantky ukrajinského státu v řádu 20 mld USD – “copánkové carevny” J. Tymošenkové o hromadném vraždění 8 milionů ukrajinských Rusů atomovými zbraněmi, aby byla její nevinná čistota v očích Vašich věrných následovníků ještě alespoň minutu udržitelná?!
Nebo Vaše báchorka o 50 – 70 protestujících osobách (zřejmě provokatérech vyslaných z Ruska) ve východních regionech Ukrajiny, které musí pořádkové sbory hravě zpacifikovat? Ověřitelné zprávy hovoří o desetitisících ukrajinských obyvatel, kteří se postavili vlastními těly do cesty euromajdanským tankům, jež vyrazily potlačit povstání rozumných svobodomyslných lidí – občanů své vlastní země, kteří se nechtějí podřídit fašistické nadvládě menšinové skupiny krvavých vrahů z Kyjeva, zaplacených demokratickým strážcem lidských práv “made in USA” za 5 mld dolarů… A nezávislé informace také mluví o tom, že policejní jednotky odmítají zasahovat proti vlastním lidem (dokonce i TV NOVA ukázala východoukrajinskou starostku, která jasně odmítla ozbrojený útok nové protizákonné kyjevské vlády); čehož se – ejhle – zalekl i zločinný Arsenij Jasenjuk, když náhle změnil rétoriku a hrozbu po 48 hodinovém ultimátu úřadujícího vzdoro-prezidenta Turčinova utopit revoltu na východě Ukrajiny v krvi nahradil sliby o vyjednávání… Bohu díky. Tak už konečně přestaňte lhát (!) a čestně se vraťte k PRAVDĚ – je to Vaše lidská a profesní povinnost.

Je proto nutné zopakovat základní principiální fakt:

Kdyby bývala nebyla násilně – krvavým masakrem připraveným podvratnými euroatlantickými silami – svržena legitimní vláda v Kyjevě, nikdy by bývalo na Ukrajině nedošlo k žádným separatistickým tendencím – ani na Krymu, ani ve východních regionech.
Pochopte už konečně, že ti lidé se prostě jen brání jedu tzv. západní kultury smrti, kterou euroatlantická mašinérie chce vnutit zbytku světa za každou cenu a jakýmkoli způsobem: když tuto umělou toxickou výživu nějaké “neposlušné dítko” odmítá pozřít ústy, zavedou mu ji infúzí – vždyť to přece děláme pro jeho “dobro”, tak na to máme “svaté” demokratické právo… Ruku na srdce, opravdu je máme?!
Král je nahý – víte to Vy, a také stále více původně důvěřivých “klientů” Vašich DEZ-informačních bludů – jak dlouho si myslíte, že budete schopni zamlčet tyto a další prokazatelné skutečnosti, a kdo – kromě servilně poslušného establishmentu – bude věřit Vašemu “přesvědčivému” vysvětlování, že ryby se chytají na poušti a brambory rostou na stromech? Opravdu se vůbec, ale ani trochu, nestydíte za to, že pomáháte choromyslným světovlády-chtivým zločincům rozpoutávat III. světovou válku?! Uvědomujete si svou obrovskou spoluzodpovědnost za osud naší planety – Země?
Co nabízá euroatlantická tzv. kultura smrti (gender ideology, juvenilní justice, homosexualismus, čipování lidí a explicitní kult satana), jak ji pregnantně pojmenovali dva velcí papeži moderní doby – Jan Pavel II. a Benedikt XVI. ? Jasně ji odmítl jediný světový politik (naší židovsko-křesťanské civilizační identity). Přečtěte si Valdajský projev Vladimíra Putina z 19/9/2013. Třeba pak pochopíte, proč ho tato kultura smrti tolik nenávidí, démonizuje jej a chce jeho nezáviské svobodné Rusko uvrhnout do válečného konfliktu a zničit je..

Přeji Vám radostné svátky Vzkříšení Pravdy a Lásky, a vše dobré..