Prosba o pomoc Českým krajanům v zemi postižené agresí cizího státu a doutnajícím válečným konfliktem

Avatar
Původní autoři
19. 5. 2014

V reakci na vystoupení pana ministra Zaorálka v poslanecké sněmovně dne 24-03-2014 obracíme se, prostřednictvím vás, na vládu ČR jménem všech významných krajanských spolků na Ukrajině s naléhavou prosbou o pomoc s přesídlením zpět do původní České vlasti těch z krajanů, kteří se cítí být v ohrožení současným vývojem bezpečnostní situace na Ukrajině.

Vážený pane velvyslanče ČR na Ukrajině,

Vážený pane ministře zahraničních věci ČR,

Vážený pane ministře vnitra ČR,

Vážený pane předsedo vlády ČR,

Vážený pane předsedo poslanecké sněmovny ČR,

Vážený pane předsedo senátu ČR,

Vážený pane prezidente ČR,

S velkým zklamáním jsme sledovali projev pana ministra, který bohužel odráží neúplné pochopení naše současné situace. Závěr pana ministra o tom, že nám nehrozí žádný útok ze strany místního obyvatelstva je naprosto v pořádku, souhlasíme s ním.

Nepochopení pana ministra ale možná odráží vnímání zkreslené propagandy proruských medií, možná nedostatku času nebo unáhlených úsudků. Proto bychom chtěli tímto dopisem vysvětlit odkud prameni náš strach o naše životy a budoucnost našich dětí:

– NEbojíme se útoků Ukrajinců- jsou to naši sousedi a bratři, po boku kterých žije naše komunita po celá desetiletí;

– Bojíme se, že začne válka- dle názorů mnoha bezpečnostních expertů NATO a Ukrajiny po anexi Krymu jsou vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem extremně napjaté; soustředění ruských ozbrojených složek na hranicích je obrovské;

– Bojíme se, že nám odvedou na vojnu naše muže a syny- bojíme se, že v případě ozbrojeného střetu je pozabíjejí jak batolata, protože Ukrajinská armáda byla léta rozkrádaná, nemá základní zdroje a nedává větší šance na přežití svým vojákům ve srovnání s jinými moderními armádami;

– Bojíme se, ze související nárůst kriminality a extrémismu na obou stranách nedovolí zbytkům fungujících složek Ukrajinského státu dostatečně ochránit naše životy a zdraví v případě náhlého vyhroceni situace nebo jakýchkoliv provokací z obou stran konfliktu.

Argumentace pana ministra o sociálních a ekonomických důvodech je v pořádku- naše majetky ztratily veškerou hodnotu takříkajíc ze dne na den- nemůžeme prodat naše domy a odjet!

Nemůžeme, protože kdo by teď od nás kupoval nemovitostí ve válkou ohrožené zemi, která je úplně závislá na rozmarech vůdců režimů ze sousedních států a (ne?)pomoci států civilizovaného světu.

Některé z nás už mají vyřízené povoleni k trvalému pobytu v ČR, které si museli vyřídit na vlastní pěst za podobných podmínek, jak jacíkoli jiní občané třetích zemí (podstoupit zdlouhavý byrokratický proces, prokázat zajištěni ubytování u příbuzných, zajištěni minimálních prostředků na živobytí, atd.), jenomže vývoj situace na Ukrajině je připravil o možnost dokončit přestěhování svých rodin zpět do ČR vlastními silami- protože teď nemohou prodat své domy a ihned si koupit nové bydleni v ČR, také budou potřebovat čas na uznání v ČR vzdělání/kvalifikace/odborností a budou potřebovat čas, než si budou schopné sehnat první zaměstnáni v ČR.

Proto apelujeme na úřady ČR:

– Prosím pomozte nám překonat toto těžké období při návratu do vlasti naších předků;

– Prosím pomozte naším rodinám zajistit si minimální životní standard a vlastní důstojnost;

– Prosím pomozte nám uniknout situaci, ve které se můžeme dostat (dle nejhorších očekávaných scenárií) do postavení válečných běženců, kteří v provizorních stanech mohou očekávat na vaší milost přicházející na poslední chvíli nebo příliš pozdě…

Spoléháme se na vás, vždy jsme se snažili být ambasadory zachovaní českých tradic v krajanské komunitě na Ukrajině, avšak současná situace na Ukrajině je výjimečná už v tom, že od dob Hitlera Ukrajina nikdy nemusela čelit invazi cizí armády na svém území a nepřátelskému převzetí části území, a ještě nikdy nebyla vystavená tak reálnému riziku válečného konfliktu zasahujícího do naších životů.

Jsme hluboce přesvědčení, že nejde ignorovat tyto hrozby ani na základě zprávy od několika představitelů ministerstva zahraničí, kteří vyrazí mimo ukrajinské hlavní město na jednodenní inspekci. Stačí se zamyslet nad širšími souvislostmi. V případě, že dospějete k závěrům, že současná situace na Ukrajině nevyžaduje vaši účast, prosíme o oficiální vyrozumění vlády ČR. Na základě vašeho stanoviska se budeme radit s našimi krajany o tom, jaké kroky můžeme podniknout následně.

S odkazem na stěhování, které vláda ČR podpořila na začátku 90. let: udržujeme intenzívní kontakty s našimi krajany v ČR a máme informace, že žádný z dříve přestěhovaných krajanů neskončil ve vězení, žádný se ani krátkodobě nespoléhal na sociální dávky nebo trvalé bydlení ve státním bytě zadarmo.

Naopak- jsme velice podnikavý, vzdělaný a tvrdě pracující národ, který z dlouhodobého hlediska bude velkým přínosem pro hospodářský a společenský život České republiky. Po krátkém přechodném období, na dobu kterého potřebujeme pomoc, odměníme Český stát poctivým odvodem daní a souvisejících příspěvků. Odměníme Český stát slušně vychovanými potomky a kulturní diverzitou, která pramení ze zkušeností nasbíranými mimo ČR.

Děkujeme za posouzení a s pozdravem,

signatáři tohoto dopisu:

Emiliya Snidevych (Vrabcová),
místopředsedkyně České Národní Rady Ukrajiny a předsedkyně Spolku Volyňských Čechů ve městě Žitomyr
Telefon: +380 979945950, +420 608338674; email: sni.ema@seznam.cz;

Jevgenija Poliscuk,
předsedkyně společnosti Malynivské
Telefon: +380 969515315;

Aleksandr Tyskevich,
předsedá společnosti Česká Hromada Donbasu
Telefon: +380 982249019; +380 501441949; email: sasha18@seznam.cz

Svitlana Kratofil,
předsedkyně představenstva sdružení Čechů „Matice Volyňská“ město Luck
Telefon: +380 508370480; +380 679660810; +380 937651093;
email: matice_volynska@i.ua; matice_2013@ukr.net

Jaroslava Kostas,
místopředsedkyně společnosti Stromovka, město Dubno
Telefon: +380 975241844, email: kostasch@ukr.net

Emilye Bucka,
předsedkyně společnosti Malá Zubivščina
Telefon: +380 638434289

Larisa Lanovik,
předsedkyně společnosti Holenderští Češi
Telefon: +380 677847703

Poznámka: tento dopis je oficiální žádostí adresované vládě ČR a distribuované prostřednictvím oficiálních emailových kontaktů úřadům velvyslance ČR na Ukrajině, ministra zahraničních věci ČR, ministra vnitra ČR, předsedy vlády ČR, předsedy poslanecké sněmovny ČR, předsedy senátu ČR a prezidenta ČR.