Scott Creighton: CIA fronta USAID k „šíření demokracie” na Ukrajině řadí vyšší rychlost

Avatar
Původní autoři

12. 5. 2014   AC24
USAID má dlouhou historii spolupráce se CIA jako operační fronta, která jim pomáhá šířit ten speciální druh „demokracie“ (čti MMF inspirované brutální represe) u národů, kde jsme k podpoře naší neoliberální ekonomické agendy instalovali brutální diktátory.

„V Jižním Vietnamu americká Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) poskytovala krytí pro CIA operativce tak široce, že z těchto dvou se stala téměř synonyma.“ Washington Post / Spolu s tím, jak se na schodištích v Oděse a v ulicích východní Ukrajiny vrší mrtvoly odborářů a disidentů, tak dnes USAID ohlásila, že potřebuje dalších pár milionů na podporu pro-Západních „mediálních kanálů“ k přípravě zinscenovaných voleb v tomto problémovém státě.

Americká Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) uprostřed narůstajícího sporu mezi Západem a Ruskem slíbila schrastit pro ukrajinské pro-Západní mediální kanály finanční pomoc. Press TV

Přede dvěma týdny bylo ohlášeno, že tato agentura vytvořila na Kubě Twitteru podobný program (ZunZuneo), jehož deklarovaným účelem bylo přiživovat disent a vytvářet v této zemi disent s nadějí na rozpoutání zase další režim měnící barevné revoluce. Ukazuje se, že tohle úsilí se neomezuje jen na Kubu.

„V četných zemích včetně Venezuely a Bolívie funguje USAID více jako agentura zapojená do skrytých akcí, jako CIA, než jako agentura pro pomoc či rozvoj.“ Marc Weisbrot

Je třeba si všimnout i toho, že úsilí USAID se neomezuje jen na psychologické operace s Bílým kloboukem.

„Guatemala: Do roku 1970 USAID vycvičila přes 30 000 guatemalských policistů k potlačení místních levičáků, tvrdí v knize „Vražedná naděje“ William Blum. Jen o něco přes deset let později guatemalská komanda smrti za USA podporovaného diktátora Riose Monta rozpoutaly genocidu mayských rolníků.“ Pando Daily

Vietnamská válka: USAID cvičila policii a vedla civilní vězení. USAID se rovněž účastnila na „měkké“ straně programu Fénix – k financování zkrachovavšího programu „Půdu pro oráče“, který udílel rolníkům maličké parcely v programu, který měl sice ubohou historii úspěchů, ale pokaždé, když byl rozběhnut, posloužil k důležitým účelům zahraničně politické propagandy, a tak zůstal jako jeden z nejtrvanlivějších tunelů na peníze ve vercajku USAID. Pando Daily

„V 60. letech zorganizovalo ministerstvo zahraničí se Zelenými barety, CIA a USAID dvě miliční skupiny, které se pak staly páteří systému komand smrti v této zemi.“ Greg Grandin

Během neoliberální Jelcinovské katastrofy se dokonce zapojili i do Ruska.

USAID financovala Čublajse přes veřejno-soukromé organizace a přes Harvardský program, jehož zkorumpovanost byla tak do očí bijící, že Harvard a jeho programové ředitele včetně ekonoma Andreie Shleifera zažalovalo americké ministerstvo spravedlnosti za „spiknutí za účelem defraudace“ na americké vládě (a to ani nemluvě o té ruské). USAID platila gigantovi vztahů s veřejností Burson-Marsteleller, aby ruské veřejnosti prodával katastrofální program voucherů v reklamním blitzkriegu v masových médiích, který před parlamentními volbami protlačoval Čublajsovu politickou stranu. Byla to i USAID financovaná privatizace a USAID podporovaní ruští „demokraté“, které Rusům znechucovali tržní kapitalismus a demokracii (Rusy přejmenovanou na „demo-sracii“). Pando Daily

Na úsilí USAID na Ukrajině není nic nového. Dělají ty samé triky roky a roky i v dobách, kdy byl náš president s Nobelovou cenou míru ještě batole po boku své matky pracující v Indonésii na vytvoření té nejbrutálnější diktatury v lidské historii pro MMF a Světovou banku, Suhartovy diktatury (někteří by ale mohli argumentovat i pro našeho „drahého diktátora“ Rwandy Paula Kagameho).
O podílu Obamových rodičů na vyvražďování a mučení Suhartovy genocidní diktatury s milionovými seznamy obětí pod vedením CIA a spolků jako USAID viz také zdejší článek: Putin do Nového světového řádu vnáší strach z Boha, Barrett

(Mějte na paměti, jak bylo uvedeno v 65. roce, že „USAID poskytovala krytí pro operativce CIA tak široce, že ty dvě organizace se staly téměř synonymem.“)

„Obamova matka, Stanley Ann Dunham pracovala na projektech mikrofinancování pro americkou Agenturu mezinárodního rozvoje (USAID) a Fordovu nadaci, obě spojené se CIA, čímž pomáhala udržet se diktaturám v Indonésii a Pákistánu. Poté, co v roce 1965 uchvátil moc Suharto, se USAID do Indonésie vrátila s tím, že Sanley Ann Dunham Soetoro byla jedním z jejích hlavních vedoucích zaměstnanců, aby Suhartovi pomohla vytvořit Nový řád (Orde Baru), který pak zavedl desítky let fašistické a kleptokratické vlády.“ zdroj

Její přesná role je přinejmenším sporná. Ty „projekty mikro-financování“ byly prostě krytím jak lidi v terénu v cílových oblastech Indonésie přimět k udávání místních levičáků a politických organizátorů. Tyto „půjčky“ byly nejspíš platbami za informace12. 5. 12. 2014, které byly následně předávány CIA a od ní k Suhartovým komandům smrti k sestavování oněch neblaze proslulých seznamů.

USA v Indonésii v letech 1963-65 vycvičily špiony z odborářů, aby vytvořili základ pro gestapácké masakry levičáků po puči 1965 sběrem zpravodajství o levicových odborářích. Counterspy, Winter 1979, p. 27

Indonésie 1965-66. „Americký oficiální seznam pomáhal Indonésanům s krvavou lázní v 60. letech.“ Američtí činitelé dodávali armádě jména tisíců členů Indonéské komunistické strany (PKI), ta je pak lovila a zabíjela během razie, která byla označena jako jeden z nejhorších masakrů tohoto století, říkají bývalí američtí diplomaté a CIA činitelé. Robert J. Martens, bývalý člen politické sekce velvyslanectví řekl: „Opravdu to armádě nesmírně pomohlo… Nejspíš se ji proto povedlo zabít spoustu lidí…“ Martens řekl, že vedl na ambasádě skupinu z činitelů ministerstva zahraničí a CIA, která strávila dva roky sestavováním těchto seznamů. Řekl, že je armádě bezprostředně dodal. V tomto seznamu byly detaily, kdo je kdo ve vedení PKI, které obsahovaly jména členů PKI v provinciích, městech a vůdce masových organizací. Velvyslanec Marshall Green, jeho zástupce Jakc Lyndman a šéf politické sekce Edward Masters přiznali, že vydávání těch jmen schvalovali. Zprostředkovatel armády pomáhal Adamu Malikovi. Tento pomocník Tirta Ketjana Adhyatman potvrdil, že se setkal s Martensem a dostal seznam tisíců jmen … dodávaných do Sukarnovova ústředí. Informace o tom, kdo byl chycen a zabit, přicházeli pak k Američanům ze Surkanovova ústředí, jak uvedl bývalý zástupce šéfa stanice CIA Joseph Lazarsky. Lazarsky řekl: „Dostávali jsme v Jakartě dobrý výčet toho, koho sebrali,“ … „armáda měla ‚seznam na odstřel‘ s asi 4 000 až 5 000 lidmi.“ Lazarsky řekl, že kontrola této práce se prováděla rovněž ve zpravodajském ředitelství CIA ve Washingtonu. Do konce ledna 1966 „byl kontrolní seznam jmen tak mnohočetný, že analytici CIA ve Washingtonu usoudili, že vedení PKI bylo zničeno.“ Washington Post, 5/21/1990, A5

Indonésie 1965-66. Indonéští generálové požádali USA o vybavení, „aby vyzbrojili muslimkou a nacionalistickou mládež k použití proti PKI na střední Javě.“ Washington reagoval dodávkami skryté pomoci odesílané jako pomoc „medicínská.“ Washington Post, 6/13/1990, A 22 Serendipity

Takže vrátíme-li se k pátečnímu masakru disidentů a odborářů v Oděse. Nezní vám to povědomě?

A i teď je tam v poli USAID, shodou okolností pár dnů poté, co vešlo ve známost, že CIA a FBI na Ukrajině za nás pomáhá zase dalšímu nevolenému brutálnímu MMF podporovanému diktátorovi.

I v Indii, když byla neoliberalizována, tak krajně pravicoví místní policií podporovaní a dokonce směrovaní hulváti po nocích řádili v ulicích a útočili na domovy různých levičáků, jako byli vůdci odborů, spisovatelé a členové politické opozice či disidenti. Nespočet lidí bylo vyvlečeno z domovů a ubito bojůvkami k smrti před svými manželkami a dětmi, přičemž prosazovatelé zákona stáli opodál a nedělali nic. Tohle se dělo, aby se v nadcházejících letech zajistila stabilita nového neoliberálního systému.
Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca