9 států Evropské unie hodlá blokovat sankce proti Rusku.

Avatar
Původní autoři

15.7. 2014 ruvr.ru
9 států EU hodlá zablokovat pokusy o zavedení sankcí proti RF na summitu 16. července, sdělil ruským novinářům diplomatický zdroj ze stálého zastupitelství jednoho ze západoevropských států při EU.
Francie, NSR, Lucembursko, Rakousko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Slovinsko a také předsedající EU Itálie nespatřují dnes důvody pro zavedení sektorových obchodně ekonomických sankcí proti Rusku, řekl zdroj.

Rozhodnutí o zavedení jakýchkoli omezovacích opatření obchodního a ekonomického rázu proti RF může být přijato na summitu pouze jednohlasně všemi 28 členskými státy EU.