Devět měsíců internetové stránky “novarepublika.cz”

Avatar
Původní autoři

 Ivan David
1. 7. 2014
Politická iniciativa “Nová republika” provozuje 9 měsíců tuto internetovou stránku, na níž bylo publikováno přes 900 článků, z toho téměř 200 originálních, ostatní byly přejaty.
Smyslem stránky je upozorňovat veřejnost na zajímavé události, analýzy, dokumenty, komentáře, videa (včetně záznamů z vlastních akcí) a kreslený humor, o které většinou nemají zájem “profesionální” média v ČR, ale považujeme je za důležité pro vytvoření reálnějšího obrazu světa. 


Politická iniciativa “Nová republika” má ambici od podzimu předkládat vedle kritických hodnocení také vlastní návrhy řešení společensky závažných problémů a postupně zavádět další formy komunikace se čtenáři, kteří mají intelektuální zájmy a potřebu hledat východiska z narůstajících problémů společnosti zejména v ČR a v zemích euroamerické civilizace. Tato naše činnost postupuje pomaleji, než jsme zpočátku předpokládali. Zejména jen pomalu přibývá zájemců o aktivní spolupráci. Nesnažíme se oslovit občany, kteří se spokojí s pasivním příjmem informací a desinformací nabízených bulvárními médii a prostředky mediální manipulace. Chceme oslovovat občany s kritickým pohledem na vývoj ve společnosti.

Za práci na této internetové stránce není nikdo placen a částky, které dostáváme od sympatizantů zatím nekryjí ani provozní náklady (bez osobních nákladů). Čtenost podobně zaměřených stránek se pohybuje většinou od 1000 do 5000 vstupů za den při zpravidla mnohem delší historii těchto stránek a větší finanční podpoře. Profesionální stránky mají čtenost obvykle 10 – 50 000 za den (“Parlamentní listy”), ale zaměstnávají několik redaktorů na plný úvazek.

Podíl jednotlivých zemí na čtenosti je následující: 83% ČR, 6% SR, 3% USA, 2% Ukrajina, 1% Spojené království, 0,6% Kanada, 0,4% Rusko a asi 3% z dalších zemí. Od začátku letošního roku počet vstupů na stránku rychle stoupá (viz graf) a v posledních dnech činí v průměru asi 1800 vstupů za den. Nejčtenější článek dosáhl téměř 13 000 vstupů, ale obvyklá čtenost je o jeden až dva řády nižší.

Věříme, že se bude tým naších aktivních spolupracovníků nadále rozšiřovat stejně jako řady našich čtenářů, kteří budou oceňovat, jak doufáme, rostoucí kvalitu naší práce.