RAND Corporation: Ukrajinský pitaval, americký manuál

Avatar
Původní autoři

7. 7. 2014 Střípky ze světa
Návod k masakrům na hlavičkovém papíře
Porošenkovi dodala manuál „protiteroristické operace“. „Jediným praktickým řešením“ – praví ta velitelská instrukce – je „bleskový zdrcující úder proti separatistům a teroristům, provedený bez ohledu na veřejné mínění a cenu, již si vyžádá“. Neb jakékoli „otálení by šance na úspěch operace dramaticky snížilo“.
Petro Porošenko – „čokoládový monarcha“, co „jede“ na tvrdý chlast – má „zahraniční poradce“. To, že jim zobe z ruky, není „konspirační konstrukce“. Nově to dokládá i indiskrece, zasluhující frenetické ovace.


Řeč je o „důvěrném memorandu“ americké RAND Corporation. RAND – znalec ví – je zkratkou „výzkumu a vývoje“ („research and developlment“, „R and D“). RAND Corporation je levobočkem studené války. Gážistou predátorského libida je i na jejích troskách.

Porošenkovi dodala manuál „protiteroristické operace“. „Jediným praktickým řešením“ – praví ta velitelská instrukce – je „bleskový zdrcující úder proti separatistům a teroristům, provedený bez ohledu na veřejné mínění a cenu, již si vyžádá“. Neb jakékoli „otálení by šance na úspěch operace dramaticky snížilo“. Z „politických a materiálních nákladů“ si nemá dělat hlavu. “Vyváží je tyto pravděpodobné výnosy:
Aktivisté proruského politického hnutí bude zdecimováni, proruští voliči dezorganizováni;
Boje zničí významnou část důlního průmyslu regionu, který je stejně určen k zániku, a státní rozpočet Ukrajiny se tak zbaví břemene jeho dotací;
To, že průmysl Donbasu zavře krám, zredukuje z gruntu spotřebu plynu, a sníží tak i závislost na dovozu ruských energetických zdrojů;
Rinata Achmetova a jeho ekonomický a politický klan to citelně oslabí;
Veřejnosti se dnešní ekonomické a politické těžkosti Ukrajiny vylíčí jako následek vojenské operace, jemuž se ukrajinské vládě nepodařilo zabránit jen vinou zatvrzelosti teroristů.“

Zadání ředitele planety, stojící před kyjevskými pimprlaty, zahrnuje „tři fáze“. Cílem prvé je „totální izolace vzbouřeného regionu“. Alibi hledá v tom, že „všichni obyvatelé doněckého a luhanského regionu už na opuštění zóny konfliktu měli času dost“. Kdo to neudělal, bude „považován za komplice nepokojů či osobu, u níž našly podporu“.

V obou regionech „bude vyhlášeno stanné právo. Místní úřady budou zbaveny všech pravomocí, ústava bude suspendována. Zavede se přímá prezidentská správa.“

„Region bude vojensky obklíčen a uzavřen vůči jakémukoli pohybu zboží i lidí, regionu i něj ven. Zvláštní pozornost se zaměří na oblasti, sousedící s Ruskem. Rozhlasové a televizní vysílání, internetová síť, komunikace z pevných i mobilních telefonů budou v regionu vyřazeny z provozu. Na dobu od 20:00 do 6:00 se zavede zákaz nočního vycházení. Zahraniční média, působící v regionu, budou podléhat zvláštnímu režimu.“

Cílem druhé etapy je „očista dobytého území“ („mop-up“). „Kruh, jímž ozbrojené složky sevřou vzbouřené regiony do kleští, se bude stahovat postupně. Pozemním úderům budou předcházet nálety na strategické kapacity protivníka, dělostřelecká a minometná palba…V zájmu snížení ztrát naší živé síly se v určitých případech nevylučuje ani nasazení nekonvenčních zbraní.“

„Na obydlená sídla udeří jako první obrněná technika. Likviduje zbylá ohniska odporu a zastřelí každého, kdo bude ozbrojen. Po ní nastoupí pěchota a přesune všechny dospělé muže do internačních táborů. Kdokoli bude klást odpor, bude na místě popraven. Děti do 13 let a osoby starší 60 let budou dislokovány ve zvláštních zařízeních, situovaných ještě dál od zóny protiteroristické operace.“

„Internační tábory budou zřízeny mimo vyčištěná obytná sídla a střeženy ideologicky spolehlivými jednotkami. Lidé se známkami účasti v bojích typu podlitin, oděrků, průstřelů či zásahů střepinou, zbytků střelného prachu či zbrojního oleje na kůži nebo oděvu budou pohnáni před soud za separatismus a terorismus. Ostatním se po dvouměsíční internaci povolí návrat do míst jejich trvalého pobytu.“ I tady však zůstanou „pod dozorem bezpečnostních složek“.

Zadáním třetí fáze je „normalizace“ („Back to Normal“). Nasadí „vojenské specialisty“, „obnovující dodávky vody, tepla, elektřiny i komunikačních sítí“. Zajistí „posílení hranic“ a „vybudování kontrolních stanovišť, která vyloučí potenciální provokace Ruska a připraví masivní návrat běženců“.

„Těm, kdo z válečné zóny prchli, se návrat domů umožní. Muži ve věku 18 – 60 let však projdou v internačních táborech prověrkou, zda se nepodíleli na podpoře separatistů. Majetek odsouzených a odsunutých obyvatel Luhanska a Doněcka znárodní stát a následně jím odmění ty, kdo za protiteroristického tažení prokázali chrabrost.“

„Zvláštní pozornost bude věnována informační bezpečnosti, tedy omezení přístupu zahraničních médií do zóny protiteroristické operace. Co možná široce třeba popularizovat příklady hrdinství a odvahy ukrajinské armády, Národní gardy a ostatních ozbrojených složek při obraně civilního obyvatelstva východní Ukrajiny před teroristy a ozbrojenými gangy.“

„Skončí-li aktivní fáze protiteroristické operace do 1. září 2014, nebude stanné právo zrušeno dřív než k 1. lednu 2015.“

Kdo nečte jenom bulvár a harlekýnky, cosi mu to připomíná. Že válčí s podlidmi, už vypadlo i z horních pater Kyjeva. Je to idiotské delirium. Jako to z tvrdého chlastu. V těch, co má za podlidi, se třeskutě mýlí. Norimberk může vyprávět.