Úvodní slovo V. V. Putina na poradě o substituci dovozu v oblasti vojensko-průmyslového komplexu

Avatar
Původní autoři

29. 7. 2014    zdroj
Sešli jsme se tu dnes, abychom projednali řadu otázek státního programu zbrojení, splnění našich závazků, všech plánů v oblasti vojensko-technické spolupráce. Především budeme hovořit o urychlení tzv. substituce dovozu ve vojensko-průmyslovém komplexu, o co nejširším přechodu na domácí materiály a komponenty ve výrobě speciální techniky a zbraní. Opakovaně jsme se zabývali tímto důležitým tématem, setkávali jsme se s vámi několikrát, dohodli jsme se, že vytvoříme nějakou pracovní mapu, po které se budeme pohybovat.


Otázky, které řešíme, jsou nesporně klíčové v oblasti vojenské a ekonomické bezpečnosti Ruska, v oblasti naší technologické a výrobní nezávislosti, technologické suverenity. Naším úkolem je zabezpečit se před rizikem neplnění smluv ze strany našich zahraničních partnerů, včetně rizik politické povahy.

Je nutné zajistit spolehlivé a včasné dodávky potřebných dílů a komponentů, pozorně sledovat jejich kvalitu. Hovořili jsme s vámi, opakuji, opakovaně jsme hovořili, mnohokrát jsme se setkávali na toto téma, a pro všechny z nás je zde řada otázek, které jsou zřejmé.

Jaké jsou tyto otázky? Za prvé, určitě můžeme všechno udělat sami, absolutně všechno. A za druhé, neméně důležité – to je cena, za třetí – kvalita. Musíme zajistit, aby s cenami bylo všechno v pořádku, v kvalitě, a co je nejdůležitější, v termínech, abychom podle tzv. harmonogramu nesklouzli neznámo kam při plnění státního programu zbrojení – to je to, na čem se dnes musíme domluvit. Podívat se pořádně jaké jsou termíny výroby těchto komponent, kolik potřebujeme peněz a kolik času je potřeba pro zavedení odpovídající výroby v našich výrobních závodech a zajistit finanční prostředky pro všechny práce.

Víte, při všech komplikacích, kterým čelíme (ještě abych byl upřímný, já obzvlášť velké komplikace nevidím, ale přesto), v první řadě mám teď na mysli technologické [komplikace], všechny tyto nesnáze nám nakonec budou ku prospěchu, protože musíme rozvinout vlastní produkci tam, kde jsme ji neměli.

Zvlášť když některé věci, které jsme dostávali a které byly zahrnuty do státního programu zbrojení, jsou vcelku zastaralé – už i technologie jsou staré a zařízení, na kterém je vše vyráběno, je zastaralé.

Můžeme a musíme udělat vše na moderní a vysoce technologické základně – jak se nám to daří, když správně organizujeme práci. Vytrvale a důsledně. A samozřejmě peníze není možné v žádném případě rozhazovat, musíme všechno spočítat – kolik to stojí.

Pojďme začít!

Překlad PhDr. Vladimíra Grulichová