Washington ve věci letadla lže.

Paul Craig Roberts
22. 7. 2014  Outsidermedia
Člen někdejší Reaganovy vlády ve funkci náměstka financí P. C. Roberts reaguje na stránkách svého ekonomického institutu na nejaktuálnější událost současných dnů, jíž je setřelení malasijského dopravního letadla nad územím Ukrajiny.Washingtonská mašinerie jede na plné obrátky ve snaze zakrýt všecha relevantní fakta ohledně této události.

Ta jsou následující:
Separatisté nemají protiletadlový systém BUK k dispozici a k dispozici nemají ani personál k jeho obsluze
Separatisté neměli jediný motiv, aby malajsijské letadlo sestřelili
Tento motiv zcela postrádalo i Rusko

Každý zná rozdíl mezi nízko letícím bojovým letadlem a letadlem dopravním, letícím ve výšce nad 10 000 metrů.

Ukrajinci systém BUK mají a baterie těchto protiletadlových raketových systémů byla uvedena do operační pohotovosti v oblasti, ze které se na dopravní letadlo dalo vypálit.

Stejně jako separatisté, tak i ruská vláda neměly motiv k sestřelení dopravního letadla a dá se říct, že tento motiv neměla ani vláda Ukrajiny. Člověk by proto předpokládal, že motiv neměli ani nejšílenější ukrajinští nacionalisté z milicí, ochotných bít východní a jižní separatisty v místech, ve kterých se před nimi sama ukrajinská armáda raději stáhla – pokud ovšem tímto motivem nebyla snaha zostudit a falešně obvinit Rusko.

Jeden ruský generál, dobře obeznámený se systémem BUK, dal k dobru domněnku, že mohlo jít o omyl, vyplývající z neznalosti či nedostatečné připravenosti lidí systém správně použít. Ukrajinská armáda už totiž po dobu 23 let – což je doba, po kterou je Ukrajina samostatným státem – se systémem nepracuje a výcvik v jeho používání tedy chybí. Nicméně generálův výklad nevysvětluje, proč byl systém BUK dán do provozu blízko či dokonce uvnitř zóny ovládané separatisty. Zdá se to podivné proto, že separatisté nemají žádná letadla a nabízí se tedy otázka, proč by ukrajinská armáda umístila BUK tam, kde pro něj nemá vojenského použití. A kde navíc hrozí možnost, že jak nákladný systém sám, tak i jeho obsluha budou separatisty přepadeny a systém tak padne do nepřátelských rukou.

Jelikož Kyjev, Washington i jeho prostitutky jsou vřele oddány výkladu, že za vším zlem se šklebí Putin a žádné další vysvětlující poznámky k otázkám shora naneseným nejsou ochotny či schopny dodat, nezbývá nám, než si zaspekulovat.

Zahajme otázkou proč byl BUK právě tam, kde byl? Proč bylo podniknuto riziko umístit velice nákladný a cenný zbraňový systém na místo, kde pro něj nebyla příležitost k použití?
Jednou z možných odpovědí je nekompetence. A druhou, že se na onom místě objevil jako součást určitého plánu.

Jakého plánu? Okolnosti případu poskytují následující dvě možnosti. První je, že ultranacionalističtí extrémisté zamýšleli sestřelit Putinovo letadlo a spletli si je s dopravním letadlem malajsijským. Agentura Interfax News citovala anonymní zdroj, pocházející ze stejně anonymního štábu leteckého provozu, že Putinovo letadlo letělo po trase téměř identické s letadlem malajsijským a v časovém rozmezí několika minut jedno od druhého. Tento zdroj uvedl doslovně toto: „Mohu říct, že dráhy Putinova letadla a malajsijského boeingu se v jednom bodu dokonce přeťaly. Stalo se tak blízko Varšavy ve vzdálenosti 330 metů a výšce 10 100 metrů. Prezidentovo letadlo proletělo tímto bodem v 16 hodin 21 minut moskevského času a malajsijské letadlo v 15 hodin 44 minut taktéž moskevského času. Obrysy i barva obou letadel jsou podobné a letadla jsou na uvedenou vzdálenost zrakem jedno od druhého nerozlišitelná.

Neviděl jsem oficiální ruské znění následující informace, ale vím jen tolik, že v ní ruská vláda v reakci na informaci interfaxu uvedla, že Putinovo letadlo se už od počátku nepřátelského stavu mezi Ukrajinou a Ruskem vzdušnému prostoru nad Ukrajinou vyhýbá.

Ještě předtím, než tuto informaci zaregistrujeme jako nevyvratitelný fakt, bylo by nejspíš užitečné uvědomit si následující: Z definitivně uznaného závěru, že Ukrajina se pokusila zabít ruského prezidenta, by pro Rusko nevyplývala jiná možnost, než vyhlásit Ukrajině válku. Válku, kterou ovšem Rusko nechce. A nechce ji tím víc při vědomí, že popsaný ukrajinský komplot je nemyslitelný bez účasti Washingtonu, čímž by se válka proti Ukrajině stala automaticky i válkou světovou.

Tolik tedy k možnosti první a přikročme k možnosti druhé. Tou je, že extremisté, operující mimo řady oficiální ukrajinské armády, sledovali sestřelením malajsijského letadla jeden určitý cíl. Totiž vrhnout vinu za tento čin na Rusko. Kdyby právě tato možnost byla tou pravou, nedala by se ovšem zosnovat bez spolupráce s americkou CIA či jinou zpravodajskou americkou agenturou, čímž by se k polívčičce ukrajinské a evropské přihřála logicky i polívčička americká. Tou by se EU měla přimět k tomu, aby přestala oponovat sankcím USA proti Rusku a přerušila s ním všechny své zatím stále ještě živé obchodní styky. Washington totiž stále více frustruje fakt, že Evropa jeho sankce proti Rusku dostatečně věrně nesdílí.

Pro tuto možnost mluví dokonce jeden přezajímavý podpůrný fakt. Existuje totiž YOUTUBE video, vyznívající jako konverzace mezi neznámým ruským generálem a separatitisty, diskutujícími o tom, že omylem sestřelili civilní dopravní letadlo. Expertní prozkoumání kódu uvedeného videa však prokázalo, že bylo pořízeno DEN PŘEDTÍM, NEŽ BYLO LETADLO SESTŘELENO.

Jediný důkaz washingtonské propagandy, že TO UDĚLAL PUTIN, tak bídně vyšel ve videu, vyrobeném dříve, než k očekávané události došlo. Ale západní svět i tak stále a jakoby už jen pouhou silou vůle hlásá vinu Ruska a činí hotové divy ve víře či spíš v předstírání víry, že se vše událo tak, jak Washington nadiktoval.. A on sám lže urputně dál, protože spočívá v logice lži, že když se s ní jednou začne, nelze s ní už nikdy přestat