Co je za vzpourou Národní gardy Ukrajiny?

Avatar
Původní autoři
18. 10. 2014 zdroj
V Kyjevě se konal protestní mítink vojáků Národní gardy Ukrajiny, požadujících propuštění do zálohy v souvislosti s odsloužením lhůty povolávacího rozkazu. Akce se konala téměř současně se jmenováním velitele této vojenské formace Stěpana Poltoraka ministrem obrany Ukrajiny. Politický a vojenský komentátor “Nové Rusi” Jurij Selivanov udělal podle jeho názoru zřejmé závěry z této významné souhry náhod.


Musíme nazývat věci pravými jmény: došlo k obrovskému skandálu. To, co tisk skromně nazývá “protestním shromážděním vojáků”, je v jazyce vojenské justice nazýváno hromadným porušením vojenské přísahy v podobě zjevného nepodřízení se velení a vzpourou. A jak jinak lze nazvat skutečné uvěznění důstojníků, kteří byli zavřeni v kůlně, s následným opuštěním vojenské jednotky? A ve stejné době, kdy se Národní garda fakticky vzbouřila, je její velitel jmenován ministrem obrany. To je zhruba stejné, jako kdyby Hitler jmenoval polního maršála von Bocka náčelníkem generálního štábu po porážce Němců u Moskvy. *)

Znamená to, že nový ministr obrany Ukrajiny se v den svého jmenování podepsal na úplném rozložení jemu svěřené jednotky. Za takové věci v normální zemi nedochází k povýšení, ale odnímají se výložky.

Ale dnešní Ukrajina – to je země nekompetentních lidí, kteří se vydrápali do nejvyšších mocenských struktur; jejich intelekt nestačí ani na to, aby dokázali dát zjevné věci do souvislosti. Proto všechny ty pohádky o “velké a mimořádné” Národní gardě, na jejímž základě bude údajně od nuly vybudováno skutečně bojeschopné vojsko, je lepší zavrhnout jako úplný nesmysl. Nic z toho nebude.

Ukrajinci ve své drtivé většině považují tuto válku za nepotřebnou pro nikoho s výjimkou těch, kteří ji začali, aby se udrželi u moci. Obyčejní lidé tuto válku nechtějí a bojovat se svými bratry si kategoricky nepřejí. Všechny naděje kyjevských nacistů na to, že uplynou dva-tři roky a všechno se změní, lid se prodchne “ideály” a bez výjimky poběží do armády, nestojí ani za zlámanou grešli. Lidé geneticky nevnímají toto fašistické dobrodružství.

Nový ministr obrany, který už rozvrátil Národní gardu, má teď možnost totéž udělat se všemi ozbrojenými silami na Ukrajině. Není pochyb o tom, že to udělá – na suchém stromě jablko neuzraje.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

*)  von Bock velel útoku německé armády na Moskvu na podzim r. 1941.