Tisková konference: Pražský Maidan a čeští antifašisté – 10.10.2014

Avatar
Původní autoři

12. 10. 2014  Evropané proti válce a NGOO

Cíl tiskové konference: Novináři, otevřte téma – existence nebezpečných projevů ve společnosti.
Prevence a snaha zmenšit možnost nárůstu fašismu a nacismu v ČR.

Děkujeme všem kteří zorganizovali nebo přišli na víkendový Majdan a 5.10. pomohli uskutečnit historicky první pochod Pražského Majdanu! Přišel nás podpořit pan Karel Schwarzenberg a opět o něco více je slyšet i z občanské společnosti o tom, že nejsme spokojeni s nedostatečnou podporou Vlády ČR Ukrajině a už vůbec chybí strategie, která by pomohla Ukrajině a bránila svobodu a demokracii také u nás proti putinovské propagandě a roztahování “chapadel”, včetně toho prezidentského.

Požádali jsme protagonisty Pražsko-Českého Majdanu, aby odsoudili existenci Pravého sektoru, jsou to nacisté, aby Banderu považovali za válečného zločince.

Taková stanoviska tito majdanisté nepřipouštějí, nechtějí o nich mluvit. Nacisté a fašisté napojení na Pravý sektor, odmítající označit Banderu jako válečného zločince, nemohou být ve vládních funkcích, parlamentu Ukrajiny a netýká se to jen jí.

Nenávistné projevy a zášť k jiným národům, etnikům, nemají co dělat v poslaneckých lavicích.

Fašismus a nacismus – jak se k těmto projevům postavit?

a) prevencí – mluvit o tom, veřejně odsoudit takové projevy
(proč existuje § 403 trestního zákona- šíření nenávisti a zášti? )

b) nebo dělat, že se nic neděje a doufat, že se projevy nebudou šířit a eskalovat

1) Vystoupení Marie Neudorflové – fašismus a nacismus dnes, jeho formy a otázka budoucnosti

2) Vystoupení Milana Neuberta – Ukrajina a Evropská unie

3) Jan Korál – jak média neinformují objektivně

4) Lenka Procházková – selhávání intelektuálních špiček a závěr

Video zde 

Moderovala: Eva Novotná