»Pastýřský list«, války a tolerance

Avatar
Původní autoři

Milan ŠPÁS
6. 11. 2014  zdroj

Nový »pastýřský list« prý z pera českých biskupů obletěl republiku. Praví se v něm mimo jiné, že »lidé trpí ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi« – který z nás by podobnou tezi nepodepsal? Kdo však jsou těmi »hlavními pronásledovateli«?

Podle údajně biskupů režimy »založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu«. Proto se »pastýřský list« obrací na politiky, aby se více angažovali pro spravedlnost, mír, lidská práva a pomoc trpícím a 31. říjen byl vyhlášen za »Den modliteb«. Nevím, kolik lidí vyslyšelo hlas biskupů a modlilo se podle jejich receptu. 

Jsem sice přesvědčen, že to nebylo zas tak mnoho, ale o to asi tvůrcům »listu« nešlo. Spíše o publicitu. Té se jim však dostalo zřejmě jen v nepatrné míře. Možná, že i pravicové sdělovací prostředky postřehly, že jde o odvedení pozornosti od hlavního problému a tím jsou ony tzv. církevní restituce.

Ale k věci. Skutečně války rozpoutávají »režimy založené na komunistické ideologii«? Jen namátkou: Tu první světovou, čili Velkou válku rozpoutaly komunistické režimy? Tu druhou světovou také? A co válka »v poušti«, na té se také podepsaly? Anebo… je hodně otázek podobného druhu a u žádné z nich není odpověď ve stylu »pastýřského listu«. Tyto války nevyprovokovaly státy řídící se komunistickou ideologií.

 Křížové výpravy vedla katolická církev a její rytířské řády
 Rakousko-uherským zbraním v útočné imperiální válce, která přerostla 
ve velkou světovou, žehnala katolická církev
 Svým požehnáním války podporovala
Polní mše za další imperiální války, tentokrát v Iráku

Zopakujeme-li si historii, pak musíme konstatovat, že mnohé války se vedly pod znamením kříže, tedy v zájmu té »jedině pravé církve«. Připomeňme si války křížové, války proti heretikům, a dokonce tu třicetiletou. To »komunistické ideje« ještě nebyly ani zformulovány.

Onen »pastýřský list« volá i po toleranci. Je ale katolická církev tolerantní? V téměř dvoutisícileté historii této církve je tolerantnosti málo. Jinak by neplály vatry z čarodějnictví neprávem obviněnými ženami, jinak by nebyl upálen mistr Jan Hus, jinak by Koniáš a další nespalovali knihy jinověrců… Pokračovat netřeba.

Směr útoku »pastýřského listu« je i na islámský fundamentalismus.  S touto částí se lze jistě ztotožnit. Tento fundamentalismus odsuzuje např. ženy do druhořadé role. Ale je jiná »jedině pravá církev«? I ona ženám neumožňuje se stát knězi a ani do toho mluvit. A to od samého počátku.

“I stvořil muž boha k obrazu svému …”

Je třeba pokračovat? Nemyslím. Když jsem si onen »pastýřský list« přečetl, ptal jsem se, zda vůbec byl napsán biskupy? Zda jim ho někdo nepodstrčil? Či skutečně je to jejich postoj? Zdá se však, že odpověď na poslední otázku je ano.