Prkotiny i problémy míru nadmíru vážné.

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
3. 11. 2014
Mainstreamová masmédia jsou velmistry v odvádění pozornosti od podstatných závažných událostí, k věcem naprosto nepodstatným. Zabíjí tím hned několik much naráz. Reakce mainstreamu na tři vulgární slova vyslovená v pořadu „Hovory z Lán“, naprosto překrývají závažná sdělení pana prezidenta ohledně návštěvy Číny a pozitivních ekonomických výstupů pro náš stát, plynoucích z této návštěvy. Překrývají i méně závažné vysvětlení důvodů k přijetí nabídky cestovat soukromým letadlem, pro které byl v médiích pan prezident napadán mnohem častěji, než by stálo za jakoukoli větší pozornost.


Vedle toho jak je internet přeplněný, zaplavený odsudky prezidentovy vulgarity, kdy lze na jakýkoli odsuzující článek z nepřeberného množství, narazit i „po slepu“, stojí menší komplikace při hledání pořadu, s možností přehrát si jej v celku.

Ve dvacáté páté minutě inkriminovaného rozhovoru, přichází na pořad téma týkající se státních vyznamenání. V souvislosti s tím pak, ve třicáté minutě, dochází na otázku diktatury v Rusku pod vedením Putina a na problematiku politických vězňů, takzvaných vězňů svědomí.

Prezident prohlásil, že nelze srovnávat předchozí režim Brežněva s režimem Putina, v němž existuje více politických stran, volby i opoziční tisk. Prohlásil, že odsuzuje existenci politických vězňů v jakékoli zemi, tedy i v Rusku. A vyjádřil pochybnosti o tom, zda všichni z lidí vězněných v Rusku, vydávající se za politické vězně, jsou skutečně politickými vězni. Tyto pochybnosti podepřel osobou Chodorkovského, kterého porovnal s našimi tuneláři typu Kožený a Krejčíř. Ve třicáté páté minutě inkriminovaných hovorů z Lán se dostáváme k jádru pudla moralizování následujícím po ukončení pořadu. K politickým vězenkyním ze skupiny Pussy Riot. Tato skupina, nikoli pouze dle názoru našeho prezidenta, je pornografickou skupinou odsouzenou za výtržnictví v pravoslavném chrámu. Pokusíme-li poctivě si představit, jak by bylo v naší demokracii naloženo s podobným počínáním takové skupiny v chrámu katolickém, pak nepochybně dojdeme k závěru, že by je vězení neminulo ani v naší slovutné demokracii. (Na vězně dokreslujícího tykadla na volební plakáty, raději v daných souvislostech zcela zapomeňme).

Pan prezident přiblížil charakteristiku skupiny Pussy Riot, informací o veřejné skupinové souloži s účastí členky skupiny v pokročilém stádiu těhotenství. A sdělil bez příkras, bez komolení doslovný překlad slova z názvu skupiny. Naše masmédia se samozřejmostí jim vlastní, po té co tato skupina byla více či méně opěvována i u nás, se nepozastavují nad skandálními fakty. Ani nad činy skupiny, ani nad jejich faktickým názvem. Nikoli.

Ale, obrazně řečeno, div si neprorvou játra, když všude možně řičí v absolutně amorálním rozpoložení, při bezmezném úsilí moralizovat a dehonestovat prezidenta, za jeho doslovný překlad a tři další vulgární slova. Dodávám, velice přiléhavě náležící k obsahu řečeného.

Faktickým obsahem řečeného neradno se ale zaobírat. To by mohlo vážně pohoršit skutečné vládce našich masmédií a následně poškodit jejich lokaje.

V přesvědčení, že náš prezident umí předvídat dopady jeho počínání i reakce protivníků, se domnívám, že na podstatu toho, co nám skutečně sděloval a sdělit chtěl, zatím nedošlo, ale ještě dojde. A možná i právě z toho důvodu, že k amorálnímu moralizování dochází v tak nenáležitě obrovském měřítku.
Žel, pokud odvrátíme pozornost od vulgarit prezidenta přeplňujících naše média, můžeme se dostat ke skutečně závažnému, vysoce trapně zdůvodněnému rozhodnutí naší vlády, za které bychom se mohli stydět, přestože na jeho přijetí nemáme takřka žádný vliv.
Česko neuznává výsledky separatistických voleb na východní Ukrajině. Jakým právem Česko rozhoduje o tom, jaké rozhodnutí občanů jiného státu a jejich voleb má uznat a jaké rozhodnutí občanů a jejich voleb má neuznat? Právem poslušného lokaje EU pod vedením USA? Jakými protimluvy, jakými absurditami se nás to zase snaží nakrmit?
Prý – podle dnešního prohlášení tuzemské diplomacie – nebyly ty volby demokratické a mohou ohrozit mírové řešení dlouhotrvajících bojů. Zatím co ty ukrajinské až do morku kostí demokratické byly. A zvolení proevropských, prozápadních (lze dodat militantních) sil, zajišťuje současnými přípravami na válku, mírovou stabilitu. No není to k popukání?
S nedělním hlasováním, (s výsledky voleb na východní Ukrajině), nesouhlasí dokonce ani Západ a Evropská unie. Jak překvapující, že i oni se zachovali stejně jako my.
Moskva naopak už předem oznámila, že výsledky voleb respektovat bude. Dlužno dodat, stejně jako v případě voleb na Ukrajině. Zatím co demokratické společenství západních zemí, včetně USA, jedny volby uzná a druhé neuzná.
No to je tedy skutečně přístup vedoucí k mírovému řešení dlouhotrvajících bojů jak vyšitý.
To máme mít představu o tom, že když demokratické státy demokraticky neuznají vůli občanů projevenou ve volbách a autoritativní velmoc nedemokraticky vůli občanů projevenou ve volbách uzná, že tím byly položeny základy k mírovému řešení dlouhotrvajících bojů? Co nám to jenom chtějí namluvit?
Oni nás skutečně považují jen za nemyslící lůzu, jak se tu a tam můžeme dočíst v titulcích internetových článků.
Co tedy za této situace lze dál ještě očekávat? Že neuznání voleb na východě Ukrajiny je pouhým jalovým gestem? Nebo že jde o přípravu války za světový mír? V takovém případě si nic nenamlouvejme. Takovou válku vedenou za jakoukoli cenu, tragicky odpykáme my všichni. Stejně i ti, co fandí militantnímu přístupu západního společenství. Dokonce ani příznivci ukrajinských fašistů nebudou uchráněni.