ČSSD a její zásadovost k základním principům svobodné a demokratické společnosti

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
16. 12. 2014
Lavírování ČSSD kolem navýšení poslaneckých platů, částečně podtrhuje absenci jakékoli zásadovosti v rozhodování této strany, jejíž předstíraná zásadovost s jejími principy, fungují na bázi větrné korouhvičky. 

Točky v jednání kolem poslaneckých platů, jsou takřka prkotinou, při srovnání s veletoči a silnými argumenty Zaorálka, ještě nedávno usilovně hrajícího předvolební roli, zásadového odpůrce umístění amerického radaru na území našeho státu, dnes zázračně prohlédnuvšího „hujerovsky“ horlivého zastánce americké hegemonie, která vyrábí chaos, kde to jen jde a diktuje EU její sebepoškozující politiku a postoje. Zaorálek lokajsky prohlašuje, že za dění na Ukrajině může Putin. 
BYLY to USA, které investovaly do režie a realizaci majdanu, nikoli Putin. Nebyl to Putin, kdo řídil první kroky nelegitimní polofašistické vlády Ukrajiny, potažmo i parlamentu, když vzkázali třetině obyvatel, jste jen Rusáci, na které shodíme atomovku! To nejhorší – nanejvýš hanebné, ostentativní ignorování zřetelných fašistických symbolů a insignií, včetně vyzdvižení obrazu a odkazu fašistických vůdců a dalších souvisejících projevů fašismu na Ukrajině, včetně násilí. 
Hanebné, ostentativní ignorování masmédii působícími u nás a poltickou reprezentací parlamentních stran, s výjimkou Úsvitu,ignoraci západním společenstvím takzvaně demokratických států, se rozhodně nedělo zásluhou Putina ale mimo jiné i zásluhou Zaorálků a jemu podobných lokajských nohsledů. To, co se stalo na Ukrajině, ohrožuje pořádek světa, toto prohlášení Zaorálka sedí – ale nikoli na adresu Ruska – nýbrž na adresu všech ignorantů ukrajinského fašismu, včetně celé pokrytecké ČSSD, s jejím bezzásadovým: “ Nemáme stát na jedné ani na druhé straně“. Takové počínání velice ostře kontrastuje s důvody rozhodnutí ÚVV ČSSD, zrušit místní organizaci v Duchcově, prý, aby tím vyslala na veřejnost jasný signál, že nebude nikde podporovat koalice s uskupeními popírajícími základní principy svobodné a demokratické společnosti. Nicméně tento jasný signál, jasně hovoří především o tom, že respekt k základnímu principu svobodné a demokratické společnosti, tedy k výsledkům voleb, je pro ČSSD zcela cizí, pokud nedopadne tento výsledek dle přání vedení ČSSD. A jak vidno, není tomu tak pouze v případě MO v Duchcově. Tuto skutečnost jednoznačně potvrzuje i postoj ČSSD k záležitosti ukrajinského fašistického puče, který svrhnul legitimní vládu Ukrajiny.

Později, když vše dobře dopadne, každý sám může posoudit, jak vyznívá volání po tvrdších sankcích vůči Rusku, vedle oficiálního postoje strany ČSSD vůči ukrajinské krizi – “ Nemáme stát na jedné ani na druhé straně“. A nepochybně bude velice zajímavý vývoj, posun a maximální flexibilita postojů ČSSD, před volbami, kdy voliči již budou osobně konfrontováni se skutečností, že sankce nepřinášejí jen škodolibou radost ze závažnosti dopadů na Rusko, ale i vážné konkrétní nepříjemnosti pro naše občany, z reakcí samotného, sankcemi nepolepšeného Ruska.