Každoroční poselství prezidenta Ruska Federálnímu shromáždění – hlavní body

Avatar
Původní autoři

4. 12. 2014 Hlas Ruska

Prezident Putin se obrátil na Federální shromáždění RF s poselstvím, které obsahuje je názor na hlavní směry rozvoje Ruska na nejbližší dobu. Prezidentské poselství parlamentu je stanoveno ústavou a je považováno za jednu z hlavních politických událostí v Rusku.
Rusko bude otevřené pro svět, zahraniční investice a společné projekty, prohlásil prezident RF Vladimir Putin.

Rovněž poznamenal, že Rusko nehodlá omezit vztahy s Evropou a USA, ale přitom bude spolupracovat s Afrikou a blízkovýchodními státy.

Sami se nikdy nevydáme po cestě izolace, xenofobie, podezřívavosti, hledání nepřítele. Jsou to projevy slabosti, ale jsme silní a jisti si vlastními sílami. Naším cílem je získat co možná nejvíc rovnoprávných partnerů jak na Západě, tak na Východě, řekl Putin.

Sankce proti Rusku nejsou pouhou nervózní reakcí USA a jejich spojenců a nesouvisí s postojem RF vůči státnímu převratu na Ukrajině anebo s „krymským jarem“, mohla být jakákoliv jiná záminka pro zdržování vlivu RF, prohlásil prezident Putin v každoročním poselství Federálnímu shromáždění.

Podle slov hlavy ruského státu, politika zdržování nebyla vymyšlena včera, provádí se vůči Rusku dlouhá léta, desetiletí, div ne staletí. Pokaždé, když má někdo za to, že se Rusko stalo příliš silným a samostatným, okamžitě nasazuje všechny tyto nástroje. Ale mluvit s Ruskem z pozice síly je nesmyslné, varoval Putin.

Rusko přispělo obrovským přínosem k podpoře Ukrajiny poskytnutím úvěrů jejímu hospodářství, prohlásil prezident Putin.

Řekl, že ruské banky investovaly v poslední době do ukrajinské ekonomiky asi 25 miliard dolarů. Ruské ministerstvo financí vyčlenilo loni Ukrajině úvěr ve výši 3 miliard dolarů, Gazprom poskytl 4,5 miliardy dolarů a slevu na plyn. Celkem to činí 32,5 miliardy dolarů.

Nikomu se nepodaří dosáhnout vojenské převahy nad Ruskem, prohlásil v dnešním poselství Federálnímu shromáždění prezident Vladimir Putin.

Zdůraznil, že Rusko disponuje možnostmi a dokáže uplatnit nestandardní řešení v obranyschopnosti.

Putin rovněž poznamenal, že Rusko nehodlá zúčastnit se závodů ve zbrojení, avšak obranyschopnost země bude zajištěna.

Pro Rusko má Krym, stará Korsuň, Chersonés, Sevastopol obrovský civilizační a sakrální význam, stejně jako Chrámová hora v Jeruzalému pro vyznavače islámu a judaismu.

A právě takový bude náš vztah ode dneška a navěky, prohlásil dnes prezident Vladimir Putin v poselství Federálnímu shromáždění RF.

Putin rovněž zdůraznil, že jsou-li pro některé evropské země suverenita a národní pýcha zapomenutými pojmy a přepychem, pak pro Rusko to jsou absolutně nevyhnutelné podmínky.

Rusko respektuje Ukrajinu, bratrský národ, suverenitu země, a je připraveno kdykoli poskytnout svoji pomoc, prohlásil v dnešním každoročním poselství Federálnímu shromáždění prezident RF Vladimir Putin.

Zároveň ale musíme odsoudit státní převrat, k němuž došlo na Ukrajině, a který způsobil krvavou tragédii na jihovýchodě této země, zdůraznil prezident.