Podstata politiky USA je stejná jako podstata jejich vzniku

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
22. 12. 2014
Na začátku je velice ušlechtilá myšlenka, proti které nelze naprosto nic namítat. Následně pro tuto ušlechtilou myšlenku nadchnou masy lidí a je určen nepřítel, který brání uvést ji v život. Pak jsou pod jednoduchými hesly zmobilizováni, seskupeni vysoce agresivní jedinci, se sklony k sadismu, potažmo k zabíjení, z nich obvykle předem, jsou vytipovány a vybrány vůdčí osobnosti, schopné demagogickou propagací ušlechtilých myšlenek spunktovat masy, tak, aby za zlo bylo považováno cokoli, co by mohlo stát v cestě uvedení ušlechtilé myšlenky v život. 

 Následuje absolutní prázdno ve vnímání zla, takže již lze i bombardování nevinných, nezúčastněných civilistů, s výsledným efektem zmasakrovaných, zabitých nebo zmrzačených dětí, nazvat bombardováním humanitárním. Pak lze již jakékoli zvěrstvo, případně i válku, nazvat nezbytnou nutností k ochraně ušlechtilé myšlenky.

Vznik USA

Na začátku byla válka. Válka za nezávislost od roku 1775 do roku 1783, ukončena uznáním nezávislosti Spojených států. Následovala druhá válka za nezávislost 1812 až 1814, po vyhlášení války Spojenými státy, když Británii zaměstnávala válka s Napoleonem. Vpád Spojených států do Kanady skončil debaklem.

Další válka, Americko – mexická dvouletá válka (1846 až 1848). Po této válce byly anektovány další dva státy, z nich byl od roku 1850 vytvořen stát Kalifornie. Od roku 1836 do roku 1859, přibylo k USA, dalších šest států. A blížila se další válka, tentokrát válka občanská (1861 – 1865).

A blížila se další válka, tentokrát válka občanská (1861 – 1865), dokreslující základní podobu USA

Efektivní industrializace a žádoucí zisky pro průmyslníky na severu Ameriky vyžadovaly levnou námezdní pracovní sílu. Té by mohl být dostatek, při osvobození nespočtu lidí, žijících na jihu Ameriky, od otroctví. Co s tím? A zrozena je ušlechtilá myšlenka, lidé musí být svobodní. Nikdo nesmí žít v otroctví.

Konec konců, slovo „svoboda“ se stalo dnes imaginárním pojmem, který za výše uvedených praktik, lze poměrně snadno, kdykoli se to bude hodit, jakkoli a pro cokoli zneužít. A tak ve jménu svobody byla rozpoutána čtyřletá občanská válka, která přinesla asi 970 000 obětí, kolem 600 000 mrtvých. Následovalo zrušení otroctví a zbídačení Jihu, ale později i rozšíření občanských svobod, další řada územních expanzí USA a mohutný hospodářský rozmach, včetně Jihu.

Dlužno dodat, že do dnešní podoby USA, byla provedena pod záštitou ušlechtilých slov nezbytná genocida amerických domorodců.

Válčení, základ vzniku USA, válčení, nezbytnost rozvoje USA a šíření amerického pojetí slova „svoboda“ – úzce spjatého s touženou světovou bezkonkurenční hegemonií USA 

A podstata politiky USA? „Spravedlivá, oprávněná válka“ za velice ušlechtilé myšlenky svobody pro každého, v pojetí administrativy USA. Pro tyto ušlechtilé myšlenky jsou nadchnuty masy lidí a Rusko je určeno za nepřítele, který brání uvést myšlenky v život. Na Ukrajině byli pod jednoduchými hesly zmobilizováni, seskupeni vysoce agresivní jedinci, se sklony k sadismu, potažmo k zabíjení a z nich, byli vytipováni a vybráni vůdci, dle vzoru národního hrdiny, Stefana Bandery. Demagogickou propagací ušlechtilých myšlenek, podvrhy a lhaním, za pomoci dobrovolníků (i z řad našich internetových diskutérů), ještě je nutno spunktovat masy tak, aby za zlo bylo všeobecně považováno v daném případě Rusko a zejména Putin, pod jehož vedením bylo Rusko vyvedeno z chaosu a krize, takže nyní stojí v cestě uvedení, ušlechtilé hegemonistické myšlenky administrativy USA, do života. Může následovat absolutní prázdno ve vnímání zla a počátek humanitární genocidy lidstva, na jejímž konci lidstvo čeká vytoužená svoboda. Absolutní svoboda.