Svým vítězstvím Evropa sama sebe potrestala

Avatar
Původní autoři

14. 12. 2014 ruvr.ru
Minulý týden Evropská unie oznámila, že nahradí ruský projekt Jižní proud svým vlastním projektem Jižní koridor.Hovoří se o tom v prohlášení Evropské komise přijatém na schůzce ministrů energetiky osmi členských zemí EU, které byly zapojeny do realizace projektu mezinárodního plynovodu z Ruska.
Evropská unie informovala o plánech budování terminálů zkapalněného plynu a vlastních plynovodů směřujících na jih, aby mohla být zahájena těžba ložisek na šelfu Černého a Středozemního moře. Projekt rovněž předpokládá vytvoření systému vertikálních plynovodů mezi jihovýchodní a centrální Evropou. Nebyl by to špatný nápad, máme tu ovšem jedno „ale“. Realizace tohoto projektu je prakticky nemožná. Kromě chybějících financí na stavbu chybí i nezbytné množství plynu, který byl tento „koridor“ naplnil. Vše je už rozděleno na mnoho let dopředu.

Přední expert ze z ruského Svazu ropných a plynárenských průmyslníků Rustam Tankajev má za to, že Evropa tím, že zničila projekt Jižní proud, sama sebe potrestala:

-Hlavní příčinou likvidace projektu je postoj ústředních úřadů Evropské unie, který byl diktován Spojenými státy. Gazprom spolupracující s Evropskou unií se v posledních letech přesvědčil, že nebude možné pracovat normálně. A brát na sebe za takové situace obrovský projekt Jižní proud, by nemělo žádný smysl. Evropská unie, která na první pohled v této bitvě vyhrála, byla poražena. A sama sebe potrestala.

Připomínáme, že o zrušení realizace projektu Jižní proud informoval ruský prezident 1. prosince. Vladimir Putin to vysvětlil mimo jiné i nekonstruktivním postojem Evropské unie. Místo toho hodlá Rusko vybudovat plynovod přes Černé moře do Turecka.

Zklamání a hledání viníků se stalo hlavní reakcí v zemích spojených s budováním potrubí. Přímé ztráty společností EU, které způsobí zrušení Jižního proudu, budou činit přinejmenším 2,5 miliardy eur. Přičemž je nikdo v Evropské unii kompenzovat nehodlá. Prozatím proudí ruský plyn do jihovýchodní Evropy, které byl daný projekt určen, přes území Ukrajiny. A v případě, že Kyjev začne v zimě, jak už se mnohokrát stávalo, plyn krást, zůstane tento region EU bez tepla.

Finanční expert Michail Krylov pokládá za příčinu zrušení projektu Jižní proud silný vliv Američanů:

-USA činí nátlak na Evropu, aby jim mohly dodávat palivo. V případě Spojených států se jedná především o ropu, protože terminálů na zkapalněný plyn je zatím málo. A stavba nových amerických terminálů, to je ještě jedna páka vlivu USA na Evropskou unii.

Prezident Mezinárodní plynárenské unie Jérôme Ferrierje přesvědčen, že svůj spor o plyn s Ruskem Brusel prohrál:

-Někteří činitelé EU se nás snaží přesvědčit, že se Evropa může obejít bez ruského plynu tím, že se přeorientuje na dodávky odjinud. Jsem přesvědčen, že je to naprosto lživé tvrzení.